Merckx enige vrees is 'f weer In de bergen Ondanks zaak-Belepine doplnggebrulk af in de Tour-karavaan Theo Smit sloeg weer van Van Est gaf Frisol-ploeg enig moraal Tour start in '76 niet in Leiden „Ik ga in aanval in de bergen Rivaal Thevenet bij onweer en mist op zijn best FLEUR ANCE Voor de tweede keer sloeg Theo Smit toe. Nog voor de bergen, in de halve rit van zaterdag, van Langon naar Fleurance, be haalde Smit zijn tweede en Frisols derde etappe-overwin ning. De zege van Smit was een herhaling van zijn eerste triomf in Merlin Plage. Met overmacht, met gemak en aan de „andere kant" van de weg. Driehonderd meter voor de fi nish scheurde hij zich los van het peloton en liet de anderen, waaronder Rik van Linden, vechten om de tweede plaats. Na zijn demarrage aan het einde van de vlakke rit was er niemand meer die Smit kon bedreigen. Het was een etappe waarin het peloton vrijwel constant bij elkaar bleef en waarin Jacques Esclassan de strijd moest staken. De win naar van Le Mans kwam in de eindsprint weer in botsing met Van Linden. In tegenstelling tot enkele dagen geleden werd hij nu zelf het slachtoffer. Met gen gebroken sleutelbeen en wonden aan het gezicht werd hij naar het ziekenhuis ver- Dit incident had echter geen enkele invloed op de knappe zege van Smit, die zelfs niets van een valpartij had gemerkt „Driehonderd meter voor de finish ben ik er eenvoudig vandoor gegaan. Daarna heb ik niet meer omgekeken, ge woon zo snel mogelijk doorge reden. Het was verschrikkelijk gemakkelijk, het leek alsof het vanzelf ging". Theo Smit komt als eerste over de finish in het eerste deel van de negende etappe. De etappe ging van Langon naar Fleurance. Winnaar van de negende etappe Theo Smit op het podium met naast zich gele trui-drager Eddie Merckx. (V in onze speciale verslaggever) AUCH Wim van Est is teruggekeerd in de Tour. De man die tussen 1951 en 1964 in tien ronden van Frankrijk verscheen, die als eerste Nederlander de gele trui droeg en een dag later in het ravijn viel, heeft gisteren op de rustdag een bezoek gebracht aan de Frisol-ploeg. 'Ik heb de mannen een beetje moraal gegeven", vertelde Van Est. "In Hennie Kuiper heb ik veel vertrouwen, het zegt mi voldoende dat hij twee goede tijdritten heeft gereden. Let op mijn woorden, Kuiper gaat in de cols met de eerste mee naar boven. Hij kan zich zeer doen, hij zal beslist bij de eerste tien eindigen. Over Zoetemelk heb ik geen zekerheid op dit moment. Het verschil tusse Kuiper en Zoetemelk is dat Joop niet kan afzien, omdat hij het vorig jaar ziek is geweest, en lange tijd uit de roulatie is geweest. Wim van Est kapittelde Fedor den Hertog. "Jij zou in Bordeaux gemakkelijk hebben kunnen winnen. Je reed op kop en iedereen was gelost. De Italiaan Fabbri zat als laatste op tien meter achter je te zwabberen over de weg. Toen keek je om en wachtte op hem. Je had door moeten gaan.Fedor verdedigde zich: "Die jongens had den toch ook alles gegeven om weg te komenVan Est: "Met die jongens hoef je geen rekening te houden, het gaat om de overwinning". Fedor "Maar ze zijn onderweg altijd aardig tegen me en eerlijkheid duurt het langst". Van Est: "Wat heeft dat met eerlijkheid te maken? In de Tour mag je met niemand medelijden hebben". Fedor, die last heeft gekregen van diarree, knikte. "Mis schien heeft ie wel gelijk", zei hij. Van Est sprak ook langdurig met zijn oude strijdmakkers van weleer Brik Schotte en Rafael Gemmiani, die nu als ploegleider de Tour volgt "Iedereen heeft angst voor Thevenet", zei van Est na dat gesprek. "Ze zijn bang dat de Fransen Thevenet gaan helpen. Je weet wel dat de Fransen altijd een spel in elkaar kunnen draaien om een landgenoot te helpen. Als hij ontsnapt is, dirigeren ze motoren voor hem, zogenaamd om foto's te maken en dan