Niki Lauda weer stapje SL* dichter bij wereldtitel Ex-prof Bruessing is terug van weggeweest Overmacht Niet© en Pileri gehonoreerd met wereldtitel Renners IWAS konden niet op tegen wind ^oeiploeg Paffison kampioen Droog-Luyuenburg winnaar Grand Prix m De 55e Kaagweek is ten einde. Gedurende lier da gen hebben niet minder dan 385 zeilschepen deelge nomen aan de officiële wedstrijden. Daarnaast hebben op de laatste dag, waarop slechts evenemen tenwedstrijden werden ge houden, nog eens zo'n vijf tig jachten op De Kaag ge zeild. Alle deelnemers heb ben zo'n zestig officieel bij de KNWV aangesloten wa tersportverenigingen verte genwoordigd. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat het informatiecentrum is ingestort Nou ja, natuur lijk niet letterlijk, maar Mieke van Rijn zag het gis teren helemaal niet meer zitten. „Ik kan de Kaagse plassen niet meer zien", be kende zij eerlijk, „na vier dagen ben ik het echt wel zat". Vooral de laatste dag had ze het erg moeilijk, om dat er geen officiële wed strijden meer werden ge zeild. „Ik heb nagenoeg niets meer te doen". De reactie van Mieke van Rijn is begrijpelijk. Gedurende vier dagen is zij hevig in de weer geweest om de stan den bij te houden, valse starts te controleren en protesten in ontvangst te nemen. Bovendien deelde zij de dagprijzen uit en moest het publiek ant woord geven op allerlei vragen, die haar werden gesteld. Ze moest Jantje te rugbezorgen, die zijn moe der was kwijtgeraakt en artsen oproepen om een jongen te helpen, die met zijn hand door een ruit was gegaan. „Ik ben blij, dat het vanavond afgelopen is. Ik ben doodop". Juist om dat ze het gisteren zo rustig had, overviel haar de moe heid meer en meer en zij liet dan ook maar glazen pils aanrukken om de tijd te doden. Zaterdag had zij daarente- 1 gen nog haar handen vol aan de officiële wedstrij- den, die traditiegetrouw be gonnen met de Holland- Frieslandrace. De Hollan ders moesten evenals de dag ervoor aan het kortste eind trekken. De overwin ning in de laatste race ging naar de Fries Harry Am sterdam met zijn schip „De wilde rakker". De tweede plaats was eveneens voor een Fries, Jager, die met trAnak Mas" vlak na Am sterdam eindigde. Booy was de eerste Hollander die finishte. Hij eindigde als derde. De eindstand van de vier races in de Holland Frieslandstrijd werd een ruime overwinning voor de Friezen. Zij zegevierde met 144 1/2 punt over de Hol landers met 171 1/2 punt Els en Wessel zorgden in hun feesttent zaterdag avond voor een denderend slotfestijn, waar de muziek vereniging „Warmond's Fanfare" een populair con cert aanbood. Het werd een grandioze sluiting van een Kaagweek, waarop organi satoren, zeilers en publiek met tevredenheid kunnen terugzien. De races verlie pen exact op tijd, hetgeen gezien het grote aantal deelnemers een prestatie kan worden genoemd. Bo vendien heeft het weer aan alle kanten meegewerkt en viel er gedurende de gehele week nagenoeg geen wan klank te bespeuren. Zelfs voor het kleine meisje, dat gisteren met haar been tus sen twee latten van de aan legsteiger vastzat, had de Kaagweek een goede afloop. De troostende woor den van haar vader en de medewerking van een aan tal toeschouwers, die de planken rond haar omknel de been uit elkaar trokken, brachten het meisje na on geveer tien minuten weer aan de wal. Het ijsje deed de tranen weer snel verge- JOSHEYMANS Uitslagen: Bolland—Frieslandrace: 1. Amsterdam (F), 2. Jager (F), 3. Booy (H). 4. Van Wijk (Ti), 5. De Groot (H), 6. Van Staveren (H), 7. Ter Beek (F), 8. De Vries (F), 9. Donker (F), 10. Metzelaar (H). U. De Wilde (F), 12. Van Asten (H). 