VNLenMeerburg deelden punten Zwerver serieuzer dan Ter Leede Spanning onderaan culmineert BS Leiden nam eervol afscheid Nieuw kringrecord bij zeskamp voor Zijl/LGB H) 1-0 Nederlaag voor Woubrugge P RCL rustig over eindstreep Verlies Quick Boys Feyenoord kampioen MAANDAG 29 APRIL 1974 L2 LEIDEN Kort voor tijd scoor de Meerburg het derde en be slissende doelpunt. Maar de kopbal van Peter Romein werd door scheidsrechter Alblas na aandringen van de grensrechter afgekeurd. Zo bleef de belang rijke wedstrijd tussen VNL en Meerburg 2—2. Al vanaf het be gin bleek dat VNL iets van zijn oude glorie terug had. Veel in zet en ook de combinaties leken weer op het betere voetbal van een aantal wedstrijden geleden. De eerste helft draaide VNL erg |goed; toch duurde het tot halverwege deze helft voor de Leidenaren tot scoren kwamen. Een afstandschot van Leendert Struijk kon de gehinderde Meer burg keeper niet vatten. VNL had deze eerste heüft meer afstand moeten nemen maar kon niet verhinderen dat Meer burg op gelijke voet kwam. Riny van Veen, die uit de front linie was weggetrokken, lan ceerde met een dieptepass Hans Wagenaar. Deze aanvaller was verantwoordelijk voor de gelijk maker. Toch kwam VNL voor de theepauze nog eens voor. Leendert Struik die afl de eer ste treffer op zijn naam had gaf een afgemeten voorzet aan Ad Lelieveld. De VNL-spits mis te niet. De tweede helft kreeg Meerburg meer vat op 't spel en viel de VNL aanval iets terug. Het duurde een kwartier voor Meer burg wederom op gelijke voet kwam. Riny van Veen die het scoren nog niet verteerd is, twijfelde ook nu geen moment en trcfe de stand gelijk. Beide teams kregen nog kansen om de winst te grijpen. Meerburg scoorde, doch resultaat leverde het niet op, want scheidsrechter Alblas (lhij floot goed) keurde de goal af. ZLC was zodoende de lachende derde. De spanning Wrijft er voorlopig nog in. KickersLeidse Boys 2—0 De wedstrijd tussen Kickers en Leidse Boys ontaardde in een slecht duel. Het veldspel van Leidse Boys was even zwak als dat van Kkrkers. In deze armza lige vertoning was het KicQcens die de kansen benutte. Na tien minuten spelen in de eer ste helft nam Kickers afstand toen Peter Ekeftsdhot uit een voorzet van Gerard van Hoorn 1—0 aantekende. De gehele wedstrijd bleef deze stand ge handhaafd tot 2 mrimuten voor tijd. Scheidsrechter Te Boek horst kende Kickers een straf schop toe die door Ton van Wettmarchen benut werd. De stand luidt: ZLC 20-30, VNL 20-30, Meerburg 19-28, KRV 20—23, UnitasL. 20—30, KiCkers 19—18, VNA 20—14, O. Groen 19-12, Leidse B. 19—1. Wiebe Gorter schreeuwt het uit. In de rebound wordt Hi/ opzij gezet. VOORBURG In zwembad „De VUegennolen" werd zondag de vierde wedstrijd uit een zes- kamp gehouden tussen de zwemploegen van Naarden, HZ Sc PC (Den Haag), DWT (Haarlem), Fortuna (Den Bosch), De Devel (Zwljndrecht) en de Zijl/LGB. Deze wedstrij den, georganiseerd voor de leef tijdsgroepen onder de 14 Jr. heb ben de Zijl/LGB weer een nieuw record voor de kring Gouwe Rijnstreek opgeleverd. BIJ de 4x100 m vrije slag esta fette stelden Jeanette Vonk, Inge Koek, Vera van Buuren en Monica de Bolster dit record 3.8 sec, scherper en brachten het daarmee op 5.04.1. Ook de rug- slagnummers voor de jongste deelnemers/sters werden door