RK-vieringen Paulus de Boskabouter De Toverhoed Suske en Wiske De Raap van Rubens Lucky Luke „De genezing van de Daltons" PAGINA 6 LEIDSE COURANT, VRIJDAG 5 NOVEMBER 1! LEIDEN - R. Kerken: O.L. Vr. Hemel vaart Za 19, Zo 8.30, 9 30, 10 Hoogmis. H. Lodewijk Za 19. Zo 10 hoogmis. 11.30 ned zang, 18.00 19 tof; H. Leo- nardus Za 19. Zo 9 lat.. 10.45 ned. hoogmis. 12.00. 18.30; H. Petrus Za 19, Zo 9, 10 30 hoogmis, 12 en 18; H. Middelares Za 19. Zo 9.30 hoogmis. 11.30; O. I Vr Onbevl. Ontv. Za 19, Zo 9 30. 10.30 hoogmis; Oud Kath. Kerk. Zo. 10. Aarlanderveen: Za 8.00. 19.00, Zo 7.30, 10.30 hoogmis; Dep. Ter Aar Zo 9' hoogmis. 12. Alphen aan den Rijn: H. Bonifatius Za 19. Zo 8.30. 10 en 11.30, De H. Geest Za 18.30. Zo 9 en 11.. H. Pius Za 19. Zo 9.10.30 hoogmis. 11.45. Boskoop. Za parochiekerk 19. Ontmoe ting 17.30, Zo kerk 8.45, 10. 11.30. Ontmoeting 10.30. Hazerswoude-Dorp: H. Engelbewaar ders za. 19. zo. 8, 10 hoogmis. 11~30.' Hazerswoude-Rijndijk: H. Michaël Za 19. Zo 9 hoogmis. Bernarduskerk Za 19, Zo 10.30 hoogmis. Ridderhof Zo 10.30 hoogmis Hoogmade: za 19. zo 10.00 hoogmis; De Kaag, za 19. zo 8. 10 hoofmis BoerderijVan Schie, Zijldonk 11, zo 8.30 H. Mis. Katwijk aan den Rijn: Za 19, Zo 9.30 hoogmis, dep. Rijnsburg Za 19. Zo 10.30. Langeraar: Za 19 met dameskoor. Zo 8. 9.30 met Herenkoor, 11, 12.15. Leiderdorp: Za 19, Zo 8.3C, 10 hoogmis. 11.30. Leimuiden: Za 19. Zo 7.30. 9.30 hoog mis. 11.15 Lisse: St. Agatha Za 19. Zo 8.30, 10 hoogmis. 11.30, dep. Poelpolder Za 19. Zo 9 en 11.30; Mariakerk Za 19 gezon gen hoogmis, Zo 8.30, 10, 11.30. 17.30; H. H. Engelbewaarders Za19, Zo 7.30 en 11 (waaronder kindercrèche) 17.45 Zondagsviering, 9.30 hoogmis. Nieuw Vennep; Za 19 avondmis. Zo 9.30 hoogmis, 11 Sassenhem: Za 19 hoogmis. Zo 8..9.30 gezinsmis. 11 met zang. Nieuwkoop: Za 19. Zo 7.30, 9, 10.45, 19. Nieuwveen: Za 19. Zo 9 en 11. Noorden Za 19. Zo 9. 10.30 hoogmis. Noordwijk: Maria ter Zee Za 16 hoog- waak, 19. Zo 9 hoogmis. 11. 19. Nooró)wijk-Binnen: Za 16 kapel kerk hof. 19, Zo 8. 10 hoogmis. 11.30 en 11 in aula Boerenburg. Noordwijkerhout: St. Jozef Zo 8. 10 hoogmis. 11.30, met zang; St. Victor Za 19. Zo 8. 9.30 hoogmis. 11 Oegstgeest: St. Willibrord Za 19 avond mis. Zo 10 hoogmis. 12 Volkszang Bo- naventura Za 18.30 avondmis, Zo 9 ned., 11 lat. Oud Ade: Za 19. Zo 8.30 hoogmis. 10.30 aemeensch. mis Oude Wetering Za 9.00, 19 avondmis. Zo 8.15, 9 45 hoogmis, 11. Roelofarendsveen: Maria Presentatie Za 19, Zo 8. 9.00 en 11 uur; H.Petrusban den Za 19. Zo 8. 9.30 hoogmis. 11. 12.15. Rijpwetering: Za 19. Zo 7.30. 9 hoog mis. 10.30. Voorhout: Za. 19. Zo 9, 10.30. 11.45. Voorschoten: Za 19 met samenzang. Zo 8.30. 10 30 hoogmis. 12 met samen zang, aula Noord-Hofland 11 met zang Warmond: Za 19. Zo 8.30. 10 hoogmis, 11.30. Woubrugge: Za 19. Zo 10 hoogmis. Zevenhoven: Ma 19. Zo 9 hoogmis. 10.45. Zevenhoven: Ma 19. Zo 9 hoogmis. 10.45. Zoeterwoude-Rijndijk Meerburg Za 19 met koor. Zo 10 hoogmis, 12. 18. St. Jan Za 19.30. Zo 7.30. 9.30 hoogmis. 11.30.; Chr. Dienaar kerk Za 19. Zo 8.30. 10 hoogmis. 11.30. 18. LEIDEN: Hoogl. Kerk 10 ds. Brokerhof. Voorhout. 11.45 Oecum. Studenten- dienst. 19 ds. Pannekoek, Marekerk 10 ds. de Jong, 17 ds Kok. Zoetermeer, Maranathakerk 10 ds Baaijen, Rijns burg. 17 beide predikanten. Bethlehem- kerk 10 ds. Steenstra, opendeurdienst. Bevrijdingskerk 9 en 10.30 gem. dienst en ds. Boogert, Vredeskerk 10 ds. Lam ping. Eglise Wallonne 10.30 pasteur Ribs, Acad. Ziekenhuis 10.30 ds. Bre- derveld, Diaconessenhuis 10.30 ds. Hemmes. Jeugdkapeldiensten: Goede Herder 10.30 dhr. v.d. Ploeg. Merenwijk 10 mevr de Mey-Meulendijk - Geref. Kerk Zuiderkerk 10 ds. Sytsma, 17 ds. Rooze. Petrakerk 10 dhr. Brouwer, 17 ds. Baaijen, Oude Vest 10 ds. Koolstra, 17 ds. Sytsma, Maranathakerk 10 ds. Baaijen. 