HVS erg lastig maar de beker naar Voorhout De Algemene gedegradeerd Ruime winst voor Bax/Foreholte AZC ongeslagen Rol nam afscheid Revanche voor de Leidse Hout tegen Bilthoven LSG 2 verloor door tijdnood Roomburg niet erg gelukkig ''"Isa MAANDAG 29 APRIL 1974 L3 De aanvoerdster van Bax/Fore- holte toont hier de Leidse Cou rant-beker. De ploeg won onbe dreigd. LEIDEN Roomburg heeft het er ln de eerste promotiewed strijd tegen het Bloemendaalse H.B.S. niet kunnen redden. Op een zeer goed bespeelbaar veld probeerden de Leidenaren het spel rustig op te bouwen, maar hierin werden zij gehinderd door de agresieve houding van de tegenstanders. H.B.S. moest namenlijk minimaal een punt halen om nog in de race te blij ven voor de twee beschikbare promotieplaatsen, daar vorige week een gelijk spel tegen Car touche (Volgende week tegen stander van Roomburg) werd behaald. Roomburg moest al 11a vijf minu ten tegen een achterstand-aan kijken toen een strafcorner on bereikbaar voor kèeper Leye doeltrof. Roomburg bleef echter rustig spelen en schiep zich zo ook kansen. Zo verscheen Hans Montanus tweemaal vrij voor de Bloemendaalse keeper, maar schoot beide keren naast. De rust brak zodoend?, aan met 1— 0. In de tweede helft bleef Roomburg rustig spelen en weer ontstonden er kansen. Gis teren ontbrak het de Leidenaren echter aan het kleine beetje ge luk dat men nodig heeft om een doelpunt te maken. Na een kwartier spelen ontstond er een vreemde situatie voor het Leid se doel, waarbij de bal met de voet erin werd gewerkt. Dit doelpunt werd terecht afge keurd, maar de scheidsrechter legde de bal op de strafpushstip om redenen die nu nog niet be kend zijn. Het werd 2—0, en de Leidenaren kónden aan deze stand niet veel meer verande- Roomburg zal volgend weekend moeten winnen van Cartouche om toch nog te kunnen promo veren. LEIDEN Henk Rol's voetbal carrière is ten einde. Precies een kwart eeuw lang heeft de populaire achterspeler de kleu ren van UVS verdedigd, maar gistermiddag achtte hij de tijd gekomen om afscheid te nemen van zijn blauwwitte clubgeno ten. Dat geschiedde dan door middel van een wedstrijd tegen tweedeklasser Blauw Zwart, waarin Henk voor d« laatste maal zijn truukjes, waar de er varing van afdroop, mocht etale- Na afloop werd Henk niet alleen in de blommen, maar ook in het pak gezet. Henk Rol is namen- lijk van plan om na zijn avontu ren op de groene mat zijn geluk als' motorrijder te gaan beproe ven. Van het bestuur en de spe lers kreeg Henk hiertoe een welkome aanvulling op zijn mo teruitrusting aangeboden terwijl de contactcommissie zich met een waardebon eveneens niet on betuigd liet. Henk Rol verliet in de eerste he'ft door een erehaag gevormd door beide elftallen het veld. nedat hij met een stev'ge handdruk van iedere speier aischeid had genomen. UVS won de wedstr jd trouwens met 31, een stand die reeds bij rust bereikt was. Na de hervatting wist het ver zwakte UVS niet meer tot sco ren te komen Vrijdagavond is ln de Penningshal te Noordwijkerhout de beker kompetitie van de Leidse Cou rant besloten met enkele Inte ressante wedstrijden. Allereerst das da&r het treffen tussen Northa en het nog puntloze Nlo. Zoals de Ripsen al enkele ma len in deze competitie demon, streerden, namen zij ook nu weer het initiatief. Vla 0—2 kwamen zl] met 1—4 en 2—5 aan de leiding door goed gerich te afstandschoten van Gerrle Baak en de gezusters Ween ink. Zij