I Haarlem lonkte naar van Velzen Kampioensaspiraties Sleutels vervlogen Rijpwetering kon VFC ondanks grote inzet met opzij zetten i MMO zo goed als VTL uitgeschakeld LEIDEN Wat een topper had moeten worden, werd helaas een flop. Althans voor Sleutels, want de enige kans op het veroveren van de Af delingstitel bestond uit het winnen van de belangrijke wedstrijd tegen medekandi daat Randstad Sport. De Voorschotenaren konden na afloop blij lachen, want men had het duel in hun voordeel weten te beslissen. Maar dat het een armzalige vertoning was geweest gaven ook zij wel toe. Nu stond het uiterste slechte veld goed voetbal natuurlijk i I danig in de weg. Technisch 'In 11 spel kon je dan ook niet ver wachten en inderdaad: dat werd het publiek ook niet voorgeschoteld. Maar vooral teleurstellend was het gebrek aan inzet, dat met name Sleutels ten toon spreidde. De anders zo felle ploeg liet zich als een mak schaap naar de slachtbank leiden en daarvoor behoefde Randstad niet eens zo'n grote wolf te zijn. Ook de Voorschotenaren hebben wel eens beter pro ven van bekwaamheid afge leverd, maar hun was het blijkbaar puur om het resul taat te doen. In deze fase van de competitie niet eens zo'n slechte gedachte. Een vlot presentje in de vorm van een penalty en een klein veldoverwicht in de tweede helft, dat leidde tot een „echte" treffer was voor de Randstad-ploeg voldoende. Er erg hard voor lopen deed men ook niet. Sleutels wist dat men moest winnen. Toch werden de Lei- denaren in de aanvangspe- riode meteen tot in eigen strafschopgebied terug ge drukt. Randstad wilde in die eerste fase meteen afstand nemen, met de bedoeling de Rood Witten daarna te laten komen. In die opzet slaagden zij. Reeds na tien minuten wist Sleutels-verdediger Arie Herreur niets anders meer te doen dan de kopbal van Van der Mey met de handen te keren en Wyenberg kende van elf meter geen proble men, 1-0. De gasten moesten nu dan toch wel echt gaan komen. Erg veel kwam er niet van terecht. Het mid denveld bleek duidelijk niet tegen zijn rechtstreekse op ponenten op te kunnen, ter wijl de voorhoede van het begin af aan een machteloze indruk maakte. Trainer Kee- reweer had van te voren op dracht gegeven om veel te storen, doch dat werd zeker in de wind geslagen. Huis en Montagne speelden veel te statisch, terwijl Van Beveren het op zijn eentje ook niet kon redden. Toch wist Sleu tels de gelijkmaker te force ren uit de sporadische aan vallen die opgezet werden. Op links nam Herreur een vrije schop die door iedereen verkeerd beoordeeld werd. Montagne raakte de bal nog net aan. Van de Mey schoot er over heen en Vleeshouwer keek als versteend toe, 1-1. Behalve wat gevaarlijk uit ziende corners van Randstad waren deze doelpunten de enige opmerkelijke wapenfei ten uit de eerst helft. Na de rust werd het zowaar nog saaier en nog slechter. De Sleutels-spelers, bijna on der de indruk van hun eigen machteloosheid, knalden in pure wanhoop de ballen over al heen, behalve dan daar waar ze heeni moesten. Slechts Van Beveren en Montagne lukten het om ge vaarlijk te worden, maar nu greep Vleeshouwer wel goed in. Randstad inmiddels, rook zijn kans en begon nu einde lijk gemotiveerd een aanval op te zetten. Dat leidde prompt tot gevaarlijke situa ties voor het doel van de nerveuze invaller Barnhoorn en tot een doelpunt uiteinde lijk van Aat Keyzer. De roodharige-buitenspeler was nog nauwelijks aan de bal geweest, maar zag eenmaal kans zich te onttrekken aan het oog van Herreur. De voorzet van Mol was op maat en het s^hot van Key zer in de uiterste hoek. Da zege voor Randstad lag bin nen handbereik. In de laatste fase zag Sleutels geenszins kan om de Voor schotenaren nog te bedrei gen. Men liep eenvoudig niet en plaatste keer op keer fou tief. Trainer Keereweer werd er bijna hopeloos van. Zijn wissels hielpen oqk al niet en het enige wat hem overbleef was te erkennen, dat de rol van Sleutels nu wel definitief was uitgespeeld. ,,We hebben terecht verloren, alleen jam mer dat dit je het kampioen schap kost. Mijn spelers heb ben het niet waar gemaakt. Zij speelden nerveus en onin telligent. Randstad heeft daar goed gebruik van ge maakt", was zijn commen taar. De Voorschotenaren kunnen zich, gesterkt door deze overwinning, gaan op maken voor de grote strijd tegen