Cabaret Ivo de Wijs kreeg fraaie illustraties op tv TERUGBLIK Het melancholieke leven van Piet Paaltjens RADIO VANAVOND RADIO WOENSDAG NOS DOET REEKS STEREO-TESTEN TELEVISIE VANAVOI TELEVISIE WOENSDAI In RADIO/TELEVISIE LEIDSE COURANT DINSDAG 20 DECEMBER 1977 pacina'SDj Heimat, unsere Heimat (Grieken Sam, TV-serie, afl. 3. 20.00 Journaal 20.15 Eln Tag paaalerl Revue TV-flIm ovor het Berlijn v halve eeuw geleden. 21.90 Wer will krank aeln auf Welt? Een kijkje door Mai Malnka op de afdeling pi somatlek van de unlven kliniek In Ulm. 23.00 Fünf vor zwölf „De zogenaamde dood" dlacuaalereeka „Die Gi dea Mögfichen 23.40 Jazz zur Nacht 24.00 Journaal 18.45 Sans faute. taalles 19.50 S| vivre, recepten. 20.20 La Fllldre, TV-aerle. afl. 3 21.10 Monaleur Ie Mlnlatre. Monsieur] rt. muziek).' HILVERSUM I ÊP: 18.19 Üitz. van de WD. 18.30 Nws. 18.41 Per Saldo. DE STEM DER HOOP: 19.00 Het toenemen van de rampen. AVRO: 20.00 (S) AVRO Totaal theater. 22.30 Nws. (22.40 Radiojoum.) 23.55 Nws. HILVERSUM II 18.00 Nws. KRO: 18.11 Echo. 18.30 (S) Op Vleugels, pianomuziek. 18.50 Ver kenning: inform, progr. 19.00 Kerk in meervoud. 19.30 (S) Zin In muziek. 20.00 Nws. 20.05 Overweging. 20.15 (S) La Nativite du Seigneur orgelmuziek. 21.20 (S) Het Omroepkamerkoor o.l.v. Cees Scharloo. 21.30 Spektakel 1977- 1978, cult, progr. NOS: 23.00 (S) ecc het oog op morgen. 23.05 Aktual. o* Wei Radio-tv. 23.10 De krant van moi HILVERSUM III heel NOS' 18.03 De vacaturebank. 18.1( NOS-maal. VARA: 19.02 (S) Popre structie. 20.02 (S) Nashville. 21 02 aspi Popdonder. 23.02 (S) Wachten op i dernacht. 0.02 (S) Nacht drie-dra and all that jazz. 1.02 (S) Nacht \v draai, vervolg... en nog zo het een' v ander. 2.02 (S) Peter Holland. 5.02[s k HILVERSUM I TROS: 7.00 Nws. 7 02 (S) Rustig bijko men. 7.30 Nws. 7.41 Aktua ochtendedi tie. 8.30 Nws. 8.36 Gym voor de huis vrouw. 9.45 (S) Kom er maar eens bij. Gesprek en klass. muziek. 10.00 (S) Wat zeg je me nou...! 10.30 Nws. 10.33 (S) Toerja-toernee. 11.45 (S) Cafè-chantant. 12 26 Meded. voor land- en tuinbouw. 12.30 Nws. 12.41 (S) Aktua II. 13.00 (S) Hoogtepunten uit musicals. 13.30 (S) Sport na sport. Kinderprógr. 14.00 (S) Specialiteiten a la carte. Klass. verzoek platen. 15.00 (S) Als dat zou kunnen. Verzoekplaten. (15.30 Nws.) 16.30 (S) Kernpunt. Gesprekken. OVERH. VOORL.. 17.20 Een uitz. van het min. van volkshuisv. en R.O NOS: 17.30 Nws. TROS. 17.32 (S) Aktua-magazine. HILVERSUM II VARA: 7 00 Nws. 711 Ochtendgym 7.20 In de Roode Cirkel, meuwsprogr. (8.00 Nws.) 8.50 Johan van Minnen, ombuds man. 9.00 Jan Gorissen met zijn elektro nisch accordeonorgel. NOS: 9.20 Wat ten. 12.00 Bruinisse Centraal, sprekken. 13.00 Nws. 13.11 Dingen de dag. 13.30 Stoomradio. 16.00 N 1603 Vertrouwelijk, hoorspel. 1( Lichte gramm.muziek. 17.00 (S) Uit muziekalbum van Paul Godwin. R alternatieve geneeswijzen (3). 17.55 ded.. SOS en politieber. HILVERSUM III KRO 7.02 (S) Drie op je ooierham. (S) Pop op drie. 11 03 (S) One dr op verzoek. 11.58 Bericht Solidarii 12.03 (S) Dne tussen de middag. 1 (S) De Theo Stokkink-show. 16.03 HILVERSUM IV NCRV: 7.00 Nws. 7.02 Het leve Woord. 7.08 Te Deum Laudamus. Preludium. 9.00 Nws. 9.02 Om schooltijd. 10.00 Kerstconcert. 11 Platenmeuws 12.00 Tafelmuzlek: Piat werken uit de romantiek. 12 30 Ther progr. Thuis. 13.30 Middagsymfot 14 00 Nws. 14.02 Verhalen uit de reldliteratuur 14 30 Ensemble Danske Violon-Bande. 15.00 In de sc duw van de meesters: viool, cello piano. 