Ailerlei(ds) Voor ondernemer Cor Lintsen zijn de dromen tot nog toe uitgekomen Oxford en Leiden lieten zich mee slepen door folklore en boerenkapel DINSDAG 1 APRIL 1975 LEIDSE COURANT P1CIW 3 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiminiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiii LEIDEN Cor Nicolaas Lintsen is van servet een tafellaken geworden. Het type van de „een voudige Jongen", die al vroegtijdig het koopmans- bloed door de aderen voelde stromen. Weinig opleiding (Ambachtsschool, avondschool, wat prl- vé-lessen), geen rijke vader en er stond niets waarop hij kon voortbouwen. Cor was 15 jaar toen hij aan het werk werd gezet bij een electro- technisch bedrijf in Leiden en in 1960 stapte hij als eigen baasje op de bromfiets met een paar pijpen om zijn nek en met 100 gulden kasgeld in de portemonnee: „Ik ging op weg naar m'n eerste zelfstandige werk, bij m'n broer Tom de kapper in Hazerswoude". Als broekie al reed hij vaak langs Iemco, een bedrijf dat toen met zo'n 120 mensen spectaculaire activiteiten op electro- technisch gebied aan de dag legde. Dan dacht hij: als ik dóór nog eens bij kon gaan werken. Iemco imponeerde Cor wel. Nu is hij 39 jaar en sinds vorig jaar mei eigenaar van datzelfde Iemco, waarvoor hij nu een eigen home in het industrie schap de Grote Polder heeft gebouwd. Cor Lintsen: niet de man die „de dingen uit de klauwen laat lopen" Lintsen heeft de International Electric and Machine Company (sinds 1917) weer op het rechte spoor gezet. De hobby met de lampen, broodroosters, fornuizen, de teevee's en radio's en alle verdere rompslomp is overboord gezet De oude Iemco-winkels aan de Nieuwe Rijn zijn verhuurd aan een soort radiobeurs, de ECN. „Daar staat nog voorheen Iemco" op, maar ik vind dat dit er nou maar eens afmoet"»^zegt Cor, die weer terug is bij zijn oude vak. Hij heeft de stap terug naar de (electrotech- nische) natuur gemaakt en is nu op het niveau dat hij altijd al had willen bereiken en waar hij eens jaloers met een scheve blik naar had gekeken. Cor Lintsen heeft alle onzekerheden van het ondernemerschap op de koop toe moeten nemen. „In '61 kocht ik voor m'n eenmanszaak het eerste busje. Bijna 6000 gulden. Dat was me .wat, ik zette me meteen in de schulden en de eerste slapeloze nachten kwamen, 's Nachts keek ik door het raam naar buiten om te kijken of die wagen er nog stond. Er zijn er die me een gokker vinden, een verstandige gokker. Altijd op zoek naar 'iets nieuws; het kan vriezen of dooien. Bij mij dooit het altijd. Je moet risico's durven nemen. Dat is ondernemen. Zo kwam ik in de zestiger jaren tot Electrotechniek Lintsen v.v., met m'n kantoor op de slaapkamer. Mijn vrouw (u kent het wel: het meisje dat met de baas trouwde) deed daar al m'n administratie. Nu werken er voor die b.v. 12 man". Waar een ander nog eens over denkt, is Cor Lintsen dan al 'aan begonnen: „Het is waarschijnlijk een zevende zintuig. Je kunt er ook kapot aan gaan. Je houdt de zenuwen; het is een spel, maar ik speel niet op safe. Als men je eenmaal kent is een bank altijd geïnteresseerd in mensen met initiatief". Wie Lintsen kent weet, dat hij tussen z'n mensen de gewone jongen is gebleven, medewerker onder de werkers. Hij heeft (zoals hijzelf zegt) „de andere kant van het bureau" gekend. Lintsen zou niet anders kunnen, want ondernemerschap is als een ziekte. En dan maar de kop boven water zien te houden in de aanloopperiode van een vernieuwd