Kelder koopjes Familieberichten ■telefoontjes EXTRA G0EDK00P__ Gezellig etentje MAANDAG 7 JULI 1975 LEIDSE COURANT Na een langdurig gedragen lijden overleed op zon dag 6 juli in de Mariënhaven te Warmond mijn lieve vrouw en moeder, zuster behuwd zuster en tante PETRONELLA ELISABETH VAN DER ZWET-LEVARTH echtgenote van Petrus Johannes v.d. Zwet in de leeftijd van 76 jaar. Roelofarendsveen: P. J.. v.d. Zwet Oegstgeest: C. P. v.d. Zwet-Roelen en verdere familie Roelofarendsveen, 6 juli 1975, kerkweg 76. Moeder is opgebaard in de kerk van St. Petrus Banden te Roelofarendsveen. De plechtige H. Mis van Requiem zal worden opgedragen op woensdag 9 juli in de hierboven genoemde kerk om 10.00 uur, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het R.K. Kerkhof aldaar, waarna gelegenheid tot condoleren in de Arendshorst. Maandagavond half acht Rozen kransgebed en dinsdagavond half acht Eucharistie viering. Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, geven wij kennis van het overlijden van mijn lieve man. en onze vader, schoonvader en opa JOHANNES THEODORUS VAN DER MEER echtgenoot van Cornelia Maria Semp in de leeftijd van 81 jaar. Roelofarendsveen, C. M. van der Meer-Semp Roelofarendsveen, Hans, Ineke en Arjen Roelofarendsveen, Wim, Corrie, Raymond en Chantal Roelofarendsveen, Gerard, Lies en Astrid Lisse Gerrit en Wil Roelofarendsveen, John, Marleen en Cynthia Roelofarendsveen, Peter en Odette Zaterdagavond Eucharistieviering in de kapel van Huize Jacobus om 7 uur. Noordeinde 199, Roelofa rendsveen. Plechtige uitvaartdienst op dinsdag 8 juli in de parochiekerk St. Petrus Banden om 10.00 uur, waar na begrafenis op het R.K. kerkhof St. Petrus Banden te Roelofarendsveen. Gelegenheid tot condoleren, dinsdag na de Eucharistieviering in Restaurant De 3 Eenen, Zuideinde 111, Roelofarendsveen. (A£V)- leder woord méér 23 cl exclusie! 4% BTV l 071-22244 BU PLAATSING VAN DEZELFDE TEKST or 3 achtereenvolgende dagen: 1 slechts 2x betalen o? 6 achtereenvolgende dagen: slechts 3x betalen Wj regel-telefoontjes te plaatsen over een o! 2 koftm m Wegens huwelijk zoeken wij: een net WINKELMEISJE. - H. M. van Schaik, di|M0, Leiden. Personeel aangeb. MENHANDEL, transport, winkel en standplaats. Brieven onder nr. 2858 bureau van dit blad. Huish. pers. gevr. Ervaren THUISBREISTERS GE VRAAGD. Aanmelden Leidsche Wolspinnerij N.V. Zoeterwoud- seweg 3 Leiden. Winkel- en kapperspers gevr. SJE. slagerij U88 fiijn- Div. pers. gevr. Gevraagd: MEISJE in vaste dienst. Hotel-Restaurant Captai n's Inn, Sotaweg 150, Roelofa- rendsveen. Tel.: 01713-2454. Gevraagd voor direct enkele flinke BIJRIJDERS, 18 tot 20 jaar. Transportonderneming D. Jonker B.V. Industrieweg 7, Zoe- terwoud/Rijndijk. Tel. 071 - 99215. Ervaren THUISBREISTERS ge vraagd. Aanmelden: Leidsche Wolspinnerij N.V., Zoeterwoud- seweg 3. Leiden. LUBA-LUBA-LUBA-LUBA, voor alle uitzendkrachten. Nieuwe Rijn 35, Leiden. Tel. 071-40341. Winkelcentrum De Aarhof 67, Alphen a.d. Rijn. Tel. 01720- 94645. Lage Gouwe 12, Gouda. Tel. 01820-23311. Woningen, kamers enz. te huur aang. FEEST- TONEEL- en CABARET- AVONDEN. Nu ook in nieuwe zaal. Bruiloften, diners, koffieta