De 'verwoester' Connors legde het af tegen Ashe "Twaalf uur trainen en slapen Arthur Ashe over tennistoekomst: Sensationele ontknoping van Wimbledon Stöve: "Wimbled@n tóeh fanfasfiseh" Staal&Co?Bankiers LEIDSE COURANT (Van onze speciale verslagge- LONDEN Arthur Ashe's vader was politieagent in Richmond (Virginia). Naast het huis waar hij en zijn gezin woonde lag een tennisbaan. Honderdvijftig kilometer van Richmond verwijderd, in het onheilspellende Lynchburg, woonde een gegoede zwarte dokter Walter Johnson, die stapelgek was op tennis op grasbanen. Hij wilde graag dat een neger de nationale titel op Forest Hills in de wacht zou slepen. In 1953 kwam hij heel toevallig de tien-jarige Arthur Ashe tegen, die in het openbare park van zijn vader een partijtje tennis speelde. Arthur begon zich daarna op het tennis toe te leggen in Lynchburg, waar hij 's zomers tegen andere getalenteerde negers speelde. In 1962 zegevierde Arthur in het All-America Interscholaire toernooi. In 1963 won hij de nationale High-school titel; vijf jaar daarna, in 1968 won hij de Amerikaanse titel op Fo rest Hills. Arthur is al tien jaar lang één van de beste spelers op de gehele wereld. Vorig jaar stapte hij 129 maal een vlieg tuig in, sliep in 71 verschillen de bedden en legde in totaal 275.000 kilometer af. Zijn eerste service komt met een snelheid van 215 kilometer per uur op zijn tegenstander af. Hij is ook schrijver. Zijn nieu we boek. bewerkt door Frank Deford heeft als titel Portrait in Motion (Bewegend Beeld) en is zonder twijfel een van de beste boeken op sportgebied ooit uitgebracht. Het boek is in dagboekvorm geschreven en beschrijft het jaar dat ligt tussen Wimbledon 1973 en het zelfde toernooi van vorig jaar. Alles wordt er beschreven: van de achtergronden van de Wimbledon-staking van '73, toen Ashe's geesteskind de As sociation of Tennis Prof- players (wereld-proftennis ganisatie, waar hij voorzitter van is) ter wereld kwam op een ietwat ongelegen tijdstip. "Ik heb er in bed lange tijd over nagedacht Het was de eerste keer dat atleten uit principe ergens over hadden gestemd, nL over het terug trekken uit de wereldkam pioenschappen tennis. Ik kon nauwelijks geloven wat wij ge daan hadden." Arthur Ashe over scheidsrech ters: "Wat wij nodig hebben is een volledig professioneel ka der van lijnrechters en scheidsrechters, dat met ons meereist; we hoeven niet on der elkaar te zeuren over het beïnvloeden van beslissingen, want we zijn een stel eerlijke jongens. Vrouwen zijn belangrijk voor het tennis, maar de oude vrouw (Billie Jean King) heeft het bij het verkeerde eind. Hij spreekt zich ook over zijn mannelijke collega's uit. Cox: de slimste van allemaal. Pasa- rell: Als hij iets sneller zou zijn, zou hij de beste tennisser van de wereld zijn. Stan Smith en Bob Lutz: Grote lolfiguren. Bob en Stan hebben dubbel spel gespeeld sinds jaren. Zij waren meestal het koppel dat verloor. Zelfs bij de junioren bleef Stan al in zijn kamer achter en ging Bob met de een biertje drinken. Connors: Die gaat het maken net zoals Smith en Emmerson dat hebben gedaan. Hij is slu wer. Hij zal zich alles getroos ten om te kunnen winnen. Ok- ker: Hij zal als een Nederland se graaf gaan rentenieren, vanwege zijn geweldige slag en zijn fenomenale topspinbal- len. Als we allemaal zoals Tom Okker zouden zijn, zou er geen psychiater meer zijn die brood op de plank had. Bob Hewitt: Nooit last van. Sinds we vier jaar geleden een ferme discus sie over apartheid hebben ge had, hebben we elkaar bijna niet meer gesproken. Nastase: Als hij grapjes met een tegen stander maakt is hij enkel kin derachtig. Hij is zo verwaand dat hij niet weet wat te doen. Maar zijn kwaliteiten zijn zo groot, dat ik als ik hem zie spelen inspiratie krijg om het zelfde te presteren. Een man die bij een set-stand 5-2 40-0 (setpoint) nog kan verliezen.