Tsjee, dikke draion dekens voor maar 45.-? 109 RIBLAPPEN 500GRAM LAPPEN PLAATS EENS EEN TELEFOONTJE Vanaf vrijdag 30 oktober, 19.00 uur A - de totaal V AUXHALL-VlV A Wintervoordeel in draion dekens. HEMA KARBONADE RIB CARB0NADE GEHAKT SNERT PALING ROOKWORST of LEIDSE LEVERWORST ROSBIEF Ol FRICANDEAU VIN DE HUM NAAR KEUZE 500 GRAM KALFST0NGEN ARM. MEDEWERKSTER ELEKTR0M0NTEURS DEPOTHOUDERS ASSISTENTE BEJAARDENCENTRUM RHIJNDAEL GEDIPLOMEERDE BEJAARDENVERZORGSTER N.V. Vleeswaren- en Conserenfabrieken VAN DEN BERG Co. - WASSENAAR JONGE WERKKRACHTEN typiste correspondente V00RMAN- TRANSP0RTPL0EG 1970 3NDERDAG 29 OKTOBER 1970 LEIDSE COURANT v Jm- Draion dekens met wakker voordeel. Nü in de Hema. Waarom draion? Da's makkelijk wasbaar, da's snel droog en da's knuswarm. Kies uit uni double face in de kleuren: bleu/licht-blamv, groen/licht-groen, rood/licht-rood en camel/geel. Of jacquard in moderne kleurencombinaties van: rood, oranje of groen. En: jacquard draion dekens A flV 2 pen. en Iet op: flf flf hebben het groene zegel (Ned. Ver. van /m extra breed en lang re*. Huisvr.) Voor een prijs die alles slaat: "1 (190 x 240) van "W 1 pers. (150 x 220) van 49,75 voor 59,75 voor SCHOUDER 500 gram PRACHTIGE 500 gram HALF OM HALF KILO LITER uit eigen keuken NORMAAL 198 NU 500 GRAM MAGERE DIKKE NAAR KEUZE NORMAAL 398 of PRACHTIGE MAGERE NORMAAL 419 NU EXTRA VOORDELIG MALS STUKJE BLANKE NORMAAL 550 NU prachtige KALFSRIBLAPPEN 500 gram 500 gram BLANKE H. E. van der Heide Zonen LEIDEN leeftijd tot ca. 19 jaar. Aanmelden: Nieuwstraat 4 tijdens kantooruren of na telef. afspraak (01710 - 23941). GEMEENTE LEIDEN voor de installatiedicnsl en de kabelnetten (hoog- i VEV-sterkstroommonteur De premie AOW/AWW komt voor rekening van de gemeente, die voor de ziektekostenverzekering van haar ambtenaren is aangesloten bij het IZA Zuid- Holland. De vakantietoelage bedraagt 6 pet. Gunstige spaar- en studiekostenregeling is van toe- Schriftelijke sollicitaties, onder vermelding nummer 148. te zenden aan burgemeester en houders, Stadhuis, Leiden. die met een te investeren bedrag van 6.000.- ruim f 1200,- per maand verdienen door ca. 8 uur per week onze gerenommeerde produkten af te leveren aan verkoopsters ter plaatse. Drukkerij en Uitgeverij BATTEL JEE en TERPSTRA accurate voor de boekhouding. Mulo of gelijkwaardige opleiding gewenst. OUDE RIJN e TEL. 01710-42141. te Koudekerk aan den Rijn Voor ons nog officieel te openen bejaardencentrum dat plaats biedt aan 60 bejaarden zoeken wij nog een: die in staat is om de direktie bij afwezigheid te vervangen. Geboden wordt: een prettige werkkring in een modern tehuis, een goede salaris- en vakantieregeling. Schriftelijke sollicitaties met uitvoerige inlichtingen te richten tot de secretaris van de Stichting voor Bejaardenzorg in de gemeenten Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoüde: W. Bezemer. JACOB REVIUSSTRAAT 57 HAZERSWOUDE-RIJNDIJK vraagt voor spoedige indiensttreding van 16 tot en met 22 jaar, voor diverse werkzaamheden in onze fabrieks- afdelingen. Netto loon van 90.00 tot 135,00 per week. afhankelijk van de leeftijd. Wij hebben de gebruikelijke sociale voorzienin gen en geven wekelijks een pakket vlees/ vleeswaren mee voor moeders keuken. Aanmelden dagelijks van 9.005.00 uur en bovendien op zaterdag 31 oktober van 10.0012.00 uur aan ons adres Rijksstraatweg 103, Wassenaar, Telefoon 01751 -3141. N.V. VLEESWAREN EN CONSERVENFABRIEK VAN DEN BERG Co. Wassenaar vraagt voor spoedige indiensttreding: voor de EXPORTAFDELING. Mondelinge of schriftelijke sollicitaties aan ons adres: RIJKSSTRAATWEG 103 (nabij Haagsche Schouw) - WASSENAAR TEL. 01751-3141. Deel uitmakend De werkzaamheden omvatten het verzorgen van het transport van materialen en halfprodukten op onze terreinen en ln onze werkplaatsen. Gew st zijn materialenkennis enige administratieve vaardigheid; veiligheids- Sollicitaties kunnen worden gericht aan de afde ling Personeelszaken, Zoeterwoudseweg 1, Leiden, telef. 01710-4 11 41. N.V.NEDERLANDSCHE ELECTR0LASCH MAATSCHAPPIJ LEIOEN VESTIGINGEN TE - OUDE WETERING - SCHEEMDA - SfTTARD - SPIJKEWSSE - m wpw |k| I Wi II in onze showroom Blom s Automobielbedrijven off. dealer Vauxhall-Bedford, Zijlsingel 36, Leiden. Tel. 01710-24777

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1970 | | pagina 9