DEOOXNLIJN N< wél mooie NQDRpQNpg) VRIJDAG 5 OKTOBER 1973 LEIDSE COURANT PAGINA 17 PAULUS DE BOSKABOUTER - De Hooikooi Door JF.AN CL'LIEU N—84 'Ach', sprak Eucalypta met een uitge- schreeuwde Gregorius die nog altijd zeer Het wordt namelijk de hoogste tijd. mijn streken gezicht, 'hoe grappig is het nu toch boos was. 'dat heb je uitsterrelewekend beste Gregorius. om eens een stevig maal- om uitgescholden te worden door iemand verstaan. Een bevreterd stuk blabber, dat tje hooi te verorberen. Het staat voor je die zich helemaal in mijn macht bevindt, ben je.' 'Het is dat Ie 't over eten hebt.' klaar, kijk maar.' Toen verstarde opeens Hoorde ik dat nou goed, Gregorius, noem- hernam de heks met een gluiperig lachje, de grijs op het gezicht van Eucalypta. de je mij een belabberd stuk vreten?' 'Ja.' 'ik zou het ander haast vergeten hebben. Agenda-Bioscopen Vrijdag 5 oktober SUSKE EN WISKE - „De Gladde Glipper" Koninklijke Schouwburg 20.15 Een poppenhuis (Haagse Comedie) <J) HOT 20.30 Leonce en Lena (Haag se Comedie) (J) Diligentia 20.15 Cabaret Honoloe- loe met o.m. Hessel van der Wal en Rob v. d. Meeberg. Theater PePijn 20.30 „Blijf zitten waar je zit" (Kabaret Tekstpie rement) Theater In de Steeg 21.00 „Hee, daar zitten ze weer" (Kabaret Sof-o-klets) (J) Congresgebouw 20.30 Residentie- Orkest o.l.v. Willem van Otter- loo; sol Henryk Szenryng, viool. Lutherse Kerk 20.15 Kerkconcert door Willem Mudde en het Utrechts Motetgezelschap. Vaste Burchtkerk Voorburg 20.15 Voorburgse Oratorium-Vereni ging o.l.v. Rocus van Yperen m.m.v. solisten. Paard van Troje 21.00 Christopher Free, the dansing drummer. Diligentia 20.15 Cabaret Honoloe- loe met o.m. Hessel v. d. Wal en Rob v. d. Meeberg. Poppentheater Guldo van Detb 1! 30 De verdwenen prinses. Poppentheater Frak Kooman 14.30 D': muziekmannetjes; 20.30 Ko ning Midas heeft ezelsoren en Cabaret Vossestreken (J) Theater PePIJn 20.30 „Blijf zitten waar je zit" (Kabaret Tekstpie rement) Theater In de Steeg 21.00 „Hee. daar zitten ze weer" (Kabaret Sof-o-klets) Paard van Troje 21.00 Softrock- groep „Brave men world" Kleine Schouwburg Rijswijk 10.30 Pierrot valt van de maan (Am- steltor.eel) Zeiss Planetarium 14.30 Als ande re kinderen slapen; 16.00 Uren, dagen, maanden, jaren. Zondag 7 oktober Zaterdag 6 oktober Koninklijke Schouwburg 20.15 Van hand tot hand (Haagse Come die) (J) HOT 20.30 Warenar (Haagse Co medie) (J) Congresgebouw 20.00 Der Bettel- studer.t (Operette-afd- MVO o.l.v. Fr. W. v. d. Heijden). Koninklijke Schouwburg 14.00 Van hand tot hand; 20.15 Het pop penhuis (Haagse Comedie) (J) HOT 14.00 „Piccolo en de Ont- goochelaar" (Kindertheater Pssstt) 20.30 Warenar (Haagse Comedie) (J) Diligentia 14.30 Jeanne Decroos, cello Daniële Dechenne, pia no. Poppentheater Guido van Deth 14.30 De verdwenen prinses. Zeiss Planetarium 14.30 Als ande re kinderen slapen; 16.00 Uren. dagen, maanden, jaren. APOLLO: De duivel hale Je (14) 12.15, 2.30 7.00, 9.15 Za. en zo. 12.15, 2.30, 4.45, 7.00 9.15 The French connection (18) vr. en za. 24.00 ASTA: De wraak van de gele zwaardvechter (18) 2.30, 7.15. 