EEN VEDETTE ,Als iemand je te grazen wil nemen is dat erg gemakkelijk' ENNIE KUIPER og vier redt de Tour 1977 EEN WERELD VOOR JOOP ZOETEMELK INGESTORT Verschil van halve kilometer Meeste ritzeges Durvers en actieven moeten meer kunnen verdienen ■IHi PARIJS Het verschil van achtenveertig seconden tussen Bernard Thevenet en Hennle Kuiper betekent op de weg bij een snelheid van 45 kilometer per uur een marge van 533 meter. Het Is niet het kleinste verschil In de historie van de Tour. In 1968 bleef de enige Nederlandse winnaar, Jan Jansen, de Belg Herman van Sprlngel slechts achtendertig seconden voor. In 1964 moest Raymond Poulldor aan zijn rivaal Jacques Anquetll ook minder dan een minuut toegeven: vijfenvijftig seconden. Andere geringe verschillen zijn: in 1966 tussen Lucien Almar en Jan Jansen 1 minuut en 7 seconden, In 1956 tussen Roger Walkowlak en Gilbert Bauvln 1 minuut en 40 seconden en In 1914 tussen de Belg Philippe Thijs en de Fransman Henri Pells8ler 1 minuut en 40 seconden. PARIJS De Ralelghploeg van Peter Post heeft de meeste etappes gewonnen: acht Het overzicht van etappewinnaars per ploeg ziet er als volgt uit: Relelgh (8): Thurau, 5, Kentemann 2 en Kuiper; Peugeotj 5): Dangulllaume 2, Delepine, Esclassan en Thevenet. Rat (3): Sercu 3. Gltane (3): Vlllemlane, Qullfen en Mesiet Frisol( 3): Raas, Den Hertog en Wellens. Teka (2): Augostlnho (een zege die wegens doping vervallen is verklaard) en Thaler. Mlko( 1): Zoetemelk (vervallen verklaard wegens doping). Kas (1): Nazabal. Blanch! (1): Santambrogio. PARIJS Een maand voor de Tour zat Joop Zoetemelk tijdens de etappewedstrijd Dauphlné Liberé In zijn hotelkamer en tobde voor de zoveel ste keer In zijn loopbaan met hetzelfde probleem. „Ik ben al zo vaak tweede geworden, dat Ik mij steeds het hoofd erover breek hoe het komt waar om sommige renners nét dat tikkeltje extra hebben dat Ik niet heb". Toen viel het woord doping. Zoete melk, op dat moment nog voor ledereen een van de weinige renners die nog nooit uit de verboden pot gesnoept had, leverde sinds 1970, het Jaar waar- In hij beroepsrenner werd, meer dan tweehon derd keer zijn urine In en was nooit 'positief' be vonden. Vorig jaar. tijdens de Tour. kwam hij voor het eerst in opspraak. Hij liet nieuw bloed in de aderen spuiten, waarna iedereen zei dat Zoetemelk zich in navolging van de Finse atleet Lasse Viren door bloeddoping versterkte. „Oat was een leugen", vertelde Zoetemelk gisteren in Parijs. „Ik had een ernstige ontsteking aan mijn zit* vlak. Een dokter werd geraad pleegd en hij zei dat de ontste- king binnen twee dagen verdwe nen zou zijn, als hij nieuw bloed zou inbrengen. Wat doe je dan? Je bent in paniek, je kunt niet meer in het zadel zitten en je hebt nog een grote kans om de Tour te finnen. Dan zeg je. ja. Toen heette het dat ik bloeddo ping had genomen". Vorige week donderdag riep Tourbaas Jacques Goddet de Belg Eddy Merckx bij zich. „Ik heb slecht nieuws", fluisterde Goddet, „Zoetemelk heeft posi tief gereageerd". Merckx keek hem ongelovig aan. „Joop? lede reen, behalve hij". Toch werd zaterdagavond Zoetemelk offi cieel aan de schandpaal gena geld. In zijn urine waren sporen van pemoline gevonden, de stof waarop vorig jaar Merckx. Maer- tens en Pollentier gepakt wer den. Daar zat hij dan In Versailles waar Gerrle Knetemann hem voor de etappezege had versla gen, bleek en ontdaan voor zich uit te staren. Een wereld was voor Joop Zoetemelk Ingestort Gestart als favoriet voor de eindzege In deze Tour, overklast door Hennle Kuiper die na zes seizoenen zijn rol van 'eerste Nederlander' In de Tour had overgenomen, en dan tenslotte ook nog 'positief bevonden, te ruggezet In het algemeen klas sement „Ik heb er een paar nachten niet van geslapen", bekende Zoete melk. „Ik vind dit iets waarvoor ik geen verklaring heb. Begrijp je nu waarom ik zo zwak heb geklommen in de Alpen? Ik had toen juist de eerste geruchten vernomen en op slag had Ik geen moed meer". Te grazen Wat kan er gebeurd zijn? Ploeg leider Louis Caput: „Iemand heeft ons op misdadige wijze benadeeld. Als die dag in Avo- rlaz al mijn renners naar de controle hadden moeten gaan, ben Ik er van overtuigd dat ze allemaal positief waren ge weest". Zoetemelk: „Ik weet het niet. Ik heb in deze Tour alleen verster kende vitamines genomen, die ik al jaren gebruik. Daar zit geen enkele verboden stof in. Als