47O-klasse: Ophoek. Ynllng: Heukelsfeldt Spanker: Riet dijk. Schakel: Knegt. Flying Junior: Jonker. Vrijheidsklas se: Thomas. Stemklosse: Nagel. OK-Jollen: Ris. Solo-klasse A: Van Helvert Vauriën: Van Riet. 12-voetsjollen: Reijer. Ca det: Drontman. Valken: Juray. Randmeer: Visser. Regenboog: Amsterdam. 16 m2-klasse: Breur. Laser: Zwart Olympia- lollen: Strikker. Pampus: Neel Angel Nieto mocht weer eens op het hoogste platformpje plaats ne men. Dit keer zelfs als wereldkam- Van Heugten winnaar St. Isidorushoeve Ton van Heugten heeft gisteren de ach terstand, die hij heeft in de strijd om het Nederlandse kam pioenschap motorcross in de zij- spanklasse op Cor den Bigge- laar grotendeels weggewerkt Hij won gisteren op het circuit van het Koetterbos in St. Isido rushoeve zowel de vijfde als zes de manche van het nationale kampioenschap. Met nog vier manches te rijden heeft Den Biggelaar nu 168 pnt tegen Ton van Heugten 16 pnt. Gijs van Lennep in actie in de nieuwe Ensign. Hij bereikte een achttiende plaats. boom maakte in de Franse Grand Prix zijn debuut De wa gen werd evenwel niet gereden door Roelof Wunderink die half mei tijdens de training voor de formule-5000-race bij een nge- luk werd gewond en toen lange tijd was uitgeschakeld. De ge broeders Hoogenboom gaven de voorkeur aan Gijs van Lennep, die tijdens de Grote Prijs van Nederland de sterk verouderde Ensign van het HB-team had gereden. Van Lennep werd achttiende. Hij had een ronde achterstand op Lauda. De uitslag van de Grote Prijs van Frankrijk, de negende van de vijf tien races tellend voor de wereldtitel, 1. Niki Lauda (Oos) met Ferrari de 313,74 km (54 ronden) in J uur 40 min. 18,84 sec. (gem. 187,654 km per uur); 2. James Hunt (GBr) met Hes- keth 308 1.40.20,43; 3. Jochen Mass (WD1) met MacLaren 23 1.40.21,15 4. Emerson Fittipaldi (Bra) met MacLa ren M23 1.40.58,61; 5. Mario Andretti (VSt) met Parnelli 1.41.20,92; 6. Pa trick Depailler (Fra) met Tyrel) Ford 1.41.26,24. Stand wereldkampioenschap: 1. Lauda 47 pnt; 2. Reutemann (Arg) 25; 3. Fittipaldi 24; 4. Hunt 22; 5. Pace (Bra) 18; 6. Regazzoni (Zwi) 16. (Van onze sportredactie) DEN HAAG Jules Bruessing is winnaar geworden van de Internationale Wieier Avond Zesdaagse. Alhoewel Bruessing zaterdag tijdens de laatste etap pe in Scheveningen niet tot de renners behoorde die punten verdiende was zijn voorsprong op zijn naaste concurrenten zo groot dat hij zich zonder al te grote inspanningen te getroos ten toch kon laten huldigen als de uiteindelijke winnaar Dat de laatste loodjes het zwaarst wegen werd ook in Scheveningen weer bewezen. De oorspronkelijk over honderd ki lometer aangekondigde etappe werd halverwege de strijd we gens de zeer zware weersom standigheden, de renners had den te kampen met een forse wind, ingekort tot tachtig kilo meter. Desondanks was het per centage uitvallers nog bijzonder hoog. Winnaar van de laatste etappe werd Gerrit Pronk die daarmee opklom tot een zeven de plaats in de eindklassering. De Uitslag: 1. G. Pronk 80 kilometer in 2.03.55. 