A ik was te dik 4» van der Luit f i I -) laat zien wie u bent koninklijke schouwburg Textiles IM STENOTYPISTE MODERNE TALEN A) ADMINISTRATIEF MEDEWERKER B) MEDEWERKSTER Boelee administratief medewerkster bezigheidstherapeute J[]l DOET U ER 00K AL BEGIN GOED IN 1977 STUDIEPLANNEN? HET bolwerk voor UW bolwerk: MONDELINGE AVONDCURSUSSEN o.a. voor: Velé duizenden guldens beloning ANTIEKE KLOKKEN 4 LEIDSE COURANT ZATERDAG 22 JANUARI 197^ F aniilieberichten 1937 6 JANUARI Op deze dag waren onze ouders C. S. SCHUUR 1977 C. M. SCHUUR-DE BRABANDER 40 jaar getrouwd. Op zaterdag 12 februari zal er een H. Mis uit dankbaarheid worden opgedragen om 15.00 uur in de St. Jans Onthoofding te Zoeterwoude. Voor de vele bewijzen van medeleven ons be toond na het overlijden van mijn lieve vrouw, on ze zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster en tante JACOBA MARIA BRANDT-WIJSMAN In het bijzonder danken wij de buren voor hun bijzonder medeleven en Begrafenisonderneming Van der Luit voor de correcte uitvoering van de begrafenis. Leiden, januari 1977. De Leidse huisartsen en specialisten betuigen hun hartelijke dank voor de ontvangen nieuwjaarswensen en bieden wederkerig hun beste wensen aan. Leidse Schouwburg ZA 22 LIEFDE IS GEEN WOORD Poëzie Hardop MA 24 ROULETTE De Haagse Comedie WO 26 HET FLAUWGEVALLEN PAARD Toneelver. Litteris Sacrum DO 27 JUKEBOX 2008 volkstoneelstuk met muziek en dans, geschreven door Herman van Veen VR 28 •TWAS DE LEEUWERIK kluchtige tragedie van Emphraim Kishon met Doris van Caneghem, Lex Goudsmit en Willy van Heesvelde ZA 29 RAMSES en LIESBETH Shaffy Ust Ultvarkocht I MA 31 NEDERLANDS DANSTHEATER HANDLICHTING Bij beschikking van de Kan tonrechter te Leiden van 12 januari 1977 is aan de min derjarige Gerrit Ravensber- gen, geboren op 12 januari 1958 te Rijnsburg, wonende te Rijnsburg; Dahliastraat 17, handlichting verleend tot de gehele ontvangst van zijn in komsten en de beschikking daarover, het sluiten van ver huringen en verpachtingen, het deelnemen in een ven nootschap onder firma met Krijn van der Spijk te Rijns burg ten doel hebbende het uitoefenen van het bloemen groothandels- en exportbe drijf. e.e.a. in de ruimste zin des woords, doch met in achtneming van het bepaalde in artikel 235 Boek I B W. De Griffier HANDLICHTING Bij beschikking van de Kan tonrechter te Leiden van 12 januari 1977 is aan de min derjarige Krijn van der Spijk, geboren op 8 februari 1958 te Leiden, wonende te Rijns burg, Burgemeester Her mansstraat 53, handlichting verleend tot de gehele ont vangst van zijn inkomsten en de beschikking daarover het sluiten van verhuringen en verpachtingen, het deelne men in een vennootschap onder firma met Gerrit Ra- vensbergen te Rijnsburg ten doel hebbende het uitoefe nen van het bloemengroot handels- en exportbedrijf, e.e.a. in de ruimste zin des woords. doch met inachtne ming van het bepaalde in artikel 235 Boek I B.W. De Griffier De Geus en Zijlstra Accountants vragen voor één van onze cliënten voor onmiddellijke indiensttreding een jonge adm. medewerker welke minimaal in het bezit is van het p.d. en welke na een inwerkperiode zelfstandig de boekhouding, begroting en jaarrekening moet verzorgen. Schriftelijke sollicitaties te richten aan De Geus en Zijlstra Dobbelmannduin 6 Noordwijk aan Zee Dl 1 WO 2 'n nieuw cabaretprogramma van Sietoen Marijke Hoving. (nog enkele plaatsen beschikbaar) DO 3 VR 4 LIEFDE HALF OM HALF blijspel met o.a. Ko van Dijk, Pleunie Touw, Jeroen Krabbé en Lies Franken. De voorstellingen beginnen om 20.15 uur. INLICHTINGEN EN KAART VERKOOP: V.a. 7 dagen voor de voorstelling, ma t/m vr. van 9-15 u Iza van 9-12 u) bureau K&O. Oude Vest 45 en 's avonds aan de zaal. Tel. (141200 en 1411411 van 10-17 u (za van 10-12 u). Athalen van kaarten tussen 9-15 uur. bureau KErO en 's avonds tot uiterlijk 20 u aan de zaal. den haag-kortevoorhout3-tel.070-469450 Entreepr. 13,75 tot /3,50 cjp 4, aan kassa. Plaatsbespr. 