;g a VOLENDAM WEER WINNAAR VAN DE ZILVEREN MOLEN TIEN IN EEN VAN DE LAATSTE PLAATS AF Ajax verliest eerste duel m A JUBILARIS CWS RONDE VERDER Meije wandeltochten igs s i ;eai ■el< Jeugd- scliaken in Leider dorp aUBKAMPIOENSCHAP VAN DE VRIES CDA DONDERDAG 16 MEI 1974 LEIDSE COURANT et héle beleg meer „Dat ij rk dan dit elgrado Ierland itander Dslavië. pert te ndentoe daar enië, ije toe zijn. i vo plo doel: d happen lit en geho het ieder :n spel ibic eei le com[ et één Wene nl stelle drie it toern tem di dactle scoact if vol) or hel (We$ dat H uit el en, tien G rga VI Tuten) A). Fi les :hut nuldei nd. (i werek richt titelho lijn Martt Sport( jes LEIDEN Zaterdag organi seert De Zijl/LGB, Leidens grootste zwem- en polover eniging, een zwem-in. Ieder een die kan zwemmen mag aan deze prestatie-zwemtocht meedoen. Men kan zich op geven voor twee afstanden, te weten 400 meter en 750 meter, of voor allebei. De zwem-in wordt gehouden van 16.00 tot 18.00 uur in zwem bad De Vliet. De kosten var inschrijvingen bedragen f 1,50 per afstand. Deze nieuwe trim-act ie van Zijl/LGB werd mede moge lijk gemaakt d-oor financiële steun van Luba. - Op het terrein van Bernar- dus aan le Hoge Rijndijk (Hazerswoude) wordt zater dag a.s. de eerste ronde var net kampioenschap voor be drijven verspeeld. De week daarna wordt het toernooi voortgezet bij Hazerswoudse Boys, waar wethouder Van der Werf de prijzen voor de best geklasseerden zal uitrei ken. Gespeeld wordt in twee poules. De aanvang op beide zaterdagen is 0.900 uur. - De streekderby tussen Ber- nardus en Alphia wordt niet op zondag 19 mei gespeeld, maar op zaterdagavond 18 mei. Voor Bemardus is het een uiterst belangrijk duel, want als er in Alpihen gewon nen wordt is de promotie naar de KNVB een feit. Dat zelfde geldt trouwens voor SVLV( dat tihuis speelt tegen MMO. De aanvang van de wedstrijd Alphia—Bemardus is 18.30 uur. - Theo Louwers, lid van de Hazerswoudse tafeltennisver eniging Avanti, is geselec teerd voor de Nederlandse junlorenploeg, die op 16, 17, en 18 mei meedoet aan de open Engelse kampioen schappen. Louwers heeft, zijn debuut in het Nederlands team reeds gemaakt tijdens de Benelux-kampioensChap- pen in Luxemburg. - Op woensdag 15 en woens dag 22 mei houdt de dames- afdeling van de SC. Lisse een instuif. Alle dames en meisjes die iets zien in het voetbalspel zijn 's avonds vanaf 19.00 uur welkom op het Gemeentelijk sportpark om eens te horen te zien of mee te doen. Voor shirts zorgt de club; broekje en schoenen dient men zelf mee te nemen. Nadere informatie kan men inwinnen bij Mej. Duivevoorde, Lisserweg 716 te Lisserbroek. Telefoon: 02521—13423. - Ter gelegenheid van het kampioenschap van beide standaardteams geeft het be stuur van de SV Randstad Sport vrijdag a.s. gelegen heid tot feliciteren. De recep tie wordt gehouden, in het clubhuis aan de Juliana van Stolberglaan. Tijd: 19.30 uur. - In café 't Soldaatje is men momenteel bezig het jeugd kampioenschap biljarten van het district Bollenstreek af te werken. Zaterdag om 10.00 uur wordt het toernooi voort gezet, terwijl om ongeveer 13.00 de finales een aanvang nemen. Grootste kanshebbers zijn momenteel Bakkes, Boots, Buis en Arends. Het peil van dit jeugdkampioen schap is bijzonder goed. Moyennes van 3.19 en series van tegen de twintig zijn voor de jeugdige spelers tus sen de 11—17 jaar geen pro bleem. - Zaterdag om half vijf wordt de volgende wedstrijd ge speeld om de Sikkens-trofee. Ter Leede en Hillegom tre den In het strijdperk om uit te maken wie er afvalt