A C HET ARME EN RIJKE HEMD VAN DE VISSER Vi c. f\Lé J V VI ZATERDAG Z9 JUNI IÏÏ7* LEIDSE COURANT PAGINA 10 Juniorenhoek DE AVONTUREN VAN PIET POTLOOD ©P[B l C/J "O Orl o r &L2LN.I ZATERDAG 29 JUNI HOT 20.30 Holland Festivalvoor stelling Stallerhof (Deutsches Schauspielliaus Hamburg) (J). Theater aan de Haven 20.30 Hol land Festivalvoorstelling Tafels (De Appel) (J). Congresgebouw 20.15 Gasparone (Theater Oberhausen) (J). Diligentia 20.15 Holland Festival concert „Rondom Schönberg" (Amsterdams Strijkkwartet m.m.v. solisten). Haagse Jazz Club 21.00 The Pim Cats o.l.v. Pim Hoogervorst (J). Stadhuishal Rijswijk 20 15 Holland Als je een schelp aan je oor houdt, hoor je de zee ruisen. Dat denk je tenminste maar het is niet waar. Door de bijzondere vorm van de schelp en omdat hij van binnen zo spiegelglad is, vangt de schelp alle geluiden uit de omgeving op en weerkaatst die. Met een vreemd woord: de schelp resoneert, geeft die ge- duiden weer terug. Geleerden hebben eens een schelp in een totaal geluiddichte ruimte ge legd. Ze legden de schelp tegen hun oor maar hoorden helemaal niets. Als er dus geluiden om heen zijn, is het net of de zee ruist. Probeer het maar eens. In het land van de sultan woon den eens twee vrienden die van af hun kinderjaren samen op trokken. Maar de een erfde land en werd een rijke boer; de andere erfde een simpel vissers bootje en werd een arme visser. Rijkdom of armoede stond de vriendschap niet in de weg. Tot dat de rijke boer trouwde met een vrouw, die het niet passend vond dat haar man bevriend bleef met een arme visser; zij hield haar deur voor de arme vriend gesloten. Op een dag stond de rijke boerin bij haar washuis op te letten of de dienstmeisjes wel goed was ten. Daar kwam de visser voor bij, gekleed in het enige hemd dat hij bezat. Dat hemd was vuil en de boerin zag het. De visser bleef bij het washuis staan en wachtte; zou de vrouw zeggen; „Vriend van mijn man, trek vlug je hemd uit, ik zal het laten wassen? Nee, dat zei ze niet en de visser begreep dat deze vrouw hem voorgoed van zijn vriend zou scheiden. Toen besloot de visser om met zijn bootje weg te varen naar een andere plaats aan de kust en daar voorgoed te blijven. Op die andere plaats ving hij ook weer vissen in zijn net. Maar het was een gelukkige dag, toen hij met zijn net iets anders ophaal de; een hemd.. Nadat de visser het gedroogd had, zag hij niet alleen'dat het hemd gemaakt was van het allerfijnste linnen, maar ook dat het volgestikt was met de kostbaarste witte, roze en zwarte parels. Wat je opvist met je net, dat mag je houden. Of je nu ook een vorstelijk hemd mocht houden dat wel van de sultan zelf kon wezen of van de keizer van China of de koning van Perzië, daar twijfel de de visser aan. Daarom trok hij zijn eigen oude hemd aan en ging met de opgeviste schat naar het paleis om dit aan de sultan te vragen. Nu had de sul tan juist gedacht: „Ik wou dat mijn dochter een goede man had" En op datzelfde ogenblik kwam, als uit de hemel gezon den deze visser met een hemd dat een fortuin waard was. Hij zei bij zichzelf: „Wat een eerlij ke man, om dit uit zee opgevis te hemd niet te willen houden zonder mijn toestemming. Het is niet van