rijdt de renner voortdurend in de zuigkracht van de motoren. Dat is altijd al zo geweest en men vreest dat met Thevenet deze truc herhaald zal worden". Van Est had ook een raadgeving voor Joop Zoetemelk. "Joop, je zit te hoog op je fiets, je rijdt alleen met je tenen". Zoetemelk antwoordde "Hoe kan dan nou? Ik rijd het hele seizoen al zo. Ik heb mijn zadel niet hoger gezet". Van Est: "Ik heb je kampioen zien worden op de Couberg toen was je rug gestrekt, nu zit je recht overeind op de fiets als een stayer, dat kan nooit goed zijn". Toen Van Est later naar zijn hotel terugreed, ontmoette hij Zoete melk nog tijdens een trainingstochtje. Zoetemelk sleutelde op dat moment aan zijn zadel. "Er zijn nog renners die iets van een ervaren man willen aannemen", stelde Van Est tevreden vast Van kilometer tot kilometer KM. 10: Smit wint premie sprint voor Demeyer, Ver- plancke en Terirlinck. KM. 90: Ontsnapping van San- KM. 102: Santy als eerste op de Cote de Saint-Puy (vierde categorie), op 12 seconden: 2. Torres, 3. Van Impe. KM. 107: Santy ingelopen.- Vergeefse actie van Beon, Ro driguez, David, Talbourdet en Van Vlierberghe. KM. 112: Ontsnapping van Santambrogio en Sibille. Grootste voorpsrong, 15 secon- KM. 131: Smit wint eindsprint voor Van Linden, Santambro gio en Merckx. Esclassan komt tamelijk ernstig ten val. (Van onze speciale verslaggever) AUCH Eddy Merckx gaat vandaag als dé favo riet voor de eindzege de Pyreneeën in. Hij is onbetwist de sterkste geweest in de aanloop naar de bergen in de voorbije tien Tour-dagen. Na twee tijdritten, de proloog en de etappes door België en Noord-Frankrijk, heeft Eddy Merckx en voor sprong van anderhalve minuut op Moser en van bijna 2,5 minuut op Thevenet. De overige favorieten hebben aanzienlijk meer terrein verloren. De positie van Merckx is dus verrassende ontwikkelingen vrij gunstig, maar desondanks weet niemand wat er in die Pyreneeën gaat gebeuren. Vandaag wordt in de tiende etappe naar Pau de Col Soulor beklommen, wiens top echter op meer dan 50 kilometer van de aankomst ligt. Morgen wordt de etappe veel gevaarlij ker voor Merckx, want dan moeten de renners in de laat ste 60 km. drie cols beklimmen en bovendien is de finish op de top van Pla d'Adet, waar Eddy het vorig jaar een gevoe lige nederlaag leed. Onweer De weersberichten zijn ongun stig. Het onweert in de Pyre neeën en er hangt rond de toppen een dichte mist. In de ze omstandigheden kunnen ontstaan. Bernard Thevenet, die in de tijdrit Fleuran ce—Auch bewezen heeft dat hij beter in conditie is dan ooit tevoren, is juist als het regent en er mist hangt, onder slechte weersomstandigheden dus, op zijn best Van hem heeft Merckx in de Pyreneeën het meest te vrezen. Eddy is geen echte klimmer, hij duwt zich „op de macht" met zijn grote versnelling de bergen op. Bij slecht weer en regen krijgen de renners echter stijve benen en zijn de duwers in het na deel tegenover de echte klim mers die hun kleine versnel ling blijven ronddraaien. Daar is echter ook nog Fran cesco Moser die in de Dauphi- né en de Midi Libre met de beste klimmers naar boven klom en die zo verschrikkelijk Van onze speciale verslaggever Jean Nelissen. goed kan dalen. 'Het is, op dit moment, pure waanzin te spre ken over een combine tussen Merckx en Moser, zoals een aantal journalisten heeft ge daan. Die beweringen zijn met simpele cijfers te weerleggen. Tot op dit moment heeft Mo ser nog een redelijk grote kans de ronde te winnen. Zolang hij die kans blijft behouden, zal hij er nooit toe te bewegen zijn met Eddy samen te spelen. Waarom niet? Het startgeld van Moser voor een criterium bedraagt op dit moment onge veer 2.000 gulden. Als hij de Tour wint, is hij de eerste Italiaan die na Gimondi in 1965 's werelds grootste wie lerwedstrijd op zijn