Raiffeisen-Spaarweek Mensen in nood - Laat uw kleding niet in de kast hangen 01710-22244: nog t/m 30 oktober cgn SRAIFFEISENBANK PAGINA 14 LEIDSE COURANT DONDERDAG 29 OKTOBER 197 2 Gevr. Bloemistknecht. Sjaak Klein, Geestweg 60, Roelofarendsveen, tel. 01713- 2733. 1-4062 2 65+ Welke gepensioneer de man of vrouw wil stude rende huisvrouw helpen 2 x 3 ur per week 4,p. uur, tel. 54373 na 18-00 uur- 1-15927 ƒ2,10 per plaatsing voor do eerste 30 woorden (niet groter dan 12 letters) IEDER WOORD MEER 1! CT 1 Exclusief 4% B.T.W. i Indien Uw tekst geplaatst 'wordt op 3 achtereenvolgende dagen: SLECHTS 2 x BETALEN op 6 achtereenvolgende dagen: SLECHTS 3 x BETALEN U kunt Uw .TELEFOONTJE" opgever, een dag voor plaatsing. Voor plaatsing op zaterdag uiterlijk tot vrijdagmiddag 2 «ur. TE KOOP gevraagd 2 Wat een leuk haarstuk En wat een fantastisch mooie kleur zeg, waar heb je die gekocht?? Waar nou anders als bij dameskapsalon W Freek Vermeer. O, ja, ik ga er ook één bij hem kopen, hij is eerste prijswinnaar van het college de Coiffeures Artistique 't is nog al wat. Ged. haarspec- alleen Mors- straat 10. Overal ook aan huis te ontbieden. 2-10237 2 Edelstenen. Doos com pleet met 32 verschillende ruwe stukjes edelsteen. Ver pakt in handige kartonnen doos met vak verdeling en namen. Import uiit Brazilië. Slechts 18.-. J C. van Ruiten, antiquair-juwelier, Kort Rapenburg 12. 2-363 1 E HUUR gevraagd AUTO'S EN MOTOREN 2 Accordeon gevraagd groot of klein geen bezwaar. Hoef- kade 854. Den Haag, tel. 070- 630538 3-16048 j 2 Te koop gevr. in goede. staat verkerende Marklin- speelgoedtrein, geheel com pleet m- alle toebehoren. Tel. 0V718-15493, Blom, Abdij laan 2. Rijnsburg. 3-16192 TE KOOP aangeboden 2 Gebruikte Lv.. groot beeld, zwart-wit, le en 2e net, i-g-st. merk Philips, f 250,- Tel. 01710-52330. 2-15907 2 Kinderfoto's en huwe lijksreportages Foto v. Bem- melen. Kerklaan 2. Zoeter- woude, tel. 01715-353 b.g.g 01715-685 2-10083 2 Gebroken ruiten, glas- in-ïood reparaties worden door mij met spoed hersteld Ook levering van ventilato ren. Glasreparatiebedrijf D Galjaard, De Sitterlaan 76, tel. 01710-32916. 2-9472 2 Nieuwe dames- en heren fietsen met remnaaf of knijpremmen, slot en jas- beschermers enz. Nederlands fabrikaat, slechts 140, v. d Mey, Middelweg 30. Lei- den(Centrum). 2-10087 2 Studente zoekt voor tijdelijk kamer(s) met kook gelegenheid, liefst centrum, 150,uur. Brieven mej- M- M. Broer, Rijksstraat weg 653, Wassenaar. 4-349 <3? Autoverzekering. Verze keringsbewijs met event, groene kaart, klaar terwijl u wacht Verzekering auto's tot 15 j. oud zonder keuring Ass. kant. Beijk, Essenlaan 2, Sassenheim, tel. 02522- 13355. Ook op zaterdag ge opend. 9-4023 2 Vr. studente «oekt ka mer: Liefst centrum. A. van Lieshout, Lokhorststraat 15. 4-362 2 Gezocht: kamer (mid del b. scholier) niet te duur. Liefst omg. centrum. Telef. 21106. De heer H. Goeman. 4-16204 PERSONEEL aangeboden 2 Aannemer. Let op! Be hoed u voor de winter. Laat uw pannendaken of mastiek en zinkdaken repareren of vernieuwen. Ook tevens voor al uw verbouwingen en onderhoudswerk. Alleen bij ons volledige garantie, tel. 01710-20582 of 23695. 7-10279 2 Heer, goede opleiding genoten op velerlei gebied, biedt zich aan voor nacht werk, onverschillig wat, van 24 uur tot 7 uur, voor minimum 3 dagen per week. Brieven onder no. 7-16198 bureau van dit blad. "2* Biedt zich aan meisje, 14 jr, voor de zaterdag. Zoe- lerwoude of omgeving. Brie ven onder no- 7-16201 bureau van dit blad. 2 Biedt zich aan ervaren trailerchauffeur voor direct. Kerklaan 41, Zoeterwoude. 