cebuto OPLEIDING FSB EUROPE BV BEGRAFENIS-en CREMATIEVERZORGING Van der Luit ENKELE GR0EPSLEID(ST)ERS O Inlichtingen over adverteren in deze rubriek Tel. 22244 SEIZOENARBEID dames LEIDSE SPAARBANK SECRETARESSE boekhoudkundige kracht ZIEKENVERZORGER/STER LEIDSE COURANT ZATERDAG 29 JUNI 197' KATWIJK: Heinsiusstraat 10. Tel. 01718-15185. R K. Uitvaartleider: W. J. E. Albers Aan alle katholieke ouders die hun zoon i gedegen opleiding willen geven. De laatste jaren is er veel gedaan aan onderwijsvernieuwing. Ook Huize 'Beresteyn' is hierdoor niet onberoerd gelaten. Toch staat op dit internaat de persoonlijke begeleiding nog steeds centraal. Daarmee bieden wij dan ook een optimale kans van slagen voor de volgende opleidingen: Gymnasium - Atheneum - Havo Mavo Het internaat kan maximaal 60 leerlingen herbergen. Deze 60 jongens worden naar leeftijd onderverdeeld in kleine groepen. Een degelijke en persoonlijke studiebegeleiding is hierdoor 1 gewaarborgd. Vanzelfsprekend wordt op een katholiek internaat de nodige aandacht aan de godsdienstige vorming besteed. Als u er iets voor voelt uw zoon gedegen te laten opleiden kunt u verdere inlichtingen bij de rector krijgen. Het adres is: Huize 'Beresteyn' Leidseweg 191, VOORSCHOTEN Telefoon 01717-2341 E. J. Roelants ARTS AFWEZIG van 1 tot 14 juli Waarnemers zijn de doktoren Van Walchren en Held. M. J. van Dam TANDARTS Geen tot 22 juli. H. A. RETERINK ARTS Oegstgeest Terweeweg 152 Afwezig tot 14 juli Waarneming plaatselijke J. H. BEYE Tandarts geen praktijk tot 29-7-'74 voor spoedgevallen 90790. Bij Beschikking van de Arrondissementsrecht bank te 's-Gravenhage d.d. 10 juni 1974 is PE- TRONELLA MARIA AL KEMADE, geboren te Noordwijk op 24 septem ber 1899, wonene en verpleegd wordende te Katwijk aan den Rijn, ge meente Katwijk, in Huize ,,De Wilbert", Overrijn 7, onder curatele gesteld met benoeming van Jo hannes Cornelis Gerards Braun, wonende te Am sterdam tot curator en van Elisabeth Cornelia Petronelle Braun, wo nende te Amstelveen tot toeziend curatrice. h. m. j. w. j. Kortmaan ARTS AFWEZIG van 4 juli tot 15 juli voor waarneming DR. H. A. M. M. MEYER Gerard Brandtstraat 29, tel. 60947. PLAATS EEN TELEFOONTJE HET LIDWINAHUIS TE LEIDEN Katholiek internaat voor zwakbegaafde meisjes, vraagt in verband met uitbreiding personeel: voor groepen van 12 meisjes in de leeftijd van 13-17 Schriftelijke sollicitaties te richten aan de directrice —t het Lidwinahuis, Zoeterwoudsesingel 33, Leiden. Franse liflafjes in Leiden! „Waar de neus de tong doet kietelen" Geopend vanaf 17.00 uur 's Woensdags gesloten. Café „De Vergulde Kruik" Bistroquette „La Calandre" Bar - Dancing Wik van den Wijngaard Hoofdstraat 12 Telefoon 43371 Leiderdorp Voor U speelt het trio HENNY LANGEVELD met zang van HANS LINNAERTS 2e Pinksterdag geopend v a. 8 uur 's avonds Zondags gesloten Toegang boven de 21 jaar. Bar-dancing DUNA-DELI Pickeplein 8, Noordwijk aan Zee Verschillende