Regenrijder Van Duimen met lege handen Hezemans eerste1 in toerwagenrace' Nereus weer winnaar Head of The River HOCKEYOAMES OOK STERKER DAN BELGIË Vier onderscheidingen Jutte bij afscheid sportuitslagen WERELDZWEMTIJDEN IN CLEVELAND EN MONTREAL KARD0LUS SUCCESVOL VEEL MEER TIJD VOOR HANDBALCOMPETITIE Nederlands judO'Succes in Potsdam LEIDSE COURANT PAGINA lb HILVARENBEEK Een enorme grauwsluier, die met geen middel was weg te werken en als gevolg een drijfnat en ook nog smal circuit maar geen enkel protest noch ongeluk. Met die voor de motor sport schijnbare tegenstelling zijn de Olof-wegraces gisteren op het circuit Beekse Bergen In Hllvaren- beek geschilderd. De regen kwam meestentijds met i>akken uit de hemel. In die situatie, die bovendien snelle tijden onmogelijk maakte, was het Nederlands? succes niet weggelegd voor de man van wie dat werd verwacht. Niet Boet van Duimen „ik geen toch een regenrijder" maar Wil Hartog zorgde voor de ene nationale zege in een reeks wedstrijden, die soms ten onrechte als „interna tionaal" te boek stonden. Geheel in de stijl, die Hartog in alle wedstrijden kenmerkt, ging hij ook in deze 500 cc-klasse als eerste van start. „De meeste rijders", zo verklaarde hij later, „zijn bij de start zenuwachtig omdat ze weten, dat die zo belangrijk is. Én omdat je zoveel handelingen moet verrichten, gaat het snel mis. Ik heb mijn zenuwen goed in bedwang". Hartog stond de leiding twaalf ronden niet meer af. Boet van Duimen had zich in deze race verrekend. Hij ging de eerste drie ronden mee met Hartog. maar viel toen ineens terug, om tenslotte slechts als negen de te eindigen. „Ik had wel regenbanden gemonteerd, maar de verkeerde achterband genomen", verontschul digde hij zich later. Voor de veertigduizend toeschouwers kreeg „d'n Boet" nog twee kansen. In de vijfde ronde van de 350 cc-klasse verdween hij in de pits om niet meer verder te gaan. Takazumi Katayama, die er zo hard aan trok. dat het veld erg uit elkaar gerekt werd. was bij ontbreken van (nog) duurdere krachten als Cecotto, Sheene en Agostini. de werkelijk grote renner in dit veld. Meer vat Katayama heerste ook In het apecatulalre sluitstuk, de 750 cc-klasse. Daarin kreeg Van Duimen zijn laatste kans. Hij hield zijn machine twaalf ronden (de race was vier ronden ingekort) in de strijd, om als zesde te eindigen. Jan Zeevalkink met in de bak Hans Bruggink in actie in de zijspannenrace in Markelo. Nadat Hartog halverwege de strijd zijn motor aan de kant had gezet, behaalde Katayama onbedreigd zijn tweede zege. die hem een fraaie caravan opleverde. Roberes finishte na een aantrekkelijk gevecht met routinier Mortimer op de streep als tweede. Marcel Ankonè en Bert Struyk (5e en 6e) toonden aan. dat meer Nederlanders langzaam maar zeker vat gaan krijgen op de zwaarste motoren. De meeste toeschouwers bij deze. op Assenna belang rijkste wedstrijden in Nederland hebben dat echter niet meer kunnen zien. Na zo'n zeven uur koukleumen vonden ze het mooi geweest. Markelo Gerrlt Wolsink is gisteren op het circuit De Herlker- berg In Markelo winnaar geworden van een Interna tionale motorcross 500 cc. Wolsink won zowel de eerste manche als de tweede. De uitslagen van de eerste manche 1 Gerrit Wolsink (Ned 2 Arne Lindfors (Zwe.). 3. Brad Lackey (VS). 4. Graham Noyce (Eng). 5. Frans Sigmans (Ned tweede manche: 1 Wolsink. 2. Noyce. 3. Lindfors. 4. Ake Jonsson (Zwe). 5. Peter Herllngs (Ned) Eindstand: 1. Wolsink. 2. Lindfors, 3. Noyce, 4. Jonsson, 5. Sigmans. CLEVELAND/MONTREAL David Fairbank, een 21-jarige student uit Californië, heeft tijdens de Amerikoanse zwemkamploenschap- pen in 25-meterbanen in Cleveland (Ohio) voor een geweldige verrassing gezorgd door bij de heren de finale van de 100 yards vrije slag te winnen. Zijn tijd van 43,68 seconden was echter minder goed dan die van Joe Bottom in de series: 43,49. Bottom bracht de beste tijd op de klokken ooit op dit onderdeel in een 25-meter- bassin gezwommen. De oude wereldtijd stond op naam van de Zuidafrikaan Jonty Skinner met 43,92. In de finale bleef Fairbank echter voor Skinner (43,94, tweede) en Jim Montgomery (44,05, derde). Bottom kwam met 44,21 niet verder dan de zesde plaats. Ook de Canadees Graham Smith bracht een nieuwe wereldtijd op de klokken. Hij legde de 200 yards schoolslag af in 2 piinuten en 0,05 seconden en verbeterde daarmee de prestatie van de Brit David Wilie, die ooit tot 2.00,73 kwam. 