Berner Oberland 1 TRIMMEN OP HET DAK VAN DE WERELD ZATERDAG 19 JUNI 1971 ONVERBIDDELIJKE VAKANTIETOPPERS UIT ONVOORSTELBAAR RIJKE VOORRAAD LEVERBAAR Vanuit Lauterbrunnen brengt een bergtreintje u moeiteloos naar Mürren. In feite is de reis één adembenemende sight-seeing met doorkijkje onder meer op de Eiger, de Mönch en de Jungfrau. Berner-Oberland is een wandelparadijs par excellence, dat voor elk wat wils heeft. De man, die loodrecht wil opstijgen komt er evenzeer aan zijn trekken als de bange schuifelaar, die wil weten, wat er achter de bocht ligt, voordat hij één stap verzet. Op de Ratzlialp boven Lenk ontspringt de Simme met donderend geweld in de Siebenbrunnen. weer met z'n gulden een aantrekkelijke Zwitserse deur kan opentrappen- Wilt u de pÉaef op de-som nemen, dan kunt u dat wellicht doen aan de hand van de volgende selectie, die WEG WEZEN in het Berner Oberland heeft gemaakt: Adelboden Wanneer er een toeristische beurskrant bestond, zou achter Adelboden waarschijnlijk onveranderd" staan- Dit ijzersterke adelaarsnest dartelt lustig met zijn tijd mee en opent bijvoorbeeld deze zomer een overdekte kunstijsbaan- Nieuw is ook een tennisbaan van kunststof, die na een malse regenbui weer onmiddellijk bespeelbaar is. Folkloristische avonden, alpenfeesten en concerten in de historische' dorpskerk zorgen deze zomer gegarandeerd voor gevarieerde ontspanning. St. Beatenberg Sankt Beatenberg heeft zijn naam te danken aan een Ierse monnik, die als ronddolende ambassadeur van de hemel het christendom naar het Berner Oberland heeft gebracht. De legende wil, dat hij bij de ingang van de huidige Beatusgrot (nu nog een excursiedoel, dat vooral bij minder stralend weer de moeite waard is) heeft gewoond- Boven op de berg, op een 1250 meter hoog terras, ligt hel' eigenlijke vakantieoord Beatenberg, dat in zijn geheel een logeplaats is mpl uniek uitzicht op de eeuwig besneeuwde toppen van de Alpen. Op 1 juli wordt een overdekt zwembad geopend met ligweide, kinderbassin en sauna. .Specialiteit-, is de wildobservatie-excursie naar de Miederborn onder leiding van ervaren jagers. Brienz Van 't oude vissers- en houtsnijdersdorp Brienz zijn nog opmerkelijk veel goed geconserveerde oude huizen overgebleven, Bijna geen ander dorp in Zwitserland heeft de eeuwenoude erfenis van 'n onveranderd dorpskarakter zo gaaf bewaard als deze enclave, die vredig dommelt aan de oever van een bergmeer. Topattractie is en blijft hier de Brienzer Rothornbahn, de laatste stoomtrein van Zwitserland, die rochelend en puffend vanuit het dorp (570 meter) naar de top van de Roihorn op 2350 melei waggelt. Beslist een unieke belevenis, die u eens in uw leven moet ondergaan- Diemtigtal Dat er in het Berner Oberland niets nieuws onder de zon is. wordt gelogenstraft door Diemtigtal. een dal in het' stroomgebied van de Kirel en dc Fildrich, dat pas kortgeleden voor het toerisme is ontsloten. De bouw van bergbanen naar de Wirienhorn in Zwischenflüh en liften van Diemtigbergli via Tschuggen naar Rinderalp hebben deze streek opeens in de vaart van de i-ondreizende volkeren getild. In juli en augustus kan Ballonsportweek op het programma met vijftien starts. In aansluiting daarop begint dan de eerste van drie cursusweken voor foto- en filmamateurs. Voorts zijn er deze zomer vier grote folkloristische evenementen. Wengen „Wer Schweiz sagt meint Wengen". slond veertig jaar geleden in gen advertentie in de Frankfurter Allgemeine. Een aardigheidje van de löenmalige V.VV.