Hordijk moet conditietest afleggen BERT PRONK OP LISTIGE WIJZE NAAR ETAPPEZEGE Hans Vultink miste titel na een sensationeel slot Gunther Siebert Europees kampioen Triomf van de korfbalploeg Mr. P. de Booy voorzitter Kardolus kampioen schermprofs De gevreesde bergetappe in Olympia's Ronde is voor de ren ners en voor de organisatoren niet geworden wat men ervan Pechprijs voor Mike Bennett ULESTRATEN De strijdlustigste renner van dit weekeind in Olympia's ronde wa ren de Italiaan Porri- ni en de Nederlander Kees van Dongen. De Italiaan kwam zater dag in aanmerking voor deze extra prijs door in de etappe van Arcen naar Arcen een solo van ruim veertig km te rij den. Kees van Don gen, die gisteren in de bergetappe de be slissende demarage plaatste, kon in Ule- straten de extra-prijs in ontvangst nemen. De pechprijs ging za terdag naar Herman Snoeyink en de En gelsman Mike Ben nett, die beiden bij 'n valpartij waren be trokken en door de Jury uit de wedstrijd werden gehaald. Gis teren ging de pech prijs naar de Delba- na-rijder Klomp, die driemaal viel en de strijd moest staken. Roy Schouten reed zich in oranje trui „Kees van Dongen stond op ruim tien minuten achterstand in het algemeen klassement en was dus voor mij geen gevaar. La ter toen ik hoorde dat Roy Schuiten erbij was gekomen, was het te laat om er achteraan te gaan", zei Ad Dekkers teleur gesteld. De grote winnaar van het week eind was weer de Kettingploeg. Nadat zaterdag de ploegentijdrit van Siebengewald naar Arcen (30 km) door de Didamse ploeg was gewonnen, greep Ketting ook gisteren naar de hoogste eer. Roy Schuiten, de onwillige en grillige coureur uit de Ket tingformatie, kon na afloop van de eentonige bergetappe de oran jetrui over zijn schouders laten glijden. De comfortabele voor sprong (ruim drie minuten) in het algemeen klassement zal de Zandvoortse amateur moeilijk uit handen geven. Schuiten zal door zijn sterk rijdende ploegge noten Jan Ailing, Frits Schur, Aad van den Hoek en Gerard Lenferink beschermd worden. Bovendien in Schuiten als finalist in het nationale achter volgingskampioenschap ook nog een uitmuntend tijdrijden De tempobeul uit Zand voort, be wees in de rit over de Zuidlim burgse heuvels opnieuw zijn grote klasse. In Ulestraten zei Schuiten: „Na de bergetappe zouden we de situaatie bekijken. Ik geloof dat ik nu kopman zal worden van de Kettingploeg". Zijn sponsor en ploegleider Tom Ketting was er nog niet zo ze Roy Schuiten, de nieuwe leider van Olympia's ronde, feliciteert Bert Pronk (rechts) met zijn etappe-si ker van. „In het hotel zullen we de zaak bespreken. Jan Aling, Frits Schur en Aad van den Hoek zijn ook jongens, waarop we kunnen rekenen. In onze ploeg hebben de rijders in spraak. Zij zullen zich moeten uitspreken vóór Roy Schuiten, anders gaat het niet door". Tegenspeler Herman Krott rekent op de onderlinge rivaliteit van de heersende kettingrijders. De Amstelploegleider, die geassis teerd wordt door Arie Hassink, ziet Roy Schuiten voorlopig nog niet als dé grote overwinnaar van Olympia's ronde. Indien zijn theorie klopt, en de ver moedens bewaarheid zullen wor den, belooft Olympia's ronde toch nog een open strijd te wor den. In de 135 km lange bergetappe zorgde alleen Caballero en Ket ting voor een beetje spektakel. Na 25 km sprong Kees van Don gen uit het peloton weg. Nadat Van Dongen een solo van dertig km had gereden, sprongen Bert Pronk en Scheuneman naar de eenzame vluchter toe. De Sche- veningse amateur weigerde kop- werk te doen en bleef rustig aan het wiel van de twee Cabal- lero's kleven. De grote voor sprong die het drietal behaalde was ruim vijf minuten. Achter de drie vluchters werd het tem po door de Kettingrijders ver hoogd. In de beklimmingen van de steile Keyteberg en de Mols- berg sprongen Kruunenberg, Tak, Van Helvoirt en Roy Schuiten weg. De vier achter volgers bereikten bij de door komst in Houthem, de drie kop lopers en gingen eensgezind door. De voorsprong, die inmid dels was teruggelopen tot 2.47 minuten, werd weer verhoogd tot ruim drie minuten. Nog steeds weigerde Bert Pronk enig kopwerk te