16.00 In kleine bezetting: a en piano. Allicht dat het scherm gister avond, op de dag van de beëdi ging van het nieuwe kabinet bol stond van de politiek. Op een gegeven moment werd de kers verse premier Van Agt zelfs ge durende vrij geruime tijd op beide Nederlanden tegelijk geïn terviewd, respectievelijk door Ad Langebent in Brandpunt en door Jaap van Meekren in een extra uitzending van Televizier Magazine. Met de moderne tech nische mogelijkheden overigens een zeer verklaarbare vorm van bilocatie. Zo kon men dus de minister-president bij de KRO onder meer diep horen zuchten en vervolgens horen verklaren dat hij zich voelde als een wiel renner die op het punt staat een berg te beklimmen (een col van de eerste categorie naar men mag aannemen) en bij de AVRO dat hij zijn mouwen had opge stroopt. Langebent nam ook nog eens de dagen van de kabinets formatie, met die twee regeerak koorden, met hem door. In Brandpunt werden twee kennis makingspraatjes met de tot op heden nog vrij onbekende b 7~ windslieden, Van der Klaau^ van buitenlandse zaken en 0 Ruiter van justitie, op een if wat verwarrende manier dof "JT elkaar gehutseld. Heel erg w; het echter niet, want het w uiteraard nog niet de tijd voir1,11 meer diepgaande uiteenzetti10 gen. Verder zagen wij de herer' De Gaay Fortman twee departïn menten overdragen (justitie e '®r( binnenlandse zaken dus) konden wij er getuige van zij*™ dat de heer Den Uyl (uitsluiteir1 1 als minister-president uiteraariJldl afscheid nam van de pariemei00r taire pers, die hem behalve ee paar flessen wijn, „de Kus" va ehe Jan Wolkers als present aai lnÉ bood. Als ik mij niet verft*1 werd er in een hoek van h< scherm ergens gesmiespeld ovi pi de Judaskus. L Een aardig kijkavondje eigei p lijk wel en toch nog een feestêL lijke afsluiting van tweehondef soms vrij bizar aandoende da pf,c gen van formatie. HERMAN HOFHUIZB .Pu Voor het laatste in zijn oude samenstelling komt het caba ret Ivo de Wijs op de tv en wel in het VARA-programma op zaterdag 24 december op Ned. I om 19.55 uur. In de vooravond dus en op het mo ment, dat op het andere net Seth Gaaikema aan zijn voor stelling begint, lijn Ivo en de zijnen alweer opgehouden met het beste uit hun laatste pro gramma. Dit heette „Achter de wolken is zonneschijn", ti tel ontleend aan Potgieter, die vond dat daar ook ergens de hemel moet zijn. Dit motto is ook gegeven aan de elpee die van deze groep dezer dagen op de markt is verschenen, maar voor de tv- samenvatting koos Ivo de Wijs in een folosofische bui en om dat het beestje toch een naam moet hebben een kort gedicht als leidraad, waarmee hij te vens iets bloot geeft van zijn ideëenwereld. Bij de aanvang van het programma zal omroe per Joop Smits het zeggen: „Wie ademt moet lijden, wie denkt is verloren, slechts hij is gelukkig, die nooit werd gebo ren". Ja. en dan intussen toch maar met dit programma rond 350 keer door het hele land heen de mensen een prettige avond bezorgen, zoals ook ditmaal op de tv weer lukt, mede omdat regisseur Egbert van Hees de teksten met fraaie illustraties heeft aangekleed. Ivo de Wijs: „Mijn gevoel van ongelukkig zijn heeft ermee te maken, dat ik voortdurend op zoek ben naar geluk. Dat is me ook nu weer aardig gelukt, want ons programma wordt volledig gedragen door de tekst en daar kun je eigenlijk niet zo mee de tv op. Een regisseur moet dingen beden ken die leuk zijn om naar te kijken. Ik vind dat hij daarin is geslaagd, vooral in het liedje „Ski-sprong". Ik zit altijd op