naam brengt. Deze overwinning zou zijn startgeld voor een crite rium onmiddellijk op tenmin ste 8.000 gulden brengen. Een verschil dus van 6.000 gulden per wedstrijd. Na de Tour worden zeker nog 30 crite riums verreden, zodat Moser alvast als loonderving in de criteriums 180.000 gulden zou moeten ontvangen. Kwart miljoen Daarbij moet men nog optel len de verdubbeling van het jaarsalaris, de waarde van de overwinning die ook in het volgend seizoen in de startgel- den doorwerkt en dat komt op een som van zeker een kwart- miljoen gulden. Dit bedrag, ge voegd bij het eerzuchtig ka rakter van Moser, maakt de veronderstelling over een sa menwerking tussen Moser en Merckx op dit moment ge woon tot een belachelijke. Combines ontstaan altijd in de ronde, maar slechts op een moment dat het klassement gemaakt is, dat de posities zijn ingenomen, en dat zij verde digd moeten worden. Nooit FLEURANCE Fleurance, een zich snel ont wikkelend provinciestadje op 80 kilometer van Toulouse, zal startplaats zijn voor de Rondê van Frankrijk 1977. Dit besluit, zonder twijfel geanimeerd door de bijzonder actieve burgemeester Maurice Messe- gue, betekent niet alleen dat de ronde aan de voet van de Pyreneeën begint, maar tevens dat richting te herhalen. Leiden niet langer kandidaat is voor de organi satie van de Tourstart over twee jaar. Fleuran ce, dat in 1973 voor het eerst de Tour, als etappeplaats, ontving, zal ook volgend jaar weer in het routeschema zijn opgenomen. Het ligt in de bedoeling in 1976 de moeilijke tijdrit van Fleurance naar Auch in omgekeerde 7JULLI0eEi:.206km Joop Zoetemelk nam op de eerste rustdag van de Tour samen met zijn ploegmaten de kaart van de Pyreneën door. V.l.n.r. Hezard, Zoetemelk, Misac, coach Caput, Talbourdet en Genet. AUCH <zeMön 8JULL1 le ETAPPE'160 km St-Lary Sr.-LARY QiMOm SOULAN Op de rustdag hebben we gisteren getraind om de spieren soepel te hou den voor de eerste Pyre- neeën-rit Ik verwacht dat het grote gevecht niet vandaag maar mor gen begint als we over de cols Tourmalet, As- pin en Pla d'Adet rijden. De komende twee dagen weet ik of ik inderdaad minder goed fiets dan het vorig jaar. In de tij drit van zaterdag kon ik weer niet bij de besten eindigen en ik heb daar geen enkele verklaring voor. Het is wel zo dat ik een paar dagen met een ontregelde maag heb gesukkeld, maar dat is geen excuus. Iedereen heeft wel iets in deze ronde. Merckx heeft ook een kou op de luchtwe gen en die rijdt wel goed. Mijn ploegmakker Raymond Poulidor is ziek en er zijn veel ren ners ziek, dat komt om dat het weer en vooral de temperatuur voortdu rend aan grote schom melingen onderhevig is. Maar niettemin heb ik geen verklaring voor mijn mindere vorm, ik voel me goed en ik heb er uren over liggen den ken hoe dat het nou komt dat ik mij nog niet heb kunnen onderschei den. Ik heb het wel eens geschreven, als ik kan zal ik in de bergen aan vallen, want ik weet dat dit mijn enige kans is, om mijn achterstand van meer dan 4 minuten goed te maken. Op de rustdag heeft de Neder landse televisieploeg op namen van me gemaakt Er wordt een film over me gemaakt die binnen kort in Nederland wordt uitgezonden. Er is dus belangstelling voor me, er zijn dus nog mensen die in me geloven. En tegenover hen voel ik de verplichting om in deze Tour beslist nog iets bij zonders te laten zien. Van onze speciale verslaggever AUCH Een simpel communiqué van de Tour-directie bracht dit weekeinde plotseling weer het grootste probleem dat de wielersport in de naoorlogse jaren kende in de actualiteit: de doping. Het communiqué meldt dat de Fransman Delepine positief heeft gereageerd op de dopingcontrole in Merlin Plage. Hij wordt bestraft met een boete van duizend Zwitserse francs (ongeveer 930 gulden), tien minuten straftijd in het