2. M. Pronk, 3. Mak, 4. Kramer, 5. Huisjes, 6. Weissinger, 7 Braun, 8. Van Leeuwen, 9. Schuite maker en 10. Kettenis. Eindklasse ment; 1 en winnaar van de IWAX Bruessing 46 punten, 2. Mak 28, 3. Braun 28, 4. Van Leeuwen 26, 5. Hoekstra 26, 6. Huisjes 24, 7. G. Pronk 20, 8. M. Pronk 18, 9. Weissin ger 16 en 1: Vooys met 15 punten. Winnaar van het ploegenklassement werd Soka/Flandria met 190 punten voor West Duitsland (160) en Bata- vus (148). LE CASTELLET Niki Lauda, eerder winnaar van de Grote Prijzen van Monaco, België en Zweden, heeft gisteren op het circuit Paul Bicard de Franse Grand Prix op zijn naam gebracht. De Oostenrijkse Ferrari-rijder, die tweede werd in de Nederlandse wedstrijd tellend voor het wereldkampioenschap, vergrootte zijn voorsprong in de competitie om de wereldtitel, die hij nu met 47 punten aanvoert. De wereldtitel kan de 26-jarige kwam echter in de tweede helft Oostenrijker, die met zijn Ferra- van de wedstrijd terug. Seconde ri snelste in de training was, na seconde heroverde de Brit amper nog ontgaan. Lauda leid de van start tot finish, doch heeft felle strijd moeten leveren met de winnaar van Zandvoort, James Hunt. In het gevecht dat Lauda met Hunt, die op zijn beurt werd aangevallen door de Westduitser Jochen Mass, moest leveren bouwde de topman van het Italiaanse team moeizaam zijn voorsprong op. Bij het in gaan van de 27e ronde de helft van de race was toen gere den bedroeg het verschil evenwel zesenhalve seconde. De strijd leek beslist Hunt met zijn Hesketh. In de laatste fase kreeg Lauda het nog zeer moeilijk omdat het verschil tot minder dan twee seconden was teruggebracht. Hunt slaagde niet in zijn achtervolging. Ruim anderhalve seconde na Lauda ging hij als tweede over de Tot de uitvallers behoorden de tweede Ferrari-rijder Clay Re gazzoni, de Argentijn Carlos Pa ce, die tweede stond in de com petitie om de wereldtitel en de Belg Jacky Ickx. De nieuwe Ensign van Hoogen- FRANCHORCHAMPS De overmacht, die Angel Nieto (Spa) en Paolo Pleri (Ita) dit jaar in respec tievelijk de 50 cc- en de 125 cc-klasse hebben gedemonstreerd, heeft tijdens de Grote Prijs van België op het circuit van Francorchamps de ver wachte wereldtitel voor beide rijders opgeleverd.. Nieto, op de Van Veen/Kreidler, die door zijn toenmalige concurrent Jan de Vries wordt ver zorgd, nam de titel over van Henk van Kessel, ondanks een tweede plaats. Julien van Zeebroeck werd de eerste Belg, die ooit in een wegrace op eigen bodem heeft gewonnen. Van Zeebroeck, een van de weinige motorgrootheden, die België heeft voortgebracht, besliste een lange tijd spannend duel met Nieto en Lazzarini uiteindelijk nog met drie seconden verschil in zijn voordeel. Lazzarini, die voor de zoveelste keer weer de beste training- stijd had gemaakt, werd op het beslissende mo ment naar de slechtere plaatsen verwezen. De kleine Italiaan, die vier ronden aan kop had gereden, werd ook nog net gepasseerd door Nieto, die de Kreidler opnieuw langs de Piovaticci stuur de. Daarmee de hegemonie van de Kreidlers voor lopig nog handhavend. Theo Timmer zag geen kans meer Lazzarini in te halen, maar werd toch knap vierde. Paolo Pileri benadfukte, met zijn stalgenoot en „knecht" Pier Paolo Bianchi, nog eens zijn over heersende kwaliteit en die van de Morbidelli's. Mede door Bianchi, die opdracht heeft het Pileri (Van onze sportredactie) DEN HAAG De achting voor Jules Bruessing stijgt De gebruinde Soka-Flan- dria-coureur werkt aan een stevig imago. Jules Bruessing is niet langer een van de vele hardfietsers in de achterhoede. Inte gendeel, sinds hij afstand heeft genomen van zijn prof-carrière, heerst een nieuwe Jules Bruessing in de criteria. Hij is terug van weggeweest. Meer dan ooit wordt hij in een wedstrijd in de gaten gehouden. Kortom, Jules Bruessing is machtig, al stelt hij zelf dat hij vorig jaar om deze tijd duidelijk meer overwinningen had behaald. Daartegenover stelt hij: „Maar dan was ik in juli meestal al uitgereden. Het voorsei zoen was nu niet zo goed, maar dat komt door de andere voorbereiding. Vroeger