'De Australiër Stephen Badger (20) heeft op de Canadese winterkam- iiioenschappen in het 25-meterbad in Montreal de beste wereldtijd gezwommen op de 400 meter vrije slag. Hij maakte een tijd van 3 minuten en 51,50 seconden. De voorgaand snelste tijd in een 25-meterbassin stond met 3.53,27 op naam van de Hongaar Zoltan Wlador. De Russische zwemmer Vladimir Salnykov heeft in Leningrad een nieuw Europees record gezwommen op de 1500 meter vrije slag. ♦Hij realiseerde een tijd van 15 minuten en 27.04 seconden. Salnykov was reeds in het bezit van het record met een tijd van 15.29,45. NIJMEGEN Zaal Kardolus Is succesvol geweest In de strijd om de jeugdtltel schermen In de Nijmeegse sporthal Neerboach- oost In de categorie van zeventien- tot twintigjarigen ging zowel de titel bij de jongens als de meisjes naar Zaal Kardolus. Yvette Kar dolus werd kampioene. Spencer van Erven behaalde de titel na barrage met Michiel Driessen. De belangrijkste uitslagen zijn: Meis jes: 1. Yvette Kardolus (Kardolus. Zoetermeer) 6 gewonnen partij en; 2. Jacky Leenders (Visser. Amsterdam) 5 gew.; 3. Jeanette Groen (Kardolus) 4 gew. Jon gens. floret: 1. Spencer van Er ven (Kardolus) 6 gew. na barrage met 2. Michiel Driessen (Desvil- liers, Den Haag) 6 gew.; 3. Joop Bakker (Van Oeveren, Amster dam) 4 gew. Degen: 1. Frank Janssen (Troubadours. Den Bo sch) 4 gew.; 2. Bas Baanders (Vandervoodt. Rotterdam) 3 gew.; 3. Rolf van der Zanden (Visser) 2 gew. AMSTERDAM Volgen» ver wachting heeft de acht van Ne- reua opnieuw de Head of the Rlver, de lange afstandsroel- wedstrijd op de Amstel gewon nen. Het Groningse Aeglr ver loor ruim twintig seconden over de acht kllomster op de Amster dammers, die uiteraard op dit water veel beter bekend zijn. Dat er hier slechts twee top-ach- ten aanwezig waren werd bewe zen door de tijden van de num mer een en twee van de tweede divisie Nereus 2 en Phocas, res pectievelijk 27.11.3 en 27.11.4, een buitengewoon klein verschil over zo'n grote afstand. Bij de lichte achten gaat de combinatie Orca-Njord-Skadi-Euros steeds beter varen. Er werd ruim ge- wonnen van de overige ploegen waarin bijna alle Nederlandse lichte toproeiers van de laatste jaren zaten. Nereus-Het Spaarne-Triton-Pro- teus-Eretes werd tweede op twin tig seconden. Helemaal volgens verwachting won de Nereus- ploeg met aan boord roeisters van de equipe van Montreal The Head voor de dames. Zowel de combinatie Njord-Die Leythe als Triton kon geen serieuze tegen stand bieden. De winnares van de tweede divisie, de Willem lil de Amstelcombinatie met veel ervaren jeugdroeisters in de boot ging nog iets sneller dan de nummer twee van de eerste divi- Delta Lloyd blijft basketball sponsoren (Van onze sportredactie) UTRECHT Delta Lloyd zal de sponsoring van ds baskstbal- ploegen voortzetten. Voorzitter Bram Brakel: „Tot 1 juni 1979 loopt ons contract Delta Lloyd heeft de vereniging thans al de mededeling gedaan dat dit ze ker zal worden gecontinueerd tot 1 juni 1980." „Bovendien mogen onze dames gaan spelen voor Europa Cup II". Het nieuwe seizoen gaan we op dezelfde voet verder met basket bal. Dus we kopen geen dure en zogenaamde Nederlandse-Ameri kanen". De sponsor heeft echter wel geëist dat alle drieëntwintig teams van de verenigingen moe ten profiteren van de sponsorgel den. UTRECHT Tijdens de zaterdag in het Jaarbeurscongrescentrum te Utrecht gehouden bondsvergadering van het Nederlands Handbal Verbond la unaniem besloten esn adviescommissie In het leven te roepen, die In principe tot maart 1978 de tijd heeft een visie op lange termijn op te stellen, te Inventariseren en met concrete voorstellen te komen. Het college