nieuwjaarsdag voor de tv om te zien hoe de ski-springers van de schans af komen zwe ven. Stiekem zit je er op te wachten, dat ze op hun bek gaan. Daar maakte ik een lied je over en Egbert van Hees heeft dat fraai aangekleed." Inderdaad is het in dit de Wijs programma potsierlijk om te zien, hoe terwijl Ivo dit liedje staat te zingen de ene skisprin ger na de andere languit voor over gaat en met in achten gedraaide skieën in de sneeuw ploft. Heeft Egbert van Hees die opnamen bewaard om ze nog eens te kunnen gebrui ken? Egbert van Hees: „Neen. Ze zaten niet in het NOS-archief. Toen heb ik de Oostenrijkse televisie opgebeld en toen kon ik voor 120 gulden alle band jes krijgen met mislukte sprongen. Daar heb ik een fraaie keuze uit gemaakt." Minder voorspoedig liep het met het liedje „Haat", waarin Ivo zijn afkeer van honden bezingt. Meer dan Ivo deze beesten haat is hij er eigenlijk bang voor. Als hij met zijn vrouw wandelt, wisselt hij minstens achter keer van stoep. Het zijn trouwe beesten, altijd hangt de hond van een ander aan zijn broek. Deswege zingt Ivo o.m.: „O, je moest eens weten hoe ik honden haat, ook al zegt zijn baas. mijnheer, hij doet geen kwaad. Ik trek zenuwachtig krom en ik loop een straatje om." Dan denkt zo'n regisseur, als hij dit beeldend wil maken, dit wil laten zien aan de kijker, dat je dan het best een hond ach ter Ivo aan kan sturen. Get weeën trokken zij met filmca mera naar een park waar het wemelt van de honden. Maar de eigenaren wilden hun hond daar niet voor laten gebruiken vanwege de slechte naam in de buurt. Tenslotte werd een klein keffertje bereid gevon den, maar die was weer bang voor Ivo, zodat het op het scherm niet goed is waar te nemen wie nou voor wie weg loopt, de hond voor Ivo of Ivo voor de hond. Pieter Nieuwint, die ook vo caal flink van wanten weet, schreef bij dit alles vlotte mu ziekjes, die hij zelf op de piano speelt, maar vanwege het defi nitieve afscheid uit dit cabaret wegens beëindiging van studie en het aanvaarden van een baan van Aggie Terlingen en Richard Fritschy is er speciale reden om deze beiden nog even aan het werk te willen zien. Ivo betreurt hun heen gaan. Uiteindelijk hebben zij in rond tien jaar in vier pro gramma's gestaan en met hun heengaan blijft hun talent ver der onaangesproken liggen. Hoor hoe Aggie „Durp" zingt, een soort ballade over een volksfeest op de maat van een Schotse deun, gespeeld door de McBain's Country Dance Band. Net als Richard Frit schy zingt zij voor het laatst en zijn Ivo de Wijs en Pieter Nieuwint gedoemd samen door te gaan als Walden en Muyselaar. Wij schreven al, dat in januari nog het cabaret- Ivo de Wijs met een nieuw programma terugkomt, dat dan „Formule 2" zal heten en waarin als derde man Marnix Kappers zal optreden. Na tien jaar Aggie en evenzoveel jaren vol goede ervaringen met haar kan Ivo het zomaar niet op brengen om een andere zin gende dame voor haar in de plaats te stellen. Moet men Ivo de Wijs een geëngageerd cabaretier noe men? Zeker niet in de geijkte zin van het woord, d.w.z. met politieke stellingname en al. Ivo de Wijs kijkt vooral direct om zich heen, kiest zijn onder werpen zeer dichtbij. Luister naar wat hij te zingen heeft over lelijkemensendag, volge- vretenpensendag, maar ook mooiemensendag en immens- mooiemensendag, wat een toe val al die schoonheid uitgere kend hier en nu, waar ter we reld vind je mensen zo behoor lijk als u? TON OLIEMULLER (Van onze radio- en tv-redactie) Hilversum De