doen. Met nog 35 km voor de wielen sloeg de Scheveninger, die volkomen fris in de kopgroep zat, zijn grote slag. Bij de eerste doorkomst op het heuvelachtige parcours in Ulestraten, waar nog vier ronden van 6 km moesten worden afgelegd, had hij 58 seconden voorsprong. Genoeg voor de overwinning. WIL VAN DER PLAS NOORDWIJK Twee weken voor de Davlscup ontmoeting met Finland heeft het Neder landse team bestaande uit Loek Sanders, Rolf Thung, Fred Hem mes en Jan Hordijk een oefen wedstrijd gespeeld tegen het Davlscupteam van Nieuw-Zee- land, dat in de derde ronde moet uitkomen tegen Oosten rijk. Nadat men drie weken had getraind met de Venezolaan Hose en de Engelsman Farrell ais sparringpartners sloeg men de Nieuwzeelanders op de ba nen van het Casino in Noord- wijk na een kansloze nederlaag van 7—1. In vergelijking met de ontmoeting met Roemenië heeft het Neder landse team twee wijzigingen ondergaan. Tom Okker zal om bekende redenen tegen Finland niet aanwezig zijn, en Niek Fleuri heeft zich teruggetrokken uit het team omdat hij de trai ningen en zijn werk niet met el kaar kon combineren. Positieve factor in de ontwikkeling van het Nederlandse tennis is echter dat de sport in de breed te zo Is gegroeid dat twee goede vervangers in het team kunnen worden opgenomen. De debu tanten Sanders en Thung kun- nn uiteraard het spelpeil van Remise LENINGRAD De zevende partij van de schaaktweekamp tussen Karpov en Spasski voor de hal ve finales van het kandidaten toernooi voor het wereldkam pioenschap is in remise geëin digd. De partij werd vrijdag avond op de 41e zet afgebroken. Zaterdag besloten de schakers zonder verder spelen tot remise. De stand blijft 2—1 in het voor deel van Karpov. Okker niet evenaren, maar zijn wel van gelijk niveau als Fleu ri, hetgeen zij in Rotterdam dens het ABN-Tennistoernooi overduidelijk bewezen. Dat hui prestaties daar geen uitschieten waren bleek in de oefenwei- strijd tegen de Nieuwzeelan ders. Hoewel Jan Hordijk in Noord wijk een goede Indruk achterliet is zijn meespelen tt- gen Finland nog onzeker. Om dat Hordijk om administratieve redenen is opgegeven vo Daviscupteam maar op het mo ment van inschrijving niet aan de selectie-eisen voldeed, zal hij vrijdag a.s. alsnog een laatste conditietest moeten afleggen, De Nieuwzeelanders gehandi capt door het ontbreken van Par- run lieten in Noordwijk geen sterke indruk achter. Men be gon sterk door de overwinning van Simpson in vier sets op Fred Hemmes, maar verloor daarna alle partijen. Voor Ne derland was het volgens trainer Buytelaar in ieder geval een nuttige ontmoeting geweest, Nuttig voor het westrijdritme en voor het zelfvertrou/en, dat door de overwinning van 7-1 werd opgevijzeld. Captain La- menes beschouwde de wedstrijd als een soort conditietest waar bij hij vooral doelde op de par tij Sanders - Simpson, die bijn» vier uur had geduurd. De uitslagen: Hemmes - Simpson 63, 68, 36, 68, Sanders Russel Simpson: 11—9, 6—2, 2- 6. 5—7, 6—4, Hordijk - Lewis 63, 60, 60, Sanders Thung tegen Simpson - Simpson 6—1, 6—4. SondersLewis: 6—1, 63, 6—0, Hordijk - Russd Simpson :75, 64, 6—0, Thung G. Simpson 6—0, 6—4, 6—2, Hordijk, Hemmes tegen Simpson en R. Simpson j 61, 3—6, 6-4, 6—2. PIET VAN DAM Amsterdam De 79e korfbal interland tussen Nederland en België leverde het Nederlands twaalftal de 65e triomf op. Zo op het oog blijven de krachtver houdingen dus wel op hetzelfde niveau, maar toch heeft er lan ge tijd een verrassing in de lucht gehangen. De Belgen startten bijzonder agressief. Hun uitvallen hielden een doorlopend gevaar in, maar in de eerste helft vergden zij zo veel van hun 'conditie dat hen daarvoor na de hervatting op onbarmhartige wijze de reke ning werd gepresenteerd. In en kele minuten liep Nederland toen weg van 6-6 naar 9-6. Die klap kwam België niet mee boven en het werd tenslotte 10-7. Scoreverloop: 0-1 De Ridder, 1-1 Majka Duivenvoorden, 1-2 Van Hemel, 2-2 Van Dijk, 3-2 Jirski Duivenvoorden, 3-3 Campers, 34 De Ridder, 4-4 Regeer, 5-4 Van Dijk, 5-5 Mathis, 6-5 Emmerik, 6-6 Liliane Tondeleir, 7-6 Re geer, 8-6 Regeer, 9-6 Reuter, 9- 7 Mathis, 