9.30 Zo. 1.30, 4.00, 7.15, 8.30 BIJOU: The boy friend (a.l.) 2.00, 7.15 9,30 zo. 2.00 4.15, 7.15. 9.30 CAMERA: Een slippertie met allure (14) 2.15, 7.15. 9.30 Zo. 2.00 .4.15, 7.15, 9.30 CI NEAC: Heksen en bezemstelen fa.l.) 9.15, 11.15, 1.30, 3.45. zo. 11.15. 1.30, 3.30 La grande bouf- fe (18) 7.00, 9.30 De Spookzolder (18) za. 24.00 CORSO: Het doodskop eskader (14) 2.00, 8.15 zu. 2.00, 7.00, 9.15 zo. 2.00, 4.15, 7 00. 9.15 DU MIDI: Cabaret (18) 8.15 za. en zo. 7.00, 9 30 Circus op stelten (a.l.) za. en wo. 2.00 De kinderen van kapitein Grant (a.l.) zo. 12.45 3.00 EU ROCINEMA: The sound of mu- tic: (a.l.) 1.45, 7.45, za. en zo. en wo 3.45, 7.45 Strawdogs (18) za. 24.02, Gulliver's reizen (a.l.) za. zo. en wo. 1.30. FLORA: Zo merzonden zonder grenzen (18) 2 00, 7.00, 9.15. Zo. 2.00, 4.30. 7.00, 9.15 Vampire circus (18) vr. en za. 24.00 KRITERION: The triple echo (18) 3.00, 7.00. 9.30, X, Y and Zee (18) vr. en za. 24.00 METROPOLE: Lady sings the blues (14) 2.00, 8.00 Zo. 2.00, 5.00, 8.00 ODEON: Nanu, zoon van de Jungle (a.l.) 2.00, 6.45. 9.15, Zo. 1.15, 4.15, 6.45 9.15 Mad dogs and English man (18) vr. en za. 24.00 GLYMPIA: Chato's land (18) 2 CO. 8.00 PASSAGE: The geta way (18) 2.30, 7.00 9.30 Za. en zo. 1.30, 4.00, 7.00, 9.30 De mee dogenloze achtervolger (18) vr. en a 24. 15 REX: Hap ki do (18) 9.30 11.30, 1.30, 3.30. 5.30. 7.3u, 9.30, Zo. 1.30 enz. Asterix cn de helden (a.l.) zo. 11.30 ROYAL 70: De wreker van Ave Maria (18) 2.30 8.00. vr. en zo. 2.3U, 7.00, 9.30 Adios Gringo (18) za. 24.00 STUDIO DE LUXE: Frank en Eva (18) 2.15, 7.15. 9.30 zo. 1 30. 4.00. 7.15 9.30 STU DIO 2000: The hireling (14) 7.30. 9,45 Di geen voorst. De zonen der musketiers (a.l.) za. en wo. 2.00, zo. 1.00 De UITKIJK: II conformista (18) 2.30, 7.15, 9.30 zo. 1.45, 4.00, 7.15, 9.30. DELFT. CITY: The Canterbury tales (18) 2.30, 7.00, 9.15. De rode kaper kapitein (14) vr. en za. 23.30. CITY SELECT: Angela (18) 2.30, 8.15. za. zo. en wo. 8.15. Vr. en za. ook 23.30. Circus op stelten (a.l.) za. zo. en wo. 2.15. DELFIA: De duivel kent geen Haalelujah (18) 2.30, 9.15. Meis jes niet extra inkomen (18) vr. en za. 23.30. DOELEN KINO: Hap ki do (18) 2.30, 7.00, 9.00. FLORA: Zorro, de pornoridder (18) 7.00, 9.15. za. en zo. 2.30, 7 00, 9.15. STUDIO D: Frank en Eva (18) 2.30, 7.00, 9.15. De ge weldenaar van de jungle (a.l.) za. zo. en wo. 2.30. 2001. een zwerftocht door de ruimte (Filmliga) di. en wo. 23.30. Dienstverlening S.O.S.-Dienst Op tel. 182266 is dag en nacht ie mand te bereiken om over le vensmoeilijkheden te praten en benodigde informatie bijvoor beeld over opvangscentra te verstrekken ter oplossing van de moelijkheden. Kruisverenigingen Het Wit-Gele Kruis en het Groene Kruis zijn dag en nacht bereik baar op tel. 650930. In het weekeinde is het Oranie Groene Kruis bereikbaar via een nummer dat door de auto matische telefoonbeantwoorder van nummer 648830 bekendge maakt wordt. Apotheken 22.00 uur), Duindorp-Apotheek. Tesselseplein 1, tel. 554299; Grendel-Peppink, Laan van Nieuw Oost Indië 221, tel. S52447; Loosduinse