Misschien iets voor jou? 'tKARREWIEL INGERUILDE AUTO'S Fa.LDERK&Zn. PONY RIJLESSEN Van der Luit Verhuizingen Jan van Duuren Plaats een Telefoontje ESTEC OPEN DAG ZATERDAG 26 JUN11971 OPLEIDING VOOR 3- EN 5-JARIG DIPLOMA EN PRAKTIJKDIPLOMA'S ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTEI Pleeg- en kostgezinnen Een betaalde kantooropieiding voor jonge meisjes RONDVAARTEN opleiding tot typiste/ administratief assistente. LEIDSE COURANT ZATERDAG 19 JUNI 1971 Familieberichte: Met grote droefheid in ons hart delen wtj u mede, dat op 16 Juni geheel onverwacht van on* is heengegaan, onze lieve vader, WILLEM VAN ROSSEM weduwnaar van Art Je Koek op de leeftijd van 63 j&i Dankbaar voor alle* wat hij voor ons heeft betekend, delen wij u mede, dat in alle rust, van ons is heengegaan mijn lieve zorgzame man, onze dierbare vader, schoonvader en grootvader MARINUS FRANCISCUS VAN STIJN Gelegenheid tot afscheid nemen zaterdagavond 19 juni en zondagavond 20 juni van 19-00 tot 19-30 uur in de rouwkamer, Emmalaan 23 in Weert (bij Sint-Janshuis)- De plechtig gezongen H- Requiemmis zal worden opgedragen dinsdag 22 juni te 14-00 uur in de parochiekerk Sint-Matthias te Warmond, waarna de begrafenis zal plaatshebben in het familiegraf aldaar. Na de begrafenis gelegenheid tot condoleren in het stationskoffiehuis Herenweg 1, Warmond. Degenen, die bij vergetelheid geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven dit aan te nemen als kennisgeving- Mejuffrouw A. van Heusden, onderwijzeres aan de openbare lagere Koningin Julianaschool, alhier, zal met ingang van 1 augustus 1971 de school verlaten in verband met het bereiken van de pensioenge rechtigde leeftijd. Ter gelegenheid van haar afscheid zal er op woensdag 23 juni aanstaande van 19.00 tot 21.00 uur een receptie worden gehouden in de Kapel zaal van de Scheppingskerk aan de Van Poel geestlaan/Laan van Ouderzorg. LET OP DE PRIJZEN TOYOTA CROWN STATIONCAR 1967 door inruil slecht* 3.000, FIAT 850 SPIDER 1966 door inruil slechts/ 2750, NSU110 1967 door inruil slechts 2.000, N.S.U. SPORT PRINZ 1965 door inruil slechts 850, AUSTIN SEVEN 1964 door inruil slechts ƒ650, OPEL KAPITaN 1963 door inruil slechts 450, AUTO HEEMSKERK ALKEMADELAAN 1 - ROELOFARENDSVEEN TEL. 01713 - 2866 - 2215 HEEFT U EAST VAN ABNORMALE BANDENSLIJTAGE OF VAN TRILLING op HET STUUR WIJ HELPEN U SECUUR BEANER BALANCEREN en DOORS MEREN BERK VOOR BANDEN Kaasmarkt 2 - 7 - Leiden Tel. 01710—25341 Manege „AVIFAUNA" begint per 1 Juli 1971 met voor kinderen van 8 t.m. 14 jaar. Abonnement van 10 lessen 60, De lessen zijn op alle dagen van de w« behalve op zondag. Lestijden van 4.30 uur tm. 7.30 uur. Woensdag en zaterdag van 2.00 t.m. 5.00 i Gevraagd commercieel ELEKTROTECHNISCH- bedrijfsleider Gaarne uitvoerige sollicitaties met loonwens, leeftijd en ervaring aan IJSSELMUIDEN A Zn. N.V. Hoofdstraat 204 Sassenhelm Tel. 02522 - 12541, b.g.g. 13500. Getrouwd: PIET GOVAERT 19 juni 1971 Rhjjngeesterstraatweg 38 Oegstgeest. Voor uw bl(jk van belang stelling by ons zilveren huwelijksfeest ondervonden zeggen wtj u onze hartelijke J. P. van der Hulst J. A. van der Hulst van der Geest G. J. GOEKOOP OOGARTS AFWEZIG TOT 10 JULI M. M. OLSTHOORN Verloskundige. Jacq. Urlusplantsoen 148. AFWEZIG TOT 1 JULI. Maandag 19 juli PRAKTIJK HERVAT P. L. TAN huisarts Btj beschikking van de Ar rondissementsrechtbank te 's-Gravenhage d.d. 7 juni 1971 is wegens een geeste lijke stoornis onder cura tele gesteld Jannetje van der Keur, geboren 1 jan. 1928, verpleegd wordende in het psychiatrisch zieken huis „Endegeest" te Oegst geest, met benoeming van Jacob Post tot curator en tot toeziend curatrice Su- i Sophia van der Keur, echtgenote van J. Post. beide wonende te Dokkum de Burg. de Vriesstr. 