bedrijf als Iemco, waar 45 mensen een open beleid ontmoetten. En er staat weer een nieuwe b.v. op stapel: Lichtservice, het vervangen van lichtbron nen in bedrijven, die dan niet al hun vervangende spullen zelf in een winkel hoeven te kopen in de openingstijden. Zo'n „lichtservice" staat dag en nacht paraat. Cor Lintsen gaat zich nu met zijn Iemco toeleggen op het Leids- Zoeterwoudse industriegebied de Grote Polder, waar inmiddels tal van bedrijven zijn neergestreken „Geen wonder", meent Cor Lintsen, die zich als een der eersten hier vestigde, „want de lokatie is er uitstekend, direct bij de rijksweg gelegen. In de "kortste tijd ben je in Amsterdam of in Den Haag. Ik vond het belangrijk om in de Grote Polder te gaan zitten, omdat ik er me helemaal op de nieuwe bedrijven kan gaan werpen. En nu met bovenmaatse inspanning ertegenaan, met een toegewijd personeel. Nieuw leven voor een oud bedrijf, waar weer tiental len medewerkers achter staan. Die lichtreclame buiten heb ik van ze gekregen. Dat is verre van mis, als je nagaat dat je het vieren van deze vernieuwing ook met een bloemtje had kunnen afdoen". Wat betekent het ondernemer zijn in deze tijd voor Cor Lintsen? „Ik ken er die het zaakje zó néér zouden willen gooien. Ik ken er ook die met een bezorgd gezicht rondlopen, die een goeie baan zouden willen hebben. Nietwaar, de kosten góan omhoog, de winstmarges zakken, ook al door de hevige concurrentie, want het is in deze bedrijfstak een moordende aangelegenheid geworden met die prijzen die onder een redelijk minimum liggen. Niet, dat die ondervragers het lang zullen uithouden, maar je moet er toch maar tegenop kunnen boksen. Het resultaat is zonder meer lager dan het twee jaar geleden nog was. Maar we gaan er nu alles aan doen om de winkelbedrijven te activeren Met lagere prijzen een hogere omzet. Net zoals Teekens, daar heb ik heilig respect voor. Als de mensen bellen, sturen we hun de zaken meteen op". Lintsen is er de man niet naar, de dingen „uit de klauwen te laten lopen": „Bij investeringen moet je de vinger aan de Polse houden. Niet met het handje zomaar iets doen, 's avonds, naast je bord met soep. Wie dat niet doet, moet het zelf weten; moet ik soms een aap leren klimmen? Men moet zichzelf niet bedrie gen met goedkoper werk. Hou een stukje winst voor reservering,' voor vervanging. Niet dat dit altijd opgaat, maar met een tweedehands auto kón je 6oms voordeliger uit zijn, je liquiditeit wordt vaak niet aangetast. Ook zul je als manager delen van je werk moeten kunnen delegeren aan de juiste mensen. Nou ja, je mag blij zijn als je „het" hebt, maar je zult er dan ook wel gebruik van moeten maken, je ogen open houden, actief zijn en blijven en in je zaak geloven". Ton Pieten Koninklijk brons voor huisbediende Burgemeester Vis van Lei den (rechts op de foto) speldt hier de ere-medaille in brons verbonden aan de Orde van Oranje Nas sau op bij de heer B. Blij- leve. Dat gebeurde zater dagmorgen bij V en D, het warenhuis, waarbij de heer Blijleve 40 jaar in dienst is als huisbediende interne dienst. Universiteit wil volgend jaar 350 min. uitgeven Van een onzer verslagge vers LEIDEN De rijksuni versiteit zal volgens de concept-begroting 1976 die zij heeft uitgebracht in dat jaar ongeveer 350 mil joen uitgeven. Van dat be drag is ƒ230 miljoen be stemd voor de dekking van personeelslasten. Voor eenmalige overige uitga ven is 52 miljoen uitge trokken en voor de dek king