TWENTE SCOORDE MAKKELIJK MAAR DEFENSIEF VEEL FOUTEN STUNTJE VAN TRAINER STAK NIET DE BRAND IN NEC MAAKTE veertig Michels De van Mansveld bekeek Hoogendoorn en Heskamp van PEC Kreuz praat weer met met Feyenoord Duo van Stuttgart scoorde weer voor Feyenoord ZEIST Supervisor Rinus Michels heeft gisteren de groep van veertig spelers bekend gemaakt waaruit de uiteindelijke selectie van tweeëntwintig spelers voor de eindronden van het wereldkampioenschap zal worden samengesteld. De veertig spelers zijn: Piet Schrijvers (FC Twente). Eddy Treytel (Feyenoord), Jan van Be- veren (PSV) Jan Jongbloed (FC Amsterdam), Ton j Thie (FC Den Haag), Heinz Stuy (Ajax); Wim Suur- bier, Ruud Krol, Barry Hulshoff, Gerry Milhren, Johan Neeskens, Arie Haan, Jan Mulder, Johnny Rep. Piet Keizer (allen Ajax), Dick Schneider, Wim Rijsbergen, Harry Vos, Joop van Daele, Rinus Israel, Wim Jansen, Theo de Jong, Wim van Hanegem, Henk Wery (al len Feyenoord), Cees van Ierssel, Epie Drost. Willem de Vries, René Notten, Theo Pahlplatz (allen FC Twen te), Pleun Strik, Willy van de Kerkhof, René van de Kerkhof. Harry Lubse, Willy van der Kuylen (allen PSV), Cees Komelis (NEC). Chris Dekker (FC Amster dam), Johann Cruijff (FC Barcelona), Rob Rensenbrink (Anderlecht), Ruud Geels (FC Brugge) en Willy Bro- kamp (MVV). Aan deze aan de FIFA opgegeven spelers mogen geen nieuwe, eventueel van blessures genezen, spelers wor den toegevoegd. Van onze sportredactie ROTTERDAM Aad Mansveld zat gisteren als .scout" op de tribune bij ExcelsiorPEC/Zwolle. Waarom de Haagse aanvoerder, nog steeds in het gips lopend, zoveel speurzin toont blijft met een mysterieuze waas omhuld. Hijzelf in eerste instantie: ,,Ik op Wou* denstein. Wie zegt dat?". Herman Choufoer. voorzitter sectie betaald voetbal: „Het was geen officieel verzoek van het bestuur. Het is wel zo dat manager Hartmann hem heeft gevraagd eens een kijkje bij die wedstrijd te gaan nemen. Om aan de weet te komen hoe hij over bepaalde dingen denkt." Waarschijnlijk richtte zijn inte resse zich op Herman Heskamp, met 21 doelpunten topscorer van de eerste divisie, en Jan Hoogendoorn, met 15 treffers ook hoog genoteerd. Het oordeel van Mansveld zal meetellen bij een eventuele besluitvor ming als FC Den Haag koopt. Herman Choufoer acht het een voorbarige zaak uit de missie naar Rotterdam te concluderen dat de club in de komende maanden toch zou gaan kopen. Iets wat maan denlang ten stelligste ontkend werd door alle woord voerders bij de club. De financiële situatie zou zoiettf niet toelaten. „De zorgen van FC Den Haag zijn nog steeds groot", zegt Choufoer. „Het bezoek aan het Zui derpark is dit seizoen met ongeveer twintig procent te ruggelopen. Deze teleurstellende zaak heeft natuurlijk ook te maken met de verminderde belangstelling over de hele Unie in ons land. Conclusie van de voorzitter: Hierdoor zal ongeveer een ton extra aangezuiverd moe ten worden. De oplossing daarvoor ligt nog niet in het verschiet. Toch gaat Mansveld naar Rotterdam. Waarom? Chou foer: „Uit voorzorg kan je zeggen. Misschien komt het zover dat het verkopen van een speler strikte noodzaak is en dan moet er een alternatief zijn, nietwaar?", (Van onze sportredactie) ROTTERDAM Willi Kreuz, die gisteravond naar Bra zilië zou vertrekken waar hij met het nationale elftal van Oostenrijk een vriendschappelijke wedstrijd zou spe len, heeft de Oostenrijkse Voetbalbond telegrafisch laten weten, dat hij wegens een rugblessure niet van de par tij kan zijn. Kreuz, die tegen MVV nauwelijks kon im poneren, gaat deze week opnieuw met Feyenoord