mij. dus het is van de eerlijke vinder: een beste man voor mijn dochter. Wat de sultan bij zichzelf zei, was even belangrijk als wat de sultans- dochter dacht. Wel, zij vond de viser niet alleen eerlijk en schatrijk met dat hemd, maar bovendien vriendelijk en heel knap. Zo trouwde het jonge paar en leefde gelukkig in het paleis van hun vader, de sultan. De visser hielp die vader bij het regeren van de stad en viste voortaan alleen voor zijn ple zier. Hij bezat nu hemden in overvloed en droeg het hemd met de witte roze en zwarte pa rels alleen op feestdagen. Intussen was de geschiedenis van de visser die met de sultans- dochter trouwen mocht rondge gaan in het land. Ook de vrouw van de rijke boer hoorde er van en dacht: „Hij moet de vroege re vriend van mijn man zijn". En ze werd groen van jaloezie. „Had ik toch maar zijn vuile hemd gewassen, dan zou hij nooit van hier weggegaan zijn. Dan was hij nog steeds een arme visser en geen rijke sul- tanszoon". De vrouw van den rij ke boer kreeg nog andere tegen slagen. De oogst op het land mislukte, het vee werd ziek, de bliksem sloeg in haar huis. De rijke boer werd arm. Nu zon de jaloerse vrouw op een middel om opnieuw rijk te worden en meteen de gehate visser onge lukkig te maken. lij huurde op de dievenmarkt ze ven dieven met een hoofdman. De zeven mannen verborg ze in zeven haverkisten, die toch leeg stonden omdat de oogst mislukt was Daarna liet ze de kisten door de hoofdman naar het pa- leis van de sultan brengen. „Als de dieven eenmaal in het paleis zijn, moeten ze het hemd voor mij stelen" sprak ze af en be loofde de hoofdman en de die ven een grote som. De hoofd man vervoerde de zeven kisten naar het paleis en vroeg aan de sultanszoon: „Hoge Heer, ik vraag aan u een gunst, omdat u wijd en zijd bekend staat om uw eerlijkheid. Deze kisten be vatten kostbaarheden van de keizerin van China. Ik moet ze vervoeren naar de koningin van Arabië. Elke nacht zoek ik een zeer vertrouwd adres om ze te laten bewaren, en waar kan ik in deze stad een beter adres vinden dan het uwe? Mogen de kisten onder uw hoede blijven? De visser stemde toe en liet de zeven kisten in zijn slaapkamer brengen. Maar toen zijn vrouw de sultansdochter, die rommel zag, vroeg ze ontevreden: „Moeten die kisten nu juist in het vertrek staan waar wij sla pen?" Haar man antwoordde: „Ja ik ben verantwoordelijk voor de kostbaarheden van de keizerin gan China" Die avond kon de sultansdochter niet slapen. Zij stond op en ging met haar kaartspel spelen. Om middernacht hoorde zij gedruis gaf een gil en riep: ,',Ik hoor geluid in de kistend" Klaarwakker van de gil riep haar man schielijk de wachtposten en gaf bevel onverwijld de dek sels dicht te timmeren. Toen dat gebeurd was boog hij zich over een kist en vroeg: „Hei- daar, jü ln je kist wat wou je hier komen doen? Het benauw de antwoord luidde: „Wij zijn gehuurd om het hemd met de witte, roze en zwarte parels te stelen" „Wie heeft je gehuurd?" vroeg de man van de sultansdochter, die visser was geweest. „De vrouw van de rijke boer, die nu arm is geworden, klonk het gesmoord. Toen wist de visser genoeg, hij liet de dichtgespij kerde kisten naar de gevangenis brengen. Ook de