Schuiten klaar voor aanval op werelduurrecord Jos Hermens zette sprint te vroeg in Fenny Heemskerk trok zich terug uit schaakstrijd Eerste kampioenschap hordenren ook laatste? Volleybalteam zege dankzij teamgeest VAASTEAM DERDE Wielrennen onder valse naam kan schorsing kosten Elly Vessies en Sanders eerste winst in circuit Nederlaag rugbyteam ZEGE GROTE PRIJS VOOR LUOANO Ontslag Altig Carlsson/De Jong aan leiding LEID SE COURANT. WELKOM Vijf wielrenners uit Engeland en Ierland blijken onder valse naam te hebben deelgenomen aan de wegwedstrijd Kaapstad—Johannesburg. Zij hebben daarmee hun kansen om uitgezonden te worden naar de Olympische Spelen van 1976 in Montreal in de waagschaal gesteld. De vijf coureurs John Curran, Henry Wilbraham (beiden Schotten) en de Ieren Sean Kelly en de gebroeders Pat ert Kieron McQuaid startten onder pseudoniem en probeerden zoveel mogelijk de persfotografen te ontwijken. Vrijdag onthulde een journalist echter hun ware identiteit. Aangezien Zuid-Afrika wegens de apartheid spolitiek uit de ICU is gezet, riskeren de vijf coureurs een schorsing van hun nationale wielerbond. FRANKFURT Rudi Altig, die sinds 1971 coach is van de Westduitse amateurwielerploeg, heeft zijn ontslag ingediend. Negen maanden voor de Olympische Spelen zitten nu de wegren ners zonder coach. Altigs contract liep tot eind 1976. LUGANO - Roy Schuiten is klaar voor zijn aanval op het werelduurrecord van Eddy Merckx, vrij dag 31 oktober in Mexi co. De Zandvoorter won gisteren de grote prijs van Lugano, een indivi duele tijdrit over 75,5 ki lometer en liet rivalen als Moser en Maertens achter zich. Twee weken na zijn overtuigende zege in de Grand Prix des na tions demonstreerde Schuiten opnieuw zijn klasse. Er was gisteren in de Zuidzwitserse stad een verschil met zijn winst van twee weken geleden: de afstand tussen hem en de overigen was aanzien lijk kleiner, maar be droeg toch nog altijd 45 seconden. Op het zware parkoers, dat vijf keer moest worden afgelegd, kwam Schuiten aanvankelijk, moeizaam op gang, maar hal verwege had hij het ritme te pakken. De gemiddelde snelheid bedroeg uiteindelijk 44,787 kilo meter per uur. Francesco Moser, vorige week winnaar van de Ronde van Lombardije, heeft zich lange Getekend door de Inspanningen legt Roy Schuiten de laatste meters af in de Grote Prijs van Lugano. Zijn gemiddelde snelheid was 44,787 km per uur. tijd aan het schema van Schui ten kunnen aanpassen, maar moest in de laatste ronde van vijftien kilometer vele seconden prijsgeven. Het was de eerste keer, dat de kopman van Ti Raleigh op het parkoers van Luga no reed. Niet alleen door de zege, maar vooral door de manier waarop moet Schuiten vertrouwen geven voor de aan val in Mexico. In de Grand Prix des nations had hij met een vlak parkoers te maken, gisteren be- weest hij ook op heuvelachtig terrein tot een optimale presta tie in staat te zijn. André Gevers en Fons van Kat wijk hebben gisteren in Auxerre de "Gouden pijl" gewonnen, een tijdrit voor amateurkoppels over een afstand van tachtig kilometer. De beide Nederlan-. ders waren pas op het laatste moment voor deze wedstrijd geëngageerd en demonstreerde op grootse wijze, dat de organi satoren een goede keuze hadden gemaakt. De Fransen CHAR- LIEF EN Mauvilly hadden een achterstand van drie minuten en 50 seconden. Bij de derde wedstrijd van 'Ahoy op zondag' in het Rotter damse Sportpaleis zijn gister morgen de series verwerkt van het Nederlands kampioenschap Derny voor amateurs. Voor de halve finale plaatsten zich: R. Zuydweg 15.35.29; H. Stander op 1 ronde; P. Helleman op 1 ronde; G. Mohlman op 2 ronden. M. Rietveld 15.31.2; B. Huve- neers; P. Nieuwenhuis; W. van Vlaanderen. G. Slot 15.36.40; M. Pronk; G. Minneboo; C. Groenewegen. M. Venix 