van investeringslas- ten 60 miljoen. LEIDEN Het Comité Inter nationale Uitwisselingen en zijn Oxfordse tegenhanger zijn tussen alle plezierige bijeen komsten en excursies door tot het besluit gekomen, dat 1976 (het jaar dat de vriendschaps betrekkingen tussen beide uni versiteitssteden 30 jaar be staan) gevierd gaat worden met een massaal Leids bezoek aan de tweeling-gemeente. Dit jaar augustus blijft men dus thuis, maar van 20 tot 27 maart '76 (25 maart 1946 was de geboorte datum van het contact) gaan Leidse badmintonspelers, tafel tennissers, jonge boeren, foto grafen en „soroptimiststs" ten getale van 40 man naar Oxford. De grote „invasie" van Lelde- naren (90 lieden) vindt plaats van 14 tot 21 augustus '76. Heel Oxford zal tegen die tijd opge pord zijn om Leidse gasten op te nemen „en dat zal best luk ken", meent de journalist John Parsons, voorzitter van het Ox fordse comité. Tijdens de Paasdagen heeft men de Britse gasten een beetje tot rust laten komen, al. waren er weer tafeltennis- en badmin- tonontmoetingen en gingen som mige groepjes „de hort op" zoals de Jonge Ruiters over de Kaag en de architecten naar de Deltawerken. Tussen haakjes: vrijdag speelde het Oxford-ta- feltennisteam A gelijk tegen hun Leidse vrienden met 55, het b-team won met 100. Met badminton versloeg BC Leiden de Oxfordspelers met 116. Zaterdagavond was het een paar uur raak, in de zaal van de Grote Burcht. Gastheren en -vrouwen en hun Engelse gasten hebben zich bijzonder ver maakt. Dat lag niet in de laatste plaats aan het succesvol optre den van de Leidse groepen Czardas en Achelay, die in aller lei verschijningsvormen het fol kloristische element naar voren brachten: als zigeuners, Volen- dammers en Markense schonen (wellicht marketentsters) of als volbloed Balkanbewoners. Een grote groep van feestgangers gaf zich zelfs over aan primitie ve doch opzwepend geregisseer de volksdansen „on the left and right foot". Tegen die tijd was Oxford-min ded burgemeester Vis nog niet geheel ontdooid, ook dominee Williamson, de Deputy Lord- Mayor, keek even de kat uit de Leidse boom. Als bij donderder- slag werd daarna elk serieus gesprek onmogelijk gemaakt door het daverend geweld van een beproefde onvervalste Boe- rekapel, die trachtte de Burcht zaal omver te krijgen. De muren bleven weliswaar staan, maar de levende have slingerde zich al gauw opgepept door zoveel geblaas en gedreun in een carnavaleske polonaise langs ta feltjes en stoeltjes. De heer Vis keek op en de reverend zocht een redelijk heenkomen naar de uitgang, waar hij stralend de dingen op zich af liet komen. Mister Williamson vertrok met zijn gezin vroegtijdig, „want", zo zei de heer Aad van der Pompe, voorzitter' van het Leidse comi té, „hij moet morgen naar de kerk; hij is reverend, snap je". De stemming was uitstekend. bij alle bitterballen, de porties kaas, rolletjes ham, stukken worst, de pijpjes pils en andere gezellige drankjes. Toen op een gegeven moment Czardas iets fijns op touw wilde zetten, de violen en klarinet reeds gehe ven, bonkte de Boerenkapel niets en niemand ontziend weer binnen en gingen Leiden en Ox ford in een reuzeslang weer „rtiet z'n allen naar de Zaan" en vernamen de Engelsen quite un- British iets over „Rosemarie" en „datteme toffe jongens zijn". Laat die Leidse boerenjongens over een jaar in Oxford maar schuiven. Deze blaaspoepers gaan ïn augustus namelijk mee zeeziek of niet. Ze zijn goed voor een daverend