-directeur, die niet geplaagd werd door valse bescheidenheid. Feit blijft ondertussen, dat Wengen zelfs onder dc toeristische reuzen van het Berner Oberland een unieke plaats inneemt. Het dorp ia autovrij (een zegen, neem dat maa? rustig van ons aan), heeft een handvol voortreffelijke hotels in letterlijk allg prijsklassen, beschikt over tientallen h uurchalets, heeft een kunstijsbaan, die ook deze zomer in vol bedrijf zal zijn. beschikt voorts over een zwembad en tennisbanen en is dan ook nt uitgangspunt voor de peperdure maai ongetwijfeld attractieve tocht per trein naar de top van de Jungfrau. Voordat u aan de bestijging begint, wel eer6t naar de weerberichten luisteren. Als het beneden regent, zit de Jungfrau namelijk gegarandeerd in een sneeuwstorm- Kunt u nel zo goed uw dure geld meteen in een wak gooien. Als u wilt weten, waar en wanneer er nog plaats is in hotels, pensions of chalets, wat er wel en niet te koop is In het Berner Oberland, schrijf of bel dan even naar het Zwitsers Verkeersbureatf, Koningsplein 11 in Amsterdam, telefoon 020-222033. üSï Een dromerig dorpskapelletje, een handvol schuren en the rest is silence. In het Berner-Oberland kun je inderdaad nog de illusie hebben, dat de aarde eens als paradijs bedoeld is. men in Diemligen unieke voorwerpen kopen, die lokale kunstenaars hebben vervaardigd- Warm aanbevolen voor rustzoekers- Erlenbach Ook Erlenbach in het Simmcntal heeft zich na de aanleg van de Stockhurnbahn ontwikkeld van gemoedelijk boerendorp tot gemoedelijk vakantieoord- ..Een echt paleis in hel bos1', riep Albert de Eerste, koning van de Belgen, jai'en geleden al en daarbij doelde hij op de schitterende, oude chalets, overblijfsel van de boerenadel (in het Simmental- De ambitieuze V-V.V- organiseert van mei tot diep in de herfst allerlei evenementen, van een pianorecital in de dorpskerk lot een jodel feest met dansen na op de Frundlfubel- Grindelwald Ook deze-zomer staat Grindelwald weer in hel teken van de actieve vakantie" Dit gletsjerdorp organiseert als alpinistisch centrum tweemaal per week trainingstochten in rots en ijs- Iedere dag is er gelegenheid om bergen te-beklimmen onder deskundige leiding. Voor minder goede wandelaars worden dooi- de V.V-V- foto- en wildobservatie-excursies georganiseerd. Kandergrund iCandergrund. Blausee en Mitholz hebben hun toeristische belangen sinds kort gebundeld. Topattractie was, is en blijft de Blausee met zijn wereldberoemde forellenkwekerij. Lenk Reeds in 1688 golden dc zwavelbronnen van Lenk als de krachtigste van heel Zwitserland. Sedertdien waren er afwisselend ups en downs in het Lenkev Kuurbadwezen- Het ziel er nu naar uit, dal Lenk binnen drie jaar weer doordringt tot het voorste gelid van de Europese kuuroorden. Op 1 juli wordt voorts in Lenk het lang verbeide overdekte zwembad voor algemeen gebruik geopend. Meringen Geen plaats in de Alpen ligt zo uitgesproken centraal ten opzichte van de grote alpengewassen als Meringcn. Daar beginnen de Brünig, Grimsel, 'Susten, Grote Scheidegg en Joehpas. Jaarlijks hoogtepunt is ook ditmaal het muziekfestival, dat van 3 tot 13 juli duurt. Beroemde solisten en het Winterthurer Kamerorkest