Advertenties worden toch niet gezien. /^01710-22244 ASSISTENTE ONDERWIJZERES Leerling-kok gevraagd of banketbakkersleerling f 2,25 PER PLAATSING voor de eerste 30 woorden (niet groter dan 12 letters) IEDER WOORD MEER 12 et Exclusief 4% B.T.W. i Indien Uw tekst geplaatst wordt op 3 achtereenvolgende dagen: SLECHTS 2 x BETALEN op 6 achtereenvolgende dagen: 1 SLECHTS 3 x BETALEN U kunt Uw ..TELEFOONTJE" opgeven een dag voor plaatsing. Voor plaatsing op zaterdag uiterlijk lot vrijdagmiddag 2* Woningruil. Aangeboden voor bejaarden: huis te Mer kelbeek (L.) voor omgeving Leiden. Tel. 01712-389. 6-10378 2 Wie ruilt eengezins woning Nieuwveen vooi eengezinswoning in Leid- sehendam. Stompwijk, Voor schoten of Wassenaar, tel. 01723-319. 6-8026 2 Woningruil. Aangeboden in Amsterdam-Noord r 4-kamerflat. 3e gal. met lift huur 232.80 p. mnd. incl. c.v. en servicekosten. Gevr. woning in Leiden of om geving. tel. 020-262262. 6-554 TE KOOP aangeboden PERSONEEL aangeboden 2" Biedt zich aan: meisje. 15 jaar, voor de huishou ding voor de dinsdag en donderdag. Anja van Velsen Weipoortseweg la. Zoeter- woude. tel. 01715-336. 7-10475 2 Ondernemer vraagt groot en klein werk. metselwerk tegelwerk, schilderwerk dakreparaties en verbou wing en onderhoud, tel 40569 7-5162 2 Ondernemer vraagt dak werk d.w.z pannen daken, rubberroid daken en tiek daken. Tevens geven wij volledige garantie op het werk. Tel. 40569 7-5163 2 Verkoopsters, hulp verkoopsters en vakantie hulpen gevraagd bij Pierrots Geschenkenhuis, Maarsman- steeg 14, Leiden, tel. 1-1044' 2* Gevraagd: hulp i huishouding. Liefst dinsdags en vrijdags door mevrouw v. Beukering. Van Slingelandlaan 8, Leiden - tel. 53019 1-10451 PERSONEEL gevraagd Mevrouw Lobman. Plan tage 9 te Oudewetering vraagt een net dagmeisje, tegen 1 juli a.s. 1-10494 2 Gevraagd: hulp in de huishouding voor 2 ochten den per week bij jong gezin in Oegstgeest, tel. 53712. 1-8029 2" Wü vragen voor textielzaak een flinke hulp verkoopster. Textielhandel Paardekooper, Schenkelweg 2a, Zoetermeer. 1- 2 Hulp in de huishouding gevraagd voor 5 dagen in de week, Plantsoen, tel. 34845- 1-8027 2 Gevraagd beschaafde le en 2e kapsters. Geboden wordt een prettige werk kring, een goed salaris, %oe- de busverbindingen. Met vakantie-afspraken wordt rekening gehouden. Salon Minnet - Van Diepeningen- laan 21, Leiderdorp, telefoon 26126 1-5222 2* Hotel-Café Restaurant „Groenendijk", met spoed gevraagd een zelfstandig werkend kok, ter zijner tijd een woning beschikbaar AanmeldendagelijksFa A. C. v. d. Voort, Rijndijk 96. Hazerswoude. tel. 01714- 2318. 1-10388 2* Gevraagd: hulp- of leer ling-monteur, tevens alge mene garagehulp. Inlichtin gen: AKRO, Hoofdstraat 151 Leiderdorp, tel. 01710-21708. Ford, truck, hoofddealer. 1-10376 2* Meisjes, die weefster willen worden, wordei daarvoor opgeleid en zee goed betaald door de Leidse Dekenfabriek Van Wijk. Ons adres is: Kanaalweg 160. Leiden. Tel. overdag: 34246. Tel. 's avonds 43839. 1-10374 2 Aangezien onze zus gaat trouwen, zoeken wij vader en ons zelf (3 grotere kinderen) een vrolijke zame huishoudster. Wij den graag contact leggen onder nr 1-10421 aai bureau van dit blad. 2 Bakkerü Oomen, Hoofd straat 255. Sassenheim, tel 02522-11575 vraagt meisje 18 jaar voi winkel. Voor een pittig meisje hoog loon. 1-10512 2 Gevraagd leerlingmetaal bewerker, lft. 15-17 jaar. Interessant werk en prima opleiding verzekerd. Aan vangsloon 90,netto per week. Aanmelden en inlich tingen na 6 uur Vlietzicht 71 Voorschoten. 1-10481 2 Vakantiewerk. Lichtere werkzaamheden in de boom kwekerij Pannebakker er Co, Voorweg 74 Hazerswou de, tel. 01728-290 1-10479 2 Huize St. Jacobus Noord einde 189, Roelofarendsv vraagt een hinshonHPi hulp. Aanmelden bij directrice. 1-10468 ONROERENDE (JOEDEREN en HYPOTHEKEN 2 Aangeboden: een Euro huis te Roelofarendsveen 2 km van de Braassemer- meer, tel. 01600-54890. 17-10519 2 Noordwyk aan Zee te koop, oude hoekwoning met erf en schuur. Gelegen Ju- lianastraat 14. Moet opge knapt worden met subsidie. Voor tel.: Tel. 01719-3959 17-8040 TE HIJirR gevraagd 2 Kleuterleidster, 27 jaar, zoekt vrije etage, met kook gelegenheid. Brieven onder 4-10379 bur. v. d. blad. 2 Wasserij Spronk vraagt voor de vakantieperiode van 12 juli t/m 23 juli vakantie hulpen voor haar grootwerk en lakenpakketafdelingen Aanmelden iedere werkdag. Wasserij Spronk, Witte Sin gel 14, Leiden. 