Kent u een zelfkazende boer? VEERBERICHT BEURS VAN NEW YORK tje Resultaten Nedap van ABN geeft kapitaal obligaties uit ONDERDAG 18 MAART 1971 LEIDSE COURANT PAGINA 7 BILT. Een diepe depreisie de ingang van het Kanaal roorzaakt een krachtige, zuide stroming boven West-Europa armee zachte en vochtige lucht rdt aangevoerd. In deze stro- einig •Hindering g komt veel bewolking voor regen. Om zeven uur van gend was op vele plaatsen in land al meer dan vijf mm egistreerd. Ook in Midden- en st-Europa doet de lente zich ge melijk- gelden. Overdag komen temperaturen voor tussen tien vijftien graden, terwijl in nenië gistermiddag zelfs acht- graden werd bereikt. Deze iperaturen kwamen ook voor gs de Middellandse Zee. Her nende etmaal verplaatst de de- voor de ingang van het naai zich verder in noordooste richtingterwijl ocea an- ingen om deze depressie heen Spanje en de Alpen trekker* rdoor blijft het weer in onze geving een onbestendig ka- r houden 6.47—18.50; maan: 2.39— Scheveningen: hoog water en 19.34; laag water: 2.48 en uitzichten voor zater- Enkele buien, ook af en toe •matigde temperaturen. rvooruitzichten voor zaterdag ijfers gemiddeld over ons Aantal uren zon: 1 tot 6. temp.: van ongeveer nor tot 3 graden boven normaal. op een droge periode van ens 12 uur: 60 procent. Kans •n geheel droog etmaal: 30 IER IN NEDERLAND EER IN EUROPA max. temp., min. t geh.bw 16 tch. Top Pacific Central msp. 63% 63% u Smelt. Tel. lonnel 34% Pont Nem. 140% man Kodak 78% Electric no% Motors 84% ood Years 31% nuï -xs jde >rd Steel t Electric oolworth >rd Motors L.M. 'HEM-;iouDA (ANP) Vere- bedrijven Nederhorst (Nederhorst N.V. en de Koninklijke Neder- Heidemaalschappij gaan een joint-venture oprichten onder "n technische bureau Milieube- ■V. (Environmental Control Engin es een gezamenlijk ccmmuni- VERKLARING DER TEKENS gedaan en bieden gedaan en laten «4.50 84.50 34.75 34.50 «6.00 «5.25 49.50 48.35 43.60 42.75 31.00 30.75 35.00 35.00 20.30 20.20 32.75 31.55 Philips tussen hoop en vrees AMSTERDAM. 18 maart (ANP.). De handel in Philips had vandaag op het Beursplein een nerveus aanzien. Duidelijk was te merken, dat men wat betreft de in de namiddag te publiceren jaarcijfers en dividend tussen hoop en vrees leeft. De koers schommelde steeds heen en weer. echter binnen nauwe grenzen. Geopend werd op 45.70. dat is een halve gulden lager, waarna de dekkingsvraag de prijs deed stijgen tot 46. Daarna ging het terug naar het uitgangspunt. Ook op de voorbeurs heeft deze ontwikkeling zich voorgedaan, AKZO stond onder invloed van het bericht, dat Dupont de Nemours, een grote concurrent, zal stoppen met de produktie van kunstleer AKZO heeft meegedeeld, dat men hier deze produktie zeker niet zal staken, omdat het hier winstgevend wordt geacht. Geopend werd op 90. wat bijna één gulden meer is dan gisteren en vervolgens steeg de koers verder tot 90.60. Kon. Olie was ook beter omdat men een vrij gunstig jaarverslag verwacht- De prijs steeg hier f 0.60 tot 143.40. ondanks een lagere koers voor Royal Dutch in Amerika. Unilever lag vrijwel onbewogen op 90.30 en Hoogovens reageerde hoe- I genaamd niet op het onveranderde divi- dend van vier gulden. De notering krabbelde een paar dubbeltjes omhoog