Irabische wereld verguist Sadat ntslag 900 man dreigt in apparatenbouw VERKOOP tie iBRIEKSPARTIJ ^.OERBEDEKKING N 1500 NAAR RUIM 600 WERKNEMERS Ie Planbureau: GERINGERE STIJGING VAN WERKLOOSHEID ER GEEN VLUCHTEN OP SPANJE KALMA „SLECHTS" BERISPT ^cidóeComatit nburg 2, Leiden, postbus 11. tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas - Chef-redacteur: Wim Buijteweg es (excl. BTW) 0.46 per mm. Telefoontjes f 4.16 - Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19.00 uur) mten: kwartaal 40,45; jaar 150,30; losse nummers: 55 cent. Vrijdag 18 november 1977,68e jaargang no. 20893 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Goed Nieuws Eerste „Sonja's Goed Nieuws Show" gepresenteerd door Son- ja Barend op Ned. II om 20.25 uur. Om 21.30 uur VARA-visie met een portret van Kalma. Ned. I om 20.20 uur Kojak en om 21.50 uur documentaire Fi lippijnen: front tussen kerk en staiat. Bewolkt Wisselend bewolkt met enkele regen- of hagelbuien. Matige tot krachtige wind tussen west en noordwest. Maximum temp. 6 graden. Morgen zon: 8.06-16.44. Maan: 14.04-0.56. Scheveningen hoog water 9.28-22.09. Laag water 4.57-17.36. (Van een onzer verslaggevers) K/LEIDEN. Door een ingrijpende reorgani- de apparatenbouw in Nederland zullen van werknemers er vermoedelijk 900 moeten Zeven belangrijke bedrijven in deze sector, i Holland Betongroep (HBG), Rijswijk, Rijn- Terolme (RSV) Rotterdam en de Verenigde abrieken (VMF-Stork) belangen hebben zul- in onderneming met twee vestigingen terug moeten worden. (i advies van de Nederlandse Herstrukture- tschappij (NEHEM) aan minister Lubbers van Economische Zaken. De NEM in Leiden (150 man) moet eveneens mensen afstoten, maar dit be drijf werkt voor slechts vier procent aan apparaten bouw. Het personeel, dat daarbij betrokken is, kan in de NEM gemakkelijk ander werk krijgen. De door de NEHEM bepleite herstrukturering yan de apparatenbouw in Nederland is het gevolg van de steeds zorgelijker wordende situatie in deze bedrijf stak, vooral als gevolg van de sterke buitenlandse concurrentie. In dit verband kan voor wat Zuidhol land betreft ook gewezen worden op het voorgeno men collectief ontslag van zeventig werknemers van de Koninklijke Nederlandse Grofsmederij in Zoeter- woude. Als gevolg van een en ander besloten de drie grote concerns HBG, RSV en VMF-Stork tot een grondig onderzoek dat thans in bovenstaande voorstellen is uitgemond. Minister Lubbers wil op korte termijn een gesprek met de drie concerns en de vakbonden over dit voorstel hebben. Ten eerste omdat er het werk van 90Ö mensen mee gemoeid is, ten tweede omdat volgens het voorstel de overheid met zeker honderd miljoen gulden bij de herstrukturering betrokken zou moeten worden. De bonden hebben voorwaarden gesteld: Er mogen geen gedwongen ontslagen vallen zolang het overleg duurt, bij een arbeidsplaatsen-overeenkomst moeten ge dwongen ontslagen uitgesloten worden. De bonden willen bovendien vooraf overleg met de HBG, RSV en VMF-Stork. Volgens het Amerikaanse bureau Arthur D. Little, dat in opdracht van de drie concerns de apparaten bouw in Nedeland doorgelicht heeft, is de thuismarkt voor deze bouw het belangrijkste. De Nederlandse markt zou goed kunnen zijn voor meer dan de helft van de totale benodigde verkoop. Voor deze appara tenbouw ligt er vooral werk op de Maasvlakte en bij DSM (Staatsmijnen) In de gehele sector van de apparatenbouw fungeren dertig andere bedrijven, die niet bij het onderzoek betrokken zijn. In het advies van NEHEM blijven voor de nieuwe vestigingen van de apparatenbouw van de drie con cerns drie mogelijke kandidaten over: de Apparaten- fabriek in Goes (HBG), Bronswerk-KAB Utrecht (VMF-Stork) en de Machinefabriek Breda (RSV). Daaruit moet nog worden gekozen. AVIV/CAIRO (Rtr/UPI) - Voor de te keer in de geschiedenis van Israël anmorgen een Egyptisch militair vlieg- in Tel Aviv geland. Aan boord waren Ig leden van het gevolg van president it, die het bezoek van Sadat aan Jeruza- gaan voorbereiden. Morgenavond, om uur Nederlandse tijd, wordt president it op de luchthaven Ben Goerion bij Tel v verwacht. Hij zal er met 21 saluut- iten worden begroet en vervolgens wel- i worden geheten door de Israëlische ident Katzir, premier Menachem Begin, voorzitter van het parlement, diploma- en ministers. Omringd door een leger Egyptische en Israëlische veiligheids- sen en