1-10341 2 Gevr. huishoudassistente Het St. Elisabeth Gasthuis hof Verpleeghuis voor be jaarden, Caeciliastraat 16 - Leiden, vraagt een ervaren le assistente v. h. hoofd v. d. huishouding, in staat als plaatsvervangend hoofd op te treden. Min. leeft. 25 jaar Prima salarisregeling en soc voorz. Met vac.afspraken zal rekening worden gehouden Inl. Zr. J. van Paridon, di rectrice, tel. 22346. 1-5213 2 Gevraagd: net winkel meisje voor de slagerij Liefst met vak bekend. Hoog loon en vrije kleding. Van Wingerden, Hoge Rijndijk 98. Leiden, tel. 20213 1-5007 St Elisabeth Gast^uishof, Verpleeghuis voor bejaar den, Caeciliastraat 16, Lei den vraagt voor de opleiding v. ziekenverzorgster nog eni ge leerlingen voor de 2-jari- ge cursus per 1 sept. a.s Min. leeftijd 17 jr. Opl. OVB of IN AS of enige jaren voort gezet onderwijs. Aanv.sal 585,84 p.m. plus 14% on- regelm. toeslag. Vijfdaagse werkw. Eerdere indiensttr als vakantiehulp is event. mogelijk. Inl. worden u gaar ne verstrekt door de direc trice Zr. J. van Paridon. teL 22346. 1-5175 2 Voor onze zaak Beatrix- straat 6 te Leiden zoeken wij een winkelmeisje. *s Maandags vrij dus lang weekend. Bel of kom eens langs tel. 32185, keurslager G. Alkemade, Van Poelgeest laan 77, Leiderdorp 1-10424 2 2 leraressen zoeken per 1 augustus vrije étage of 2 kamers in centrum Leiden tel. 070-32 30 38 4-10443 2 Jong a.s. echtpaar zoekt étage met eigen keuken, toilet en douche 300, per maand in Leiden of om geving, tel. 070-63 25 49. 4-550 2 Student zoekt kamer, H. Vis, Konijnenlaan 51, Was senaar. tel. 01751-8921. 4-10428 2 2 onderwijzeressen zoe ken woonruimte met kook gelegenheid in Leiden of di recte omgeving. Louwes - Keulseslag 22 - Arnhem - event, tel. 085-613170. 4-542 2 Studenten zoeken hele of gedeeltelijke woning, zijn bijzonder handig in het op knappen, tel. 010-188518. 4-10520 TE HUUR aangeboden 2 Bruiloften, diners, kof fietafels. lunches. Inlichtin gen dagelijks Antonius Clubhuis. Lange Mare 41-43 tel. 31626 8-4140 2 Te huur aangeboden: 5 gestoffeerde kamers in centrum Leiden m. gebruik van douche en keuken, ge heel c. verwarmd. Niet voor echtparen. Brieven onder nr 8-10482 aan bureau blad. Zoekt u een woning be neden de grote rivieren re koop? Schrijf makelaar Smulders, Citadel laan 20, 'sHertogenbosch, tel. 04100- 32953. slaagt! 8-4022 ♦VO.NI.NGRUIl 2 Woningruil. Aangeboden: 3-kamerflat, parterre, Pep pelschans, Leiderdorp 240, all in per maand. Gevraagd: te huur of te koop minimaal 2-kamerwoning of eengezins woning in Leiderdorp. Brie ven onder nr 6-10522 aan het bureau van dit blad. 2 Wij bieden u: altijd rui me parkeergelegenheid! Voor uw hout, spaanplaat, board, verf, behang, ijzerwaren service gaat u naar „Doe het zelf centrum" De Timmer man, Herensingel 1, telefoon 01710 - 33090. Voor al timmerwerk thuis!! 2-5185 2 Hang-legkasteu. linnen kasten. wandstelmeubelen keukenkasten, keukens, bu reaus en slaapkamers Enor me sortering Ultra modern I Niet duur' De Kast ^spe cialist. Hooglandsche Kerk- gracht 4*7-49. Leiden, telef 01710-33078 2-4057 2 Nieuwe band voor f 27.25 Wij doen het Tijdelijk Om u onze service en vakman schap te bewijzen Want banden vervangen is specia listenwerk Nieuwe banden (wereldmerk) voor Fiat 6"<> (520-12 stand); Austin-Mor ris Mini (520-10 Tub), va f27,25 V W Kever (560-15 Tub); Ford 12-15 M (560- 13 Tub); Opel Kadett. Ford Escort (600-12 Tub) vooi f 36.30 Prijzen excl. BTW T S-Banden-Service, Lelie straat 62-64. Leiden Telef 01710-43590 2-4078 2? Heugafclttegeiv Alle kleu ren direct leverbaar, 5 laai garantie lemakkelijk te leg gen Tijdelijk Stanleyme.*- cadeau bij aankoop van min 20 tegels Sn its Woning inrichting Mare 98 Vrnn wensteeg 9 tel 23913 2 Bureaus, kasten, keu- cens. keukenbuffetten, hang- legkasten. wandmeubels. la- iekasten. commodes, enz vind u bij doe het zelf shop het Houtcentrum Levendaal 139 Leiden tel 21367 2 Papieren stofzakken alle merken stofzuigers uit voorraad leverbar r. De Stof zuigerspecialist - Korevaar- straat 16, tel. 20164 t/o Fiat showroom. 