HOMEINI WINT A BLOEDIG WEEKEINDE Gladheid slaat opnieuw toe SCHOUDER KARBONADEN KILO JMT SPEKLAPPEN Situatie in Iran nog uiterst verward IAAL VERS VOORDEEL (IJ UW VLEESCHMEESTER UMTSOEN Spanje geteisterd door overstromingen KILOJ58T boze automobilist go vart fles jenever leeg M flK HEB ,W_ LITER AL OP J 3ÏFJDUS gpiik LOPEKl/ oen hij met de nieuv tregel werd geconfronteerd. ADVERTENTIE magere Komisch OSLO Komisch nummer tijdens de strijd om de wereld titel schaatsen, die op een pijnlijke wij ze werd beheerst door het Amerikaan se fenomeen Eric Heiden, was op nieuw Antonio Go mez, de Spanjaard. Hoewel Gomez snel ler rondging dan ooit, zijn tijden ver mochten slechts op de lachlust werken. Op de sprint was de Spanjaard zowaar niet eens laatste, maar daarvoor moest de Zweed Ulf Ekstrand wel in de laatste bocht van zijn race onderuit gaan. Een pikante vergelijking kan worden gemaakt tussen de tijd van Gomez op de vijf kilometer van afgelopen zaterdag. Met zijn 9.06,55 was Gomez net een fractie sneller dan de legendarische Jaap Eden in zijn tijd. Dat wil zeg gen 88 jaar geleden.... Maandag 12 februari 1979,69e jaargang no. 21271 De Komiek „De komiek", Amerikaanse speelfilm uit 1969 op Ned.I om 19.55 uur. Om 22.30 uur „Hoe schreif ik dat nau", film over analfabeten en om 22.55 uur „Paus Johannes Paulus II. Ned.II om 20.27 uur deel 2 van „Geheim commando" en om 21.20 uur „Minivoetbals- Bewolking Veel bewolking met nu en dan regen of ijzel. Middag- temperaturen rond het vries punt Krachtige oosten wind. Morgen zon: 8.01 17.49. Scheveningen hoogw.: 4.12 en 16.20; laagw.: 12.10. Rapenburg 2. 2311 GC Leiden, postbus 11, 2300AA, tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas- fef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19.00 uur) tonnementen: kwartaal 43,05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. een direct evaar voor ederlanders ji Iran /eg^N HAAG De 223 Neder- iders die zich in Iran be iden ambassadeperso- estaurfl en medewerkers van Ne- ■landse bedrijven verke- de omstandigheden in lerking genomen, in re- te welstand. Dit deelde woordvoerder van het listerie van Buitenlandse ;en in Den Haag gistera nd desgevraagd mee. Er is chikba^n sprake van dat de am- i/ales. \jsades in Teheran bijzon- D. Bur^gevaar zouden lopen, terdam. n Haasjt ministerie zou vandaag iiieuw telefonisch contact {ken met Iran, om op de r. ,Jgte te blijven van actuele Öfceurtenissen. Van de aan- Ö$ige Nederlanders wonen '111 in Teheran en is de verspreid over het land. woordvoerder van het mi- ;rie van Buitenlandse Za- deelde mee, dat de werk- de kiigp Midden-Oosten van de chure (5 (Europese Politieke Sa- iwerking) vandaag bijeen- ït om de in Iran ontstane latie te behandelen. Het is mikelijk dat beleidsambte- in van de ministeries van inlandse Zaken van de |en landen van de Europe- Gemeenschap belangrijke :nte ontwikkelingen be ieken. rt .«Den Haag is zondagavond rk le (r klem het 6erucht ontkend )e Chan zou ambassadeur van larisslf1 *n Nederland zijn afge- m. aut#en- Er wordt op gewezen neer, j een verandering van re- restaJn in een land niet automa- mfoidejh hoeft te betekenen dat aan 20,een aflossing van de. wacht I diplomatieke posten ptsvindt. Drie Iraanse strijders daveren op één motor door de straten van Teheran terwijl de voorste met zijn revolver in de lucht schiet. Op die manier gaven zij'en deden velen dat, blijk van hun vreugde over de geslaagde omwenteling. TEHERAN (Rtr/ÜPI/AP) In Teheran en in verscheidene steden van Iran duurden vanmorgen de gevechten tussen aan hangers van de religieuze leider Khomeini en enkele legeron derdelen nog voort. De opstandelingen lijken in de meeste gevallen de overhand te hebben, maar met name de aanval op het militair hoofdkwartier in de hoofdstad heeft nog hevi ge gevechten tot gevolg gehad. De keizerlijke garde verzette zich tot vanochtend. Om half tien plaatselijke tijd werd ech ter ook door dit elitekorps de witte vlag gehesen. Vanmorgen is ook de Amerikaanse militaire missie in Teheran bestormd. Het is niet bekend wat er met de Amerikanen is gebeurd. Ook is er sprake van gevechten tussen opstandelingen onder ling. Het sjahpaleis ten noorden van Teheran is in brand gestoken. De uiterst verwarde situatie in Iran volgt op een weekeinde waarin het bewind van premier Bakhtiar in ijltempo zijn greep op de situatie verloor. In feite was de bekendmaking van de legerleiding, gistermorgen, dat het leger zich neutraal zou opstellen de doodsteek voor de regering. Wat er van pre mier Bakhtiar geworden is, is niet bekend. Er zijn nog