Zwemtoernooi sfeerloos Cor Vriend weer terug Roger de Vlaeminck koning van de kasseien José de Frel ster zeslandenstrijd schoonspringen SPORTTRIBUNE DAMES ZORGEN VOOR PUNTEN IN ZESLANDEN TOERNOOI van Vliet woedend VIERDE ZEGE RECORD IN PARIJS-ROUBAIX LEIDSE COURANT, MAANDAG 18 APRIL 1977 PAGINA 22 Van onze sportredactie) DEN HAAG De Residentie Is bl| uitstek een stad voor het schoonspringen. Daar Is de gemeentelijke dienst van sport en recreatie In Den Haag het afgelopen weekeind wel achter gekomen tijdens de zeslandenwedstrljd In het nieuwe zwembad de Waterthor. BIJ de dames was José de Frel van de Haagse vereniging Morgenstond de Neder* landse vertegenwoordigster en zij werd winnares. Bij de heren nam de juniorenkampioen, de pas veertienjarige René Linthuis deel „die weliswaar waar in de achterhoede eindigde maar toch een belofte bleek. José de Frel won de ontmoeting. In korte tijd is zij internationaal omhoog geschoten en behoort thans tot de besten van de wereld. De heer Lindhout van de gemeente Den Haag: „We zijn er trots op dat deze wedstrijden in Den Haag worden gehouden. In Rotterdam konden zij niet doorgaan omdat het bad 3,80 diep moet zijn. Zo'n bad is er niet in Rotterdam. In Den Haag hebben we er twee. de Waterthor en De Morgenstond. De gemeente is van plan twee verrijdbare springplanken aan te schaffen voor de vereniging Morgen stond. Wij moeten deze sport steunen, ook al omdat zij wordt beoefend door mensen die voor onze stad uitstekende prestaties kunnen leveren." José De Frel was na de eerste dag niet erg tevreden. „Ik sta wel op de eerste plaats, maar ik kan beter. Morgen zal ik dat ook proberen. Er moet uitkomen wat trainer Rob Voorbij mij in de training heeft bijgebracht." Vol lof was het duo Voorbij—De Frel over het springen van René Linthuis. Rob Voorbij: „Die jongen is op het ogenblik verder dan de kampioen van de senioren. Ik ben blij dat de KNZB hem voor deze wedstrijd heeft opgesteld, ondanks zijn veertien jaar. Hij is erg René Linthuis werd vijfde. nuchter en staat met beide benen op de grond. We hoeven niet bang te zijn dat hij dit niet aankan." De afstand die José de Frel op de eerste dag had geschapen, was zo groot dat het voor de naaste achtervolgsters ondoenlijk was dee Haagse springster te verslaan, hoewel de Britse Alison Drake op de tweede dag sterk werkte en niet alleen dee Zweedse Susanne Wettesha- ge voorbijstreefde maar het verschil met José de Frel terugbracht tot de helft: tweeëntwintig punten na de eerste dag. twaalf in de eindstand. PHILIPPINE Het slot van da Omloop van de Braakman was het boeiendste. In het gevecht om de vette prijzen ging Jan Huisjes naar de mening van de jury en van zijn concurrenten Leo van Vliet en Martin Havik te ver In zijn verlangen naar de overwinning. Door een onreglementaire sprint van Huisjes werd Van der Steen kansloos en kwam Leo van Vliet ten val. Na protesten werd sprint winnaar Huisjes gedeklasseerd naar de vierde plaats, waama Martin Havik, die als tweede was binnengekomen, tot winnaar werd verklaard. De benadeelden waren hoogst ver ontwaardigd na het gevecht op de laatste paar honderd meter. Leo van Vliet: „Het leek nergens op. Huisjes kwam gewoon van de ene kant van de weg naar de andere, ledereen moest in de remmen knij pen en ik ging tegen de grond toen ik uit het gras weer op de