ie mand je te grazen wil nemen, is dat erg gemakkelijk. In het pelo ton worden over en weer kruikjes aangereikt om te-drinken en het is ook gemakkelijk om 's avonds in het hotel aan tafel iets te doen. Je slaapt met diverse ploe gen in een hotel, je zit te eten, dan word je aan de telefoon geroepen en je blijft tien minuten weg. Wat kan er in die tijd ge beuren?" Het is waar dat Joop Zoetemelk in het peloton een aantal vijan den heeft. Dat zou te maken hebben met betalingen, die hij nog aan andere renners zou moeten doen. Zijn ploegleider Louis Caput is nog veel minder geliefd. Het zal altijd wel een raadsel blijven hoe een sport man, die de reputatie van on kreukbaarheid bezat, na zoveel jaren dit is kunnen overkomen. Zoetemelk verliet de Ronde als een geslagen hond. „Ik zal pro beren mij in het wereldkam pioenschap op de weg in Vene zuela en in de najaarsklassiekers' te revancheren", zei hij. Jean Nelissen Joop Zoetemelk: wereld ingestort en moed verlo ren. RIJS De finale van de 64e ide van Frankrijk werd over- taduwd door nog meer doping- rallen. Nadat zaterdag Joop rtemeik schuldig werd bevon- i en gestraft, maakte Jean urt, de voorzitter van de jury, teren tijdens het slotcriterium de Champs Elysées, nog vier men bekend van renners die trapt waren op het gebruik van nulerende middelen. I waren Antonio Menendez (Sp), nando Mendes (Por). Joaquim ostinho (Por) en Luis Ocana Deze renners hadden zich lens de achttiende etappe schul- I gemaakt aan dopinggebruik. snendez reageerde ook positief i de controle van de zeventiende appe. Alle renners kregen de Igende straf: duizend Zwitserse incs boete, een maand voor- lardelijke schorsing, deklasse- )g naar de laatste plaats in de appe en tien minuten straf in het gemeen klassement. De Portu- ses Agostinho raakte zijn etappe- ge van de achttiende rit kwijt, enendez, die tweede werd. kon i overwinning ook niet toegewe- Bn krijgen, waardoor deze etappe een winnaar heeft. Nummer drie i de etappe, Eddy Merckx, bleef erde omdat hij niet werd gecon- oleerd. wmm I- - 1IJS Daar stond hl) gistermiddag op het Jium op de Champs ïs, tussen de groten: ile Kuiper. Hi) werd jldigd door de burge- sster van Parijs, Jac- -es Chirac, en kreeg een ptloneel applaus van het (ebllek, waarbi) talrijke Ne- "Tlanders. Hennle Kuiper na zijn Olympische- en "ireldtitel door deze jotse prestatie In de ^ur een vedette gewor- r (Ti. „Volgend Jaar kom Ik en alleen om te wln- ujn", zei hl) veelbeteke nend. Dat zou kunnen, J»t hoewel het parkoers .or 1978 nog strikt ge- Mm wordt gehouden, Is ^h uitgelekt, dat er ten nste drie aankomsten i;n op de top van een _rg (weer Alpe d'Huez, taint Lary en Puy dé Do- i(fc), wat In zijn voordeel Is. =inie Kuiper en de Nederlandse ppezeges hebben tenslotte de ir de France voor ons land zeer itrekkelijk gemaakt. Na een zeer lig begin, omdat er dagenlang Is gebeurde, steeg de spanning de laatste week tot het kook- jit. Het duel Thevenet-Kuiper Jde de Ronde, die met slechts ||i ploegen en honderd renners de start, zonder kampioenen De Vlaeminck, Moser Baronchelli een van de matig- in de na-oorlogse geschiedenis te worden. Alpe d'Huez reed Hennie Kui- i groots, maar de atletische (staties van Bernard Thevenet, meer dan twee uur op kop i om in de laatste kilometers l zijn gele trui te redden, moet; I hoger aangeslagen worden, jinie Kuiper heeft dat ruiterlijk ind. „Thevenet was over de sle linie beter", zei hij eenvou- raakte met deze woorden Met Jean Nelissen in de Tour Hennie Kuiper bezig aan zijn laatste kilometers van de Tour waarin hij, na zijn Olympische- en wereldtitel, het predikaat „absolute ve dette" verwierf. de harten van de Franse wielerfans die hem gisteren in Parijs toejuich ten. Nederland heeft als wlelematle eindelijk ook In 's werelds groot ste wielerspektakel zijn (rechtma tige) plaats ingenomen. De ploeg van Peter Post was de sterkste, tien van de zesentwintig ritten werden gewonnen door renners van Raleigh of Frisol, belden overwegend Nederlandse equi pes. Met Hennie Kuiper, Joop Zoete melk, Gerrie Knetemann, Jan Raas, Fedor den Hertog, Bert Pronk, Roy Schuiten, Gerben Karstens en straks Henk Lubberding bezit ons land een Tour-potentieel waarmee het mogelijk moet zijn ook het volgend jaar (start in Leiden) tot opzienbarende successen te ko men. Dodelijk Maar dan wel graag in een Tour formule, waarin veel meer