Kamptoene uitgestoten veer titelstrijd op28~ riUICwlDnël (fdil 1% Hl «SI II nii 30.- 32; 60; 30; 34; 32; Snelwandelrecord voor Kanneberg Atje Keulen gewond na valpartij SKMLtSK ^ijti^-^dS kaMlflUAV CiMMgA THM#bkAlni|H Regen beïnvloedde schaatswedstrijd LEIDSE COURANT 4 Na een langdurig gedragen lijden en voorzien van het Sacrament der Zieken, is toch nog plotseling van ons heengegaan, mijn lieve vrouw en zorgzame moeder, en lieve oma, MARTHA MARIA ZANDBERGEN echtgenote van Adrianus Anthonius Straver, in de leeftijd van 75 jaar Alphen a/d Rijn Leiden Alphen a/d Rijn Nieuwkoop Alphen a/d Rijn Alphen a/d Rijn A. A. Straver H. C. M. Wijrwas-Stravers W. Wijrwas A. J. Straver L W. Straver-Schrijer M. A. G. Straver-Olsthoorn Th. A. Straver C. Straver-Markman W. S. M. van Niekerk-Straver J. C. van Niekerk M. C. Th. de Jong-Straver klein- en achterkleinkinderen' Alphen a/d Rijn, 15 november 1975 Kortenaerstraat 1 De overledene ligt opgebaard in het Mortuarium van het Pension St. Joseph, Prins Hendrikstr. 163, Alphen a/d Rijn. Woensdagmorgen 19 november om 9.30 uur vieren wij de H. Eucharistie in de Parochie kerk van de H. Pius X, van Nesstraat 4, waarna om half elf de begrafenis zal plaatshebben op het R.K. gedeelte van de Oosterbegraafplaats. Maandagavond is er om 19.30 uur Rozenkransgebed in de kapel van het St. Josephpension. Dinsdagavond is er om 19.00 uur een H. Mis in de Parochiekerk Pius X, waarna gelegenheid tot condoleren. DEVENTER - Nationaal schaatskampioene Sippie Tig- chelaar is door de KNSB (Ko ninklijke Nederlandse Schaat senrijders Bond) tot persona non grata verklaard. Van haar trainer Wiebe Kort kreeg de studente in de sociologie te ho ren, dat zij door de KNSB is uitgesloten van de regionale se lectiewedstrijden, die recht ge ven voor plaatsing voor het na tionaal kampioenschap. Door deze uitschakeling, die nog steeds een gevolg is van de controverse Sippie Tigchelaar en KNSB-bondscoach Gerard Maarse, kan de nationale titel- houdster zich ook niet plaatsen voor de Olympische winterspe len die in februari in het Oos tenrijkse Innsbruck zullen wor den gehouden. Het gewest Over ijssel van de KNSB, waartoe Sippie Tigchelaar, afkomstig uit Emmeloord, behoorde voordat ze in Leeuwarden sociologie ging studeren, heeft zich fel ge kant tegen het besluit van de bond. Via een protestbrief heeft het gewest Overijssel het be stuur van de KNSB erop gewe zen, dat het besluit niet op „de mocratische grondbeginselen" is gebaseerd. Zoals bekend behoorde Sippie Tigchelaar tot de rebellerende schaatsenrijdsters, die na afloop van het vorig seizoen weigerden verder te gaan met bondscoach Gerard Maarse. Annie Bor- kinck, Sijtje van der Lende, en Sophie Westenbroek brachten vorig seizoen Gerard Maarse in opspraak toen deze rijdsters hun grieven tegen de bonds coach openbaar maakten. Rebellen De KNSB stelde zich toen op het standpunt dat de vier rebel lerende schaatsenrijdsters uit de kernploeg moesten worden verwijderd, maar het viertal wilde de bond niet helemaal MILAAN - De Westduitser Bernd Kanneberg, reeds record houder op de dertig kilometer heeft gisteren te Nerviano bij Milaan ook het wereldrecord vijftig kilometer snelwandelen scherper gesteld. Hij legde de afstand in 3 uur 56 min 51,4 sec. af. Het rekord stond sedert 1 no vember 1960 op naam van de Brit Don Thompson met een tijd van 4 uur 1 min. 5 sec. Kanneberg verbeterde ook het record over 30 mijl dat hij op 3 uur 48 min. 23,4 sec. bracht IRNSSUM - Met een open gescheurde bovenlip, een afgebroken tand (enkele andere zitten los) en hoofd pijn is Atje Keulen-Deel stra gisteren vanuit Inzeil teruggekeerd naar de boer derij in Irnssum. Het trai ningskamp van de nieuwe schaatscombinatie PIJC in het Zuidduitse winter sportstadje eindigde zater dag met een ongelukkige val. Bij toenemende sneeuwval, die