2-10440 2 Gebroken tuiten, glas- in lood repe ties worden door mij met spoed hersteld Ook leveriug van ventila toren. Glasreparatiebedrijf D Galjaard. De Sitterlaan 76. tel 01710-32916 2-10: 2 Kinderfoto's en buwe- lijksreportages. Foto v Bem- melen, Kerklaan 2, Zoeter woude. tel. 01715-353 b.g.g 01715-685 2-4296 2 Elektrotechnisch Bedrijf J W Timmers, Fruinlaan 9, Leiden, tel. 23374. Aanleg en onderhoud van licht- en krachtinstallaties Land erk installateur 2-4018 2 Telefoonbeantwoorders (nieuw) tel (018991-8229 en 8169 2-4482 2 Bagagewagens Westfalia slechts 590 inclusief BTW Schalkers, N. Beestenmarkt 32 Tel 30358 - 01718-14717 2 Voor boekenkasten groot en klein moet u bij doe het zelf shop het houtcentrum zijn, let op het juiste adres. Levendaa) 139 t^o Consu- markt tel 21367 2-4406 2 Leer is mode, suède en nappa tassen, kussens, cein tuurs. hals- en armbanden, huiden en restanten koopt u bij Lewi. Hoge Rijndijk 235, Leiden, vlakbij Leiderdorp- sebrug. tel. 01710-24311. 2-8042 2 Tafelbiljart 160 x 80 ge heel kompleet met 2 keuen, 3 ballen, waterpas en krijt, in zeer goede staat, moet weg voor 145,Decima- straat 4, Leiden (Kooikwar tier). 2-58! 2 Te koop aangeboden: grote oliehaard met toebe horen, z.g.a.n. Te bevragen: Mevr. de Jeu. P. v. d. Vel- destraat 40 - Roelofarends veen. 2-8043 2 Te koop aangeboden: bruidsjurkje, kleur rose - leeftijd 35 jaar. Te bevr.: W. Kerkvliet, Zuideinde 53. Roelofarendsveen. 2-8046 2 Plafondtegels hebben in 10 verschillende uitvoe ringen, ook vouwdeuren reeds vanaf I 39,50 en goten uit voorraad lever baar bij doe het zelf shop Het Houtcentrum. Levendaal 139. tel 21367 2-4408 (oedkope kunststof keu kenaanrechten met roest- stalen blad H K F Oude Vest 181, tel. 22908, zaterdags gesloten 2-4477 2 Tapijt kopen is altijd r d e 1 i g e r bij Cen- trafloor, Voorschoterweg 17 Valkenburg. Iedere vrijdag tot 9.30 uur koopavond. 2-10390 2 Tapüt kopen is altijd voordeliger bij Cen- trafloor, Voorschoterweg 17 Valkenburg. Iedere vrijdag tot 9.30 uur koopavond. 2-10391 2 TaPÜt kopen is altijd r d e 1 i g e r bij Cen- trafloor, Voorschoterweg 17 Valkenburg. Iedere vrijdag tot 9.30 uur koopavond. 2 Tapijt kopen is altijd r d e 1 i g e r bij Cen- trafloor, Voorschoterweg 17. Valkenburg. Iedere vrijdag tot 9.30 uur koopavond. 2-10392 Tapijt kopen is altijd r d e 1 i g e r bij Cen- trafloor. Voorschoterweg 17. Valkenburg. Iedere vrijdag tot 9.30 uur koopavond. 2-10395 Tapijt kopen is altijd r d e 1 i g e r bij Cen- trafloor, Voorschoterweg 17, Valkenburg. Iedere vrijdag tot 9.30 uur koopavond. 2-10394 2 Tapijt kopen is altijd r d e 1 i g e r bij Cen- trafloor, Voorschoterweg 17, Valkenburg. Iedere vrijdag tot 9.30 uur koopavond. 2-10396 2 Te koop: bloem-, pian- n druivenkasje 15x3,70 0 m, ind.: kweektafels, lie en neon. verlichtin- Tevens koude bak (Spijkenisse) compleet met n 9x3 m. Alles in staat plaatsbaar. Te bezichtigen tel. afspr. 01712-465, za terdag tussen 26 uur n.m. 2-10427 2 Een ideaal lasapparaat de „doe-het-zelver" bestemd voor een 220 Volt stopcontact. Bouw nu uw boot, tuinmeubel of schom- enz., een pracht ont spanning, v.a. f 310. Folder op aanvraag. Vink, Roelof arendsveen. tel. 01713-2330 2574. 2-10429 2 Wasautomaat m. 10 basis programma's met talrijke variatiemogelijkheden, auto matische inspoeling van de wasmiddelen en centrifuge rend. Volledig gegarandeerd Een pracht kans om uw ge brekkige machine te ver vangen: geheel 475,ge bracht 1 525,Vink, Zuid einde 18. Roelofarendsveen, tel. 01713-2330. 2-10430 2 Stofzuigeronderdelen voor vrijwel elk merk, uit voor raad leverbaar. Repareren 2 Te koop aangeboden kin derwagen. hoog model, wit aardgaskachel merk Pelgrim Bambina, butagaskachel en rood wollen traploper. H. Smit, Buitenweg 14 Rijp- wetering. 2-8047 AUTO'S en MO'IOKEN 2 Ford Taunus 12 M bouwjaar 1965 in prima staat zowel technisch als ca serie. Prijs 1450,Inruil mogelijk. Calex Autobedrijf N.V., Kort Galgewater 14-16. Leiden, tel. 01710-33355. 9-10330 2 Opel Kadett L bouwjaar 1965 in goede staat. Prijs f 1150,Inruil mogelijk Calex Autobedrijf N.V., Kort Galgewater 14-16, Leiden - tel. 01710-33355. 9-10331 2 De openingstijden Calex Autobedrijf N.V. zijn dagelijks van 9.00 tot 21.00 uur. Zaterdag en zondag 10.00 tot 18.00 uur. Het adres is Kort Galgewater 14-16 Leiden. 