verlenen hun medewerking. De Aareschlucht (tussen Meringen en Innerlkirchen) blijft voor de loeristen geopend, op woensdag en zaterdag ook 's avonds In september zijn er wandelingen naar de vindplaatsen van mineralen In het Grimselgebied met aansluitend een ruilbeurs voor mineralen- Mürren 'Mürren opende 'zijn zomerseizoen op 13 juni met een skiwedstrijd op de wereldberoemde Sehilthorn. waar ook James Boncl zijn blaffer geducht liet spreken. Van 20 juni tot 3 juli slaat de tiende Internationale Hoogalpine houdt zich dagelijks met „bejaarde" bezig DEN HAAG „Bij de PTT gaat er geen dag voorbij, of het woord „be jaarde" valt. Het bejaardenvraagstuli heeft onze doorlopende aandacht", al dus de heer J. H. Schuilenga, secreta ris van de hoofddirectie Telegrafie en Telefonie. „Maar wat moet je er dik wijls mee, als iemand vraagt: „Kan ik geen alarminstallatie krijgen? Mijn moeder lijdt aan vallende ziekte. Ze kan me dan tijdig alarmeren". Of een ander, die schrijft: „Waarom krijgen mijn bejaarde ouders geen telefoon? Hoe kunnen ze ons dan ijlings opbel len. als er wat gebeurt Wat moet ie ermee? Voor 30.000 bejaarden, voor al'e gehandicapten een telefoonaan sluiting maken? Was het maar zo eenvoudig. De PTT zoi de meer Een studiegroep van de PTT heeft berekend dat Nederland op dit ogen blik 1,28 miljoen bejaarden telt. „Al thans mensen van 65 jaar en ouder". Zegt de heer Schuilenga wat bedacht zaam, omdat hij het woord „bejaarde" niet graag gebruikt. („hoeveel bejaarden zijn er niet die deze aan duiding beslist van de hand wijzen"). 0p dit ogenblik 1,28 miljoen bejaar den, 10 procent van de Nederlandse bevolking. In 1980 zullen het er 1.5 "öljoen zijn, in 2000 al 2 miljoen..". Het is dus een probleem, een maat nadenken Het aantal bejaarden blijft toenemen. schappelijk verschijnsel, dereen terdege rekening moet houden. Iedereen, want hoe vaak lezen we niet, dat een bejaarde na dagen, soms na weken dood aangetroffen is. Met dikwijls buren boven, buren beneden, buren opzij, die zo'n man of vrouw niet eens missen, soms alleen maar opmerken: „Ja we hadden baar of hem al een poosje niet gezien.. Een maatschappelijke verantwoordelijk heid dus van zeer grote orde". „Maar zeg dat zo'n 30.000 bejaarden beslist een telefoonaansluiting nodig hebben, die volgens ombudsman Mar cel van Dam een paar miljoen gulden zou kosten. Is de PTT dan niet verplicht om deze aansluitingen on middellijk tot stand te brengen? Zo op h^t eerste gehoor zou een buiten staander dit direct beamen. Maar: er is altijd nog een „maar". Ten eerste kost die aansluiting voor 30.000 abon nees niet een paar miljoen gulden, maar per aansluiting 3300 gulden me de aan kapitaalsinvestering. Dus zo'n honder miljoen gulden, als er tenmin ste 30.000 urgente aansluitingen voor bejaarden nodig zijn: een nog niet bewezen aantal ..Dat geld is het echter niet alleen. Er komt veel meer voor kijken dan al leen maar een toestel neerzetten en aansluiten. Want, zijn er genoeg num mers over? Kan een bepaalde centrale de extra-belasting aan? Komen we niet in botsing met andere, dikwijls even grote, zo niet grotere, spoedge vallen? Allemaal vragen waar de PTT voor staat bij zijn beslissingen. Wer kelijk urgente gevallen worden abso luut geholpen als het maar even kan. Het 'gaat me le ver, als men zou durven zeggen, dat de PTT