Voor Jan Mulder is Tjeu La Ling het helemaal keizerin Sissi, vanavond als de jonge I TELEVISIE VANAVOND TELEVISIE ZATERDAG RADIO VANAVOND RADIO ZATERDAG TERUGBLIK Vrouw van 6 miljoen Res.-Orkest op de radio Eurovisie Songfestival in Londen dus zet de kaas uit het vuistje maar klaar! PAGINA 2 LEIDSE COURANT VRIJDAG 5 NOVEMBER 1976 NEDERLAND I DUITSLAND I 18.05 Dans op de regenboog, afl. 11 18.45 Een geval voor Mënndli 19.15 Hier und Heute 19.45 Hll om kwart voor acht 20.00 Journaal 20.15 Verlof voor begrafenis, TV- fllm 22.00 De recherche adviseert (kin dermishandeling) 22.05 Actualiteiten uit Bonn 22.30 Journaal 22.45 King Country, speelfilm (1964) 00.10 Journaal NOS 18.45 De Bereboot 18.55 Journaal KRO 19.05 BIJ ons in...Piaam 19.55 Slssi, de |onge keizerin, speelfilm (1956) NOS 21.35 Journaal KRO 21.50 Het 9pel en de knikkers 22.20 Hotel op stelten, TV-serle IKON 23.00 Moeder Teresa van Calcutta NOS 23.40 Journaal NEDERLAND II den 18.55 Journaal TROS 19.05 De vrouw van zes miljoen, afl. 3 NOS 20.00 Journaal TROS 20.25 Hotel de Botel, afl. 3 20.55 De Jordaches, afl. 5 21.45 Wordt u al geholpen? TV-se rle 22.15 Aktua TV 23.05 Sport NOS 23.30 Journaal DUITSLAND II 21.15 Journaal 21.30 Dit 19 uw leven (Helnrlch Albertz) 22.30 Sport op vrijdag 23.00 Aktenzelchen: XY...ungelöst 23.10 Soulmusic 00.10 Journaal BELGIE NEDERLANDS 18.00 Mumfle 18.15 Open school 18.45 Dag aan dag 19.10 Traject 19.45 Journaal 20.15 The Fllntstones 20.40 Wreck of the Mary Dear, speelfilm (1959) 22.15 R.K. uitzending 22.45 Journaal NEDERLAND I Teleac 10.00 Focus on English, les 7 10.30 Het menselijk lichaam NOS 15.30 Journaal KRO 15.32 Studio Vrij 16.20 Klassewerk 17.40 Studio Sport DUITSLAND I 14.30 Sesamstraat 15.00 Montana, speelfilm (1950) 16.15 Verwarring, speelfilm 16.30 Auto en verkeer 17.15 Midden in het leven... DUITSLAND II 14.58 Journaal 15.00 Black Beauty 15.20 Maak eens een foto 15.35 Mijn oom van Mars 16.00 Drielandenspel, quiz 17.00 Journaal 17.05 Spiegel der deelstaten BELGIE NEDERLANDS HILVERSUM I P.P. 18.19 Uitzending van de CPN. 18.30 Nws. 18.41 Marktberichten. 18.44 Sprong in het heelal. 19.30 (S) Edwin, praten en zingen. 20.00 In antwoord op uw schrijven. 21.00 (S) SIR 5 One. 21.15 (S) Dr. Grol en de internationale lol. 21 45 (S) Jazz 298. 22.25 Overwe- ging. 22.30 Nws. 22.40 (S) Goal. 23.55 Nws. HILVERSUM II dium. (In de pauze: een kleintje kui tuur). 22.15 NOS-Cultuur. 23.00 (S) Met het oog op morgen (23.05 Aktualiteiten overzicht Radio-TV. 23.20 Den Haag vandaag. 23.52 Even ontspannen voor het slapen gaan. 23.55 Nvys. HILVERSUM III 18.03 De vacaturebank. 18.10 (S) NOS- maal. VERONICA. 19.02 (S) Veronica op drie. VPRO 20.02 (S) VPRO-vrijdag. 23.02 Radio Vrij België 0.02 (S) Amigos de Musica. AVRO 1.02 (SJfladio Pando ra 2.02 (S) 'n Nachtje AJ/RO. HILVERSUM I VARA: 7.00 Nws. 7.02 (S) Z.O., het zaterdagochtendprogramma. (7.30 Nws. 7.41-7.53 Dingen van de dag. 8.30 Nws. 8.35-8.45 Gymnastiek voor de huis vrouw). 10.30 Nws. 10.33 (S) Z.I.. een programma dat voor zichzelf spreekt. 12.26 Mededelingen voor land- en tuin bouw. 12.30 Nws. 12.41 (S) In de Rooie Haan, met hitwerk en aktualiteiten. 