niet bevestigde berichten dat hij zelfmoord zou hebben gepleegd. Volgens andere geruchten zijn hij en enkele hoge militairen naar het buitenland zijn. De aanhangers vanm Khomeini kregen door de neutraliteits- verklaring van het leger in feite vrij spel. Talrijke gebouwen, zoals het parlementsgebouw en de ambtswoning van premier Bakhtiar, werden bestormd en geplunderd. Ook de ambassade van Israël werd bestormd en geheel vernield. Burgers en mili tairen trokken zingend door de stad met buitgemaakte hyper moderne wapens. De hele zaterdag waren bloedige gevechten geleverd tussen aanhangers van Khomeini en militairen, en ook tussen militai ren onderling. Op grond daarvan besloot de legerleiding zon dag de aan de regering trouw gebleven eenheden naar de kazernes terug te roepen „om een confrontatie met het gewa pende volk te vermijden". Veel opstandelingen hadden immers de beschikking gekregen over automatische geweren en andere wapens, buitgemaakt bij aanvallen op politieposten. Met molo- tow-cocktails werden legertanks buiten gevecht gesteld en an dere gevechtsvoertuigen werden buitgemaakt. Verscheidene legeronderdelen bleven echter, ondanks de op roer van de legerleiding, doorvechten. Bij die strijd zijn alleen al in de hoofdstad Teheran honderden mensen om het leven gekomen. Een schatting van het aantal slachtoffers is nog niet bij benadering mogelijk. Voor het eerst trad ook het „Islamitisch revolutionair com mando" van de ayatollah, onder leiding van kolonel Tavakkoli, voor het voetlicht. Tavakkoli deed een oproep aan" alle militai ren zich bij de opstandelingen aan te sluiten. Nog niet eerder was er sprake geweest van een militair bevel aan de kant van de religieuze leider. De opstandelingen hebben de berechting geëist van generaal Rahimi, de militaire gouverneur van Teheran die leiding gaf aan de staat van beleg. Hij wordt ervan beschuldigd verant woordelijk te zijn voor de honderden doden in de stad. De generaal werd gisteren ten toon gesteld aan de buitenlandse pers. Op hun vraag of hij zijn leven in gevaar achtte, hief hij de handen omhoog en antwoordde: „Ik ben eens op de wereld gekomen en ik zal haar ook eens moeten verlaten". Ook is de berechting geëist van premier Bakhtiar, omdat hij zich door de sjah heeft laten benoemen. Gisteravond riep Khomeini de bevolking, via de door zijn aanhangers veroverde radiostations, op rustig te blijven. De sondanks trokken miljoenen als waanzinnigen door de stad om de overwinning te vieren. Khomeini gaf bevel de ambassades met rust te laten. Een van zijn vertrouwelingen verzuchtte: „De situatie loopt werkelijk uit de hand. Het volk raakt wer kelijk al te opgewonden, en men kan er niet veel meer aan doen". Zie verder pagina 9. Toch Los Angeles NEW YORK - De Olympische Spelen van 1984 zullen de finitief in Los Angeles worden gehouden. Afgelopen, weekeinde werd eindelijk overeenstemming bereikt tus sen het Amerikaanse Olympisch Comité en de kandi daat-organisator. Na vijf weken onderhandelingen kwa men beide partijen tenslotte tot eèn akkoord, zodat het' IOC tot aanwijzing kan overgaan. Over de bijzonderhe den van het akkoord wensten betrokken partijen geen mededelingen te doen, maar zeker is wel dat er een ga rantiefonds is gesticht van ongeveer 100 miljoen gulden. Lord Killanin, president van het IOC, verklaarde in Nice dat Zuid-Afrika waarschijnlijk niet zal deelnemen aan de Spelen van Moskou. Reclame BEVERWIJK - Reclame en reclame zijn twee. Dat er voer gisteren een Japanse firma van rackets tijdens de internationale badmintonkampioenschappen In Be verwijk. Terwijl een televisieploeg bezig was voorberei dingen te treffen voor een opname meende de bewus te firma dat de borden langs de baan niet op de juis te plaats stonden om goed in beeld te komen. Er werd door een aantal opgetrommelde meisjes stevig gesjouwd met de borden, waaruit een incident voort vloeide. Vrijwel op hetzelfde moment werd een viertal rackets van het merk van de actieve firma in gruzele menten geslagen. Over reclame gesproken. Eric Heiden was gisteren de onbetwiste ster in Bislet. Met vier ritzegess greep hij de we reldtitel voor de derde keer in successie. Heiden kost tien mille OSLO - De sponsor van de Nederlandse schaatsploeg heeft in Oslo getracht de nieuwe wereldkampioen Eric Heiden aan zich te verplichten voor de wedstrijden om de wereldbeker die volgend jaar in ons land worden ge houden. Heiden wil wel komen, maar dan moet er 10.000 gulden op tafel worden gelegd, zo liet de voor zitter van de Amerikaanse schaatsbond weten. Dat niet onaanzienlijke