orkesten en disc-jockey. Ruime zalen voor feestavonden en recepties. Telefoon 01719 - 2600, b.g.g. 5006. Cebuto doet meer vakantie in uw reis! Vakantiereizen door heel Europa voor minder dan 40,- per dag, alles inbe grepen: komfortabele touringcar, des kundige reisleiding, alle excursies en volledig pension. Bljvóórbeeld: 6dgn. Harz-Romkerhalle ƒ224,- 8 dgn. Luxemburg-Clervaux 263,- 10dgn. Zwitserland-Graubünden 383,- 11 dgn. Voor/najaarsrondreis 372,- 14 dgn. Rattenberg (jongeren) 470,- Haal die nieuwe boeiende Cebuto-reisgids. Specialist in touringcarreizen. LEIOEN, Doezastraat 30. tel. 4*612/25971. het fijnste restaurant van Leiden. WITTE SINGEL 93 - FTEL. 01710-34343 Wij zijn 's zondags gesloten. Uw Huwelijksfeest of Jubileum vieren in een omgeving die Uw feest tot een succes maakt!! Op aanvraag zenden wij U onze folder Uw receptie-drankjes 1,50!!! HOTEL - RESTAURANT ,,'t KARREWIEL" Steenstraat 55 Lelden 22509-31851 RESTAURANT 'OTEL, „DE GRAVENPLAS" Langeraarseweg 1 - Langeraar Tafel reservering - Tel. 01722-2120 Restaurant direct gelegen a/d plassen Geraffineerde keuken mrhap VOOR EEN SMAKELIJKE HAP IN EEN GEZELLIG RESTAURANT (ook calorie-arm) Tot 12 uur koffie met tompouce 1,25 Probeer onze heerlijke salades: Huzarensalade Amerikaanse Macaronisalade Haringsalade, Mexicaanse Rijstsalade. Reeds v.a. 3.per portie. Steeds meer mensen laten de begrafenis of de crematie van hun overledenen verzorgen door Begrafenis Associatie AD SANCTOS Tel. 26618. BEGRAFENISSEN CREMATIES Leiden TRANSPORTEN Lanoe Mare RQ ROUWKAMERS Tevens bevindt zich daar de aula met air-conditio- ning en koelruimten. In de aula gelegenheid tot opbaren en het houden van rouwdiensten en gebeds-oefeningen. VENDUHUIS DER NOTARISSEN 's-Gravenhage gevestigd sedert 1812 Dir.: A. M. van Deurzen WOENSDAG, DONDERDAG en VRIJDAG 3, 4 en 5 juli 1974, aanvang 10 uur v.m. in het Venduhuis der Notarissen, Nobelstraat 5 te "s-Graven hage. t.o.v. Notaris J. S. van de Velde: VEILING van: elkeh. Mechelse kasten en buffetten, mah. er eikeh. lade- en tweedeurskasten, mah. boeken kasten, secretaires, ronde tafels, pal. penant tafel, bankstellen, fauteuils, stoelen, tafels salon-, eet-, slaapkamer- en bijzetmeubelen, schi derijen, akwarellen, prenten, boeken, spiegels pendules, brons-, tin-, koperwerk, kristal en werk, bl. en gekl. Chin.. Jap. en Europ. porselein en aardewerk, koelkasten, gashaarden, stalen ladenkasten, bureaus, kronen. Perz. e.a. karpetten en kleden, gouden en zilveren sieraden, tafel zilver, enz., enz. KIJKDAGEN: maandag en dinsdag 1 en 2 juli 1974 van 10 tot 16 uur. NOBELSTRAAT 5 - TEL (070) 462769 R.K. MIDDELBARE TECHNISCHE SCHOOL „ANTON ROSDORFF" GASLAAN 125 - HOEK LOOSDUINSEWEG TELEFOON 070 - 648918 - 648919 •s-GRAVENHAGE Gelegenheid tot aanmelding van leerlingen, jongens en meisjes. Afdelingen voor BOUWKUNDE WEG- EN WATERBOUWKUNDE ELEKTROTECHNIEK w.o. elektronica WERKTUIGBOUWKUNDE ELEKTRISCHE