fels, lunches. Inl. dagelijks Anto- nius Clubhuis, Lange Mare 41—43, tel. 31626 DE NIEUWE PLAATSELIJKE VERORDENING VAN LEIDEN IS NU VERKRIJGBAAR Op 1 juni jl. trad de nieuwe Algemene Plaatse lijke Verordening (A.P.V.) van Leiden in wer king. Deze verordening bevat regels en voor schriften, die door de gemeenteraad met be trekking tot een groot aantal onderwerpen zijn vastgesteld. De nieuwe verordening vervangt de vroegere algemene politieverordening, die sterk verou derd was. In de nieuwe A.P.V. zijn onder meer bepalingen opgenomen over: aanpakken kalken op straat of aan ander mans huis (laten) staan van voertuigen en voorwerpen op straat betogingen en optochten wegwerpen van afval, papier en andere voorwerpen op straat of in het water uitkloppen van kleden verontreiniging van de weg door bedrijven verontreiniging bij bepaalde werkzaamheden gebruik van laadkisten honden op de weg gladheid, sneeuw en ijs vervoer van gevaarlijke (vloei)stoffen straathandel, koliekten, reklame en propa ganda verkopen en afsteken van vuurwerk evenementen en manifestaties overnachten in voertuig, tent, e.d. openings- en sluitingstijden, toezicht op horecabedrijven muziek (vergunningen) maatregelen tegen overlast openbare zedelijkheid dierenbescherming openbare gezondheid lucht, bodem en waterhygiëne beroep tegen beschikkingen van burge meester of kollege van burgemeester en wet houders Deze bepalingen kunnen ook voor u van be lang zijn. Daarom geeft het gemeentebestuur een boekje uit, waarin alle bepalingen van de A.P.V. zijn opgenomen. Dat boekje kost ƒ1,- en is verkrijgbaar bij de informatiebalie van het Buro Voorlichting in de hal van het stadhuis (Vismarktzijde). Het Buro Voorlichting is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 17.00 uur. Op donderdag(koop)- avond bovendien van 17.30 uur tot 21.00 uur. GEMEENTE TER AAR De burgemeester der ge meente Ter Aar maakt be kend, dat met Ingang-van 9 juli 1975 gedurende één maand ter gemeentesecreta rie voor een ieder ter inzage ligt het door de raad In zijn vergadering van 2S juni 1975 vastgestelde bestem mingsplan „Aardam-Noord". hetwelk op enige punten af wijkt van het ontwerp, zoals dat ter inzage heeft gelegen. De wijzigingen betreffen zo wel de kaart als de voor schriften. Zij, die zich tijdig met bezwaren tot de ge meenteraad hebben ge wend. kunnen gedurende bovenvermelde termijn bij gedeputeerde staten van Zuid-Holland bezwaren te gen het bestemmingsplan indienen. Gelijke bevoegdheid heeft ieder, die bezwaren heeft tegen de bij de vaststelling van het plan In het ontwerp aangebrachte wijzigingen. Ter Aar, 7 juli 1975. De burgemeester voor- MR. H. J. VAN DE POEL WONINGRUIL EEN TELEFOONTJE HELPT! MODEHUIS DE GROOT BREESTRAAT 113 LEIDEN KAMER te huur met C.V. voor jonge man o" 29. Leiden. Aankomend advocaat vraagt op korte termijn ETAGE of kamers te huur. Zelfstandigheid en vrij heid gewenst en (gebruik van) keuken en douche. Muller, Beu kenlaan 7. Oosterbeek. 085 - 33.52.33. Woningbureau „Centrum", het woningbureau voor verhuur en huur van KAMERS en ETAGES, gestoffeèrd en/of gemeubileerd. Van Baerlestr. 