misten echt«r wederom het taktixch Inzicht een verkregen voorsprong uit te buiten en ble ven onstuimig schieten. Het was dan ook geheel volgens verhou ding dat Northa bij de rust reeds met 8—6 de leiding had om vervolgens het „uitgetelde" Nio ln de tweede helft te over spelen: 19—9. Het tweede duel ging tussen Jong Ada en MMO. Hoewel Jong Ade zich bijna verzekerd wist van de tweede plaats in de eind rangschikking, was de wed strijd interessant vanwege de ne derlaag, die de Oud Adesen vo rige week in Hoogmade moes ten Incasseren. Jong Ade ging dan ook fel in het offensief en kwam verdiend od 5—2 bij de rust. In de tweede helft drukten zij aanvankelijk door tot 8—4 maar enkele slordigheidjes in de defensie stelde MMO in staat terug te komen. Bij 8—6 en nog enkele minuten te spelen, trachtte Jong Ade het spel te bevriezen maar vooral door at tent uitverdedigen kwam MMO verdiend tot 88. De laatste wedstrijd waf een waardige finale van dit toer nooi. Het Stompwijkse HVS, dat zeer wisselvallig in deze compe titie uitkwam, zorgde voor een spektakel. Tegen de gedoodverf de kampioen Bax/Foreholte ga ven zil zeer goed partij. Slechts bij enkele individuele acties konden de Voorhoutsen het klas- severschil waarmaken. Na een 3—0 voorsprong voor Bax/Foreholte was het bij de rust slechts 5—3. Na rust kwam HVS door doelpunten van Wil v. Rijn Mieke Waayer en Ria v.d. Bosch zelfs tot 8—7 terug en de Voornoutse defensie ging steeds meer fouten maken. Zij wilden te veel forceren, maar het hikte niet afstand te nemen door een goed sluitende HVS-defensie en een uitstekend keepende Truus Olsthoorn, Met een magere 12 —8 overwinning sloot Bax/Fore holte dit toernooi toch ongesla gen af maar de dames van Scheetbeek stalen de show. Voorzitter Koelewijn van het thuisspelende Northa sprak na afloop waarderende woorden voor de organisatie en de inzet van de deelnemende teams. Hij bracht dank uit aan de heer Peraïings die 2 avonden zijn hal gratis ter beschikking stelde en aan de Leidse Courant voor de publiciteit en de bekers. De prijzen werden hieina uitgereikt door de heer Van Kaam, sport- tredakteur van de Leidse Cou rant. De eindstand: 1. Bax/Foreholte 5—10, 2. Jong Ade 5—7, 3. Nor tha 5—5. 4. HVS 5-4, 5. MMO 5-4, 6. Nio 5-0. COR BAKKER LEIDEN Voor de tweede maal in dit tennlsselzoen moesten de clubs uit het di strict Lelden gisteren in ac tie komen voor de competi tie. Ook dit keer bleef de re gen de gehele dag achterwe ge en kon het volledige pro gramma worden afgewerkt, hetgeen ln vorige Jaren wel eens anders is geweest. Roomburg, het enige team uit de regio dat nog ln de overgangsklasse A spelen mag, had een zware kluif aan Victoria en kwam niet verder dan een 54 winst. Zowel good-old Madera als de nieuwe aanwinsten Emmenes en Mac-Donald, twee Suri naamse spelers, wonnen hun singles. Ook Milou Penseel zorgde voor een punt. terwijl de jonge Annette van de Mey, die wellicht nog moet wennen aan dit hoge niveau, hier niet in slaagde. Nadat hierna driemaal achtereen een dubbel verloren ging, sloeg de balans dankzij het duo Penseel/Van Emmenes via een 3-sets zege toch nog. naar de voor Leiden gunstige kant. door. Na deze overwin ning en de 7—2 zege van vo rige week zien de zaken er Henk Rol sloot zijn actieve sport- loopbaan af. 25 jaar speelde hij bij UVS. Geen der vier Overgangsklasse B teams heeft het onderspit hoeven delven. Noordwijk speelde 44 tegen OTC-2. waarbij de punten vooral uit de dubbelspelen moesten ko men. Slechts Josien v. d Koogh won haar single (2—6. 