14.30 (S) Orkest Malando. 15.00 (S) Het zout in de pap. programma over kunst en cultuur. 15.30 Nws. 17.00 (S) Zing zomaar simpel een melodie, liedjespro gramma. 17.30 Nws. 17.32 Dingen van de dao. HILVERSUM II TROS: 7.00 Nws. 7.10 Ochtendgymnas tiek. 7.20 Rustig bijkomen: lichte gram mofoonplaten. 8.00 Nws. 8.11 Aktua. 8.45 Kom er maar eens bij: gesprek bij 10.30 Aktua-sportcafè. (11.00 Nws.), 11.30 Hartje Oud-Beyerland: gevarieerd muziekprogramma. OVERHEIDSVOOR LICHTING: 12.49 Franco Huis: informa tie voor het bedrijfsleven. TROS: 13.00 Nws. 13.11 Aktua. 13.30 Familiesnipper dag: amusementsprogramma. 14.30 Met een knipoog naar het theater: cabaret programma. 15.30 Happy Music. 16.00 Nws. 16.03 De Europarade. (Vanaf 17.00 S.) 17.55 Mededelingen. HILVERSUM III NCRV: 7.01 (S) Pop Station 8.03 (S) Happy Sound: gospelprogramma 8.55 Eerlijk gezegd. 9 03 (S) In. 10.03 (S) Muziek bij de koffie. 12.03 (S) Los vast. 14.03 (S) Bij Barend. 16.03 (S) Sports- HILVERSUM IV AVRO: 7.00 Nws. 7.02 (S) Reveille. 9.00 Nws. 9.02 (S) Kamermuziek. 9.40 AVRO- thema: Archeologie in Nederland. 10.00 (Kunsthoofd) Muziek voor klarinetten- kwartet. 10.20 (S) Ochtendconcert. 12.00 (S) Pistache: muziekmagazine. (14.00 Nws) 14.30 (S) Klassieke orkest muziek. 15.00 (S) In de wetenschap dat nieuws uit de wereld der wetenschappen. 16.24 (S) Hedendaagse vokale muziek. 16.40 Radiojournaal. Als Annie M. G. Schmidt goed op dreef is kun je echt wel om haar lachen. Die conclusie kon den wij niet voor het eerst gisteravond wel trekken na dat wij hadden gekeken naar deel 8 van „Pleisterkade 17". Het ging in deze aflevering ge woon om ongecompliceerde gein, die vervat was in een han dig ontworpen intrigetje. En zulks zonder enige verwijzing naar een of ander maatschappe lijke of levensbeschouwelijke problematiek. Een oer-Holland- se familie. Verward in allerlei op de lachspieren werkende ver- wikkelingea Zeker, een familie-Doorsnee dus. De deelnemende actrices en acteurs hadden er zelf kenne lijk ook plezier in. En zij speel den dus handig op de intenties van de schrijfster in. Wat dat betreft: ik heb vooral weer ge noegen beleefd aan het droog komische typetje dat Trudy La- bij achteloos en wel voor ons neerzette. Het is kennelijk haar fort. Die geruchtmakende resolutie van de PvdA zal ons voorlopig wel niet loslaten. In „Brand punt" kwam zij weer eens ter sprake. Terecht natuurlijk, want er waren weer nieuwe perspec tieven en de rode rakkers had den niet voor niets de hele nacht vergaderd. Ad Langebent had overigens een interview over de kwestie met een zo te zien bijzonder uitgeslapen minister Van Agt, in diens kwaliteit als lijsttrekker van het CDA. De angel is er nog niet uit, uit die resolutie, zo zei hij. Het wachten blijft dus weer op de volgende actualiteitenru briek. HERMAN HOFHUIZEN (19.05- TROSNed.2) HOU HET SCHERM IN HET OOG HILVERSUM - In samenwerk ing met het Residentie Orkest organiseert de AVRO een serie van vijf donderdagavondcon certen in het Amsterdamse Concertgebouw. Deze concerten zijn (waren) op 4 november, 2 december 13 januari, 24 maart en 5 mei en worden uitgezon den in het radioprogramma