9-10332 2 Mazda 1500 B.S. van eerste eigenaar, bouwjaar 1968, met Blaupunkt radio, kleur canard blue. Deze klasse-automobiel verkeert in top-conditie. Inruil e nanciering mogelijk. Deze wagen wordt verkocht mei Dealer-garantie door Off Dealer van Mazda voor Lei den e.o. Calex Autobedrijf N.V., Kort Galgewater 14-16. Leiden, tel. 01710-33355. 2 Volkswagenbussen ir prijsklassen en in alle ten. Belt U even 01710-33355 voor nadere informatie of kom even langs bij Calex Autobedrijf N.V.. Kort Gal gewater 14-16- Leiden. 9-10334 2 Austin A-40 bouwjaar 1964 voor slechts 1 750 Inruil mogelijk. Calex Auto bedrijf NV.. Kort Galge water 14-16. Leiden, tel 01710-33355 9-10338 2 Opel Kadett bouwjaar 1965 van eerste eigenaar, wagen is beslist goed. Prijs f 1500.Calex Autobedrijf N.V., Kort Galgewater 14-16 Leiden, tel 01710-33355. 9-10337 2 Simca 1000 bouwjaar 1965. rood met zwart dak. nieuwe radiaal banden en sportuitlaat, te bevragen bij A. G. Otto, Langeraarseweg 254b, Langeraai 9-10349 2 Te koop aangeboden: wandklokken, royale keuze en., prettige prijzen. Zaan- landers 110. f 125, 169, f 189. f 214. Schippertjes Sallanders min. Staartklok ken. wandklokken met bat terij-uurwerk. Vakkundige voorlichting - 100 rx garan tie. Uurwerkkliniek Gort huis alléén Lage Rijn dijk 8. tel. 23114. 2-5238 2 Mooi bankstel met tafel en kast te kpop voor Te bgyrt fcij. $1717-226 2-10495 TE KOOP gevraagd 2 Te koop gevraagd: i skelter of goede eigen- gebouwde skelter in redelijk goede staat, tegen billijke prijs Brieven onder nr 3-549 aan bureau blad. FIETSEN en BROMFIETSEN 2 Sparta bromfietsen! Van licht tot zwaar, van Happy tot Grand Sport. Allemaal in voorraad rij uw dealer J J. v d. Geest, Pieters kerkgraeht 4-6, tel 21775 (achter Trianontheater) 2 Aangeboden: RAP-brom- in goede staat met ver zekering. Na 17.00 uur, Rijnesteyn 1, Noordvyijk, tel. 01719-2767. 21-10497 2 Alt op de Mare 112. Oc casions: meisjesfietsjes 25, Burco damessport 92,50; Magni herensport nieuw 175; autostep 17,50 Fulbeate grasmaaier 35; grote scootertas f 45; kinderwagen onder stellen 8,- per stuk. 21-556 2 Kunst- en Antiekhandel T Ooms voor het vakkun dig restaureren van al uw schilderstukken, porselein en aardewerk. Ruim 30 Jaar ervaring. Tevens woning inrichting en het goedkoop ste adres voor omlijsten van platen, foto's enz. Haarlem- nerstraat 93. Leiden. Tel 26368 19-4190 2 Munten kopen wij tegen hoge prijzen mits uit Neder land of Indië en in mooie staat. Buitenlandse munten alleen indien van vóór ca. 1850. J. C. van Ruiten, anti quair-juwelier, Kort Rapen burg 12. 19-534 2 Antiek koperwerk ge vraagd zoals kandelaars, doofpotten, ketels, strijk ijzers. blakers, tuitlampen emmers, tabaksdozen, vij zels, poffertjespannen, ge wichten enz. J. C. van Rui ten, antiquair-juwelier, Kort Rapenburg 12, Leiden. 19-533 Te koop: antiek w.o. koperwerk en schilderijen, alle merken. De Stof- I Philips T.V., gaskacheltje zuïgerspecialist - Korevaar- met tank, na 6.00 uur Ama- straat 13, tel. 20164 t/o Fiat thisthof 36, Leiden nabij de showroom. 2-10441 Diamantlaan. 19-10445 2 Auto Heemskerk Oei Ruime keuze Bovag- garantie iedere keuring mi relijk Rijksweg Amsterdam Rotterdam aan afrit Kaag lorp-R'arenHsveen. telefoo 01713-2866 9-4176 LEIDSE COURANT 2 Te koop: Morris 850 dc Luxe Export eind 1966, nieuwe banden en prima motor en carrosserie. Vraagprijs 2250,Te bevr. Hoge Rijndijk 332 te Leiden. 9-10422 ZATERDAG 19 JUNI 1971 2 Kamsteeg biedt Simca 1000 '66. Prijs 1750. Fiat 125 '67. Prijs 2350. Geversstraat 30, Oegstgeest tel. 01710-51940—52661. Da gelijks geopend tot 21 uu Zaterdags tot 18 uur. 9-523 2 Te koop 2 CV in pri staat, te bevragen Titus Brandsmalaan 35, Leiden. 9-10517 2 W(j leveren banden 1 alle merken auto's tegen zeer speciale prijs b.v 560 x 13 30,per -Hik incl montage, excl BTW Ge monteerd :rwijl u wacht Informeer dus eerst bij uw bandend^aler. Automobiel bedrijf Rijnland N V '"'el 01710-44741. 24647. 52476 en 01719-4300 9-4463 2 Te koop: een cycle b.b.- motor z.g.a.n. na 6 ui bevragen Kerkstraat 68 - Hoogmade. 9-10485 2 Auto's! auto's! auto' Honda 600 1968 hoe kan het f 950,-. Seven 1967 pracht autootje 2350,-. Renault R 4 1966 f 1375.-. Simca 1000 en 1000 GLS v.a. 2250 NSU Prinz 1967 f 1950. Trabant 1966 als nieuw 1 650 BMW 700 LS 1964 I 350.