nu ook u centrale verwarming voor show niemeyer's gala400 daar kun je al je vrienden wel koffie van schenken wie jam koopt wil fruit proeven ZWAARDEMAKER Academisch Ziekenhuis Leiden TELEFONISTE MINI TRANSPORT is het interieur te koop CAISSIèRES VERKOPERS VERKOPERS ^albert heijn^, administratief assistente LEIDSE COURANT DO ti.- L..C 29 OKTOBER 1970 zonder kleurstof of conserveermiddel NEEMT VAKER zuiver zon en vruchten 3750. ^1^^ AHKW EXCL BTW Nu geen koude kamers, keuken en gangen meer in huis. Voor de redelijke prijs van f 3750. exclusief B.T.W., een fraaie installatie met acht radiatoren, een slanke ketel of DRU-c.v. haard, met gietijzeren binnenwerk; thermostaat, pomp, regelkranen, dunne gladde verzinkte leidingen etc. Geen hak- of breekwerk! De dunne leidingen worden zo onopvallend mogelijk gemonteerd! De gaatjes door muren en plafonds worden stofvrij geboord en met plastic rozetjes netjes afgewerkt. Kunt u niet komen? Stuur dan de coupon aan C©V© POSTBUS 366, LEIDEN woningen verstrekken O inlichten over financiering. Woonplaats Wilt u meer weten? Bezoek dan onze op vrijdag 30 oktober van 18 tot 21 uur en zaterdag 31 oktober van 11 tot 16 uur op ons adres Gerrit van der Veenstraat 5961, Leiden (Z.W.), achter het winkelcentrum van het Vijf Meiplein. U kunt zich daar vrijblijvend oriënteren bij het gespecialiseerde centrale verwarmingsbedrijf Landelijk GERRIT VAN DER VEENSTRAAT 59-61 - LEIDEN Z.W. erkend gas- en c.v.-TnstallatiebedriJf - TELEFOON 01710-23516, b.g.g. 53533 of 01714-3165 RIJKSUNIVERSITEIT LEIDEN Bij het GAUBIUS INSTITUUT (Herenstraat 5d, Leiden) kan worden aangesteld een Naast de bediening van de telefooncentrale zal zij lichte administratieve werkzaamheden verrichten Schriftelijke sollicitaties te richten aan het hoofd van de afd. Personeelszaken der Rijksuniversiteit, Stationsweg 46 te Leiden onder vermelding van :elf veel voordeliger HOGE RIJNDIJK 4a TELEFOON 25259 - 23720 Drogisterij NEEFJES i zaak Theresia- Gala 400 gram, lekker voor koffie-leuten. Bonen en snelfiltermaling Vacuum/brandvers. (leerling-) leeftijd tot 25 jaar, die op accurate wijze de kassa bedienen en onze klanten gaarne behulpzaam zijn. op dc kruidenierswarenafdeling leeftijd tot 25 jaar. Zij dragen mede zorg voor de opstelling en juiste beprijzing van d.- artikelen. Voor geschikte krachten een baan met toekomst. op de groente-afdeling leeftijd tot 25 jaar, die de groenten in ont vangst nemen en met moderne machine.- verkoopklaar maken. De bedrijfsleider de heer J. Linnenkamp. zal u gaarne nadere informaties verstrekken (telefoon 01718 - 13474. Bij het SECRETARIAAT van de afdeling BEHEER en ADMINISTRATIE van de hoofdafdeling Inwendige Geneeskunde is een vacature ontstaan voor een administratief assistente voor medisch typewerk en administratie. In verband met de vertrouwelijke aard der werkzaamheden is de minimum leeftijd gesteld op 18 jaren. Verlangd wordt een opleiding op Mavo- niveau en goede typevaardigheid. Geboden wordt een salaris, welke uitloopt tot een maximum van 877,bruto per maand, exclusief de salarisherziening van januari a s. De premie AOW/AWW komt voor rekening van het ziekenhuis. Schriftelijke sollicitatie te richten aan het Hoofd van de afdeling Personeelszaken van het Academisch Ziekenhuis, Rijnsburgerweg 10, Leiden. Gaarne in brief vermelden de letters C-AA.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1970 | | pagina 16