17 ds. Koolstra. Bevrijdings kerk 10.30 ds Boogert. 17 ds. Boven berg, Groenhoven 10 dr. Vlijm - Geref. Kerk Vrijg. 10 en 17 ds. Gootjes - Chr. Geref. Kerk 10 en 17 ds. Carlier, H A. - Geref. Gem. 10 en 16 30 ds. Boogaard - Ev. Luth. Kerk 10.15 ds. Happee - Doopsgez. en Rem. gem. 10.15 ds. Lugt, Den Haag - Ev. Centrum 10 dhr. Zijlstra - Geref. Gem. in Ned. 11.30 en 17.30 Leesdiensten - Ev. Chr. Gemeen schap 10 dhr. Dikkes - Baptistenge meente 10 ds. v. Mameren, woensdag 20 gebedsdienst - Zendingswerk Mid- dernachtsgroep Jeruel 18 samenkomst - Leger des Heils 10 en 19.30 samen komsten - Nieuw Apost. Kerk 9.30 en 16 diensten, donderdag 20 samenokm- st. Aarlanderveen: Herv. Gem. 10 dhr. Christ, Leiden. 19 idem - Geref. Kerk 10 en 18.30 ds v. Harmeien, Alphen - Chr Geref. Kerk 9.30 Dienst. 19 ds. Madern, Scherpenzeel. Ter Aar Hen/ Gem. 10 ds. Quak, Via- nen, 18.30 ds. Lindenburg - Geref Kerk 10 ds. Besemer, 18.30 ds. Huizebosch, Woubrugge. Abbenes: Hen/. Gem. 9.30 ds. Goverts. Nieuw-Vennep. 19 ds. Harder, jeugd- Alphen aan den Rijn: Opstandingskerk 10 prof. Berkhof. OegstgeesL 18.30 ds. Fokkerna, Adventskerk 10 ds. Hane- maaijer. 17 ds. Fokkerna, Kruiskerk 10 ds. Fokkerna - Geref. Kerk Salvatorkerk 10 ds. de Vree. 18.30 ds. v. Harmeien. Maranathakerk 10 drs. v. Es. 18.30 drs. de Vree - Baptistengemeente 10 en 18.30 ds. Koekkoek - Leger des Heils 10 en 19.30 samenkomsten - Volle Ev. Zending 10 dhr. v. Leeuwen HA. - Marthastichting 20 interk. samenkomst. Alphen - Oudshoorn - Ridderveld: Herv. Gem. Goede Herder 9 en 10.30 ds. Hoogendijk, De Bron 9, 10.30 ds. v.d. Ree, 17 ds Verploeg, Sionskerk 9.30 cand. Moolenaar, Scheveningen, 18.30 ds. Verploeg, Oudshoornseweg 10 ds. Oort - Geref. Kerk Goede Herderkerk zie Hen/., De Bron 9 en 10.30 ds. Verheul. 18.30 ds. v.d. Ree. Bodegraven: Herv. Gem. Dorpskerk 10 ds. Droogers. 18.30 ds. Cnossen, Woer den. Salvatorkerk 10 ds. Peters. Den Haag, 18.30 ds. de Vreugd, Bethlehem- kerk 10 ds. de Vreugd, 18.30 ds. Den Besten, Ede - Geref. Kerk 10 en 17 ds Buitenhuis. Boskoop Herv. Gem. Diensten 9.30 en 18.30 - Geref Kerk 9.30 en 17 ds. Omta, De Stek 9.30 ds. Dijkstra - Chr. Geref. Kerk 9.30 en 16 30 cand. Wallet Hazerswoude: Herv. Gem. 9.30 en 18.30 ds Geertsema - Geref. Kerk 9.30 en 17 ds Versluys. De Kaag: Hen/. Gem. 10 ds. Carstens, 17 ds. Boonstra. Hillegom, jeugddienst. Hoogmade: Herv. Gem. 10 dr. van Vliet. Katwijk aan den Rijn: Hen/. Gem. Open hofkerk 10.30 ds Teygeler H.D.. Dorps huis 18 ds Gebraad, Ontmoetingskerk 10 ds. Gebraad H.D., 18.30 ds. Teygeler - Geref. Kerk 9.30 ds. Vrolijk. 17 ds. v. Beek. Katwijk aan Zee: Herv. Gem. Nieuwe Kerk 10 ds. Hovius. 18 ds Boer. Oude Kerk 10 ds. de Vos. 18 ds. Catsburg, Ichtuskerk 10 ds Vink, 17 Dienst."Pniel- kerk 9 30 ds. Catsburg. 18 ds. de Vos, School 10 ds Koelman - Geref. Kerk Vredeskerk 10 ds. v. Halsema, 17 ds. Vrolijk, Tnomfatorkerk 10 ds. v. Beek. Den Haag, 17 ds. v. Halsema - Chr. Geref. Kerk 10 en 17 ds. v.d. Ent - Geref. Kerk'Vrijg. 10.15 ds. Hoff. 15 30 ds Hoff - Volle Evang. Gem. Rijnland 9.45 ds. Bulthuis - SÓefiebeweging 16 Eredienst. Koudekerk a d. Rijn: Herv. Gem. 10 ds. v.d. Linden H.D.. 19 ds. Swierts - Geref. Kerk 10 ds. Swierts. Leiderdorp: Herv./Geref. Kerken Dorps kerk 10 ds. Knorth, Hoofdstraatkerk 10 ds. Leeuwis, De Steeg. 