bezitters van stereo-appara- tuur behoeven in het nieuwe jaar niet naar een reparateur te snellen als het meestal oran je getinte stereo-lampje constant blijft bran den. Met ingang van 1 januari 1978 zal de NOS op verzoek van de PTT permanent de zoge naamde stereo-piloottoon, die vanuit Hilver sum met de stereoprogramrea's wordt meege zonden. in de lucht houden. Dit betekent, dat men niet meer aan het al dan niet brandende lampje zal kunnen zien of het programma in stereo is. Nu maakt dat volgens de NOS tegenwoordig weinig meer uit, omdat vrijwel alle programma's toch al in stereo Wórden uitgezonden. De PTT heeft het verzoek tot constante uitzending van de piloottoon ge daan, om eventuele storing als gevolg van het in en uitschakelen van deze toon, te voorkomen. De NOS heeft het voornemen in januari van het komende jaar te beginnen met regelmatig terugkerende stereo-testuitzendingen ten behoe ve van de eigen technische verzorging van de radio-programma's, van de radiohandelaren en van technisch geïnteresseerde luisteraars, die de kwaliteit van hun apparatuur willen beoor delen. De testen zouden in een nog nader te bepalen regelmaat aansluitend aan de programma's van Hilversum 1 en 2 na middernacht moeten ko men en als onderbreking van het programma van Hilversum 3. Deze test-uitzendingen, die tussen de tien en vijftien minuten gaan duren, dragen een strikt technisch karakter en zullen dan ook geen mondelinge toelichting krijgen. Er wordt thans al door de nos geexperimen- teerd met dergelijke testen. NEDERLAND 1 NOS 18.45 Fabeltjeskrant 18.55 Journaal EO 19.04 Henkle'a droomboom, teken- fllmsarle 19.10 Kinderkrant 19.30 Hat klalna hull, TV-aerle 20.20 EO-Metterdaad (Ooit-Europa) 20.25 Kerstconcert In De Doelen NOS 21.35 Journaal 21.50 Den Haag Vandaag 22.05 Kortweg 22.10 Beeldspraak 22.55 Journaal Saskia en Serge treden op in de Mounties-Show. NEDERLAND 2 NOS 18.45 Informatie voor Italianen 18.55 Journaal TROS 19.04 Matchpoint, afl. 3 NOS 20.00 Journaal TROS 20.25 Mountlea Show 21.20 De verpleegsters, TV-aerle 22.10 Aktua TV NOS 23.00 Journaal DUITSLAND 1 WDR: 18 Nieuws uit Noordnjnlartd- Westfalen. 1805 Seid Ihr allen da? 18.10 Die Unternehmungen des Herm Hans. TV-serie. 18 40 Mr. Carlis und seine abenteuerlichen Geschichten, TV-serie. 19.15 Hier und Haute. 19.45 4tel vor 8. 20.00 Journaal 20.15 Zwlschenmahlzelt, show 21.00 Die Kette, TV-spel, deel 2 22.30 Journaal 22.50 Sport 24.00 Journaal DUITSLAND 2 18.20 Ach. du lieber Kater!, tekenfilm serie. 19 Journaal. 19.30 Der lange V/eg der Freiheit, TV-serie. afl. 3 rond Joseph Völz. 21.00 Journaal 21.15 Mlt Anstand alt warden Documentaire van Rudolf Blank over crises bij het ouder wor den van de mens. 22.00 Die erste Vorstellung Overzicht van filmpremières In het komende |aar. 22.45 Journaal DUITSLAND 3 NEDERLAND VARA: 15.30 De film van Ome Wjllem 16.00 Het geheim van de gouden draak, jeugdfilm DUITSLAND 1 10.00 Journaal. 10.05 Die Drehscheibe 10.25 Tagebuch 10.40 Amerika's neuer Süden. documentaire 11.25 Musikali- sche Bilderfahrt. 12.20 Umschau. 12.50 Presseschau 13.00 Journaal. 16.15 Journaal. 16.20 Mit der Kamera dabei, documentaire Spacelab. 17.05 Univer sum (skiën). DUITSLAND 2 DUITSLAND 3 16 Yao. kinderserie, afl. 4. 16.3 Winter, documentaire afl. 3. 