Apotheek. Loosduinse Hoofdstraat 108. Loosduinen, tel. 253884; Steen voorde, Prinses Margrietsingel 54, Rijswijk, tel. 986232; Lange Dienst, (dag en nacht geopend), Van Beest, Stationsweg 60, tel. 604554; Duinrand-Apotheek. Kuychrocklaan 121. tel. 244435; Zuiderpark-Apotheek, Apel doornselaan 265, tel. 336089; Dam-Apotheék, Damlaan 41, Leidschendam, tel. 01761-4238. Voor leden van „AZ1VO" is de ei gen apotheek aan dc Van Osta- destraat 202, tel. 602910 dag en nacht geopend. Uitsluitend voor spoedgevallen kan men indien het openbaar vervoer niet meer rijdt, kosteloos gebruikmaken var. dc Taxi Telefoon Centrale tel. 902525. De volgende apotheken zijn in de periode van 5 oktober tot 12 ok tober geopend om in de noodza kelijke gevallen hulp te verle nen. Korte Dienst, (8.00 tot 22.00 uur, zon- en feestdagen 11.00 tot Tandartsen Volharding wordt op deze dagen spreekuur gehouden in het be handelingscentrum Gedempte Burgwal 43 van 9.00 tot 10.00 Doktersnachtdienst Uilsluitend bij afwezigheid van al gen huisarts, tel. 600724. Dag «n nacht geneeskundige hulp, tel. 321780. Advocatenspreekuur Op de volgende avonden kan tus sen 19.00 en 20.00 uur gratis ad vies worden gevraagd In de vol gende wijkcentra: maand, wijk centrum Mariahoeve, Ivoorhorst 155, dinsdag wijkcentrum Loos duinse Hoofdstraat 423, woens dag wijkcentrum Trans vaal- kwartier, Hertzogstraat 50, don derdag wijkcentrum Schilders wijk. „De Bouwsteen", Jan Steenstraat 27. de dier.st Algemene Burenhulp van dc Federatie, Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening te be reiken. Klachter Milieu verontreiniging Vr-or klachten omtrent luchtver vuiling of andere milieuzaken, tel. 165233. Dierenambulance Dag en nacht te bereiken op tel. 01731-9238, Veenweg 24 Noot dorp. Dierenartsen Uitsluitend ln het weekeinde kan men voor tandartsenhulp bel len: tel. 24.32.47. Voor leden van het Algemeen Ziekenfonds de Van vrijdagavond 5 oktober acht uur tot maandagmorgen 8 okto ber acht uur zijn uitsluitend voor spoedgevallen te consulte ren: M. Kramer, Herenweg 11, Wassenaar. tel. 01751-4546, b.g.g, 3716 en C.T. Lankamp, In de weekends is onder tel. 635563 Bazarstraat 18, tel. 659541. Algemene Burenhulp Scheepvaart Hamburg. ALCOR 4 te Santo*. AMERSFOORT 3 90 zw Flore* nr St Maarten. ANTILLA CAPE 8 vn Zue- tine nr Ceuta, ARCA 3 vn Sydney Geelong. ARCHIMEDES 3 BATU 1Hl •n. BILDERDIJK 4 te Rotter- BRITSUM 3 900 w Luanda nr Pto Elizabeth. CALAMARES 4 270 zo Cabo nr Los Angeles. CERES 4 te Bremen. CHOLUTECA 3 600 zo Southampton. COP- Houston. DELTADRECHT 3 740 San Francisco nr Sakalde, DIADEMA 3 te Curacao. DILOMA 3 vn Jbelhanna nr Wilmington. EEM- HAVEN 3 vn Bahla nr Antwerpen. GIESSENKERK 3 vn Duinkerken nr Kaapstad. HILVERSUM 4 l Kos, KHASIELLA 3 vn Tect- Bremen nr Rotterdam. MARATHON 2 te Nlckerle, MERSEYLLOYD 3 Kaapstad. Toledo nr vn Rlo de Santos. NEDER LEK 4 te Bremen. NEDER WAAL 4 te SeatUc, NEDER WESER 3 200 n Surabaja, NEDLLOYD dcaux nr Dakar. NEPTUNUS ^°vn Curacao nr Aruba. OLDEKERK 4 vn Rotterdam nr Colombo. OM- MENKERK 3 25 zw Eastiondon