mm weekpuzzel door dr. Pluizer dierenportret postzegels f oplossing vorige puzzel flipt ■W «f1 s. if ■a W m m m r - J i i s i m m IJ DENKSPORTEN/HOBBY LEIDSE COURANT ZATERDAG 7 OKTOBER 1978 De prijzen worden binnen drie weken per cheque toegestuurd. NR. 40 KRUISWOORDPUZZEL Horizontaal: 1 beroep: 13 ontelbaar; 14 beroep; 16 onwetend; 17 zangstem; 19 zelfkant van linnen; 20 oorlogsprojectiel; 22 vóór de middag (afk. Latijn); 23 gezichtseinder; 24 hoogste punt; 26 landtong; 27 muzie knoot; 28 Engels eiland; 30 muziekin strument; 32 duivenhok; 33 karakter; 35 Turks leer; 37 denkvermogen; 38 sint (afk.); 39 wereldorganisatie (afk. En gels); 41 snijwerktuig; 42 plaats in Gelderland; 44 vogelprodukt; 45 fleurig; 47 metaal legering; 49 hoofddeksel; 50 klein vertrek; 51 deel v.e. naainaald; 52 scheepsvloer; 54 vogel; 57 vrouwelijk dier; 60 laagtij; 62 hansworst; 63 korte kous; 65 ontkennende uitdrukking; 66 Amsterdams peil (afk.); 67 vaste bodem; 69 Ned. dichter; 72 Europese hoofdstad; 74 ik (Latijn); 76 maalinrichting; 78 klein persoon; 79 hetzelfde (afk. Latijn); 80 vis; 82 identiteitsbewijs; 83 spade met gekromd blad; 84 lichamelijke opvoe ding (afk.); 85 waterkering; 87 deel van de hals; 89 zangstem; 90 bedrog; 91 vrouwelijk haarsieraad; 94 vogel; 96 deel van de week. Verticaal: 1 vruchtengelei; 2 hoewel; 3 dividendbe wijs; 4 bouwkundig ornament; 5 voort zetsel; 6 trekdier; 7 zoon (afk.); 8 klein deeltje; 9 voedsel; 10 spijker met smalle kop; 11 bijwoord; 12 gebogen been; 13 vrucht; 15 degelijk; 16 weefsel; 18 vissersvaartuig; 21 vreemde taal; 24 vervoermiddel; 25 soort tapijt; 29 num mer (afk.); 30 uitroep; 31 kantv.h. schip die van de wind is afgekeerd; 32 voorzet sel; 34 telwoord; 35 muziekuitvoering; 36 op geen enkele plaats; 37 dier met gewei; 40 voorzetsel; 43 muzieknoot; 45 belemmering (fig.); 46 ogenblik; 47 soort wedstrijdslee; 48 Japanse munt; 53 bedachtzaamheid; 55 dwarshout aan een mast; 56 vreemde munt; 58 muzie knoot; 59 kwajongen; 61 hoofdstad van Irak; 63 nauwe doorgang tussen huizen; 64 soort hond; 66 talisman; 68 windrich ting (afk.); 70 voorzetsel71 de onbeken de (afk. Latijn); 73 voorzetsel; 75 gekris talliseerde suiker; 77 bloeiwijze; 81 verdriet; 83 zetel van overtuiging; 86 met ingang van (afk.); 88 soort pape gaai; 89 uitroep; 90 deel van Europa (afk.); 92 paardeslee; 93 symbool voor magnesium; 94 tot rouwbeklag (afk. Frans); 95 voorzetsel. Oplossingen onder vermelding van dagmiddag in bezit te zijn van: Leidse Courant Postbus 11 Leiden .Puzzel 40" dienen uiterlijk woens- E S z Het verschil tussen de aanpak van een spel in een paren- dan wel een viertal lenwedstrijd is in deze kolommen al eerder ter sprake gekomen. Een overslagje kan in een parenwedstrijd goud waard zijn. terwijl het in een viertallen- wedstrijd niet meer dan 1 IMP zal opleveren. Tijdens de World Olympiad Pairs, die enkele maanden geleden in New Orleans werd gehouden, wordt in het onderstaande spel bewazen welke risico's topspelers wensen te nemen om hoog te scoren. Het is aan de vlekkeloze verdediging te wijten dat die po ging mislukte. Oost was gever en oost-west wa ren kwetsbaar. Precisie-experts Gabriel Chagas en Pedro Paulo Assumpcao. die tevens deel uitma ken van het team dat het wereld kampioenschap voor viertallen heeft gewonnen, boden, zonder interventie van de tegenstanders, als volgt: Zuid (Assumpcao) 3 klaveren (solide kleur, de kracht