LASTECHNIEK (appl. cursus voor aank. lasconstructeur) Inschrijving dagelijks van 8.30 tot 17 uur. Wij vragen jongelui Wij geven gaarne een goed loon naar prestaties. H. VERDEGAAL ZONEN B.V. Wij vragen voor spoedige indiensttreding enige voor het schoonhouden van de kantoren. Geboden wordt, goede bijverdiensten en arbeids voorwaarden. Werktijden: van 16.30 tot 19.30 uur. leidse onderwijs instellingen Leidsedreef. Leiderdorp Telefoon(01710) 9 92 55* Gevraagd: Doktersassistente in Maatschap van internisten in het Sint Elisabethzie- kenhuis te Leiderdorp voor poliklinische en klinische werkzaamheden. Brieven richten aan Internisten St. Elisabethzieken- huis, Leiderdorp. Wij vragen per 2 september a.s. of eerder een Opleiding: Niveau H.A.V.O. Steno en typen vereist. Zij die pas afgestudeerd zijn voor een secreta resse-opleiding kunnen ook solliciteren. .Sollicitaties te richten aan: Bonda's Veevoederbureau B.V. snel druk kopie snelle offsetdruk (bij 25 ex. of meer) snelle fotokopieën (bij minder dan 25 ex.) onze prijslijst ligt voor u klaar! Beugelsdijk Leiden BV Hooigracht 69 -01710-34419 Wij zoeken met spoed een zelfstandige VERKOOPSTER PADBERG Oosterse mode-kaarsen-boetiek Steenstraat 19, Leiden. Aanmelden telefonisch tussen 19.00 en 20.00 uur, 01720-75427. is de nederlandse verkoopmaatschappij van Ray-O-Vac batterijen met filialen in België en Frankrijk. Door de snelle groei van onze internationale onderneming is uitbreiding van het be staande team op korte termijn noodzakelijk. Wij zoeken een jonge In de leeftijd van 20-22 jaar. Hij moet de dienstplicht vervuld hebben. De minimum eis: Praktijkdiploma Boekhouden of studerend daarvoor. Typevaardigheid. Kennis van de Engelse taal is een plus. Sollicitaties te richten aan ESB EUROPE B.V. Postbus 105, Voorschoten. Tel. 01710-63400. „Mariënhaven" Bisschopslaan 1, Warmond. Telefoon 01711-3741. In ons verpleeghuis voor verpleging en verzorgingbehoevende bejaar den begint op 3 september 1974 de nieuwe tot het wettelijk erkende diploma Aan deze cursus, die 2 jaar duurt kunnen jonge mensen deelnemen, die bij de aanvang van de cursus 17 jaar oud zijn en de O.V.B. of INAS-opleiding hebben gevolgd. In vele gevallen is ook 3 jaar voortgezet dagonderwijs (mits met succes doorlopen) voldoende om toegelaten te kunnen worden tot de cursus. Zolang de opleiding duurt, bent u bij ons in loondienst, dat wil zeggen dat u een aantrekkelijk salaris verdient plus 14% onregelmatigheidstoe slag en 7 1/2% vakantietoeslag: 2 x per maand vergoeden wij de reiskosten voor bezoek ouderlijk huis voor zover deze meer dan 2,50 bedragen en de eerste aanschaf dienstkleding wordt gratis verstrekt. Wij beschikken over goede huisvestingsmogelijkheden. Voelt u voor dit mooie beroep of wilt u nadere inlichtingen, schrijft u dan een briefje aan de directrice, Bisschopslaan 1, Warmond. Voor informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1974 | | pagina 8