was het meteen rammelen. Nu heb ik met meer beleid opgebouwd, een andere versnelling, maar ik heb er natuurlijk evengoed voor gereden. Eigenlijk begon het vorig jaar al vruchten af te werpen". Tot groot genoegen van Jules Bruessing, die vorig jaar aan zijn tweede amateurloopbaan begon. Een paar jaar profwielrenner zijn hadden de sympathieke Amstelvener be paald geen goed gedaan. „Daar wil ik eigen lijk geen woord over vertellen", zegt hij om duidelijk te maken dat er een nieuwe perio de voor hem is aangebroken. „Die tijd is voorbij. Ik heb er van geleerd, veel geleerd zelfs. Be ben een beetje ontnuchterd, geleerd hoe het in ieder geval niet moet". Jules Bruessing was, constateert hij zelf achteraf ook, te jong voor het profavontuur. „En ik ben niet goed begeleid. Ik was er ook niet rijp voor en te eigenwijs. Ik dacht, nou ga ik het even maken bij de profs". Maar de klap kwam hard aan toen bleek dat het prof-metier toch wel duidelijk ver schilde van het amateurwereldje, waar de broodnijd niet zo hoog in het vaandel staat. Dat Jules Bruessing in ieder geval kon fietsen liet hij in het eerste jaar als amateur weer zien. Liefst 27 koersen, waarvan 3 interclubwedstrijden, vermeldden zijn naam als overwinnaar, en dat in 55 koersen een score véin 50 procent. Een percentage, waar van de meeste wielrenners alleen maar zul len likkebaarden. Toch heeft een nieuwe amateurperiode voor Jules Bruessing aan een zijden draad ge hangen. Hij vertelt: „Ik zou vorig jaar eigenlijk stoppen. Ik ben toch weer gaan trainen en ineens ging het goed na een paar weken. In het vroege voorjaar werd ik er eerst op de training al afgereden. Toen dacht ik, nu moet ik maar wegwezen. Juut Bruessing werkte met succes aan een comeback. 1 mijn hele leven bijgebleven zijn. Het terug- onvergetelijk te doen worden. Zoals al ge komen bij de amateurs is een grote twee- zegd, met stijgende waardering wordt er strijd voor me geweest. Ik heb er voor naar hem opgekeken, moeten knokken, want de winter na mijn prof periode ben ik goed kapot geweest. Maar als je dat dan overwint, dan kom je hoger uit dat is wel gebleken. Ik kan nu even wat meer hebben dan voorheen. Zo diep zinken kan ik nu niet meer". Jules Bruessing heeft nog meer karakter gekregen. De tegenslag heeft hem nog meer gestaald om zijn rentree bij de amateurs Elke wedstrijd doet zeer. Ook als je friszit, want dan wil je weer voorin rijden. Het is eigenlijk constant pijnigen, je rijdt in een roes, je concentratie is op alles gericht voor en achter je. Ik zou trouwens stoppen als ik niet voorin zou kunnen rijden. Ik heb geen zin om me door iedereen te laten kleineren. Het is een bepaalde eerzucht". Ton de Wit AMSTERDAM De Neder- landse seniorenroeiploeg voor de zeslandenwedstrijd in Rome, die op 19 en 20 juli. wordt gehou den, is als volgt geformeerd: Skif: Steegeman (Willem 3); dubbel twee: De Hoop/Die Leythe (Michels/- Robbers); dubbel vier: Amstel/Aso- jws/Arg° (Verdam, Vente, Steig< rwee zonder stuurman: Proteuse ïiïïS?r®onen(^ndhïSl kens); vier zonder stuurman: N< sTT.^Spa^neJKooper, Van Rooyen/- man: Laga (Thiadens/Kamp, De Jong, Prager, De Haan stuurman). TRAVEMIJNDE De Engels man Rodney Pattison is zater dag met zijn landgenoot Mike) Brooke als bemanning Euro pees kampioen Flying Dutch- manklasse geworden. De zeven de en laatste wedstrijd van de Regatta bij Travemünde lever de een overwinning op voor de Oostduitser IIja Wolf. In de eindrangschikking bezet ten Erik en Sjoerd Vollebregt de vijfde plaats. De resultaten zijn: zevende wedstrijd: 1. Wolf (DDR), 2. Leontsjev (Rus), 3. Hüttner (DDR), 4. Hotz (Zwi), 5. Musto (GBR). 