6—0, 6—0). Blommendaal ging in drie sets ten onder tegen De Bruyn en Pasma had weinig in te brengen te gen Dekker (3—6, 5—7). De Munnik schiep zich tegen Hoogerheide prima kansen voor een kampioenschap. Op eigen veld werd een prachti ge 5—3 zege bevochten. Vechten was het, wat de Lei derdorpers moesten. Maar liefst zes van de acht partij en werden in drie sets be slist. Captain Van Leeuwen was de enige, die een vlotte zege bewerkstelligde. De verliespartijen waren de da messingles van Karen Braakman en Ellen Gerrese (op 't nippertje) plus de da- mesdubbel. De Leidse Hout revancheerde zich via een 7—1 zege op Bilthoven voor het debacle (0—8) van vori ge week. Forescate moest afreizen naai Bussum en kan aan dit tochtje met plezier terugden ken. Koemans zorgde na de eerste set met 11—9 verloren te hebben, via 6—4, 64 voor een 1—0 voorsprong. Visbeen; sterk spelend, zege vierde met 6—1, 6—3, waar na de dames Goemans en Roy&ards de voorsprong ver der uitbreidden. De dames- dubbel ging verloren, waar na de mixeds wegens het late uur werden gedeeld. Ook de tweede Wassers hebben het er goed vanaf gebracht. Unicum gaf Schiedam aan de Haarlemmerweg met nota bene 80 klop, waarbij Har Meyer als enige een derde set nodig had. Ruysenaars. Unicums nieuwe ster. bad maar heel weinig medelijden met zijn opponent (6—0, 6— 0). TEAN uit Alphen stuurde be zoekende club Tennessee met 5—3 naar huis terug. Uitsla gen derde klasse: Katwijk— Bilthoven 1—7, Metselaars 8—Lisse 0-8. HVS maakte het Bax soms nog knap lastig. Deze doorbraak bleek niet meer te verhinderen. De Voorhoutsen wonnen, zij het toch moeizaam. De Algemene is weer eerste klas- ser. In schril contrast met de degradatie echter was het ver toonde spel gistermiddag ln Utrecht. De Leidse blauw-witten leken geïnspireerd door de aan wezigheid van trainer Fllemon, die volgend Jaar een hardere aanpak heeft beloofd. Er was Inzet, er werd opgeofferd voor elkaar en de combinaties liepen vrij soepel. Alleen het schot liet te wensen over, want de sleutel- stadbewoners morsten weer met de mooiste kansen. Twee straf- worpen (bij 1-3) en een onnoeme lijk rijtje doorloopballen konden door de uitstekend leidende Jan van Zomeren niet als doelpunt genoteerd worden. De Algemene Startte opnieuw met Wim van Iterson vanwege de toch vrij zware blessure van Jan Sjardijn. Evenals vorige week werkte Van Iterson keihard en bekroonde dit maal zijn zo veelste „come back", zoals hij zelf zijn hernieuwd optreden gekscherend noemde, met drie gave goals. De Algemene begon goed en nam 0-2, kwam op 1-3, maar kon niet doordrukken om dat twee strafworpen Samos wat gelukkig op gelijke hoogte brachten. Halverwege kwam De Algemene voor het eerst ln het rood te staan, wat na de pauze meteen na de uitworp recht ge zet werd. Een knappe combina tie van Wim Dool met Ruud van Vliet betekende weer voor deel. waarna De Algemene in de slotfase toch nog nadeel moest wegwerken (8-8). In de laatste 10 minuten ging De Al gemene domineren, maar Ruud van Vliet, Wim Dool en Janny van Iterson lieten mooie kansen op de verdiende winst onbenut. Niettemin had De Algemene als een waardig Overgangsklasser afscheid genomen van een mi lieu, waarin de Leidse ploeg zonder meer thuishoorde, maar daarin niet kon blijven vanwege enkele ongelukkige wedstrijden, maar ook