KLASSE VAN MERCKX WORDT OBSESSIE \Eetemans meteen raak op Duindigt 3IP ZAALHANDBALLERS „OPGEROLD" ZEEPOST Lot Swarttouw nog onzeker G0UDSMITH0FF Q£ (Van onze paardeeportmedewerker) ASSENAAR Duindigt opende gistermiddag met weliswaar vrij veel nd maar toch ook een plezierig zonnetje het Haagse draf- en renseizoen. fel veranderd was er niet. Wel gaven de t.v.-toestellen de coteklokken «Is dat bij de koersen in Hilversum gebeurt. Het viel hier echter in de >tere ruimte nog meer op hoe klein die klokjes zijn. JNDERDAG 18 MAART 1971 LEIDSE COURANT (ADVERTENTIE) e eerste renpaarden maakten in e nummers hun entree. Voor We- nans was het meteen raak. Hij won n met favoriet Poly Trek nadat c aanvankelijk de leiding had. Maar c had in het begin met het windje te veel gegeven en had geen veer tegen Poly Treks sprint. !r Edward had vervolgens lak aan zwaarste gewicht en Henk van der ats plaatste in de tweede ren een ■treffelijke eindsprint die hem voor lang leidende Rainitri en de van eruit het veldje gekomen Riviera (ADVERTENTIE) TIJDELIJK 1.30 Eland won zonder veel omslag de i draverij voor de hoogste klasse met Fernandel op de tweede plaats juist voor de toch sterk doorgaande Felix De spectaculaire hordenren was vo Pechal die tegen het einde van de 29 meter afrekende met Jolo van Euren SPORTWERELD UTRECHT De Nederlandse zwer kampioenschappen zullen dit seizoen v; 25 juli tot en met 1 augustus in Di Haag worden gehouden. LONDEN Voor de eerste divisie van de Engelse league is gisteravond de wedstrijd Newcastle UnitedEverton ge speeld Newcastle won met 21. EEMT VAKER tWAARDEMAKER zonder kleurstof en conserveermiddel MENTON Richard Kasten heeft in tweede ronde van het internationale nnistoernooi in Menton verloren van Engelsman Stephen Warboys. De fers waren: 6—2, 6—4 ARNHEM Het Nederlandse team, dat op 9. 10 en 11 april in Rotterdam deelneemt aan het waterpolozeslanden- toernooi voor ploegen van spelers tot 19 jaai. zal uit de volgende spelers bestaan: Stroboei. Landenweert. Keetelaar (allen HZC-De Robben). Minderman. Van Zee land. Tonnen (allen Neptunes, Arnhem), Fahner (Zian), Sigmans (TZVi. Van Mee- rendonk (Nereus), Keman (VZC) en Spij ker (De Zijli Aan het toernooi nemen voorts West- Duitsland. Joego-Slavië. Italië. Frankrijk en Spanje deel NICE Koersdirecteur Jacques Anquetil zei met spijt in zijn stem: „Jammer voor ParijsNice. Het is de mooiste koers die we in het voorjaar hebben. De macht van Merckx en de houding van de anderen maken dat ik niet tevreden ben". Organisator Jean Leulliot echter bleef ondanks alles de zon zien: „Natuurlijk ben ik content. Zo'n groot kampioen als winnaar is toch zeker iets fantastisch." Uit commercieel oogpunt is dat misschien ook wel zo (al zou bij een neder laag van Merckx de aandacht op ParijsNice zeker niet minder gevestigd zijn), maar „de wielersport" zit er mee. Voor hen die er de kost mee verdienen en voor hen die dat moeten betalen, wordt de klasse van Merckx en het gebrek aan enige tegenstand een steeds grotere obsessie. VALENCIA De nationale voetbal elftallen van Spanje en Frankrijk hebben gisteravond in Valencia voor 40.000 toe schouwers gelijkgespeeld: 22. Bij de UTRECHT (ANP) Vsn Gend en Loos heeft in het begin van dit jaar van drie banken opdracht gekregen op zo kort mogelijke termijn landelijk een beveiligd geldtransport op te bouwen. Deze nieuwe tak van dienst uü Van Gend en I-oos ter beschikking stellen aan alle geldinstituten en bedrijven die gelden te transporteren hebben. Het transport zal worden uitgevoerd met speciaal daartoe gebouwde en van beveiliging voorziene vrachtauto's, die radio-telefonisch worden bewaakt De bewakingscentrales zullen rechtstreeks contact onderhouden USKE EN WISKE: De kale kapper Voor de klassiekers kan men slechts hopen op een moment van zwakte, mindere concentratie of een inzinking van zijn