hoofdman die de volgende morgen beleefd ,',de kostbaarheden" kwam halen, werd opgepakt en in het gevang gestopt. De boerin moest voor straf en tot haar eeuwige schande een jaar lang in een vuil hemd rondlo pen. Maar de sultanszoon die vroeger een arme visser was geweest, had medelijden met zijn oude vriend. Want niet al leen had hij zijn rijkdom verlo ren, bovendien (en dat was nog veel erger) moest hij het leven door met een vrouw die groen en geel was van jalouzie en haat. Daarom gaf hij hem geld. Genoeg om de tegenslagen op het land, in de stal, en aan het huis te boven te komen. ■\\'S B.R.2/-& Wel eens zo'n apparaatje gezien waarmee je iets dicht kan klemmen Juist, je steekt die twee pootjes door een gaatje van bijvoorbeeld een dikke, grote enveloppe, buigt dan de twee pootjes om en de zaak zit dicht. Maar je kunt er ook een ring van maken. Je hoeft niets anders te doen dan die klemmetjes, heel voorzichtig, om je vinger te buigen. Pas op dat je je niet bezeert. Met wat lijm en een pareltje hoeft geen echte te zijn, hoor maak je er een leuk ringetje van, zelfgemaakt ook nog. In plaatq van een namaak- pareltje is een kraaltje ook best leuk. Oplossing van vorige week Als je het goed hebt gedaan haald, kreeg je deze negen lucifers hebt wegge- 3JP.2/-A j Festivalconcert Ensemble Sour Cream (J). Poppentheater Guido van Deth 14.30 De verdwenen prinses. Zeiss Planetarium 14.30 Kinder voorstelling Reis door het heel al; 16.00 Uren, dagen maan den, jaren. ZONDAG 30 JUNI Koninklijke Schouwburg 20.15 Hol land Festivalvoorstelling COR- FAX (Don't ask) door La Mama ETC New York (J). HOT 20.30 Holland Festivalvoor stelling Stallerhof (Deutsches Schauspielhaus Hamburg) (J). Congresgebouw 20.15 Die Lustige Witwe (Theater Oberhausen) (J). Poppentheater Guido van Deth 14.30 De verdwenen prinses. Grote Kerk 20.15 Holland Festi valconcert door het Radio Ka merorkest o.l.v. John Andrews m.m.v. koren en solisten. Zeiss Planetarium 14.30 Kinder voorstelling Reis door het heel al; 16.00 Uren, dagen maan den, jaren. Paard van Troje, 21.00 uur Dich ter/zanger en gitaris Ton Kle ment en de groep Surprise. Openluchttheater Zuiderpark, 20.30 uur ,,De wijze kater" (Groep Toetssteen). Maandag 1 juli Koninklijke Schouwburg, 20.15 uu Louis Falco Dans Com pan (Holland Festival) (J). Remonstrantse Kerk, 20.15 ut Holland Festivalconcert vj rokmuziek (J). Openluchttheater Zuiderpark 14.00 Pipo de clown en Mamma loe. Koninklijke Schouwburg, 20.15 uu Hollandfestival-voorstelling vai „L'Erismena" door de Ned Operastichting (J). Bioscopen APOLLO: Tien stalen vingers (18) 2.30, 7.00, 9.15 en zo. 12-15, 2.30, 4.45, 7.00, 9.15. Ble movie (18) vr. en za. 24.00. ASTA: The way we were (14) 2.30, 7.00, 9.30. zo. 1.30, 4.0O, 7.00, 9.30. BI JOU: Bertrand in on(t)roerend goed (a.l.) 2.00, 7.30, 9.30, zo. 2.00, 4.15, 7.30, 9.30. CAMERA: Le magnifique (14) 2.15, 7.15, 9.30, zo. 2.15, 4.30, 7.15, 9.30. CI NEAC: Lucky Luke (a.l.) 9.30, 11.30, 1.30, 1.30, 3.30. Twee men sen (18) 5.30, 7.30, 9.30. Rebel in ketenen (18) za. 24.00. CORSO: Thunderball (14) 2.00, 8.15, za. 2.00, 7.00, 9.15. zo. 2.00, 4.15, 7.00, 9.15. DU MIDI: De avorttu- ren van rabbi Jacob (a.l.) 8.15, za. en zo. 7.00, 