24. Den Haag. Tel.: 070-654778 en 070681545. Van ma. t/m zat. Steeds van 10.00 uur t/m 22.00 uur. Woningen kamers enz. te huur gevr. bevattend: keuken, douche, zit kamer, slaapkamer. Adres: Cau- merbeeklaan 40, Heerlen. Tel.: 045-411392. A.s. studenten echtpaar zoekt VRIJE WOONRUIMTE in Leiden of omg. 010805589. S '70 5950,-. Datsun 1200 '73 6450,-. Renault 16 TS '72 6450,-. Toyota 1000 '73 5950,-. Opel Kadett '70 3450,-. Peugeot 204 '70 3450,-. Peugeot Diesel bestel '74 5950,-. VW 1200 '69 1950,-. Renault 12 TL '70 3450.-. Opel Kadett '72 4950,-. Citroen 2004 '71 2950,-. Ford 1300 '73 6450,-. Renault 12 TL '71 4450,-. Simca 1000 '71 2950,-. Mazda 1000 '73 5950,-. Peugeot 504 '72 6950,-. Citroen HY bestel '71 3950,-. Meken Auto's. Oude Vest 101. Oude Singel 124, Leiden 071 - 40277. Fin. mogelijk. 3 mnd. voll. garantie. Te koop aangeboden: zeer mooie lila KREIDLER, Renè Kraan, Westerdijk 1, Leimuiden. REM- en KOPPELINGINSTALLA TIES tegen voordelige p en binnen 1 dag gereed. G Bij MEYKNECHT kunt u uw auto tegen contante betaling kwijt. Wij kunnen hem dan weer. na een frisse servicebeurt met 3 maanden BOVAG-garantie ver kopen. Korh eens langs, Leidse- weg 388A, Voorschoten. PEUGEOT 204 Stationcar '71 3950,- of 130,- per maand. Peugeot 504 '71 4750,- of 140,- per maand. Rhijngees terstraatweg 92, **---• Tel. 50401. V.D. BERG KOOPT OF VER KOOPT OOK UW AUTO mits deze in goede staat verkeert en niet te oud is. Contante beta ling. Aanbieding Garage Middel- stegracht 71. tel. 071-20950. Te koop AUSTIN MINI 1000 bouwjaar 1970, kleur groen met wit dak. prijs 2500,-. Te bevra gen Witte de Withlaan 13, Tel. 071-51471. FORD ESCORT 1300 L 1971 3450,- of 110 per mnd. Opel Kadett Luxe 3550,- of 115,- per maand, 3 mnd. garantie. Rhijngeesterstraatweg 92. Oegstgeest. Tel. 50401 PEUGEOT 204 Stationcar '71 3950,- of 130,- per maand. Peugeot 504 '71 4750,- of 140,- per maand. Rhijngees terstraatweg 92. Oegstgeest. Tel. 50401. AUSTIN GLIDER 1972 3650,- of 120,- per mnd. Renault R12 1971 i.g.st. 3750,- of 125,- p.m. Opel Kadett Coupé 3950,- of 130,- per mnd. Rhijngeesterstraatweg 92, Oegstgeest. Tel. 50401. ZOLANGDE VOORRAAD STREKT nmSPAG EN WOENSDAG SCHOUDER KMiOMlI ACAnrum .ue/aen: Lange Mare vu - t>teei utUrcND ZIJN Oegstgeest: Kempenaerstraat. rxc Cl I IAI CM Leiderdorp: Hoofdstraat. VC riLIHLCN Noordwljk: Bomstraat. Katwijk: Princestraat en Lelden: Lange Mare 90 - Steenstraat 5 Meiplein - Korevaarstraat - Consumarkt - Haarlemmerstraat. FORD CAPRI 1500 GR SXLR '70 4250,- of 135,- per maand. Rhijngeesterstraatweg 92. Oegstgeest. Tel. 071 - 50401, TOYOTA COROLLA '73 42.000 km. gelopen prijs 5750,- of 160,- per maand. Rhijngees terstraatweg 92, Oegsgeest. Tel. 50401. Rhijngeesterstraatweg Oegstgeest. Tel. 50401. 92. DATSUN CHERRY '72, radio. 