Dineren in idyllische sfeer J ubileumconcert Toonkunstkoor En verder etens- apËJ8!» Amerika fabuleus gefilmd in Nashville Chef-kok Piersma in z'n domein 12. t }y Wal 3 mij h (18)» CT (Vc 1). Clo B.15. 1 za. o( 2 (t< ot 1 zinkt i 23.3 4 uerilla o. 2.3 •sdijk at (11 0. 9.1 9. te 1) 8.01 21.1! 'Fm NOORDWIJK Dineren in een idyllische sfeer. Dat kan sinds negeneneenhalf jaar in de 16e-eeuwse boerderij ,J)e Cleyburch" gelegen aan de provinciale weg tussen Kat wijk en Noordwijk. Negene neenhalf jaar geleden stuitte eigenaar L. Menkenals het ware bij toeval op de boerde rij, die van verre familie bleek te zijn. De koop was snel gesloten. „Eigenlijk wil de de toenmalige eigenaar de boerderij, die nog in vol be drijf was, helemaal niet kwijt Er waren al veel gegadigden gekomen, maar toen hij hoor de dat ik er een restaurant in wilde beginnen, was de zaak binnen twee dagen beklon ken." Het is plezierig toeven in „De Cleyburch", met zijn sfeervol le kaarsverlichting, zijn groen bruine tafelkleedjes en zijn op smaakvolle wijze geschikte bloementuiltjes op de tafels. „Dat laatste verzorgt mijn vrouw iedere dag", aldus de heer Menken. „Zij is net als ik bezeten van de zaak. Alle me nu's worden door haar met de hand geschreven, omdat dat zoveel persoonlijker staat, dan gedrukte menukaarten". Ook 8-jarige dochter Emmerie en 10-jarige zoon Toon hebben enige jaren hun steentje bijge dragen aan de zaak. Zij be schilderden de voorkant van de menukaarten. „Nu hebben ze er niet zoveel zin meer in, maar van de winter gaan we weer proberen of we niet op een andere manier creatief voor de zaak kunnen zijn", vertelt de heer Menken, die het betreurt dat creativiteit bij alle drukte er weieens bij in schiet. Vaak staan de gasten ook niet toe dat er al te uitbundig wordt geëxperimenteerd, bij voorbeeld in de keuken. ,tfoe graag je ook iets anders wil uitproberen, je moet je toch aanpassen aan wat de gasten vragen. Zo hebben we op de kaart rattatoeje gevoerd. Daar was helemaal geen vraag naar." De gefrituurde aubergi ne die bij het groente- en aard appelgarnituur wordt geser veerd, is daarentegen zeer in trek, hoewel een op dergelijke wijze bereide groente bepaald niet alledaags is. „De Cleyburch" voert een be perkte menu la carte. Behal ve de drie jachtschotels, die speciaal in dit seizoen worden geserveerd, zijn er zeven hoofdgerechten. De prijzen in de Cleyburch liggen iets boven het gemiddelde, maar daar staat tegenover dat de heer Menken, zijn gasten iets bij zonders weet voor te zetten. Het duurste hoofdgerecht voor één persoon is de „Tournedos l'Estragonaux champig nons", een haasbiefstuk met dragonsaus van f 28,-. De twee goedkoopste hoofdge rechten voor één persoon zijn de „Ris de veau des Gourmet", gesauteerde zwezerik met hol- landaise saus en de „Tarbot notre fagon", gepocheerde tar bot in combinatie met zalm, saus Hollandaise en kappers, beide voor 24,50. Voor twee personen zijn er de entrecote Roquefort voor f 52,- en de chateaubriand Godard voor f 56,-. Vanwege het jachtsei zoen zijn er thans in ,JDe Cley burch" een reerug garni tu ur, een hazerug en een fazant met zuurkool of roomsaus, alle voor twee personen te krijgen, respectievelijk f 39,-, f 48,- en f 55,-. De benedenzaal van de boer derij biedt plaats aan onge veer veertig personen. Dat is het la carte gedeelte. Eert opkamertje is ingericht als aperatiefruimte en de voorma lige kaaskelder als wijnruimte. Het entree van „De Cleybur ch" is bijzonder gezellig. Via twee tweedelige deuren be treedt men de hal, waarin een antiek bankstel naast de voor malige broodoven is opgesteld. De eerste verdieping van de boerderij wordt