tbcA\toülde£i<je>i! ACG. ADM. KRACHTEN MANPOWER U wilt kleurentévé, maar u wilt niet wachten tot na München? Geen probleem. Finata Bank. Maakt evenveel haast als uzelf MAANDAG 29 APRIL 1974 Familieberichten M Op 18 mei hopen wij ons 25-jarig huwelijksfeest jj te vieren, ter gelegenheid hiervan zal erom 14.30 uur een Eucharistieviering worden gehouden in de Parochiekerk van St. Petrus Banden te Roelof- arendsveen. P. W. Olyerhoek H. M. Olyerhoek-Kerkvliet Op 25 april j.l is in volle berusting van ons heengegaan mijn innig geliefde man. onze zorgzame vaderen groot- Johannes Bonsel in de ouderdom van 79 jaar. C. J. Bonsel-Kade 's-Gravenhage: J. Bonsel P. Bonsel-Zeelenberg Epe: C. J. de Koning-Bonsel J. de Koning en kleinkinderen Op 5 mei hopen wij de dag te herdenken dat de heer* X i C. Zandbergen K 40 jaar op onze veehouderij werkzaam is geweest. Ter gelegenheid hiervan zal er op deze dag een receptie K jgegeven worden van 14.30 uur tot 16.00 uur op Westein- g ■i MT. g Fam. Q. H. Onderwater Westeinde 7 Zoeterwoude s: K XX*XXXXXXXXX*XXXXX*X*XXXXXXXXXXX** Dankbaar voor wat hij zo lang voor ons mocht beteke nen. geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve man en onze zorgzame vader, schoonvader, grootvader en overgrootvader Gerardus Antonius Verdegaal Ruim 50 jaren was hij de trouwe echtgenote van Elisabeth Catharina van Reisen Wij geloven, dat hij voort leeft bij God. E. C. Verdegaal-vah Reisen Kinderen, klein- en achterkleinkinderen De Uitvaartdienst zal worden gehouden op woensdag '1 mei a.s. des v.m. te 10.30 uur in de Parochiekerk van de H. Jozef te Noordwijkerhout waarna bijzetting in het familiegraf op het Parochiële kerkhof aldaar. Op dinsdag 30 april zal om 19.15 uur in genoemde kerk voor de zielerust van onze dierbare overledene een avondmis worden opgedragen, waarna gelegen heid tot condoleren. Ook na de Uitvaartdienst is er gelegenheid tot condole ren in Restaurant Zegers, Herenweg 78, te Noordwijker hout LIEVER GEEN BEZOEK AAN HUIS Voorzien van het H. Sacrament der Zieken overleed heden onze lieve vader en onze beste broer, zwager en oom Hermanus Stuifzand Namens de familie: A. W. A. Stuifzand C. Stuifzand De overledene is opgebaard in de aula van begrafenis associatie „Ad Sanctos", Lange Mare 69. Gebedsdienst aldaar: maandag en dinsdag om 19.00 uur, waarna ge legenheid tot condoleren tot 19.30 uur. Wij vieren de H. Eucharistie voor zijn zielerust woens dag 1 mei om 10.30 uur. in de kerk van de H. Antonius (Boshuizerlaan), waarna de begrafenis plaatsvindt op de R.K. afdeling van de begraafplaats „Rhijnhof". Voorzien van het H. Sacrament der Zieken overleed in de gezegende leeftijd van 87 jaar onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en tante Hendrica Petronella van Steijn- Poelen 'weduwe van Hendricus Cornelis van Steijn. Leersum: W. L. van Steijn P. B. van Steijn-Trollip Leiden: J. M. van Haasteren-van Steijn P. J. van Haasteren en kleinkinderen Leiden, 27 april 1974 Huize „Roomburgh", Zaanstraat 151 Corr.adres: Brahmslaan 325 Leiden De overledene is opgebaard in het Mortuarium van Hui ze „Roomburgh". Dinsdag is er voor haar om 19.00 uur een avondmis in de kapel van Huize „Roomburgh", waarna gelegen heid tot condoleren. Wij vieren de H. Eucharistie voor haar zielerust woens dag 1 mei om 13.30 uur in