-i r Da's geen geld zeg,voor M1 zo'n haardroogkap?' BLOKKER DREEF rOONKAMERS randstad v. d. KROGT de koning Bontwerkerij ATER Co. 29.75 27.50 50.- HEMA Bent U nog geen lid van een kruisvereniging? macro Plastic VENDUHUIS DER NOTARISSEN najaars veiling pulchri studio W.J.L. SCHELVIS SECRETARESSE long-weekend jj koopjes bij 33P PAGINA 8 LEIDSE COURANT DONDERDAG 29 OKTOBER 1970 Dl Met leedwezen geven wij u kennis dat heden, plot seling, doch rustig van ons is heengegaan, mijn innig geliefde man, onze zorgzame vader, behuwd- en grootvader WILLIBRORDUS VAN DER PLOEG op de leeftijd van 71 jaar. Hazerswoude: M. C. VAN DER PLOEG-Zuydwijk Drumbo (Canada) M. J. J. VAN DER PLOEG A, VAN DER PLOEG-Hurkens Thamesford (Canada): M. Ph. KOOT-van der Ploeg J. M. KOOT Princeton (Canada): J. W. JANSSEN-Van der Ploeg A. JANSSEN London (Canada): A. P. VAN DER PLOEG S. VAN DER PLOEG-van Lochem Leidschendam: H. J. VAN MARWIJK-van der Ploeg A. C. W. M. VAN MARWIJK Sassenheim: C. J. M. TURK-van der Ploeg C. J. TURK E. M. LANDWER JOHANN-van der PL C. M. LANDWER JOH ANN Hazerswoude: J. J. VAN DER PLOEG En kleinkinderen Avondmis in de parochiekerk van de H. Bemardus, Rijndijk, Hazerswoude, op donderdag 29 oktober a.s. om 19.30 uur. De H. Mis van Requiem zal aan God worden opge dragen in bovengenoemde kerk op vrijdag 30 ok tober a.s. om 14.30 uur, waarna de begrafenis op het r.-k. kerkhof aldaar. woning inlichting 3URGSTEEG 3-5-12 NIEUWSTRAAT 1 fabrikaat e* de me«t GEVRAAGD uitzendbureau Met spoed gevraagd: halfwas of leerling- loodgieter LoodgietersbedrUf J. H. VAN RIJN Dorpsstraat 110 - Warmond Telefoon 2613. Voorzien van het H. Sa crament der zieken, c leed na een langdurig geduldig gedragen lijden, mijn lieve vrouw, onze lieve zuster, behuwd zuster en tante JOHANNA HUBERTHA HENDRIKA VAN ZIJL-VAN MEURS op de leeftijd wam 71 jaar. Uit aller naam: J. A. VAN ZIJL Th nis geen bezoek. aldaar donderdag, vrijdag en zondag te 19 uur, waarna gelegenheid tot condole ren tot 10.30 uur. Wij vieren de H. Eucha ristie voor haar zaélerust, maandag, Allerzielendag 2 november a.s. te 9.30 de parochiekerk van de H. Petrus (Lam- menschansweg), waarna 10.45 uur de begrafenis plaatsvindt op de be- „Rlhijmfhof" (r.-k. gedeelte). R. M. G. Taytelbaum huisarts AFWEZIG van 2 nov. t.m. 15 nov. wegens militaire dienstplicht huipmonteurs CENTRALIS VERWARMING LMfttfd tot 10 Jaar. r leiden ar Eet nu verse braadkip gevogelte Braadstuk ken (boter- mals van jonge gemeste kippen- Soepkippen - tam konijn - kippepoulet ook in stukken - kippelever - wild konijn - kipschnit zel - wilde eend - kip rollade - reerug - diverse sauzen - cranberries. Poeliersbedrijf. Oude Rijn 11. Tel. 32510. Aaltje Noordewierlaan 54 Z.W., Leiden. Wedstrijd- klaverjassen a.s. vrijdag 30 okt. om 8 uur in clubhuis „Het Mieren- nest"', Morsweg 59. Hoofd prijs levensmiddelenmand. Verder waardevolle prijzen. Er Wordt tevens een ver loting gehouden. Inschrijf geld 1.50. CENTRAL® VERWARMING GerrR van der Veeoatr. 09-61 Leiden Z.W, fceL 0I7I0—89M6, na 0 uur 53033. UITZENDBUREAU Telef. 