De Zijl/LGB-pupillen zeer goed gezwommen, Marion Vogelenzang werd hier bij de meisjes le in de goede tijd van 1.33.9. Bij do Jongens werd Sander Schalke winnaar met 1.32.8, op de voet gevolgd door clubgenoot Mark van Belkum die voor deze af stand 1.33.7 nodig had. Do schoolslag voor jongens onder 12 jaar werd een nek aan nek race tussen Peter Kooreman (Zijl/LGB) en Niels Sarsansky (De Devel), voor belden werd de zelfde tijd genoteerd maar de kamprechters beslisten ln het voordeel van Peter Koore man. Arnold van Winkel eindig de met 1.36.4 op de Se plaats. Bij de meisjes werd dit pro grammanummer gewonnen door Astrid Vlasman (Naarden), die 1.33.2 liet noteren terwijl Vera van Buuren (Zijl/LGB) met 1.33.7 als 2e aantikte. Overige uitslagen: 100 m rugsl. m.o. 14, le Judith Verkerk (Devel) 1.17.6, 2e H. van Wingerden (Devel), 1.20.5, Se Monica de Bolster (Zijl/LGB) 1.20.7, 100 m rugsl. heren, le Jan Hak (De vel) 1.08.0, 2e Slem v.d. Helm (Fortuna) 1.10.3, 3e A. Claessen Fortuna) 1.12.3, 100 m vlinders!, m.o. 14, le Judith Verkerk (De- veld) 1.16.5, 2e onlca de Bolster (Zijl/LGB) 120.5. derde Elise Euser (Devel) 1.23.5, Estafette 4 x 100 m vrije slag le de Devel met 4.28.3. 2e Naarden roet 4.36.5, 3e Zijl/LGB 4.41.5, Idem heren, le Fortuna 4.05.0. 2« De Devel met 4.05.6 3e Zijl/LGB 4.17.4, Idem m.o. 14, le De De vel 4.47.2, 2e Z1JI/LGB 5.04.1 (kringrecord) 3e Naarden 5-17.8, Idem J.o. 14 jaar le Naarden 4.24.1, 2e De Devel 4.45.6. en Se Zijl/LGB 4.46.6. MJTO Officieel Datsun-dealer voor I/Clden e.o. Herengracht 79. tel. 33861-20987 Roelotarrndsveen e.O. Alkemadclaan 1, tel. 01713—2866 VNL en Meerburg hielden elkaar in evenwicht. ZLC profiteert ervan. KINDERDIJK Ter Leede is er ln Kinderdijk niet in geslaagd met een overwinning op de Zwerver afscheid te nemen van de eerste klas. Zonder Sjoerd Boot en Michiel Krop - vervan gers waren Aad van Breda en Jan van Aken werd Ter Lee de door de Zwerver al snel on der druk gezet. De aanvallers van de ploeg uit Kinderdijk li» ten namelijk al snel zien, dat men de laatstwe wedstrijd vaa deze competitie wel degelijk se rieus nam. Reeds na twee minuten spelen leek De Zwerver ai op succes af te stevenen, toen doelman Wil lem van Harskamp een schot van Pleun de Pouw wegstompto voor de voeten van Arie Vink, die de bal hard ln de touwen schoot. Het doelpunt werd echter door scheidsrechter Brand we gens buitenspel afgekeurd. De Zwerver bleef echter aandrin gen en bracht Ter Leede ln de verdrukking Na tien minuten kwam Ter Leede enigszins on der de druk vandaan en sloeg men terug met een kans voor Maup Spaargaren. Er ontwik kelde zich een gel'jkopg3ande strijd en zelfs leek Ter Leede op weg naar de openingstreffer. Een kopstoot van Jan Schoen belandde echter op de paal en een doelpunt van Jan van Aken die een voorzet van Spaargaren fraai afrondde werd om dubieu ze redenen afgekeurd. Het af keuren van die treffer gaf da Zwerver echter moed, groot ge noeg om de openingstreffer ta produceren. Van Harskamp haalde de doorgebroken Pouw onderuit in hat strafschopge bied, waarna van Stenis de pe nalty benutte. Vlak voor rust wist de Zwerver de voorsprong- te vergroten tot 2-0. toen Pouw profiteerde van een al te groot gat in de Ter Leede-verdediging. In de tweede helft vertoonde