via Hilversum 4 op respectievelijk de zaterdagen 13 november (14.30 uur), 11 december, 22 ja nuari, 2 april en 14 mei (telkens om 10.00 uur). Medewerking verlenen onder anderen de dirigenten Ferdi nand Leitner, Jean Frangois Monnard, Jean Fournet en Uri Segal; de solisten: Shura Cher- kassky (piano), Jaring Walta (viool), Victor Bouguenon (vio- lencel), Frank Minderaa (hobo), Kathleen White (fagot), Clifford Curzon (piano) Hein Meens (te nor), Karin Ostar (sopraan), Ro bert Holl (bas) en de koren Die Haghe Sanghers en het'Dussel- dorfer Musikverein. Op het concert, dat, zaterdag 13 november wordt uitgezonden, worden de volgende werken ten gehore gebracht: Vijfde symfo nie in Bes gr. t van Franz Schu bert, „Vorspiel und Liebestod" uit Tristan und Isolde van Ri chard Wagner, de Suite voor orkest uit Jeu des Cartes van Igor Strawinsky en La Valse van Maurice Ravel. HILVERSUM - Het 22ste Eu rovisie Songfestival wordt vol gend jaar gehouden op zaterdag 2 april. De BBC organiseert het evenement en heeft als plaats voor de uitvoering gekozen de New Concert Hall in het Lon- dense Wembley. „Een lichtpunt in het saaie Nederlandse voetbal, voor al in dat van Ajax", aldus tekent Jan Mnlder het aan zienlijke talent uit van Tjeu La Ling, de rechtsbui ten van eerst FC Den Haag en momenteel Ajax. „Ling heeft iets eigens in zijn spel. Hij heeft het in zich om een ster te worden." Jan Mulder laat het niet bij woorden alleen. Hij heeft zijn eigen visie op voetbal na zoveel jaren Anderlecht en Ajax en daar zal hij de tv-kijkers mee vertrouwd maken in een serie portret ten van profvoetballers, in totaal negen stuks, die hij voor KRO-tv gaat maken. Vanavond op Ned. I om 21.50 uur krijgen we het eerste filmische conterfeit- sel van een profvoetballer in woord en beeldbuis, en 1 wel Ling die in staat is Jan Mulder tot lyriek te verlei den. Oog voor deze begenadigde voetballer kreeg Jan enige seizoenen geleden, toen hij met Ajax op het Zuider park aantrad tegen FC Den Haag met nieuweling Ling in de gelederen. Jan herin nert zich nog goed, dat Not- ten geen poot aan de grond en geen voet aan de bal kreeg bij de speelse Ling, op wiens visitekaartje als kwalificaties konden wor den bijgeschreven: bedre ven techniek, grillige indivi dualist, een man die plezier heeft in het passeren van een man. Jan heeft die wedstrijd zelf toen niet uit gespeeld. Hij stopte ermee een half uur voor tijd. Iede reen dacht onmiddellijk aan zijn knie, maar Jan was na een snelle penetra tie in de richting van Ton Thie met de onderkant van zijn rug beland op de zil veren fotokoffer van Simon E. Smit, een zeer ongemak kelijke zit, uitgerekend op de punt van die koffer. Voor Jan afging naar de kleedkamer reserveerde hij zijn laatste blikken voor Ling, in zijn ogen een soe pele atleet, een begenadig de dribbelaar, die bal en opponent naar zijn pijpen kan laten dansen en het net geselstrak recht kan trek ken, soms vanuit de onmo gelijkste hoek. Toen Jan van de KRO dan ook de uitnodiging kreeg om wat voetbal in beeld te brengen op de buis, dacht hij direct aan Ling, omdat deze speler de belichaming vormt van wat Jan altijd