ploegmaten. Vooral dat laatste zal belangrijk zijn, want in Parijs —Nice bleek dat Merckx' ploeg niels geleden heeft onder de verandering in samenstelling (De Schoenmaker en Van Coningsloo reden vorig jaar voor een andere ploeg) en sponsoring (Faemino werd Molteni). Merckx en zijn knechten grijpen in op iedere meter. Attaqueren", herhaalde Luis Ocana in Nice nog eens voor de tijdrit (waarin hij teleurstellend als zesde eindigde), ,.is iets waarover je maar niet meer moet spreken. Waarom attaqueren? Hij is absoluut de sterkste en van zo'n aanval zou alleen maar door anderen geprofiteerd worden". Aldus de renner, die men nog steeds de meeste kansen toeschrijft om het Merckx ooit werkelijk moeilijk te maken. Kiemen Zelfs op de laatste dag ontbrak elk initiatief om in dat korte ritje van 108,5 kilometer ..iets te laten zien. De eer was weer aan de kleinen- Aan politie Zij j chappe. Mintjens, Riotte en Perin. dte er een langdurige ontsnapping van maakten, waarbij Mintjens na 85 km zelfs voor de tweede keer in deze koers zijn baas Eddy Merckx I theoretisch onttroonde. Mintjens iel j later: .Illusies heb ik geen seconde gehad. Ik fiets voor Merckx, niet de eerste plaats". Onder aanvoering van de BIC's (voor 't ploegenklassement en de positie van Ocana en Veretti (voor het behoud van de tweede plaats van Pettersson) sneuvelde de kopgroep op één na: Raymond Riotte kon op een tiental meters voor de streep nog net ontkomen aan de greep van het peleton. De vedetten hadden weer geschitterd door afwezigheid 's middags was de show groot genoeg worden om de wielersport weer boeiend te maken. Verbolgen Jan Janssen is niet p'er fiets, maar achter het stuur van de oranjekleurige Ford van ploeggenoot Johnny Schleck in Nice aangekómen. Verbolgen over een beslissing van de koerscommissa- waarin hij tweede stond, annuleerden, stapte hij na dertien kilometer in de laatste etappe af. Eddy Merckx zijn ujpuomaB De opgewonden stemming van Janssen werd veroorzaakt door de commissa rissen. die tijdens een van de spurt klassementen in de zesde etappe naar Draguignan een grote onregelmatig heid waarnamen. Eddv Peelman greep ♦oen ploeggenoot Jacques Mourioux Met de volgende schepen kan zeepost j (in het puntenklassement leider voor worden verzonden. De data. waarop de Jan Jansseni bij zijn shirt en slingerde correspondentie uiterlijk ter post moet hem naar voren. Daarop viel het be- znn bezorgd, staan, tussen haakjes, ach- sluit het gehele puntenklassement uit ter de naam van het schip vermeld, de wedstrijd te nemen- ..Dus ik", zei Argentinië ms ..Algorab" (24—3i. Janssen in Nice met een van woede Brazilië ms ..Algorab" (243i Canada: vertrokken gezicht. ..die nergens iets ms CP Ambassador (233). Chili: ms. mee te maken had. loop die eindprijs .Cartagena de Indias" (223i Indone- RIJNSBURG, Witte Sim 25—35, rode Sim 28— 100—200, White Swan 150—300. ihurium 100—225. Gerbera 18— 20—43, Anemonen 70—135. Iri»- HÉ| 390—520. Tulpen 180—210, Preludei 28^32010OKec°s Nehs „Trav. Israël: (243). Kenya. Oeganda, Tan- is. ..Breughel" (263). Ned. An- J as. „Neptunus" (25—3). Nieuw- 1 Het ontbrak de ploeg weliswaar aan Zeeland rn~ „Samoa" (243). Surina- E naars mag tot tevredenheid stemmen ma; ms „Neptunus" (253). Verenigde Het ntbrak de ploeg weliswaar aan stateu van Amerika: ms. „Atlantic Cog- i; een etappeoverwinning, maar met twee nac" (22—3>. ms „American Accord" tweede plaatsen (van Duvndam en (24—3). Z-Afrika (Rep m.i.v. Z.W.-Af- Steevens) was de presentatie niet slecht, i rika: ms „Rondo" (243). ROELOFARENDSVEEN. 