Woningen van mammoetbotten Vronm Dreesmann weet wat mode wordt Bijdetijdse kieltoppers pullovers en pantalons in zacht velours en aktuele accessoires als baretten en broches ««^EIMDE Markten VROOM DREESMANN amro-piersonfund' PAGINA 12 LEIDSE COURANT WOENSDAG 11 OKTOBER 1972 andere technieken dan thans: drie-dimensionaal röntgenonder-1 zoek, pijnloos onderzoek naar j de levensvatbaarheid van de i pulpa (de „zenuw"), de laser- boor, cariësbestrijdende prepa-1 raten, medicamenteuze behan- I deling van de cariës, groeibeln- I vloeding, tandtransplantaties en I het stimuleren van een tweede gebitswisseling. Het technisch vermogen van de oermens was niet bijzonder groot en hij moest het dus uit sluitend hebben van materialen, die kant en klaar gemakkelijker te verkrijgen waren. Uit vond sten in Polen meent men te kunnen opmaken, dat onze voor vaderen de beenderen van de mammoet gebruikten om er hun woningen van te bouwen. Volgens Kozlovski en Kubiak bouwden de oer-PoIen van 22.000 jaar geleden de vloer van hun woningen van mammoet schouderbladen, omzoomd door onderkaken en gestut door de grote beenderen van de ledema ten. Daar overheen kwam een struktuur van slagtanden, rib ben en wervels. De slagtanden werden gebruikt om een boog te vormen die de rest van de con structie bij elkaar hield. De spanten en bogen werden over trokken met de dikke, luchtdich te. harige huiden van de mam moets. Beide geleerden hebben zo skeletstukken van meer dan twintig mammoets opgegraven, benevens de resten van een kampvuur. Ze vonden ook uitge holde beenderen die mogelijk als lamp hebben dienst gedaan. Hallucinaties Het voorgekomen, dat lsd-ge- bruikers hun ogen verminkten om te ontkomen aan de ver schrikkelijke hallucinaties, die de Isd kan oproepen. De ogen hebben evenwel niets met dit verschijnsel te maken. Wel een zenuwstruktuur, diep verborgen in de hersenen: de hypothala mus. Daar treft men een nauw omschreven gebiedje aan. LGN (lateral geniculate nucleus) ge naamd, dat op lsd reageert. Proeven met katten hebben aangetoond, dat lsd de normale werking van sommige LGN-ze- nuwcellen blokkeert, maar an dere overactief maakt. Dit brengt een verwringing teweeg van deze belangrijke informatie verwerkende cellen. Hierdoor ontstaan weer drastische veran- Het aardige van de wetenschap Planeetjes deringen in de werkzaamheid van gebieden binnen de visuele cortex (hersenschorsdeel waar de gezichtsprikkels „vertaald" worden. Vandaar deze soms af schuwelijke hallucinaties. Toekomstgebit Ook de tandheelkunde kent zijn futuristen; dat wil zeggen lie den, die aan de hand van de si tuatie van nu en de stand van zaken bij de gevoerde onderzoe ken een schatting maken hoe de toestand over veertig, vijftig jaar is. Over enige tientallen ja ren, aldus deze futuristen, ge bruiken de tandartsen geheel Tijdens de totale zonsverduisterin gen in 1963, 1966, 1968 en 1970 zijn onbekende hemellichamen in de onmiddellijke omgeving van de zon gefotografeerd. Courten van het Physics De partment van het Dowling Col lege in Oakdale (VS) gelooft dat het niet gaat om verloren gega- ne ruimteschepen, kometen of asteroiden (zwerfstenen) maar om planeetjes die een baan heb ben nog binnen die van Mercu- rius. Bij de laatste zonsverduis tering heeft men niet minder dan veertien van dergelijke ob jecten ontdekt en volgens com puterberekeningen hebben zij bijna cirkelvormige omloopba- nen. Het meest lichtsterke ob ject heeft men nader bestudeerd en aan de hand van de resulta ten meent Courten dat het om een planeetje. Het is dus geenszins uitgesloten dat ons zonnestelsel tussen Mercurius en zon nog een aantal minipla- neetjes herbergt. OOOO^0 'n Modehuis is pas echt kompleet als 't ook alle Eassende accessoires rengl. Vandaar dat u in uw warenhuis een keur van kettingen, broches. tassen, mutsen en sjaals aantreft. Parelsnoer. Lengte 135 cm. In naturel, maar ook in pastelkleuren als rose, bleu. grijs en beige. Maak uw eigen kombinalie door meer snoeren bij elkaar te dragen, Per stuk 4.50 Baret. Gehaakt van wol in kleuren als wit. rood, geel of groen. Een aanrader van jewelste bij jonge sportieve mode. Tom en Marie Ann De vredes- spuitbus 7/frmsfe/wo/ k/£iï£38&y wEËV/UM&e&euZED. u/M^~ /s, MrepsatHff /a$r