16 zuinnns TWEE PORTIERS CHEFFIN PONSKAMER HOOGVLIET Cash and Carry ADMINISTRATIEVE KRACHT a. een telefoniste receptioniste b. een hulp-amanuensis ervaren administratieve kracht (mnl.) bediende Academisch Ziekenhuis Leiden ASSISTENT-BOEKHOUDER(STER) JONGEMAN tHUMENEXCO ST. ALOVSIIIS STICHTING ZELFSTANDIGE MEDEWERKER ST. ALOYSIUS STICHTING assistent OOSTHOEK BETON ERVAREN CHEF TRANSPORT administratieve kracht HOOGVLIET Cash and Carry CASSIèRES SEIZOENARBEID bloembllenpellen ONDERHOUDSTECHNICUS de rijksoverheid vraagt Albert Heijn Snel gegroeid in de afgelopen jaren. Straks gaat er weer een nieuwe AH-SuperMart open. We hebben weer veel nieuwe mensen nodig. C(1 albert heijn J Opleiding tot koopvaardij-officier stuurman grote handelsvaart en radio-officier •fi ff LEIDSE COURANT ZATERDAG 19 JUNI 1971 RIJKSUNIVERSITEIT LEIDEN Voor het binnenkort ingebruik te nemen nieuwe gebouw aan de Wassenaarseweg van het Centraal Reken-Instituut worden gevraagd enige jaren voortgezet onderwijs; representatief voorkomen; goede contactuele eigenschappen; leeftfld 35 a 45 jaar. Salarismaximum 945,- bruto per maand. Goede sociale voorzieningen, waaronder directe opname in het pensioenfonds (waardevast). Geen inhouding van AOW /AW W-premie en 6»/>% vacantie. gratificatie. Schriftelijke sollicitaties te richten aan het hoofd van de afd. Personeelszaken der Rijksuniversiteit, Stationsweg 46 te Leiden onder vermelding van advertentienummer 71.128. Centraal Reken-Instituut is vacant gekomen de functie In gebruik zijn o.a. de IBM 029 en 059 pons machines; er werken ongeveer tien ponstypistes. Van candidaten voor de vervulling van deze vaca ture wordt verwacht, dat zij ruime ervaring hebben in het ponsen en in staat zijn om leiding te geven aan de zeer gevarieerde werkzaamheden. Het aanvangssalaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring en kan oplopen tot 1.233,— bruto per maand; AOW/AWW-premie is voor rekening van de Universiteit. Vacantietoeslag 6»/2%- Met vacantie-afspraken wordt rekening gehouden. Nadere inlichtingen worden gaarne gegeven door de heer A. J. J. Gruter, tel. no. 01710—48333 toestel 4146. Schriftelijke sollicitaties te richten aan het hoofd van de afd. Personeelszaken der Rijksuniversiteit, Stationsweg 46 te Leiden onder vermelding van advertentienummer 71.124.H. PAS VAN SCHOOL Wij zoeken voor ons Voorschoten jonge mnl. energieke Aanmelden: dagelijks aan ons hoofdkantoor: Papelaan 2 te Voorschoten, vragen naar dhr. Van Ekelenburg. Tel. 01717-4985 of 's avonds 01717-6162. Gemeente Voorburg le Openbare Dalton-scholengen met spoed worden geplaatst Salariëring: afhankelijk van opleiding en er varing tot maximaal 1.016, per maand. Salariëring: afhankelijk van opleiding en leeftijd tussen 664,- en 1.016,- per maand. De vakantietoelage bedraagt 6% 9! terwijl de premie a.o.w./a.w.w. voc van de gemeente komt. Oliehandel J. G. VAN DER HOUT N.V. HOFSTRAAT 74 HONSELERSDIJK vraagt voor haar afdeling boekhouding een Hij moet in staat zijn. na een inwerkperiode, de dagelijkse administratieve mutaties zelf standig te verrichten. Naast ervaring is een type-diploma en een opleiding op Mulo-niveau vereist. Wij bieden U een goede honorering gunstige arbeidstijden voor de juiste kracht kunnen wij een WONING BESCHIKBAAR STELLEN. Geïnteresseerden verzoeken wij hun schriftelijke sollicitaties te richten aan bovengenoemd adres of telefonisch onder no 01740 - 7444 Bij de afdeling STERILISATIE van het BACTERIOLOGISCH LABORATORIUM is een vacature ontstaan van BEDIENDE voor spoelwerkzaamheden. Leeftijd 40 jaar tot 55 jaar. Het salaris bedraagt 848,25 bruto per maand, te verhogen met de a.s. salarisherziening van 4V&%. Er wordt geen AOW/AWW-premie ingehouden. Schriftelijke sollicitatie te richten aan het Hoofd van de afdeling Personeelszaken van het Academisch Ziekenhuis, Rijnsburger- weg 10 te Leiden. Gaarne in brief vermelden de letters C-BS Voor onze afdeling boekhouding zoeken wij een actieve Leeftijd tot 25 jaar. Voor de afdeling magazijnadministratie zoeken wij Leeftijd tussen 17 en 21 jaar lijkt ons acceptabel. TE VOORHOUT vraagt voor de centrale administratie van haar scholen een Tevens bekend met salarisaangelegenheden en verwerking daarvan via de Caso. Het bezit van diploma MBA geeft voorkeur. Uitvoerige sollicitaties te zenden aan secretariaat Oranje Nassaulaan 22 Warmond met vermelding in linkerbovenhoek van enveloppe „Sollicitatie". onze verkoopleider zoekt op