15.05.1; F. Grootzwa gers; P. v.d. Ley; W. de Wilde. KRALJEVO Nederland is de eerste twee dagen van de Europese volleybalkampioenschappen voor heren goed doorge komen. De nederlaag van zaterdag tegen Roemenië werd gevolgd door een zwaar bevochten overwinning van 32 op België. De dames daarentegen ging het minder goed, getuige de twee kansloze nederlagen van 30 tegen respectievelijk Bulgarije en Rusland. Nederland en België hebben er bij de heren geen hoogstaande ontmoeting van gemaakt Spannend was het echter wel. In de eerste set had Nederland nog de zware inspanningen van de wedstrijd tegen Roemenië in de benen. België profiteerde er goed van en won de set met 15—9. Nederland reageerde onmiddellijk en gaf de Belgen ii> de volgende set geen enkele kans. Een arbitrale dwaling bracht de derde set met 15—13 enigszins fortuinlijk bij de tegenstander. Daarna was Nederland de gelukkigste. Door 16—14 was de stand in evenwicht (2—2). In de beslissende confrontatie was er volop sfeer. België liep onder aanvoering van éen sterk spelende Willy Gommelen tot 6—1 uit Nederland vocht echter met behulp van een excelleren de'Loek Willemstein terug naar 8—7. Wim Thewissen, liet met een daverende knal naar de achterlijn Nederland juichend opspringen. Willemsteins commentaar: „Wat was dat een zware bevalling. We hadden erg veel moeite ons te concentreren. Ik geloof dat onze teamgeest de doorslag heeft gegeven". HARDERWIJK De nationale kampioenen Elly Vessies-Appel en Louk Sanders hebben afgelopen weekeinde het eerste toer nooi van het wintercircuit gewonnen. Vorig jaar brachten zij deze toernooienreeks, die culmineert in het nationale indoorkam pioenschap, op hun naam. Elly Vessies had in'de finale enige moeite met Nora Lauteslager, die haar de tweede set afpakte. Bij de heren vierde René Heffels - na een schorsing - zijn comeback. Hij versloeg Niek Fleury en gaf vervolgens Jan Hordijk handenvol werk. Louk Sanders was in Harderwijk ongenaakbaar. In de finale, die overigens op goed peil stond, stond hij Hemmes slechts enkele games toe (6—3, 60). Voor Fred Hemmes was het de vierde partij binnen 24 uur. Jan Buise hield hem daarbij bezig tot 10—8 in de derde set, terwijl ook Martin Koek en Wouter Fok hem een set afsnoepten. Voor het eerst sinds lange tijd heeft oud-Wimbledonkampioen Stan Smith weer van zich doen spreken. Hij zegevierde gisteren in de finale van het indoortournooi van Sydney met 7—6, 6—2 over zijn landgenoot Bob Lutz. Sponsoren Destijds, toen het sponso ren meer werd dan een incidentele kwestie, heeft de basketballbond bepaald dat een contract met een sponsor voor drie jaar moest worden gesloten, tenzij aan de naam van de sponsor de eigen naam ver bonden bleef. De club der halve die zijn eigen naam prijs gaf en uitsluitend de „merknaam" ging voeren, was aan die drie jaar ge bonden. Er blijkt voldoen de mogelijkheid te zijn daarvan af te wijken. Vooropgesteld dat het een noodzaak is om een spon sor te hebben teneinde ver zekerd te zijn van buiten landse krachten en dus te kunnen meedraaien op aanvaardbaar niveau, vooropgesteld ook dat het succesvol zoeken naar een geldschieter de club geens zins wordt betwist, dient gewaakt te worden door de bond voor het ontwij ken van de gestelde regels. Bovendien zal de club niet elke naam zonder meer moeten aanvaarden. De laatste „aanwinst" is de sponsor voor BS Leiden, wederom: zeer gegund. Maar er is de onmogelijke naam Mercasol Roestpaser Leiden ontstaan inplaats van BS Leiden. Inderdaad, de laatste twee woorden zouden weggelaten kunnen worden, een afkorting MR Leiden ligt eveneens voor de hand. De sponsor zal er minder gelukkig mee zijn maar een naam moet wel „hanteerbaar" blijven, zo wel voor de aanhang wie roept daar „hup Mercasol Roestpaser Leiden"? als voor