serieus trainen onmoge lijk maakte, zwierden de pupillen van Klaas Visser in een lange sliert over de kunstijsbaan. Enkelen kwa men ten val, onder wie Atje Keulen-Deelstra, die een klap kreeg, waardoor zij met het gezicht op het ijs terecht kwam. „Er liggen wat zenuwen bloot", aldus de oud-wereldkampioene. „Morgen ga ik naar de tandarts". Atje Keulen-Deelstra is overigens enthousiast uit Zuid-Duitsland terugge keerd. „We hebben er erg hard getraind en lange da gen gemaakt. Het was er zo druk dat we alleen 's mor gens van zes tot acht en 's avonds van acht tot tien op het ijs konden. Ik merkte het wel de eerste dagen. Per slot van rekening heb ik van de zomer niet zoveel gedaan. Maar na een paar dagen ging het alweer be ter". Atje Keulen-Deelstra is vast van plan zich door de blessure niet uit het veld te laten slaan. Ze hoopt morgen alweer aan de start te verschijnen bij de mara thon-wedstrijd in Assen. Verdere plannen? „Als ik heel hard ga en als men mij vraagt, is er een kansje?" Daarbij doelt Atje op de Olympische Winterspelen van Innsbruck. (Van onze sportredactie) kampioenschap dat bij voor- mM JL JHa KMCK Brft B Jn mmf pA a fflPvi1 .Hg HENGELO Op zaterdag 20 keur dient te worden gehouden flC* Wb HaH fw\h Tftr tënA ESrBa I AM V '..A A.. A (~ry.\ recht het eerste officiële snel- Zuid-Holland, Gelderland wB MB MB damkampioenschap van Neder- Friesland en Noord-Holland mo- land worden gehouden. Het gen eiic vier spelers inschrijven EB KUajl B BB onderbonden met het verzoek speiers en de overige provincies B B ^B B B |f B B B MB HL B BB BB B IBB B I BB B BB III <3k HT de deelnemers at te vaardigen z,jn gerechtigd elk twee spelers B M BIB I U H rUJ B BJf sL/B B B Syïj r; B fl VCT, B mM MJÊ op basis van een provinciaal in te schrijven. IB MBB B W B VBl B Hf M B BB B B V B B W BNWB DEVENTER Op de Deventer kunstijsbaan zijn nationale wedstrijden voor dames en he ren van de regio Oost gehou den. Het regende hard, waar door de conditie van het ijs slecht was en de tijden ongun stig beinvloed werden. De uitslagen zijn: Dames: 500 meter: 1. Henny Top 49.8 sec. 2. Sonja Hup 51.5, 3. Ineke de Muijnck 53.7. 1500 meter: 1. An nie Borkinck, 2. 32.6 (Deze was op de 500 meter gevallen). 2. Top 2.33.8. 3. Hup 2.40.5. Heren: 500 meter: 1. Joop Pas man 43,2, 2. Wim Brink 44.6, 3. Kees Ripperda 44.9. 1500 meter: 1. Pasman 2.13,8. 2. Ripperda 2.16,2, 3. Brink en Karei te Win kel 2.16,5. gedaan. In elke democratie krijg je straf of boete bij een overtre ding en het gewest Overijssel stelt zich op het standpunt dat Sippie Tigchelaar geen enkele overtreding heeft geihaakt. Ze heeft alleen geweigerd een brief te ondertekenen en dat kan niet worden bestraft met uitsluiting van de nationale kampioen schappen. Wij vTagen ons af of het Nederlands Olympisch Co mité er niets aan kan doen. Uiteindelijk is Sippie Tigche laar, ook een van de kandidaten geweest in Sapporo, een poten tiële kandidate voor de Olympi sche ploeg. Het is uniek in de Nederlandse sportgeschiedenis dat een titelhoudster niet mag deelnemen aan een kampioen schap", aldus de secretaris van het gewest Overijssel, die graag zou willen zien dat de Deventer IJsclub DIJV Sippie Tigchelaar inviteert voor het dames invita- tietoernooi van de IJsselcup- wedstrijden, die zaterdag in De venter zullen worden gehouden. Al was het alleen maar uit pro test tegen de KNSB. En rehabi litatie voor Sippie Tigchelaar. „We proberen steun te krijgen bij de andere gewesten. Op de komende bondsvergadering (13 december) wil het gewest Over ijssel de belangen van Sippie Tigchelaar en uiteindelijk de belangen van een KNSB-Iid be hartigen. Om ons standpunt nog meer kracht bij te zetten zal het ge west Overijssel op de districts vergadering in Zwolle (27 no vember) Sippie Tigchelaar hul de brengen voor het behaalde kampioenschap