bedrag zou dan niet voor de wereldkam pioen zijn, maar voor de ontwikkeling van de Ameri kaanse schaatssport. Een aardige draai, want toegeven- dat de som voor Eric Heiden zou zijn zou een botsing met de Olympische amateurregels betekenen. En zo ver liet de voorzitter van de Amerikaanse schaatsbond het uiteraard niet komen. Prestatie De 35-jarige blinde Sjouke de Boer uit het Noordhol landse Opperdoes was gisteren één van de ruim 5000 toertocht-schaatsers, die de afstand Medembllk-Stave- ren en terug over het IJsselmeer aflegde. Ondanks de strenge Oostenwind volbracht hij de tocht zonder kleerscheuren, ofschoon hij een keer of vijf onderuit was gegaan als gevolg van scheuren In het Ijs. Zijn broer Wlebe fungeerde als gids. Sjouke volgde zijn broer Wlebe met behulp van een lijn, die de hals van een geleidehond omklemt De blinde schaatser vol bracht zijn barre tocht In een tijdsbestek van acht uur. De organisatoren van de schaatstocht waren vol lof over deze prestatie van zowel Sjouke als van broer Wiebe. Leiden tweede sportstad Leiden is uitgeroepen tot de tweede sportstad van Ne derland. Eerste werd Zoetermeer. Leiden vergaarde de punten voor de tweede plaats door de prestaties van ta feltennisster F. de Kruif, het basketballteam Parker, ge- wichtheffer Herman Filippo, cfe heren 4 van roeivereni ging Aesopus De Vliet, tennisser Loek Sanders en de vier maal achthonderd meter ploeg van atletiekvereni ging De Bataven. De verkiezing is gehouden door de omroepvereniging Avro. De eindsuitslag meldt voorts Haarlem op de derde plaats en Den Haag als vierde. rfisbewoners, die soms iedere een rantsoen alcoholhou- Je drank meenamen f\K CVCHT DAT WE GREMZEM MEER) KAPPgM/ Aijn aan banden gelegd. r (Bp -\VA YAKl bewijsmateriaal MADRID (AFP-DPA) De regen die nu al meer dan een maand onophoudelijk is ge vallen in Castilië, Andalusië en Galicië in Spanje heeft in deze drie provincies alle ri vieren buiten hun oevers doen treden. Volgens deskundigen heeft Spanje een dergelijke regen val sinds honderd jaar niet meer gekend. De waterstan den in de rivieren Ebro, Taag, Duero, Guadiana en Guadalquivir liggen gedeelte lijk. vijf meter boven normaal. De gebieden Extremadura en Galicië in het westen en noordwesten van Spanje zijn Geen krant" ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122244 en per speciale koerier wordt de krant alsnog ge bracht. zeer zwaar getroffen. De ver keersweg van Madrid naar La Coruna moest bij Ponferrada wegens overstromingen wor den afgesloten. Sportief gebeuren? Goed beschermd tegen de koude houdt hier een vijftiental mannen in de haven van het Noordholland se Broekerhaven zich bezig met het zogenaamde wakvissen, de meerpalen gebruikend als steuntje in de rug. Overigens niet zo'n sportief gebeuren, omdat de in dichtgevroren wateren naar zuurstof snak kende vissen maar al te graag naar een zuurstofrijk wak komen. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Sneeuw en ij zel hebben het verkeer in Ne derland vanmorgen weer voor grote problemen gesteld. Bij de verkeerscentrale van de rijkspolitie in Driebergen kwamen aan de lopende band meldingen van kleine onge vallen binnen, waarbij enkele mensen licht gewond raakten. De gladheid sloeg gisteren in de loop van de middag toe in het zuiden van het land en breidde zich in de loop van de avond en nacht uit over het hele land. Vanmorgen wa ren de wegen ten zuiden van de grote rivieren evenwel weer goed berijdbaar. Elders in het land bleef het evenwel oppassen, vooral op de wegen waar nog niet gestrooid was. Er kwamen veel filles voor en langzaam rijdend verkeer. Volgens de regionale direc teur (zuid) van de Nederland se vereniging van wegenbou wers, ir G. Schoolkate, zal de totale schade door het winter se weer in de afgelopen tijd zeker de 40 miljoen gulden overschrijden. Omdat de rege ring er niet aan kan ontko men extra geld beschikbaar te stellen voor de reparatie van de schade, zou het voor nemen van minister Tuijnman om de knelpunten in het we gennet op te lossen wel eens in de knel kunnen komen, zo meent ir Schoolkate. Het ge volg hiervan kan zijn dat, in dien de regering niet met ex tra geld over de brug komt, veel wegenbouwers in de pro blemen komen. Akzo in Hengelo, de grootste leverancier van strooizout, heeft de afgelopen maand ook een recordproduktie aan keukenzout geleverd: tien mil joen pakjes en zakjes. Bij ge brek aan strooizout gebruik ten veel particulieren vaak keukenzout voor het ijs- en sneeuwvrij maken van trotto irs en tuinpaden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1