een niet altijd juiste instelling van enkele blauw-wit ten. Doelpunten: Wim van Iterson (3x), Aad Rusman. Hen- ny Rusman. Ruud van Vliet en Wim van Vliet (2x) DE REGENBOOG—Z7IDER- KWARTIER 10-9 Zuiderkwartier verloor enigszins onverwacht in Dordrecht van De Regenboog. Ook enigszins ongelukkig, want van verschil in sterkte tussen de beide oppo nenten kon gisteren onmogelijk sprake zijn. De eersta helft, die voor ZKW doelpunten van Al- bert de Groot en Joep van Dam opleverden, werd met 4-2 afge sloten. Na de thee kwam ZKW weer op gelijke hoogte, toen Ti neke van Es, Toos van Es en Gljs Kloos scoorden. Ondanks goals van Jaenette van Meurs en Carla Akse ging de thuisclub met voordeel de finale in. (9-7). Albert de Groot scoorde 9-8 en 10-8 bracht Jim van Daim zijn ploeg opnieuw in het zicht van een verdeling. Het recht kreeg echter niet zijn beloop. ON SEILAND—ALBATROS 4-6 Geheel onverwacht verloor Ons Ei land thuis van Albatros. De roodbroeken begonnen niettemin uitstekend door goals van Sary v.d. Meeberg, Rob Hasselbach en Wim Nijenhuis. Albatros had het verschil halverwege al weer uitgewist en na de pauze ging de bezoekende ploeg ook door (3-4). Via 4-4 van Piet Beekman liep Albatros echter vastbera den toch naar winst (4-6). Top heeft Quick niet van een be slissingsduel met andere koplo- per Achilles kunnen afhouden. Toen de strijd al was beslist, werd Top wat sterker, maar drie toegekende stralworpen le verden allemaal missers op. De ruststand was 1-3. Cees Zuur mond en Annemlek Konig scoor den. TEMPO—Sagitta 5-3 Tempo heeft de belangrijkste slag om de titel voorlopig in haar voordeel beslist. Medekoploper Sagitta werd na een uiteraard spannende partij gedecideerd teruggewezen (5-3). Tempo kwam 1-0 achter, maar was met de pauze al langszij (2-2). Via 3-3 en de winnende goals haalde Tempo de winst binnen door balbezitspel. Praes (2x), Kan bier. Els de Gruyl en Marieke Breedveld scoorden. ONDO—FIKS 7-8 Fiks maakte van de laatste wed strijd, die ingelast was, een leuk partijtje en pak'e en pas sant ook nog even de punten mee. Op de helft van de wed strijd leidde de Oegstgeestse equipe al met 5-3. Via 4-6 en 7-7 werd Fiks ln de slotfase (drie minuten voor tijd) een gelukki ge winnaar door Jack van Ber- kum, Elzinga (4x), Van Berkum (2x), Marjan Huizing en Herma Tobé scoorden voor Fiks. ORANJE WIT—FLUKS 6-3 Fluks telde veel invallers en maakte er niet veel meer van. Jan Verloop (2x) en Tineke Cor- bee scoorden in de laatste wed strijd. De ingelaste overgangsklasse wedstrijd ZKVPernix vond geen doorgang omdat er op nieuw geen arbiter kwam opda gen. De zoveelste al dit seizoen. Morgen speelt Pernix thuis om 14.00 uur tegen Samos. In de derde klasse mag Velocitas van geluk spreken, dat ODI het te gen Vitesse verprutste. De Lei derdorpers krijgen nu een be slissingsduel om de titel met Snel. BAX/FOREHOLTE: In een vrij stevige wedstrijd heeft Bax/Fo reholte ruim gewonnen van Ver- burch in Poeldijk. Vooral de de fensie van beide teams speelde zeer geconcentreerd en gaf weinig kansen weg in de eerste helft. Met een snelle Combinatie langs de cirkel nam Bax/Fore holte de leiding door Elite Hoek waarna de Poeldljksen met een aktleve 60 verdediging pro beerden het Voorhoutse cirkel- spel onder controle te houden. Hiermee kreeg opbouwspeelster Nora v. Niekerk echter enkele fraaie kansen voor een knallend afschandsschot en zij liet ze niet onbenut: 40. Vlak