29.000 km, $5450,- of 150,- p.m. B.M.W. 1600 als nieuw, 3250,- of 110,- p.m. Rhijngees- terstr.weg 92. Oegstgeest. Tel. 50401. Onderhoud en reparatie Voor reparatie schoonmaken en aansluiten van GEIJSERS, GAS- VERWARMING, etc. Technisch Installatie Bedrijf Hans Gortzak, Mozartstraat 103, Leiden, tel. 071-65247 b.g.g. 25247. Zaken en financ. Voor alle KONTANT GELD voor u be- schikbaarl Bel 01713-3541 of ringskantoor W. J. Borst, Pas toor Onelplein, 8. Roelofarends- KREDIETBURO TON POSTEL MANS. Persoonlijke leningen, fi nancieringen tot 25.000. Aflossing 1 tot 5 jaar. Snelle Kleding en kapsel met 20% kor ting. Met garantie. NU kopen a.s. winter pas betalen. De grootste goedkoopste bontzaak v. Nederland De Bontkoning, Hoogstraat 97, Rotterdam-C. Parkeren v. zaak. Gratis reizen! Bij koop reisgeld terug (ook benzine). Dames, unieke zomer-aanbie- ding nu BONTMANTEL kopen en 20% korting verdienen!I! Gratis bewaren en a.s. winter i, Hoogstraat 153, Rotterdam- Kunst en antiek KUNST- en ANTIEKHANDEL "T. OOMS. Voor het vakkundig res taureren van al uw schilderstuk ken, porselein en aardewerk. Ruim 30 jaar ervaring. Tevens woninginrichting en net goed koopste adres voor omlijsten van platen, foto's enz. Haarlem- merstr. 93, Lelden. Tel. 26368. ANTIEKE BOERENKASTEN. Ook grootste keuze tierelantijnloze betaalbare antieke kisten tafels, Meub., huisr. enz. GORDIJNEN GRATIS GEMAAKT gordijnen gratis gemaakt gordijnen gratis gemaakt gordijnen gratis gemaakt fordijnen gratis gemaakt APIJTEN GRATIS GELEGD tapijten gratis gelegd tapijten gratis gelegd tapijten gratis gelegd MABETA Haarlemmerstr. 214, Leiden, tel. 071-22614 BANKSTELLEN, zeer fraai uitge voerd in div. kleuren, 5 jr. gar. op binnenwerk, normale prijs 1300,- voor ƒ695,- Parian, Nieuwe Meerdijk 17, Badhoeve dorp. Tel. 02968-5817. Geopend v. dinsdag t/m zaterdag v. 10 tot 17 uur. Vrijdags tot 21 uur. Discountverkoop aanbouwkeu- kens, wandmeubelen, slaapka mers. bureaus, tienerkamers, kasten. 800 m2toonzalen. Enor me keusl DE KASTENSPECIA- LIST, Hoge Rijndijk 815, Zoeter- woude, 071-44154. Ook Hoog landse Kerkgracht 49 hk. Nieuw- straat. Leiden. 071-33078. Ribcord 1+2+3-zits vanaf 795,-. Eiken vanaf 995,-. Rundleder 3+T-zits 2-zits ƒ1495,-. 5 jaar garantie op het binnenwerk. Toonzalen geo pend dinsdag tot en met zater dag van 10 tot 17 uur. Vrijdags koopavond tot 21 uur. Bleiswijk, Hoefweg 129. Rotterdam, Indus- triegebouw^osöeedjij^34^^ Bromfietsen, rijw. Wij geven een leuk prijsje voor Uw OUDE FIETS, als U een koopt. Reeds voor Dmplï DAMESFIETS of HE RENFIETS. Gazelle - Batavus - Peugeot fietsen. Polanen, Haar- lemmerstr. 201, 5 Meiplein 128. Twee-cilinder HONDA'S 250 en 350 cc; Yamaha's r.d. 50 en 125 cc; Yamaha cross 125 cc 1974, inruil bromfiets en fi nanciering mogelijk. Zeer mooie 1971 Kreidler, 25.000 km. L.E.- M.C., hoek Jagersstr./Venusstr. Tel. 270763 en 279911. Leid- schendam. Kerkstr. 28 en 29, Oude" Wéte- ring. Tel.: 01713-3256. TAFELS, boekenkasten, trap pen, wandmeubels enz. Wij ma ken het voor u op maat in eigen werkplaats. Doe het zelf shop Het Houtcentrum. Levendaal 139. Tel. 21367. ROLGORDIJNEN, rolhorren. Wij hebben ze in voorraad ook de speciale stoffen. Heeft u ons ABC wand en zelfbouwsysteem al gezien, zeer voordelig en veel mogelijkheden. Het Houtcen- trum Levendaal 139, tel. 21367. Dieren en planten Van een artistieke verzorging van uw BRUIDSBOEKET kunt u verzekerd zijn, indien wij dat voor u mogen verzorgen. Gaar ne tonen wij u onze modellen en uitvoeringen en staan u hier bij met ons advies terzijde. Bloemenmagazijn C. L. Mulder,' Haarlemmerweg 21. Leiden. Tel. 20550. Goed tehuis gezocht voor een rood en een cypers KATERTJE 8 weken oud. Leliestr. 