Hazerswoudse Boys. Wie wint is kampioen. AD VAN KAAM. len.LEIDEN Een nauwlet tend toeschouwer bij de wed strijd van UVS tegen Blauw Zwart, die gistermiddag ter ere van de scheidende UVS- verdediger Henk Rol werd gespeeld was Haarlem-trai ner Barry Hughes. Desge- Gerard Volwater maakt een Vlaardingse aanval onschadelijk. Afdeling I: SVLV19—29 A a Bernardus 19—28 H| WW H H Alphensc B 19-27 vraagd deelde Hughes mede dat hij belangstelling had voor UVS-spits John van Vel- sen, een speler waar hij goe de brichten over nad ge hoord en die hij gaarne eens aan het werk wilde zien. Erg veel wijzer is Hughës niet geworden, daarvoor konhet duel tegen de Wassenaarse tweedeklasser niet als maat- I staf fungeren, doch hij ver- zekerde wel dat hij John van Velsen graag nog eens in ac tie wilde zien. Een goede ge- j legenheid vormt hiertoe het oefenduel dat UVS voor de aanvang van de nieuwe com- j petitie tegen Haarlem speelt. Eén van de vele aanvallen van MMO die niets oplevert. Ger Speel komt het hoogst I I?inrnv In Ha ctoai Rijpwetering De eerste pro- leveren. Nadat Leo v.d. Zwet motiewedstrijd van Rijpwete- in de 20e minuut het doel nel ring Is geen onverdeeld sue- gemist had, bracht Rijpwete- ces geworden. Hoewel de ring na een half uur de ba- Rippers hun tegenstanders lans in evenwicht. Hans vanaf het beginsignaal met Weenink liet een vrije trap een grote inzet en een nlm- het Vlaardingse doelgebied mer aflatende ijver onder binnenzeilen en hoog torende handen namen, legden zij het hoofd van Hans Rijswijk net even te weinig zorgvul- uit boven de mierenhoop van digheld in hun acties om de verdedigers, die zich voor dp sterke VFC-defensie een defi- veste van keeper Kortlever nitieve knock-out te kunnen had verzameld. Zijn kopbal toebrengen. Het werd zo- betekende 1—1. Rijpwetering doende 1—1, een uitslag, die zette aan voor de eindsprint weinig r uimte tot discussië- Brugman werd ingeruild ren overlaat. voor Disseldorp, Hans Wee- De tweede helft van het toch !Iink en Hans Njswijk stuw wel boeiende promotiege- de" n0« dan z" reed' vecht was nog het meest S'daan h?ddf.maar de aantrekkelijk. Gerard Schrij- sarke VFC-defens.e het r.ch per, die voor de pauze nau- welijks fouten had gemaakt. dr.'e. kear ,oa ean m0" beging in de 9e minuut van 8®lPk<"d d» Ss" die tweede helft twee maal p°ort naar, de derde klas? een misstap. De eerste keer °P een wat ruimere Mar 1» toen hij de bal op het onef lijkheden gaf VFC ook voor rust niet weg. De aanvallen van de thuisclub werden te kort gehouden, terwijl ook de consequent toegepaste bui- tenspelval te problematisch was. Van de weinige kansen is alleen de doorbraak van Coos v.d. Star, enige secon den voor rust het vermelden waard. Zijn inzet werd door Kortlever echter goed ver werkt. A.s. zondag speelt Rijpwetering zijn tweede promotiewedstrijd tegen het Haagse Postduiven. De transfer van Rooden- burg-keeper Peter Boom was nog niet rond, doch Barry Hughes dacht wel dat de jeu- dige goalie een goede kans maakt om opgenomen te worden ih de Haarlemselec tie. LEIDEN Door min of meer vreemde beslissingen van de competitieleider van de Af deling moesten Bernardus en MMO dit weekend weer te gen elkaar in het veld tre den. Ook nu weer op het veld van Bernardus. Had MMO vorige week een pak slaag van dit Bernardus ge- Het openingsoffensief had voor had, deze wedstrijd Cher Bernard Kraan waren op weg naar het Bemardus terrein bij een auto-ongeluk betrokken. Gelukkig voor hen konden zij gezond en wel op het veld aantreden, na de spelers een tijdje in het on zekere gehouden te hebben. Bemardus een stuk moeilij ker worden. Belangrijk was deze wedstrijd voor de beide clubs zeker. De verliezer kan de kans op het kampioen schap wel vergeten. MMO startte een weinig onzeker wat geweten kan worden aan een handicap die voor de wedstrijd de Hoogmade- naars boven het hoofd hing. Trainer Kruyt en spielma- LEIDEN In de staart van de 4e klasse C werden er drie uiterst belangrijke duels uitgevochten. VTL sloeg een goede slag door RKSVM met 1—0 terug te wijzen. Mede kandidaat GDS won even eens, maar Wassenaar, dat halverwege de competitie nog op een riante derde plaats vertoefde, speelde kiet bij Graaf Willem II-VAC waardoor het er wel erg be nauwd gaat uitzien voor <Je Wassenaarders. Pas heel laat kwam