nr Djibouti, PARTHENON 3 zas nr Georgetown. PE Ravenna. POELDIJK 4 dam nr Bermuda. SAFOCEAN AM STERDAM 4 vn Melbourne nr Whvalla. SCHIELLOYD 3 1. '^STRAAT ALGÖAT DRECHT 3 te An con aTRIDENT AMSTERDAM 3 ISO zo Flore* nr Lagualra, TRIDENT ROTTERDAM Taranga, ZA- HONGKONG 4 ZEEPOST Met de volgende schepen kan zee- ..Nerlandia" (12/10) post worden verzonden. De mï ..Benavon (11/10) data, waarop de corresponderv- Kenya, Oeganda: mi „Wladyslaw tie uiterlijk ter post moet zijn Jaglello" (9/10) bezorgd, staan, tussen haakjes. Tanzanlë: ms „Uganda" (12/10) achter de naam van het schip Ncd. Antillen: m» „Marcurius" vermeld. (8/10) Argentinië: m> „Rio Santa Ele- Suriname: ms „Mercurlus" (8/10) na" (10/10) Verenigde Staten: ms ,.Sea-Land Australië: ms „Discovery Bav" McLean" (10/10) (9/10) Z-Afrika (Rep.) m.l.v. Z-W-Afrl- Canada: ms „CP Discoverer" ka: ms „Simonskerk" (10/10) AFLEVERING 19 De familie zat aan tafel en nam met open mond van verbazing kennis van zijn aankondi ging. Roberts vork met èen stuk gestoofd scha penvlees stokte halverwege zijn bord en zijn mond. 'Ga jij - trouwen? Met die - bonestaak? Goede genade, man, je hebt het schepsel vandaag pas voor het eerst gezien! Sarah gaapte James aan alsof hij zijn verstand op de loop gestuurd had. „Ik begrijp het niet', zei te. „Ik begrijp het niet". Ik begrijp het niet". „Ik begrijp het niet". Tot James' klimmende verontwaardiging bleef ze het nietszeggende zinnetje herhalen als een kind, dat een onvoldoende begrepen les probeert te doorgronden. „Er valt niets te begrijpen", snauwde hij. „Het is een huwelijk tot wederzijds voordeel". Hun bleke gezichten draaiden zich als even zoveel wassen beelden naar hem toe. Hij ademde zwaar. Het was de enige manier om het schip te krijgen. Robert ok zou je graag even spreken onder vier ogen". Roberts vork viel rinkedend op znij bord. „De enige manier om het schip te krijgen?". „Hij is gek", zei Sarah. „Stapelgek". Ze hikte en verslikte zich in een stukje vlees. James keek haar woedend aan. „Ik zie niets vermakelks in deze situatie", zei hij stijfjes". „Het is een even goede reden als welke andere ook om een verbintenis aan te gaan'. Robert sputterde. „Een verbintenis aan te gaan! Goede genade, man. je praat alsof je met een rijke erfgename trouwt. Die bonestaak is niks dan de dochter van een straatarme mislukkeling! „Een schip", snauwde James, „is even goed een bezit als welke stapel gemetselde stenen ook - en een veel winst gevende belegging. Ik ben tevreden met de transactie en meer is er niet over te zeggen. Robert als je klaar bent met me a.an te, gapen, wil ik je graag even spre ken". Hij keerde zich om en ging door de verbindings deur de lege winkel binnen, buiten zichzelf van ergernis om hun stompzinnige vragen. Het was een beslissing die hèm en hèm alleen aan ging. Hij was niemand verant woording verschuldigd. Hij liep de gesloten winkel door stak de gaslampen aan en luisterde met een half oor teren. Ik kan geen compagnon worden van....' Zijn ar gument stierf weg toen James het papier met zo'n i kracht