finan cieel gewin is weggelegd voor de durvers, de aanvallers. De extra premies die voor het eerst in deze Ronde ter beschikking werden ge steld van de ploeg die het meeste initiatief ontwikkelde, zullen moe ten worden vertiendubbeld. Twaalf vlakke etappes, waarin een gemid delde snelheid van dertig kilometer wordt gereden, zijn dodelijk voor de Tour. De eerste 1168 kilometer tot Bordeaux werden afgelegd met een gemiddelde snelheid van 33,719 kilometer, een van de min ste gemiddelden na de oorlog en dat ondanks de geweldige vooruit gang in materieel, wegen en medi sche begeleiding en een enorme publieke belangstelling. Eigenlijk zou elke dag veruit de grootste prijs naar de strijdlustlg- ste renner moeten gaan, want vandaag de dag reageert de be rekende topsporter vrijwel alleen nog op geld. Als excuus voor de renners mogen de vele verplaatsingen per bus, trein of vliegtuig worden aange voerd, en de slechte hotels, waarin zij vaak werden ondergebracht. De soms lange reizen van de ene aankomstplaats naar de andere startplaats hebben vele uren rust en ontspanning gekost. Wat niet bevorderlijk was voor de strijdlust op de fiets. Dat bovendien nog renners worden ondergebracht in De Tour werd gered door het enorme tweegevecht tussen Kuiper en Thevenet, ook op deze foto in Versailles aan elkaar gekleefd. Lucien van Impe is de derde renner. slechte hotels is een regelrechte schande. In 1965 kon de Tourdi rectie nog het excuus aanvoeren dat de gemiddelde leeftijd van de hotels in Frankrijk tweëentwintig jaar bedroeg en tengevolge hier van het sanitair, en in het alge meen de voorzieningen, te wensen overlieten. Door de nieuwe hotelketens (Fran- tel, Novotel, etc) heeft Frankrijk echter de laatste jaren tweehon derdduizend nieuwe hotelbedden in een moderne omgeving erbij gekregen. „En nog slapen wij in krotten", klaagde Frisols ploeglei der Florent van Vaerenbergh, die zich afvroeg wat de Tourdirectie met het startgeld van 105.000 gul den doet, die elke ploeg moet betalen. Niet lang De Tour werd ook de revanche voor ploegleider Peter Post, een veel bekritiseerd man sinds hl] Jan Raas liet vertrekken, die zijn renners In het voorjaar overklas te. Vier jaar geleden, toen Post zijn eerste, toen nog heel be scheiden Ralelgh-ploeg voorstel de, zei hl]: „Het is de bedoeling dat wij de beste ploeg van Europa gaan maken". Destijds leken die woorden op grootspraak, maar de praktijk in deze Tour de France bewees dat de ploeg van Post inderdaad de beste was. Helaas voor Peter Post zal zijn voor sprong niet te lang duren. Didi Thurau en zijn vriend Bert Pronk zullen waarschijnlijk voor de nieuwe Duitse profploeg, onder lei ding van Rudi Altig, of voor een Italiaanse firma gaan rijden. Ook aan andere renners van Post zal stevig getrokken worden na al de ze successen. In feite is de situatie in de wielersport tegenwoordig niet anders dan bij een voetbal club: zijn de successén het groot st, dan is het verval nabij, want dan jaagt plotseling iedereen op „het grote geld" en valt de forma tie uiteen. Basisfiguur Hennie Kuiper zal wel blijven, al wil ook hij meer geld („Peter zegt dat hij geen centen meer over heeft") en zullen daarover wel eni ge problemen rijzen. Met hem be schikt Post over een basisfiguur, op wie hij met een gerust hart een ploeg zonder Thurau kan bouwen. De ontwikkeling van Kuiper tot het niveau, waarop hij thans rijdt, geeft veel vertrouwen. Toen hij in mei 1974 voor het eerst in een grote ronde verscheen (Ronde van Italië) en omringd werd door een uiterst zwakke ploeg, stapelde hij fout op fout. Als de grote klimmer in die dagen, de Spanjaard Manuel Fuente. er in de Dolomieten van door ging. sprintte Kuiper doldriest mee. Hij bekocht dit soort avontu ren steeds met inzinkingen waar door het ontluikend talent dat Kui per toen al was, zichzelf in sportief opzicht in een tè bescheiden dag licht plaatste. Anno 1977 is Hennle Kuiper een uitgebalanceerde, zelfbewuste sportman geworden. Hl) Is achten twintig |aar en jonger dan Van Impe, Thevenet, Merckx en Zoete melk. Het staat vast, dat wij In de Tour de France nog van Kui per zullen horen. De burgemeester van Parijs, Jacques Chirac, hult Bernard Thevenet voor het laatst, en definitief, in de gele trui. Dietrich Thurau, lange tijd drager van het eretricot, kijkt toe.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1977 | | pagina 11