de verdediging van Ter Leede nog meer gaten, vooral omdat Piet de Bruyn zich had laten vervan gen door Molema. De voorhoede van de Zwerver wist er echter maar zelden van te profiteren en gevaar voor het doel van Willem van Harskamp te stichten. Ter Leede bood vooral door het goede werk van Bisschops nog redelijk tegen spel, maar van zijn passes wis ten zijn medespelers geen ge bruik te maken. Ter Leede mis- te een afmaker. Tien minuten voor tijd bepaalde van Stenis de eindstand op 3-0 in het voordeel van de Kinderdijkers. Aad van Breda kreeg daarna nog een goede kans om de eer voor Ter Leede te redden, maar uit een pass van Bisschops schoot hij hopeloos naast. DOTO—RCL 1—0. In een wed strijd, waarin voor RCL niets op het spel, evenals voor DOTO heeft RCL met 1-0 haar meerde re moeten erkennen ln de gas ten. Het spel golfde op en neer, zonder hoog tempo over gens, terwijl beide ploegen een minimum aan inzet toonden. RCL kreeg in de eerste helft wel voldoende kan sen, maar keeper Brandt, die deze weditrijd optrad als spits- speler bleek ook geen kansenbe- nutter te zijn. Evenals Teske en Ederveen, die beide de bal naast de verkeerde kant van de paal Joegen. Leo Holl was mis schien nog het dihtste bij een doelpunt maar zijn kopbal ging net over. In de 43e minuut van de eerste helft viel het ontge doelpunt van de wedstrijd. De Rondde besliste de wedstrijd voor DOTO in haar voordcel. Na rust onderging het spelbeeld niet veel verandering Beide ploegen beperkten zich tot enke le uitvallen, die niet veel gevaar inhielden. le klas Afdeling Leiden zaterdag. Lelden -In de kop van de afde ling is Sleutels de kans op het kampioenschap ontglipt. Sleutels verloor namelijk bij Randstad- Sport ln een slechte wedstrijd met 21. Hazerswoudse Boys blijft leiden, nu won het met 3 —2 van GWS. KRV en VWS kwamen ondanks de vele doel punten niet verder dan een ge lijkspel. Onder in de afdeling kwamen ook MVKV en Valken niet verder dan een 1—1 gelijk spel. Hazerswoudse Boys—GWS 3—2. Tot de rust bleef de stand gelijk ondanks de kansen die GWS vol op kreeg. De beste mogelijk heid werd hen via een vreemde beslissing ontnomen. Toen scheidsrechter Van Es de bezoe kers kort voor rust een straf schop toekende herriep hij zijn beslissing na hevige protesten. De vrije schop die toen geno men mocht worden liep op niets uit. De tweede helft zou doelpuntrijk worden. Al na vijf minuten na men de Boys de leiding via De iRuiter. Tien minuten voor tijd was de stand 3—0 voor de Boys. Doelpunten van Raaphorst wa ren hier verantwoordelijk voor. Toch kwam GWS sterk terug. Toen het kort voor tijd 3—2 stond kon het aangeslagen Ha zerswoudse Boys mets anders doen dan massaal in de verde diging gaan. Maar keeper Van Toi hield zijn vereniging o| winst. De gelijkmaker bleef uit Hazerswoudse Boys zal het vol gend jaar trainer Jan de Leeu* moeten missen. Zijn plaatsver vanger wordt Wiek Hermans thans werkzaam bij DSO. MVKV—Valken 1—1. Dat MVKV in de eerste helfl slechts op 1—0 kwam had hei helemaal aan zich zelf te wij ten. Van de vele kansen wis ter de marinemensen er slechts éér te benutten. Dit ene doelpunt kwam van het hoofd van Hen! van der Mey. Zo miste Dorre steyn tot drie keer toe vrij voor de keeper. - Dit missen zou MVKV de tweede helft opbre