Werkwinkel overgewaaid naar Engelse televisie JUBILEUMCONCERT WERELD NATUUR FONDS Informatie over beroepen op tv TELEVISIE VANAVI TELEVISIE ZATERDi NCRV-operaconcours met 149 candidaten RADIO VANAVOND RADIO ZATERDAG r-rvUliyA I LEIDSE COURANT/ VRIJDAG 14 M] „Televisie is: mond open en slikken. Dagelijks krijg je je portie informatie en als je denkt: dllr wil ik iets aan doen, dan sta je machte loos. Het programma Werkwinkel week daar van af. Getoond werd waar het om ging en vervolgens kreeg de kijker een telefoonnum mer op het scherm: men kon dan zelf aan het werk, als^men wilde. Werkwinkel moest stoppen bij gebrek aan fi nanciële middelen en omdat er geen plaats was voor al die duizenden vrijwilligers. Er zou eerst meer werk moeten worden georganiseerd, voor dat je om nieuwe vrijwilligers kunt vragen m een televisieprogramma, dat tenslotte het hele land bereikt". Aldus Liebje Hoekendijk, initiatiefnemer en coördinator van de opgeheven stichting Werk winkel, die haar werk in Engeland ziet voortge zet onder een nieuw Engels woord: „werkwin- kelry". Liebje: „Dat is merkwaardig gegaan. Twee jaar geleden wilde men vanuit de IBA, de Engelse commerciële televisie, op een studiebijeenkomst in Helsinki spreken over de inbreng van kijkers op Europese tv-programma's. De NOS bood Werkwinkel aan als Nederlands voorbeeld en toen ik dat hoorde, heb ik Engeland opgebeld om ze nader over Werkwinkel in te lichten. Het is méér dan een programma, het is een samen werking met een onafhankelijke stichting en wat je op het scherm ziet, is maar het topje van de ijsberg. Men werd zo geïnteresseerd, dat in Engeland iemand drie maanden werd vrijgesteld om Werkwinkel te bestuderen en een rapport over de werkwijze op te stellen. Dat rapport is in handen gekomen bij alle Engelse regionale en landelijke stations een regio n is net zo groot als Nederland en vier stations namen het over. Zij begonnen al vrijwilligers op te roepen: Londen, Manchester, Yorkshire en Border. Wij in Nederland wisten daar niets van en toen ik begin van dit jaar een uitnodiging kreeg van twee vrijwilligersorganisaties om naar Enge land te komen, waren Simon Jelsma van de NOS en ik nogal verbaasd. Een grote conferentie bleek te zijn belegd, waarin de stations die de werkwijze van Werk winkel hadden gevolgd, gingen bekijken of het zo goed was en of het misschien beter kon. Het werd een erg prettige bijeenkomst, hoewel werd begonnen met enige wrijving tussen twee vrijwilligersorganisaties die beide „de" Werk winkel wilden worden. Ik heb erg op samen werking aangedrongen en dat is gelukt. Conclusie De conclusie van de conferentie was, dat men nauwkeuriger dan tot dusver de werkwijze van het Nederlandse programma Werkwinkel zou gaan volgen. Met een apart bureau dat eerst het land ingaat of en waar men vrijwilligers wil, de behoefte vaststelt en de gegevens aan een televisieteam geeft die er een vorm aan kan geven. Na de uitzending zorgt het bureau ervoor dat iedereen die zich als vrijwilliger opgeeft, inderdaad aan de slag kan. Televisiemensen waren eerst huiverig voor een zo grote inspraak vanuit het hele land, maar toen ze hoorden dat de betreffende omroep eerst beslist of men een onderwerp wel wil, dat ook de interesse van de tv-medewerkers altijd wordt onderzocht, vond men dat „fair enough" heel redelijk. Het wachten in Engeland is nu op subsidie". Documenten Als een moeder die een doos jeugdbrieven doorbladert, diepte Liebje Hoekendijk docu menten op, waarin haar medewerking aan de Engelse vrijwilligersorganisaties en de IBA uitgemeten wordt