- Heel moeilijk hoogte van hem te krijgen. Arthur Ashe, een goed mens, een goede tennisser en een f goede schrijver, schat dat hij nog vijf jaar zal tennissen. "Dan zal het hele tennisgebeu- ren worden uitgemaakt door jongens als Brian Gottfried die twaalf uur per dag oefenen en de overige twaalf uur sla- Pen FRANK KEATING Meer kwaads Het is natuurlijk een goede zaak wanneer de KNVB de belangen van de aan de voorcompeti tie deelnemende clubs (AZ'67, Sparta en FC Twente) tot het einde toe uitvecht, maar men moet dan wel gelijk heb ben. Dat heeft de KNVB niet In de laatst gepu bliceerde reglementen van de Europese voet balunie (voor het seizoen 1975'76) staat zeer dui delijk omschreven: voor de tweede plaats in het Uefa-cuptoernooi komt de nummer drie van de nationale competitie of van een andere, officielë competitie in aanmer king. De KNVB heeft in een eerder stadium ver zuimd om de na- cq voor-competitie van de ere-divisie ter goedkeu ring voor te leggen aan het UEFA-bestuur. Hier door lijkt het zinloos van de KNVB de arbi trage-zaak tegen de UE FA door te zetten. Er kan meer kwaads dan goeds bereikt worden. Tennisteam start tegen België LONDEN Nederland start in het volgende Daviscuptoernooi dat in 1976 wordt gespeeld in de tweede ronde van groep A, Europese zone, met een wed strijd tegen België. De winnaar van dit duel moet het in de derde ronde opnemen tegen de verliezer van de wedstrijd Tsje- i choslowakije-Hongarije, die nog voor het lopende toernooi moet worden gespeeld. Tilburg voor Colin Dibley TILBURG Colin Dibley is zondag winnaar geworden van het - internationale tennistoer nooi van Tilburg. De Australiër versloeg in de finale van het herenenkelspel de Deen Lars Elvstroem in veertig minuten met 6-0 6-1. Bij de dames zegevierde Elly Appel. Haar tegenstandster, Ma rijke Schaar, trok zich bij een achterstand van 4-6 0-3 terug wegens een achillespees-blessu- Ongenoegen De organisatoren van de marathon in Rotterdam uitten vorige week hun ongenoegen over de handelswijze van de Bel gische Atletiekunie die verzuimde de KNAU in te lichten dat de mara thon die op 22 juni in Brussel werd gehouden geen landenwedstrijd maar een open kam pioenschap was. Afge zien van de onjuistheid van deze argumenten zou het geen kwaad kunnen de hand toch ook in eigen boezem te steken. Want het feit dat de vierde Rotterdamse marathon werd gehou den op de dag dat in Papendal de Nederland se kampioenschappen atletiek van start gingen kwam de sterkte van het deelnemersveld niet ten goede. Zo liet o.a. Cor Vriend verstek gaan. Een les voor volgend jaar. Verkopen Jos Hermens verdedigde zijn nationale titel op de vijf kilometer niet Hij had de voorkeur gege ven aan een wedstrijd in Engeland, waar wat geld te verdienen was en vond twee wedstrijden in twee dagen te veel. Dat laatste is al vreemd voor een atleet die tot de wereldtop mag worden gerekend. Erger echter is het, dat Jos Hermens zijn sport - toch al stief moederlijk bedeeld verzuimde te „verko pen". Veel toeschou wers, in verrassende hoeveelheid aanwezig op Papendal hadden de reis naar het ontoegankelij ke oord bij Arnhem ge maakt om de gelauwer de loper in actie te zien. Zij voelden zich terecht bekocht, toen Hermens in burgerpark in plaats van sporttenue rondliep. In een amateuristische sport, die atletiek is, is amateuristisch denken niet onredelijk. Als ge sponsorde atleet vormt Jos Hermens een uitzon dering. Hij dient zich dan ook zo te gedragen. [■ADVERTENTIE] HYPOTHEEK TEGEN EEN RENTE VAN 8 '/4 - 9 Nadere inlichtingen worden u verstrekt door Lange Houtstraat 8, Den Haag Tel. (070) 469480* tst. 153 na 18.00 uur (079) 211193 LONDEN Jimmy Connors heeft verloren. Beter: Jimmy Connors is verslagen. Wat weinigen voor mogelijk hadden gehouden is gebeurd. De hoofdprijs van Wimbledon 1975 was voor Arthur Ashe, voor de koele, zwarte kat, die zijn belager besprong op het moment dat hijzelf reddeloos in de verdediging leek te zijn gedrukt. Arthur Ashe, die