18.30 gebeds dienst mevr. Sysling, Scheppmgskerk 9 en 10.30 ds. v. Loenen. 17 ds. Leeuwis. Leimuiden: Herv. Gem. 9.30 ds. de Vree - Geref. Kerk 9.30 en 19 ds. Averes. Lisse: Herv. Gem. Grote kerk 10 ds. v.d. Velden H.A., 19 idem. Pauluskerk 10 ds. Boonstra, Hillegom - Geref. Kerk 10 en 17 ds. de Wit - Chr. Geref. Kerk 10 en 16.30 ds. Starreveld. Delft - Geref. Ge meente 10' en 16 ds Hakkenberg - Geref. Kerk Vrijg. Pr.str. 10 en 17 ds. Simpelaar - Geref. Kerk Vrijg. SaJvatori 9 ds Schuurman, 17 Eredienst - Oud- Geref. Gem. 9.30 en 15 Leesdiensten. Nieuwkoop: Herv. Gem. 9.30 ds. Brons geest. 18.30 ds. v. Doorn - Geref. Kerk 9 30 en 18.30 ds. Nooteboom - Chr. Geref. Kerk 9.30 Dienst des Woords. 14.15 ds v.d. Ent, Katwijk. Nieuwveen Herv. Gem. 9.30 ds. Kaai, 18.30 ds. de Ru. Nieuw-Vennep: Hen/. Gem. 9.30 ds. den Harder. Abbenes. 19 ds. Goverts, Ont- moetingsdienst - Geref. Kerk 9.30 en 18.30 ds. Rang - Chr. Geref. Kerk 9.30 en 15 ds. den Boer. Rijswijk. Noordwijk: Herv. Gem. Diensten: Hoofd straat 10, Voorstraat 10 en 19, Sole Mio 9. De Rank 17.30, De Rank-lchtus 10 en 19 - Geref. Kerk Hoofdstraat 10 ds. v d Klaauw. 17 ds. Elgersma. Vinkelaan 9.30 ds. Elgersma, 17 ds. v.d. Klaauw, Stichting 11 ds. Elgersma, Sole Mio 9.30 ds. Bouma. Noordwijkerhout: Herv. Gem. 10 ds. Streefland, H.D. en Dankstond Gewas. Oegstgeest: Herv. Gem. Groene Kerkje 10.30 ds. ter Linden. Pauluskerk 10 ds. Sasse. Gemeentecentrum Wijttenbach 10.30 ds. Wagenvoorde H.D.. Lijtweg 10.30 ds. Verzijden. Diaconessenhuis 10.30 ds. Hemmes. Wijckersloot 16.30 ds. Boogert - Geref. Kerk 10 en 19 ds. Vegter. Dankstond Gewas - Geref. Kerk Vrijg. 8.45 en 16 ds. v.d. Berg H A. - Volle Ev. Broederschap 16 samenkomst. Oude Wetering: Hen/. Gem. 9.30 ds. Lalleman, 17 Sipke v.d. Land. gemeen- sch. jeugddienst - Geref. Kerk 9.30 ds. Cziria. Rijnsaterwoude: Hen/. Gem. 9.30 ds. Verploeg. Alphen, 19 ds. Nicolai. Zevenhoven - Chr. Geref. Kerk 9.30 Dienst, 14.30 ds. Bouw. Rijnsburg: Herv Gem. Grote Kerk 9.30 ds. v. Niel, 17 ds. v.d. Boogerd. Bethel- kerk 9 30 ds. v.d. Boogaard, H.D., 17 ds. v. Niel - Geref. Kerk Petrakerk 9.30 ds. Huisman, 17 ds. Huisman, Immanuèl 9.30 ds. Damstra. 17 dr. v. Oeveren. Maranathakerk 9.30 dr. v. Oeveren. 17 ds Braam, Vlaardingen - Chr. Geref. Kerk 9.30 en 17 Dienst des Woords. Sassenheim: Herv. Gem. 9 en 10.30 ds. Wuister. Scheveningen. 19.00 Oecum. Dienst past. v. Bockxmeer, Burg ds. A. J. Kret - Geref. Kerk 10 prof Berkhou wer, Voorhout, 17 ds. v. Santen - Chr. Geref. Kerk 10 en 17 ds Rebel - Volle Ev. Gem 19 samenkomst in NPB-kerk. Valkenburg: Hen/ Gem. 10 en 18.30 Dienst - Geref. Kerk 930 ds. Rooze, 18.30 ds. Overgaauw, (gez. dienst met Herv.) - Geref. Kerk Vrijg. 9 30 Dienst, 17.15 ds. Hoff. Voorhout: Hen/. Gem. 10 dhr. Hoffe- naar. Voorschoten: Herv. Gem. Dorp 10 ds. v.d. Schoot, 19 ds. Meyering, Zang- dienst, aula 930 ds. Meyering H.D. - Geref. Kerk 9.30 en 17 Dienst. Warmond: Hen/. Gem. 10 ds. Aalbers. jeugddienst, 19 ds. den Tonkelaar. Wassenaar: Hen/. Gem. Diensten: Dorpskerk 10. 16 30 en 19. Kivitskerk 10. Messiaskerk 10 en 19, Dorpscen trum 9.30 - Geref. Kerk 10 ds. v.d. Meulen. Dankstond Gewas, 17 ds. Bech, Zuid 10 ds. Bech. 17 ds. v.d. Meulen - Ned. Prot Bond 10.30 ds. Werner. Woubrugge. Herv. Gem 9.30 ds. Stel wagen. Boskoop. 18.30 ds. Blenk - Geref. Kerk 9 30 ds. Huizebosch. 18.30 ds. Langendijk. Zevenhoven: Herv. Gem. 9.30 ds. Nico lai - Geref. Kerk 9 30 dhr. v.d. Kraan. Rotterdam. 