bestaat uit de heren Cras, Klepke. Witte. Van het Hekke en Bruynzeels. aangevuld met de professionele heren Van der Voort en Ammerlaan van het bondsbureau van het NHV. Afgesproken is dat het bondsbestuur het komende zittingsjaar geen nieuwe zaken zal aanpakken. Voorzitter Frans Groener heeft het voorzitterschap in afwachting van de resultaten van het adviescollege voor een jaar aanvaard. Voorts zijn de periodes voor de competitiewedstrijden zaalhandbal vastgesteld. Voor de eredivisie en de eerste divisie is dat 1 oktober 1977 tot 30 april 1978 veel meer tijd dan dit jaar. toen te weinig ruimte overbleef voor internationale ontmoetingen. Voor de overige klassen is de periode van 22 oktober tot 19 maart. POTSDAM Peter Adelaar en Jan Bosman hebben dit week einde In Potsdam getoond nog mee te tellen In de Internationa le judowereld. Tijdens de open kampioenschappen van Oost- Dultsland, was de Europese top met deelnemers uit elf landen sterk vertegenwoordigd. Een week voorde open Neder landse kampioenschappen in Kerkrade maakten zowel Adelaar als Bosman duidelijk de indruk terug te zijn van weggeweest. Jan Bosman is een tweetal maanden uit de competitie ge weest door een knieblessure. De wedstrijden in Potsdam vormden voor hem de terugkeer in het wedstrijdwezen. Ook Rick Bakker weerde zich redelijk in Oost-Duitsland. Hij slaagde er net niet in de halve finale te bereiken. Hij werd als zesde geklasseerd. Gouden speld voor Herman de Jager BAARN Herman de Jager, die zijn zilveren |ublleum viert als algemeen secretaris-penning- meester van de Nederlandse Hippische Sportbond en tevens, wegens pensionering, de bond gaat verlaten. Tijdens een receptie in kasteel „De Hooge Vuursche" te Baarn is hij zaterdag als eerste onder scheiden met de ingestelde gou den speld van de N.H.S. De on derscheiding we'd hem uitge reikt door de heer A. Stehouwer. de voorzitter van de N.H.S. toerwagj 9- •d de We MONZA De eerste wedstrijd voor het Europese kampioen schap toerwagens, die gisteren op het circuit van Monza werd gereden, heeft een dubbele Ita liaanse zege opgeleverd. De overwinning was voor de BMW- óquipe Marco Finetto/Carlo Facet- ti/Umberto Grano, die in vier uur 110 ronden aflegde. Tweede werd de Alfetta GT van Merzairo/Bigliaz- zi met een achterstand van vier ronden op de winnaar. De West- duitse combinatie Keliners/Berg- meister werd met een VW-Scirocco derde op zes ronden. De Nederlander Toine Hezemans is gisteren met zijn Ford Escort 2000 vijfde geworden in de divisie twee van een internationale toerwagj race op de Neurburgring. Algemeen winnaar werd Hezemans zou later zijn revano krijgen in de laatste toerwagenj ce. die eveneens ging over zevi^ ronden. De Eindhovenaar wj- winnaar in de klasse tot twee lit|jjj Lange tijd streden de Westduitf0 Joachim Stuck en de Zweed R^e nie Peterson om de leiding. H<j BMW's kwamen daarbij met elk(S in botsing. De agen van Stug werd zodanig beschadigd dat Duitser de strijd moest staken. terson kon de race uitrijden dal, kwam niet verder dan een dei) plaats. AMSTELVEEN Het Nederlandse dameshockey-elftal In Amstelveen de tweede van de vier voorjaarscampagne, waarin België de t gewonnen. Daarmee Is de score, na de V Nieuw-Zeeland, gekomen op drie punten en Qua winstpunten een goede uitgangspositie weg naar het eerste Olympische dameshockeytoernooi Moskou. De doelcijfers van 2-1, de superioriteit in het veld zowel te< Nieuw-Zeeland (met 21 strafcorners) als tegen België (twaalf strafcornè in aanmerking genomen, geven echter te denken. Ook nu wisten oi landgenoten slechts tot één. overigens ditmaal winnend, doelpunt komen, dat echter niet ontstond uit een strafcorner, maar uit een gc opgezette open aanval, waaruit Ine Poelsma de bal van de vleugel de cirkel sloeg en vervolgens Nel van Kollenburg feilloos scoorde. Daarmee was in de tiende minuut van de tweede helft het vonnis België voltrokken: een vonnis dat eigenlijk al veel eerder had moetj- worden uitgesproken. Want met negen strafcorners in de eerste minuten heeft Nederland