gebruikt voor besloten partijen. Daar ziet de Recept CAMERA Nashville (14) met Elliot Gould, Ge- raldine Chaplin. Regie: Robert Altman. Een schitterende, bewogen Amerikaanse film „Nashvil le", beleeft deze week zijn première. Robert Altman heeft ermee kunnen aantonen een zeer groot regisseur te zijn. En op een onnadrukkelij ke manier veel te kunnen ont hullen. Of beter, hij schildert in honderdzestig minuten su bliem een beeld van de States in vele lagen. Europeanen filmen met hun verstand. Amerikanen met hun hart, als ik even mag ge neraliseren. Altman was één van die Amerikanen, die aan de Europese ziekte leden in het zoeken naar uitzonderlijke vormen. Dat heeft vele van zijn films niet tot volle was dom laten komen, maar heer Menken de mogelijkheid om zijn creativiteit iets meer uit te leven. ,Jfet ligt natuur lijk helemaal aan de gasten zelf. Sommigen willen een con ventioneel dinertje. Dat merk je gauw genoeg. Maar de meesten vragen speciaal iets aparts. Geheel in verrukking kan de heer Menken vertellen over een gourmet-party die vorige week in zijn restaurant werd gehouden. De gasten krijgen dan stukjes vlees, die zijzelf op een speciaal fornuis kunnen bakken. Sausjes, uitjes, cham pignons, tomaten enzovoort maken het geheel tot een waar smulfestijn. „Als ik ooit nog eens de kans krijg, richt ik ergens een klein pandje in waar alleen dergelijke gour met-party's worden gehou den", aldus de heer Menken. „Je kunt zo heerlijk variëren op die manier." Het verdient aanbeveling een tafel te reserveren wanneer men bij „De Cleyburch" wil gaan eten. Vooral op donder dag, vrijdag en zaterdag is het behoorlijk druk. Het restau rant is op zondag gesloten en de overige dagen geopend van vijf tot elf uur. LEIDEN Het Toonkunstkoor afdeling Leiden geeft donderdag 11 november een uitvoering van de Hohe Messe van J.S. Bach in de Hooglandse kerk. Het concert wordt gegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Toonkunstkoor. Onder directie van Gerard Akkerhuis en met medewerking van het Gewestelijk Orkest voor Zuid Holland en een keur van solisten zal deze uitvoering een be langrijk muzikaal gebeuren voor Leiden worden. Sylvia Schlüter, Christine Harvey, Hein Meens en Bernard Kruysen zullen respec tievelijk de alt-, sopraan-, tenor-, en bas partijen voor hun rekening nemen. Kaarten voor dit concert zijn te krijgen bij muziekhandel Servaas, Koomburg- steeg 5, Leiden of aan de kerk op de avond van het concert, dat om kwart over acht begint. G. Akkerhuis hanteert voor het laatst de dirigentenstok voor het Toonkunstkoor. Exposities Diversen Ars Aemula, Pieterskerkgracht 9, Leiden. Overzicht stentoonstelling van Piet Hertst. met schilderijen, aquarellen en tekeningen. Geopend: do.:14.00- 17.00 uur en 19.30-21.00 uur, vrij.: 14.00-17.00 uur, zaterdag en zondag: 12.00-16.00 uur. Sted. Museum „De Lakenhal", Oude Singel 28-32, Leiden. Tot 8 november „Openbaar Kunstgebit", een buitengewone collectie kunstgebitten. Geo pend: ma. t/m za.: 10.00-17.00, zo.: 13.00-17.00 uur. Gemeentelijke Archiefdienst, Boisotkade 2a, Lei den. Expositie onder de titel „Leidse grachten", bestaande uit prenten van de Archiefdienst en de bibliotheek en een model van een peurbootje. geleend van de Lakenhal. Geopend: ma. t/m vrij.: 9.00-12.00 uur en van. 14.00-17.00 uur. za. 9.00- 12.00 uur donderdag ook 19.30-21.30 uur. Rijksmuseum voor Volkenkunde. Steenstraat 1. Leiden. Expositie van de traditionele cultuur van Korea. Geopend: ma. t/m za 10.00-17.00 uur. zo. 11.00-17.00 uur. Galerie V.d. Vlist, Botermarkt 3, Leiden. Groepsten toonstelling „Kunst als geschenk". Geopend: vr. t/m za.: 10.00-17.00 