familiefeest; De feestavond werd keurig bij tijds tegen middernacht in stijl besloten. De brass-band uit Ox ford toomde het gewoel wat in met vriendelijk gearrangeerde „mee-swingers", waarop men een dansje kon wagen. Pasen werd tenslotte ingeluid met „na tional anthems" en die deden de deur dicht Enkele binnengeslo pen buitenlandse werknemers wisten een uurtje lang met blije gezichten niet wat ze hoorden en zagen. Dat was even boffen, en ze kregen nog een bitterbal ook. Kijk, ook zó komen uitwis selingen tot stand en dat kan alleen maar goed zijn. i Oxford en Lelden In de Burchtzaal: een paar uurtjes ongedwongen plezier. Onder redactie van Jantje van Leyde, tel. 071-22244 tst.17. VIL Grof vuil De jeugdafdeling van VTL be staat 10 jaar. In het kader daar van organiseert de vereniging een aantal festiviteiten voor de jeugd, verspreid over verschei dene dagen. Vandaag was er in de kantine aan de Vliet een groot bingo-festijn. Morgen is er een feestmiddag voor de D- en E-junioren en morgenavond is er een voetbalwedstrijd tussen de jeugdleiders en een team be staande uit ouders van de leden. Vrijdag is er een disco-avond voor de A- en B-junioren. Zater dag brengt de jeugd een bezoek aan het bejaardenhuis Haag- wijk. Het jeugdorkest van De Burcht zal dit bezoek omlijsten met vrolijke klanken. Op 10 april gaan de C- en B-junioren naar Rotterdam om getuige te zijn van de Mini-sportshow in Ahoy". L. de Coligny Op vrijdag 11 april a s. om 15 uur zal dr. G. A. Steffens tijdens een bijeenkomst in de aula van de Louise de ColignyScholenge- meenschap aan de Kagerstraat worden geïnstalleerd als rector van de scholengemeenschap. De heer Steffens is de opvolger van drs. P. Bakker. De grofvuilwagen van de ge meentelijke reinigingsdienst komt morgen langs de volgende straten in Leiden: Van Vollen- hovenkade, van Vollenhoven- plein, Snouck Hurgronjestraat, Huizingastraat, Uhlenbeckkade, Colenbranderstraat, Meyers ka de, Dyvendakstraat, Kanaalweg (Van Hoge Rijndijk tot Van Vol- lenhovenplein), Rijndijkstraat, Kanaalstraat, Dozystraat, De Goejestraat, Cosijnstraat, Hart manstraat, Roomburgerlaan, Hoge Rijndijk (van Utr. brug tot Wilhelminabrug), Utrechtse Jaagpad (van Utr. brug tot Wil helminabrug). Catharinastraat, Rijnstroomstraat, Hoge Rijndijk (van Wilhelminabrug tot Rhijn- vreugd), Utrechtse Jaagpad (van Wilhelminabrug tot Rhijn- vreugd), Rhijnireugd, Brugge- straat, Besjeslaan, Park „Die Leythe", Roomburgerweg, Aar- straat, Meerburgerkade straat. Gouwestraat, Amstel- straat, Leedstraat, Wierin- strast. Usselkade, Kastec.' jf, Vliststraat, Zaanstraat, Maas straat, Merwedestraat, Drecht straat, Lingestraat, Spaames- straat, Lekstraat, Lastellumweg. Burgerlijke stand LEIDEN Getrouwd: H. J. M Bouwmeester en M. C. S. Schel lingerhout; J. J. ten Camp en M J. H. Akerboom; J. van Duijn en E. M H. P. van Santvoord; P. C. G. van der Hoorn en J. T\jurenhout; J. van Kasteel en M E. de Bakker; J. P M. Lo- vink en J. J. M Compier; T. H. Prause en E. M Odendaal; L. Ringma en G. M. van der Lin den; G. Sasburg en P. van der Bom; W. Stahl en M. J. M A. Bockweg; H. P. Taverne en J. Bal; F. W. Vermeer en M Par- Splitsing Vanaf vandaag is het in een groot deel van Leiden verboden een gebouw van voor 1 januari 1930 in appartementen te split sen zonder schriftelijke vergun ning van B. en W. van Leiden. De begrenzing van het gebied is als volgt: De grens met de gemeente.Lei derdorp van de Willem de Zwij gerlaan af