algemeen klassement van de vijfde etappe en een maand voorwaar delijke schorsing. Delepine heeft geen contra- expertise aangevraagd. Nu deze Fransman betrapt is op het gebruik van stimulerende middelen, komt opnieuw de vraag naar voren in hoeverre men door het houden van controles erin geslaagd is de do ping terug te dringen in het peloton. Teneinde een antwoord te vinden op deze vraag kan men het beste een vergelijking maken tussen twee periodes, de jaren 1967 tot 1970 toen na de dood van Simpson de controles op doping werden geïntensiveerd en de jaren 1972 tot 1975, waarin mogelijk de gevolgen van de controles al te merken zijn. Periode 1967-1970 Allereerst de lijst van renners, die van 1967 tot 1970 in opspraak kwamen: 1967 13 juli: Simpson sterft op de Ventoux. Autopsie wijst overmatig gebruik van stimulerende mid delen uit. 21 juli: Le Tor en Jiminez in de Tour. 22 juli: Bilic, Cavalcanti, Gonzales-Linares, Mascaro, Troche en Weckx in de Tour de l'Avenir. 30 juli: Dolman in nationaal wegkampioen- schap. 13 augustus: Le Tor in Frans wegkampioen- schap. 3 september: Van der Vleuten in wereldkam pioenschap in Heerlen. 23 september: Roger de Wilde sterft tijdens kermisrit. Autopsie wijst overmatig gebruik van stimulantia uit. 27 september: Anquetil na werelduurrecord te Milaan. 8 oktober: Godefroot in Parijs-Tours. 18 oktober: Zimmermann en Coppa Agostoni. 21 oktober: Zimmermann in Ronde van Lom- bardije. 1968 15 januari: Jacques Anquetil in Antwerps sportpaleis. 1 maart: Armani en Adorni in Ronde van Sardinië 3 maart: Van der Vleuten in Sassari-Cagliari. 24 maart: Theillire in Frans lentecriterium. 30 maart: Reybroeck in Ronde van Vlaanderen. 20 april: Aldo Moser in Coppa Piccini. 5 mei: Locatillï in Poly Multiplee. 22 mei: Motta in Ronde van Italië. 11 juni: Bodrero in Ronde van Italië 12 juni: Motta, Bodrero, Diaz, Galera en Pas- suelo in Ronde van Italië. 8 september: Beugels in Bordeaux-Parijs. 22 september: Le Tor in Grand Prix des Na tions. 1 november: Vicentini in Trofeo Baracci. 1969 9 maart: Zilioli in Milaan-Turijn. 16 maart: Janssen en Van der Vleuten in Parijs-Nice. 23 maart: Aimar in Frans lentecriterium 19 april: Motta in Antwerps sportpaleis. 22 april: Colombo, Pintens, Van Dongen en Deelen in Luik-Bastenaken-Luik. 25 april: Kindt in Milaan-Turijn. 27 april: Vianelli in Coppa-Bernocchi. I juni: Merckx in Ronde van Italië. 31 augustus: Agostinho in Ronde van Portugal. 8 oktober: Schoeters in Coppa-Agostoni. II oktober: Karstens in Ronde van Lombardije. Periode 1972—1975 1972 13 februari: Koeken in Ronde van Andalusië. 24 februari: Janssen in Trofee Laiguelia. 14 juli: Agostinio in Tour de France. 1973 10 april: Stevens in Ronde van Puglia. 19 augustus: Agostinio in Ronde van Portugal. 13 oktober: Merckx in Ronde van Lombardije. 1974 31 maart: Godefroot en Danguillaume in Ronde van Vlaanderen. 11 april: Godefroot en Herijgers in Waals Pijl 20 april: Maertens, Bruyere, Leman, Loysch en Genthon in Ronde van België. 28 april: De Witte, David en De Lisle in Luik- Bastenaken-Luik. 18 mei: Vim de Vijver in Belsele. 29 september: Karstens in Parijs-Tours. Conclusie In de periode 1967 tot 1970 werden vijftig renners betrapt in de periode 1972 tot 1975 slechts twintig. Een teruggang van maar liefst zestig procent, waarna het nut van de dopings- controles duidelijk wordt bewezen. In deze Tour de France worden de drager van de gele trui en eerste twee renners van de etappe, en twee renners, die door het lot worden aangewe zen, elke dag gecontroleerd. De tourdirectie heeft bekend gemaakt, dat van de eerste veertig gecontroleerde renners alleen Delepine positief heeft gereageerd. Een bevredigend resultaat in deze zware ronde.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1975 | | pagina 9