19 ds. Vegh, Aalsmeer. Zoeterwoude: Herv. Gem. 10 ds. Schoch H A. Zwammerdam: Herv. Gem. 10 en 18.30 ds. Mostert - Geref. Kerk 10 en 18.30 ds. v.d. Heiden. H.A. ARTSEN Leiden: wijk 1: Meyer, tel. 760947; wijk 2: R. van Leeuwen, 10-18 uur tel. 146210 en 18 uur en verder 140734; wijk 3: Kehrer, tel. 125820; wijk 4: za., zo. 10-8 uur Boer. tel. 762115, verder Lahr, tel. 120347 Oegstgeest: Roelants, tel. 153747. Leiderdorp: Hennink du Ry, tel. 133686. Voorhout-Warmond: De Gijzel, tel. 01711-10030. Voorschoten: za. Koopmans, tel. 6352 en zo. Van der Kooy, tel. 6951. Noordwijk: Groepspraktijk, tel. 19300. Noordwijkerhout: De Groof, tel. 02523- -2910. Katwijk-Rijnsburg-Valkenburg: Berg man. tel. 12912. Katwijk aan Zee' Timmers. tel. 14004. Hillegom: Van der Have, tel. 15417. Lisse Van Dijk. tel 14486 Sassenheim: Moerman, tel. 11119 Aarlanderveen-Zwammerdam: Van der Ent Braat. tel. 01725-1308. Alkemade-Rijnsaterwoude-Leimuiden: za. Glansbeek, tel. 01713-2511 en zo. Van Hal. tel 01721-6269. Boskoop-Benthuizen: Harderwijk, tel. 01727-2038. Alphen: Voor de praktijken van Van Benthem. Plag, Visser, Van Engelen, Hertzberger en Zikel: za Hertzberger, tel. 73264. zo. Van Engelen, tel. 21915. Voor het praktijkgebied van Boss, Era dus, Platteschor, Van der Steen, Stee houwer en Wijnmaalen: za. Eradus, tel. 72072 en zo. Boss, tel 72472. Bodegraven: za. Bruins, tel. 12268 en zo Cats, tel. 12030. Hazerswoude-Dorp en Rijndijk-Koude kerk aan de Rijn: Sprangers. tel. 01714- 2344. Langeraar-Nieuwveen-Woubrugge: Sandkuyl. tel. 01722-2139. Nieuwkoop-Noorden: Sanders, tel. 01725-1555. TANDARTSEN Leiden: voor spoedgevallen bellen 122222. Leidschendam: voor spoedgevallen bel- APOTHEKEN Leiden-Leiderdorp-Oegstgeest-Voor- schoten: apotheek Reyst, Steenstraat 35. Leiden, tel. 120136; apotheek Voor schoten. Leidseweg 66. Voorschoten, tel. 2525; tevens op zaterdag 6 novem ber tot 1 uur n.m. Oegstgeester apo theek, Wilhelminapark 8. Oegstgeest, tel. 153247. Leidschendam: Grendel-Peppink, Laan van Nieuw Oost-lndië 221, Den Haag. tel 852447; dag en nacht geopend: Nanning, Korte Poten 7a, Den Haag, tel. 464748. Bollenstreek: Hoofdstraat 78, Hillegom, tel. 02520-15272. Alphen za. Ridderveld, Troubadourweg 3. tel. 21422, zo. Somberg, Emmlaan 16, tel. 73500. Katwijk-Ri,nsburg: apotheek de Jona, Koningin Julianalaan 18, Katwijk a'd Riin, tel. 01718-14370. WIJKVERPLEGING Leiden: Interkruis, tel. 121753. Oegstgeest: Interkruis, tel. 154500. Leiderdórp: Kruisvereniging. tel. 140131. Voorschoten: Gezondheidscentrum, tel. 4641. Leidschendam: bellen 273280 of 273449. Hillegom-De Zilk: Smit, Regenvlietweg 28. De Zilk. tel. 02520-16258. Lisse: Dijkgraaf, Ooievaarstraat 4, Lisse, tel 02521-15471, b.g g. 02521-13353. Sassenheim-Lisse-Beekbrug-Warmond: Posthuma, Kagerplein 308, Sassenheim, tel. 02522-11463. Voorhout-Noordwijkerhout: Kroos, Braambos 13, Noordwijkerhout. tel. 02523-3398. Alphen: Batelaan, Antaresstraat 28. tel. 94518. Ter Aar en omstreken: Van Berkum, Nieuwveen, tel. 01723-8144. Betaald voetbal Eredivisie FC Twente-Eindhoven FC VWFC Ut recht NAC-Telstar Ajax-Go Ahead Eag les Sparta-Feyenoord FC Den Haag-FC Amsterdam PSV-Roda JC Haarlem-NEC AZ"67-De Graafschap Eerste divisie Veendam-Fortuna SC SC Cambuur-FC Den Bosch PEC-SC Amersfoort Vitesse- Helmond Sport SW-Wageningen Excel- sior-Willem II FC Dordrecht-Heerenveen FC Vlaardingen-FC Groningen MW- Heracles Voetbal Jeugd BV Eerste klasse De Graafschapje Den Haag NEC-AZ"67 Volendam-Sparta FC Amsterdam-PSV GA Eagles-Haarlem Feyenoord-MW FC Utrecht-Ajax Tweede Klasse A