weg wilde komen. Normaal win ik hier de spurt op één been". Martin Havik: „Wij werden gewoon van de weg afgeknald. Ik had al leen het geluk dat ik de vallende Leo van Vliet nog net kon ontwij ken". Voor de slotfase had de Zeeuw» Vlaamse klassieker eigenlijk weinig om het lijf gehad. Wind, anders altijd een gevaarlijke tegenstander voor de renners, was er nauwelijks op de smalle wegen in de Braak manpolder. (Van onze verslaggever) ROTTERDAM Een paar toptijden van Enlth Brigitha zouden misschien voor wat sfeer tijdens het zeslanden- zwemtoernool hebben kunnen zorgen, maar de Amster damse, die afgelopen vrijdag 23 jaar Is geworden, was er door de badpakkenaffalre, zoals bekend, niet bij. In het overdekte vljftlgmeterbad In Rotterdam-West werd het zestiende zeslandentoernool, dat met ruime voor sprong door Rusland werd gewonnen, nu zo'n sfeerloze aangelegenheid, dat het voortbestaan tenslotte zelfs ter discussie werd gesteld. Een beeld van de krachtsverhou dingen die in augustus bij de Eu- -opese kampioenschappen in het .'.weedse Jonköping kunnen wor den verwacht, heeft Rotterdam in ieder geval niet opgeleverd. De Zweden waren al in staat om voor een handvol nationale records te zorgen, maar het is natuurlijk de vraag of ze in eigen land nogmaals een top kunnen bereiken. De West duitsers wonnen geen enkel num mer. maar hebben de zware ge wichtentraining ook nog maar am per afgesloten. „Die tellen in Zwe den straks wel weer mee. Dit toer nooi geeft geen enkele indicatie voor wat we in Jonköping kunnen verwachten", aldus Bert Sitters, de; Nederlandse zwemcoach. De formatie was in Rotterdam goed voor de vierde plaats, nog voor West-Duitsland en Italië, dat volgend jaar het zeslandentoernooi mag organiseren, maar zich mis schien gaat terugtrekken. West- Duitsland krijgt dan de organisatie, terwijl Frankrijk dan de plaats van de Italianen mogelijk gaat inne men. Die vierde plaats van Neder land kwam overigens geheel voor rekening van de dames, die het leeuwendeel in de puntenoogst hadden. Niet minder dan achtmaal werd een eerste plaats behaald, waarbij Annelies Maas de meest succesvolle zwemster was op de 200 mvrij in 2.05.64, de 400 m vrij in 4.22.99 en de 800 m vrij in 9.02.08 tikte zij als eerste aan. Bovendien had zij haar inbreng bij de triomfen op de beide estafette- nummers, die door Nederland wer den gewonnen. Samen met Ineke Ram, Berber Kamstra en Johanna Wijnands zorgden zij voor winst op de 4x100 m vrije slag in 3.57.34, terwijl zij als slotzwemster op de 4 x 100 m wisselslag de zege veilig stelde, nadat Diane Edelijn, Maritz- ka van de Linden en Ineke Ram hun inbreng hadden geleverd. De winnende tijd was 4..23.73. Diane Edelijn won zowel de 100 als 200 meter rugslag, ging resp. 1.05.65 en 2.22.32, terwijl Ineke Ram, die woensdag 15 wordt, de 100 m vrije slag won in 58.31 seconden. Daar mee bleef de schade die door de afwezigheid van Enith Brigitha kon ontstaan, wat punten betreft, tol een minimum beperkt. „Maar", zei Bert Sitters'V zo'n toernooi lijdt er toch onder als de „koningin" er niet bij Is. Sitters maakt er geen geheim van dat hij Diane Edelijn feliciteert Angelika Grieser (links) na haar zege op de 200 meter rugslag. de badpakkenaffalre achter de Amsterdamse staat „Als zij zegt dat het badpak dat Speedo voor haar gemaakt heeft, niet goed zit, dan