9.30. De hofnar (a.l.) do. vr., zo., ma., di. 2.00. Gullivers reizen (a.l.) za. en wo. 2.00. EUROCINEMA: De val van Rome (a.l.) 1.30, 7.30, za., zo., woe. 3.45, 7.45. Toen vrouwen staarten hadden (18) za. 24.02. Kom van dat dak af (a.l.) za.. zo., woe. 1.30. FLO RA: Horizontale pret op het ronde bed (18) 2.00, 7.00, 0.15 zo. 2.00, 4.30, 7.00, 9.15. De bloeddorstige Dracula (18) vr. en za. 24.00. KRITERION: Don't look now (18) 3.00, 7.00, 9.30. The concert for Bangla Desh (18) vr. en za. 24.00. ME- TROPOLE: Jesus Christ supr- star (a.l.) 2.00, 8.00. ODEON: Cleopatra (14 jaar) 2.00, 8.00, Roseanna (18) vr. en za. 24.00. OLYMPIA: Als adelaars vielen zij aan (14) 2.00, 8.00. PASSA GE: Kuifje en het haaienmeer (a.l.) 1.30, 4.00, 7.00, 9.30. The big boss (18) vr. en za. 24.15. REX: Fury of king boxer (18) 9.30, 11.30, 1.30, 3.30, 3.30, 5.30, 7.30, 9.30. zo. 1.30 enz. Kuifje in de zonnetempel (a.l.) zo. 11.30. ROYAL '70: Strafbataljon 999 (14) 2.15, 8.00, vr. en zo. 2.15. 7.00, 9.30, za. 2.15, 7.00. Zoon van Godzilla (18) vr. za. 24.00. Tarzan's grootste gevecht (14) zo. 12-00. ROYAL OP ZOLDER: Black Belt Jones (18) 2.15, 8.00. vr., za. en zo. 2.15, 7.00, 9.30. De onoverwinnelijke zeven (18) vr. en za. 24.00. STUDIO DE LUXE: Vrolijke ontucht in Tirol (18) 2.15, 7.15, 9.30. zo. 1-30. 4.00, 7.15, 9.30. STUDIO 2000: De drie musketiers (14) 7.00, 9.30. zo. 1.00, 7.00, 9.30. Winne- tou tegen de desperado's (a.l.) za. en woe- 2.00. DE UITKIJK: American graffiti (14) 2.30. 7.15, 9.45. zo. 1.30, 4.00, 7.15, 9.45. DELFT CITY: Papilion (14) 2.30, 8.00. Dt vijfde vinger (18) vr. en za 23.30. CITY SELECT: The grea race (a.l.) 2.30, 8.15 DELFIA: Vrolijke ontucht in Tirol (18; 2.30, 7.00, 9.15. De onverzadigba. ren (18) vr. en za. 23.30. DOE LEN KINO: Het zwarte gout van Oklahoma (14) 2.30, 7.1 9.00 ma, di en wo. 7.00, 9.00' FLORA: Je kunt me er middei in de nacht voor wakker makei (18) 7.00, 9.15. Tarzan, konin| van het oerwoud (14) zo. 2.30, STUDIO D: (Dokter Zjivago (14^ 7.30. The aristocats (a.l.) zaj enz. 2.30. FILMHUIS: Holland festival-films 8.00, 10.00. PAULUS DE BOSKABOUTER - DE HELDENMOL NE' MU go-; Sle< doe ki Door JEAN DULIEU K-6 Een beetje zorgelijk zette Paulus zijn zitten, besloot hij die meteen om raad te het", zei Paulus gauw, „je bent erg wak wandeling voort. Hij vond het altijd vervevragen. Goeiemorgen Oehoeboeroe", riep ker". „Heiendal buitengemeen zeer erg", lend om iemand voor het hoofd te stoten en hij vriendelijk, in de hoop dat de uil niet beaamde de oude uil. „Heb je me wat fc- hij wist nu zeker dat vooral mollehoofder. sliep. „Oehoeboeroe sliep wel, maar schroh vragen?"" „Ja", zei Paulus, „dat heb ik", erg gevoelig zijn. Toen hij dan ook bij eet wakker en riep: „Ik sliep niet hoor". ,,Ik zie „Dan kom ik even bij je", zei Oehoeboeroe. dennebosje kwam en daarin Oehoeboeroe zag SUSKE EN WISKE - DE NARE VARAAN l I nek snel pes pro ron Als je niet heel goed kijkt, denk je dat die mannetjes m«*i do >>V:o Jan -recies hetzelfde zijn en i met de hoge hoed ook. Mis, er zijn maar twee tekeningen r-<vvo» o-y-^er. Welke twee zijn dat? LUCKY LUKE - DE ZWARTE HEUVELS

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1974 | | pagina 10