VTL over zijn degradatiezenuwen heen. RKSVM startte met een for se inzet, maar toen VTL bij haar positieven kwam werd het spel verplaatst, hetgeen meerdere malen tot panieke rige toestanden voor het RKSVM-doel leidde. De kee per van de bezoekers speelde MMO fataal kunnen worden. Ware het nieit dat keeper Jan van Leeuwen bijzonder >goed reageerde op het gevaarlijke echter een grandiose partij. schot van Aad Hoogervorst. Toch kon ook hij niet verhin deren, dat zijn ploeg door een inzet van een van zijn eigen spelers op een achter stand werd gezet. fen terrein niet goed onder controle kon krijgen en VFC-spits Van Fessum vrije- - elijk kon oprukken naar het Een kopbal van Schril- Rijpwetering-doel. Zijn slap- Schrijvers de bal hoofd weg te werken, 1 hoek gegraaid terwijl vlak het toen de gehele verdediging door Van Fessum ten tweede mis8etast had- male een unieke kans kreeg.De eerste helft van de ontmoe- De Vlaardingse voorwaarts ting was van minder kaliber, faalde dit keer niet en met De enige Rijpweteringspelet een onhoudbare kopstoot zet- die zijn kwaliteiten toonde te hij zijn ploeg op 0—1. Het was aanwinst Gerard Volwa- zag er donker uit voor Rijp- ter, die hard op weg is om wetering, want de VFC-ver- zich te verzekeren van een dediging, met doelman Korf- vaste plaats onder de Ripse lever als onbetwist uitblin. lat. Wellicht moet de frêle ker, wist over het algemeen junior nog een flinke portie wel raad met de onstuimige ervaring opdoen, doch zijn Ripse aanvallen. Toch zou zekere manier van optreden Rijpwetering's grote kracht, maakte veel indruk op de de inzet, rendement gaan op- Ripse supporters. Veel moge- Toch speelde MMO deze helft erg aanvallend en moest de Bernardusverdedi- ging vaak alle zeilen bijzet ten om de stand tot de rust Wassenaar speelde over het gelijk te houden. Zo schoot geheel genomen wel wat Aad van Leeuwen net naast sterker dan Graaf Willem II VAC, doch het geluk was en konden Jan van der Zon en Schakenbos de bal van de doellijn afhalen. De tweede helft probeerde MMO er een schepje boven op te doen. Maar dit sur plus aan inzet zou averechts niet aan de zijde van de Ker- kehouters, die voor rust de leiding hadden genomen via een goal van Bert Panne na een hoekschop van Wil Koot. Na de hervatting kwam Graaf Willem door een doel punt, dat duidelijk naar bui- Door dit resultaat is Wasse naar gedwongen om volgen de week tegen BMT het vier deklasserschap veilig te stel- counters erg gevaarlijk wor den. Het duurde tot een kwartier voor tijd voor de beslissing viel. Theo van Goozen die al enlkele .keren Weteringse Boys—WOA 3*0 erg gevaarlijk was geweest plaatste de te nemen vrije Misschien hoopte WOA hier schop naar Pim van Wetten, bij Weteringse Boys weer een gelijkspel uit de strijd te Deze topscorer liet enkele slepen. De inzet was er zoals 1 MMO verdedigers zijn hielen gewoonlijk wel. Maar na tien zien en was verantwoordelijk minuten bleek dat Wete- voor de enige treffer van de ningse Boys er geen genoe- wedstrijd. Toen ging ai wat gen mee zou nemen. Albért MMO heette in de aanval en Bolle tikte de Boys na een zat er voor Bernardus niets voorzet van Gerard Vespe- anders op dan met de gehele ring naar 1-0. Nog voor de ploeg in de verdediging te rust had WOA de kans om blijven. MMO probeerde de gelijk te komen maar het gelijkmaker te forceren maar schot belandde op de krui- Speel, die al meer wedstrij- sirtg. De tweede helft ver den voor zijn ploeg gewon- grootte Weteringse Boys al nen hield, was nu ook niet te snel de voorsprong. Albert passeren. Inzetten van Van Bolle nam het 'eder dat Leeuwen, Van Goozen en door de WOA verdediging Van de Kraan konden hem niet goed werd weggewerkt niet tot vissen dwingen. De ineens op zijn slof en laatste minuten kwam Ber- scoorde 2-0. WOA bleef met nardus onder de MMO-druk veel inzet komen. Maar echt vandaan en had zelfs de gevaarlijk werd de ploeg uit kans op een tweede treffer. Oud Ade niet. Toen Gerard Vespering een kwartier voor Misschien kwam dit omdat te tderde doelpunt aan- t MMO het niiet meer zag zit- tekende was de wedstrijd be ten. slist. Aat Keyzer kreeg een bal op maat. Een stijlvolle sprong en een schot in de uiterste hoek betekende 2—1 voor Randstad Sport

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1974 | | pagina 20