dichtklapte, dat de weegschalen aan hun kope ren kettingen rinkelden en de bovenste pakjes thee van de door Sarah zorgvuldig opgebouwde piramide op de grond vielen. Zijn bleekblauwe ogen boorden zich in de bruine van Robert Markten naar hun domme vrouwenpdaat. Anne zou hem in elk „Het schip i geval als hij haar goed getaxeerd had niet met zinloze kinderpraatjes lastig vallen. „Anne". Hij liet de naam op zich Inwerken en bemerkte, dat hij er werke lijk i mij, uilskuiken, of het wordt het zo dra ik getrouwd ben', verklaarde hij. ,Dit stuk maakt VARKENSMARKT GOUDA, 4 ok- jou tot een gelijkgerechtigde deelgenoot. Je strijkt de tober Aanvoer 1519 biggen, J1 halve winst op'. magere varkens en 16 slacht- gram 15,04-15,68; 55 60 16,26-16,85; 60-61 gram 1 17,76; 65-66 gram 17,81-18,56. cram Panrdenmarict Den Borch. 4 okt A„„„ocr 53J. -Prijzen (In kuMotui) pnarden 195C—3300 kon denken zonder het woord uit te spuwen als Robert was achterdochtig. Waarom, vroeg hij alleen varkens. Prijzen (in guldens) ejervEILING Aanvoer een visgraat die in zijn keel was blijven steken. „Anne1 Een verstandige naam voor een verstandige vrouw. Sarahs schelle stem drong tot hem door. Hij is gek", zei ze. „Volslagen, stapelgek". Hij heeft zijn verstand verloren.' En toen het verhipte gegiechel van Eliza beth: ,Zo'n spook als dat schepsel is er nog nooit ge weest'. „En veel ouder dan hij". Dat was een onderdrukt gefluis ter van Sarah, alsof leeftijd op zichzelf een misdaad was. Robert verscheen in de deuropening. Hij keek zijn broer aan, schudde het hoofd en was nog zo fatsoenlijk zich enigszins beschaamd te tonen. ,Ik zou je het geld wel voorgeschoten hebben, James, maarHij haaide moedeloos zijn schouders op. James grinnikte hem toe. Om me een lot te besparen dat erger is dan de dood? Nee Robert, maar je kunt me een betere dienst bewij- biggen 102-118, magere varkens 120-165, slachtvarkens 4,15-4,17 gesl. gew., eri 3,34-3,38 lev. gew. Handel matig. maar. .Omdat ikzelf aan boord zal zijn, moet ik aan wal ie mand hebben die mijn belangen behartigt. De voorzich tigheid eist dat iemand een deelgenoot moet hebben. En wie kan ik beter vertrouwen dan mijn eigen broer? 4 l. Robert dacht na. Zijn achterdocht was nog geenszins KAASMARKT JTOUDA, 4 oktober weggenomen. ,En mijn verplichtingen terwijl jij weg bent om lading te zoeken?" James haalde de schouders Hij i drie zorgvuldig opgevouwen velletjes papier uit op. ,Als het schip naar de kelder gaat, ga lk mee. Dan ver lies je....' Hij spreidde zijn handen uit. ,Het vooruitzicht op winst'. Robert nam het papier weer op en las het nog eens zorg vuldig door. Hij knauwde op de punten van zijn snor en er kwam een geslepen blik in zijn ogen. ,Ik ken jouw trucjes, James. Jij denkt het schip natuur lijk op mijn kosten te kunnen opkalefateren en bevoor raden. Nee, James, niks daarvan. Ik ben een te piente re hond om me met een afgekloven been te laten van gen. Ik trap er niet in... Aanvoer 67 partijen. Prijzc (in guldens) le en extra kw. 4,75-5,00, 2e kw. 4,55-4,74, zw. kw. 5.01-5,47. Handel kalm. E ERPRIJZEN BARNEVELD. 