geloof ik dat". Vrijdag dient in Utrecht het kort geding dat Enith Brigitha tegen de KNZB heeft aangespannenn. Spee- do-directeur Rudolf Terlingen zei zaterdag nog eens duidelijk, dat hij de zwembond aan de contractbe-, palingen zal houden. Als Enith Brigitha als geselecteerde zwem ster niet aan het merk Speedo hoeft vast te houden, is wat hem betreft de vrijage tussen Speedo en KNZB voorbij. Tegenover de grote puntenwinst Annelies Maas greep knap de overwinning op de 200 meter vrije slag. van de dames die nog eens ge sterkt werd door de overwinning van Jose de Frel bij het schoon springen, stond een uiterst be scheiden inbreng van de heren.' Elfmaal eindigde een Nederlander als laatste, drie vierde plaatsen bleken de toppers. De oranje-equi pe was echter verzwakt doordat Henk Elzerman niet fit aan de starl verscheen. De haagse zwemmer liep vorige week bij een zaal voet balwedstrijd een blessure op, maar achtte zich toch wel capabel om er in het zeslandentoernooi bij te zijn. Een misrekening, want Elzerman ging zaterdag trager dan ooit door het water. Hij besloot daarom er zondag slechts als toeschouwer bij te zijn. Bert Sitters bewaart overi gens zijn optimisme ten aanzien van de wijze waarop het heren- zwemmen in Nederland zich ont wikkelt". Als er straks op scherp wordt gezwommen, zijn de ver schillen wel kleiner", maar dan verwacht hij wel van een zwemmer als Fred Eefting dat die wat meer aan de lijn gaat doen. „Fred kan op de rugslag het wereldniveau halen, maar dan moet er wel een kilo of vijftien af Nederlandse records sneu velden er in Rotterdam niet. Op de 100 m vlinderslag miste Ineke Ram het natio nale aspirantenrecord met haar tijd van 1.05.03 op 1/100 van een seconde, maar de Amsterdamse toonde er wel eens te meer mee aan dat zij straks de kroon van Enith Brigitha kan overnemen, maar dan moet Enith Brigitha natuur lijk wel in staat worden ge steld om die kroon te dra gen. ROUBAIX Freddy Maertens mag dan wereldkam pioen zijn met dit seizoen zeventien overwinningen op zijn naam, Jan Raas mag net als de Belg dit voorjaar al twee klassiekers hebben gewonnen, er is toch maar één koning van de kasseien: Roger de Vlaeminck. In de Ronde van België van vorige week, een voorbereiding op de Konlnglnneklassleker Parijs-Roubaix, werd de 29-jarige De Vlaeminck In het vreselijk slechte weer bevangen door de kou en haalde het einde van de ronde nleL De beklagens waardige Roger de Vlaeminck zette In Parijs-Roubaix de groep met de favorieten op anderhalve minuut achterstand. Met een vierde zege In Parijs-Roubaix vestigde hij een record. Omdat Roger de Vlaeminck de koning van de kasseien is. Op de slechtste stukjes weg, op de „karrepaadjes" voelt hij zich in zijn element. Van de 263 kilometer Parijs-Roubaix zijn er zestig die bestaan uit schots en scheef gestampte kasseien, kuilen, putjes, loslig gend grind en modder. De Vlaeminck fietst er vergeleken met de anderen overheen alsof hij op een brede macadamweg rijdt. Hij bezit de stuurkunst van een top-autocoureur en is daarbij een acrobaat op de fiets. Niet voor niets werd hij in 1968 en 1975 wereldkampioen veldrijden. Pech ledereen kreeg met zijn normale portie pech af te rekenen. Maertens kreeg een lekke band en kwam na 220 km ten val. Jan Raas werd opgehouden door een valpartij (na 112 km) en kreeg In Orchles op