6. Noldin (Zwi), 9. Imhoff (Ned), 28. Vollebregt (Ned), 29. Van der Hout (Ned). Eindstand Europees kampioen schap: 1. Rodney Pattison en Mike Brooke (Eng) 25,7 pnt., 2. Albert en Rudolf Batzill (W.D1) 45,0 pnt., 3. Joerg Hotz en André Nicolet (Zwi) 61,7 pnt., 4. Her- bert Hüttner en Ulf Pagenkopf (DDR) 64,1 pnt., 5. Erik en Sjoerd Vollebregt (Ned) 64,7.. 6. Vladimir Leontsjev en Valeri Zoebanov (Rus) 69,4 pnt. Medemblik De internationale Nederlandse titel in de 420 klas se is gewonnen door de Frans man Jean Jaffrinic voor zijn landgenoot André Chourgnoz. Op het Comomeer is het Eu ropees kampioenschap in de la serklasse verzeild. Europees kampioen is de Italiaan Oradini geworden. Voor de vierde en laatste wedstrijd stond de Ne derlander Henk van Gent vrij wel onbedreigd aan de leiding, maar hij verspeelde de titel door in ie laatste race als 24e te finishen. De laatste race verde een overwinning op voor de Nederlander Rob Rutgers. MEDEMBLIK Boudewijn Binkhorst heeft gisteren in Me demblik, zoals verwacht, de open Nederlandse zeiltitel in de Finnjollen gewonnen. Kees Dou- ze eindigde als tweede en Peter Vollebregt werd derde. niet al te moeilijk te maken, onttroonde Pileri door zijn zesde GP-zege de Zweed Kent Anderson, die op een Yamaha derde werd. Achter het Morbidelli - geweld vocht Henk van Kessel, die de 50 cc voor gezien houdt en zich wil toeleggen op de 125 cc, zich naar een vierde plaats. Hij had bijna twee minuten achterstand op Pileri. Johnny Cecotto nam in de 250 cc-klasse wraak voor zijn nederlaag in Assen. Daar reed hij te gretig, waardoor zijn motor het begaf. Op het circuit nabij Spa hield hij zich zelf beter in bedwang. Met Michel Rougerie (Fra) en Walter Villa (Ita) op Harley Davidson leverde hij elf ronden lang een verbitterde strijd. Cecotto benutte zijn grote stuurkunst in de laatste boch en ging fraai langs de beide tegenstanders heen. De 500 cc-klasse leek een copie te gaan worden van de Nederlandse TT. Phil Read, Barry Sheene, Giacomo Agostini en Gianfranco Bonera vormden direct een viertal dat zich niets van de rest van het veld aantrok. Agostini, in Assen zo briljant in de laatste meters verslagen door Sheene, viel na vier ronden uit wegens moeilijkheden met het koelingssysteem. Barry Sheene moest na de snel ste ronde, met een snelheid van 218,605 kilometer per uur, eveneens afhaken. Zijn brandstofaanvoer haperde. In de voorlaatste ronde viel ook Bonera af. Zijn dynamo was verbrand. Read was de enige die overbleef. Hij won met ruim acht seconden verschil voor zijn landgenoot John Newbold. Luynenburg en Droog (r) gaat met 3/4 lengte voorsprong door de finish in de Henleyregatta. HENLEY-ON-THAMES - Harry Droog en Roel Luynenburg hebben gisteren voor een Nederlands succes gezorgd bij de finales van de Henley Royal Regatta op de Theems. De Nereus-De Where twee triomfeerden in de eindstrijd van de Silver Go blets. De veteranen - "Voor ons was Henley weinig meer dan een kort vakantietochtje", was hun commen taar na de zege - gingen zeer snel van start. Halverwege de race hadden zij een voorsprong van vier lengten op de Britten Fred Smallbone en Glyn Locke. In het tweede gedeelte van de wedstrijd verhoogde het Britse tweetje het tempo aanmerkelijk. Droog en Luynenburg hielden hun tegenstanders echter op 3/4 lengte. Zij legden de 2110 meter af in een tijd van 7 min 36 sec. Gerrit Pronk steekt de armen omhoog Hij bracht de laatste etappe van de IWAZ op zijn naam.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1975 | | pagina 14