Shell helpt de autokosten drukken. Kreymborgtit. f4& keukens Siemens, een klasse apart LTlubaiffi GOEDVOORTRENDMAKERS! AUTOVERKOPER JLSJ). een Shell palent. Een overtuigende test Wat kan A.S.D. voor uw auto betekenen? Het tesbapport ligt vooruklaai. M.S.M. Bloemenexport B.V. ervaren inkoper bezoek onze toonzalen LEIDSE COURANT VRIJDAG 5 NOVEMBER 19) VRI USA in Shell benzine zoigt voor zuiniger rijden. Zegt u dat wat? paald Autorijden is op het moment verre van goed koop. De kosten van aanschaf, onderhoud, verze kering, belasting en brandstof zijn ontegenzeglijk hóóg. Vandaar dat Shell met enige trots de resul taten van een test bekend maakt, die aantoont, dat A.S.D.,een door Shell gepatenteerde toevoeging aan de Shell benzine, brandstofbesparend werkt. Hetgeen betekent, dat de automobilist bij Shell meer dan ooit waar voor z'n geld krijgt. In geld uitgerekend kan A.S.D. gemiddeld een voor deel van zo'n 3'/2 cent per liter opleveren. Een belangrijk feit, dachten wij zo. Motorbenzines zijn mengsels van verschil lende soorten koolwaterstoffen, verrijkt met chemi sche middelen, zogenaamde dopes. En in de meeste benzines zit ook een dope, die z'n best doet om de carburateur, inlaatkleppen en de inlaatkanalen vrij te houden van vuilafzet- ting. Wat helaas maar ten dele lukt. Althans, tot de komst van A.S.D., voluit Amsterdam Super Deter gent. Dit A.S.D.,ontwikkeld in het Koninklijke Zo ziet uw motor met inlaatsysteem er schematisch uit. Bij de piflen kan vuilafzetting ontstaan met het gevolg, dat de sterkte van het benzine- luchtmengsel wordt verstoord. Daardoor treedt vermogensverlies op. Shell benzine met A.S.D. voorkomt vuilafzetting en dus vermogensverlies. Shell Laboratorium te Amsterdamss 'n veel krachtiger reinigingsmiddel, dat de net genoemde onderdelen goed schoonhoudt. Zodat de motor beter werkt en de benzine beter verbrandt. En A.S.D.. een patent van Shell, zit uitsluitend in benzine van Shell, zowel in Super als Normaal. De besparende werking van A.S.D. is al jaren lang aangetoond in proeven van Shell laboratoria èn onafhankelijke instituten in het buitenland. Begin dit jaar leverde een uitgebreide test met 21 Europese auto's wederom een zeer over tuigend bewijs. We vinden het daarom, mede gezien de energiesituatie, noodzakelijk om alge meen bekend te maken, dat A.S.D. brandstof- besparend werkt. De proef werd gehouden door één van de Shell laboratoria, met auto's, die nog nimmer op een benzine met een krachtige reinigingsdope als A.S.D. hadden gelopen. De 21 testauto's waren willekeurig gekozen, al werd wel sterk rekening gehouden met de Europese merkenvoorkeuren. Met elke auto werd 6500 km gereden en het benzine verbruik werd zowel vóór als na de test gemeten. Gemiddeld bleek de besparing op het benzineverbruik zo'n 3%. In Nederland profiteren diegenen, die regel matig Shell tanken al enige jaren van de nuttige werking van A.S.D. Automobilisten, die tot nu toe andere merken tankten, kunnen dat ook, al is de mate van besparing afhankelijk van de konditie van hun auto. A.S.D. verricht z'n reinigende taak ook in motoren van oudere auto's. Regelmatig Shell tanken is voldoende. Een gratis eksemplaar van het testrapport over de proef met 21 auto's ligt voor u klaar op elk Shell-tankstation. Daarin vindt u een uitgebreid verslag van de test èn veel informatie over A.S.D.,de unieke toevoeging aan Shell benzine. U kunt het rapport ook even aanvragen. Stuur een ongefrankeer- de enveloppe aan Shell Nederland Verkoopmij. B.V., Antwoord nummer 175, Rotterdam. Bellen kan ook. Draai 010 - 69 63 77 en u krijgt het De invloed \an AS.D op het benzineverbruik Shell Technisch Informa tiecentrum, dat u graag het rapport toestuurt èn u antwoord kan geven op alle vragen over Shell benzine met A.S.D. Detailopname van de gasklcp in de carburateur. Door vuil afzetting op en rond de gasklcp kan de auto meer benzine gaan gebruiken dan nodig is. A.S.D., een patent van Shell, is een middel in Shell benzine, dat deze vuilafzetting voorkomt. w Trui van 100% acryl. Trui van 50% wol/50% Vest van 100% acryl. Geborduurde tekst: acryl. Met stoer en toch Geborduurde tekst: "Racing "Weavers" of "Marine modieus Noors motief. Team". Marine-wit of Royal". Kleur: marine. Bruin of marine. 48.- zwart-wit. 40.- Citroën Concessionnaire voor Leiden en de Bollenstreek vraagt een energieke: Wij bieden U een interessante funktie en een goede salariëring. Uw uitvoerige schriftelijke sollicitatie wordt gaarne ingewacht door de directie van: BARKER'S AUTOMOBIELBEDRIJVEN B.V. ZIJLSINGEL 36 te LEIDEN te Roelofarendsveen zoekt voor zo spoedig mogelijk een: voor de bloemenveiling CCWS in het Westland. Telefonische inlichtingen: 01713 - 3577 i 01718-20513. ADMINISTRATIEF COMPOSERZETTER/ Drukkerij STER Voorschoten halve dagen INDUSTRIEEL PERSER/STER kledingmagazijn Oegstgeest langere tijd hele dagen Leiden minimaal 1 week aannemingsbedr Leiden langere tijd CHAUFFEUR BE 0PPERWERK VERPLEEGKUNDIGEN div. zieken- A, B en/of Z ZIEKEHVERZORG- STERS huizen en inricht ingen Leiden Leiderdorp Oegstgeest Leidschendam diensten in nader overleg LEIDEN, Nieuwe Rijn 35 071-1U03U1 uitzendkrachten In vele van onze keukens kunt U het gehele Siemens inbouwprograrhma zien. Alles op elkaar afgestemd, daarom een logisch onderdeel van Uw droomkeuken. b.v Gebr. Roltt s Handelmij Industrieweg 14 Industrieterrein „De Grote Polder" Zoeterwoude - Rijndijk. Tel 071-899206 Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9-12.30 uur en van 1.30-5 uur. donderdagavond van 7 tot 9 uur. zaterdag van 9-12 30uur. Telef. 071-131710 Korevaarstraat 33 Leiden mabu

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1976 | | pagina 8