gepantserde legereenheden zul- de leiders van Egypte en Israël luiste- naar het krijgshaftige Egyptische volk- 1 dat begint met een lof van de oorlog: ug naar oude tijden, mijn wapen. Ik ang naar u in mijn strijd.' Het vaste voornemen van Sadat om zijn reis naar Israël door te zetten heeft hem in conflict gebracht met vrijwel alle Arabische leiders. Gisteren, na zijn langdurig onder houd met president Assad van Syrië, noem de ook Syrië de reis verraad jegens de Arabische wereld. De grootste Palestijnse guerilla-organisatie El Fatah deed een be roep op Sadat van zijn reis af te zien. Maar Sadat verklaarde dat hij „niet een gelegen heid zal missen voor de verwerkelijking van een rechtvaardige vrede." „Ik vraag niet om gezamenlijke goedkeuring van de Arabische wereld. Ik ga naar mijn eigen keus." Libië zal Egypte voortaan boycotten. Sadat gaat in ieder geval zonder zijn minis ter van buitenlandse zaken Fahmi, die giste ren ontslag nam toen Sadat zijn reisplan officieel bekend maakte. Fahmi zei onder dergelijke omstandigheden niet langer zijn tëak te kunnen vervullen. Ook zijn plaats vervanger Riad stapte op. In zijn plaats is minister Ghali benoemd. Na zijn aankomst in Tel Aviv vliegt presi dent Sadat per helikopter naar Jeruzalem, waar hij zal logeren in het 80 jaar oude Koning Davidhotel, dat eens doelwit was van de toenmalige Irgoenleider Menachem Begin. Als leider van de ondergrondse jood se beweging in het toenmalige Palestina gaf Begin opdracht het hotel op te blazen omdat er de Britse generale staf in was gevestigd. Bij de aanslag kwamen 91 Britten, Joden en Arabieren om. Zondagmiddag spreekt Sadat het parlement in Jeruzalem (de Knesseth) toe, na in ochtend te hebben gebeden in de Al Aqsa- moskee „tezamen met de zonen van het Palestijnse volk'. Ook zal Sadat bidden in de rotskoepel en een bezoek brengen aan de kerk van het Heilige Graf. Premier Begin hoopt dat Sadat ook Yad Vasjem zal bezoe ken, het gedenkteken voor de zes miljoen joodse slachtoffers van de nazi's. nieuwe Egyptische minister van enlandse zaken Botros Ghali, Koptische christen, getrouwd een Italiaanse van joodse af- Gezeten naast de Amerikaanse ambassadeur Eilts, leest president Sadat na zijn i uitnodiging van premier Begin, die begint met de woorden: „Beste president Sadat..." GEGROEPEERDE SCHOONHEID De 22-jarige Zweedse Mary Ann Catrin Stavins is in Londen gekozen tot Miss World. Zij werd op de voet gevolgd door de Nederlandse Ineke Berends, die 25 jaar is en rechts van de Zweedse zit. Derde werd de 23-jarige Westdu'tse Dagmar-Gabriele Winkler. Achter de drie winnaressen: Miss USA, Cindy Miller (links) en Miss Brazilië Madalena Sbaraini (rechts). DEN HAAG (ANP) Het Centraal Planbureau is op gTond van nieuwe berekeningen tot de conclusie geko men dat de stijging van de werkloosheid volgend jaar minder omvangrijk zal zijn dan aanvankelijk de ver wachting was. Het gemiddeld aantal werklozen, zo meent het Planbureau nu, zal in 1978 240.000 bedragen, tegen 215.000 a 220.000 dit jaar. In september werd nog voorspeld dat de werkloosheid volgend jaar tot 255.000 man zou oplopen. Ook wat de inflatie betreft is het Planbureau optimisti scher geworden. Het voorspelt hu dat de stijging van het prijsniveau in 1978 5 a 5,5% zal belopen, terwijl in september een prijsstijging van 5,5 6% werd voorzien. Ten aanzien van de koopkracht van de modale werkne mer is de huidige verwachting dat deze gehandhaafd blijft op het niveau van 1977. De oude voorspelling behelsde een achteruitgang van ongeveer 1 1/2 De verbetering van de verwachtingen ten aanzien van de koopkracht is hoofdzakelijk het gevolg van het zoge naamde aanvullende beleid van het kabinet Pessimisti scher is het Centraal Planbureau geworden over de exportontwikkeling en de omvang van de bedrijfsinves teringen. De export zal in 1978 niet met 7 a 8% stijjgen maar slechts met 6% en de bedrijfsinvesteringen zullen niet met 3 maar met 2% toenemen, aldus de jongste prognose. )L (ANP) Door een nieuwe 24- De vlucht naar Barcelona ging niet verder ing van het grondpersoneel op de dan Perpignan in Zuid—Frankrijk. Ook de luchthavens moesten de Neder- chartermaatschappijen Transavia en Marti- luchtvaartmaatschappijen hun nair hebben hun vluchten laten vervallen en op Spanje vandaag laten verval- zullen de passagiers zoveel mogelijk morge nochtend, direct na beëindiging van de