en wie er verder gaat. De wed strijd wordt gespeeld op het terrein van GWS aan de Leidse Vaart. - Op het sportpark Noord wordt op Hemelvaartsdag door de F-pupillen van alle Leidse voetbalverenigingen weer gespeeld om de tradi tionele Kooi-cup. Reeds om half negen wordt begonnen met de eerste wedstrijden. Om 15.00 uur beginnen de f:- nales, terwijl daarna Mat Keereweer oud doelman van Roodenburg de prij zen zal uitreiken. Iedereen is van harte welkom bij dit unieke jeugd toe mooi. LEIDEN Volendam is wederom winnaar geworden van de Zilveren Molen. Het heeft de IJssImeerkust-bewoners ditmaal wel enorm veel moeite gekost. Verantwoordelijk hiervoor was RCL, dat via Quick Boys in de finale was gekomen. Na 90 minuten voetbal was er nog geen beslissing gevallen, want beide teams hadden één doel punt geproduceerd. Na de verlenging bleek in die stand geen veran dering te zijn gekomen. Strafschoppen moesten de uiteindelijke win naar aanwijzen en pas na heel wat elf meter-trappen bleek Volen dam dat te zijn. Al na een paar minuten liet RCL zien, dat het besl'ist niet wider de indruk was van Volendam's reputatie. Na een vlotte combi natie verscheen Leo Holl ineens alleen voor doelman Koning, die hij met zijn schot kansloos liet. Helaas voor RCL leverde de po- En het steekje dat deze had laten ging geen succes op, want het vallen werd sn-el weer goedge- 1—0. Zowel vlak vóór, als na de pauze was het RCL dat de beste kansen kreeg. Men verzuimde echter om verder afstand te ne men, zodat Volendam de draad weer kon oppakken. leder stuitte via de paal het veld weer in. Enigszins ge schrokken zette Volendam meer vaart achter zijn aanvallen. Dat leverde wèl een klein veldover- wicht en een aantal kansjes op, maar vooralsnog geen doelpun ten. Leeflang en Jaap Jonk richtten veel te onnauwkeurig. Volendam zag ook geen kans om RCL in te binden. Integen deel, de Leiderdorpers kwamen er soms gevaarlijk uit. Teske bijvoorbeeld liet een goed schot los, waar Koning echter even knap op reageerde. Na ruim een half uur spelen bleek weer eens de kracht van de RCL-aanval. Roodenburg nam een hoekschop en Ferry Haver stond klaar. Hij nam de bal in eens op de slof en doelman Ko- maakt. Linksbuiten Siem Ko ning liet, zeven minuten na de hervatting, een schot los, dat doelman Brandt en zijn defensie totaal verraste. Het betekende wel 1—'1. Het betekende tevens, dat Volendam van nu af het ini tiatief overnam en RCL zich moest bepalen tot verdedigen. Toen Leo Holl ook nog eens ge blesseerd het veld verliet stel den de uitvallen van de Racing daarna niet zoveel meer voor. Doch ook Volendam, dat in Kip Jonk zijn sterkste man had, zag geen kans om echt gevaarlijk te worden. Weliswaar moest Bram sjoerd Teske ziet hier een belangrijke scoringsmogelijkheid over het hoofd. Haver (op de grond) had in- Brandt enkele malen attent rea- geschoten. geren, maar onder druk kwa men de Leiderdorpers toch niet te staan. Een verlenging was zo- mogelijkheden, hoewel de beste spits Leeflang oog in oog met gte keer kwamen er strafschop- doende onvermijdelijk. zonder meer was weggelegd voor Brandt. Zijn schot vloog over. pen aan te pas. Na negentien Volendam. Toen de hele achter- Tijd ontbrak om echt iets goeds penalties verzekerde Volendam ning kon gelaten naar het net: Daarin kregen belde teams nog hoede van RCL mistte kwam op te zetten en voor de zoveel- zich wederom van de Molen. LEIDERDORP Onder auspiciën van de schaak vereniging „Leiderdorp" worden op 18 mei wed- strijden om het jeugd kampioenschap van Lei derdorp