22 Leiden, 17 juni 1971. Dr. C. C. Kok van Alphen oogarts AFWEZIG in 20 juni tot 5 juli Dr. P. HENRY en Dr. J. KIEVIT DE JONGE zijn bereid voor spoedgeval len 7 te 1 GEERTR.a J. VERBRUGGE Bij beschikking van de Ar- rondissements-Rechtbank te 's-Gravenhage d.d. 7 juni 1971 is Joannes Cornells van Bennekom, Lekdijk no. 24 te Schalkwijk, benoemd tot curator en Hermanus Josephus de Groot, Alen- dorperweg no. 6 te Vleuten tot toeziend curator van wonende te Katwijk in Huize „De Wilbert", Over ran 7. Mr. J. M. J. W. Maussen, advocaat en procureur, Ruychrocklaan 220, Den Haag. Begrafenis onderneming LEIDEN, Haagweg 31 TeL 01710-23574 KATWIJK, Boulevard 48 Tel. 01718-3477 WASSENAAR, Deylerweg 127 Tel. 01751-2436 R.K. Uitvaartleider: W. J. E. ALBERS Tel. 01717-4982 Transporten Opbaringen in binnen- en buitenland Onder garantie MIDDELSTEGRACHT 36 LEIDEN Telefoon 25468 24060 3 x plaatsen 2 x betalen 6 x plaatsen 3 x betalen POOLS zaterdag PANTOMIMETHEATER 26 k»an Henryk Tomaszewski. iun' Domeinweg 1 - Noordwijk BEZICHTIGING van: Satellieten, sondeerraketten, testinstallaties, werkplaatsen, ruimtevaart-films. Voor de KINDEREN: het „Atleta" circus en een CONSUMPTIES VERKRIJGBAAR. Gratis toegangskaarten kunnen worden afgehaald bij: LEIDEN: VW, Steenstraat lb Peek en Cloppenburg, Breestraat Albert Heyn, Bevrijdingsplein 50 LEIDSCHENDAM: Van Kampen, Damlaan 56 De Bruyn, Burg. Sweenslaan 22 Van Kesteren, Damsigtstraat 5, Voorburg LEIDERDORP: Boelee, Splinterlaan 7 Liethorp's Boeckhuys, Hoogmaderweg 13 OEGSTGEEST: Trijsselaar, de Kempenaerstraat 97 C as pari, Lijtweg 8-20 Albert Heyn, Irislaan 83 VALKENBURG: Eikenbroek, Marktveld 5 KATWIJK: VW, Boulevard 68 De Katwijker Post, Lijdweg 9 v. d. Berg, Achterweg 12 NOORDWIJK: WV, de Grent 8 Verkade, v. Limburg Stirumstraat 38 HUIZE BERESTEYN katholiek jongensinternaat onder leiding van Montfortanen Geeft vorming en studiebegeleiding aan leerlingen van Gymnasium Atheneum Mavo Havo Max. capaciteit: 60 leerlingen. Indeling in groepen volgens leeftijd. Inlichtingen bij de rector Leidseweg 191, Voorschoten, Telefoon (01717) 2341. HOTEL-RESTAURANT Steenstraat 55 Leiden Oad-Hollendse tul voor Uw receptie en/of diser. Op auvruj zenden wfl U gaarne oom suggestie* voor Uw Huwelijksdiner. Tafslreservertng: tel. 01710-22509 of 31851 R-k Vakschool voor Meisjes GALGEWATER 1 - LEIDEN GEVRAAGD PER 1 AUGUSTUS 1971: LERAAR (ES) Scheikunde/ Natuurkunde voor de vormingsklas voor 4 lestijden per week LERAAR (ES) Wiskunde voor de vormingsklas voor 2 lestijden per week. LERAAR (ES) Engels voor het l.b.o. voor plm. 14 lestijden p. week. LERARES N XX voor het l.b.o. voof plm. 14 lestijden p. week. Sollicitaties te richten aan de secretaris van het schoolbestuur, de heer Mr. Th. H. van Roy, Galge water 1, Leiden. Inlichtingen: mevr. Th. W. Noord man-van Mechelen, directrice. Tel. 0171021899. R.-k. Middelbare Handelsavondschool ST.