ken. Een van de weinige Valken aanvallen bracht de gelijkma ker. Kees Gauwlel, was hiel verantwoordelijk voor. KRV—VWS 3—3. Ondanks het feit dat KRV tof driemaal toe voor kwam speel den de Katwijkers gelijk. Joop Padding van VWS zorgde er ie dere keer weer voor dat VWS langszij kwam. Voor KRV scoorden: Frans Houwer (2x) en Ruud Vogel. De stand: Haz. Boys 19—28| -Randstad 18—27; Sleutels 18— 23; GWS 18—22; Llsse 17—17j' Leiden 18-14; VWS 18—14; KRV 18-14; Valken 17—13; MVKV 18-13; WSB 17—12. Rob de Wit zat voor de laatste maal bij BS op de bank. LEIDEN Meest saillant detail bij de laatste competitiewed strijd van BS Leiden, was het feit, dat Rob de Wit weer op de bonk zat. Dat betekende name lijk zijn terugkeer als coach, maar tevens zijn afscheid. Hij werd door d« Bond, naar aanlei ding van zijn gedrag bi] EBBC - BS geschorst, nu bij de return tussen belde teams keerde hl) weer terug, maar volgend sei zoen zal hij er niet meer bij zijn. Een ander zal zijn plaats innemen en waarschijnlijk wordt dat een Amerikaan. Maar deze laatste competitiewed strijd stond niet alleen in het licht van Do Wit. Feitelijk kwam hiermee het einde van een bijzonder roerig basketbal jaar. Althans wat BS Lelden be treft, want er is zo het een en ander voorgevallen dit seizoen. Na een aanvankelijk uitstekend begin, zakte de boel als een pudding ln elkaar en werd het schering en inslag dat er wéér iets fout ging. De ene affaire volgde op de ander en dit alles ging bepaald ten koste van het spelpeil. Aan het aantal toe schouwers was dat trouwens goed te merken. Trok men in het begin wekelijks volle zaden, de laatste wedstrijden was er niet meer dan een handjevol pu bliek, dat de tribunes bevolkte. De laatste wedstrijd zakte dat aantal tot een absoluut diepte- Niet slecht Toch was het -beslui' van de com- I petitie van BS-zijde eigenlijk he lemaal niet slecht. Tegen Typ- soos verloor het uitermate ver zwakte team maar net en ook tegen EBBC werd dit weekend behoorlik gespeeld. De afwezg- he id van vele spelers, waaron- I der twee Amerikanen, deed zich uiteraard weer gelden, maar dat in acht genomen, viel het aremoal best wel mee. De Blauwen, aangevuld met drie Junioren, verweerden zich onder leiding van Bob HeuU vooraf in de eerste helft uitstekend. Tot aan de rust ging men gelijk op en maakte BS toch wei het spel. Slomp De bes is Heuts, Kop, De Jong, Petrici en Ven Rooden - werd niet gewisseld en zorgde voor snel eo attractief spel. Ook te genstander EBBC wilde wel, zo dat een er ander het publiek toch nog kon boelen. Vooral toen Heuts en De Jong twee leu ke acties Inzetten kwamen de handen weer op elkaar en keer- der er lets van hert oude enthou siasme terug. Inmiddels liep de score exact op. BS moest na een kleine voorsprong - 4—0, IR—18 en 29—28 - toch toestaan dat de Bosschenaren hen pas seerden, doch ver liet Leiden ben niet gaan. Vla 30—36 werd bet 3810 bij rust en uiteraard kwam het grootste deel van de productie op naam van de be ren Heuts en Bravard. Junioren In de tweede helft nam BS vlot zijn toevlucht tot een aantal wissels, hetgeen meteen de sco re in het voordoe van EBBC deed overslaan. Wil Moerer, een Jeugdig BS-talent stoorde wc goed en drubbclde best aardig, maar ervaring komt hij natuur- lijk vanzelfspreken