7-16200 PERSONEEL gevraagd "2* Nette Jongeman gevraagd Ier opleiding in ons bedrijf Fa. A. P. Papót. Kaarsenfa briek anno 1856, Warmond, tel. 01711-2368- 1-16042 2* Gevraagd z. sp. m. net winkelmeisje, leeft. 1618 j. Prettige werkkring - 5-daag- se werkweek. Visser's Brood- en Banketbakkerij, Winkel centrum „Rhynenburch" Da Costasingel 33. Hazerswoude. Tel. 2853. 1-16044 2* Net meisje gevraagd ter verzorging van onze 3 kin deren. Licht huishoudelijk werk. 5-daagse werkweek. Mevr. Vliet, Kennedylaan 39, tel. 01710-42214. 1-15911 2 Zelfst. hulp in de huish. gevraagd, leeft, minstens 25 jaar, 1 ochtend p- w. Mevr. E. v. d. Horst. M. Kamer Onneslaan 21, Oegstgeest, tel- 50974. 1-15910 2* Welk aardig meisje wil 3 x per week helpen in klein gezin in modern huis. Frans Halslaan 50, Oegstgeest, tel. 52910- 1-16107 2 Leerling-verkoopster ge vraagd. Fa- A. de Lange, Electrische-, Verlichtings- en Huishoudelijke artikelen. Hoge Rijndijk 74, Leiden, tel 23425. 1-348 2* Werkster gevraagd voor één of meerdere ochtenden of middagen per week. Hoog loon- Fam. v. d. Kommer. Hoge Rijndijk 74. Leiden, tel. 23425 1-348 2* Gevraagd jong actief meisje voor zuivel- en levensmiddelenbedrijf. Van Schie, Tomatenstr. 1 Leiden. Tel. 24589. 1-10239 2* Bijverdiensten: thuis werk, o.a. vouwen, plakken, schrijven,, sorteren, enz Werk wordt ook zelf dooi ons geleverd! Inlichtingen (postzegel insluiten): Firma Metalon, postbus 511, 's-Her- togenbosch. 1-10286 2 N.V. P. Clos en Leem bruggen vraagt een onder- houds timmerman voor vol ledig dienstverband of voor enkele dagen per week. Soil, telef. onder no. 01710-23141, afd. personeelszaken. 1-10285 2? Gevraagd: nette werkster voor drie ochtenden p. w. Dagen nader te regelen. Lan ge Mare 63, Leiden. 1-350 2" WjJ hebben plaatsen vry voor verkopers - verkoop sters en leerlingen. Ramb Textiel, Haarlemmerstraat 47-49, Leiden. Telefoon 01710 26158. 1-352 2 Gevraagd: verkoopster voor onze groentenafdeling. Leuke werkkring en goede verdiensten. Overdevest Su permarkt, Herenstraat 96, tel. 21409. 1-16155 2* Chin. Ind. Rest. China indiensttreding van Indische kok of kokkin, soil. tel. 01710 31499. 1-15916 2 Werkster "gevraagd maand, en vrijdagochtend, mevr. D. C. van der Vijver van Slingerlandlaan 6, Lei- den, tel. 53961. 1-15917 2* Gevr. allround machinale houtbewerkers en meubel makers, winstdeling. Aanm. A. Overmeer, Hoflaan 52, Leiden, tel. 41227. 1-15913 3? Autospuiter en plaatwer ker gevr., liefst tel. afspraak nr. 01717 - 3069. Fa. Focke, Langehorststr. 3, Voorscho ten. 1-15912 2* Sanitair Installatiebedrijf W. Boon en zn. N.V. vraagt loodgieters, halfwas loodgie ters en leerling loodgieters. Sollicitaties 070 - 658920. 1-16149 2 Gevraagd bediende onze groentenafdeling. Goe de verdiensten. Overdevest Supermarkt. Herenstr. 96, tel. 21409. 1-16155 2 In Voorschoten vragen wij twee nette schoonmaak sters of echtpaar voor maan dag en donderdagavond van 1820 uur (event, 's mor gens van 68 uur) f 3,50 per uur netto en reisvergoeding. Inl.: tel. 010-238020. 1-16165 2 Gevraagd: een flinke kracht voor sorteer- en perswerk. Firma Wilden berg, Papeweg 28, Wasse naar. tel. 01751-3662. 1-16172 2 WB kunnen jongens en meisjes plaatsen. Aanmel den: Wasserij Nooitgedacht, v. d. Valk Boumanweg 184. Leiderdorp 1-16163 2 Gevr.: 2 nette meisjes van 16 jaar voor het be plakken van luxe bonbon dozen, v. d. Meulen, Oude Rijn 36, Leiden. 