PEC-FC Groningen SC Cambuur-Excel- sior Veendam-SW Telstar-Heracles SC Amersfoort-FC Vlaardingen Heeren- veen-FC Twente Tweede Klasse B Fortuna SC-FC Dordrecht Eindhoven-Vi tesse Helmond Sport-NAC FC Den Bo sch-Willem II Wageningen—FC VW VW Amateurs Hoofdklasse A Rood Wit (A)-RVC Aalsmeer-Xerxes Uni- tas-Hermes-DVS De Spartaan-EDO CW- VUC UVS-AFC Elinkwijk-DWV Hoofdklasse B Valthermond-Weber Germanicus Hubert Sneek-SC Erica Rohda—Rheden Ede- Hoogeveen De Treffers-DOS '19 Haaks- bergen-Achilles '12 Emmen-Ensch. Boys Hoofdklasse C Limburgia-RKC Voerendaal-SVN UNA- TOP BW-Veritas Longa-RBC Helmond- Panningen Almania-EHC West II Eerste Klasse B DBGC-Roopenburg Wilhelmus-HOV Gouda-Neptunus Papendrecht-LENS COAL-Olympia Zwijndrecht-Blauw-Zwart HION-DHS Tweede Klasse A Texas/DHB-VELO LDWS-Lugdunum DHL-VIOS Teylingen-DHC Verburch- ONA Celeritas-RKAW Tweede Klasse B Fluks-CKC Nieuwenhoorn-Schiedam Slikkerveer-Hellevoetsluis DRL-EBOH De Musschen-SVW TOGB-Spartaan'20 Derde Klasse A UDO-Randstad Sport RAVA-DOCOS Hil- legom-SC Lisse VCS-BEC LFC-Van Nis pen HW-Scheveningen Groeneweg-Laakkwartier Woerden-AI- blasserdam Westlandia-GSV DCV-Quick Derde Klasse C RKDEO-De Postduiven Spoorwijk-Fortu- na VI. Delft-VFC Vredenburch-Delfia De Hollandiaan-Wit Rood Wit Oud Beijer- land-Flakkee Derde Klasse D Martinit-RIOS Emma-DFC Dubbeldam- SMV Leonidas-RCD Overmaas-ODS SSW-Leerdam Sport Vierde Klasse A Bernardus—Hoek van Holland Holland Oranje-Blauw-Tonegido Concordia (D)- WSB SJC-ASC Voorburg-WP Forehol- te-PDK Vierde Klasse B Altior-DOSR Wassenaar-Kranenburg Ar- chipel-MMO Rijswijk-Oranieplein SVLV- Rijpwetering Alphen-Graaf Willem Vierde Klasse C Postalia-ESDO St. Voorwaarts-ADO Full Speed—SlOD St Lodewijk-Den Hoorn ODI-Excelsior'20 VOC-DSÖ Vierde Klasse D SOA-Nieuwkoop Donk-RKSVM ODB- Moordrecht Paraat-Moerkapelle BMT- HMSH RKNSV-Bodegraven Vierde Klasse E WSE-UNIO Schiebroek-SVDP Haa- strecht-Lekkerkerk SCR-VEP FC Om- moord-Hillegersberg Oudewater-Wad- dinxveen Res. Eerste Klasse Quick 2-CW 2 VUC 2-UVS 2 Xerxes 2-Papendrecht 2 RVC 2-Unitas 2 Feye- noord 3-Olympia 2 Res. Tweede Klasse A DHC 2-RKAW 2 VCS 2-DHL 2 Laak kwartier 2-VUC 3 Roodenburg 2-Blauw- Zwart 2 Lugdunum 2-Wilhelmus 2 Res. Derde Klasse A DOCOS 2-LFC 2 Scheveningen 2-RVC 3 Verburch 2-VCS 3 UVS 3-SC Lisse 2 Roodenburg 3-Teylingen 2 RKDEO 2-LENS 2 Res. Derde Klasse B Alphen 2-De Postduiven 2 Spoorwijk 2-Roodenburg 4 DHC 3-HBS 2 Laak kwartier 3-ASC 2 SC Lisse 3-HMSH 2 DOSR 2-Vredenburch 2 Res. Drde Klasse C HMSH 3-DSO 2 Blauw-Zwart 3-Texa- s/DHB 2 VUC 4-ADO 2 Rijswijk 2-VELO 2 Westlandia 2-Den Hoorn 2 HW 2-HBS 3 Res. Derde Klasse D LENS 3-HW 3 Celeritas 2-TOGB 2 Westlandia 3-Naaldwijk 2 VIOS 2-ESTO 2 ADS 2-Quick Steps 2 Zaterdag KNVB Eerste Klasse A Spakenburg-DOVO Quick Boys-Zwalu- wen VI. SHO-Huizen CSVD-RWH Zwart Wit'28-NSW RCL-Noordwijk Excelsior (M)-Kozakken Boys Eerste Klasse B Spijkenisse-Nunspeet ACV-WHC Benne- kom-De Zwervers Heerjansdam-Marken DETO—Harkemase Boys WOG-Go Ahead (K) OWlOS-Usselmeervogels Tweede Klasse A IJmuiden-Jodan Boys De Meeuwen-Ter Leede Volendam-Barendrecht NEO'25- Dinteloord Rijnsb. Boys-Act. Amstelveen ZCFC-De Zwerver NW*lekkSd-WHS SlZO-'s-Gravenz. SV Rijsoord-ASWH Lura-Arnemuiden GWV-Katwijk SSS-DOSC West II Derde Klasse A SV35-DSO Schoonhoven-Spirit HVO- Koudekerk 's-Gravenzande-DUNO Vlaar- dingen-Be Fair Vierde Klasse A TAW-De Sleutels JAC-Randstad Sport Naaldwij k-OSVP Hoekse Boys-WDS Lis- ser Boys-SVOW SVPTT-Te Werve Vierde Klasse B Scheveningen-MW27 Semper