de publiciteitsmedia die een dergelijke naam onmogelijk kunnen gebrui ken. De sponsor is bereid voorlopig negen maanden steun te geven in ruil voor zijn naam, alleen. Tegen de reglementen derhalve. Bij Punch is hetzelfde het ge val. Ook daar op de shirts alleen de sponsornaam. Vraag: waar gaat het bas ketball heen als de clubs de mogelijkheid hebben elk jaar een andere naam aan te nemen? Waarschijn lijk naar een situatie waar in niemand meer weet wie wie nu eigenlijk sponsort. Afkopen FC Den Haag behoort zich ernstig af te vragen in hoe verre de afspraken met de pachter van het restaurant in het Zuiderpark niet her zien moeten worden. Het doet belachelijk aan wan neer twaalfduizend toe schouwers bij FC Den Haag—PSV aan de rondom het veld opgestelde kramen hun versnaperingen moe ten kopen, terwijl de Haag se Reddingsbrigade in het verwarmde restaurant is ondergebracht. Daar be wijst men het publiek een slechte dienst mee. Het ar gument dat de afspraak al een jaar geleden werd ge maakt wie verwachtte toen dat FC Den Haag wej eens zou kunnen deelne-* men aan de Europa Cup voor bekerwinnaars? is natuurlijk reëel. Even reëel is echter, dat in voetbal alles kan veranderen. Van de ene op de andere dag zelfs. Het zou daarom verstandig zijn wanneer bij het maken van nieuwe afspraken een ontsnappingsclausule wordt ingebouwd. Een overeenkomst met de huur der kan wellicht worden afgekocht of iets derge lijks. Financieel zal dat een aderlating zijn, maar het publiek, dat het Zuider park eindelijk eens be zoekt, wordt nu benadeeld en dat is veel erger. Niet waard In alle vreugde bij de hul diging van de Volksmara thon in Athene werd iets belangrijks (opzettelijk?) vergeten. Geen woord werd gerept over degenen, die de strijd zo gehavend moesten staken, dat zieken huisopname noodzakelijk was. Er was zelfs sprake van levensgevaar en dat is natuurlijk geen marathon, ook niet die op klassieke grond, waard. De organisa tie, die wat public relations betreft schromelijk faalde, moet beseffen dat bij een volgende keer de massa- te belangstelling zaterdag heeft bewezen dat de Volksmarathon zonder meer toekomst heeft me dische begeleiding noodza kelijk is. Geen keuringsat test, dan ook geen mara thon, moet de eenvoudige stelregel zijn. Als de be langstelling groter wordt, en die kans is groot, ver dient het aanbeveling een .tijdslimiet te stellen. Een klein beetje sport mag in de zwaarste tak van atle tiek worden verwacht. Ei sen, al zijn het geringe mo gen best worden gesteld. OOSTERBEEK Fenny Heemskerk heeft zich gisteren wegens gezondheidsredenen zo gaf zij als reden op teruggetrokken uit het toernooi om het Nederlands kampioenschap schaken voor dames in Oosterbeek. Zij bezette na de vierde ronde de laatste plaats. De veelvoudige kampioene gaf in de vierde ronde tegen Hanne- ke van Pareren na zes zetten op. Toen min of meer uit protest tegen de volgens haar gebrekkige organisatie. Fenny Heemskerk stond hierin echter alleen, want de overige deelneemsters keuren haar wijze van handelen af. Erika Belle staat na zaterdag alleen op kop. Uitslagen vierde ronde: Mieke van Eist—Elles de Graaf 0—1, P. C. de Klerck—Jeanette Mulder 1—0, Fenny Heemskerk—Hanneke van Perreren 0—1, Ada van der Giessen—Carla Bruinenberg 1—0, Erika Belle—Cora van Gent 1—0. Stand: 1. Belle 4 punten, 2. Van der Giessen, Bruinenberg 3 pnt, 4. Van Perreren 2 1/2, 5. De Graaf 2 pnt, 6. De Klerck, Mulder 1 1/2 pnt, 8.. Van Eist Van Gent 1 pnt HILVERSUM Het Nederlands rugbyteam heeft gisteren in Hilversum een vriendschappelijke interlandwedstrijd tegen een Schotse selectie verloren met 29-3. Bij de rust leidden de Schotten met 6-0. Ondanks de groot uitgevallen nederlaag speelde Nederland een goede wedstrijd, waarin Rob Brouwer uitblonk. De vierduizend