korte termijn een die na een opleiding binnen ons bedrijf zelf standig een deel van de commerciële taak uit kan voeren. onze gedachten gaan uit naar iemand van 25 jaar, met enige kennis van de engelse taal. uw sollicitaties kunt u richten aan: HOORN 75 BOUWMACHINES INTERN TRANSPORT ALPHEN A/D RIJN TEL. 01720-5971 heeft plaats voor een Zij, die leidinggevende capaciteiten bezitten en geïnteresseerd zijn in deze vacature kunnen hun schriftelijke sollicitatie tot de afdeling personeelszaken richten. Hoge Rijndijk 389, Zoeterwoude, tel. 01710 - 43545. RIJKSUNIVERSITEIT LEIDEN lijke of vrouwelijke voor de afdeling Salarisadministratie. Op deze afdeling werken een veertiental mede werkers in teamverDand aan het berekenen van nettosalarissen, het gereedmaken voor de auto matische verwerking en de verdere administratieve afhandeling daarvan. Het lief6t zien wfj de nieuwe plaats weer bezet door een jeugdige enthousiaste kracht die in het bezit is van een MULO/MAVO- diploma; belangstelling heeft voor cijfermatig werk. promotiekansen. Door tegemoetkoming in de studie kosten willen wij die studiezin stimuleren. Het aanvangssalaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring. Ter illustratie enige voorbeelden: 20 jaar brutoslaris 703,-; 21 jaar brutosalaris 772,-; 22 jaar brutosalaris 841,-; 25 jaar brutosalaris 1.016,—. Schriftelijke sollicitaties te richten aan het hoofd van de afd. Personeelszaken der Rijksuniversiteit, Stationsweg 46 te Leiden onder vermelding van advertentienummer 71.127. ons zeer snel groeiend bedrijf leuke, vlotte dames en meisjes die bij ons als Aanmelden: dagelijks aan ons hoofdkantoor PAPELAAN 2 te VOORSCHOTEN, vragen naar de heer Van Ekelenburg, tel. 017174985 of 's avonds 01717—4985. Wij vragen jongelui Wij geven gaarne een goed loon naar prestaties. H. VERDEGAAL Zn N.V. LEIDEN RIJKSUNIVERSITEIT Bij de TECHNISCHE DIENST van het Vereist wordt: het diploma LTS-bankwerken; het diploma V.E.V. sterkstroomtechniek of een gelijkwaardige opleiding. koeltechniek Schriftelijke sollicitaties te richten aan het hoofd van de afd. Personeelszaken der Rijksuniversiteit, Stationsweg 46 te Leiden onder vermelding van advertentienummer 71.125. H. voor het Ministerie van Defensie (Marine) t.b.v. het Marine Elektronisch Bedrijf te Oegstgeest elektrotechnisch instrumentmakers roc. nr. 5-1745/1161 voor reparatie aan fijn-elektro-mechanische apparatuur. Vereist: MTS-fijnmechanische techniek of Leidse Instrumentmakers- school (diploma A). Salaris van f745,- tot f1124,- per maand, afhankelijk van leeftijd en ervaring. Sollicitaties,of nadere inlichtingen bij de personeelsafdeling van genoemd bedrijf, Haarlemmerstraatweg 7 te Oegstgeest (tel. 01711-68 44, tst. 241). voor het Ministerie van Defensie (Marine) t.b.v. het Marine Elektronisch Bedrijf te Oegstgeest kantinebediende voc. nr. 5-1746/1161 Salaris max. f,848,- per maand (excl. de verhoging per 1 juli 1971). Sollicitaties of nadere inlichtingen bij de personeelsafdeling van genoemd bedrijf, Haarlemmerstraatweg 7 te Oegstgeest (tel. 01711-68 44, tst. 241). r Rijksrekening. De salarissen zijn exclusief 6'/2% vakantie- Wie zoeken wé? In een Albert Heijn zaak is ruimte voor allerlei medewerkers: verkopers en verkoopsiers in diverse afdelingen; inpaksters, caissières en leerling-cais sières; mensen voor het magazijn, de administratie en de huishoudelijke dienst. Je zou zeggen bijna iedereen kan er terecht. Jonge mensen met ambitie moeten beslist eens komen praten. Je kunt ook bellen. We geven je graag alle inlichtingen over „Werken bij Albert Heijn". En wat bieden we? Albert Heijn biedt een goede baan in een klein onderdeel van een grote, dynamische onderneming. Waar werken met mensen de hoofdzaak vormt En waar goede mensen natuurlijk eerlijke promo tiekansen krijgen. Voor nadere inlichtingen over werken in de nieuwe AH SUPERMARKT te LEIDSC'HENDAM, kunt u iedere dingdag en donderdag terecht bij „Paviljoen Van Dongen", Sluiskade 32 (achter de R.-K.), tel. 01761 -4210. De heer M. de Rijke zal hier van 14.00-20.00 uur aanwezig zijn. Voor gehuwde dames zijn ook part-time functies beschikbaar. B.S.-cursus en H.T.S.-structuur minimum vooropleiding M.A.V.O. intern studiebeurzen beschikbaar STICHTING HOGERE ZEEVAARTSCHOOL AMSTERDAM i.o. waarin opgenomen: Hogere Zeevaartschool van het Zeemanshuis en Kweekschool voor de Zeevaart bon up J»*

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1971 | | pagina 18