hiertoe legio kansen gehad. Toos Bax faalt echter volkomen als scherprechter. Zaterdag speelt Nederland uit in Cardiff tegen Wales en daarna vo( nog to 23 april in Amstelveen als vierde in de rij een wedstrijd tegt Schotland. Na de serie zal de eerste balans voor Moskou kunnen word| opgemaakt. Toch gaat de Nederlandse damesploeg de goede kant tj Er zal echter toch nog veel moeten worden bijgeschaafd aan het sp en dan vooral de produktiviteit. Oe aan de interlandwedstrijd voorafgaande wedstrijd tussen Jong Orap 1 en de Belgische dames B-ploeg eindigde in een overwinning met (rust 1-0) voor de Nederlandse meisjes, voor wie scoorden Margri i Bleijerveld (2) en Elsemieke Hillen. UTRECHT Op de jaarlijkse al gemene vergadering in Utrecht en later op een zeer druk bezochte receptie in Zeist heeft de Konin klijke Nederlandsche Athletiek Unie zaterdag afscheid genomen van voorzitter Frans Jutte. De scheidende voorzitter, die 22 jaar bestuurslid was en de laatste der tien jaar als praeses van de KNAU optrad, vielen vier onder scheidingen ten deel. Ir. Wim de Beer, die de heer Jutte opvolgt, gaf zijn voorganger namens de Unie de vier onderscheidingen. „We halen nu in wat in het verle den niet gebeurd is", aldus de heer De Beer. De duidelijk geroer de Frans Jutte ontving het Unie- erekruis en werd vervolgens be noemd tot lid van verdienste, epe- lid en erevoorzitter. Op de agenda van de jaarvergade ring stonden in feite alleen hamer stukken. Slechts het verslag van de nationaal technische commissie senioren gaf enig vuurwerk. En» Ie afgevaardigden wilden wet| hoe het staat met de technist plannen t wer. de voorzitter van de Nation' Technische Commissie Senioi (NTC-S) als mede Joop van D nen, de voorzitter van de NTC- moren, stelden dat er nog ni gebeurd is. Bestuurslid Jan Th sen gaf echter een heel andi visie. Binnen enkele dagen, wa schijnlijk nog voor 1 april, is aanstelling van de vakgroeptt ners rond". In verband met de nieuwe stro tuuropzet van de KNAU was h gehele bestuur aftredend. Da voor in de plaats kwam een uit r personen bestaand college, dat b enige kandidaatstelling als vol{ werd benoemd: ir. W. de B« (voorzitter). J. M. F. Waterreus (s» cretaris). P. Claassen (penninr meester) en de commissarissen. Thijssen en B. Kappenburg. Voetbal Buitenland (ENGELAND) Everton-Tottenham Hotspur 4—0, Lei cester City-Bristol City 0—0. Newcast le United-Middlesbrough 1—0 Ipswich 32-43 (doelcijfers: 57-30). Li verpool 32-43 (50-27), Manchester Ci ty 31-40. Newcastle United 32-39. Manchester United 29-36 SCHOTLAND) Aberdeen-Ayr United 0-2. Celtic- Dundee United 2—0, Hibernian-Mo- therwell 1—2, Kilmarnock-Rengers. 1-0, Partrick Thistle-Hearts 2—0 (ITALIC) Bologna-Catanzara 0—0. Fiorentina- Genue 1—2, Internazionele-Milan 0-0. Juventus-Cesena 3—2. Napels- Tonno 0—0. Perugie-Verona 1—1. Roma-Lazio 1—0. Sampdoria-Foggie 2-1 De stand Juventus 37 pnt, Torino 36 pnt. Intar 26 pnt. Fiorentina, en Napels 25 pnt WEST-OU ITS LAND MSV/Duisburg-Fortuna/Düsseldorl 1-0; VIL/Bochum-Rot/Weiss/Easen 2-1; Oortmund-1 .FC/Kelserslautern S-2; Bayern/Munehen-Werder/Bre- men 10: Hamburger/SV-Schalke 04 2-2; 1 FC/Saerbrücken-1 .FC/Köln 3-1; Karlsruher/SC-Tennis/Borussia/Bertin 4-1; Borussia/Monchtngladbach-Ein- tracM/Braunsehweig 1-1; Hertha/BS- C/Berlin-Eintracht/Frankfurt 2-3 STAND Eintracht Braunschweig 27- 35. Borussia Mönehengladbach 26- 34. Schalka 04 27-32; Duisburg 27-31; Eintracht Franklurt 27-31; Bayern savista 00; Portimonense-Setubal ar-Estoril 2-1, Montijo-Braga OO; PEC-Allen Weerbaar 17-12. Eibernest- Blauw Wit 11-9. DETO-AKC 10-5, LU- TO-Deatos 7-6, ArchipeFRohds 6-5. 0 verge ngeWe»»# A: Daneiden-OC Stenfries 9-6, A he-fidea P 10-1 8: HKC-ZKV 90. Fortuna-Westerkw 6-1. BEP-Trekvogels 9-6. 2 6-6, LUTO 2-Deetos 2 9-3. Fortune 2-Rohda 2 4-3 Eerete Uasse A: Gr Geel-Tovers 7-1. Rozenburg- GMV 9-3, SVM-Harga 4-4. Algem-Ex- 8: 0. Eil-A'loort 8-6. Terheyden-MIK iderd-Tjoba 6-6. Swift(M)-SMS 5-6, VES-TOP 6-4 Tweede klaaae A: Meervog-Or. Wit 9-3. Koeg-Vr- r 4-8. Fiks-ADO 6-9. Weidev-AI- 4-15. B: ODO(D)-GKV 8-1. Olympiaan-NIO C: Bolnes-Tempo 7-6. t 2 11-6. I: Elbern. 