B 7 "A V 5 o H V 7 6 5 B 10 7 A H 9 6 m V 4 3 B 9 4 2 w n 10 8 7 3 o B 10 4 z o A 9 8 2 ♦32 «86 A H V 9 5 4 van een opening en eventueel een tweede kleur) - noord 3 ruiten (is er een tweede kleur?) - zuid 3 schoppen (ja, schoppen) - noord 3 SA (eindcontract, omdat waar schijnlijk alle kleuren gedekt zijn). Oost (Edgar Kaplan) besloot met harten 8 uit te komen, die in zuid met de heer werd genomen. Negen slagen zijn nu voor het oprapen, maar Chagas, die een uitstekend parenspeler is, realiseerde zich, dat het exact maken van zijn contract geen al te goede score zou opleveren, omdat menigeen er in zou slagen een slag te „stelen". Hij speelde daarom in slag 2 een kleine ruiten naar zijn heer, om zo mogelijk een tiende slag te veroveren. Kaplan was echter op zijn qui vive, nam met ruitenaas en legde vrijwel onmiddellijk schoppen 3 op tafel, die west (Norman Kay) met de heer won. Nu was het diens beurt om de zaken nauwkeurig te overwe gen. Hij besloot tenslotte schop pen 6 na te spelen (in viertallen zonder veel risico, omdat het hooguit een overslag kost, als de leider schoppenvrouw heeft, maar in paren riskant, omdat het veel matchpunten kan kosten) en werd beloond, toen Kaplan met de vrouw kon nemen en schoppen naspeelde, waardoor het aas en de 9 achter de 10 8 van dummy twee slagen opleverde en een down het resultaat was. De „zekere" negen slagen van de leider waren verdwenen en het ligt voor de hand zich af te vragen of Chagas dat risico had moeten nemen. De scorestaat stelt hem in het gelijk. Zou hij zijn slagen hebben opgeraapt, dan heeft de verdediging een praktisch com pleet beeld van de kaartverdeling en een score van +400 zou 26 1/2 punt waard zijn geweest bij een top van 77. Als de verdediging een slippertje zou hebben ge maakt, dan wordt +430 beloond met 55 matchpunten (een winst van 28 1/2 punt) terwjl het uiteind elijke resultaat (-50) nog goed was voor 8 1/2, een verlies van slechts 18 matchpunten, ten opzichte van het maximaal bereikbare, zodat de kansen wel degelijk in zijn voor deel waren. Voeg daarbij, dat het spel alleen maar down gaat als de tegenpartij de schoppenswitch vindt en schoppen 9 verkeerd zit, dan is de aanpak van Chagas alleszins gerechtvaardigd en in een zo sterk bezet veld zelfs nodig, als men hoge ogen wil gooien. Voor de statistiek: hun landgenoten, Mar- celo Branco en Gabino Cintra wonnen de titel. BSffuij i l i 'i d in door C. J. de Feijter In hat Interpolistoernooi te Tilburg maakte Timman zijn tweede winst partij tegen de Joegoslaaf Ljuboje- vic. Wit: L. Ljubojevic. Pirc opening. Zwart: J. Timman. 1.e2-e4, d7-d6 2.d2-d4, Pg5f6 3.Pbf-c3, g7-§6 4.f2-f4, Lf8-g7 5.Pg1-f3, c7-c5 6.d4xc5, Dd8-a5 7.L1-d3,.„ (Wit voelt uiteraard niets voOr het avontuur cd6:,Pe4:!) 7..., Da5xc5 8,Dd1-e2, 0-0 9.Lc1-e3, Dc5-a5 10.0-0, Lc8-g4 11.De2-f2, Lg4xf3 12.Df2xf3, Pb5c6 13.Pc5 •2, Pf6-d7 Nu is het even uitkijken voor wit en nu kunt u het achteloosheid of argeloosheid noemen (onze Oostelijke naburen spreken vriendelijker van „eine Fingerfehler") maar wit beroofde nu door: 14.c2-c3? de witte loper van haar dekking, hetgeen leidde tot de volgende kombinatie: 14..., Pd7-e5 15.f4xe5, Pc6x©6 16.Df3- h3, Pe5xd3 met pioneverlies. En voor spelers van deze grote klasse 1 als hier bezig zijn, betekent dat verlies van de partij. Ljubojevic, spartelt nog wat tegen, maar daar aan wordt al snel een eind ge maakt. 