- fin. zonder aanbetaling P. L. v. d. Berg, Lage Morsweg 67 tel. 30692 9-559 2 Auto's! auto's! auto' Opel 1900 1968 met pook I 4375,-. Taunus 12 M-15 1968 v.a. 3450.-. Opel Kadett 1968 iets moois f 3650.-. Renault R 10 Ma jor 1967 2500.-. Let op 15 jaar vertrouwen, zo wil len wij het houden en fin. zonder aanbetaling. P. L. v. d. Berg, Lage Morsweg 67. tel. 30692 9-560 NSU 1000 L. '67. als w- Technisch 100 Financiering zonder aanbet mogelijk. Leidsestraatweg 2. Oegstgeest. tel. 51453. 9-568 bruikte auto's Ook op terdag geopend Ass kant Beijk. Essenl an 2, Sassen heim. Tel 02522-13355 2 Autoverzekering V keringsbewij: met event groene kaart klaai terwï u wacht. Verzekering auto' tot 15 p oud zonder keuring Ass kant Beijk. Essenlaan 2, Sassenheim tel 02522 13355 Ook op zaterdag geopend 9-5008 2 Ook voor u hebben wli een betrouwbare occasion, diverse luxe-, combi- ?n bestelauto's, redelijke prij zen en degelijke garantie Inruil en financiering moge lijk Autobedrijf v d. Voet tel 01713-2959-2989 Roe lofarendsveen 9-4068 2 Knip uit en bewaar b(j uw autopapieren: Speciaal- bedrijf voor auto-uitlaten H. A. Lenting, Leidse- vaart 156. Noordwijkerhout Montage na afspraak, tel. 02523-3917 of 3386. 9-5203 2 Kamsteeg biedt enkele gebruikte wagens zonder garantie aan w.o. VW's 1200 bj '64-'65, prijs vanaf 950 VW's 1300. bj. '64-'66-'68, prijzen v.a. 1600. Gevers straat 30. Oegstgeest, tel. 01710-51940—52661. Dag. ge opend tot 21 uur. Zaterdags tot 18 uur. 9-5235 2 Te koop aangeboden: Simca 1500 bouwjaar 1964. met slaapstoelen, nieuwe banden en nieuwe uitlaat. Altijd in garage geslapen. Prijs i 1000,—. Na 19 uur, tel. 01712-625. Hoogmade. 9-10448 2 Te koop Austin Mini 850 t.e.a.b., motorisch prima - plaatwerk redelijk, km-st. 91.000. Overname mogelijk met verzekering en groene kaart. Te bevragen: Rem merswaalstraat 10, De Zilk. 9-10442 2 Auto's te koop. Isar 700 1962 500,prima motor, goed onderhouden, nieuwe banden en accu, tel. 30081, Lammenschansweg 29. 9-551. 2 V\V Pick-Up '64 en Bestelwagen met ramen beide wagens verkeren redelijke staat van onder houd. Kamsteeg Occasion Centrum. Geversstraat 30 - Oegstgeest. tel. 01710-51940— I. Dagelijks geopend 21 uur. Zaterdags tot lur 9-5237 2 2x Fiat 850 1969 3250, Austin 1100 Glider 19( f 3350,- Vauxhall Viva 1968 f 3450,-. Peugeot 404 1968 1 4250.-. Austin 850 1969 1 3400,-. Renault 16 TS 1968 f 4850,- VW 1300 1968 met schuifdak f 3450,- Honda N 600 1968 2150,-. Ford 12 M 1966 1550,-« Menken, Oude Vest 101, Leiden, tel. 40277 9-10511 2 Te koop: Opel Kadett Coupé type 1967, km-stand 48.000 in goede staat en mooie prijs, tel. 01712-334 9-10423 2 Fiat 1100 R 1967 met trekhaak i.g.st. prijs slechts f 1650,-. Inruil en fin. v.a. f 15,- p. week, Leidsestraat weg 2, Oegstgeest. telefoon 51453. 9-576 2 Opel 1700 325,- goede motor. Fiat 600 D 375.-, technisch goed Leidsestraat weg 2, Oegstgeest, tel. 51453 9-571 2 Fiat 850, '67, keuze uit 4 stuks. Prijs vanaf 1950.- Inruil en fin. v.a. 15,- per week - Leidsestraatweg 2 - Oegstgeest, tel. 51453. 9-574 2 Taunus 12 M '66. Ruime auto voor lage prijs 1250,- of 14.- p. w. Leidsestraat weg 2, Oegstgeest, tel. 51458 9-573 2 Simca 1100 GLS, sept. 2 Voor goed judo natuur Metalgrijs met zwart skai bekl. 5-deurs, km-stand 58.600. Tel. 01719-3959. 9-8033 2 Mercedes 200D '67. Don kerrood met bruin skai bekl. Radio. Inr. mogelijk. Tel. 01719-3959. 9-8034 2 Opel Rekord '65. Wit. In goede staat, f 1150. Tel. 01719-3959 9-8035 lijk sportschool Luiten. Les sen Jiu Jitsu, karate, con ditietraining, damesgymn judolessen, staan onder lei ding van A. J. Polanen 3e dan, oud-Nederl. en Eu ropees kampioen, tel. 01710 23728 12-5180 WATERSPORT AlVtPINC; 2 BMW 2000 '68. Wit met t skai bekl. Voorzien gordels, km-st. 56.300. Gezonde auto, keur. toegest. Tel. 01719-3959. 9-8036 2 Alfa Romeo 1750 Berlina Kleur: groen. Goede degelijke automobiel. Tel. 3959. 9-8037 2 Daf 33 Combi "69. Wit -net grijs skai bekl.. km-st. 37.500, z.g. onderh. Keur. toegest Tel 01719-3959. 9-8038 2 Te koop: moderne woon ark, zonder ligplaats, beton nen casco, 14x4 meter, woon kamer, 2 slaapkamers, toilet, douche, Bruynzeel keuken, balkon, koelkast, gasfornuis etc. G. M. Beelen, Achter- dijk 1, Rijpwetering, tel. 01712-661. 