4 oktober Coöp. Veluwse Eier- veiling. Aanvoer 2.219.947 stuks volgens de veilinglijst 1.063 SUO stuks, stemming vlug. Prijz-.n (in guldens per 100 stuks) 50-51 1.326.547 stuks. Stemming vlot. Prijzen (in guldens per 100 stuks) 52-53 gram 16,10; 56-57 gram 16,85; 62-63 gram 17,59; 66-67 gram 18,13. EIERMARKT. Aanvoer ca. 1.800.000 stuks. Handel vlug. Eieren van 48-54 gram 14,25- 16,25 per 100 stuks. Kg-prijs 2,97-3,01. Eieren van 57-61 gram 16,90-17,50 per 100 stuks. Kg- prijs 2,96-2,87. Eieren van 34-67 gram 18,00-18,40 per 100 stuks. Kg-prijs 2,81-2,75. Witte eieren 0,10-1,10 per 100 stuks lager. Jong® werkpaarden leni (trekpaard) 12501600, luxe veulens (honkten) 1250—1GOO, luxe veulens (merrie*) 1700-2300, Jaar lingen (tulffpnnrd) 17002300. Jaar lingen (trekpaard) 1650—3100, hitten 1050—1450, shetlandse ponnle* (ruin*) 300—350. shcUanóse ponnle* (merrie*) 530—1C00, Jonjte *Iacht- paarden 5,305.90. oude alachlpaar- den 4,505.10. Overzicht (reap han del en prijzen): luxe paarden ru*Ug -moeizaam - prljahoud.. voljarlge ro- drukt - minder vnst, veulens (luxe) lui - duur. Jaarlingen utrocf - flauw prljsh., hitten st 11 - lager. »hrtland»e pnotM «rager - gedrukt, ilbtp ia* den kalm - minder. De eerstvolgen de paardenmarkt zal uorden gehou den op donderdag 16 oktober. zijn zak. Alle drie met het onberispelijke handschrift Hij brak af en zijn ogen verwijdden zich als bloemen van een advocatenklerk. Hij gaf Robert er een van. „Lees dat eens". Robert nam het blad papier aan en las het snel door. Daarna keek hij James verwonderd aan. ,Ik begrijp het niet'. James zuchtte. Hij had vandaag al meer dan genoeg met stommelingen te maken gehad en zijn stem klonk dan ook nogal ongeduldig. .Zelfs een schooljongen kan het begrijpen. Het is alleen maar een onderlinge akte van deelgenootschap'. Robert legde haastig het papier neer en schrok terug als waren de woorden alleen al een valstrik die gespannen was om de argelozen te vangen. .0 nee, James', zei hij met angst in zijn kleine ronde oogjes. ,0 nee. We hebben het daar al eerder over ge had. Je weet heel goed dat ik me dat niet kan permit de zon toen James zijn zeemleren buidel uit zijn zak haalde, de hals losmaakte en langzaam een regen van glinsterende goudstukken over de toonbank uit stortte. .Honderdvijftig pond in goud, Robert Meer dan genoeg, is 't niet?" en hij wist dat hij gewonnen had toen hij de hebzucht in de ogen van zijn broer zag glinsteren. Hij stak zijn hand uit en strooide de goudschat over de toonbank. .Laten we het een voorproefje van goed ver trouwen noemen'. Hij schoof Robert het papier en twee kopieën toe, doopte een pen in de inktkoker en hield die Robert voor. ,Je moet hier tekenen... en hier... en hier". Robert nam de pen aan en krabbelde zijn handtekening neer. Nauwelijks in staat zijn blik van het vermogen af te houden dat voor hem uitgespreid lag, zag hij niet de triomf die uit de ogen van James straalde. Noordeindo 126, Den Haag, Telefoon 070-600784

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1973 | | pagina 17