60 na 18.00 uur. 1 dat u mogen verzorgen, ne tonen wij u onze modellen en uitvoeringen en staan u hier bij met ons advies terzijde. Bloemenmagazijn C. L. Mulder, Haarlemmerweg 21, Leiden. Tel. 20550. Watersport WIL REYNDERS biedt te koop aan: een Tomos, 4 TL, brommer. Inl.: 's avonds na 6 uur of Noordeinde 164, Roelofarends- veen. Tel.: 01713-2438. Te koop: KINDERFIETS en JON GENSFIETS in goede staat. Te vens Locomotief bromfiets, W.A.-verzekerd voor de knutse laar. Prijs nader overeen te ko men. Piet v.d. Veldenstr. 30, Roelofarendsveen. Tel.: 01713- 2719. WANDSCHROTEN aanbieding vuren 6 cm. ƒ1,10 p.m.. grenen 6 cm. 1,15 p.m., parana 6 cm. 1,20 p.m., grenen 8 cm. 1,80 p.m., hardhouten 6 cm. f 2,- p.m., wandplaten speciaal 122 x 244 22,50 p. pl. Het Houtcen trum, Levendaal 139. tel. 21357. Te koop WEEKENDKRUISER 6 1/2 meter lang; buitenboord motor, 15 PK Evinrude. In prima staat; tegen elk aannemelijk bod. Tel. 02523-3797. vestiging is: Kerk str. 28 en 29, Oude Wetering. Tel.: 017-3256. Uw Johnson BB-motor koopt U natuurlijk bij een echte dealer, alleen zij kunnen U service ge ven. eventuele reparaties vak kundig uitvoeren en over inruil1 valt ook nog te praten. Kom' eens langs bij Jachthaven1 POELGEEST - Haarlemmertrek- vaart 16a, Oegstgeest. Tel. 071- 54054. Volg de borden Jachtha ven route Leiden-Warmond (ook zaterdag open). Diversen Moderne Herenkapselsl en naar persoonlijke smaak! Koiakmo- dellen aleén op verzoek. Heren kapsalon Ernest Langezaal. 1ste Binnenvestgracht 29. Mor- spoort, Leiden. Wij gaan een CRÈCHE BEGIN- vrijdag. Als 's middags. U kunt Uw kind opgeven bij mej. Marga Helder, Sparrenrode 43, Leiden. Meren- wijk. Tel.: 49261. ONTVETTINGS- en VERMAGE RINGSTHEE. 2 maal daags een kopje trekken als thee en u slankt af. 100 gr., 100 gr. 2,95. Drogisterij Boerhave, Haarlem- merstr. 68, Leiden. CAFE-RESTAURANT In den Ver gulden Turk, Steenstraat 2, Lei den. Tel. 30335. Voor uw partij en en recepties, koffietafels, po pulaire dagschotels. Vernieuwd interieurl LAGOSTINA CLASSIC KOOK- SET, 5-delig 225,- voor 159,-. Lagostina Moonline kookset, 5-delig 275,- voor 199,-. Ouds hoorn. Haarlemmerstraat 160, 11.30 en 2-4 uur. Maand, en dond. avond van 19 - 19.30 Fa. v. Berge, Hene gouwen Schelpenkade 47, Lei- den. Tel. 20794. In ons KINDERPARADIJS vindt U de grootste en mooiste en voordeligste speelgoed-kollektie Gaat U VERLOVEN? Stuur ons ook een kaartje! U ontvangt dan een leuke attentie. Oudshoorn, Haarlemmerstraat 160. Leiden. Camping FELIX WATERSPORT en PO LYESTER vouwcaravans. Onze nieuwe vestiging is: Kerkstr. 28 en 29, Oude Wetering. Tel.: 01713-3256. Te koop aangeboden rantie. Gemakkelijk te leggen. Tijdelijk Stanley mes cadeau bij aankoop van min. 20 tegels. Smits Woninginrichting, Mare 98. Vrouwensteeg 9. Tel. 23913. Te koop aangeboden een: DRIE STERREN KOELKAST. Tweede lig met een boven vriesbak. Be vragen Pastoor v.d. Plaatstr. 