3-Atgem. 2 6-4. Danaid 2-Zuiden 3 HO. Raady 2-Achillat 2 6-1, HKC 2-Trekvog. 2 5-4 Raa. tweede klaaae wiek 2-TOP 2 2-10. VEO 2-Da- 3 9-2, Merwic 2-Herge 2 7- D.Hsghe 2-Quick 2 60. Vr'sch 2-Oeetos 5 13-1. Ree. derde klaaae A: KNS 2-HKV 3 6-8. C: KVS 3-Kinderd. 3 7-6. Koeg 2-VES 2 4-5. ALO 2-NIO 2 6-4. PKC 4-ADO Helve marathon 21.097,5 kilometer: 1. Jochen Schirmer (West-Ouitslend) 1 uur 2 minuten en 39.2 aeconden; 2. Berny Plane (Engeend) 1.02.53.8; 3. Günther Mlelke (West-Oultelend) 1.03.29.0; 4. David Cannon (Enge land) 1.03.29 2; 5. Allan Joslyn (Enge land) 1.03 39.0; 6. Winfrled Hellwig (Wett-Duitsiand) 1.03.40.0; 7. Roelof Veld (Deventria) 1.03.46.2; 8. Cor Vriend (PSV) 1.04.25.6; 9 Roger MF chielsen (Belgié) 1.04 33.0; 10. Piet Waaning (Oe Spartaan) 1.04.54; 11. Chris de Reuk (Belgié) 1.05.14; 12. Thorb)örn Larsen (Noorwegen) 13 Henry Oleen (Noorwegen) Mentink (Deventria) 1 06.40:17 Heinz Kubell (West-Duitsland) 1.06.45; 18. Jacques Valentin (Olympus '70) 1.08.04; 19. Kees Vanemen (Tempo) 1.08.45 20 Piet ven AJphen (AAC) 1 09.20; 21 Paul Leleu (Belgié) 1.09.26; 22. Jan van der Sman (Olym pus '70) 1.09.27; 23. Ko ven der Weijden (AV'23) 1 09.28; 24. Jen Hon- coop (Hellas) 1.09.32; 25 Peter Fritz (Metro) 1.10.13. In totaal 71 deelne- 10. kilometer: R. ven Dijk (Climax) 35 minuten en 55 seconden; 2 Qh. (VenLTC Den Haag) ten (De Dalvers) 36 53; 5. G. Hage- beek (Den Haag) 37 38; 6. R Hub (KSW) 37.45; 7.T. Gerritsen (VenLTC Dan Haag) 38.00 8. A. Gezel (Olym pus '70) 38.30; 9. G. van der Berg 38.40; 10 W Wuben (Hon- (Energie) (Honselêrsdijk)438.42; 12. R. van Eck (Sparta) 38.50: 13 A. Kooyman (AVR) 39 10; 14. G Groenewegen (Olympus 70) 39.15: 15. A. de Greaf (Vat. Nad) 39 15; 16. J. Vollebregt (Olympue '70) 39 34; 17 F. van Leeuwen (Vet Ned) 39.59; IB. A Musters (Diomedonj 40.14; 19. J. Tas (De Dalvers) 40.16; 20. P. Mich iels (Olympus 70) 40.18. »luls) 19.26; 3. K. Post (Naaldwijk) 19.31; 4. C van Dam (loosduinen) 19.47; 5. P van 't Wout (Den Haag) 19.69; 6 W Bijvoet (Den Haeg) 20.13 7 B Pronk (Oen Haag) 20 16; 8 R. Tobé (Vlaardingen) 20.22 9. N. Seckman (Den Haag) 20.27; 10. B Romani (Den Haag) 20.41. Totaal 286 deelnemers. Organisatie: Afdeling Oen Haeg van de KNAU en afdeling Jeugd, Sport en Recreatie gemeente Den Haag. Over drie afstanden precies 700 deelne- EREDIVISIE HEREN BC Mart Utrecht-Arkereizen 97-69. Buitoni-Delta Lloyd 85-87, Mer- casol Laiden-Diaco Danser RZ 96-93, Sperry Remington-Nat Ned. Doner 97-99, Kinzo-Pioneer Punch 91-66 DAMES KAMPIOEN8POULE: White Stars-Vastgoed Strijen 65-56. HEREN EredMaie: Interiance Zaan—Bouw- lust Orewi 0-3; Deltalloyd—Geevers P 6 P 00; Roswell—Kuipers Hollend 3-1; Goudse Verz—Robot 2-3; Gerard de Lange—Stariift Blokkeer 1-3; Ly- curgus—Geldrop 3-1. EERSTE DIVISIE A: US—EAW 3-2; Bruirtsme—SEC 1-3; S HOK—Vierhout 00; Dyna mo—Oranje Naaeau 3-1; CZN—Orion i DiBrevok 3-1; Roswell 2Bermi Via 3-1; WC Excellent—S- hot 3-0; Valuas-Robot VCT 2 30; Gemini K—Ouyvestein 3-2; Sarto—v. Houten 2-3. TWEEDE DIVISIE C: SOO—Souwlust Orawi 2 2-3; VC Maastricht—v Tartwijk 30, Hovo- 0—VC Rooy 3-2; Values 2-Ooulphus 1—3; Torpedo's—Herstaco EWC 1-3; Uóenhoul—Apollo 0-3. D: VCY—OOS 30; Interiance Zaan 2—Sigma Del ft 03; Thor—Molenwiek 03; DFC—Ouyvestein 2 3-1; Gemini K 2—Volendam 1-3; OVRA-AVE 30. DERDE DIVISIE LEKKERKERK—Libanon 3-1; Ericsson CSS—Bermi Vig 2 3-1Delta-Hairaa 30: Smash'75—Set Up 3-1; Target— Scheldesport 30 (SchekJesport de- gradeerd). VC Atak—SIC Pugno 30. G: AV'40—Kalinko 2-3; Goudse Verz. 2—SVC 1-3. Otte VC—Zevenklappers 3-0; v Santen Leyland—Haak Novo 3-1. HEREN Erediviele: Stariift Blokkeer 22-40. Roswell 22-30. Deltalloyd 22-30, In teriance Zaan 22-28, Robot VCT 22-24, Lycurgus 22-24. Bouwlust Orawi 22—20. Gerard de Lange 22-20. Kuipers Holland 22-16. Gel drop VC 22-16, Goudse Verz. 22—16. Geevera PAP 22-0 IA: Orion 19-50. EAW 19-47. Dy namo A 20—47. Vierhout 19-37. Bruinsma 19—30, Orante Nassau 19-29. SEC 19-24. Vredestein 19-24, US 19-22, The Smash 20-21. CZN 19-11. SHOK 19-3 1B: Were Dl 16-50, WC Excellent 19-46, v Houten 16-38, Roswell 2 19-35, Gemini K 17-31. Brevok 20—30. Ouyvestein 19—26, Sarto 19-25. Valuas 19-22. SHOT 20-14. Bermi VIG 19-13. Robot VCT 2 2C: VC Maastncht 19-53. Odulphus 18—43. Apollo 19—40, Herstaco EWC 20-38. SDO 19-32. VC Rooy 19-32. HOVOC 19—26. Bouwlust Orawi 2 19—22. Torpedo's 19—21. Udenhout 18—14, Van Tartwijk 18—9. Valuas 2 19-9. 