gespeeld. Aan dit kampioenschap kan be halve door de eigen leden deelgenomen worden door jongeren Uit Hoogmade, Zoeterwoude en Leiden. Er wordt gespeeld in drie groepen: 1. voor jongelui van de lagere scholen, 2. voor jongelui die op 31 augustus 1974 nog geen 16 jaar zijn en 3. voor jonge lui die op 31 augustus 1974 nog 6een 19 Jaar zijn. Geschaakt wordt in het dorpshuis aan de Hoofd- straat van 9.30—12.00 uur en van 14.00—16.30 uur. Het inschrijfgeld bedraagt voor groep 1/1,— p.p. en voor groep 2 en 3: 1,50 p.p. Opgave voor 16 mei bij A. Rijnsburger, Beu kenschans 54, tel. 92345, H. de Goede. Brederode 28 en A. Grim, Hoofdstraat 248. LISSE Weinig publiek, weinig verrassingen, maar toch wel een aardige zaalvoetbalavond. Dat weinige publiek zat 'm uiteraard in de Europa Cup-finale die vele mensen aan de tv kluisterde. Weinig surprises, omdat de sterken zich nu toch wel van de zwakken gaan scheiden. Toch leuk voetbal, want inzet was er in de Lisser Sport hal weer in overvloed. Godyla moest afhaken vla Van Gerven, ter wijl Lisser Boys voor de tweede maal een punt verspeelde. Het fel le Van Zeist was daar verantwoordelijk voor. SRV-Boys zag zich op de ranglijst gepasseerd door Tien in Eén. Caspers handhaafde zich vrij gemakkelijk aan kop ten koste van Taveerne Boys. SRV—Tien In Eén 3-7 Tien in Eén heeft, door deze ecla tante overwinning, de laatste plaats aan de SRV-Boys overge daan. De zege kwam net zo re gelmatig tot stand ais de uitslag reeds doet vermoeden. Beyk, Janmaat en Bom zorgden voor een 3—0 voorsprong, waarna Kanendorp iets terug deed. Ver volgens nam In 't Veld drie goals voor zijn rekening, waar na Van Oosten en Piet van der Laan de score voor SRV een be ter aanzien mochten geven. Van Gerven—Godyla 6—2 Burgerlijke stand LEIDEN Geboren: Patricia dr v: A. J. J. M. van den Ameele en J. D. Bronsgeest; Alexander zn v: T. van der Plas en W. MeIJvogel; Vonk i J. O. van den Berg; Robbert Jasper Boris zn v: T. J. H. A. van Kampen E. H. van Oort; Llnda Antolne Johanna dr v: C. P. H. Broekhof G. J. P. A. M. Snoeren; Patrick Jo hannes Christian in v; R J. C. Ba- s Jeanln i C. 1 dr v: W. F. van Koperen en M. C. Leeflang; Gijsbert zn v A. Duljn- dam en A. van den Oever; Jan zn v: A. de Haas en N. Hoek;Karlen Charlotte dr v: K. A. Flkkert en J. Z. Wierstra; Wendy Beatrix v; H. van Ormondt en I. B. Zoest. OVERLEDEN: G. F. A. Visser; G. den Akker; J. J. de Wolf; F. Bouwhuis, Barentszstr. 2a,; Marlssa Maaike, d.v. H. Kardol en G. J. Ramp, Jac. van Ruysdaelpleln 193: Jelle z.v. B. Spaargaren en C. A. M. Schouten, Jac. van Ruysdael pleln 169; Monique, d.v. L. J. Turk en I. van Wljngarad«m, Ooievaar straat 121. Ondertrouwd: A. P. Roubos te Llsse en J. H. Pals te Llsse; M. J. W van de Laar. te Llsse en C. T. A. Scholten, te Haarlem. J. J. de Jong te Llsse en H. J. Vrijthof, te Rotter dam; A. Imthorn to Llsse en S. Bal kenende te Llsse; A. H. Zaal, te Wllnls en M. M. C. Elferlng te Lis- Gehuwd: J. H. M. Schoneveld t In het begin zag het er niet naar uit, dat Van Gerven zijn tegen stander deze toch wel forse ne derlaag zou toebrengen. Tot tweemaal toe nam Godyla een voorsprong, namelijk eerst via Arrechart en later door Faas. Van Beek nam de gelijkmaker voor zijn rekening. Toen pas be gon het bij Van Gerven te lo pen, hetgeen resulteerde in een hattrick van Fiene en nog twee doelpunten van de ai eerder ge noemde Gerard van Beek. Van Gerven blijft zodoende goed vol gen. Van Zeist—Lisser Boys 2—2 Het fel van zich afbijtende en kei- Er werd gisteravond hard geschoten