geprezen. „Ik zou op dit gebied wel weer aan het werk willen", aldus Liebje, „als het maar pioniers werk is. Het is te lastig en te duur om heen en weer naar Engeland te gaan, al is me dat wel gevraagd. Ik wil graag iets doen op het gebied van voorlichting of vormingswerk". De NOS: „Komend wintersiezoen brengen we vermoedelijk opnieuw een programma dat in houdelijk lijkt op Werkwinkel en mogelijk die naam behoudt. Maar de stichting Werkwinkel bestaat niet meer, zodat de NOS het program ma waarschijnlijk anders zal aanpakken". Liebje: „De gegevens over personen waarover de stichting beschikte, zijn natuurlijk bij de ontbinding vernietigd. Maar de werkwijze was prima en is in rapporten vastgelegd. In Enge land maken ze er nu gebruik van". F. J. Bromberg Liebje Hoekendijk: „Mijn werkwinkel wordt in Engeland voortgezet.' NEDERLAND I Teleac 18.15 Sociale verzekering NOS 18.45 Kortweg 18.55 Journaal TROS 19.05 De man van zes miljoen 19.55 Alles of niets 20.40 Pepper NOS 21.35 Journaal TROS 21.50 Gesprek met de minister president 22.00 Pablo-Jazz-Festival (2) IKON 22.45 Nestgeur en voorkeur NEDERLAND II NOS 18.45 Ti-Ta-Tovenaar 18.55 Journaal AVRO 19.05 Avro's Toppop presenteert de Nationale Hitparade AVRO 20.25 Vijftien jaar International Wild Life Fund 21.25 De gebroeders Hammond 22.15 Televizier Magazine DUITSLAND I NDR 18.00 Sportjournaal 18.30 Journaal 18.45 Klaas Vaak 18.55 Nordschau-mag: 19.26 Griezelverhalen 1 19.59 Programma-overl WDR 18.00 Nieuws uit Nc| Westfalen 18.05 Intermezzo j 18.45 De vos met de <j ring 20.00 Journaal 20.15 La bourse et la vj 21.45 Het zevende zint* 21.50 Verslag uit Bonn 22.15 Journaal 22.30 Tennis 23.30 Tatort 01.00 Journaal DUITSLAND 18.20 Comedy Capers 19.00 Journaal 19.30 Buitenlandjourna^ 20.15 Tod in Astapowo 21.45 Journaal 22.00 Kino Kino 22.30 The streets of S^ co 23.15 Journaal I BELGIE NEDERLANI 18.00 Vingerpoppen 18.15 The Olympiads 18.45 Dag aan dag /an oi 19.10 K.T.R.C. kathj zending EIDE 19.40 Mededelingen p sta 19.45 Journaal jervra 20.15 De Flintstones fc Am 20.40 Dossier: een maiit ver zelf zocht olkon 23.00 Journaal »n zal bmisc NEDERLAND I Teleac 10.30 Huisartsen 11.00 Nederlands voor buitenland se werknemers NOS 15.30 Journaal KRO 15.32 Wicki de Viking 16.00 De rode autobus 16.45 Kunt u mij de 1 Hameien vertellej heer? Twee nieuwe omroepsters bij de AVRO (Van onze radio- en tv-redactie) HILVERSUM Leontien Baan uit Zaandam en Marguérite Schrama uit Amsterdam zijn met ingang van 1 juni benoemd tot televisie-omroepsters bij de AVRO. Op die datum komt een einde aan het tijdelijke omroep- sterswerk van Elizabeth Mooy. Het contract met de omroepster Jos van Vliet wordt na 1 juni verlengd. Ingrid Blom-Drissen blijft naast haar radiowerk bij de AVRO invalster als televisie omroepster. De nieuwe omroep sters zullen een proeftijd van enkele maanden doormaken, al dus de AVRO. Hans de Roo(iinks) en Cora Canne Meyer, twee juryleden van het operaconcours, in gesprek met Piet Hooy en drs.» Aart Nagelkerke (rechts), die het concours organiseren. (Van onze radio- en tv-redactie) Hilversum De inschrijvingstermijn voor het NCRV-operacon- cours dat de komende winter op het scherm komt is gesloten. Niet minder dan 149 kandidaten hebben zich aangemeld. Van dit I aantal zijn 80 kandidaten geselecteerd, (waaronder één van de winnaars van het Vocalistenconcours in Den Bosch 1975, Patricia Price) uit niet minder dan 19 landen, die begin juni, verdeeld over zes dagen, hun kunnen aan een jury zullen tonen. Uiteindelijk zullen 30 deelnemers tot het concours worden toegela- j