toeschouwers zagen dat de Schotse selectie pas in de tweede helft goed los kwam. Het team liep toen onder meer door vier try's uit naar 26-0 voordat Rietveld uit een penalty kick de drie Nederlandse punten kon maken. DOUGLAS Op de laatste dag van de internationale motorzes- daagse is geen noemenswaardige wijziging in de stand meer gekomen, hetgeen inhoudt dat het Vaasteam beslag heeft gelegd op de derde plaats en het Trophy-team vierde is geworden. De Trophy was voor West-Duitsland, terwijlItalië de eindzege behaalde in de strijd om de Vaas. Vier Trophy-rijders behaalden een gouden medaille: Jan Tijhuis, Henk Poorte, Arno Dreezen en Herman van Hoegee. Joop Staman was de enige Nederlander, die in aanmerking kwam voor het zilver. Van de in totaal 306 deelnemers aan deze vijftigste zesdaagse bereikten er 7 64 de finish? Het aantal uitvallers van Nederlandse zijde was beduidend onder het gemiddelde: slechts vier van de gestarte negentien rijders. De eindstanden zijn: Trophy: 1. West-Duitsland 282.5 pnt., 2. Italië 2040.0 pnt., 3. Tsjecho Slowakije 2836.2 pnt., 4. Nederland 11.681,8 pnt., Zilveren Vaas: 1. Italié 951.4 pnt., 2. WeSt-Duisland 2073,7 pnt., 3. Nederland 8800,6 pnt., 4. Ver. Staten 53.333.5 pnt In de individuele klassering werd Poorte (Monark) vijfde in de klasse van de 125 cc en Tijhuis (eveneens Monark) vierde in de klasse van 175 cc. ROESELAERE De Zweeds-Nederlandse combinatie Lars Carls- son-Bob de Jong heeft door een derde plaats in de Omloop van Vlaanderen de leiding in de competitie om het Nederlandse rallyekampioenschap overgenomen van de equipe Van de Marei- Berkhof. De rit over 500 kilometer leverde een zege op voor de Belgische Porsche Carrera-rijders Gustavson en Declerck. Van de 80 gestarte wagens bereikten er slechts 22 de finish. Tot de uitvallers behoorden Van de Marei-Berkhof en Luyhrechts- Van Traa. De uitslag van de Omloop van Vlaanderen is: 1. Gustavson-Declerck (Bel) met Porsche Carrera 32.58,50; 2. Staepelaere- Vaillant (Bel) met Ford Escort 33.10.05; 3. Carlsson-De Jong (Ned) met Opel Ascona 35.41,50; 5. Bijvelds-Bons (Ned) met Datsun 120 37.55,30. Stand Nederlands kampioenschap: 1. Carlsson-De Jong 175 pnt 2. Van de Marei-Berkhof 164 pnt AMSTERDAM Werelduurrecordhouder Jos Her- Jos Hermens plaatste 800 meter mens is zaterdagmiddag tijdens de internationale V?0J" l6,'1?15*1 het besüsse"de tienmijlwedstrijd in Amsterdam-Noord één meter tekort gekomen. De winst ging naar de taaie Brit leek op een nieuwe triomf af te Dave Black, in de tijd van 47.04.2 tegen Hermens stormen. Tot driehonderd meter 47.05.0. Derde werd weer een Brit, Tony Simmons, leidde hij met enkele meters, in de tijd 41.05.2. Drie man op één seconde van elkaar maar zas daarna Peeling de na een race van 16.090 meter. Beter kan de spanning ?rif Dave Bla<* naast z'ch op- niet aetvDeerd worden P B duiken en voorbijgaan. „Op zo'n geiypeera woraen. moment heb je geen verweer Deze eerste internationale Bo- om de steun van Gerard Tebro- meer", zei Hermens later. „Het ven 't IJloop is een race gewor- ke, maar deze moest in de twee- is dan net of je je benen niet den waarvan de vele duizenden de omloop terrein prijsgeven. meer willen. Ik heb Black vele die het parkoers, dat geheel Roelof Veld voerde na de eerste malen in de sprint geklopt, door de straten van Amster- ronde het veld aan met onge- maar ditmaal lukte het helaas dam-Noord voerde, omzoomden veer vijftien meter voorsprong niet" Henk Kalf eindigde als volop hebben genoten. Het op een groep, waarin Hermens, zestiende voor Geert Jansen, schitterende veld waarin vele de Belg Karei Lismont, Tebro- lopers met internationale faam ke, de Ier McDaid, de Zwitser Theo Geutjes (FIT, Zeist) heeft vertegenwoordigd waren, heeft Moser en de Britten