17.Dh3-d7,Da5-al 18.0d7- xe7, Ta8-et 19.De7-h4, d5d5! 20.Pe2-g3, f7-f5 21.e4-e5. #5-f4! Zwart heeft nog liever een kwaliteit dan een pion: 22.Le3xf4, Da6-b6+ 23.K§1-h1, Pd3-f2+ 24,Tf1xf2 (an ders volgt stikmat door: 24.Kh1-g1, Pf2-h3+ 2S.Kg1-h1, Db«-g1+, Tflxgl en Pf2, mat - u allen welbekend!) 24..., Db6xf2 25.Ta1- fl, Df2xb2 26.Dh4-g5,... en wit staakte de verder hopeloze strijd. Even terzijde moet ik opmerken dat wit hier toch ook ten onder ging aan de zwakte van het punt f2. En zoals u weet zijn de punten f2 en f7 in de beginstand de zwakste op het gehele bord. Dat wordt u al duidelijk gemaakt bij de eerste schreden op het glibberi ge schaakpad. Denk maar aan het Herdersmat! Hebt u wel eens gehoord van het Jerome-gambiet? Wie Jerome was kan ik u niet zeggen, maar deze speler had de euvele moed om direkt na de eerste drie zetten van de Italiaan maar meteen te offeren op f7. Dat bracht dan wel twee pionnen op voor een lichte officier, maar is verder totaal onvoldoende. Behalve tegen een beginnende speler die er door verrast kan worden. De grote Engelse speler Blackbur- ne kreeg het eens voorgezet in 1880 door een zeker N.N. „Nomen nescio" - misschien was zijn voor naam wel Jerome... Ziehier hoe een werkelijk grote dat opknapt: Wit: N.N. Italiaanse partij. Zwart: Blackburne. 1 .e2-©4, e7-e5 2.Pg1-f3, Pb8-c6 3.Lf1-c4, Lf8-c5 (Deze opening was in die tijd al uitgebeend tot het voorste lid van handen en voeten!) 4.Lc4xf7+?, Ko8xf7 5.Pf3xe5+, Pc6x©5 6.Dd1-h5+, g7-g6 7.DH5- xe5, d7-d6! 8.De5xh8 Deze stand is een diagram waard: (Zie diagram nr.1.) Zwart is nu een kwaliteit en twee pionnen achter - maar wit is totaal onontwikkeld en zijn dame staat buiten spel. Blackburne laat nu zien hoe een grote meester zo'n akkefietje opknapt: 8..., Dd8-h4 9.0-0, Pg8-f6 10, c2-c3, Pf6-g4 11.h2-h3, Lc5xf2+ 12, KgFhl,... en nu komt een werkelijk geniale zet: 12..., Lc8-f5l! 13.Dh8xa8, Dh4xh3+! 14.g2xh3, Lf5xe4, mat. Natuurlijk had zwart ook gewon nen met: 13..., Dh4-g3, maar wie laat zich zo'n fraai dame-offer ontgaan? Blackburne zeker niet! De toen nog jeugdige Aljechin heeft in 1913 eens een soortgelijk bravourstukje uitgehaald. Dat was in Parijs tegen Rodzynski: Wit: Rodzynski. Driepaardenspel. Zwart: Aljechin. 1. e2-e4, e7-e5, 2 Pgl-f3, Pb8-c6, 3. Lfl-c4, d7-d6 Zwart ziet af van Italiaans omdat hij wel wist dat elke bekende speler daar de diepe en remise-varianten van kende. 4. c2-c3, Lc8-g4 5. Ddl-b3, Dd8-d7 6. Pf3-g5, Pg8-h6 7. Lc4xf7+,... Opnieuw een foutief offer op f7- hoelwel het er zeer verleidelijk uitziet. 7..., Ph6xf7 8. Ph5xf7, Dd7xf7 9. Db3xb7, Ke8-d7. Zwart maakt van zijn koning een sterke figuur, hoewel hij nog niet aan het eindspel toe is. Maar de zwarte tegenaanval doet het zo ver niet komen: 10. Db7xa8 (Zie diagram 2) 10..., Df7-c4 11. f2-f3, Lg4xf3! 12. g2xf3, Pc6-d4! Dit brutale paard mag niet genomen worden wegens Dc1en Dhl:. 13. d2-d3, Dc4xd3 en nu mag het paard op d4 wel genomen worden: 14. c3xd4,...- maar, evenals bij de partij van Blackburne komt eenzelfde loper zet: 14..., Lf8-©7! 