sta- M was dat de vlucht naar Madrid, king, naar Spanje brengen. KLM, Transavia en Martinair maken daarbij gebruik van eikaars toestellen om zoveel mogelijk vlucht en te kunnen inhalen. Het grondpersoneel op de Spaanse luchtha vens staakt (evenals vorige week) omdat er geen akkoord kan worden bereikt over hun looneisen. ADVERTENTIE i is er in Leiden een uitste- gelegenheid om aan al uw ensen tegemoet te komen, s Tapijten b.v. Oss-Rosma- imt 2 dagen naar Leiden 0 van deze grandioze gele- ld "te laten profiteren. Ser- 1 'apijten b.v. wist zich te fldeeren van een grandioze èmdlheid wol'en en nylontapijt Tstekende kwaliteit in meer 100 dessins, welke thans fabrieksprijzen aan de con- it worden aangeboden. iks de zeer lage prijzen ge fabrieksgarantie van 3 ïar. nkele voorbeelden en prij- it het Service Tapijten b.v. (ment Nylon viltteg^ls zelfklevend 0,89. Dikke lolige tapijttegels, los te per stuk 6,90. Vinyl op 0 cm breed 8,95. Nylon vilt breed, per str. meter 9,50 lylontapijt in 3 modieuze 4 m breed vanaf 29,50 p. Pr. fraai gedessineerd sel Engels bloemtapijt, ka- eed, vanaf 59,- per m. wollen berber 400 cm breed vanaf 99,- per str. m. Zui ver wollen hoogpolig tapijt spe ciale prijs 139,- p.m. 400 cm breed. Verder huiskamertapijten v.a. 34,90, 39,90, 49,90 enz. Te veel fabrieksaanbiedingen om hier te vermelden. Ook berberta pijt van 400 cm breed 72,50 p.m. Deze sublieme verkoop fabrieks- partij vloerbedekking vindt plaats op vrijdag 18 november van 14.00- 18.00 uur en zaterdag 19 novem ber van 10.00-17.00 uur In de RONNIEHAL, gelegen naaet de Groenoordhal. Reserveringen en levering op la tere termijn mogelijk, betaling geschiedt na aflevering. Kom vrij dag en zaterdag en profiteer van dit unieke aanbod. SERVICE TAPIJTEN B.V. Kruisstraat, gem. Rosmalen Tel. 04192-4098. Hoofdshowroom 1800 m2 kantoor: Oss Thorbeckestraat 89. Tel. 04120-22006. minimum Geen krant ontvangen? Bel tus sen 18.00 en 19.00 uur nummer 071-122244 en per speciale koe rier wordt de krant alsnog ge bracht. GIFT VOOR SINGH De Stichting Medeleven Gedupeerden ten gevolge van Misdrijven (MGM) heeft de in Leiden woonach tige Indiase werknemer Di Singh een bedrag van vijfhonderd gulden toegekend. Het bedrag werd hem gisteren namens de stichting overhandigd door drs. A. Rom Colthoff (links) die verklaarde dat de gift gezien moet worden als een sympathie ke geste aan een buitenlandse werknemer die door Nederlanders onheus is bejegend. Zoals bekend was Di Singh onlangs het slachtoffer van een kraakactie van jeugdige Leidenaars, die bij het verlaten van het huisje van Singh ook nog tal van vernielingen aanrichtten. Het echtpaar Di en Corry Singh (mevrouw Singh is deze week uit India overgekomen) ontving gistermiddag eveneens het restant van de „Actie Singh", die in de afgelopen weken mede door deze krant is gevoerd. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Burgemeester Van der Louw van Rotterdam heeft hoofdinspecteur B. Kalma „slechte" berispt voor diens deelname aan een demonstratie om hem de kans te geven tegen deze beslissing in beroep te gaan. Van der Louw verwijt de chef van de kinder- en zedenpo litie wel dat hij zich niet heeft verwijderd, toen tijdens de be toging, op de dag dat de RAF- leden Baader, Raspe en Ennslin werden begraven, scheldwoor den werden geroepen aan het adres van de politie. Dorpsleiding van de Rotterdam se politie had Van der Louw geadviseerd Kalma te schorsen. Procureur-generaal mr. Van der Feltz suggereerde de burge meester om de hoofdinspecteur te schorsen of te ontslaan. Met zijn besluit om Kalma te beris pen riskeert Van der Louw dat de procureur hem alsnog op dracht zal geven de politieman te ontslaan. Mr. Van der Feltz was vanmorgen niet bereikbaar voor commentaar. Kalma zelf verklaarde gister middag iedere maatregel tegen hem, ook een berisping, te be schouwen als een ernstige aan tasting van het recht op vrije meningsuiting. Voor het aanbrengen van een hieuw kwartaal abonnement op de Leldse Courant ontvangt u deze „half-automatische „herenparaplu. Een mooi kadootje. NOTEER m.i.vals nieuw kwartaalabonnee van de Leidse Courant naam: adres: woonplaats: Stuur als dank voor de moeite de herenparaplu naar: naam: adres: woonplaats: Deze bon in open envelop zonder postzegel sturen naar: antwoordnr/349, Leiden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1977 | | pagina 1