in voetbal heeft gezocht en dat is de schoonheid van het spel. Jan Mulder: „Nu trof ik het niet Omdat je een zo ac tueel mogelijk portret wil maken, neem je de wed strijd vlak voor de uitzen ding. Dat was Ajax uit te gen Telstar. Laat dat nou Jan Mulder combineert zijn kijk op kunst met zijn visie op voetbal. net doelpuntloos de slecht ste wedstrijd van het sei zoen worden. Ling kreeg geen bal goed voor zijn voeten. Toch deed hij er genoeg mee om de kijker te laten zien waar het in het voetbal om begonnen is. Dat heb ik in dit portret willen leggen. Voetbal wordt vandaag de dag ge maakt in de kleedkamer. Voetballers gaan het veld in met in hun hoofd de lijnen van het systeem die de trainer op het school bord heeft uitgezet. Daar begint de fout en de hele ellende. Voetbal moet ge maakt worden op het veld, in de persoonlijke confron tatie van de spelers. In En geland en Duitsland begrij pen ze dat beter. Daar spat het vuur uit het spel. In de ontmoeting van mens tot mens ontstaat de verras sing, groeit de spontaniteit. En daar is het publiek ge voelig voor. Die instelling zie je bij Ling. Zelfs al gaat die man driekwart van de wedstrijd in een fauteuil aan de lijn liggen, als hij overeind komt, vliegen de vonken uit zijn spel. Dit talent wordt niet uitgebuit. Michels vond hem vorig jaar te week en liet hem uit de ploeg. Ivic heeft meer vertrouwen, maar het is waar, Ling speelt soms te bedeesd, is zich te weinig bewust van zijn eigen ver mogens. Maar hij is pas 20 en hij staat boven het sys teem. Systeemvoetballers zijn laffe voetballers. Daar loopt het publiek niet op." Als tv-kijker mag men zich er overigens van bewust zijn, dat men niet alleen te maken heeft met het talent Ling, maar evenzeer met een ontluikend talent van Jan zelf. Deze ex-prof werd na Ajax op zichzelf terug geworpen. Vroeger heeft hij de sportacademie laten schieten, omdat hij op zijn 17e in WW 1 werd opge steld en nog geen twee jaar later een sterrol kreeg toe bedeeld in Anderlecht. Op je 31e toch nog weer naar school laat zich moeilijk waar maken als gehuwd man met twee kinderen. Hij trok toen tijd uit voor zijn hobby, de schilder kunst, want met Modigliani is hij even vertrouwd als met de throughpass en voor de impressionisten is hij evenzeer in als voor een eentweetje. Hij liep alle ga lerieën af en was er na aan toe zijn geld te steken in een eigen galerie, een trek pleister voor de kunst er gens in Amsterdam. Toen Sep hij bij toeval tegen Arie Kuiper op, hoofdre dacteur van weekblad De Tijd. Die zette hem aan het schrijven, hetgeen heldere analyses opleverde van de ziel van het voetbalspel, aangevuld met anekdoti sche en diepreikende erva ringen in de omgang met binnen- en buitenlandse ve detten. Meer kranten vroe gen om zijn pennevruchten. Tenslotte volgde de KRO, die in hem de man zag voor de rubriek „Het spel en de knikkers". Jan Mulder: „Ik voel me er gelukkig mee en voetbal blijft uiteindelijk toch mijn hobby, een vak waar ik veel van afweet In elk ge val mag je aannemen, dat er uit mijn mond minder onzin over voetbal komt dan je hier en daar wel hoort en leest Ik weet niet of ik dit werk blijf