15. Da8xh8, Le7- h4, mat! Hartverwarmende partijtjes! Het damecdamfiien bel ©af de een primeur: in het Russische Tasjkent werd in augustus het eerste inter nationale toernooi voor dames ge houden. Nederland was daar verte genwoordigd door kampioene Barbara Graas en Ciska Butter. Verder deden mee elf Russinnen, twee Poolsen en een Tsjechoslo- waakse. Barbara en Ciska speel den een bescheiden toernooi, zij werden respectievelijk achtste (17 I punten) en tiende (15 punten). Vitkauskaite en Michailovskaja deelden met 24 uit 15 de eerste prijs. De plaatsen drie tot en met zeven werden ook door Russinnen bezet, een bewijs dat het dames- dammen in de Sovjet-Unie meer voorstelt dan in Nederland. Aan' de hand van twee partijen kan ik laten zien dat de Nederlandse vertegenwoordigsters het inder daad moeilijk hebben gehad in Tasjkent. Eerst de partij Butter-Vitkauskaite: 1. 32-28 17-22 2. 2At17 11x22 3. 27-32 6-11 4. 41-37 12-17 5. 46-41 8-12 f. 32-28 16-21 7. 31-26 11-16 8. 35-20 7-11 9. 37-311-6 10.30-24 MICHAILOVSJAJA .1 n. m ttt m m i i i s v i s s r GRAAS 19x30 11. 34x25 20-24 12. 4044 14-20 13. 25x14 10x19 14. 45-40 510 15. 41-37 10-14 16. 34-29 3-8 17. 29x20 15x24 18. 39-34 levert problemen op door het open veld 39 18. 21-27 19. 37-32 1523 20. 32x21 16x27 21. 47-41 23x32 22. 44-39 1523 23. 4544 en dan is het meteen uit: 23 24-29 24. 33x24 22-28 25. 31x33 1518 26. 38x27 2529 27. 34x23 18x47 BUTTER en Ciska gaf zich gewonnen. Op 18x49 redt ze zich nog met 27-22 en40-35. Graas-Mlchallovskaja: 1. 32-28 2525 2. 37-32 1520 3. 41-37 1515 4. 31-27 510 5. 4541 1523 6. 28x19 14x23 7. 3528 514 5 28x19 14x23 9. 39-33 1514 10. 3528 1519 11. 44-39 513 12. 39-33 2-8 13. 43-39 4-9 14. 37-31 17-22 15. 28x17 11x22 16. 31-26 22x31 17. 26x37 1521 18. 4543 21-26 19. 32-28 23x32 20. 37x28 7-11 21. 41-37 1 522 22. 28x17 11x22 23. 5544 1-7 24. 37-32 22-27 25. 32x21 26x17 26. 3528 1518 27. 42-37 513 28. 37-32 511 29. 3533 11-16 30. 44-39 17-22 31. 28x17 12x21 32. 3528 7-11 33. 4742 11-17 34. 3533 1524 35. 3531 14-19 36. 43-39 1522. 37. 31-26 512 38. 42-37 1518 39. 4543 58 (zie diagram) 40.34-30 25x34 4140x29 (beter is 40. 34-29) 41. 2525 natuurlijk 42. 29x20 15x24 43. 39-34 (45-40 is immers verboden) 43. 21-271 44. 32x21 16x27 45. 37-32 wat anders? 45.513 46. 32x21 24-30 47. 35x24 19x48 48. 48-39 en zwart wint. Het tweede diagram is een frag ment uit de partij Butter-Misjkina. Ciska's laatste zet was 18. 41-36 en de Russin vervolgde: 18. 2531 19. 37x26 1519 20. 24x22 17x48 21. 29x18 12x23 22. 47-41 58 23.34-30 25x34 24.40x18 512? 25. 27-22! 12x23 26. 22-17 11x22 27.41-37 48x31 28.36x29 en twaalf zetten later gaf zwart zich gewon nen. Papegaaien kwetsbaarder dan men denkt Papegaaien kunnen een voor die ren heel hoge leeftijd bereiken. Vogels van vijftig jaar oud zijn echt geen uitzondering Maar een pape gaai is ook bijzonder gevoelig voor ziekten. Veel papegaaien overlij den doordat de eigenaar de ziekte verschijnselen niet of niet tijdig herkent. Enige basiskennis van de vogel en de bij de papegaai meest voorkomende ziekten is een „must" voor een ieder die een papegaai heeft of van plan is er een aan te schaffen. Er zijn tegen woordig in de boekhandel geluk kig veel goede boeken over dit onderwerp te koop Tocht is letterlijk een doodsvijand van de papegaai en dat is niet verwonderlijk Hij voelt zich op zijn best bij een kamertemperatuur van zo'n twintig graden en komt behal ve op een mooie zonnige dag nooit buiten. Er bestaan weliswaar winterharde papegaaien, in veel dierentuinen leven zij permanent buiten, maar deze dieren hebben de kans gehad zich geleidelijk aan te passen aan de buitentemperatuur en hebben altijd een optimale schuilgelegen- heid als zij het echt te koud gaan vinden De particulier neemt toch wel een groot