14-10382 Mercedes 220D. b.j. '69. Wit met blauwe bekl.. radio. Met oliekoeler. Abs. aanr. rij. Keur gaarne toegest. Tel 01719-3959. 9-8039 VW-bestel met ramen schuifdeur, juli '66, km- stand 70.000. Eerste eigenaar. Nieuwe banden Startmotor, uitlaat en remmen., "te bevr.: Tollensplantsoen 6, rswoude. tel. 01714- 9-8031 2 Opel Kadett L 4 einc 1967. in prima staat, prij: slechts f 2850.—. tel. 01710- 43783. Leiden. 9-4578 Te koop van particulier bouwjaar 1964 i.g.st. Vraag prijs f 850.- tel. 01717-6152 9-10496 VAKAM IE 2 Vrqdan de zomerhuis, tent of boot. De grootste sortering butaan- gascomforen, koelboxen en verlichting - strijkijzers - kachels - geijsers. koffiezet apparaten - Honda stroom- aggregaten - transistor - tl- verlichting - waterpompen enz. Camping Gasshop Hol- verda, tel. 26534. Lusthof laan 5. Leiden 11-4046 2 Evinrude buitenboord motoren van 1,5 tot 125 pk Rep., financ., Inruil moge lijk Rayon hoofddealer. Bloem, jacht- en scheeps artikelen, Hoge woerd 104. Leiden. Tel. 31620. 14-5200 2 Hengelsport. Holglas vis hengels. tot 8 m lengte nu met 10 korting, combina tie werphengel werpmolen nu met 10 korting. Den Holder. Jan Vossensteeg 73- 75-77, Leiden, tel. 26901. 14-10450 2 Zeilboot te koop. type „vrijheid". Geheel zeilklaar en uitstekend geschikt vooi vakantie (met of zonder b.b motor). Prijs n.o.e k. Inlich tingen Mariënpoelstraat 9 Leiden. 14-1042C 2 Werphengelsport. Grote sortering werphengelvanaf f 5.25. Werphengels in glas vezel en splitcane. Specia liteiten Mischel. Breton: Luxor werpmolens Den Hol der, Jan Vossensteeg 73-75- 77, Leiden, tel. 269Ö1. 14-10449 2 Vadervisdag. Telescopiscb schepnet f 7,50, telescopisch klapnet f 12,99. (Te gek), visstoel (m. leuning) 7,95 viskoffers, messen, tangen en scharen, palingkisten 13,75, telescopisch kruis- net. voordelige zeeaanbiedin gen bij Robbers. Haven 24 L elk weekend zeeaas. 14-10516 Accountantskantoor S. M. STOLP te Leiden vraagt op de type-afdeling die te zijner tijd kan fungeren als typiste- secretaresse- Zeer afwisselende werkzaamheden in prettige omgeving. Met reeds gemaakte vakantieafspraken wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. Mulodiploma of vergelijkbare opleiding enige type-ervaring is gewenst. GEMEENTE LEIDEN Aan de openbare ldgere school aan de Damlaan (Jan Ligthartschool) wordt per 1 augustus 1971 voor het tweede leerjaar 30 leerlingen). Het Verplaatsingskostenbesluit is van toepassing. Inlichtingen worden verstrekt door de Gemeen telijke Inspecteur van het Onderwijs, de heer J. J. van Riessen, tel. 01710-2-21.48, en door het hoofd der school, de heer M. D. de Jong, tel. 01710-3-07.78 (school) en 4-11-91 (huis). Sollicitaties zo spoedig mogelijk te zenden aan de afdeling Onderwijs, Stadhuis, onder vermelding van vacaturenummer OND 43. 2 Te koop: voortent, 51974 HIIWK1 IJK 2 Gevraagd: voor direct of later een nette r.-k. juffr. of weduwe van pl.m. 40 jaar n heer in het bezit eigen huis in het centrum het dorp om samen de eenzaamheid op te heffen. Brieven onder nr. 13-8025 v. d. blad. 2 2 Simca's 1000 GLS, '67. Prijs v.a. f 1950, met radio, goede banden, Leidsestraat weg 2, Oegstgeest. tel. 51453 2 Fiat 1500 Sport Cabriolet Prijs slechts f 2750,-. Inruil en financiering mogelijk. Leidsestraatweg 2 - Oegst geest. Tel. 51453. 9-569 2 Ford Cortina 1500 L 1967 i.g.st. Prijs slechts 1750,-. Inruil en financiering v.a 20,- per week, Leidse straatweg 2, Oegstgeest, tel 51453 9-575 2 Renault R 4 L '67. Tech nisch zeer goed. Benz. 1 op 16. Prijs 2150 of 22 per week - Leidsestraatweg Oegstgeest, tel. 51453. 9-570 2 Ass. kant. biedt aan 3 mnd. bonafide gar. Ford 15M XL coupé '70 5950,- of 210.- p. mnd. Daf 44 L '70 f 4950.- of 165,- p. Ford 17 M S '68 4450.- of 150,- p. m. Opel Kadett '69-'70 4450,- of 150,- p. m. Datsun Sunny 1000 L '69-'70 3950,- of 135,- p. m. Peugeot 204 '68, ook Break vanaf 3450,- of 115,- p. m. Peugeot 404 '67 3450,- of 115,- p. m. Renault 4 L export '69 3150,- of 110,- p. mnd. Triumph Herald 12/50 '69 2950.- of 100,- p. 