10-7 Tims. De Nederlandse B-korfbalselectle won in Goch/Niederrhein met 15-10 (8-3) van het Westduitse twaalftal. Ook de Nederlandse jeugdselectie zegevierde: 13-7. Alléén voor de volgauto's rijdend in de straten van Ulestraten stelt Bert Pronk zijn etappe-triomf veilig. Wat een enerverende bergetap pe had moeten worden, liep uit tot een slaapverwekkende wan deletappe. Amstelploegleider Herman Krott verbloemde na afloop van de vierde etappe zijn mening niet. „De Amstelploeg heeft in de eerste kilometers ge woon zitten slapen. Ad Dekkers heeft de oranje trui geen mo ment verdedigd. Voortdurend zaten mijn jongens achterin en toen Cees van Dongen een voor sprong van dertig seconden had, werden ze pas wakker. Te Iaat", riep Herman Krott woedend uit. Ontgoocheld De onttroonde en ontgoochelde Ad Dekkers gaf toe dat hij de slag had gemist. ULESTRATEN Olympia's Ronde heeft een nieuwe leider. Roy Schuiten, de lange Ketthigrijder uit Zandvoort, kon gisteren in het Zuidlimburgse Ulestraten de fel begeerde oranje trui over zijn schouders laten glijden. Met een ruime voorsprong, bezet Roy Schuiten de eerste plaats In het algemeen klassement. De etappe overwinning was echter voor Bert Pronk, die 35 km voor het einde ook nog Schuiten van zich afschudde. De kleine Scheveningse ama teur, die twee weken geleden zijn klimcapaciteiten In de hel van het Mergelland al had getoond, legde ook gisteren zijn wil op. Met groot gemak „huppelde" de gebrilde Scheveningen over de Zuidlim burgse heuvels naar de overwinning. had verwacht. Op het parcours, waar op Fedor den Hertog vo rig jaar geschiedenis maakte, kon de nieuwe generatie ama teurs geen indruk maken. Daar mee wordt geen afbreuk gedaan aan de etappe-overwinning van de Scheveninger Bert Pronk, maar wel aan de instelling van de Nederlandse amateurtop. ELDA Wat niemand voor mogelijk had gehouden Is toch gebeurd. Na een reeks sensationele uitslagen In het weekeinde werd de 31-ja- rlge Westduitser Gunther Siebert, een caféhouder uit Duisburg, in het ankerkader 47/2 de opvolger van Hans Vultink als Europees kampioen. Siebert, naar het verre Elda gekomen met de hoop op een vijfde plaats, behaalde de titel dankzij een verrassende zege in de finale tegen Hans Vultink en een nederlaag van Ludo Dielis te gen de Spanjaard Jose Calvez. Daardoor eindigde de Westduitser met een punt voorsprong en het voor 47/2 uiterst schamele gemid delde van 38.74 voor Hans Vultink op de eerste plaats. De Westduitser werd ook zeker van het snoepreisje naar Bue nos Aires, waar in augustus het wereldkampioenschap in dit tweestootskader wordt gehou den. Vultink, die in Elda voor het begin van de laatste partij en nog het beste uitzicht op het kampioenschap had gehad, moet daar in Argentinië de vo rig jaar in Krefeld veroverde wereldtitel verdedigen. Er be staat de mogelijkheid dat er nog een derde Europeaan naar Buenos Aires mag vertrekken. Dat is dan niet de Belg Ludo Dielis of de Fransman Francis Connesson maar de Oostenrijkse kampioen Franz Stenzei, die in Spanje beslag legde op de derde plaats. Dit alles was het resultaat van de sensationele gang van zaken in de laatste drie ronden. Nog nor maal waren zaterdagmiddag de overwinningen van Vultink op Dielis (400-182 in twee beurten) en van Galvez tegen Siebert. Toen kwam Vultink, die vrij dagnacht tegen half vier met een slotserie van 299 tegen Sten zei remise had gemaakt en zo de kansen op prolongatie van zijn titel had behouden, tot op een punt van Siebert Niets leek meer een nieuw kampioenschap van de Nederlander in de weg te staan. Hij moest immers nog tegen Galvez en Siebert, nor maal gesproken twee vaste overwinningen. Maar al tegen Galvez ondervond Vult'nk zaterdagavond onver wachte tegenstand. De Span jaard, die nog niets had gepres teerd in dit toernooi, vertrok van acquit met 288 zodat Vul tink opnieuw tot een krachttoer werd gedwongen. Het lukte via series van 132, 133 en 93, maar mede omdat Galvez in die grote reeks zijn kruit verschoten leek te hebben. Felicitaties Omdat Siebert ruim door Dielis werd verslagen kwam Vultink met een punt voorsprong aan