2D: OVRA 19-51. Sigma Delft 19-26. Molenwiek 19-26, Zaan 2 19-25. AV E 19-22. VC Y 19-21. Ouyvestein 2 19-1Z Thor 3F: VC Atak 19-62. Target 19-47. Lekkerkerk 19—44. Delta 19-35. Sic Pugno 19—34. Libanon 19—27. Haj- raa 19-24. Bermi VIG 2 19-22. Smash '75 19-20. Encsson CSS 19-18. Set Up 19-14. ScheldMporl 19-5 3G: Valkenberg M 2 16-47. Zeven klappers 18—34. v. Santen Leyland 17-31. Otte VC 17-29, Tonegldo 17-8. DAMES E/edlvleie: SFC-Bouwlust Orawi 3-1; Roswell—Chicopee 2-3; v. Santen Leyland—Vierhout 3-2; Dynamo ADVC 30; Octopus-Orlon 1-3; Ly curgus—v Houten 30. EERSTE DIVISIE iterlance Zaan—Vios 3-1Bruins- -SEC 1-3 (Bruinsma degradeerd). alloyd—Olympia 3-1DFCLonga (OTC degradeerd); OlympusBe Quick 3-2; Valkenberg M-SW 30. B: USRust Roest 3-1VC Maastrich- 1—Chicopee 2 2-3; WC Excallen- t-VC Rooy 1-3; Valuas-Advendo 3-1; Amsterdam B-San Rival OO; Sarto—v Houten 2 3-1 TWEEDE DIVISIE C: Dynamiek—Brevok 3-1. Maratho- n—-Chicopee 3 3-2; Oikos—Terra No va 3-1; Goudse Verz.—Shot 3-2; Ge rard de Lange—Mulders Rapid 3-2; Geevers P P—An tares 3-2. D: Interiance Zaan 2—Gemini K 03; Gemini K—Tonegido 3-0: Tonogido Madioe 2-3. v Santen Leyland 2—Leython 0-3; Die Raeckse—Armix- tos 1-3. Amsterdam B2—Ouyvestein 1-3. DERDE DIVISIE F: Lekkerkerk—Bouwlust Orawi 2 1-3; Ericsson CSSBermi Vig 3-1; Ardi- to—Intermezzo 0-3; Smish'75—Bre vok 2 1-3. G: Tonegido 2—Gemini K 2 3-1Ros well 2—Die Raeckse 2 3-1. Allides- Advendo 2 3-0; Be Fair—MVC 2-3; Ovra—Leski W 3-1 DAMES Eindstand Eredlv.: v. Houten 22-42, Dynamo A 22—38, Roswell 22—30, DVC 22—28. Chicopee 22—26, Bouw lust Orawi 22-26. Orion 22-20, SFC 22—16. Vierhout 22—16. Octopua 22—12. Lycurgus 22-6. Leyland 22—4. 19—42. SW 19—32. Interiance Zaan 19-28. Be Quick 19-25. SEC 19—24. Olympus 19—22. VIOS 2016, Bruinsma 19-11, DFC 19-5. IB: San RivaJ 19-47. VC Maastricht 19-42. Chicopee 2 19—41, Amster dam B 19-38. Sarto 19-37. v. Hou ten 2 19-28. US 19-27, VC Rooy 19—25, Rust Roest 19—24. Advendo 19—15, Valuas 19—10. WC Excellent 2C: Dynamiek 19-52. Brevok 19-48, Shot 19—37. Terra Nova 19—33. An- tares 19-33. Geevers P&P 18—27. Oikos 19—25, Mulders Rapid 19—24. Goudse Verz 19—20. Gerard de Lan ge 19—16. Marathon 16-12. Chico poe 3 19-12. 2D: Molenwiek 16-61. Gemini K 16—47, Die Raeckse 19—44. Haak Novo 19—34, Madjoe 19-34. Armlx- tos 19—27. Ouyvestein 19—24, Tone gido 19-21. Leython 19—17, Inter iance Zaan 2 19—16. Amsterdam B 2 19—14. v. Santen Leyland 2 19—10. CSS 16-30, Bermi VIG 15-29. Sivo 15-26. Brevok 2 15-26. Lekkerkerk 15—15. Smash'75 17-6. Ardito 16—2. 3G: OVRA 17—51. MVC 17—42. Be Fair 17-33. Roswell 2 16-32. Gemini K 2 16-32, AJIides 17—28, Leski W 17—21, Tonegido 2 16-18. v. Santen Spaarne-T r iton-Proteua 27.54. Nieuwelingen dlv 1 Orca 128 35,2. 2. Njord III 28.3S.5. the 15.07.5. 3. Triton 15.25.8. Dames tweede dhriele: 1 Willem Hl-De Amstel 15.02,9. 2. Argo 115.15.7. 3. Orca I 15.18.9. Dames dubbel vieren: 1 Argo-Skadi 15.38,9. 2. Oe Hunze- Skoll 15.45.5, 3. De Hoop-Het Spaar- Juniores, jongens achten vier Idlo- De Otters—ODZ 6—2. Nereus—Het Gooi 4—3, DKR—OZPC 2—3, KZ- HOOFDKLASSE PSVDe Meeuwen 5—2, AZPC—AZC Alphen 2—13, Zwemlust Den Homme- EERSTE KLASSE Het Y-De Amer 8-3. UZSC-HZPC 2-4. ZPB/UnicoZCE 6-5. Polar BearsDZV 1-7. GZC-Oe Rijn 4-5 WERELDKAMPIOENSCHAPPEN Nederland Bulgarije 3-6. Nederli Nederland - Griekenland 3—1. Neder land - Australië 3—1. Nederland - Verenigde Staten 3—2. Nederland - Schotland 3-0. DAMES NEDERLAND-GRIEKENLAND 3—1. Bettlne Vriesekoop—Dc 21-0. 21-16; Marjan Loukia Scrlvanou 22—20. 