2 dagen v 3 dagen): 9-15 uur. tel. 469450: 10-1! DE HAAGSE 60MEDIE SPEELT MARIA STUART van Friedrich Schiller indrukwekkende voorstelling..." (Het Vaderland) NAAKT LIJKT ROULETTE DO 27 jan. VR 28 20.15 uur ZO 23 jan. ZA 29 20.15 uur ZO 30 jan. 14.00 uur plaatsbespr. RESTAURANT-BAR-DANCING BOERDERIJ MEERRUST DORPSSTRAAT 5 Komt u geheel vrijblijvend eens praten, wij zullen u gaarne adviseren. SFEERVOL TAFELEN BIJ KAARSLICHT in ons gezellige restaurant met vele specialiteiten van de grill of uit de pan. Eveneens mogelijkheid om te BARBECUEN en FONDUEN. Wel graag even reserveren l Reserveringen onder tel.no. 01711 -10817. Gezamenlijke commissievergadering. Economische aangelegenheden, ruimtelijke ordening en openbare werken, so ciale zorg, maatschappelijke aangelegenheden en cultuur. Donderdag 27 januari a.s. om 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. Enige agendapunt: Nieuwbouwplannen Academisch Ziekenhuis. Dit is een mededeling van het gemeentebe stuur De Lasso 4, Roelofarendsveen, Holland Importeur „Dames- en Herenmode" uil Hongkong. Bij een onzer dynamische verkoopafdelingen kunnen wij op korte termijn plaatsen een Zij zal, naast het opnemen en uitwerken van correspondentie tevens worden belast met lichte administratieve werkzaamhe den. Voorts hebben wij plaatsingsmogelijkheden voor een die zal worden ingeschakeld bij onze verschepingsafdeling, waar hij o.a. te maken krijgt met het telefonisch en schriftelijk begeleiden van in- en uitgaande goederen, alsmede de controle op expediteuren. Ervaring in genoemde werkzaamheden strekt tot aanbeveling, goede kennis van de engelse taal is gewenst, terwijl het bezit van rijbewijs BE gewenst is. voor onze importafdeling. Belangrijkste taak op deze afdeling is het aanvragen van invoervergunningen en de administratieve verwerking daarvan. Schriftelijke sollicitaties te richten aan afd. Personeelszaken, de Lasso 4, Roelofarendsveen. U kunt ook telefonisch een afspraak maken: tel. 01713-9013. HEREN- KAPPER(STER) bij: Salon Walsmit In Zoetermeer Voor woonruimte kan event. gezorgd worden. Tel. 079-163082 of 312726. ACCU-IMPORT 071 -14.96.91 Nieuwe Rijn 100 Bij de afdeling Maatschappelijke Aangelegenheden en Volks gezondheid is op korte termijn plaats voor een Haar taak zal ondermeer bestaan uit het registreren en distribueren van de afdelingspost, het bijhouden van dossiers van diverse werkgroepen en commissies, het verrichten van secretariaats-werkzaamheden t.b.v. diverse werkgroepen en commissies, andere op de afdeling voorkomende werkzaamheden. Onze gedachten gaan uit naar iemand van circa 20 jaar, die in het bezit is van een Mulo- of Mavo-diploma, aangevuld met een typediploma. Ervaring in een soortgelijke functie kan een voordeel zijn. Het salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring en kan maximaal t 2102.— bruto per maand bedragen. Inlichtingen over deze functie kunnen worden ingewonnen bij mevr. Brunt-Borst, 071 145344, toestel 352. Schriftelijke sollicitaties, binnen 10 dagen, met vermelding ■van nr. 77004, te sturen aan Burgemeester en Wethouders, Stadhuis, Leiden. psychiatrisch ziekenhuis Endegeest In ons ziekenhuis, gelegen in Oegstgeest, kan worden geplaatst een voor de afdeling „VOORGEEST" (zwakzinnigen) Er wordt gewerkt in groepjes van 8 10 pupillen. Vereist wordt het bezit van het Z-diploma, de diploma's kinderbescherming A en B of het diploma bezigheidstherapeute. Salaris: nader overeen te komen Pensioenregeling: Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds Ziektekostenregeling: I.Z.A. Kandidaten voor deze functie kunnen zich voor nadere inlichtingen wenden tot de adjunct-directrice, zr. A. Notenboom. Schriftelijke sollicitaties te richten aan het hoofd personeelszaken. ENDEGEEST OEGSTGEEST Endegeesterstraatweg 5 tel. (071) 15 18 40* ACCOUNTANTS-EN BELASTINGADVIESBUREAUS' Kantoren te Oegstgeest en Voor een onzer cliënten (grossierderij) zoeken wij een Boekhoudkundige