-PIETER HAARLEMMERSTRAAT 32, LEIDEN. Persoonlijke aanmelding: voor 1 juli en na 8 aug. iedere maandag-, dinsdag en donderda avond tussen 19.0020.30 uur of door inzending van onderstaan coupon. Geb. datum: Vooropleiding: 3-janig - 5-jarig - cursus boekhouden - Nederlands - Engels. doorhalen wat niet gewenst is. De STICHTING EUROTRANSPLANT is een internationale organisatie met het doel om bjj voor transpla tatie ter beschikking komende organen de best passende ontvange te selecteren. De gegevens van de wachtende ontvangers zijn computergeheugen. De gedachten gaan uit naar een accurate kracht met (liefst) middi bare opleiding die beschikt over een redelijke spreekvaardigheid i de moderne talen (met name Engels). Geboden wordt een prettige werkkring in een klein team goede salariëring. Schriftelijke sollicitaties aan: De STICHTING EUROTRANSPLANT. ACADEMISCH ZIEKENHUIS LEIDEN. Gevraagd aan R.K. BASISSCHOOL „DE LEERHOEVE" te Warmond per 1 aug. 1971 PART-TIME LEERKRACHT Informatie bij C. G. M. Buters. Tel. 01711 - 2889. Plaats eem een telefoon)! Ds. G. TOORNVLIET (radiopredikant Bloemendaal) SPREEKT A.S. ZONDAG 20 JUNI IN LEIDEN IN DE MAREKERK - Lange Mare 48 Aanvang 19.30 uur. Onderwerp: „Ik zie, ik zie, wat u ook kunt zien!" Organist: TEKE BLJLSMA ledereen is hartelijk wejkom WIJ ZOEKEN Bereidheid tot intensieve samenwerking met de maatschappelijk werkster van onze kli niek is gewenst. PAEDOLOGISCHE KLINIEK „CURIUM" Rhijngeesterstraatweg 32, Oegstgeest. Telefoon: 01710-52240. SIEMENS mëm&m\rwmasw**üwpfw'rte&xmm. - iirriinnr mrr wiMiiiiiT Rederij AVIFAUNA - Leiden v.a. 21 juni dagelijks, behalve zondags RONDVAARTEN OVER DE KAGERPLASSEN met onze luxe passagiersschepen AFVAARTEN 11.00 EN 14.00 UUR Duur der tocht ongeveer 2% uur. Volwassenen 3,- Kinderen tot 12 jaar 2, v.a. 29 juni DAGTOCHTEN naar de BRASEMERMEER en bezoek aan het recreatie- en vogelpark AVIFAUNA. AFVAART 10.30 uur. TERUG ca. 17.30 uur. Kaartverkoop Walkantoor, Schip, Avifauna, Bees tenmarkt, naast Blauwpoortsbrug. Afvaarten Kort Galgewater (Blauwpoortsbrug). Correspondentie en inlichtingen tel. 01710 - 21095. WILLEM DE ZWIJGERLAAN 4 LEIDEN. Als je tenminste 16 jaar bent, na de lagere school nog enkele jaren onderwijs hebt gehad en eigenlijk wel iets anders urilt dan zomaar een baan op kantoor of in een winkel, dan is deze advertentie voor jou bestemd. Bij Siemens in Den Haag, een grote maatschappij met véél kleine afdelingejrikrijg je de kans op een interessarfc baan. Meisjes die afwisselendprettig werk zoeken, kunnen bij Siemens meedoen aan een veelzijdige Drie maanden lang volg je 's morgens feit cursus, waarin je de belangrijkste fin gen leert, die je bij je werk nodig hebt. We leren je typen, maken een begin met handelscorrespondentie, besteden vooral aandacht aan kantoorwerk en aan je algemene vorming, 's Middags doe je praktijkervaring op: jf werkt, dan mee op een van de kleine Siemens afdelingen. Tijdens de opleiding betaalt Siemens een volledig salaris. Wie de opleiding met succes voltooit, wordt aangesteld als typiste! administratief met goede mogelijkheden voor de toekomst. Want voor meisjes die van aanpakken weten, zijn er bij Siemens kansen genoeg. Door verdere studie en het behalen van de nodige diploma's kun je het zelfs brengen En die verdere s, Siemens voor een belangrijk deel betaald. Heb je belangstelling voor deze mooie kans? Stuur dan de bon in, of bel met onze afdeling Personeelzakcn telefoonnummer 070-624041, toestel 338). Solliciteer je liever schriftelijk? Schrijf dan een korte brief aan onderstaand adres. Metéén doen! Bon SIEMENS NEDERLAND N.V. Afdeling Personeelzaken In de Bogaard, Steenvoordelaan P 23, Rijswijk (Z. H.) In ongefrankeerdc envelop muien aan Siemens, Antwoordnummer 716, Den Haag. Zend mij een uitnodiging voor een gesprek over Uw opleiding tot typiste administratief assistente.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1971 | | pagina 8