21—13; Vriesekoop/Van der Vliet—loannldo- n/Scrivanou 15—21, 16—21; Vriese- koop-Serivanou 21-17, 25-23 NEDERLAND—AUSTRALIË 3-1: Judy Williama (Ned)Kerry Thompson (Aus) 21-17. 21-14; Vriesekoop (Ne- d)—Vicky Woodward (Aua) 21—16. 21—9: Van der Vliet/Vrieeekoop (Ne- d)—Woodward/Helen Morrow (Aus) 13-21, 17-21; Vriesekoop-Thomp- son 21—10. 21—13. NEDERLAND-VERENIGDE 9TATEN 3—2: Vriesekoop (Ned)—Allee Green (VS) 21-13. 21—14; Williams (Ne- d)In Sook Bushan (VS) 10—21. 12—21; Vrieeekoop/Wllllame—Gree- n/Bushan 21—19. 21—18; Vriese- koop-Buahan 15-21. 9-21; Wil liams—Green 21—10. 19-21. 21—16. NEDERLAND—SCHOTLAND 3-0: Marjan van der Vilei—McKay 21—14. 21—0; Vrieeekoop—Oalrymple 21—6. 21-15; Van der Vliet/Vrieaekoop- McKey/Flemlng 21-3, 21-18 HEREN: NEDERLANDBULGARIJE 3-6: Ven Slobbe—Hasaanov 10-21. 21-18. 16—21; Van der Helm—Stojanov 21—7, 21—15; HijneGentsjev 21—18, 23—21. Van der Helm—Has- sanov 21—23, 19—21; Van Slobbe— Gentsjev 16-21. 21-18. 17-21. Hi ne—Hassanov 17—21 NEDERLANDISRAËL 5—1 Van Slobbe—Mendelsson (Isr) 19—21. NEDERLAND—ZWITSERLAND 21—8. 21—7; Hijne—Frutschi 21—8. 21—10; Van der Helm-Busin 21—14. 21—18; Van Slobbe—Frutschi 21—6, Slobbe-Gaetano 19—21. 17—21; Van der Helm—Polisois 23-21. 14—21, 21—12; Hijne—Gaetano 13—21, 21—18. 15—21; Van der Hel m-Ma 17-21. 21-9. 20-22; Van Slobbe—Polisois 21-13. 10-21. 1321 HOOFOKLASSE OAMES Irene-Avanti 2 4—6. St. Aloy sius-'t Hoogt Huys 7—3. Megaclav Gispen 5-5 PROMOTIE-EREKLASSF HEREN HOOFDKLASSE: Phoen.x- JCV 7—3. HOOFDKLASSE A: HIA Panels 2-Mid- delburg Z 6—4, NOAD-lrene 7—3, Scylla 2-SKF 8—2, B: AMVJ-PSV Calhrien 4-6. Wlbatt-R en R R 3-7. Victory 55-Ravesteljn 2-8. (ITALIË) Bologna-Catanzara 9-0, Fioi 0—0, Juventus-Cesena 3—2, Napels Torino 0-0. Perugia-Verona 1-1 Roma-Lazio 1—0, Sempdoria-Foggic 2—1 De stand Juventus 37 pnt Torino 36 pnt. Inter 26 pnt. Fiorentini Galvez Stenzei Eindstand 1. Dielies 2. Mülller 3. Vultlnk 300 14 90 2.42 214 14 53 15.28 300 9 133 33 33 83 9 47 9.22 77 8 33 9 62 300 8 95 37.50 13 272 35.59 12 159 29.11 10 178 23.83 7 104 23.09 6 161 15.57 4 269 24 03 4 141 21.83 0 57 8.67 DAMES TWEEDE KLASSE Hilversum-Rotterdam 3—1 HOCKEY HOOFDKLASSE Jand-HGC af A: HOCO-Breda 1-0. Deventer-GHBS 0-2, SCHC-Hurley 0-3, 's-Hertogi HIC 2—1. HOD-HMC 1-0. DKS-Be Fai 1-1 C: GHCH-HTCC 0-0. Kieviten Randwijck 1—1. Upward-Keep Fi ronden (35 km. 808 uees van Oongen (Ned) Kreloier ia min. 56.4 sec. (112.828 km per uur). 2. Juup Bosman (Ned) Kreidler 19.24.5. 3. Theo van Gallen (Ned) BGS 19 26.1 Snelste ronde: Van Don gen 2.18.4 (gem 115.803 km per uur). 125 cc KLASSE: 1 De Jonge (Pa- pendrecht) Yamaha 17.03.7, 2 Sieme- rink (Delden Yamaha, 3. Akkerman (krimpen aan de Lek) Puch Snelste ronde: De Jonge 2.03.1 (gem. snel heid 130.196 km per uur). 125 cc KLASSE (INTERNATIONAAL) over 10 ronden 44 km 780 m.: 1 Austin Hockley (Eng) Yamaha 21 min. 59.4 sec. (121.473 km per uur), 2 Cees van Dongen (Ned) Morbidelli 23.08.4, 3. Hens Muller (Zwi) Yamaha. 5 Jan Eggens (Ned) Ega-Condor, 6 Peter Frohnmeijer (WdlDRS. Snel ste ronde Hockley 2.077 (125.506 250 cc (INTERNATIONAAL) over 12 ronden (53 km 712 m): 1. John Wee den (Eng) Yamaha 24 min 26.5 sec. (132.227 km per uur), 2. Kees van der Kruys (Ned) Yamaha 24.36.4. 3. Taka zumi Katayama (Jap) Yamaha 24.46.7, 4. Eddie Roberts (Eng). 5. Alan North (Zalr) Yamaha. 6. Neil Tuxworth (Eng) Yamaha. Snelste ronde( Weeden 1.58.4 (135 365 km per uur), 350 ce Uasse: 1 Burggraaf (Arnhem) 18.40.2 (gem snelheid 112.455 km per uur). 2. De Best (Helloo). 3. De Boer (Meedhuizen). Snelste ronde: De Vries (Emmeloord) 2.14.0. (gem. 119.606 km per uur). 350 cc KLASSE (INTERNATIONAAL) over 12 ronden (53 km 712 m): 1 Takazumi Katayama (Jap) Yamaha 23 min 7.4 sec. (138.619 km per uur). 2. Eddie Roberts (Eng) Yamaha 23.22.2. 3. John Weeden (Eng) Yama ha 23.56 1. 4 Chat Mortimer (Eng) Yamaha. 5. Marcel Ankone (Ned) 6. Bert Struyk (Ned) Yamaha. Snelste ronde: Kttayama 1.52.5 (gem. 142.464 km per uur). 500 oc KLASSE (INTERNATIONAAL) over 12 ronden (53 km 712 m.): 1. Wil Hartig (Ned) Suzuki 24 min 16.8 sec (132.011 km per uur). Z Alan North (Zalr) ZuzukJ 24.25 5, 3. John Newbold (Eng) Suzuki 24.27.0, 4. John Williams (Eng) Suzuki. 