uur, do. tot 21.00 uur. De Waag, Aalmarkt, Leiden. „Taptade in bloemen". Vrijdag: 11.00-22.00 uur, zat. 10.00-14.00 uur. Galerie de Oude Rijn, Oude Rijn 40, Leiden. Jan Hameling, Marjolijn van den Assem en Alex Hak kaart exposeren met potloodtekeningen, penteke ningen, aquarellen, litho's en olieverfschilderijen. Geopend: di. t/m za.: 10.30-17.00 uur, donderdag ook 19.00-21.00 uur. K O gebouw. Oude Vest 45. Leiden. „Gillen maar zo", een tentoonstelling over het toneel. Geopend: dag. 10.00-17.00 uur Atelier De Scherf, Nassaulaan 41. Oegstgeest. Ans van der Heide-Kort met eigen werk. Galerie De Pomp. Dorpstraat 38, Warmond. Een expositie van Kees van Kampen en Greetje de Vroomen. Geopend: dag. 13.00-17.00 uur en van 19.00-21.00 uur. Woensdag ook: 10.00-12.00 uur. Galerie 't Straatje, Nieuwstraat, Leiden. Tot 31 december handgeborduurde tafellakens en kleden van Lindhorst. Gobling met afbeeldingen van Re noir. Geopend: di t/m za. 10.00-17.00 uur, do. 19.00-21.00 uur. Ingang Nieuwe Rijn 38. Leiden. „De Schakel", Winkelcentrum Leidschenhage, Leidschendam. Peter C. Mardty, speciale modem- fotografische technieken. Van 6 november tot 4 december. Geopend, ma. en do. 13.30-16.30 uur. di., wo. en vrij. 10.30-12.00 uur en 13.30-16.30 uur. za. 10.30-16.30 uur. donderdagavond 19.00-21.00 Pieterskerk, Leiden, zaterdag Antiekmarkt, geo pend: 9.00-17.00 uur. Toegang 0,50. VW-Leiden. Stationsplein 210, Leiden. Molenwan deltocht over 10 en 15 kilometer. Groenoordhal, Willem de Zwijgerlaan, Leiden. 6 november „Taptade 1976" vanaf 19.00 uur. Madonna. Prins Hendrikstraat, Alphen a/d Rijn. 10 november, 20.00 uur, Fakirshow van Madrahasj. Concerten Stadsgehoorzaal, Leiden. 5 november. 20.15 uur. Solution. 7 november, 14.30 uur. Concert door het nationaal jeugdorkest. 6 november. Concours van de Christelijke Muziek Unie. Hartebrugkerk, Haarlemmerstraat, Leiden. 7 novem ber, 15.00 uur, concert door Dominique Smit, orgel en Boni Rietveld, trompet. Hooglandse kerk. Hooglandsche Kerkgracht, Lei den. 11 november, 20.15 uur, jubileumconcert door het Toonkunstkoor Leiden. Dorpskerk, Kerklaan 12. Katwijk. 5 november, 20.15 uur, concert door het Leids Toonkunstorkest. Bonifaciuskerk, Paradijslaan. Alphen a/d Rijn. 5 november, 20.00 uur, jubileumconcert door COV Hosanna: „Hohe Messe" van J. S. Bach. Kasteel, Veldbloemweg, Alphen a/d Rijn. 6 novem ber, 20.00 uur, optreden van de groep „Lazzy", in Midas. Theater Leidse Schouwburg, Oude Vest 4, Leiden. 5 no vember. 20.15 uur, „Fons Jansen 5" (uitverkocht). 6 november. 20.15 uur, Roel Slofstra en 't Kliekske met „Noordzuid", oude Vlaamse en Nederlandse volksliedjes met begeleiding van muziekinstrumen ten gebouwd naar historische voorbeelden 8 november. 20.15 uur. Toneelgroep Centrum met „Van de koele meren des doods" 9 november, 20.15 uur. Toneelgroep Centrum met „De lamp hangt scheef'. 10 november. 20.15 uur, „Fiësta Gitana" 11 november, 20.15 uur, In het kader van het Mickery Circuit: Ekatherina Sobechanskaya Ta mara Karpova and the Original Trockadero Gloxinia Ballet Company. LAK-theater, Levendaal 150, Leiden 5 november. 20.15 uur „Sigismundo Seases tot Count" uit de groep Camera Obscura, gebaseerd op een krante- bericht: „Patiënt 27 uur zoek in lift van een Amerikaans ziekenhuis." 6 november. 20.15 uur „The Skye Flemmingshow" van „Ladies en gentlemen". Microtheater Imperium, Vestestraat 40, Leiden. Ie dere vrijdag en zaterdag. 