voor rust slaagde Josien Weiss erin voor Verburch tegen te scoren: 41. In de tweede helft probeerde Ver burch het met een 42 verdedi ging. Zij slaagden niet. Aller eerst probeerden zij te vaak met ongeoorloofde charges de snellere Voorhoutse dames af te stoppen, hetgeen hen op enkele 2-minutenstraffen kwam te staan. Bovendien hadden zij te weinig mankracht op de cirkel om Mariëtte Lange veld, Ellie Hoek en Annemieke de Bruin af te stoppen die voortdurend ge vaarlijk waren. Vooral laatstge noemde was goed op schot en schoot driemaal raak. Ellie Hoek zag een mooie treffer af gekeurd wegens cirkel maar loste een magnifiek afstands schot dat raak was. Tenslotte bepaalde Hannie Boskamo de eindstand op 9—2 In het voor deel van Bax/Foreholte. HVS: kwam een half uur te laat op het terrein van MOK in Dor drecht aan. Gevreesd werd reeds voor de reglementaire 5 —0 nederlaag, doch de sportieve Dordrechtse dames waren be reid alsnog te spelen. Hoewel traag startend was het van be- gin af duidelijk dat HVS supe rieur zou zijn aan dit pover spe lend MOK. Rustig spelend kwam HVS op een 4—1 voorsprong bij de rust door doelpunten van Ria v.d. Bosch, Sjanie v.d. Bosch, Ria Loosen en Wil v. Rijn. Na rust speelde HVS beweeglijker en begon ook het conditionele voordeel in doelpunten uit te drukken. Hoe wel een aantal break-outs door slecht afwerken teniet werden gedaan konden de Stompwijksen voornamelijk door de produktie- ve Wil v. Rijn de dubbele cij fers op de bordjes krijgen. Zij scoorde nog driemaal. Mieke Waayer. Sjanie v.d. Bosch, Ria v.d. Bosch en Trees v. Santen produceerden de andere Stomp wijkse treffers. MOK kreeg slechts 2 kansen via strafwor pen. Eén daarvan werd door Truus Olsthoorn keurig gehou den, zodat de eindstand werd bepaald op 11—2. NORTHA: begon ook al 29 minu ten te laat aan de wedstrijd te gen koploper Wings. De Haagse dames waren verdwaald maar scheidsrechter Duursma en de Northa-dames bleken bereid even te wachten. Of de titelkan didaten hierdoor waren aange slagen is een vraag maar zckei is dat het 12 minuten duurde voordat werd gescoord. Toen brachten Thea Ter Leide (2x) en Mary v.d. Berg Northa op een 3—6 voorsprong. Een af standschot van Wings trof doel waarna Thea Klaverwijden vla een break-out de marge weer op 3 bracht: 4—1. De laatste minu ten voor rust brachten de span ning weer terug door 2 Haagse treffers waarbij de bal eenmaal van richting werd veranderd: 43. De tweede helft werd een succes voor Leidy Vogels, die bezig is een vaste plaats in het eerste te veroveren. ZIJ opende met 2 fraaie onderhandse tref fers. Marian Bader nam met een sprongschot de zevende Noordwijkerhoutse treffer voor haar rekening waarna opnieuw Leidy Vogels tweemaal mak schoot. Wings kwam niet verder dan 2 doelpunten uit de tweede lijn zo dat Northa zeer verdiend met 95 de punten thuishield. JONG ADE had het niet al te moeilijk tegen Velo uit Waterin gen. Vooral de Oud Adese ver dediging kon de zaak goed on der controle houden zodat Wil v.d. Geest niet veel werk te ver zetten kreeg. Toch moest zij tweemaal goed In aktie komen bij een strafworp. Beide keren was zij goed geconcentreerd en kon zij haar doel voor doorbo ring besparen. Trees v. Zoen, Plonie Olljerhoeft en Gonnie v d. Geest zorgden voor een J—0 voorsprong bij de rust. N'fl, rust ging het in gezapig tempo en duurde het 18 minuten voordat in de stand verandering kwam. Een zeer attente Margret