de leiding en werd al van alle kan ten gefeliciteerd. Men had zich echter vergist in Siebert, die dankzij een gelukki ge zege op Connesson in de ope ningsronde te hoog voor zijn kunnen in het zadel was geko men. Hij had Galvez en Dielis niet met een „kegelpartij" kun nen verrassen. Het lukte wel te gen Vultink. Niet één keer liet de Westduitser, die als een wan hopige niet in de eerste plaats voor de titel maar voor het reis je naar Buenos Aires vocht, een bespeelbare positie achter voor de Nederlandse kampioen. Deze raakte helemaal van zijn stuk door een'hevig snorrende kame ra van de Spaanse televisie. Het hielp Vultink niet toen de kameramensen hun spul len Inpakten. Hij was al aangeslagen door series van 53 en 165 van Siebert, d'e in z:jn zesde beurt met een sterk ge speelde reeks van 175 ineens doorstootte naar de 400. Nog was Siebert geen kampioen. Wanneer Vultink immers in de nabeurt remise zou maken, zou de Nederlander nog een kans op de titel hebben. Siebert zou in dat geval zeker geen kampioen zijn. Alles hing dan af van de gang van zaken op de andere tafel, waar Dielis in een heftig duel gewikkeld was met Galvez. Toen Vultink, die opnieuw op weg leek een remise te forceren, echter na 183 op een eenvoudig balletje strandde was Siebert een eind dichter bij zijn doel. Dielis stond namelijk op 72, Galvez had met series van 265, 67 en 58 een totaal van 390 be reikt. De Belg, die ook wist dat hij een goede kans op het kam pioenschap zou hebben wanneer hij alsnog het eerst aan de meet zou komen, bouwde vervolgens zo zeker een grote serie op dat Siebert het niet meer kon aan zien en naar een cafeetje in de buurt vluchtte Daar hoorde de Westduitser ten slotte dat het onmogelijke waar heid was geworden. Dielis was door Galvez geklopt en S'ebert, een oadrist van de tweede zo n!et dèrde garnituur, was kam- p oen in het ankerkader 47/2. Hans Vultink had met dit resul taat vrede. „Nu gaan straks Siebert en misschien Stenzei met mij mee naar Argentinië. Dat schept voor mij grotere mo gelijkheden om mijn wereldtitel te behouden dan wanneer Dielis zich had geplaatst." ROTTERDAM Kasper Kardo lus heeft gisteren in Rotterdam beslag gelegd op de Nederland se schermtitel op sabel voor le raren. Hij won vijf partijen. De tweede plaats was voor Kees Wolffers (4 zeges), de derde voor Rudi Audijk (3). Kasper Kardolus (Benthuizen) mag zich nu ook algemeen kampioen der professeurs noe- j men, Hij eindigde eerder als eerste in het degentoernooi en I als derde op floret. AMSTERDAM De Biljartbond heeft weer een kabinet. Na een demissionaire periode van ruim twee maanden is het bestuurs college weer voltallig. Tijdens een ruim vier uur durende ver gadering, die zaterdag ln Am sterdam Is gehoudnen, kreeg de biljartbond weer en voorzitter In de persoon van de pas 27-ja- rige Utrechtse advocaat mr. P. de Booy. Ook ln de vacature van de secretaris werd voorzien door het benoemen van de heer G. H. Nljenhuis uit Deventer. En de gelden zullen nu worden be heerd door de heer J. Graus uit Maastricht. Het voorstel van het z.g. rompkabinet om de heer De Booy bij acclamatie te be noemen stuitte nogal op bezwa ren, waarbij vooral het district Rotterdam zich opstelde als een dwarsligger, betgeen ten gevol ge had dat er overgegaan moest worden tot een schriftelijke stemming en de tijdsduur van de vergadering aanzienlijk werd verlengd. Immers succes had de Rotterdamse afgevaardigde niet, want met 1197 stemmen voor van de 1472 uitgebrachte stemmen (153 tegen, 100 ongel dig en 22 blanco) had de KNBB de jongste voorzitter ln zijn ge schiedenis. Een moeilijke perio de lijkt voor de KNBB nu afge sloten want ook het voorstel van het rompkabinet om het be stuur terug te brengen van 13 naar 11 vond algehele weer klank vooral door het uitsteken de, rustige maar vooral goed geargumenteerde beleid van de vice-voorzitter, de heer J. Lage- weg, kwam ook dit voorstel, met opnieuw Rotterdam als op posant, erdoor. De mr. dr. Lo- ri-beker voor het seizoen 1972/73 werd toegekend aan Hans Vul tink.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1974 | | pagina 16