niets zou doen. Bij ons gaat er geen dag voor bij, of het woord „bejaarde" valt. De PTT houdt er zich voortdurend mee bezig. Bij de „Post" bijvoorbeeld, die gebouwen beter toegankelijk maakt. Die een postbeambte naar het bejaar dencentrum stuurt, om de inwoners die moeilijk ter been zijn of anders- zins te helpen. Die bestellers hun diensten 'laat aanbieden aan zelfstan dig wonende bejaarden". „Dan zegt men wel eens: waarom geven jullie de bestellers geen op dracht bij hun dagelijkse ronde speci aal op de bejaarden, de gehandicapten („want vergeet vooral die categorie Nederlanders niet") in hun wijk te letten? Of dat zo eenvoudig is in een stad met enorme flats, waar de bestel ler niet eens binnenkomt. Zeker, op het platteland gaat dit gemakkelijker, En daar gebeurt dit ik mag wel zeggen automatisch door de bestel lers, evengoed als door de kruidenier, de groenteboer, de slager, die langs komt, Er zijn voorbeelden te over, dal de PTT daarbij al heel wat goede diensten bewezen heeft, zelfs diensten van letterlijk levensbelang". Het blijft een bijzonder moeilijke kwestie: voor heel Nederland, ook voor de PTT, om duidelijke oplossin gen te bereiken. De heer Schuilenga: „Dikwijls vragen wij ons af: zijn we er met een tele foonaansluiting? Natuurlijk: voor be jaarden, die in hun eenzaamheid con tact zoeken en eens willen opbellen naar kinderen, naar familie, naar kennissen, of zo maar naar iemand kan het een uitkomst zijn. Maai- ik vraag /tie af, of dit in werkelijke noodgevallen ook zo is. Heeft een be jaarde inderdaad bij noodgevallen de kans om iemand telefonisch te waar schuwen, of een alarminstallatie (die trouwens niet door de PTT aangelegd wordt) in werking te stellen. Even goed als met die SOS-driehoek. Ziet de bejaarde in noodsituaties waar dan ook in zijn woning, nog kans die driehoek voor de ramen te zetten?.." Het is een maatschappelijk probleem van de eerste orde. De heer Schuilenga vraagt zich af, of andere instanties niet meer aandacht Is de S.O.S.-driehoek werkelijk het redmiddel voor de bejaar den en hun problemen, of een van de hulpmiddelen? moeten besteden aan dit maatschappe lijk probleem, waar een telefoon hulp middel kan zijn, maar het probleem nooit zal oplossen. Andere instanties als EIGEN TELEFOON LOST MAATSCHAPPELIJKE PROBLEMEN SLECHTS VOOR KLEIN DEEL OP bijvoorbeeld SOS-dicnsten, die regel matig bij bejaarden kunnen kijken. Buurtgroepen, die in hun eigen wijk de bejaarden in het oog kunnen hou den, zoals hier en daar in Nederland al gebeurt. Buren, die werkelijk bu renhulp in de traditionele Nederlandse zin kunnen toepassen. „De PTT houdt zich voortdurend met het probleem bezig en zal, waar dit maar enigszins mogelijk is, direct hulp bieden. Maar als wij opdracht zouden krijgen de 30.000 aansluitingen direct tot stand te brengen zouden we het onmogelijk binnen redelijke tijd kunnen. Dat is voor ons beslist onmo gelijk, ook technisch. Maar met wer kelijk urgente gevallen kan het. Er zijn legio vooi'beelden, dat dit gebeurt. Tenzij we in wat wij noemen de knelgebieden terechtkomen. Maar dat is een probleem van geheel andere orde, die in feite te maken heeft met de totale planologie". „Want waar geen nummers zijn, daar houdt alles op. Dus ook voor de PTT". T. v. d. HOUTEN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1971 | | pagina 15