v. Leeuwen bood Helma v.d. Geest een niet te missen kans (40). Trees v. Zoen besloot tenslotte met een fraai doelpunt de wed strijd met 5—0 voor Jong Ade. WARMUNDA ging zonder Hans v.d. Blom weinig hoopvol naar het geroutineerde Hermes in Den Haag. Door een goede inzet en een uitblinkende Rinus v. Buren onder de lut konden zij toch gedurende de gehele eerste helft een kleine voorsprong be houden en zelfs ln de laatste fase nog opvoeren tot 5—9. In de tweede helft kwam Hermes langzaam maar zeker terug. De 2 cirkelspelers eisten van de Warmunda-defensie erg veel in spanning en een paar minuten voor het einde nam de Haagse ploeg de leiding over (1514). Wil Jonker, die tevens topscorer voor Warmunda werd. mocht toen vla een strafworp proberen alsnog een puntje uit het vuur te slepen. Hij slnagde: Enkele seconden voor het eindsignaal gebeurde wut niemand meer had durven hopen( Ben v. Nie kerk liet met een ziedend schot het net achter de Haagse goalie bollen en haalde daarmee voor zijn ploeg de volle winst bin nen: 15—16. APOLLO verloor de uitwedstrijd legen EHC volgens verwachting met 15—11 en moet nu in de laatste wedstrijd tegen AHC één punt behalen om degradatie te ontlopen. San/HVL: verloor eveneens in de uitwedstrijd tegen titelkandidaat Duinoord (8—5) maar de dames wisten de punten thuis te hou den Na een 3—3 ruststand werd Hollandia met 8—5 geklopt. NIO leed de eerste nederlaag van deze competitie uit tegen Odis, dat daarmee op 3 punten af stand kwam. Bij winst hadden de Ripsen zondag a.s. feest kun nen vieren, nu zullen zij nog enige weken moeten wachten. MMO-heren speelden zonder Piet Bank erg rommelig en ongeor ganiseerd tegen Northa 3. Des ondanks wonnen zij royaal met 12—1 via 5—0 bij de rust. COR BAKKER LEIDEN LSG 2 heeft de eerste promotiewedstrijd tegen Amstel veen met 61 verloren. Vooral ln tijdnood liet LSG de zo beno digd^ punten glippen, dankbaar accepteerde Amstelveen van de vele steken die LSG 2 ln het laatste kwartier liet vallen. De eerste schijngevechten werden glansrijk door LSG gewonnen: Bakker stond beter aan het eer ste bord tegen de bekende ope ningstheoreticus Donk, De Jong stond gewonnen tegen Frankcx terwijl Mlcremet regelrecht het eerste punt in de wacht leek te slepen. De overige pari jen stonden zelfs na de eerste 4 uur zeker niet minder. Bakker won inderdaad in de Najdorfvariant verdiend van Donk, terwijl Jaap de Jong na een sublieme partij Francx de baas bleef. Tolenaar blunder de een kwaliteit en later een stuk weg, maar Noordijk stelde in het Frans de tegenstander voor dusdan.g problemen, zodat deze in tijdnood volkomen dol gedraaid werd. In het laatste kwartier vielen de klappen. Ser- dijn verloor verdiend, terwijl Schuering aan een te geringe bewegingsvrijheid ten onder ging. In een tactische partij of ferde Joziaase een stuk voor een onduidelijke aanval en be reikte in dodelijke tijdnood re mise. Indiezelfde tijdnood blun derden Wiebes en V.d. Drift be ter staande steil ngen weg en Mieremet miste keer op kc-cr een gemakkelijke winst. De er.i- ge afgebroken partij van Miere met werd na de tijdcontrole re mise gegeven, zodat de emduit- slag 64 werd. Op 11 mei zal LSG 2 van Pat Mat uit Bever wijk moeten winnen, wil het nog naar de KNSB promoveren. De Zijl/LGB in actie tijdens de laatste thuiswedstrijd. De Leidenaars speelden een sterk seizoen. De competities voor de hoofd- en eerste klussers ls nu afgelopen. De