20.30 uur, „De goede mens van Sezuan" van Berthold Brecht. Speciaal voor de lezers van de Leidse Courant heelt chef-kok H. Piers ma van „De Cleyburch" een recept voor een heerlijke maaltijd thuis. Hiervoor neemt men champig nons van middelmatige groot te. Deze dienen te worden ont daan van de steeltjes en te worden gelegd in een vuurvas te schaaL De holtes die zijn ontstaan in de champignons door het verwijderen van de steeltjes worden gevuld met knoflookboter en peterselie. Daarop legt men de slakken, die zijn ingesmeerd met krui denboter. De aldus gevulde vuurvaste schaal moet enige tijd in de oven die op 250° C. is gebracht, worden gezet Entrecóte Roquefort Een entrecóte bakken. Vervol gens een aantal champignons snijden en daarbij een paar tomaten in vieren en een klein beetje knoflook. Dit gaat over „Nashville" bewijst nu dat dat dubbele streven in zijn vertel techniek tot een schitterende combinatie heeft geleid. De manier waarop hij in korte scènes een totaalbeeld op bouwt, dat ver heen reikt over de geschiedenisjes van niet minder dan 24 figuren, ver raadt zonder meer de invloed van Fellini en „Nashville" is in dat opzicht de tegenhanger van bijvoorbeeld „La dolce Vi ta", waarbij echter moet wor den aangetekend, dat het een tegenhanger is in een volko men open, vitale Amerikaanse stijl met een frappante obser vatie van Altmans landgeno ten, als individuen zowel als in grote massa's. „Nashville" speelt in het con servatieve Tennessee, waar elk jaar een massaal songspekta kel in country-stijl zich vol trekt. De film begint als een songidool, Barbare Jean, het ziekenhuis verlaat Zij raakt aan nog enkele instortingen ten prooi, tot zij door een ge frustreerde jongeman tijdens een verkiezingsmanifestatie wordt neergeschoten. Meester lijk door deze beknopte hoofd handeling zijn verweven de, portretten van meest jongere mensen, die als mieren op weg zijn naar hun doel. Het beetje geluk denken zij zich meestal met een gitaar en slechte song teksten. We zien Haven Ham mond, een autoritair heertje, dat zich zelfverzekerd „top of the bill" waant, Geraldine Chaplin als een Engelse radi overslaggeefster, die niet op houdt met kakelen, de hysteri sche Barbara, haar spijkerhar de concurrenten. Ook de be ginnertjes in het vak, die ver nederend worden gemanipu leerd. Door het hele songgebeuren met opmerkelijke hoogtepun ten als de demonstraties op een vliegveld en een massabot sing op een snelweg, die aan „Roma" herinnert, is het po gen gevlochten van helpers van een conservatieve presi dentskandidaat om de arties ten voor het karretje te span nen van zijn campagne. Het muziekgebeuren en de politie ke activiteiten zijn zeldzaam knap tot elkaar gebracht, ken merkend verbeeld in de intel lectueel, die gruwt van het hij gerige sterrengeweld, maar die interesse veinst ten bate van zijn broodheer. De songs nemen een ruim deel van „Nashville" in beslag. Als u niet zo erg op dat genre in de bioscoop gesteld bent, dan geef ik u een hand. Maar het is een bezwaar om opzij te zetten, want Altman weet heen te kijken door al die vastbeslo ten carrièremakertjes, hij laat voortdurend meer zien, veel „Nashville" is een film van een verrassende rijkdom, die men wellicht niet het allereerste moment zal kunnen doorzien. Gaat het om een politieke alle gorie, om een muziekfilm, een aanval op het psychotische liedjeswezen in zijn valse stompzinnigheid? Neen, de film is zo breed als het leven zelf. In die kleine wereld van „Nashville", waarin ook Elliot Gould, Karen Black en Julie Christie nog even binnenwip pen, is het een klimaatbepa ling van het hele Amerikaanse leven van dit moment Een film, stellig om tijd voor vrij te maken. Diana Ross als niet zingende mannequin en mode-ontwerpster LUXOR Mahogany (14) met Diana Ross en Anthony Perkins. Regie: Berry Gordy. Berry Gordy van Motown Re cords, die het zangtrio