01710-31710 Korevaarstraat 33 Leiden mabu verkoopster leerling verkoopster Aanmelden: NIEUWE RIJN 27 LEIDEN Vanaf 2 november zijn wij 's maandags de gehele dag gesloten. Wij hebben daartoe besloten, omdat er bij ons al vaak gevraagd werd: „'s maandags Is de zaak .zeker gesloten". In verband met het heed vele werk, wat wij steeds meer hebben, dachten wij daarom voortaan 's maandags te sluiten, om deze dag geheel voor het werk disponibel te hebben. Mogen wij u ook vragen, ons die dag niet te telefoneren? En kijk ook eens naar het strijkijzer, een jaar schriftelijke garantie en bij de koffiemolen of de vruchtepers. Met 'die duidelijke fabrieksfouten direct een nieuwe. Profiteer Reactor kwaliteitsvoordelen: ervan. Koop nü voor straks. En pak nog een èxtra voordeeltje. Handige haardroogkap. Luxe model, sterk en onbreekbaar. In 3 moderne kleurcombinaties. Droogt tnv haar snel en gelijkmatig. Warmte in. 3 standen regelbaar. Dubbel geïsoleerd, dus veilig. 1 jaar garantie, bij fabrieksfout een nieuwe. 35.- Lichtgewicht strijkijzer. Met regelbare thermostaat. Heeft alle tests glansrijk doorstaan Temperatuurscbijf instelbaar voor alle soorten textieL Met: controlelampje, aluminium zool en verchroomde kap. Veilig door 3-adorig snoer. Jaar garantie, bij fabrieksfout een nieuwe. 17.50 De pure gezondheids-machine. Perst alle citrusvruchten snel en goed. Makkelijk in gebruik en onderhoud.Dubbel geïsoleerd,met 1.15 m snoer. Jaar garantie, bij ■ÜUfMi nieuwe. 32.75 Mannentip: Reactor boormachine. Met 8 mm boorkop en onbreekbaar plastic huis. Dubbel geïsoleerd, radio- en tv-ontstoord. Snoer van 3 m, stekker past op elk stopkontakt. Heel jaar garantie. Boordevol voordeel: 57.50 nu "Natunrlijk weer in de Hema? i Nu is het nog mogelijk lid te worden voor in schrijfgeld van 2.50 (contributie 15.— p. J.) Na 1 januari a.s. wordt het inschrijfgeld namelijk 20.Het inschrijfgeld van f 2.50 blijft echter gehandhaafd voor gehuwden gedurende 2 jaren na de datum van sluiting van het huwelijk. Voor hen die van elders worden overgeschreven zal geen inschrijfgeld worden geheven. DE KRUISVERENIGINGEN VAN KATWIJK 529 oktober 5 november 1970 Machines en apparatuur grondstoffen - halffabrikaten technische eindprodukten 5e internationale kunetstoffen- en rubberbeurs Utrecht Voordelige trein/toegangsbHjetten op 170 stations verkrijgbaar. Dagelijks geopend van 9.30-17.30 tres. Dva A. M. van Deurzen Nobélstraat 5, Den Haag Tel.: 070-11 3» TT in Lange Voorhout 15-Den Haag d.d. 3 en 4 november 1970, aanvang 10 uur v.m., t.o.v. de Notarissen L. W. A. Duynstee en Mr. A. G. Boekwijt Afkomstig van de nalatenschappen van o.nw Jonkvrouwe M. A. O. C. Gravin van Bylandt, Mevrouw A. R. M. Losecaat Vermeer - Croockewlt en Mevrouw G. W. A. C. Rouffaer - Collard en uit particulier bezit: Schilderijen, o.m. van: L. Bill, C. L. W. Dreibholz, J. K Hoppetv brouwers, L. J. Kleyn, J. Ch. Klinkenberg, H., H. P., H. W., J. B., M. A. en W. Koekkoek, S. V. E. Lépine, J. Maris, H. v. Meegeren, A. Schelf hout, P. G. Sjamaar, A. Verhoesen, A. Waldorp. J- H. Welseenbruch. Een collectie tekeningen van H. W. en W. Koekkoek afkomstig van hun nalatenschappen Chinees en Europees porselein (o.a. een thee- en koffleeervlee Ludwigsburg), Delfts e.a. aardewerk, kristal- en glaswerk, brone, tin en koperwerk, zilveren en gouden voorwerpen, waarbij tafelzilver (Rotterdam), sieraden, waarbij met diamanten. Glas in lood, barometers, spiegels, pendules. Twee Haagse tafel- klokken en staande klokken, Borduurwerken, Perzische e.s. karpetten en kleden. Meubelen, o.a.: stoelen, armstoelen, banken, theestoven, theetafels, commodes, een Zeeuws kastje, turfkastje, een Drentse kast, toog- deurkast, rankenkast, een