5. Marcel Ankone (Ned), 6. Austin Hockley (Eng) Yamaha. Snelste ronde: New bold 1.53.8:140.836 km per uur). 750 cc KLASSE (INTERNATIONAAL) over 12 ronden (S3 km 712 m.): 1 Takazumi Katayama (Jap) Yamaha 25 min 37.7 sec (125.075 km per uur). 2. Ron Haslam (Eng) Yamaha 25 52 4. 3. Stewart Avant (Nwzl) Yamaha 25.52 5. 4 Geoff Barry (Eng) Yamaha. 5. Boet van Duimen (Ned) Yamaha). 6 John Williams (Eng) Yamaha. Snel ste ronde. Haslam 2.04.8 (gem. 2 H Mutsaars (Schijndel). 3 G Boi man (Wolvertum). 4 H. Faanholt (Haaksbergen). 5 M v. Gooi (Ooster hout). Junioren: 1 Theo Appeldoorn (Roo sendaal). 2 F. Moons (Mierlo). 3 G. Kuistermans (Boschenhoofd). Nieuwelingen: 1 R. Koppert (Poel dijk). 2 C. Laseroms (Zegge). 3 H Maertens (Den Bosch). SON en 8REUQEL Amateurs: 1 Wim de Weel (Axel) 100 km 2.20.07. 2 T. v. Rooy (De Meern), ik (Wier- (Bleljerheide), 3 J. Broers (Eindho ven). 4 R Bessems (Amstelveen), 5 G. Ammerlaan (Maasdijk) 18 H. v Loon (Maasland), 29 W. v. Rijswijk (Rijswijk). Liefhebbers: 1 Ed de Vos (llpendam), 6 8 Jansen (Bleiswijk), 7 G. Plieger (LexmonO) Veteranen: 1 Frits Rebe (Amsterdam). OMLOOP BARONIE: 1 Toine van den Bunder (IJzendijke) 162 km in 4.01.22. 2 op 27 sec. A v.d. Steen (Etten-Leur), 3 M Jacobs (Blngelrade). 4 H. Langerijs (Blokker). 5 M. Havik (Strijen). 6 op 56 sec. P. Maas (Huijbergen), 7 J. Oamen (Ul- venhout). 8 P. Gödde (Koewacht). 9 T. de Lange (Mariénberg), 10 L. van Vliet (Honseleradijk), 11 W. de Wilde (Kwadendemme). 12 A. Verstijlen (St. Wiilebrord), 13 J. van der Meer (Ge leen). 14 F Schür (Didam). 15 R. Akker (Winsum). 16 op 6.07 M de Vos (Heer). 17 Th Gevers (Heesch). 18 op 6 22 C. van Bragt (Lage-Zwalu- wa), 19 J Verbrugge (Putte), 20 J. van Houwelingen (Heesselt). n Duindgt mdaaFprijs Duinhorst-prijs (2040 meter): 1 Non Stop Fortune (J. v.d loo) 2.52.8 - 1.24,7, 2. Ortence Voome, 3. Orlando. (W 9.80. pl.: 2.20 - 10.10 - 2,80. k.: 136.10. DuIndaFprljt <2040 meter): 1. Neseii (M C Vergay) 2.47.7 Nilson. 3. Karei Bel win f 1.60- 1.70 - 3.70. k. 3,90. Dfjona-pr1|a (ren 1800 meter): 1 Fan qoline (Mej. C. J. Meltzer) 1 59.4. 2 3. Pinzello (W.: 3.70. pL 1.40-1, 2.80 pl1.50 - 2,60 - Une de Roi (A. Treanor) - 2.06.1. Pantokrator, 3. Arequipa. (W.: 12.' pl 5,40 - 3.10. k.: 35.90. MeyendeFpri|s (2120 meter): 1 Mi dcrino H (J. A Caron) 2.55 4 - 1.22. 2 Mandy. 3 Krone van Nora. (V 24.80. pl. 2.70 - 2,60 - 2,20. k.: 62.2 tr 1024.40 Marlot-prijs (2100 meier): 1. Kstan (P J Zandt). 2 Ido Hanove guar Gregor (W.: 2.30. pl.: 1. 3.60. pl.: 2,00 - 3,40 - 4,00. k.. 43.70 tr 391,90. Vooriinden-prilt (2520 meter): 1. Nor <ay du Bole (W. J. van Delen) 3.31 1.27.1. 2. Mary Mac, 1 Orante. Vi 27,60. pl.: 8,20 - 3,20. k.: 108,30. ToUHsetoromzet: 341372.00. Rustburcht (W Duivenvoorden) 3.051 378.70. Ni Flamlngo-prlja (2040 meter): 1 Onsi) Harvester (B. Dapper) 3.08.7 1.32.5. Onyx. 3. O. Robertine. W 2,80 pl.: 1.60 3,20 3.70 k.: 15.1 Gloxlnla-prijs (1e aid.. 2040 meter) Oiga H (H. J Pools) 2.58.9 1.277 Mambo. 3 Luuk K. 4.40 pl 1.80 2.70 4.30 k.: 1421 243.30 Cyclamervprtja (2380 meter): na (W. Porsius) 3.25.9 1.26.5. 2. Lolln W.. 3 Jacob Areta. W.: 7.40 pl.: 2,20 1.70 2.60 k. 19,50 Niet gestart: nummer 2 (Lord Feunt) t Paulla-prijs (2380 meter): ion (R. Krant) 3.31.0 1.28.7. Exkit II. 3. Karei Bond. 18.70 pl.: 6,20 2.90 4.00 k.: 52.S tr 3.430.6a Erica-pri|t (2380 meter): (B Dapper) 3 34.5 1.30.1. 2 Mart Cornelia. 3 Nectar W 3.30 pl 2.30 2.90 5.80 k. 18.70 Niet gestart nummers 1 en 3 (Noefc Spencer en Nlcander Boy). OrchWeeen-prlje (1700 meter): 1. Je lige Jan (H. J. Pools) 2.24.9 1 252 2. Jonker Victoria. 3. Lotus Leguru W.: 1,90 pl.: 1.60 2,20 1.90 k.: 10,1» 1.26.0.1 125.10. Karloft B 3. Llssy Lis Zuldvelde (B. Dapper) 2.57. 26.8. i Liatonka. 3. Nero van Enter W 2.80 pl 1.80 2.90 2,60' tr.: 357.40. Camelia-prije (2040 meier): 1 Nimrod (C. Goes) 3 03.0 1.29.7 3. Meiko Notte.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1977 | | pagina 16