pra ten over een eventuele transfer. Janusz Kowalik heeft het bestuur van Sparta laten we ten dat hij onmiddellijk na het einde van de competitie naar Amerika afreist waar hij zich in het zakenleven wil storten. ENSCHEDE Een week voor de onverbiddelijke topper tegen Feyen oord deed FC Twente wat het moest doen om bij te blijven: het won van NAC, Twente speelde bij vlagen erg knap, scoorde ook gemakkelijker dan in de voorgaande wedstrijden, maar maakte defensief opvallend veel fou ten. Trainer Spitz Kohn wilde daar na afloop echter niet te zwaar aan tillen. "Want", zei hij, „het was dui delijk waar de oorzaak lag. Zeven minuten voor het bejgin zei Oranen, dat hij niet zou kunnen spelen. Hij heeft al een paar weken last van een blessure in de kuit. Het is steeds goed gegaan, maar dit keer durfde hij het niet aan. Als je dan de zaak ineens moet omgooien, krijg je dit soort situaties. De blessure van Oranen, die de laat ste wedstrijden een fantastische vorm had gedemonstreerd, had tot gevolg dat Drost zijn rentrée kon maken, als rechtsachter - René Not ten verhuisde naar links - want Kohn durfde het nog niet aan Drost als laatste man op te stellen. Het werd geen succes. Duidelijk bledk, dat Kohn het goed had gezien toen hij vorige week weigerde Drost meteen zijn vertrouwde plaats terug te ge ven. Kohn: „van iemand, die vijf we ken niet heeft gespeeld, kun je moei lijk verwachten dat hij meteen weer het juiste ritme te pakken heeft. Het is bij ons weliswaar regel dat een speler, die zijn plaats wegens een blessure kwijt raakt, weer wordt opgesteld zodra hij fit is, maar in deze faze van de competitie vind tk dat te riskant." De zwakte van de Enschedese defen sie bleek al na dertien minuten. Het gretig uit de startblokken geschoten NAC mocht toen een hoekschop op rechts nemen. Ad Brouwers plaatste de bal voor het doel, Henk van Rooij kopte - waar was Willem de Vries, die voor de rust opvallend veel moei te met zijn directe tegenstander had - door naar de volkomen vrijstaande Tom Smits, die van dichtbij onhoud baar inschoot: 01. Reageren De achterstand werkte op FC Twente als een rode lap op een stier. De En- schedéers reageerden onmiddellijk op een wijze, die aantoonde waarom de ploeg dit seizoen zo moeilijk te verslaan is. Het tempo ging opval lend omhoog, en meteen bleek, dat NAC's defensie evenmin een hedhte linie was. Phalplatz schudde op links Frans Vermeulen van zich af en gaf een lage voorzet, waaruit Frans Thijssen tegen de paal schoot, Zuidema rea geerde zeer attent en kopte vallend in: 1—1. Twae minuten later beöloot Zuidema een razendsnelle ruSh met een voorzet, drie door Thijssen kop pend werd verzrlverd: 2—1. De weer geweidag spelende Thijssen, die eerder dit seizoen in Breda de doelpunten had gescoord, die Twente een zege van 2—0 opleverden, teken de vijf minuten voor de rust ook voor de derde treffer. Het werd nog beroerder voor de Bre- danaars. Na de pauze, tijdens welke de door een griepaanval getroffen grensrechter Ard Bello zich moest la ten vervangen door de Enschedese KNVB-scheidsrechter Chris Gerrit sen, zette FC Twente het offensief voort. En de defensie van NAC, waarin de geblesseerde Dierckx plaats had gemaakt voor Van Dijk, bleek opnieuw een vrij gemakkelijk te nemen barrière. Achterberg scoorde (41). Quaars werd geheel vrij gelaten en bracht de achterstand terug tot 42 maar na een lange rush besliste van Ierssel het duel (5—2), Rode kaart Vijf minuten voor het einde kreeg NAC nog een klap te Incasseren. Zui dema liep tamelijk fel in op Jan de long, die ook bij het uittrappen