115, RiiDweterina. tip uit een advertentie 000000 0000090 0000000000 00000 „©ffykhyis" h®i?st®St amfeaeSuS In (Van een onzer verslaggevers) Amsterdam In de drukkunst als handwerk vinden wij de meest geëigende uiting van on ze creativiteit. Daarnaast zijn we van mening dat de materia len die onze cultuurhistorie me de bepaald hebben, niet verlo ren mogen gaan," Ziedaar het korte, kernachtige credo van de grafische kunste naars Frans de Jong, René Treumann en Bart Boumans. De daad bij het woord voegend richtten ze het „Drukhuis" op. Men vindt het in hartje Amster dam, in het pand Herengracht 229 een locatie waarop menig sjiek advocatenkantoor jaloers kan zijn. Daar verzamelen zich dagelijks de minnaars van het grafische vak als ambacht met vooral voor Nederland een roemruchte traditie, en van de grafiek als kunstvorm. Het Drukhuis, aldus de voor lichtingsfolder, is voortgekomen uit typotent en werkwinkel waar grafisch geïnteresseerden bij wijze van liefhebberij kon den experimenteren met grafi sche materialen en technieken. Doel van de recentelijk opge richte stichting: het bijeenbren gen en bewaren van materialen en gereedschappen op het ge bied van de drukkunst als hand- wer« en ook hei gebruiken er van. Dit niet om redenen van sentimentele nostalgie, maar op artistieke en historische grond- In het hele Drukhuis treft men bijgevolg geen enkele mechani sche pers aan uitsluitend met de hand of de voet te bedienen apparatuur van over het alge meen eerbiedwaardige ouder dom. Voorts handletters in lood, koper en zelfs hout. Hier heb ben de letterbakken die als pseudo-antiek een modegril zijn geworden en de wand van meni ge huiskamer sieren, nog hun oorspronkelijke functie. Veel in onbruik geraakte typen, cliché's, ornamenten en andere grafische grappen alles uit de oude doos en met veel liefde en ken nis van zaken door de drie part ners vergaard, hetzij uit schen kingen van moderniserende on dernemingen, hetzij opgekocht.' Een opvallend pronkstuk is de op de kop af één eeuw oude handpers die vervaardigd is door Hopkins and Cope uit Lon den. De tampons om de druk vorm mee in te inkten liggen bedrijfsklaar. De meeste andere persen zijn jonger: handdegel- tjes en proefpersen. Er zijn in het Drukhuis twee afdelingen: de opén werkplaats en de drie afzonderlijke ateliers van de ini tiatiefnemers. De benedenver dieping staat ter beschikking van de liefhebbers. Onder lei ding van De Jong, Treumann of Boumans kunnen ze daar ui teraard tegen een lage vergoe ding naar hartelust hun gang gaan. De hobbyisten krijgen de gelegenheid eerst een korte cur sus in de beginselen van de grafische ambachten te volgen. Er worden trouwens meer cur sussen gegeven bijvoorbeeld in boekbinden. Wel is het zo dat ze niet opleiden voor een vakdi ploma. Het gaat uitsluitend om de beoefening van de aloude boekdrukkunst uit liefhebberij. Commerciële oogmerken zijn er Alles in het Drukhuis gaat met de hand. Frans de Jong maakt hier sjablonen voor een grafische compositie: Fruit in vele kleuren en geld. niet bij. Men moet het Drukhuis dan ook bepaald niet als een concurrent van het grafische be drijfsleven zien. De drie oprichters steken pro Deo veel tijd in het runnen van de'werkplaats, maar daar heb ben ze niet het minste bezwaar