The Supremes ontdekte en groot maakte, om vervolgens hoogst persoonlijk als associate-pro ducer Diana Ross te begelei den bij haar eerste aarzelende schreden in de filmwereld met „Lady sings the blues" is over Diana blijven waken. Haar volgende filpi moest er een zijn, die Diana van het etiket een zangeres-die-acteert af zou helpen. Een dramatisch verhaal zonder liedjes met Diana als centrale vrouwenfi guur. Gordy meende dat alles gevon den te hebben in „Mahogany", de geschiedenis van een mode ontwerpster, die via een car rière als fotomodel haar crea ties met succes aan de man (of de vrouw) weet te brengen, maar dan inziet dat roem maar betrekkelijk is en terug keert naar de idealistische po liticus in Chicago, die zij voor haar carrière in de steek liet. Gordy zag het allemaal zó goed zitten, dat hij meende best zelf in de regiestoel te kunnen plaats nemen, van waar hij dan nauwlettend in de gaten kon houden of het allemaal net zo luxueus op het doek kwam als het hem voor de geest stond. Dat had hij nu beter niet kunnen doen. „Mahogany" begint met een modeshow in Rome, waar Dia na Ross haar collectie extrava gante kostuums toont. Diana stond er op ze zelf te ontwer pen en liet daarbij haar fanta sie de vrije loop, het gedisting eerde publiek is echt de „beau monde" van Rome met echte prinsessen, gravinnen en mar kiezinnen. Na dit bonte spektakel zien we hoe de gevierde ontwerpster Mahogany het zover gebracht heeft Begonnen als ambitieu ze secretaresse Tracy Cham bers in een van de modehuizen van Chicago, zag en greep zij haar kans toen de gevierde modefotograaf Sean McAvoy meer dan gewone belangstel- ling voor haar toonde. Antho ny Perkins maakt van deze Sean onmiddellijk een duide lijke neurotisch mannetje, dat bovendien als Tracy zich steeds onafhankelijker gaat opstellen een stevige zelf- vemietigingsdrang blijkt te be zitten. Hij rijdt zich dan ook te pletter en Tracy belandt in het gips. Liefdevol verzorgd door haar rijke beschermer Christian Rosetti, die als com-, pensatie voor het geleden leed een heel atelier voor haar bouwt, waar ze haar ontwer pen kan laten verwezenlijken. Maar na de triomf van de presentatie van haar show trekt Tracy's hart toch naar de eenvoudige strijder voor het recht in Chicago Brian en aan gezien de rol van Christian Rosetti gespeeld wordt door de eeuwige „heer" Jean Pierre Aumont, ontslaat deze haar zonder knorren van haar ver plichtingen jegens hem. Het heeft ons allemaal niet kunnen boeien, alle spelletjes met kleuren en de schilderachtige beelden uit Rome ten spijt In de meer dramatische momen ten redt Diana Ross het als actrice aardig, als comedienne komt zij niet verder dan een onnozel gegiechel. Het lijkt ons voor haar beter, dat de heer Berry Gordy maar snel zijn regiestoel aan de vuilnis man meegeeft en zich weer gaat bemoeien met zijn platen maatschappij. MILO STUDIO Novecento (18). Uitstekend beeld van de opkomst van het socialisme en fascisme in Italië na 1900. Jammer is het, dat de film in twee delen vertoond dient te worden, waardoor er te veel in is geknipt. TRIANON - Max Havelaar (14). Multatuli's literaire werk op een goede wijze door Fons Rademakers verfilmd. REX - Liefde met een grote L (18) - Het gebruikelijke sexwerk voor de liefhebbers. de entrecóte met een paar plakjes Roquefort Het gehele gerecht moet enige minuten in de oven totdat de kaas is ges molten. Dit gerecht is even eens smakelijk met biefstuk. Voor de Roquefort in de plaats kan tevens danish blue of het onlangs geïntroduceer de Subenhara (Zevenaarse kaas) worden gebruikt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1976 | | pagina 7