bovengenoemde kapel, waar na de begrafenis plaatsvindt op de R.K. begraafplaats aan de Meerburg te Zoeterwoude (HR). Begrafenisonderneming Van der Luit DINSDAG KONINGINNEDAG ZIJN ALLE ZAKEN TOT 1 UUR GEOPEND. Op 24 april is geheel onverwacht van ons heenge gaan onze lieve, zorgzame man, vader, en grootva der, broer, zwager en oom JACOB VAN DER LUYT in de leeftijd van 55 jaar. M. VAN DER LUYT-ARBOUW WIL en CORINNE MARJA en VERDERE FAMILIE De begrafenis heeft in stilte plaats gevonden. e grote droefheid overleden Jacob van der Luyt Directeur van J. van der Luyt en Zonen B.V. Wij verliezen In hem een beminnelijke en wijze raads man en een goed vriend. Wij gedenken hem in grote dankbaarheid. Oegstgeest, Wijttenbachweg 35 Leiden, Valkenburgseweg 27 De begrafenis heeft in stilte plaatsgevonden. Jacob van der Luyt In grote dankbaarheid gedenken wij hem. SPECIALE AANBIEDING VELOURS OVERGORDIJNEN met schoonheidsfoutjes! in prachtige, warme kleuren! normale prijs 29.75 nu p. mtr. 19.25 WONINGINRICHTING VAN KLARENBOSCH Haarlemmerstraat 51-53, Leiden Met ingang van 1 mei 1974 zal de orthopaedische praktijk in het St. Elisabeth's of Groote Gasthuis te Haarlem worden uitgebreid door de komst van J. D. BURGER ORTHOPAEDISCH CHIRURG die zijn praktijk zal uitoefenen in samenwerking met C. F. W. RIETVELD ORTHOPAEDISCH CHIRURG Afspraken voor beider spreekuren worden gemaakt door het centrale afsprakenbureau van het St. Elisa beth's of Groote Gasthuis, tel. 023-33.52 52. MANPOWER 13.00 - 16.45 u Tijdelijk werk - Alle beroepen Tel. 070-98 83 87. 10 a 15 dames voor 4 middagen in de week voor inpakwerkzaamhe- den in de Veiling te Roelofarendsveen Aanmeldingen: telefonisch of mondeling Gebr. v.d. Berge Vlotte voorjaarsmantel in een slank- afkledende grain de poudre. Diverse zachte tinten46-52 gj» Geen zenuwachtig wachten. Geen rompslomp. Geen zorgen. Als u geld nodig hebt om bijvoorbeeld een kleurentévé te kopen, omdat u Oranje liever in oranje ziet winnen dan in't grijs, pakt u nu de telefoon om de Finata Bank te bellen, of u stuurt vandaag de bon in, of u loopt één van onderstaande kantoren even binnen. Dan hebt u overmorgen een toelichtende folder met aanvraag' formulier in de bus en kunt u binnen enkele dagen waarschijn lijk al uw kleurentévé gaan uitzoeken. U hebt zeg maar f2.500,- nodig en u wilt in 36 maanden aflossen. U betaalt dan f 85,52 per maand [dat is inclusief f 16,08 aan rente en kosten, plus de garantie dat bij overlijden niets meer betaald hoeft te worden). Waarvoor u het geld gebruikt, bepaalt u helemaal zelf. Nu met het wereldkampioenschap voetbal voor de deur, zou't best eens die kleurentévé kunnen' worden. Eéns koopt u er toch een; waarom nu dan niet vast? N. B. U kunt ook elk ander bedrag tussen 1.000 en 15.000 gulden lenen; Finata Bank maakt graag een berekening voor u van de kosten en maande lijkse terugbetalingen. I Bon voor snel geld. Stuur mij informatie en I aanvraagformulier. I Naam:. Adr Plaats: I Opsturen naar een van de onderstaande Finata kantoren. U bent hartelijk welkom (ook op vrijdagavond van 6.30 tot 8.00 uur). Leidc-n, Ste«nslraat 33, C01710) 3 43 47 - Haarlem, Dreef 18. (023 j 3119 50 's-Gravenhage, Prins Hendrikplein 18, (0/ÜJ651804, Zeestraat 71, (0/0J18 07 20

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1974 | | pagina 6