met Connors alleen het Amerikaanse staatsburgerschap gemeen heeft, haalde zaterdagmiddag 5 juli om tien over vijf de belangrijkste buit binnen van twaalf jaar tennisar- beid. De slanke, bijna 32-jarige atleet uit Richmond (Virginia) werd Wimbledonkampioen, de enige be langrijke titel die hem nog ontbrak. Ashe versloeg Jimmy Connors, de grote verwoester, in twee uur en vijf minuten met 6-1 6-1 5-7 6-4. Cijfers, waarin een revolutie besloten ligt. Recordaantal toeschouwers LONDEN Een record aantal van 338.509 tennis- liefhebbers zijn gedurende' de twaalf wedstrijddagen de poorten van Wimbledon gepasseerd. Dat is 32.348 personen meer dan het vo rige record. Tevens werd het record van het aantal toeschouwers op één dag gebroken met een totaal van 37.290. Deze partij kon Jimmy Connors immers niet verliezen. Had niet de man met het dikste spaarvar ken van allemaal zich zonder setverlies richting finales ge spoed, was zijn vorm niet nog steeds groeiende? Wie slaat er zulke servicereturns en wie snijdt met zijn groundstrokes bijkans voren in het dode gras? En, aan de andere kant, Ashe had afgerekend met een gebles seerde Borg, een gewonde Ro che, hij sloeg haast geen aces, kortom, de kaarten leken ge- Doch Arthur Ashe bleek over onvermoede krachten te be schikken. Beheerst en zeker van zichzelf vatte hij het finalekar- wei aan. Onafgebroken serve rend op Connors backhand, waarvoor deze zijn beide han den gebruikt en op welke flank zijn bereik het kortst is. Boven dien vertraagde Arthur Ashe het spel, waar mogelijk. Pas diep in de derde set sloeg hij zijn eerste backhand voluit. Maar verder was het steeds: korte, gekapte ballen met af en toe een uitschietende topspin-fo- rehand. Een razend knap spelle tje, waar Connors geen raad mee wist. De 22-jarige titelhou der moest meer rennen dan ooit tevoren en zelf al het tempo maken. Een uiterst vermoeiende zaak, die aanvankelijk volledig mislukte en die later, toen de kansen toch nog leken te keren, niet meer was op te brengen. Ashe: "Ik maakte de punten niet, hij verloor ze". Zo was het echter niet helemaal. Connors formuleerde het andersom en was dichter bij de waarheid. Ashe scoorde immers veel met zijn prachtige forehand-volley, zijn fabelachtige smashes en, af en toe, zelfs met een lob. Niettemin, toen Connors uit verT loren positie de derde set greep (Ashe was op eigen serve één punt van 4-2), leek 'the Belleville kid' weer prima in de race te liggen. En toen hij in de vierde reeks voor kwam met 3-0, leun den in hun box manager Bill Riordan, moeder Gloria en vriendin Susan George voor het eerst ontspannen achterover. Maar Ashe, mediterend bij elke wisseling van kant, haalde op. Via 3-3 en 3-4 werd het 6-4. Triomfantelijk en geladen ging de vuist omhoog naar de Con- nors-clan op de tribune. Het doel was bereikt. Na Forest Hills (1968) en het WCI-kam- pioenschap (mei) de Wimbledon- titel. "Misschien dat Connors het nog niet echt moeilijk had gehad", aldus de nieuwe kampioen. "Hij won steeds in drie sets". "On zin", was het indirecte verweer van Jimmy, "elke partij is voor mij ontzettend zwaar. Dat komt, ik speel niet als Newcombe, vroeger Smith en nu Ashe. Die, staan op hun eigenservice altijd voor met 40-0. Maar ik krijg elke bal terug en moet er veel meer voor doen. Ik ben maar klein en niet zo sterk'. De Cale- rimero-filosofie van sippe Jim- En wat gaat er nu gebeuren met James Cott Connors en Arthur Ashe. Bill Riordan wil, weer in Las Vegas, een derde 100.000 dollar wedstrijd voor Connors. Ashe zou de tegenstander moe ten zijn en dat is nu uiterst "Ik maakte de punten niet, hij verloor ze" aantrekkelijk geworden. "Ik weet van niets", aldus Ashe, die zijn begeerde, eerste Wimble- dontriomf gelaten aanvaardde. De eerste confrontatie Ashe- Connors zal overigens niet op de tennisbaan plaats hebben: De rechter gaat binnenkort uit maken of de aanklachten van C. tegen A. wegens smaad en las ter