het vreselijkste stuk kasseiweg (na 209 km) binnen dertig meter twee lekke banden. Jan Raas moest, net als Maertens, na zijn tuimeling een behoorlijk lange achtervolging rijden om weer in de kopgroep te komen. Dat deed hij mede dankzij zijn ploeggenoot Rosiers met veel verVe, Niettemin kostte dat kracht, ook van Maertens. Roger de Vlae minck zat intussen op zijn gemak en kon zijn reserves sparen tot de finale. Hij stuurde in het voorste gelid moeiteloos langs de gevaarlijkste obstakels en was dertig kilometer voor het einde nog sterk genoeg voor den demarrage. Natuurlijk op een beroerd stukje, een met klinkers beslagen karrespoor. Zijn aanval werd nauwelijks beantwoord. Freddy Maertens zei: „Ik heb even achter hem gereden, ledereen kleefde aan mijn wiel, maar weigerde over te nemen. Ik heb het geprobeerd, maar ik had kort daarvoor al zware inspanningen achter de rug na mijn valpartij". Jan Raas: „Ik kon niet meer. Eerst moesten we vijftig kilometer rijden om bij de kop te komen en later kreeg ik ook nog die twee lekke banden waardoor ik weer achterstand moest goedmaken". Toen De Vlaeminck eenmaal vijfenveertig seconden weg was, legden zijn achtervolgers zich bij de nederlaag neer. Ook de niet of nauwelijks door pech geplaagde Nederlanders Kuiper, Zoetemelk en Plet van Katwijk, van wie het een opmerkelijk prestatie was dat hij zo lang vooraan reed en zelfs de beste Nederlander werd op de vijfde plaats. Kuiper zei: „Ik voelde me goed, reed ook naar behoren maar tegen deze De Vlaeminck was niets te doen". Joop Zoetemelk: „Ik zag De Vlaeminck vertrekken en wist dat het ging gebeuren want hij was veruit de beste". Roger de Vlaeminck hoefde zich niet eens te forceren om winnend Roubaix te bereiken. Hij had zich een „duivel in de hel" getoond en werd met zijn vierde zege „Mister Pariis-Rcubaix". MAASSLUIS Cor Vriend Is weer volledig terug at de top van het Nederlandse lange-afstandlopen. h 27-Jarlge Elndhovenaar zegevierde zaterdag in de achtttl Internationale Westlandmarathon. Na afloop stelde «i opmerkelijk frisse Brabander vast dat de oude vorl langzaam maar zeker terugkomt. „Ik had mij specie op deze wedstrijd voorbereid. Hoewel ik mij geplaal0 had voor de Nederlandse afvaardiging naar het were! kampioenschap veldloop In Düsseldorf, heb ik die w^ strijd laten lopen. Mijn sterkste punt Is nu eenmaal f super Iange*af8tand. Ik wilde hier weer eens eens Ir laten zien". Cor Vriend heeft tijdens de 42 kilometer en 195 meter door f winderige, maar zonnige Westland inderdaad iets laten zien. n Nederlandse marathonkampioen van 1975 blijkt vrijwel g« hinder meer te ondervinden van de lies- en beenblessure, l voor hem het Olympische seizoen volledig deden mislukks „Vorig jaar was het een wanhoop. Bij de marathon van Amslj dam, die gold als een van de selectiewedstrijden voor Montrit moest ik geplaagd door pijn uitvallen en daarna werd het^ erg, dat een operatie noodzakelijk bleek". Cor Vriend is ondanks de teleurstelling van een mislukt sei«;i niet gestopt. „Omdat ik vorig jaar in de Olympische selectie kwa, was het niet meer mogelijk een normale dagtaak als onderwijl- te vervullen. In overleg met mijn vrouw ben ik toen met werl gestopt. Zij ging het geld verdienen en ik kon gaan trainen studeren voor de middelbare acte pedagogie. Dat blijkt nu i een ideale combinatie". Toch