door hem werd gehinderd. Verdediger Ad Bakker duwde Zuidema weg en even later -de bal bevond zich inmiddels op de andere helft- smakte de En- schedéer plotseling tegen het gras. Het gebeurde achter de rug van scheidsrechter Berrevoets, die uit het gejoel op de tribunes ufleidde dat er iets moet zijn gebeurd. Hij vroeg grensrechter Loeffen om advies en die verklaarde met grote stelligheid, dat Zuidema van achteren door Bak ker was omvergetrapt. Berrevoets: „Het enige dat ik toen kon doen, was de rode kaart trekken." Daan Schrijvers na aflooop: „Een belachelijke beslissing. Bakker deed niets". Trainer Wu'loms „Bakker en De Jong zeggen dat er niets is ge beurd". Grensrechter Loeffen: „Er was geen twijfel mogelijk. Ik heb die nummer vijf van NAC zien trappen". Zuidema: „Ik wil niemand een trap na geven, maar ik werd wel degelijk tegen mijn enkel getrapt. Wie het deed weet ik niet, want het gebeurde van achteren. TON VAN DALEN Lex Schoenmaker had een strafschop nodig om tot scoren te komen. Maar die nam hij dan ook feilloos door Schellekens naar de verkeerde hoek te sturen. NIJMEGEN Van het knetterende duel kwam niet veel terecht. Efen vroeg doelpunt van Feyenoord, in de derde minuut, en een strafschop een kwartier na de rust ontketenden een wedstrijd van vier in plaats van zes kwartier. En dan nog een, waarin Feyenoord zich niet meer inspande dan hoogstnoodzakelijk was en NEC verre van de ploeg was die had moeten vechten voor lijfsbehoud. De speaker deed zijn best om het bomvolle stadion De Gof- fert, waar 28.000 mensen in gaan maar veel meer zaten of stonden, op te jutten maar het publiek bleef merendeels apa thisch kijken hoe Feyenoord1, ook merendeels, in handen hield. NEC's trainer Leen Looyen had op het laatste moment nog een stuntje uitgehaald. In plaats van Gerritsen in de middenlinie posteerde hij Mei" laard als linkerverdediger. Daarop had Feyenoords Wiel Coerver niet gerekend en het gevolg was dat Eugène Marij- nissen, geannonceerd als rech- terverdediger, maar op het middenveld opererend, steeds zo vrij liep als een vogeltje. Hij deed ook wat met die vrij heid maar aangezien het bij NEC een „must" is dat alles via de „hemels" spelende Jan tje Peters loopt gave tech niek, feilloos inzicht, maatge voel en een goed schot moe ten er anderen zijn die gebruik kunnen melken van de gaten die Peters trekt en de aan dacht die hij gevangen houdt. Wim Jansen, toch voor geen kleintje vervaard, had zijn handen meer dan vol aan de kleine middenvelder die hem veelal de baas was. NEC even wel bezat niet de spelers die konden profiteren van „geheim wapen" Marijnissen, waarop Feyenoord zich maar «iet kon instellen en Jantje Peters die inderdaad de kurk is waarop NEC drijft. Afgelopen Feyenoord had gekozen voor een stringente mandekking en zo ontstonden talloze duels, dikwijls harde botsingen. In de lucht kwam NEC als winnaar te voorschijn, behalve bij Ramljak die spits Priewe in de tang moest nemen. Maar de Duitser was hem wel de baas over de grand. Ook dait was afgelopen toen Ramljak zich bij een plotselin ge beweging blesseerde Ramljak: „Het is niet best, een spier geblesseerd in mijn lies, ik voelde dat er iets fout ging" Schneider in de de fensie verscheen en Rijsbergen zich met Priewe ging be moeien. Toen stond het pas 0—1. Eer NEC besefte waaraan het be zig was, had Van Hanegem een verre pass gegeven, pre cies op maat voor de spurten de Peter Ressel, die zo razend snel is. Sneller dan de uit zijn doel komende Schellekens en het was 0—1. In de derde mi nuut al. Toen nog probeerde de spea ker stemming