Altius- Unicum Monster-Loosduinen Maasdijk- RAS ARC-Holland Sport'32 Die Haghe- Hermandad Res. Eerste Klasse Lyra 2-Capelle 2 Spijkenisse 2-'s-Gra- venz. SV 2 Quick Boys 2-RCL 2 CSVD 2-Rijsoord 2 Barendrecht 2-RWH 2 Zwaluwen VI. 2-SHO 2 Res. Tweede Klasse A DSO 2-Rijnsb Boys 2 Noordwijk 2-Zwa- luwen VI 3 SV'35/2-Zwart Wit'28/2 Ter Leede 2-Koudekerk 2 Maasdijk 2-Quick Boys 3 Excelsior (M) 2-Katwijk 2 Res. Derde Klasse A Katwijk 3-Oegstgeest 2 Koudekerk 3-CSVD 3 ARC 2-Quick Boys 4 's-Gra- venzande 2-Sportlust'46/2 Die Haghe 2-Lyra 3 Res. Derde Klasse B Loosduinen 2-Be Fair 2 SV'35/3-'s-Gra- venz. SV 3 DEVJO 2-ARC 3 Monster 2-Jodan Boys 2 Randstand Sport 2-DU- NO 2 Res. Derde Klasse C Rozenburg 2-PPSC 2 HVO 2-CSVD 4 Spirit 2-MW27/2 Unicum 3-TSB 2 Ca- pelle 3-Vlaardingen 2 Regionale Jeugd Klasse A ADO-De Musschen Excelsior-Quick Boys Sparta-UVS Katwijk-VUC DFC-Her- mes-DVS Westlandia-Feyenoord Klasse B Lugdunum-Neptunus Roodenbura-ONA CW-SC Lisse Xerxes-Olympia GOS-DHL EBOH-Unitas Programma Afdeling Leiden/Gouda Zondag: Groep A: Oranje Groen—Nieu- werkerk; Ammerstol—Alphia; Warmun- da—Stompwijkse Boys; Bergambach t—Schoonhoven; KRV—Stolwijk; Alp- hense Boys—VTL; Gouderak—Leidse Boys. Groep B: WOA—Esto; VNL—VNA; Soc cer Boys—SJZ; RVCFloreant; Kickers '69—Nicolaas Boys; Weteringse Boy- s—ZLC; Unitas LeidenMeerburg. (Alle wedstrijden beginnen om 14.30 uur) Zaterdag: Eerste klasse: Valken '68—Kagia; WSB—MVKV; Woubrug geOegstgeest; KRVHazerswoudse Boys; SC Lisse—GWS. Tweede klasse: SVLV—Stompwijkse Boys; Unitas Leiden—Bernardus. VN- L—Meerburg; SJZ—LSW'70; Abbene- s—Kickers'69. (Alle wedstrijden beginnen om 14.45 Gouda: Zwammerdam—Rohda; Rijn streek—Oudewater; Sportief—Floreant Waddinxveen—Reeuwijk; Aarlandervee- n—Bergambacht. (Alle wedstrijden be ginnen om 14.30 uur). Damesvoetbal: zondag; Afd. Den Haag: DUNO—Weteringse Girls (9.45 uur). Lelden: UDO-SJZ 2 (11.30 uur); Kic kers '69—Iduna 2 (11.30 uur); SJ- C—WSB (12 uur); Iduna—Randstad Sport (13 uur); SJZ—Unitas Leiden (12.15 uur). Zaterdag: Eerste klasse: RAS—Lugdu num (10.30 uur); Alphia—KRV (10.30 uur); Lyra—SVLV (11 uur). Tweede klasse: 's-Gravenzande—Ter Leede; Zevenhoven—Valken '68; Klein Maar Dapper—KRV 2; DSVP—Wete ringse Girls zmc. (Alle wedstrijden beginnen om 12 uur). KAASMARKT GOUDA (4 nov.) Aan voer 32 partijen. Prijzen in guldens per kg: 1e en extra kwal. 6,00—6,35 en zware kwal. 6,20—6,75. De handel was kalm. EIERPRIJZEN BARNEVELD (4 nov.) Coöp. Veluwse eierveiling: aanvoer 3.229.832 stuks (volgens veilinglijst: 1 723.320 stuks), stemming redelijk. Prijzen (in guldens per 100 stuks): eie ren van 50 gram 12,02—12.65. van 55 gram 14,22, van 60 gram 15,48—15,53 en van 65 gram 15,79—16,00. Eiervei ling: aanvoer 1.514.040 stuks, stemming redelijk. Prijzen (in guldens per 100 stuks): eieren van 51—62 gram 12,26, 56—57 gram 14,76, van 60—62 gram 16,02-15,71 en van 66-67 z.am 15,86. Eiermarkt: aanvoer ca. 1.800.000 stuks, stemming kalm. Eieren van 48—54 gram 12,25—13,75 per 100 stuks, kg- prijs 2,55, van 57—61 gram 14,90—15,60 per 100 stuks, kg-prijs 2,61—2,66 en van 64—67 gram 16,26-17.00 per 100 stuks, kg-prijs 2,54. door Jean Dulieu x—30 Krakras voelde zich heel ta ongeduldig en gromde: „Nou, vervult terwijl jij hem op je hoofc gewichtig. Het kwam ook maar zo komt er nog wat van?" „Ja ja, ik wou hé...". „Aha, ik snap het al," riep d# weinig voor dat Eucalypta naar haar juist beginnen," zei Krakras en toen heks. Krakras raffelde gauw de resl wilde luisteren! Ze schraapte meer- kwam het er allemaal veel minder van haar zin af:.... dan moet ie ooljf malen haar keel en ging er eens echt plechtig uit dan ze bedoeld had. „Als jouw wensen vervullen als Paului voor zitten, maar toen werd Eucalyp- die hoed de wensen van Paulus hem op zijn hoofd heeft." 