risico als hij zijn papegaai winterhard probeert te maken. Er sterft een bepaald per centage dat niet tegen de geleide lijke gewenning opgewassen is. Een gebrek aan hygiëne is èen van de oorzaken waardoor pape gaaien veelal ziek worden. Bedor ven of gistend zaad, vuil water en vuile kooien zijn broedplaatsen voor allerlei ziektekiemen die de papegaai kunnen bedreigen. Elke dag vers water en voer en het eens in de twee dagen reinigen van zijn behuizing kunnen veel ellende bui ten de kooi houden Mensen lopen ook een bepaald risico Want behalve de beruchte papegaaienziekte of psittacosis kunnen papegaaien in extreme gevallen ook aspergillosis (een longschimmel) en paratyphus overbrengen Mocht men bemer ken dat de papegaai verschijnse len vertoont die er op wijzen dat hij zich niet helemaal lekker voelt (de algemene conditie, afwijkingen van het normale gedragspatroon en erg dunne ontlasting zijn hier voor een indicatie), aarzel dan niet, snel naar een dierenarts te gaan. Epn snelle conditievermindering takelt hem zo snel af dat herstel moeizaam is en vaak veel tijd kost. Een darminfectie kan hen bijvoor beeld vaak binnen een week de das om doen. Deze conditiever mindering kan hem naar men tegenwoordig voorzichtig aan neemt ook aanvallen bezorgen die veel op epileptie lijken en zijn krachten snel ondermijnen. De eigenaar van een papegaai moet ook alert zijn op het omge keerde een papegaai die ziek lijkt maar dat niet is. Geboren imitators als zij zijn, kunnen zij perfect ernstige hoestbuien nadoen, ter wijl zij zich kiplekker voelen. Onge- diertebestrijding bij deze vogels is ook een zaak voor de dierenarts De meeste bestrijdignsmiddelen zijn niet alleen voor het ongediei te, maar ook voor de papegaai gevaarlijk. Soms ziet men ook geheel kaal geplukte papegaaien. In veel gevallen duidt dit op ee psychische kwaal. De vogel ver veelt zich. Spiegeltjes en speeltjes en vooral aandacht kunnen dit genezen of voorkomen. Heeft de verenpikkerij echter geruime tijd geduurd, dan ontstaat er vaak een gewenning en blijft de vogel mees tal kaal. Ook hier is snel reageren èen betere oplossing dan de zaak op zijn beloop laten. Op 14 november a.s. zal de P.T.T. de jaarlijkse kinder postzegels in de verkoop brengen. De serie zal bestaan uit vier zegels met daarnaast nog een velletje, bestaande uit zes zegels. Zoals gebruikelijk is de toeslag bestemd voor in stellingen werkzaam op het terrein van de zorg voor het kind. De serie wordt geopend met een zegèl in de waarde van 40 plus 20 ct. Hierop ziet men een jongetje dat bij een huis aanbelt om kinderpostzegels aan de man te brengen. Het lezen, uitgebeeld door een kind* dat wegduikt in een boek, is afgebeeld op een ze gel van 45 plus 20 ct. Vervol gens een zegel in de waarde van 55 plus 20 cent met als thema schrijven. Dit wordt in beeld gebracht door een jon getje dat de tekst „30 x door het kind voor het kind" schrijft. Hiermee wordt tevens onder de aandacht gebracht dat het de dertigste maal is dat deze actie gehouden wordt, in de vorm van huis- aan-huis verkoop. De serie wordt afgesloten met een zegel in de waarde van 75 plus 25 ct. Hierop ziet men een meisje tijdens de rekenles op school. Op het bord staat een som, die de waarde en de toeslag van de zegel in beeld brengt. Alle vier de zegels zijn uitge voerd in de kleuren rood, geel, blauw en zwart. Het velletje bevat twee zegels van 40 plus 20 cent, twee ze gels van 45 plus 20 cent en twee zegels van 55 plus 20 ct. met een totaalprijs van 4.