t/Mfc3£f b'tU&y/IEW) ROELOFARENDSVEEN. bloemenvei ling. 10 okt. 1972: Anjers Sim Rose. Rood. Espernnce, Anne Marie. Pr. Ann. Lena 26—35, Sim Wit, Arthur, Shocking 21—29. Le Rêve, Carnaval. Keeier 27—38. Yellow Dusty 35—40. Charmeur 39—53. Rozen Garnette. Carol. Faberge 9—13. Zorina, Sono- ra. Douchka. Tawny Gold. Evergold. Jr. Miss 14—18. Baccara 37—43. Es ther Ofarlm. Precilla. Belinda 25— 30. Sonia. Prominent 30—38. Carina. Motrca 22—24. Carla 27—33. Nerlna 30—47. Gerbera's 32—35. Geplozen stuks chrysanten Bernstein. Alec Betser 18—34. Hocks Glorie. Jacob Maris. Bomholm. Diplomaat 2143. Holllday, Breltner. Molra. Evelyn Bush. Escorte 14—25. Astro. Shandy. Mlgell. Regalia 19—29. Tom Pearce. Clingendaals Elite 26—38 per stuk. Troschrysanten 60—1.23. Idem jaar- rond 1.70-2.05. Eikenblad 40—65. Asters 40-85. Iris 2.30-2.85. Mont- bretla 35—55. Trosanjcrs 1.35—1.70. Dahlia's 60—75. Freesla's 90—2.50. Gladiolen 1.00—1.10 per bos. KATWIJK groente 10 peen p. kist 2.G0—4.40 B 3.70—8.40 B II 2.202.60 C I 3.20- 4.40 C II 2.70—3.70 bloemkool 6 I 75—110 6 II 22—41 8 I 59—80 8 II 99 spitskool 60 prlncesse bonen 2.20— 2.70 sla 18—24 rode kool 18—23 bos- peen 31-65 groene kool 29 selderie 20 knolselderle 18-31 prei 35—42 ap- tlljvle 29—33 schorseneren I 82—131 II 53—70 uien p. kist 3.10—6.60 breekpeen p. kist 3.10—6.40 aanVoer waspeen 198.000 kg bloemkolen 8.000 si schorseneren 6.000 kg. G>np. Veluwse Eteryilllng Barneveld (9 okt.) Aanvoer: 630.100 stuks. Stemming: kalm. Prijzen (In gul dens per 100 stuks)eieren van 50- 51 gram 9.05: 55-56 grum 9.65; 60-61 gram 10.60. 65-66 gram 12.46. Veemarkt Rotterdam (9 okt.) Aan- k\\ at.5.20-5.66 derd. 2e en 3e kwal. koelen en worstkoelen lager; varkens korter vlug moeilijk prijshoudend, en kele prima's boven notering. VEEMARKT ROTTERDAM (10 okto ber). Aanvoer: totaal 2757; weekoanvoer 4137slnchtrundercn 140; gebrulksvee 591; vette kalveren 20; grnskalveren 2G3: nuchtere kal veren 1361: paarden 8; schapen en lammeren 276; bokken en gelten 95: Prijzen (In guldens per stuk) koelen per kg 5,.45-5.80 (le kwal 4.70-5.10 (2c kwal.); 4,60-4.70 (3c kwal.); vaarzen per kg 5.85-0.35 (le kwal.); 5.20-5.65 (2e kwal.): stieren per kg 6,65-7.10 (le kwal.) 6.15-6.50 (2e kwal.): worstkoelen per kg 4.70- 4.80: vette kalveren per kg 5.20-5.40 (le kwal.)5.00-6,20 (2c kwal.): 4.80.5.00 (3e kwal nuchtere kalve ren per kg. 1.35-1,70; kalf- en melk koeien 1475-2350; vare koeien 950- 1550; vaarzen 1000-1225: pinken 975- 1150: grnskalveren 525-775; mestkal- veren 416-660; schapen 95-185: lam meren 165-175. Overzicht (respec tievelijk aanvoer, handel en prijaen): siachtrunderen groter - redelijk - als maandag; kalf- en melkkoeien als vorige week - kalm - gehandhaafd, vare koelen gewoon - rustig - staan, de: vaarzen en pinken als vorige weck - redelijk - prijshoudend: gras kalveren minder - levendig - moei lijk prijshoudend: vette kalveren klein - vlot - onveranderd: nuchtere kalveren kleiner - levendig - goed prijshoudend: schapen en lammeren korter - willig - schapen duurder: Overzicht (resp. redelijk, afloop traag Weerrapporten van hedenmorgen 7 uur temp. temp. sii Amsterdam ruist 14 4 De Bilt mist 14 4 Deelen onbewolkt 16 5 Eelde mist 14 2 Eindhoven Den Helder Luchth. Rtd. Twente V!issingrtn Z.-Limburg mist Aberdeen geh.bew. Athene halfbew. Barcelona zw.bew. Berlijn mist Bordeaux halfbew. Achter uw Amro-Pierson Fund staan deAmroBanken Pierson, Heldring Pierson. Vertrouwd idee. solide vermogensbeheer *Het huisfonds van de Amsterdam-Rotterdam Bank en Pierson, Heldring&Pierson. mist 17 5 0 Brussel lichtbew. 19 9 0 Malaga zw.bew. 26 16 0 12 3 0.1 Frankfort onbewolkt 15 3 0 Mallorca halfbew. 23 18 0 15 5 0 Genève regen 16 7 0.1 MUnchen mist 13 0 0 14 2 0 Helsinki zw.bew. 10 7 0 Nice onweer 20 14 40 16 9 0 Innsbruck halfbew. 16 2 0 Oslo geh.bew. 12 10 0 17 5 0 Kopenhagen mist 14 9 0 Parijs regen 17 10 11 14 8 0.6 Lissabon regenbui 23 14 0.1 Rome zw.bew. 19 15 8 26 16 0 Locarno regen 13 9 0.3 Split zw.bew. 19 13 0 20 15 0 Londen zw.bew. 15 9 8 Stockholm zw.bew. 16 6 0 17 7 0 Luxemburg onbew. 13 5 0 Wenen geh.bew. 15 5 0 16 9 9 Madrid halfbew. 20 9 6 Ziirich geh.bew. 11 7 0

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1972 | | pagina 12