tekort. Dot zelfde geldt voor de andere twee junioren en omdat ook Anne van Dijk niet vee' goed* kon u trlohten liep EBBC door Mitchel en Lr vard door no 71. t wijl BS n de buurt vrn de 50 pas volgde. Door mys:< rieus dribbelwerk van Petrici *n goed schieten van fkfo Heuts hij gaat overigens deze week De aardige partij, die het tot nu toe geweest was, werd toch nog even verstoord. De Amerikaan Mitchel gaf Peter Kop In de laatste minuut en publique een stomp, hetgeen hem op wegzen ding kwam te «taan. 40 secon den later tfonk het fluitsignaal dat het einde maakte aan het allerlaatste optreden van BS dit seizoen. Do ploeg had met 63— 77 „eervol" verloren. „Volgend Jaar wordt het allemaal beter", vertrouwde voorzitter Menken ons toe. De plannen tot volledi ge herziening zijn praktisch klaar. AD VAN KAAM DEN HAAG/WOUBRUGGF. Daar er voor beide elftallen niets meer op het spel stond werd deze ontmoeting dar ook een vrij tamme vertoning. Het gedegradeerde Woubrugge was voor de rust vrijwel doorlopend in het defensief en liep boven dien regelmatig in de buit en- spel val van de snelle Hege naars, die technisch en taktisch de meerdere waren. De weinige serieuze scoringskanten van de bezoekers werden zonder meer door slordig spel om zeep gehol pen. Het Woubrugse doel was daarentegen tegel matig lm ge vaar, doch de lange doelman Van Oostindlë was op zijn post In de 32-ste minuut viel het enig* doelpunt van de wedstrijd. De snel doorgebroken rechtsbuiten J. U ttenbroek werd te laat door de Woubrugse defensie aange vallen en zijn vrij slap schot ging net naast de Woubrugse doelman (1-0). Na de rust een veel offe naïever spelend Woubrugge, doch de stootkracht ontbrak en het re*r luut optreden van doelman F. Boone verhinderde, dat de be. zoekers zelfs een gelijkspel ln de wacht konden spelen. Ver melden wij nog, dat arbiter Ro zenbrand In de tweede helft en kele minuten groggy ging. toen een keihard schot van een Wou brugse speler hem ln de nek trof. Koop een occasion dan toch ook bij deVW-dealerl KATWIJK Het jeugdelftal van Roodenburg heeft voor een gro te verrassing gezorgd. Tegen I Quick Boys werd onverwacht een 2-3 zege ln de wacht ge sleept. Het zag er voor de pauze echter niet naar uit, dat Quick Boys de overwinning uit handen zou geven. De Kutwijkers scho ten oratuirn g uit de startblok ken en na 12 minuten stond men al op een 2-0-voorsprong. Een voorzet van links werd door Roodenburgverded tge r Hans Sloos ln eigen doel gewerkt en even daarna zette Jaap Hoek zijn pioeg c^> 2-0. Tijdens de rust wend evenwel bekend dat i Feijenoord zijn laatste wedstrijd ln winst had weten om te zet ten, zodat de Rotterdammers zeker waren van het kampioen- schup. Een aangeslagen Quick Boys kwam nu de thee heel wat minder geïnspireerd in het veld, bovendien gooide Roodcn- burg er een schepje bovenop en nadut Hans Sloos een penalty wegens hands tegen de pual had geknald, zorgde John Boekman voor 2-1. Een leuke combinatie tussen John Leest en Peter van Houten werd door Peter de Boer goed afgerond (2-2) en 7 minuten voor tijd wns Peter van Houten goed voor 2-3. Hans Sloos maakte in de laatste mi nuut zijn foutjes goed door een inzet van de doellijn te werken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1974 | | pagina 17