ZIJL/LGB verloor zijn luat- ste wedstrijd met 63 van Nep- tunus Arnhem en AZC won overtuigend van BZV Fortuna: 13—3. De ploegen uit de tweede klasse speelden hun laatste wedstrijd ln het binnenbad. LZ'86 versloeg ZCE met 5—3, BZPC won van Brandenburg en Katwijk verloor met 8—3 van koploper Esca. De ZIJL/LGB- Ncptunus Arnhem: 3—6. Door de nederlaag tegen Neptu- nus Arnhem Is de ZIJL/LGB sa men met Nereus op de achtste plaats geëindigd in de hoofd klasse. Hoewel d» Leidenaars hun zesde plaats verloren zijn ls het toch een geslaagd seizoen geweest. De ZIJL/LGB is er als debutant toch In gerlaagd om tegen topplocgen zoals de Meeu wen en HZC/De Robben goede tegenstand te bieden en ruim voor het einde van de competi tie uit het degradatiegevaar te zijn. Zaterdag was Neptunus in zwem bad ,,Dc Does" go^d in vorm. In het derde speldeel liep de ploeg uit Arnhem zelfs uit tot 5—1. In de laa'stc periode kwam de thuisclub wel terug, maar de over. n-'ng van Nep tunus werd toch niet in gevaar gebracht. Scoreverloop. Ie periode: 0—1 I Bart Bonkers. 2e periode: 02 Niels Minderman, 03 Bart Bongers, 1—3 Albert Spijker 3e periode: 1—4 Hans Hoogveld, 1—5 Hans van Zeeland. 4e pe riode: 2—5 Leo Onderwater, 3 —5 Albert Spijker, 36 Hans Hoogveld. AZC/BZV/Fortuna: 13-3. AZC heeft dit seizoen in de eerste klasse alles bereikt wat aan eer te behalen was. Na het kam pioenschap en de promotie naar dc hoofdklasse gelukte het de Alphenaren om ook in het laat ste competitieduel ongeslagen te blijven. Coach S|ors Geurtsen ploeg op. maar toch waren de stelde niet eens zijn sterkste AZC-ers duidelijk sterker dan de Bosschenaren. De ploeg van AZC profiteerde hierbij niet eens van het feit, dat BZV For tuna door gebrek aan wisselspe lers niet met een volledig team in het water lag. De thuisclub speelde wel met zeven spelers, maar hiervan namen er maar zes actief uan spel deel. Zo werd het voor hot publiek in zwembad „De Dillen" toch nog een leuke wedstrijd. Topscoor der bij A7.C was Huib Maas met 5 doelpunten en verdei scoorden Cees van de B'rck, Peter Boot en Geza Kaltenecker 2 rmal en P" d de Hey en Frank van de Akker. LZC '86—ZCE: 5-3. ZCE heeft het LZ'86 zaterdag in De Does toch lastig kunnen ma- Hen. Na twee sterke aanvangs- perioden viel LZ'86 In het der de speldeel iets terug zodat het team uit Enschede »ot 3—2 kon tniopen. In het laatste partje na men de Leidenaars weer het ini tiatief en werden de ZCE-ers definitief op een achterstand ge zet. Gunstig voor LZ'86 wns het verlies van concurrent de IJs- scl. De voorsprong van de Lei denaars bedraagt nu 4 punten. De doelpunten van LZ'86 wer den gemaakt door Joop Siera 3x en Jan Bredcveld en Friet El zinga. Voor ZCE scoorden Rooi- hof 2x en Groothuis. Brandenburg—BZPC: 4—5. BZPC heeft het in het Sportfond- senbad te Amersfoort moeilijk gehad tegen Brandenburg. Na een harde strijd bleek B7.PC toch te sterk voor de thuisclub. Bi) BZPC was Teun Edelman met 4 treffers erg goed in vorm. Voor het vijfde doelpunt van BZPC zorgde Gerle Hogen* doorn. Katwijk—F.SCA: 3—8. In de eerste competitiewedstrijd speelde Katwijk gelijk tegen ESCA. Zaterdagavond in de Miercweide bleek iSCA echter vee! s'erker. In de tweede pe riode hadden de Arnhemmers zelfs een 6—1 voorsprong opge bouwd. Voor de Kntwijkers scoorden: Hans Parlevliet. Dik Timmermans en Hugo Boom- stoppel.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1974 | | pagina 19