Simmons, gisteren de traditionele uurloop voor een geweldig spektakel ge- Tagg en Black. In de tweede op het parkours rond de Kra- zorgd. Met in de hoofdrol vanaf ronde scheidden de bokken zich lingse Plas in Rotterdam gewon de eerste meter Jos Hermens. reeds van de schapen. Er vorm- nen. Hij legde een afstand vap Maar de Nijmegenaar kon dit- de zich een groep van vijf man 18 kilometer, 892 meter en 62 maal zijn eigen race niet maken. - Hermens, Black, Simmons, centimeter af. De overwinning Voortdurend werd hij belaagd Tagg en Lismont - die in het bij de snelwandelaars ging naar en vooral de taaie Engelsen verdere verloop van de wed- Tjabel Ras (PAC). Hij legde een Black, Simmons en Mike Tagg strijd het veld bleef beheersen, afstand af van 12 kilometer, 611 waren een permanente bedrei- Een achtervolgende groep met meter en 45 centimeter. Rob van ging voor hem. In de eerste onder anderen Ron Hill, Geert Vliet (RWV), die zevende werd, ronde, de tweehonderd lopers Jansen, Henk Kalf, McDaid en verbeterde het Nederlands moesten vier maal het parkoers Moser, zou de koplopers niet Jeugdrecord tot 10 kilometer, afleggen, had Hermens weder- meer bedreigen. °00 meter en 80 centimeter. Jos Hermens is verslagen. Hij volgt een tiental meters achter de zegevierende Brit Dave Black. Uitslagen: 1. Geutjes (FIT), 18 kilo- Snelwandelaars: 1. Ras (PAC, meter, 892 meter en 62 centimeter 12.611.45, 2. Van Leeuwen (RWV) (tijd over de 10 Engelse mijl: 51.04), 11.433.53, 3. Van Tol (RWV) 11.288,10, 2. Honcoop (Hellas) 18 504,66 (52.18), 4. Maassen - Van de Brink (Holland 3. Polak (Metro) 18 463.72 (52.18), 4. L) 11.259.60, 5. Vuurpijl (RWV) Valentin (Olympus) 18.344,55 (52.38), 11.091.15. 5. Den Hollander (Hellas) 18.193.33 (52.59). WASSENAAR Het kampioenschap van Nederland voor het. eerst in de geschiedenis van de Wassenaarse baan over de zestien horden en over 3600 meter zal wel gelijk de laatste zijn geweest. Slechts zes paarden kwamen er aan de start, waarvan alleen winnaar Tashunka (Henk van der Kraats), Elder Statesman (met de Belg Prida) enige klasse voor dit werk bezaten. Dit jaar volgt nog een hordenren, het volgend jaar heeft de Stichting Nederlandse Draf en Ren sport niet het plan een serie hordenrennen op het programma te zetten. Jammer voor trainers als Bertus Riem en de eigenaar-trainer Gerard Kempkes die dit jaar al menige hordenren hebben gewonnen. Henk van der Kraats zegevierde dit jaar al acht maal. Ondanks de dure jockey op zijn rug (Turnell uit Engeland) staakte Tudor Magic in de laatste ronde. Bij de laatste hindernis weigerde Patrick te springen. De Belgische rijder Kazmierczak nam niet eens de moeite het nog De ren om de Hoefslagwisselbeker voor amatrices en amateurs werd met veel verrassing gewonnen door drs, Nico Smit met het paard Rich Auntie. Henk van der Kraats behaalde met Tashunka weer een Met het gewicht van zestig kilo zat zoiets er kampioenschap. Nu over de horden, natuurlijk wel in. De zwaar be!aste_Tudor Roussi Slechts vijf paarden kwamen aan de start bij het 5 start maakte snelheidsduivel Nelson van Hovi een «pil fout en zocht met pikeur Jan de Boer gelijk de lijk. Op de tweede plaats eindigde Nathan Olivier, I. •- die echter niet een al te sterke draf had. Er viel p'ft-- f* W&W'ji&f f 1 nog een verrassing te noteren op de Wassenaarse -laiif baan. Guus Knijnenburg bracht de „recordloze" In Groningen werd gereden om de Grote Prijs van merrie Madam Bronstee tegen een cote van 23 Nederland. Jan van Dooyeweerd werd de triomfantelijke tesen 1 over de eindstreep. winnaar me, Jojo Buitenzorg. (Van onze paardesportmedewerker) eens te proberen, hetgeen de eigenaar in ieder geval de vierde plaats en 750 gulden kostte.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1975 | | pagina 13