in zuidwaartse rich ting, de rijksweg 4, de Europa- weg, het Lammenschansplein, de Voorschoterweg, de Roose- veltstraat, de Telderskade. de Boshuizerkade, de Toussaintka- de, de Churchilllaan, het water van de Boshuizerwetering, de grens met de gemeente Voor schoten, de grens met de ge meente Wassenaar, de grens met de gemeente Valkenburg, de grens met de gemeente Oegstgeest, de Broekweg. de Ketelmeerlaan en de Willem de Zwijgerlaan in oostwaartse rich ting. Het vergunningenstelsel, zoals thans voor dit deel van Leiden is ingevoerd en ook in Doesburg en gedeelten van Den Haag geldt, vloeit voort uit de Wo ningwet. Deze werd in oktober 1974 gewijzigd, nadat was geble ken, dat de splitsing van oude, gebrekkige woningen tegen ho ge prijzen aan de huurders voor „zelfbewoning" te verkopen. De kopers worden al vrij spoedig geconfronteerd met ernstige ge breken en groot onderhoud, ter wijl zij niet in staat zijn een oplossing te vinden voor de moeilijkheden waarin zij zijn geraakt monumenten afgebeeld: het Be gijnhof in Amsterdam, de Kui perspoort in Middelburg, het dorpje Orvclte en het St. Huber- tusslot in het park De Hoge Veluwe. In hetzelfde teken staan de correspondentiekaarten. een serie van elf kaarten met daar op een compositie van monu menten uit elke provincie. Iede reen kan deze aktic, waarvan de opbrengst in 1974 586.000 gulden bedroeg, steunen door zomerze- gels en monumentenkaartcn te kopen. Contactadres: J. Zitman- Schoppen, Burggravenlaan 211, tel. 26707. Camera: Hogewoerd 49, tel. 24919; „It's In the air" a l., dag. 19.00 en 21.15 uur, donderdag 27/3 tot en met woensdag 2/4 kindermatinee: „Tarzan in New York" al., dag. 14.30, maar met de paasdagen 14.00 en 16.15 uur; nachtvoorstel ling: „The last amerlcan heroe" 18 jaar, dag. 23.30 uur. Udo: Steonstraat 39, tel. 24130; „Keetje Tippel" 10 Jr.. dag,: 14.30, 19.00 en 21.15 uur. Bolde Paasda gen: 14.30, 16.45, 19.00 en 21.15 uur. AZL Glas In de Lakenhal wordt op 10 april een lezing gehouden over Nederlands Glas" door dr. Beatrice Jansen. Aanvang 20.00 Zomerzegels Een nieuwe serie zomerpostze- gels wordt op 4 april in circula tie gebracht. Burgemeester Vis koopt deze dag, 's morgens om half negen, de eerste zegels in het teken van het Monumenten jaar. Op de vier postzegels zijn De bezoekuren van het Univer sitair Medisch Centrum (het Academisch Ziekenhuis) zijn per 1 april gewijzigd. Voor alle patifinten geldt: 's middags be zoekuur van 14.15 tot 15.00 uur en 's avonds van 18.30 tot 19.00 uur. Voor de prematurenafde- ling (alleen voor ouders) geldt: bezoekuur van maandag tot en met vrijdag van 18.30 tot 18.45 uur eri zaterdag en zondag van 14.45 tot 15.00 uur. Bioscopen Luxor: Stationsweg 19. tel. 21239, „The Towering Inferno" 14 jaar, dag.: 14.00 en 20.00 uur. Studio: Steenstraat 39. tel. 33210, ..Jesus Christ Superstar" a.|„ da- g.: 14.30. 19.00 en 21 15 uur, bei de Paasdagen: 14.30. f6.45, 19.00 en 21.15 uur. Trianon: Breestraat 31, tel. 23875, „Roole Slen" 14 Jr, dag.: 14.30, 19.00 en 21.15 uur. beide Paasda gen: 14.30, 16.30, 19.00 en 21.15 uur. Rex: Haarlemmerstraat 52, tel. 25414, „Het is pas goed, als een tiroler het doet". 18 jaar, dag.: 19.00 en 21.15 uur. Kindermati nee: Walt Disney film (titel nóg' niet bekend), dagelijks om 14.30 uur. nachtvoorstelling. „Nlnotsctv ka woet wat vrijen Is" 18 jaar, vrijdag- en zaterdagavond om 23.30 uur.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1975 | | pagina 3