tijdens het zaalvoetbal hard werkende Van Zeist zorgde stelde hier tegenover drie doel punten en dat bleek ruim vol doende voor de twee punten.. Via Frans van der Laan en Hennie van Eeuwijk kwam Cas pers1 op 20, eer Gerard van der Poel kon tegenscoren. Mooykind tenslotte schoot zijn team naar 31. Vereniging voor watersport in Ter Aar TER AAR Op initiatief van en kele enthousiaste watersporten uit Ter Aar en bi reactie op en kele zeil-weekends, die vorig jaar gehouden werden op de Langeraarse Noordpias, hebben de organisatoren hiervan beslo ten een vereniging met dit re creatieve doel op te richten. Voorzitter Aad Mande, zelf een verwoed zeiler, heeft met de oprichting van de watersportver eniging „De Hooge Venen" do eerste aanzet gegeven. Door de geweldige medewerking van hel polderbestuur en de gastvrijheid van het paviljoen met de gelijk luidende naam, waar de heer Ben Loom an de directie voert, is een goede „thuishaven" gevon- den. Zaterdagavond 18 mei e.s. om 8.00 uur zal men op feestelijke wijze de kennismaking verder voortzetten en zaü er voor een ieder, die belangstelt ln het doeJ van deze nieuwe vereniging, ge legenheid zijn om zich als lid te laten inschrijven. Tevens zal er na het officiële gedeelte het z.g. „AdrmraalzeUen" plaatsvinden. Het secretariaat a gevestigd Weerenstraat 25 ter Aar. ervoor, dat Lisser Boys weder om een punt kwijtraakte. En daarmee kwamen de; Boys nog goed weg, want het was Van Zeist, dat telkens de leiding nam. In eerste instantie via Van Diest, doch Van der Weert cor rigeerde. Door Caspers leek Van Zeist de volle buit te gaan binnenhalen, maar nu was het Schoiten die beide ploegen op Stand: gelijke hoogte bracht en zodoerv Caspers de de puntendeling bewerkstel- van Gerven L.Boys Caspers—Taveerne Boys 3—1 Van Zeist Caspers heeft het deze avond rus- Godyla tig aan kunnen doen, omdat Ta- Tien in Eén veerne Boys slechts éénmaal Taveerne een vuist kon maken. Caspers SRV Boys 6-10 6-9 6-8 6-8 6-6 6—3 6-3 6-2 BODEGRAVEN De 11e Meije- wandeltochten worden zaterdag weer gelopen. In deze tijd van het jaar Is de Meije een van de meest idyllische stukjes natuur van West-Nederland. Er zijn tochten van 5, 10, 15 en 20 ki lometer. Alle lopen ze langs de door knotwilgen, boomgaarden en oude boerderijen omzoomde Het startbureau is gevestigd in de rivier de Meije. Behalve de School met de Bijbel aan de kmlrout e gaan alle afstanden over het schitterende Oortjes pad, dat dwars tussen de Nieuwkoopse Plassen door loopt. De deelnemers krijgen verder de mogelijkheid om bij een der boerderijen echte volvette boe renkaas te kopen. Meije 57. Er kan gestart wor den van 10 tot 13.30 uur. In schrijving J. P. Labonius Meije 57 Bodegraven en W. L. Hooger- brugge, Srichse Meije 23, Zeg veld. post Woerden. Alle uitlo pers krijgen een medaille. Voor groepen is er 'n groepsprijs per vereniging per afstand. Het stnrtgeld bedraagt voor alle af standen 2 gulden per persoon. LEIDEN Ajax, de enige cric ketclub ln Lelden e.o., is weer aan de competitie begonnen. zen en spinbowler February dit seizoen moet missen, eerst fiel den. Het eerste team moest daan-oor De aanval van de Leidena- naar PW ln Enschede. Helaas werd het voor Ajax een niet zo succesvolle opening van de competitie. Na een verloren toss ging Ajax, dat captain Veldhui- LEIDEN Sportschool De Vries hield deze week zijn twaalfde club kampioenschap. In drie categorieën werd gestreden om de hoogste clubeer, namelijk bij de pupillen, aspiranten en senioren. Bij de jongens tot 12 jaar werd Van Emmerik