tegen. Als grafische kunste naars hebben ze hun hart aan het oude ambacht verpand. Er bestaat grote belangstelling voor het Drukhuis. Zelfs scho len en clubs behoren tot de klanten en regelmatig komen er studenten van kunstacademies werken. De interesse voor het drukkersambacht blijkt, hoewel er in het bedrijfsleven steeds minder van overblijft, bij lange na niet dood. Men kan dat con stateren aan de hand van de produkten uit de werkplaats. Alles puur handwerk. Geen technisch perfecte en daardoor gladde en min of meer steriele drukwerken, maar drukken die stuk voor stuk anders zijn en waaraan de technische onvolko menheden een eigen charme verlenen. „We proberen voor het Drukhuis al lang een overheids subsidie los te krijgen", zegt Re né Treumann. „Maar we passen blijkbaar in geen enkel vakje. Toch blijven we hopen, want liefdewerk is een smalle be staansbasis." Op de drie bovenverdiepingen hebben Treumann, Boumans en De Jong hun eigen ateliers. Ui teindelijk is de werkplaats hun hobby en het grafische kunste naarschap hun beroep dat uit de opbrengst van verkopen (prenten en soms wat kleine, exclusieve opdrachten) met daarnaast een aanvulling uit de contraprestatieregeling voor brood op de plank moet zorgen. Frans de Jong is bezig met het via sjablonen drukken van prenten: Fruit in vele kleuren en geld. Op dat laatste thema, geld is een heerlijke inspira tiebron") maakt hij fantasievolle en humoristische variaties waarin hij soms tot tien kleuren weet onder te brengen. Hij heeft gestudeerd aan de Haagse aca demie. René Treumann is af komstig van de Rietveld Acade mie in Amsterdam. Hij bouwt graag composities op uit pure grafische materialen: balken, letters in de gekste vor men, oude cliché's, vignetten en ornamenten. Hij kan grote hoe veelheden van dit antieke mate riaal laten zien, keurig gerubri ceerd ondergebracht in een eveneens antieke ladenkast. Kleur is voor hem niet belang rijk. De vorm moet het hem doen. Bart Boumans tenslotte maakt weer heel ander werk: gezichten, opgebouwd uit mage re en vette letters, maar ook composities van grafische orna menten. Met boekdrukmateria len en technieken in combinatie een uniek expressiemiddel vor mend, demonstreren ze alle drie in hun werk. Wie exclusieve nieuwjaarskaar ten wenst, moet eens in het o Het „Drukhuis" in hartje Amsterdam, dat scholen er clubs als klant heeft en waar regelmatig studenten vat kunstacademies komen werken. Drukhuis gaan kijken. Er zijn ware kunstwerkjes bij, gedrukt op diverse materialen waaron der gewoon strobord. Regelma tig worden in het Drukhuis ver kooptentoonstellingen gehou den, voornamelijk van grafisch werk en zeer de moeite waard. Kleurige Indiase steendrukpren ten bij voorbeeld voor drie gul den per stuk. Op het terrein va de drukkunst heeft Nederland helaas wel een grote traditie, maar geen museum. Ook het Drukhuis is geen museum in de eigenlijke zin des woords, maar het is een goede en nuttige zaak dat er althans iets van ons grafi sche verleden vast blijft liggen. Er worden wel dingen met min der waarde voor het nageslach* bewaard.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1975 | | pagina 8