te kweken met zijn „vergissing": „Het eerste doelpunt voor Feyenoord is he laas gemaakt door Peter Res sel". Maar er was geen vuur te ontbranden In NEC, dat ie dere aanval over te veel schij ven liet lopen en geen tempo maakte dat Feyenoord kon verontrusten. Desondanks kwa men er kansen, levensgrote zelfs. Priewe produceerde een fraaie omhaal, een schot van Jan Peters werd door Treytel gekeerd. Een prachtige aan val, ditmaal wel snel en daar door verrassend, bracht Gerd- sen vrij voor Treytel, maar hij wachtte te lang en botste op de Rotterdamse doelman. Een of meer treffers aan Nijmeeg se zijde zouden zeker mogelijk zijn geweest. Maar waar was de man die gebruik kon maken van het werk van Jan Peters en Marijnissen en van de ste ken die de verdediging van Feyenoord liet vallen? Onderuit Hij was er niet. NEC schrok van elke kans en omdat Jan Peters louter als bouwer fun geerde, was hij niet ter plekke om een aanval af te ronden. En Priewe, die enige malen Ramljak knap in het luchtledi ge liet basten, verzuimde te schieten als de mogelijkheid er Toch was hij de man die Ramljak naar de kleedkamer verwees. De Joegoslaaf had pal na de rust de bal tegen Mellaard opgeschoten en ijlde terug om zijn ..man", Priewe, af te stoppen. Dat deed hij te abrupt en voor Ramljak was NEC—Feyenoord voorbij. Even later noot NEC ook. Kristensen, die al menig fel duel met Sije Visser had uitge vochten, wipte de bal langs zijn vaste bewaker en wilde de sprint aantrekken. Toen stak Visser zijn voet uit en maakte Kristensen een fraaie buiteling die scheids rechter Keizer honoreerde met een puntgave strafschop, door Lex Schoenmaker ingeschoten: 02. Een door NEC en de aan hang fel bekritiseerde beslis sing. Wim Jansen:, ,Ik stond er bovenop. Als dat nog geen strafschop is. Hij haalde Kris tensen doodeenvoudig onderuit in kansrijke positie en binnen de lijnen". NEC besefte dat er geen eer meer was te behalen. Toch wond NEC zich op, Jantje Pe ters vooral. Hij schopte Wim Jansen grof onderuit, maar Keizer bedekte dat met de mantel der liefde. Keizer, inge zet voor Frans Derks die als Bredanaar (NAC) de schijn 7nu kunnen wekken dat hij NEC iets te kort zou dben, die straf schop bijvoorbeeld. O wee, als Derks die had gegeven. Sudderen Er werd nog om eenzelfde straf geroepen toen Rijsbergen te fors ingreep, Van Demsen werd vervangen door Frandsen maar dat gebeurde allemaal ln een periode dat de strijd al lang voorbij was. Het laaibste half uur sudderde NEC Feyenoord naar het einde. Geen witheet spektakel, geen uitspringer van de ploeg in nood en geen uitblinkende prestatie van Feyenoord, dat best tevreden was met die snelle voorsprong en daarnaar handelde. Het duo dat in Stutt gart Feyenoord in de finale om de UEFA Cup hielp Ressel en Schoenmaker deed ook in De Goffert zijn plicht. Ail moest Schoenmaker het van de strafschop hebben, want bij Kees Kornelis kreeg hij bitter weinig vrijheid. HERMAN VAN BERGEM Scoreverloop: 4. Ressel 0—1, 60. Schoenmaker 0—2 (Straf schop). Scheidsrechter: Keizer. Toeschouwers: 28.000 (uitver kocht). N'FC: Schellekens: Visser, Kornelis, Jo Peters, Mellaard; Marijnissen, Kamps, Jan Pe ters, Gerdsen, Priewe, Van Deinsen (Frandsen). Feyenoord: Treytel, Rijsber gen, Van Daele, Ramljak (Schneider), Vos, Jansen, De Jong. Van Hanegem; Ressel, Schoenmaker, Kristensen. BBBSBSiiSS F. ans Thijssen. uitblinker bij FC Twente maar niet bij de veertig van Michels in actie (rechts). Quaars is van ver bazing op de grond terecht gekomen. ■BMP*

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1974 | | pagina 13