1 Dargaud S A. 1976, /VlIJfOHEEe C?E <?PR£IER;>WI|_T AüGTUBUEPT P£ vee PACHTE OKsOEQ- 'CAGEM. IM PLAATS iffVERUWJEüiöP VEKTÊLLEIO VRIJDAG 5 NOVEMBER Konlnkll|ke Schouwburg 20.15 Butley (Haagse Comedie) (J). HOT 20.30 Woutertje Pieterse (Haagse Comedie) (J). Diligentia 20.15 Cabaret Ivo de Wijs. Theater In de Steeg 20.30 Marian Delgorge en Willem Walenkamp (J). Theater PePIjn 20.30 Alles in wonder land (Cabaret Nar). Theater De Tobbe Voorburg 20.30 Jules de Corte (J) O 1/6 Voorburg 21.00 The new Iruuyan theater. Leidse Schouwburg 20.15 Fons Jan- sen5. LAK-theater Leiden 20.15 Sigis Mun- do Seases to count. Imperium Leiden 20.30 De goede mens van Sezuan. Stadsgehoorzaal Leiden 20.15 Con cert door Solution. Dorpskerk Katwijk 20.15 Leids Toon kunstorkest. Bonlfaciuskerk Alphen a/d Rijn 20.00 Jubileumconcert COV Hosanna. ZATERDAG 6 NOVEMBER Koninklijke Schouwburg 20.15 De bosgeest (Haagse Comedie) HOT 20.30 Rosencrantz en.Guilden* stern zijn dood (Haagse Comedie) (J). Congresgebouw 20.30 Residentie-Or kest o.l.v. Ferdinand Leitner (J); To neelzaal Zo is het of zo lijkt het (jubileumvoorstelling bij 50-jarig be staan ODIA). Circustheater 20.00 Rusalka (Neder landse Operastichting) (J). Oude Kerk Scheveningen 20.00 Chr. Oratoriumvereniging Scheveningen o.l.v. Jos Vranken jr. m.m.v. solisten en Gewestelijk Orkest voor Zuid-Hol land (J). Diligentia 20.15 Cabaret Ivo de Wijs. Theater PePI|n 20.30 Alles in wonder land (Cabaret Nar) (J). Theater In de Steeg 2030 Marian Delgorge en Willem Walenkamp (J). (J). Theater In de Steeg 20.30 Marian Delgorge en Willem Walenkamp (J). O 1/6 Voorburg 21.00 Muziekgezel schap Je Maintiendrai uit Dordrecht. Rijswijk 20.15 Inpakken en wegwezen (Theater van de Lach) (J) LeldseSchouwburg 20.15 Roel Slof- stra en 't Kliekske met Noordzuid. Imperium Leiden 20.30 Da goede mens van Sezuan. Stadsgehoorzaal Leiden Concours van de Christelijke Muziek Unie. Groenoordhallen Leiden 19.00 Tapta- de 1976. Kasteel Alphen a/d Rijn 20.00 Optre den van de groep Lazy. APOLLO 1 (Spuistraat 19a-21, tel. 460340); Bruce Lee contra de supermen (18) 2.30, 7.00, 9.15. zo. 2.00, 4.15, 7.00, 9.15. Shaft's big score (18) vr. en za. 24.00. APOLLO 2 (Spuistraat 19a-21. tel. 460340): Asterix verovert Rome (a.l.) 2.00, 7.30, 9.45. zo. 2.30, 4.45, 7.30, 9.45. Vereniging voor vrije filmkeuze: Wet rainbow, dag. beh. zo. 12.00 vr. en za. 0.15. ASTA (Spui 27, tel. 463500) Op de rand van alles (18) 2.30, 7.15, 9.30. zo. 1.30, 4.00, 7.15. 9.30 BIJOU (Spui 27, tel. 461177): Murder by death (14) 2.00, 7.30, 9.45. zo. 1.45. 7.30, 9.45 Tell them Willy Boy is here (18) vrij. en za. 0.15 CALYPSO (Spui 27. tel. 463502): Barry Lyndon (14) 2.00, 8.15. Soylent qreen (18) vr. en za. 24.00. CAMERA (Prinse straat 44, tel. 467200): One flew over the cuckoo's nest (18) 2.00, 7.00, 9.45. zo. 1.30, 4.15, 7.00, 9.45. CINEAC (Buitenhof 20, tel. 630637): The French connection I (14) 7.00, 9.30. Tweety's grootse avonturen (a.l.) 1.30. 3.30. Lady sings the blues (18) za. 24.00. CORSO (Prinsestraat 40, tel. 467200): Dr. No (14) 2.00, 6.45. 