'mnd. Ford 12 M '69 3650,- of f 120,- p. m. Ford Cortina 1500 T '68 2950,- of 100,- p. m. Citroën Dyane '69 2950,- of 100,- p. mnd. Fiats 850 Special vanaf f 2450,- of 125,- p. rr Simca 1000 4 L '68 2650, of 135,- p. m. Simca 1500 GLS Tourist '66-'67 2650,- of 135,- p. m. Ford Cor tina 1500 '66 1950,- of f 100,- p. m. Nieuwe auto' elk merk geleverd door dealers met volledige beta ling tot 36 mnd (p.l.) vanaf f 150,- p. m. Toorenveltstr 11. Oegstgeest (tussen Lange Voort en Rhijngeesterstraat- weg), tel. 01710-53653 (ook onds). 9-10518 2 Te koop: Bordeaux-rode BMW Sportcoupé in prima staat, km-st. 43.500. - Van Santhorststraat 3 - Stomp wijk. tel. 01715-504. 9-10477 2 Te koop Renault 4 L in goede staat. Voorweg 159 - Zoetermeer 9-10480 2 DORDRECHT. Het betere en meest succesvolle bureau zoekt serieuze kennismaking voor: Etaleuse, 21 jaar, r.-k. .goede opleiidng, actief type. Alphen a. d. Rijn - Postbus 115 - tel. 01714-3117. 13-10493 2 DORDRECHT. Het betere en meest succesvolle bureau zoekt serieuze kennismaking voor Jongeman. 23 jr, r.-k administratief beroep, rus tige, evenwichtige persoon lijkheid met warm hartelijk karakter met lief, hartelijk meisje. Heemstede - Post bus 8 - tel 023-32 57-70. -13-10492 2 DORDRECHT. Het betere en meest succesvolle bureau zoekt serieuze kennismaking sympathiek expediteur 32 jaar, r.-k. Dordrecht - Beekmanstraat 99 tel. 01850- 40353 13-10491 LESSEN en Cl.IJ BS Schrijf uw kind bel we seizoen in voor de js jeugdjudo vanal 4 jaar bij wie Natuurlijk bij sportschool Luiten, Pie terskerkgracht 9, Leiden, tel 01710-23728 12-5179 10 autorijlessen voor 47,50. Vervolg- en losse lessen 8,50. Autorijschool- combinatie „De Centrale" Leiden, Hoge Rijndijk 106, tel. 34255. 12-5209 Autorijles! 10 volle voor slechts 75. Theorie met kleurendia's Het adres voor Leiden en omstreken Autorijschool X-RAY, tel. 01710-51023. 1 gratis rijles voor elke door aangebrachte leerling. 2 Scooterles uw adres Verkeersopleiding „Diana" A. Wallaart, Brandts Buyskade 4-6-8, Leiden (z-w), tel 40081-»44060 2 Autorijles Vamor Ki) school Frans Goddijn, To- matenstraat 57 Les in Ope TeL 34430 b.g.g. 25574. 2 Tips voor vaderduiven- dagü Prachtige voersilo's (25 en 50 kg) duivenbad voer- of gritbakken, spoet niks, verrassing (tot vader dag) op alle rieten manden 10 voordeelfeest, vader- vriend Robbers Haven 24 L 14-10515 John! de i -raagde buitenboordmotor Modellen v. t.m. 125 pk HoofddeaJei voor Leiden en •mstreken- Jachtwerf Poel geest, Oegstgeest Haarlem uertre.rvaart 16a tel 01710- '4054 (ingang bij Kwaak- 'rug ook zondags open) 2 Tomos. beet die witte buitenboordmotor 4 pk je hoort hem praktisch niet en PENTA dat is die andere die zo weinig benzine bruikt We hebben ze bei I De prijsoch, haal even zo'n klei'renfolder met prijslijst en u ziet maa van der Meer, Noordeinde 45, Roelofarendsveen, telef 01713 - 2564 14-5060 2 Complete visboot te koop Goed onderhouden houten visboot m. bun. motor, kapping en dekzeil Te be vragen Industriekade 8 Sas senheim. 2-553 2 Polyester voor het be kleden van boten, goten, douchebakken enz. Lang durige garantie. D. Segaar, Rijn en Schiekade 116 b, tel. 01710-33874, Leiden 14-5210 Aangeboden motorcrui: 7,35x2,50 m met 15 pk Ya maha, bouwj. 1970 12.000,- Cruiser 6.10x2.20 m 14 pk bb, bouwj. 1970 geheel pleet f 8750.-. Fa. Daniël. Rijndijk 142. Hazerswoude tel. 01714-2423. 14-10470 2 Aangeboden motorcruiser 7.35x2,50 m met 18 Evinrude, bijzonder mooi prijs 11.000,—. Fa. Daniël, Rijndijk 142, Hazerswoude, tel. 01714-2423 14-10471 2Aangeboden motorvlet 9,5 lang met 2 jaar oude Volvo Penta, 6 slaapplaatsen geheel compleet 8500,—. Fa, Daniël. Rijndijk 142 Hazerswoude - tel. 01714- 14-10472 2 Aangeboden opgebouwde kapiteinsloep lengte 9% met 8 cylinder bin b -motor (defect) prijs 1500,. Fa. Daniël, Rijndijk 142 Hazers woude, tel 01714-2423 01714—2423. 14.10473 2 Te koop aangeb.: Rio :peedboottype „Riva" 183 pk. crif. craft., weing vaar- uur. Nw.pr.: 32.000 nu 15.500,-. L'Ami, tel. 01713. 3416. 14-8045 Vamor, auto-scooter rijschool Diana. W A Wal- j Wallaart. Brandts Buys kade 4-6-8. tel 44060-4OO31 geeft rijles in Simca'* a Bevoegdheid meerijden met examen 2 Te koop aangeb.: cru afm. 7 x 2.20 m. motor 90 ok evinrude 2 drive. Nw.prijs I 34.000 nu f 14.000. L'Ami. tel. 01713-3416. 14-8044 2 Te koop groene Daf 33 de luxe '69. Bijna 40.000 ge lopen. Prima onderhouden Rijdt gemakkelijk, veel ba gageruimte Prijs f 3550 Tel. 42562. Zat. tot 15 uur andere dagen na 6 uur. 9-10469 2 Daffodil Sport, sept. '66. met zwart skai bekl. onderh. Kruissnelheid 120 km, aanr. vrij. Van le eigenaar. Keur. toegest., Galenstr. 