tot 78.20. KLM moest ruim één gulden terug tot 179.50. In de scheepvaartmarkt heerste een verdeelde stemming. Flinke belang stelling bestond opnieuw voor Van Ommeren waarvan de koers op een ge geven moment zes punten hoger was op 334. Ook Kon. Boot ging vooruit tot 104. een verbetering van bijna twee gulden. Scheepvaart-Unie echter moest ruim één gulden afstaan op 87.50 en HAL was twee punten lager op 94 In de cultuurmarkt was Amsterdam Rubber biina twee punten lager op 41.4. kenne lijk onder invloed van de ongunstige NV Nederlandse apparatenfabriek Ne dap is in 1970 toegenomen met 27 pet var. f402.000 tot 1 511.000. De omzet steeg van f 6.8 min tot f 9.1 min en de orderportefeuille liep op van f7,1 min tot f9.0 min. De winst pei aandeel bedroeg f253 legen f202 in 1969 Voor gesteld wordt een van 12.5 tot 14 pet I verhoogd dividend. De aanwezige order- portefeuille, de trend in de verkopen en mededelingen gisteren gedaan in de buitengewone vergadering. Verwacht moet worden, dat het divi dend opnieuw zal worden gepasseerd. Heineken was een halve gulden beter op 241.40 en de grote banken waren in herstel, ABN 1,50, Amrobank 0,60. Nat. Nederlanden steeg één gulden tot 74. AMSTERDAM (ANP) Algemene Bank Nederland zaï een 8 pet 15-jarige lening van f 100 min uitgeven, waar van de emissiekoers op 22 maart wordt bekendgemaakt. Deze nieuwe lening van de ABN zal geschieden in de vorm van kapitaal obligaties van f 100 Deze financieringsvorm wordt, zo deelt de ABN mede. reeds geruime tijd met succes toegepast dooi grote Amerikaan se bankinstellingen De ABN :s in Nederland de eerste instelling, die kapitaalobligaties zonder conversiemogelijkheid uitgeeft De le ning, waarop de inschrijving zal open staan op 25 maart zal worden afgelost in tien nagenoeg gelijke termijnen op 15 april van de jaren 1977 tot en met 1986. Vervroegde gehele of gedeeltelijke aflossing is :vet toegestaan De stor- Lagere winst Centrale Suiker AMSTERDAM (ANP) De füianci lc resultaten over het boekjaar 1969-1970 van NV Centrale Suiker Maatschappij zijn achtergebleven bij die over het voorgaande boekjaar Oorzaak is een stijging van de kosten bij gelijkblijven de prijzen, aldus de directie in het jaarverslag. De brutowinst daalde van f 37.5 min tot f 33 min. Na et n ek van afschrijvin gen en belasting ïesteert een winstsaldo van f 6.6 min (v i f 8.6 min) Voorge steld wordt bet dividend te handhaven op 22 pet. D<» om:tt (zonder accijns en omzetbelasting) bleef vrijwel gelijk op f 250 min evenals het aantal werknemers >i 2040. (ADVERTENTIE) Hogere omzet Duitse Philips hamburg De omzet van All- j delphi, de Duitse dochteronderneming van Philips, is ia 1970 met ruim 20 pet j gestegen tot ongeveer DM 2300 min. zo heeft de heer L. Smit. algemeen direc- I teur van de Duitse Philipsorganisatie j bekendgemaakt bij de officiële opening j van een nieuw hoofdkantooi in Ham- burg De nettowinst in 1969 steeg van 1 f34.6 tot DM 101.5 min bi, een Nee? Da's jammer. Maar niet onoverkomelijk. De boeren die nog zelf hun kazen maken sturen er genoeg naar de winkel. Koop es zo'n stuk echte boerenkaas. Uit 't vuistje bij 't glaasje is-ie geweldig!

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1971 | | pagina 7