IhII •25 IE^@WjB^I^^E3,®M!mai,P®«ess Iffipl zrPT- «ÉW» - KIS^"M5e®:awsi8^Xï«a,!i*l^Sti B s t MWT- liüi liSlgsl -•upim*** Htüsfös:r---— IK®? ■&S» iVa het puinruimen de bezinning M^E2Z §gs|k|3 stSrSS Restauratie binnenstad flS jiSK'BSS gaat nu voor atbraak sSSBS Siiiai §s§,* MM - ^WS'ZfiJSS »^,ÏH:K,S: OTivEr^vé' ra V=i BS - MSimSi -S^aBSK «"f ~'I irnmm 5€««r aSS^S w.nssair.rs LEiDERDOpfp11—s4sr««oe.r.rr ^nr ««frss deh.ss?s,7-10 8*,o °SSow£! ÏÜ*-Zn.Z£LZ "^STOW.!» a. .-;; sarATSs^ "ajr»."-» sv rasas Expositie in Leiden .Mr •p*W3H5 'ffliAV""1™""" ,s ir,wrn,eTwilïe°nl!berr7n StlltÜef OIlcls 2£3 SSrSrS1 Oscar Back "herbergpn: Haarlpm!"6" Alkmaa^"""lUaal't 1975 Z/.xLRD. C 2. Nl 1974 R.k.-vieringen H\™rC De Kaaj 9.30 uur ds. ,.S Ten* 1 ren voor het blok gezet. Binnen- ken van de wereld. groot monument, zoals sommi- steden herstellen betekent letter- En de bestemming bijvoorbeeld gen wel eens willen beweren. ST/DEN HAAG De rege- de oude binnenstadskerken nu rente en a Men is er in ir de dag. overal in de bewoonde we- Iers, of vernieuwende gemeente- wordi 1 van reld, kale plekken, woestenijen besturen thans uit voor woon- en dek stomerij, de Delft, Leid®n- deel van j*" AMSTERDAM 0 d s lei of de een halt toe talen, dan voorheen. De Neder- oude straten en ontelbaar vele land heet. ons gees'elijk psycho- wel onder leiding van een pas- gen. ontspanning en stilte-waar- We behoeven niet meer rond te het geheel 8ebl®v®n To 0„kn.„ Tfln Cr01Pe De landse bisdommen vragen zich monumentjes van dierbare her- logisch, biologisch en medisch toor - op. om de leefkernen (zo nodig. Met andere woorden oude lopen in lfide of 19de eeuwse tn dat is de bedoeling van de is ge*oz af. waaraan ze begonnen zijn, inneringen omvergehaald. Er nog eens zwaar zal opbreken, men wil de dorpskernen) tegen woningen in ere herstellen, ook kledij, hoewel het er de laatste nota Stadsvernieuwing en het j -J® d Fmmv Ver toen ze de oude, monumentale resteerde slechts een kille ruim- Criminologen willen rustig kwijt, vernieling en uitholling te be- de echte onvervalste winkelier tijd soms toch weer op gaat lij- werk van Monumentenraad en I icnidoo p. y - kerken in handen gaven van de te. waarvan maand na maand dat de stijgende criminaliteit schermen. Ineens krijgt een niet weer terug, zo weinig mogelijk ken. We behoeven ook de paar- Monumentenzorg. hetj (19 7>. Mariolein levensgrote slopers. „Moeten we de kosten van gederfde erfpacht- vooral te wijten is aan dat be- geheel onbekende architect Edo snelverkeer, zoveel mogelijk ge- detram. of het koetsje niet meer T. v. d. Houten ^Sterke(1973)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1974 | | pagina 4