gegrond zijn. En wat het tennis betreft, Connors zal nog minder toernooien gaan spelen. "Misschien kom ik volgend jaar wel niet eens meer op Wimble don", aldus Jimbo provocerend. Bill Riordan heeft showbusi- nessplannen met zijn pupil, dat staat vast. "Jimmy heeft een prima stem," aldus de granieten zakenman "Frank Sinatra en Dean Martin willen hem hel pen." Wimbledon '75 heeft Connors in elk geval niet gegeven wat hij wilde. Waar de vorige editie suc ces bracht en romantiek (Con nors en Chris Evert verloofden, zich na het behalen van de titel), was er dit keer de nederlaag en de kille mededeling dat het uit is tussen de tennissterren. Dit was het Wimbledon van Arthur Ashe, de man die lang heeft moeten wachten. Hij won ver diend. En Jimmy Connors wilde dat echt wel toegeven. Arthur Ashe neemt de ovaties van hun enthousiaste publiek in ontvangst. Finales dubbelspelen bleven zonder winst [Van onze speciale verslaggever) LONDEN Betty Stöve (30) was zaterdagavond na haar dubbele nederlaag teleurgesteld, maar niet verpletterd. "Het is voor mij een fantastische Wim bledon geweest - zelfs al heb ik verloren," vertrouwde ze ons toe. "Ik had nog nooit in twee dubbelfinales tegelijk gespeeld en bovendien in de kwartfinale van de singles. Ofschoon ik ver loren heb, kan ik terug kijken op een erg belangrijk toernooi." Betty Stöve speelde in 1963 als een junior in Wimbledon en sindsdien is ze er ieder jaar teruggekeerd. In 1976 komt ze beslist weer, "want ik wil nog graag een titel pakken", lachte de sympathieke Nederlandse tennisspeelster, die sterk ge waardeerd wordt door de Brit ten. "The big girl from Hol land", noemen ze haar. Tijdens de finale dames dubbel zei een Engelse commentator van de BBC: "Bett Stöve speelt goed, maar niet constant: De ene keer gaat het erfg fijn en een paar minuten later weer veel minder goed. Het ontbreekt haar aan zelfvertrouwen, want ze had Chris Evert kunnen ver- We vroegen Betty wat ze dacht van die kritieken. "Nou," ant woordde ze, "ik ging toch wel erg positief de baan op. Mijn verwachtingen waren erg hoog. Ik ben dan ook teleurgesteld, dat ik het niet gehaald heb. Maar ja, je speelt dubbel en staat dus niet alleen op de baan. De uitslag van de wedstrijd Francoise Durr en Betty Stöve (r) in actie tijdens hun finalepartij in het damesdubbel welke door de combinatie Ann Kiyomura-Kazuki Sawamatsu met 75, 1—6 en 7—5 gewonnen zou worden. hangt ook van anderen af." Betty Stöve was zaterdagavond wel moe, na de twee langdurige wedstrijden met tussenin een pauze van amper een kwartier. De Engelsen vonden die korte onderbreking een hele toege ving, "Maar ik had nauwelijks de tijd om een bad te nemen," zei Betty. "Ik had ook een beetje last van spierpijn en moest dus wat massage krijgen. Nee, de pauze was wel erg kort. Maar te lang wachten is ook niet goed. Je moet toch weer verder en dan is het beter er zo gauw mogelijk mee door te zetten." Met Francoise Durr verloor Sto ve in de finale van het dames dubbelspel in drie sets van de Amerikaans/Japanse combina tie Ann Kiyomura/Kazuko Sa wamatsu: 5—7 61 51. En in de finale van het gemengd dub belspel bleek het duo_Margaret Court/Marty Riessen te sterk voor Betty Stöve en de Austra liër Alan Stone. De nederlaag in het damesdub bel was vooral voor Francoise. Durr een bittere pil. De Francai- se is al drie keer tot de finale doorgedrongen, maar zij heeft steeds verloren. In het gemengd dubbelspel won nen Riessen en Court met 6-—4 7—5, hoewel Betty Stöve en Sto ne in de tweede reeks een set- punt hebben gehad. Betty Stöve van wie Billie Jean King deze week zei dat zij op dit Wimble don het beste spel van haar leven speelde, was zaterdag evenwel minder op dreef. In totaal verdiende Betty Stöve met haar kwartfinaleplaats in het damesenkelspel en de finale plaatsen in de dubbelspelen on geveer 7400 gulden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1975 | | pagina 11