eerste door in de finale wat meer „body" op de mat te brengen dan Rlni van der Poel. Knokker Frans Mast had heel wat moeite bi] de aspiranten om Ignas Sindhunata van zich af te houden. Toch won hij, al was het on be slissing. Bij de senioren werd het een finale tussen Ben Schimmel en Ruud Ouwerkerk. Laatstgenoemde wist zijn gewicht niet vol doende te compenseren en moest de eer aan Schimmel laten. Judo ka van het jaar werd bij De Vries Gijsbert Stol. „Een sportman", aldus trainer De Vries, „die je vandaag aan de dag niet vaak meer tegenkomt." verraste de Tukkers, die reeds na vier overs uitkwamen op 3 voor 4 wickets. De midden- en laatste bats zorgden voor het PW-herstel, dat Ajax om onbe grijpelijke reden toeliet. Zodoen de kwamen de gastheren nog op een redelijke 118 runs uit. Aan Ajax nu de taak om het ver loren terrein te herwinnen, maar hun opening was a| even slecht als die van PW. Kluit en Eldering konden toch nog niets goed maken. Na een opnieuw falen 67 voor 8 bracht J. de Jong de hoep in de Ajax-ge- lederen terug. Uitstekend bat tend voerde hij de score rust g op, maar na het bereiken var. de 100 viel ook zijn wicket. 19 runs kwam men tekort. Dit weekend speelt Ajax 1 tegen Groningen en Ajax 2 tegen de i reserves van Bloemendal' SASSENHEIM Jubilaris GWS U er in geslaagd om in het eigen toernooi een rondo verder te komen. In de vijf de wedstrijd van dit mon ster-toernooi (er wordt door zestien clubs aan deelgeno men) verslocten de Sikkens- boys het HJllegomse Concor- o»a met 1—0. Niet veel, maar wel net genoeg, voor rust was het een wat on samenhangend gedoe, waarin Concordia technisch wat be ter naar voren kwam. De enige bij GWS die wel lijn in zijn spel bracht, wjs doel man Rein Knets. Hij met name was het grote struikel blok voor Concordia, dat wel kansen kreeg, maar telkens de inzetten door Knets ge stopt zag. GWS zelf kwam vrij simpel aan zijn treffer. Een verdediger van Concor dia speelde de bai foutief te rug en via het hoofd van in valler Piet stuitte het leder, over de uitgelopen doelman heen. tergend langzaam over de Ejn. De Hülegommers He ten daama vele mogelijkhe den ongebrxiJct. Nico Keizer wist zelfs een strafschop niet in een doelpunt om te zetten. Na de hervatting lukte het bij GWS allemaal wat beter en men kwam zelfs bijna op 2—0 toei Jan Couperus kei hard inschoot. De paal moest doelman Rijnbeek te hulp komen. Het bleef zoals hei was. Concordia is daarmee uitgeschakeld. UW MENING Kraker Pas dezer dagen kreeg ik uw krant onder ogen waarin een artikel met nis kop „Kraakpand redt huwelijk". Ik ben een fami lielid van de overleden vrouw wier woning is gekraakt en uit hetgeen ik heb meegemaakt concludeer ik dat kraker Ed van Tol uw verslaggever perti nente onwaarheden heeft ver teld. Mijn tante is niet, zoals Ed van Tol beweerde, op zaterdagmid dag 20 april overleden. De juis te toedrucht rond het overlijden van mijn tante, ik was zelf aan haar sterfbed, was als volgt: zaterdagmiddag 20 april werd door een onbekende bij het Dio- koneasenziekenhuis te Leiden, waar mijn tante die ochtend was opgenomen, geïnformeerd naar haar gezondheidstoestand. De onbekende beweerde een nicht van mijn tante te zijn. Zij zou zich, na vernomen te heb ben dat het niet lang meer zou duren, met hapr echtgenoot aan het ziekenhuis vervoegen. Aan gezien op dat moment geen an dere familieleden dan de in het ziekenhuis aanwezigen van de toestand van mijn tante op de hoogte waren, zal het nu, ach teraf duidelijk zijn uit welke kringen dit telefoontje kwam Er is die