-. Het ontwerp voor de zegels werd vervaardigd door Babs van Wely uit 's Gravenhage, die ook in 1971 de ontwerpen voor de kinderzegels verzorgd de. Het drukken in raster- Kinderzegels: lezen, schrijven en rekenen diepdruk was in handen van Joh. Enschedé en Zonen te Haarlem. De zegels zullen verkrijgbaar zijn tot en met 5 januari 1979. Enige weken geleden heeft de staatssecretaris voor Verkeer en Waterstaat, mevrouw drs. N. Smit-Kroes het voorgestel de programma voor de uitgif te van bijzondere postzegels in 1979 goedgekeurd. Dit voorlopige programma op ent in januari met de uitgifte van een postzegel ter herden king van 400 jaar Unie van Utrecht. In februari zal een langlopende zegel verschijnen, gewijd aan de eerste recht streekse verkiezingen voor het Europese Parlement. De 70e verjaardag van de ko ningin op 30 april 1979 zal in maart onder de aandacht worden gebracht met één bij zondere zegel. Als gebruikelijk bestaat dei zomerserie ook in 1979 weer uit vier zegels. Twee zegels •uit deze serie vragen aan dacht voor de muziek. De an dere twee zijn gewijd aan de voltooiing van de restauratie van de St. Janskerk te Gou da. Twee Europa-CEPT-postzegels zullen in mei in de verkoop komen. Hiervan is er een ge wijd aan de filatelie en de andere aan het berichtenver keer op zee. Voor juni staat één zegel op de agenda, waarmee aandacht gevraagd wordt voor de Ka mers van Koophandel en Fa brieken als instituut. In au gustus verschijnt een postzegel ter herdenking van het feit dat 60 jaar geleden het Vrouwenkiesrecht in Ne derland werd ingevoerd. Eve neens in augustus verschijnt weer een sportzegel, waarbij nu het voetbal aandacht krijgt ter gelegenheid van 100 jaar voetbal in Nederland. Twee kunstenaars worden in oktober herdacht met even zoveel postzegels. Het gaat hier om de herdenking van de 300e sterfdag van de schil der Jan Steen en van de dichter Joost van den Vondel. Het programma wordt weer afgesloten met de kinderpost zegels 1979 die voor novem ber op de agenda staan. Voor dat jaar staan de zegels in het teken van het Internatio naal Jaar van het Kind. Voor de verzamelaars van poststukken is het van belang te weten dat er in mei speciale briefkaart met op druk zal worden uitgegeven. Dit ter herdenking van het 50-jarig bestaan van „Het Ne derlands Postmuseum". Zoals wij al eerder signaleer den in deze rubriek, ligt het in de bedoeling in de loop van 1979 over te gaan tot ver vanging van de luchtpostzegel voor bijzondere vluchten, die dan waarschijnlijk ook een hogere waarde zal krijgen dan de huidige 25 ets-zegel Daar dit een voorlopig pro gramma is, wordt het niet uit gesloten geacht dat hierin nog wijzigingen kunnen optreden, voor wat betreft de maanden van uitgifte. De juiste data van uitgifte en de eventuele verkooptijdvakken zullen nog nader bekend gemaakt wor den. In Singapore verscheen op 9 augustus een bijzondere serie, bestaande uit vier zegels. Deze zegels hebben elk een waarde van 10 ets. en als mo tief „Nationale monumenten" in Singapore. Naast deze vier zegels verscheen een blokje van vier zegels met dezelfde motieven, echter nu met zèr gels in de waarde van 35 cts.- De door Eng Siak Loy ont worpen zegels werden ge drukt door Secura Singapore Private Limited.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1978 | | pagina 24