17 maart, t ten Am. Anjers 23—46. Rozen Garr n Carol 21—33, Zorina 25—33. Nordia 43 aberge 26-34. Roselandia 28—33, Carla J. Baccara 48—84, Spanish Sun 31—43, itha 29. Carina 32—39. Carol Princess 39 i Spoor, Dr. Pies lijk Merckx. Hij kwam weliswaar tot een minder goede tijd dan vorig jaar (20.43 tegen 20.14), maar stormde als de onbetwiste heerser naar de volgende overwinning in Parijs—Nice Aan de Franse kust bleef de vrang de durf en de klasse in het peleton séjUCKY LUKE: Bootrace op de Mïssisippi rjt> ueoe c>£ axi'AABT /s emttmrm ROTTERDAM (A.N.P.). De vier honderd werknemers van Swarttouw* Constructie werkplaatsen eu Machine fabrieken N.V. in Schiedam blijven voor lopig nog in het onzekere over het voort bestaan van hun bedrl) f. De bewindvoerder, mr. R. D. W. Frima. heeft het personeel van Swarttouw gis termiddag meegedeeld, dat de besprekin gen tussen de Swarttouwdirectie en drie fusiepartners nog niet zijn afgerond. In ieder geval blijft, het loon van de werknemers tot 2 april a s. gegarandeerd door de bankiers. De bank gaf deze ga rantie. nadat de grootste opdrachtgevers van Swarttouw akkoord gingen met enige afwijkingen in de betalingsregelingen, gjjr In de kantine van het bedrijf gingen de Swarttouwwerknemers. hoewel niet enthousiast, in op een verzoek van de vakbondsbestuurders en de onderne mingsraad om in ieder geval tot 2 april a.s. aan het werk te blijven. Finse regering neemt ontslag O HELSINKI (A.P.). De regering i minister-president Ahti Karjalcincn heeft rijn ontslag aangeboden. Dit volgde vruchteloze pogingen om met de cor munisten tot een vergelijk t het prijzenbeleid. De regering was centrum-links samenstelling en werd gevormd door vijf partijen, waaronder de communisten. De coalitie zal evenwel nog enige tijd blijven regeren, tenminste een week, ter wijl er besprekingen worden gevoerd tussen president Urho Kekkonen partijleiders over de vorming vai nieuw kabinet. Behang van klasse! O'O HAARLEM. Twee wedstrij- weinig beweeglijke, zelden gevaar- De Hongaren liepen voor de cirkel min- doelbeden werden maar twee keer van den tegen een werkelijk sterke lijke en nimmer verrassende Ne- der maar a»b a«l=s °P I aJjUnd gepasseerd. Ook aan de cirkel tegenstander zijn te veel voor derlandse team was een klasse weinig in opo- De onmacht van Nederland bleek v minuut Marosi (111 interlands), die slaagde Nederland met zijn volmaakte techniek de Neder- j ningen te maken. landse stooi-spelers (Gijsbers en Muyres) i 1 tot onmachtige figuranten degradeerde In de beginfaze kon Nederland op Cantelberg, de Nederlandse spelmaker, snelheid een paar openingen maken, vintigste en tweeëntwintig- gesteund door de te passieve Kieviet, waarvan alleen Hiensch. die in de ver- n de tweede helft. Met een scoorde in Hdarlem geen twintig pro- j dediging grote gaten liet vallen, gebruik cent van wat Marosi zo schijnbaar moei- i maakte. Kansen deden zich alleen in de teloos deed. j beginfaze voor. Geleidelijk zakte de ploeg terug naar een peil dat de vooruit- Achter het door virtuositeit gedragen j zichten voor het olympisch kwalificatie- rije eigenlijk alles tegen dit Nederlandse 1 Hongaarse team stond bovendien na rust I toernooi zeer somber doet zijn team. dat zijn verdediging niet gesloten een perfecte doelman, Josef Horvath. die De doelpuntenmakers voor Nederland gaven nauwelijks het onderscheid ,con houden (Hiensch, Muyres, Gijsbeis net als vóór rust Bel Bartalos zelden varen: Loeffen (4i. Cantelberg ^4>, in kwali'icatie gestalte, want het en vooral centrale verdediger Loeffen) I uit de tweede rij werd belaagd. De twee Hiensch (2j, Keijzer (2) en Janssen. het Nederlandse herenzaalhandhal- zwakker, team. Na de nederlaag van 1715 in Hoogeveen heeft de Hongaarse ploeg vierentwintig uur later de i Nederlanders in de Ken nemer man meer in he, veld kon de pJoeg a,9 sporthal in Haarlem „opgerold": gevolg van slechts éen uwak) schot en 2013. Bij de rust stonden de een keer kinderlijk verlies niet scoren. Hongaren reeds met 8—5 voor. j Voot de 1300 toeschouwers kon Honga- De zeven doelpunten verschil

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1971 | | pagina 15