9.15. zo. 1.45, 4.00, 6.45, 9.15. DU MIDI (De Carpentierstraat 141, tel. 855770): 20.000 mijlen onder zee (a.l.) do. 8.15, vr. 7.00, 9.30, za. en zo. 1.30, 4.00, 7.00, 9.30. ma. en di. 8.15, wo. 2.00, 8.15. EUROCINEMA (Leyweg 910, tel. 667066): Max Havelaar (14) 1.45, 7.45. za. zo. en wo. 3.45, 7.45. Dirty Harry (18) za. 24.02. Mijn vriend Trigger (a.l.) za. zo. en wo. 1.30. KUKHUIS (Noordeinde 140a-b, tel. 651880): Falsche Be- wegung. Dag. beh. ma. 8.30. vr. en za. ook 10.30. METROPOLE (Carnegielaan 16, tel. 392244): Battle of Midway (14) 6.45, 9.30. za. en zo. 1.15, 4.00, 6.45, 9.30. ODEON 1 (Herengracht 13, tel. 462400): 20.000 mijlen onder zee (a.l.) 1.45, 6.45, 9.30. zo. 1.15, 4.00, 6.45, 9.30. Superfly (18) vr. en za. 0.15. ODEON 2 (Heren gracht 13, tel. 462400): Mysterie in triplo (18) 6.45, 9.15. za. en wo. 2.00, 6.45, 9.15. zo. 2.00, 4.30, 6.45, 9.15. Rijp voor het bed (18) do. vr. ma. en di. z.uu. vr. en za. ook 0.15. ODEON 3 (He rengracht 13, tel. 462400): Death race 2000 (18) 2.15, 7.15, 9.45. za. zo. en wo. 7.15, 9.45. vr. en za. ook 0.15. Peppi en Kokki bij de marine (a.l.) za. zo. en wo. 2.15. ODEON - THE MOVIES (He rengracht 13, tel. 462400): L'lm- portant e'est d'aimer (18) 2.15, 7.15, 9.45. zo. 2.15, 4.45, 7.15, 9.45. OLYMPIA (Prins Hendrik plein 2, tel. 454460): The bridge on the river Kwai (14) 2.00, 8.00. PASSAGE (Passage 63, tel. 460977): 1900, deel I (18) 2.00, 8.00. Airport (18) vr. en za. 0.15. REX (Lange Poten 41, tel. 636747): De groene baretten (18) 1.30, 4.00, 7.00, 9.30. ROYAL 70 (Boekhorststraat 96, tel. 462677): Vrouwelijk fruit (18) 2.00, 7.00, 9.30. vr. 2.00, 6.45. ma. 2.15, 8.00 di. en wo. 2.15. Karate-duivels (18) vr. en za. 24.00. De folterka mer van Fu Manchu (14) zo. 12.00. ROYAL OP ZOLDER (Boekhorststr. 96, tel. 462677): De vliegende guillotine (18) 2.00, 7.00. 9.30. ma. di. en wo. 2.15, 8.00. zo. ook 4.30. Monsters der duisternis (18) vr. en za. 24.00. STUDIO 2000 (Chürchillplein 7. tel. 542288): Max Havelaar (14) 2.00, 8.00. DE UITKIJK (Chürchill plein 7, tel. 542288): Intermezzo (14) 2.00, 7.00. 9.30. za. zo. en wo. 7.00. 9.30. di. 2.00. Benji (a.l.) za. zo. en wo. 2.00. DELFT cl CITY (Voldersgracht 12, ti !fn 123251): The outlaw Josey Wat (14) 2.30, 7.00, 9.15 Breng mij h bk hoof van Alfredo Garcia (18)t n en za. 23.30. CITY SELECT (V( dersgracht 12, tel. 123251). Clo be kwork orange (18) 2.30, 8.15. i zo- en wo. 8.15 vr. en za. o< nu 23.30. Popeye-festival (a.l.) 2 ha zo. en wo. 2.15 DELFIA (tl z0 123855 Binnenwatersloot 1 „e Breng de Bismarck tot zinkt (14) 2.30, 7.00, 9.15 Porno-toer I Bangkok (18) vr. en za. 23.3 e_ DOELEN KINO (Verwersdijk 4 dl tel. 126752): Kung Fu guerilla _c (18) 7.00, 9.00 za. en zo. 2.3 df 7.00, 9.00 FLORA (Verwersdijk tel. 120814): Deep throat (l! m 7.00, 9.15 zo. 2.30, 7.00. 9.1 H, STUDIO D (Oude Delft 9. te 12328): Max Havelaar (14) 8.0I V( za. en zo. 2.00 8.00 Rebecq V( (18)vr.enza. 23.30. j hl Leiden LUXOR (Stationsweg 19, 121239): Mahogany (14) 14.3 19.00, 21.15, zo 14.15, 18.3 19.00, 21.15 CAMERA (Hog woerd 49-51, tel. 124919): Nasi ville (14) 20.00; Sjors en Sjimm en de rebellen (a.l.) zo, 14.30,zo. 14.00, 16.15; Amarooi (18) vr, za 23.30. STUDIO (Steer straat 39, tel 133210) Novecent (18) 14.30, 19.00, 21.15, zo 14.31 16.45. 19.00. 21.15. LIDO (Steef straat 39, tel 124130): The Magn ficent Seven (14) 14.30, 19.01 21.15, zo 14.30. 16.45. 19.01 21.15 TRIANON (Breestraat 3 tel 123875): Max Havelaar (1 14.00. 20.00 REX (Haarlemme straat 52, tel 125414): Liefde m een grote L (18) 19.00 21.1 Robin Hood (a.l.) za. wo 14.; Vrouwen die met de natte ving^^ te lijmen zijn (18) vr, za 23.30.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1976 | | pagina 6