had het maar weinig gescheeld of Vriend had zich zaterc niet opgesteld tussen de 200 deelnemers. Een stevige gr had zijn conditie behoorlijk aangetast, maar op advies van Hi Keizer, die hem medisch begeleidt, besloot Vriend toch vertrekken. „Ik heb het in het begin bewust kalm aan gedaan. In de eer twintig kilometer heb ik er alleen voor gezorgd niet te ver act te raken". Na het keerpunt begon Vriend zich pas echt meti wedstrijd te bemoeien. Hij passeerde Rob van Schooten en Pi Kooi, die direct na de start de leiding hadden genomen. Na hij zijn twee concurrenten definitief had afgeschud, heeft Vrie de strijd volledig beheerst. Bijzonder gemakkelijk bouwde hij t een voorsprong, die aan de finish bijna twee minuten bedro, Voor de twee aanvankelijke koplopers ging ook nu weer' „marathonwijsheid", dat de strijd pas echt begint na 35 kilomej op. Van Schooten viel al vrij snel terug nadat Vriend de leid1 had overgenomen en Kooi moest in de laatste kilometers dei voor de snelle start betalen. De dertigjarige muziekleraar uit Zj werd met nog zeven' kilometer te lopen voorbijgestreefd door1 Engelsen Lampkin, Towler en Darlow. Onder de rook van Ma sluis moest ook Darlow, die vorig jaar de marathon van Snl op zijn naam bracht, lossen. Lampkin en Towler vochten bj twee minuten nadat Vriend triomferend in 2 uur, 21 minuten' 39,6 seconden over de eindstreep was gegaan, de strijd om tweede plaats. Lampkin bleek uiteindelijk over de meeste reser te beschikken. Overigens overheerste het Engelse element W sterk. Liefst zes Engelsen klasseerden Zich bij de eerste ti Joe Keating, de winnaar van vorig jaar, eindigde als tiende een tijd, die precies zeven minuten langzamer was dan die wal hij in 1976 zegevierde (2.22.47,0). De Amsterdamse veteraan van Alphen deed het opnieuw uitstekend. Hij eindigde als zevei in 2.27,32, een pla.ats achter nationaal marathonkampioen Ko1 der Weijden. In het deelnemersveld draafde ook Antonio Gomes Fernan, mee. De Spanjaard, die enkele maanden geleden bij het werl kampioenschap schaatsen in Heerenveen voor de komische ij zorgde, was door een van de sponsors uitgenodigd. Getooid een vervaarlijke ijsmuts liep de man uit Barcelona zijn kilomeï De vele aanmoedigingen ten spijt kon hij geen moment waar! ken, dat hij tot de betere Spaanse marathonlopers heeft behol Hij eindigde als 126e in 3.11.44. 1. Cor Vriend (PSV) 2 uur, 21 minuten en 39,6 seconden: 2. Briand Lam] (Eng) 2.23.28.6: 3. Robert Towler (Eng) 2.23.40.2; 4. Keith Darlow (I 2.24.43.0: 5. Peter Kooi (Fit) 2.24.50.0. OTSU De Belg Karei Lismont heeft de marathon van 0 een stad in het oosten van Japan, gewonnen. Lismont had \l de ruim 42 kilometer een tijd nodig van 2 uur, 14 minuten 8 seconden. Hij had een voorsprong van bijna één kilometer de Japanner Jitsuo Akiede, die de finish passeerde in 2.17 De derde plaats was voor Kunimitsu Ito (Jap) in 2.18.57. Antonio Gomez was er ook. Met een schaatsrr op liep hij naar een plaats in de achterhof In het spoor van de ex-vedette rijden Piet van Katwijk, Jan Raas en Cees Priem over de hobbelige kasseien naar Roubaix. Nog opmerkelijk fris gaat Cor Vriend over de finisl van de Westlandmarathon. Nadat de Brabander zijP baan opgaf om zich meer op atletiek te richten dit zijn eerste succes.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1977 | | pagina 22