van Nederland 1975", aldus Cor Westra, de menslievende secretaris van het gewest. WIL VAN DER PLAS Nationaal kampioen Sippie chelaar bleef bij haar besluit weigerde de bereidverklaring tekenen. Aan het begin van schaatsseizoen nam Sippie Tig chelaar deel aan enkele regiona le selectiewedstrijden en niet zonder succes! Op de 500 meter reed ze zelfs 47,6 sec., sneller dan ze ooit in het begin van een seizoen had gereden. De KNSB raakte door deze goede tijd in paniek. Door de „affaire" is Sippie Tig chelaar, nota bene als lid van de KNSB, uitgesloten van deel name aan het nationaal kam pioenschap en dus ook niet in de gelegenheid haar titel te ver dedigen. De secretaris van het gewest Overijssel, Cor Westra uit Mar- kelo, wil de belangen van Sippie Tigchelaar op de komende bondsvergadering behartigen. Hij zegt: „We hebben een pro testbrief gestuurd en dringen er op aan dat deze zaak door een commissie van goede diensten of door de bestaande „beroe- pencommissie" zal worden be handeld. Voor mij is het onbe grijpelijk dat het gewest Fries land, waartoe Sippie Tigchelaar momenteel behoort, nog niets van zich heeft laten horen. Het gewest Overijssel lijkt mis schien wat recalcitrant, want in het verleden hebben we ook steeds gestreden voor de onder drukten in de KNSB. Denk maar aan de affaire tussen de toenmalige schaatscoach Egbert van de Ploeg en de kernploeg. Alleen het gewest Overijssel stond op de bres voor de belan gen van de schaatsenrijdsters. Ook nu zullen we de affaire Sippie Tigchelaar laten onder zoeken". Cor Westra: „Het gaat ons hele maal niet om het deelnemen aan de Olympische winterspelen. Wij vinden alleen dat de KNSB niet het recht heeft een sport vrouw te straffen die niets heeft In apart patroon gebreide T-trui, half wol half acryl in de mooiste wintertinten. (38-44) Machtige kozak trui, zware kwaliteit acryl, grof gebreid. Met capuchon, aangebreide sjaal of reverskraag en ceintuur. (36-42) Klokkende rok, de warme ruit schitterend op patroon verwerkt. Inklusief ceintuur. Geheel gevoerd. (38-46) Zeer slanke pantalon met rechte pijp. Polyester gabardine in de nieuwe modekleuren. (36-46) 1 met rechte pij/. i de nieuwe T-lijn pullover in zacht katoenen velours. Strepen in 4 verschillende kleurkombinaties. (38-44) Katoenen velours blousonvest in warme gloedvolle kleuren. Met in de kraag doorlopende rits. (36-44) Flannel broekrok als basisstuk. Met steekzakken en ceintuur. Polyester/wol, geheel gevoerd. (36-44) Klokrok in grote sprekende ruit, fantastisch op patroon verwerkt. Inklusief ceintuur. A cryI met polyester. (38-14) prekende ruit, troon verwerkt. Vlot en erg modieus blousonvestje T-lijn pul lover in slankmakende van gebreid ócryl met bouclé randen, vertikale streep. Zeer fijn gebreid kraag en zakjes. 36-44) in 100% acryl. Verschillende kleurkombinaties. (38-44) Peifekte pantalon, hoog opgesneden 8-Baans klokrok met kleine zakjes met brede elastieken ceintuur. en slipceintuur in tal van modelinten. Polyester. (38-46) C&ól Li tbcA \tootde£üje>i! De KNSB sloot Sippie Tigchelaar nu ook uit voor het nationaal kampioenschap. Dus ook voor de Olympische Spelen. uitsluiten van de nationale schaatsevenementen. Onder druk van de KNSB te kenden Annie Borkinck, Sijtje van der Lende en Sophie West enbroek een verklaring waarin stond dat zij bereid waren on der leiding van Gerard Maarse naar grote internationale toer nooien te gaan. Door deze „be reidverklaring" stelde het drie tal deelneming aan het natio naal kampioenschap, dat op lOen 11 januari in Groningen wordt gehouden, veilig. Want het nationaal kampioenschap is de definitieve selectie voor de kernploeg, die naar grote inter nationale toernooien wordt af gevaardigd. Deze kans wilden de drie meisjes niet laten lopen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1975 | | pagina 4