kunstkabinet, porseleinkast en een hoek- kablnet, enz., enz. KIJKDAGEN: zaterdag 31 oktober 1970 en zondag 1 november 1970 ven 1-0 tot V6 uur; maandag 2 november 1970 van 10 tot 13 uur. SCHILDEREN, GLAS en BEHANG? JARENLANG MEER RIJKSUNIVERSITEIT LEIDEN Bij de FACULTEIT der RECHTEN kan worden Stenovaardigheid (Nederlands) is vereist. Fen voorafgaande praktijkervaring als secretaresse van ca. 2 jaar is gewenst. Schriftelijke sollicitaties te richten aan het hoofd van de afd. Personeelszaken der Rijksuniversiteit, Stationsweg 46 le Leiden onder vermelding van SLAGER NOODHULP voor de slagerij ge\Taagd voor de gehele maandag. Slagerij v. d. ZALM Oegslgeest Tel. 50107 OVERDEKTE RUIMTE Caravans ruimte voor 20 stuks. Brieven onder no. 6574 aan het bureau van dit blad VRIJDAG, ZATERDAG fWffm... Eli MAANDAG I ORIS. van J1875 Er blinkt ril ver In de Weekend! En wel op dit bijzon der mooie, 23-delig wit porseleinen eet- - j servies, dat heed winkelcentrum OEGSGEEST: LANGEVOOR.T IRISLAAN 79-81 En hier preeeerteren w$ a de befaamde, grandiose Pyzoflazn schalen, die je zo van het vuur op tafel eet. Sierlijk, sterft, onmisbaar. Daar gaat m nw super-enel op af, want 3 ren die prabhtrehalen in 3 ideale maten koeten geen 60,75 maar véél en véél minden SWchto 39,75 fraaie zilverliSn is afgeeet De lage prij3 verrai* nog meer, want die is 39,75 d«t Een leuk bijzetta feltje op pootjes «n in dat fraaie paü»- sander. De aparte driehoek-vorm kost 8,50 het grotere •lecfata 12,50 Nu gaat im W«*- end n «norm ver- magnifieke koperen haardketel. En of die nu praktisch, dan wel alleen voor da sier wordt ge bruikt, blijft dankbaar, ook ad door de plexterig lage 10,95 Het gouden Kcht ven onze Weekend- koopjesBon weer kaatst in dit beeld schone wit porse leinen modelletje met schitterend goud-filet enreliëf- werklng. De prijs glimlacht zormig mee, want die is weer gezellig 1,95 Om nog véél - véél - véél mees te la ten profiteren bre fiTmdioee, geheel ROESTVI pannenset, bestaande uit 8 1 16, 18 en 20 cm en een hen*! van 14 cm waar u normaal 75 gold voor betaalt, voos slechts SS SO Neem plaats op die geweldige keuken- kruk met skai zit ting (in rood of zwart) en chroom- stalen poten. Voor. m— 14,95 koppie - krauw Daar zit Lorre in vol ornaat op z'n stok met koperkleu rige omlijsting te smachten naar uw gezelschap. Hij krijgt het - voor slechts* ,DU Prachtige, geheel uit warme stoffen opgebouwde „Lava- tex" theebeurs. Let eens op de smaak- en kleurvolle deco raties. Z'n super royaal model krijgt u mee voor een mi- 12,75 Pijnlijke vingers en verder ongemak bij het schoonhouden, van uw metalen Luxaflex zijn abso luut voorbij als deze speciale 3-slags wis ser u voortaan snel en handig gaat hel pen voor een heel prettig prijsje. 2,60 Hele hippe bloem - hanger in dat gei nige pitriet. Moet u i>u beslist komen halen. Voor slechts 2,75 Iedereen die deze leuke, 3-dlg. mimi- set in fraai palis sander en met ver chroomde pootjes op de rubber dop je* ziet, kan maar niet geloven dat de prijs niet meer be draagt dan zegge en 39,75 Een Weekend sprookje wordt wer kelijkheid! Want 6 LEERDAM GUde wijn- of portglazen kosten bij ons geen 8.10 of 6,95 maar i i.j_ heus waar- m r\ er slechts 12,50 sl«chts 4,95 Blokker presenteert U een „Florida* rolveger die U via een drukknop- systeem makkelijk leegt. IncL lange

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1970 | | pagina 8