ten. In de jury hebben zitting Hans de Roo(voorzitter), Cora Canne 1 Meyer, Sinah Kessler, Jean Laffont, André Turp en Michael Scott. De kandidaten komen uit de volgende landen: Amerika, Australië, België, Bulgarije, Columbia, Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Indonesië, Italië, Japan, Joegoslavië, Nederland, Oosten- j rijk, Polen, Roemenië, Schotland en Zwitserland. Het aantal Nederlanders is 25, waarvan een deel werkzaam is in het buitenland en een deel bij omroepkoren. Het is opvallend dat zowel in de aanmelding als in de selectie het aantal vrouwelijke en mannelijke kandidaten ongeveer gelijk is. Bovendien is er een i duidelijke voorkeur voor opera (slechts een kwart zingt operette) i en hebben de kandidaten zich bij hun opgaven laten leiden door j het bekende repertoire. Tijdens de audities - die niet toegankelijk zijn - zullen de kandidaten worden begeleid door de pianisten j Gérard van Blerk en George van Renesse. 1 DC HILVERSUM I PP 18.19 WD. KRO: 18.30 Nws. 18.41 Marktber. 18.44 (S) Zomaarstereo 19.30 (S) Edwin, platen en zingen. 20.00 (S) In antwoord op uw schrijven. 21.30 (S) Radio - televisie. 22.45 Overweging. 22.30 Nws. 22.40 (S) Goal. 23.55 Nws HILVERSUM II 2000 (S) EBU Jazz- pauze 21.03 Nws. kuituur.) 22.30 Gamma Beta. 23.00 Met het oog akt. en Den Haag vandaag. :-quiz 1L 2108 r oog op andaag.L^ HILVERSUM 18.03 De Vakaturebank. 18.111 Maal. VERONICA: 19.02 (Si op-drie. VPRO 20.02 (S) V"" 23.02 Radio Vrij Belqié. 2 gos de musica. AVRO 1.02 de nacht door. HILVERSUM I Ter gelegenheid van het 15-ja- rig bestaan van het Wereld Na tuur Fonds is in Amsterdam een concert gegeven, dat werd bijgewoond door koningin Ju liana en prins Bernhard. De AVRO maakte van dit concert een reportage die vanavond wordt uitgezonden. Medewerk ing verleende de Australische zanger Kamahl, Liesbeth List en Ramses Shaffy, het viool duo Benny Behr en Sem Nij- veen. Willem Duys presenteert. Ned. n, 20.25 uur Alles of niets De TROS-kwis „Alles of niets" wordt in dit seizoen voor de laatste keer uitgezonden; bij wijze van proef voor het nieuwe seizoen in gewijzigde opzet. De drie kandidaten, aan de tand gevoeld door Bert de Vries, wor den allen ondervraagd over één onderwerp, in dit geval over de Tweede Wereldoorlog. Ned. 1.19.55 uur Pepper Pepper krijgt vanavond te ma ken met een ingewikkelde roof van ongeslepen diamanten, die van de ene bende naar het ande re boevenpak overgaan. Onge lukkigerwijs is de eigenaar van de stenen gedood, maar Pepper en Crowley lossen de zaak wel weer op. Ned. 1, 20.40 uur Pablo Niet de groeten van tante Loui se, maar het vorig jaar in Den Haag gehouden Pablo-Jazz-Fes tival komt vanavond op het scherm. In dit programma is een aantal jazz-groten te zien, onder wie Ella Fitzgerald, Oscar Liesbeth List en Ramses Shaffy, beiden te beluisteren in een concert voor het Wereld Natuur Fonds. Peterson en slagwerker Louis NGStQGUT Bellson, Milt Jackson en het or kest van Count Basie In het programma „Nestgeur en Ned. 1, 22.00 uur voorkeur" dat de IKON van- HOU HET SCHERM IN HET OOG avond uitzendt, heeft Tom Bak kers een gesprek met vakbond leider Jan Lanser van het CNV. Bakkers probeert met zijn vra gen achter de geestelijke her komst van Lanser te komen. Ned. 1. 22.45 uur. Hammond David Hammond en Don Stacey worden door de douane grondig aan de tand gevoeld en Merro- ney spoedt zich derwaarts. Don vertelt het verhaal van Davids kortstondige verhouding met een Frangaise. Jennifer gaat weer aan het werk en David zoekt troost bij Clare. Ned. 11. 