doen. Het ware te overwegen als er vraag naar blijft Ik wil wel graag blijven schrijven, heb dat vroeger eigenlijk nooit gedaan, wist ook niet dat ik het kon, al besteedde ik altijd veel zorg aan mijn brieven. Ik heb er een ze ker plezier om woorden zo te voegen, dat gedachten helder worden in een lees baar stuk. Dat is voor iede reen prettig. Op dezelfde manier gaat het voor mij op de tv om mooie beelden. En daarvoor moet je te recht bij mensen als Ling, omdat wat zij doen,met de bal tot een zekere schoon-, heid kan leiden." Zo vloeien bij Jan Mulder twee hobbies ineen: zijn kijk op kunst en zijn visie op voetbal, het van Gogh- effect in een dieptepass, voetbal op rembrandtiek niveau. TON OUEMULLER Ling pleegt voetbal buiten het systeem om. Springconcours Vanavond wordt in de Hilversumse Ex- pohal een groot springconcours gehou den. Hieraan is de TROS-bokaal verbon den. De ruiters, onder wie deelnemers aan de Olympische Spelen en de Neder landse kampioen Harry Wouters van den Oudeweijer, kunnen bedragen winnen van totaal vijfduizend gulden; de win naar ontvangt hiervan 1,550,-. De TROS zendt samenvattingen uit en een recht streeks verslag van de barrage; TROS-di- recteur drs. L. J Leeman reikt de bokaal uit Ned. n, 23.05 uur. Arjan Brass treedt in „Bij ons inPiaam" op met Leonie", via Ned. I om 19.05 uur. Na „Sissi", waarin Sissi in plaats van haar zusje Néné de bruid werd van Keizer Frans Joseph van Oostenrijk, brengt de KRO vanavond het tweede deel uit de Sissi-trilogie: „Sissi, de jonge keizerin". In dit deel lopen de spannin gen tussen de jonge keizerin en haar ongenaakbare schoonmoeder Sophie hoog op. Sissi is niet dol op het strenge hofceremonieel en tijdens een hofbal gaat zij haar keizerlijk boekje te buiten. Voor straf neemt Sophie haar opvoeding ter hand en wordt de wieg van het prinsesje overgebracht naar haar eigen vertrekken. Maar Sissi stelt orde op zaken. Ned 1,19.55 uur. Hotel De KRO zendt vanavond het derde deel uit van „Hotel op stelten" waarin de eigenaar van hotel Fawlty Towers een verloren strijd voert tegen het zedenbe derf. Zijn afgang wordt nog triester door de gelijktijdige viering van de verjaardag van ManueL Ned. 1,22.20 uur. Moeder Teresa In de Indiase stad Calcutta waar men alle menselijke noden en verlangens met enkele miljoenen moet vermenigvuldigen, lijkt alle individuele hulp onbegonnen werk te zijn. Maar Moeder Teresa doet het al 45 jaar. De IKON verhaalt hierover met „Moeder Teresa", in het programma „Praten met vrouwen". Ned. 1,23.00 uur. Jordaches De vijfde aflevering van ,De Jordaches" laat de zo verschillende broers Rudy en Tom Jordache ieder op eigen terrein carrière maken. Rudy heeft zijn studie afgemaakt en heeft in het warenhuis van de heer Calderwood een goede baan ge kregen. Tijdens een dienstreis ontmoet hij zijn vroegere vriendin Julie Prescott Tom is getrouwd met Teresa; het huwe lijk is geen succes, maar de geboorte van hun zoon is een moment van geluk en hij lijkt carrière te maken als prof-bok ser. Ned. II, 20.55 uur. Sissi. vanavond als jonge keizerin.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1976 | | pagina 2