kracht die leiding kan geven aan de afdeling boekhouding Goede perspectieven en salariëring Opleiding MAVO/HAVO - P.D. - M.B.A. \Schriftelijke sollicitaties onder opgaaf van verlangd salaris te richten aan: Begrafenissen-Crematies Rouwkamers te Leiden en Wassenaar. Transporten In binnen- en buitenland. Leiden, Haagweg 31. Tel. 071-769314 Wassenaar, Deylerweg 127. Tel. 01751-12436 Katwijk, Heinsiusstraat 10. Tel. 01718-15185. Voorschoten, Hyacinthstraat 7. Tel. 01717-5985. l\ Wacht niet langer, er is een samen slank IETS AAN? Zegt. John van Laar 16jaar en VZeight Controller 1976 "Ik voelde mi/ met prettig, en op school nepen ze mij na -U ziet wel hoeveel ik ben afgevallen via de samen slank Club van Weight Controllers, een ideale methode voor mij" Club vlakbi)waar u samen met andere te dikke of zware mensen leert afslanken zonder honger gevoel. NIET MEER VET IN 1977! DIK IS NIET MOOI Als U zich aan wilt sluiten bi| die groep mensen die inmiddels al vele kilo's afgevallen zijn' kost dat de eerste week f 25. -1 f 15 - inschri|fgeld f 10. - cursusgeld) en vervolgens elke week f 10. - Geen verplichting, geen contract Leiden, maandag 24 januari 1977. Het Parlement, Nieuwe Rijn 52. Aanvang 20 u. Bel voor informatie: 078 32022. Weight Controllers BRENG DEZE TEN UITVOER BIJ: ONDERWIJS-INSTITUUT M.E.A.B. o.l.v. M. v.d. Horst (Officiële door het I.M.O. erkende Middenstandsopl.) HERENGRACHT 4 - LEIDEN TELEFOON 071 -130660 Praktijkdiploma Boekhouden Moderne bedrijfsadministratie Ma rket ng S.P.D. (I II) Accountant Administratie Consulentenexamen Speciale groepen voor beginners, gevorderden en teleurgestelden. Inlichtingen: dagelijks. De volgende maand beginnen er weer cursussen! Zoekt u werk, of wilt u positieverbetering' Wacht dan niet af maar doe er wat aan Plaats b v een advertenti in onze rubriek personeel aangeboden Laat zien wie u bent. Bel 071-22244f R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP „DE NOORDERWIEK" Ter Haarkade 6a - Lelden telefoon (071) 126552 INSCHRIJVING AVONDCURSUSSEN DAMES HEREN OP MAANDAG 24 JANUARI EN WOENSDAG 26 JANUARI starten wij met de volgende avondcursussen: KOKEN FIJNE KEUKEN MAANDAG SPECIALITEITEN WOENSDAG NAAIEN MAANDAG OF WOENSDAG De lestijden zijn van 19.00 - 21.30 uur Duur van de cursussen: tot half juni. AANMELDING DAGELIJKS TELEFONISCH TUSSEN 9 EN 4 UUR OF OP DE EERSTE CURSUSAVOND. Parkeergelegenheid op eigen terrein De directrice: mevrouw Th. W. Noordman-van Mechelen. voor aanwijzingen, leidende tot terugbe zorging van t.w. Friese stoeltjesklok Engelse tafelklok 'Friese staartklok Franse schoorsteenklok ("Boulle") Franse wandklok ("Comtoise") Kolontmenklok Alsmede enig tin en porselein ontvreemd half januari te Den Haag en Wassenaar. Inl. aan Centraal Expertisebureau. Dam 2-a, Amster dam. Tel. 020-243242/246273 na 18.00 uur 020-, 150874. VENDUHUIS DER NOTARISSEN 's-Gravenhage gevestigd sedert 1812 Dir.: A. M. van Deurzen WOENSDAG, DONDERDAG en VRIJDAG 26, 27 en 28 januari 1977, aanvang 10 uur v.m. in het Venduhuis der Notarissen, Nobelstraat 5. 's-Graven hage, t.o.v. de Notarissen K. Dijkstra, J. Heerema en A. van Lonkhuijzen: VEILING noteh. vitrinekast, mah. en eikeh. tweedeurskas- ten en tafels, eikeh. halbank, banken, bankstel len. fauteuils, stoelen, salon-, eet-, slaapkamer- en bijzetmeubelen. bureaus, schilderijen, aquarel len. prenten, boeken, spiegels, pendules, brons-, tin-, koperwerk, kristal en glaswerk, bl. en gekl. Chin, en Jap. porselein (o.a. celadon), Europ. porselein en aardewerk, koelkasten, gashaarden en fornuizen, kristallen en koperen kronen, kleu rentelevisies (Philips), piano (Lokven), textiel- goederen, Perz. e.a. karpetten en kleden, gou den en zilveren sieraden, tafelzilver, enz., enz. De volgende veiling is op 16, 17 en 18 februari 1977; de kijkdagen zijn op 14 en 15 februari 1977 van 10-16 u. NOBELSTRAAT 5 - TEL. (070) 462769

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1977 | | pagina 4