dag dan ook geen nicht meer komen opdagen. Mijn tante stierf zaterdagavond te 20.00 uur. De volgende ochtend te kwart over negen reeds werd het Rouwcentrum te Lelden opge beld met de vraag of mijn tante aldaar zou worden opgebaard. Degene die belde maakte zich bekend als een huisvriendin van wijlen mijn tante. Achteraf bleek dat deze huisvriendin nimmer telefonisch kontakt met het Rouwcentrum gehad heeft. U mag raden waar dit telefoon tje vandaan kwam. Zondagnacht daarna is de woning van mijn tante gekraakt. De volgende enormiteit betreft het verhaal van Ed van Tol over het opbellen door de nabestaan den. Zij zouden begrip voor de situatie gehad hebben enz. enz. Wel, behalve mijn zuster, behoor de ik zelf toevallig ook tot dege nen die Ed van Tol de maandag ochtend na de nachtelijke kra king hebben opgebeld. Wat mijn zuster betreft, ik kan verzekeren dat zij de heer van Tol korrekt maar zeer duidelijk te verstaan heeft gegeven hoe zij over zijn handelwijze dacht. Mijn eigen telefonade zal ik niet op papier herholen. Als ik vol sta met te stellen dat Ik mij In zeer onheuse termen met Ed van Tol heb verstaan, dan druk ik mij eufemistisch uit. Het optreden van de politie In deze. wat wè| juist is weerge- gegeven ln dit bericht, heeft mij overigens aanleiding gegeven kontakt met één onzer parle mentariërs op te nemen. Voor goed begrip ten slotte dit. sympathie voor kraak-acties van reeds lang leegstaande pan den is mij bepaald niet vreemd, vooropgesteld dat urgente wo ningnood de aanleiding is. Mijn minachting voor het gemis aan piëteit dat Ed van Tol bij zijn actie ten toon spreidde wordt nu echter nog overtroffen door het gevoel van onpasselijkheid dat mij bevangt bij het lezen van dit larmoyante en bovendien leugenachtige verhaal van die zelfde sinjeur. Een neef van de overledene In de berichtgeving In uw krant Is naar aanleiding van het uitko men van het „volkshuisvestings plan" wethouder Ham veel lof toegezwaaid. De wethouder wordt geprezen, omdat hij on danks enorme tegenstand bin nen het College tegen zijn op vatting, dat de nieuwbouw op de Leidse woningzoekenden moet worden afgestemd, toch op zijn stuk is blijven staan. Zij tegen standers zijn van mening dat Leiden een aantrekkelijke vesti gingsplaats moet worden, het geen betekent dure nieuwbouw, afgestemd op de wensen van thans nog huiten Lelden wonen de kapitaalkrachtigen. Uit uw berichtgeving bleek echter ook dat het Juist CDA-wethou- der Kret Is die zich binnen bet College op het laatstgenoemde standpunt stelt: de ruzie gaat dus vooral tussen de belde CDA-wethouders. Zo komt uw conclusie dat wethouder Ham ..een lijsttrekker het CDA waar dig" is in een heel ander licht te staan. Het Is noodzakelijk duidelijker uit te leggen wat stemmen op het CDA voor gevolg heeft: hot ge volg Is onduidelijkheid. Het standpunt dat nieuwbouw op de Leidse woningzoekenden moet zijn afgestemd is weliswaar het standpunt van Ham, klaarblijke lijk niet van het CDA. Immers ook het CDA-verkiczingspnv gramma vermeldt niet nadruk kelijk dot de nieuwbouw pri mair dient te worden gericht op de vraag van de Leidse bevol king. Een stem op het CDA is een stap in het ongewisse op dit helinnrijke beleidspunt. Kiezers die dit punt belangrijk vinden kunnen maar beter niet op het CDA stemmen Partijen als de PvdA in Leiden hebben het voornemen te bouwen voor de Leidse bevolking wel duidelijk vastgelegd in hun programma's. C. A. Kerllng-Slmons Gemeenteraadslid PvdA.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1974 | | pagina 17