10, Noordwljk i Zee. 9-8032 welkom. 2 Autorjjles? Gedegen op leiding, les in nieuwe K 70, instructeurs 10,— per les. Bondsautorijschool „Standing". Leiden: Mors straat 36, tel, 42503. Alphen Rijn: Sterrenlaan 119 tel. 5599 12-5172 2 Goed autorijden begint bij dc- theorie, die wordt iedere dinsdag gegeven om 20.00 uur bij de verkeers opleiding „Diana" W. A. Wallaart, Brandts Buys kade 4-6-8, Leiden (z.-w.), tel. 40081-44060 Vamor Var N-B-A, gedipl. Iedereen is 12-4112 2 -De Zon" takenpakket- service. Fa H J. Dieben. Zoeterwoudsesingel 23, tel 11839 Nu ook Cobetstraat 81 2 Gehuwde vrouw, 40 jaar 1,80 1., werkend bij I.L.O., zoekt moderne vlotte vrien din, die houdt van zonnen, strand, stad etc. Brieven on der nr 5-540 bureau blad. 2 Aangeboden: Gevulde Autogastank 75,Antiek 2-zitsbankje oud-rose 400. Voltaire 450,-. Boekenkast met bureautje 60.-. Secre taire 1 500, Mahonie dienst bodekastje 75,- Goudkleu rige Louis XVI stoeltje 85 tel. 01711-2436 HALF JULI of LATER die het koksvak wil leren. RESTAURANT BERNSEN BREESTRAAT 757 - LEIDEN - TEL. 24563. Dit was een advertentie Dank u :c 2572 s an het Centraal (lureau f* >r Courantenpubliciteit 2 De nieuwe kinderwa gens v.a. f 127,50, wandel wagens h. en laag model f 26.50, wit laqué kin derledikant f 55, chr. kin derstoelen v.a. f 45,-, baby boxen, met vlonder vanaf f35,- enz. Vele art. 30 4< pet. goedkoper. „Het ge sloten huis", Maresingel 75, Leiden. Tel. 01710-24272 ook 's avonds geopend. 5-5228 2 F.A.B. voor alle geld zaken. Aflossing 14 jaar. Bouwland, Van Beethoven- laan 265, Maassluis, tel. 01899-6307, ook 's avonds. 5-521 Kunstgebiitenreparatii klaar terwijl u wacht dag 'an 9—4 u., behalve zater- lags Ook Iedere maandag en donderdagavond van 7-{ lur. Fa. L. A. van Berge Henegouwen, Scbelpenkade 47 Leiden tel 20794. 2 ..De Zon" voor uw buis- houd was Fa H J Dieben el 21839 Nu ook Cobet- itraat 81 5-5092 2 Voor kamerplanten. bloeiende, bonte en groen- blijvende. Ook vele exoti sche soorten voor het op maken van plantenbakken kamer, kantoor er drijven enz. Dag verse bloemen Moerkerk. Hofweg 6 is uw adres: bloemisterij (laantje naar AUemansgeest). Voorschoten, tel. 01717-4481 zorgt het gespecialiseerde trouwautobedrijf uw trouw, stoet, met moderne 8-per- soons Chryslers en chauf feurs in fraai beige livrei I Ook voor omliggende ge meentes uw adres!! Let op!! Inlichtingen uitsluitend Zee manlaan 12a - Leiden - tel 23055 Dir. J J. de Jong. 5-4424 2 De Sleutelkoning, auto- huisdeursleutels, sloten, naamplaten, muurkluizen, geldkisten, sleutelkasten, -leutelaccessoires, Haarlem- merstr. 273, Leiden, tel. 5-8048 33958, 's maandags gesloten. 2 W(j verzorgen al drukwerk tegen zeer sc concurrerende prijzen, visite-, geboorte- en v vingskaartjes. huwelijk*» kondigingen en u drukwerk, enz. Prima werking, vlotte bedier Drukwerkservice Haarlemmerstraat 64, 24185. 2 Voor artistieke ging van Uw bruidsboui bent U bij ons gewaarbo Gaarne tonen wij U de verse uitvoeringen en i hierbij deskundig ai Bloemenmagazijn C. L. der, Haarlemmerweg 21 Leiden. Tel. 20550 2 Jullie zijn hipi miljonairs en houden leer, daarom hebben w< collectie moderne en u kiende banken, tafels ontworpen van 2% mm echt rundleer, origis handwerk, en f 200,Kom eens vrijK vend kijken in de model! van Son ja Wasseur, Bs de Vlugtlaan 311, 7e el; Amsterdam-Slotermeer. leen zaterdags en zonds van 12—17.00 uur afspraak 020-134920 b; 246558. 5-10! 2 Pruiken, haardeleo ti iames en heren in alle m;' v.a. f 15 op maat, med. plomeerde haarspec. E« prijswinnaar van het Colk des Coiffeures blijft too aangevend. Dameskapsi) W F. Vermeer. Morsstn 10. tel. 26527. 2 Drukkerij De SlcuteW Verlovings-, huwelijks- geboortekaarten, exclusie moderne en klassieke modt Geboortekaarten ur klaar. Nieuwe K 78, Leiden, tel. 25699 5-10 2 ..De Zon" voor a 3or le klas afwerkH Fa H J Dieben, Zoeter» singel 23, tel 21839 Nu Cobetstraat 81 5-! 2 Geef ons kosteloos kamers op. Wij verhureo voor u. KamerverhuurW toor C. F. Hansen, F.ap# burg 60, teL 31786, Leid*:

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1971 | | pagina 16