17.30 Schach im Driften, s toernooi. BELGIË NEDERLANDS 1 15 30 Thuiswerk 16.00 Sociale z heid. 16.30 Tip-Top. voor de jeugdB BELGIË FRANS 1 „Beeldspraak" besteedt in een herhaling vanavond aandacht aan de dichter dominee Fran cois Haverschmidt, die voor de meeste mensen beter be kend is als Piet Paaltjens. Ha verschmidt, die leefde van 1835 tot 1894, werd vooral be kend als de dichter van „Snik ken en grimlachjes" en de ver halenbundel „Familie en ken nissen". Een kleine NOS-ploeg ging naar hem op zoek door plaatsen langs te gaan, waar hij gewoond, gewerkt en ge leefd heeft. Ze hebben al film ende, lezende en pratende ge tracht Haverschmidt naderbij te brengen als de dichter Piet terseizoen een tournee langs de Nederlandse theaters maakt, brengt dit keer de show vanuit de Parkschouw burg in Hoorn. Joke Bruys is net als de vorige keer te zien in een aantal sketches en leid- jes, naast Piet Bambergen en René van Vooren. Als speciale gasten treden op Donald Jo nes, Rita Hovink en het duo Saskia en Serge. Ned. II. 20.25 uur. Verpleegsters Maureen en Patricia werken nu op de vrouwenzaal. Daar hebben zij te maken met een lastige patiënt, mevrouw En- nis. De derdejaars verpleeg sters Ruth Fullman en Shirley Brent bereiken een mijlpaal in hun leven, waarbij hun familie aanwezig is. Ned. II. 21.20 uur. Voor de kinderen Morgenmiddag zendt de VA RA het geheim van „De Gou den Draak" uit. Deze spannen de film gaat over de kinderen Holmes, die zelf een boot heb ben gebouwd om mee te kun nen doen aan een zeilwed strijd. Het ziet er tamelijk slecht uit en is heel ancjers dan de zeilboot, die vader Graig voor zijn kinderen gekocht heeft. De heer Graig had trou wens genoeg geld om ook nog BELGIË NEDERLANDS 18.00 Bereboot 1805 Sesam!te,I 18 30 IJsland, documentaire. <»e ^2 18.55 Tienerklanken. 19.45 Journtllen 20.15 Illusionistische show Dninl Doug Hennlng's World of ft(, i, met vuur-, lucht-, en watsjj mere. [derii 21.05 Verover de aarde (Made liking many) Un 21.55 De sterkere August Strlndbergs spel i TROS-produktle met Ans— Blankere en Josëe Ruit een verrassend cefégespn 22.15 Journaal BELGIË NEDERLANDS 2 A 20.15 Belgische taaltoestanden I 21.15 Tage aus einene Leben Oostduitse speelfilm over| en werk van Ludwig van Bé ven door Horst Seemanri i Donatas Banionis in de I BELGIË FRANS 1 J 18 Roquefort 18 05 Wickie de vj tekenfilmserie. 18.30 Zig-zag. spe gramma. 18 45 Voor de vrouw I Antenne-Soir. 19.30 Journaal 19 nèraires, PTT-documentaire. 20.45 Muslque mosefque 21.45 Journaal 22.00 Werkstudenten 22.35 Journaal L BELGIË FRANS 2 Paaltjens en als de schrijver van enige honderden preken en enkele tientallen brieven. De schrijver Rob Nieuwen- huys, die zich al sinds z'n Leidse studententijd voor Ha verschmidt interesseert, ging in deze film opnieuw op zoek naar de dominee en de dich ter. Het resultaat werd een portret van de dominee/dich ter en een portret van de lezer Nieuwenhuys. Ned. I. 22.10 uur Doelenconcert De EO zendt liet traditionele kerstconcert uit vanuit de Doelen in Rotterdam. Als spe ciale gast treedt de Amerikaan Danny Gaither op. Deze keer bekende gospelzanger brengt een selectie van nieuwe kerst liederen. Ned. I, 20.25 uur. Matchpoint In de derde aflevering van Matchpoint houden de drie sportspecialisten zich bezig met boksen, voetbal en biljar ten. Presentator Ivo Niehe ont vangt opnieuw het vijfkoppige panel, waarin ditmaal als spe ciale gast Jan Jongbloed zit. Ned. II, 19.04 uur. Mounties een prachtig antiek beeld te kopen. Wat hij echter niet weet is dat er in dat beeld een brief verborgen zit. Woensdagmiddag Ned. I, 16.00 uur.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1977 | | pagina 2