21.25 uur. Morgenmiddag De KRO zendt morgenmiddag de laatste aflevering uit van „De weg naar Hameien" waarin, ui teraard, de weg wordt gevon den. Maar eerst moet een aantal spannende avonturen worden beleefd, want de Hamelaars zijn er nog lang niet: ze zitten in de kerkers van de door minnewijn verliefde koning Zwankezwaan. Zaterdagmiddag Ned. 1. 16.45 VARA 7.00 Nws. 7.02 (S) Z.O. (7.30 Nws. 7.41 Dingen van de Dag.) 8.30 Nws. 8.36 Gymnastiek voor de huisvrouw). 10.30 Nws. 10.33 (S) Z.l. 12.26 Mededelingen 12.30 Nws. 12.41 (S) In de Rooie Haan. 14.30 (S) Muziek uit Studio 1.15.30 Nws. 15.33 (S) Het zout in de pap. 17.30 Nws. 17.32 Dingen van de dag. HILVERSUM II TROS 7.00 Nws. 7.11 Ochtendgymnas tiek 7.20 Kom er maar eens uit. (8.00 Nws. 8.11 Aktua) 10.00 Tien-Om. 10.30 Aktua-sportcafé (11.00 N WS( 1130 Hartje Amsterdam. OVERHEIDSVOORL. 12.40 Franco huis. TROS 13 00 Nws. 13.11 Aktua. 13.30 Voorzichtig breek baar. 14.30 Steiger B. 16.00 Nws. 16.03 De Nederlandse top-40. 17.55 Medede lingen. Station 10.03 Muziek bij (11.03 Hollands kwartierde 11 j Country Style) 12.03 Los Vas', Barend 16.03 Sportshow. HILVERSUf AVRO 7 00 Nws. 7.02 (S) Ri Nws. 9.02 Wiens schuld is Woordje vooraf, over muziu 't Is historisch, programmaBlote schiedenis. 10.00 (S) Braziliajidei fonie Orkest en sopraan. Tl-C-fccr] Radio Blazerensemble 11.45 °- reld van de opera. 12.45 (S) ij (S) Muziek-hobbyisten 14.001* (S) Courant(e). 15.20 (S) Van[wel tot Rameau. 16.00 (S; Asp« Radiojournaal Oscar Petersen (en andere groten uit de jazz-wereld) in plaats van de groeten van tante Louise op Ned. 1. om 22.00 uur. (Van onze radio- en tv-redaktie) f HILVERSUM De NOT (Stichting Nederlandse Onder wijs Televisie) zal op de woens- I dagen 19 mei, 26 mei en 2 juni gedramatiseerde programma's betreffende beroepen- en ar beidsoriëntatie uitzenden. Dit nieuwe projekt is bestemd voor leerlingen van 15 jaar en ouder bij het lager beroepson derwijs, Mavo en vormings werk. In deze uitzendingen krijgt men inlichtingen over ar beidssituaties en beroepsvoor- waarden. De drie uitzendingen, die elk ruim een half uur duren en telkens de volgende dag wor den herhaald, vormen een door lopend familieverhaal. Een bij behorende zogenaamde leerlin genkrant verschaft informaties over thema's, die in de program ma's aan de orde komen en daarmee samenhangende zaken. Toeloop vaj cursisten naar Telea(\ I] (Van onze radio- en tv-re HILVERSUM - Voor leaccursus „Sociale 1 ring" staan thans 27.326 ten ingeschreven; daarn een nieuw record gevesti De hoogste inschrijving op naam van de kursus „Vamos a ver" die in uitgezonden en totaal kursisten haalde. Teleac zal de kursus verzekering" gezien de grote belangstelling, d^1 ook dit najaar in zijn uitzenden. Ri llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |je Morgenmiddag zijn de zorgen van Lidwientje en Ber tram Bierenbroodspot (Loeki Knol en Rob de Nijs) voorbij: dan vinden zij in de laatste aflevering van ,,De weg naar Hameien" de juiste koers. Gouden Roos naar Noorwe$ fu p (Van oiize radio- en tv-redactie) ke Montreux Noorwegen heeft in het afgelopen weekeinde o zestiende internationale televisiiefestival te Montreux de Go Roos gewonnen voor de inzending "The Nor-Way te Broadcast cc Deze inzending kreeg bovendien de prijs van de stad Moil voor de "vrolijkste inzending" en de persprijs. De Sowjet-Unie kreeg voor de televisiefilm "La laterne magi P' de Zilveren Roos en de Britse inzending "The picnic" v! bekroond met de bronzen roos. Er waren in totaal 27 inzendingfa j lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1976 | | pagina 2