1-16169 2 Nette medewerkers ge vraagd, omscholing mogelijk. Tevens nette jongens, leeftijd 15 jaar en ouder. Kistenfa briek Guldemond, Valken- burgseweg 19, Katwijk a.d Rijn. Sollicitaties aan het kantoor tussen 9.00 en 19.00 uur. 1-10150 2 Voor onze zagerij vragen wij twee machinale hout bewerkers, vakbekwaamheid moet aanwezig zijn- Tevens nette jongens of meisjes, leeftijd 15 jaar en ouder. Kistenfabriek Guldemond, Valkenburgseweg 19, "Kat wijk a/d Rijn. tel- 01718- 12843- 1-10150 2 Zelfstandige huishoude lijke hulp gevraagd voor en kele ochtenden per week. Mevr. Vos, Beatrixlaan 44, Oegstgeest, tel. 52418. 1-15920 2 Gevraagd goede beschaaf de werkster voor 1 ochtend per week (912 uur) Mevr- v. d. Leur, Hofdijk 34, Oegst geest, tel. 52182 1-15918 2 Gevr.: Autobandenmon- leur, liefst in het bezit van rijbewijs B.E. Inl. Van Kleef Autobanden, tel. 070-830308, na 18.00 uur 01717-2670. 1-16193 2 Melk Controle Vereni ging „De Lage Landen", vraagt een monsternemer (bijverdiensten). Werktijd in de namiddag en 's morgens vroeg. J. Th. v. Bemmelen, v. d. Valk Boumanweg 224, Leiderdorp, telefoon 22483 - 1-16205 2 Voor onze (Shell butagas) transpoi't wagen gevraagd: flinke bijrijder, leeftijd 15 a 16 jaar. Aanmelden ook na 18 uur 's avonds Van Marion Gas N V., Rijndijk 220, Lei den (bij 't Haagse Schouw), tel. 26347 1-16196 2 Spoed. Te koop aange boden bar met 4 krukken. Prijs 350,Tevens oud speeltafeltje met rood laken. Prijs 150,Te bevragen: Leidseweg 350. Voorschoten, tel. 01710-41166. 2-15906 2 Te koop aangeboden een Jaarsma gashaard. 10.000 cal. Bocal gashaard 8500 cal. en een Etna gashaard 8000 cal. Dorpsstraat 51, Oegstgeest. Tel. 54531. 2-16045 2 Volière met 7 parkieten. J- Wijsman, Noordeinde 96, Roelofarendsveen, tel. 01713- 2297. 2-4040 2 Morsbewoners let op! thans bij ons verkrijgbaar vlees voor de hond. Zie ad vertentie elders in dit blad. Fa Van Hoven, Diamant plein 55. 2-10290 2 Kopvlees voor de hond 0,40 per halve kilogram, bij aankoop van 1 kilo pens. Alleen met inlevering van deze advertentie. Uitsluitend verkrijgbaar in onderstaan de speciaal zaken. Fa. Rob bers Haven, Fa. De Kuiver Kempenaerstraat, Vogelaar N.V. Hogewoerd, Fa. Den Holder Jan Vossensteeg, Fa. Van Hoven Diamantplein (Morskwartier)- De Gorkum- se molen. Papelaan 1, War mond. Alles goedgekeurd door keuringsdienst 2-10289 Vouwdeuren al voor .50. Plastic dakgoten met buizen en toebehoren uit voorraad leverbaar. Doe het zelf shop. Het Houtcentrum. Levendaal 139. Tel. 21367. 2 Bon. Tankauto's 1.75. Diverse modellen, o.a. Mobil- gas, Shell, Esso enz. Flinke uitvoering. Met vliegwiel- aandriiving. Leuke verpak king. Normale prijs 3.50. Met bon deze week 1.75 in Consumentenmarkt Leven daal en Victorie - Speelgoed Mag. Hogewoerd 31- 2-361 Heugafelttegels. Alle kleuren direct leverbaar, 5 jaai garantie Gemakke lijk te leggen. Tijdelijk Stan- leymes cadeau bij aankoop van min. 20 tegels. Smits Woninginrichting, Mare 98, Vrouwensteeg 9, tel. 77554. 2-10189 2 Bon- Stofdoekmand f 1.95. Flinke maat. Zeer stevige buff (bruine) uitvoering. lig om poetsmiddelen in op te bergen. Normale prijs 3.50. Uitsluitend met bon ilechts 1.95- Victorie - Mag. Hogewoerd 22 en Watersteeg 2 Wandklokken, royale keuze en... prettige prezen, anlandera 110,-, 169,-, 9,-, 214,-. Schippertjes - Sallanders-mln. Staartklok ken - Wandklokken met bat terij-uurwerk. Vakkundige voorlichting 100% garan tie. Uurwerkkliniek Gort huis, alléén Lage Rijndijk 8. 2 Te koop een ijzer schuur tje, 3 m breed, 5Vï m. lang, tegen elk aannemelijk bod. J. Zandvliet, Poel 3, Rijp- wetering. Tel. 01712-331. 2-16152 2 Nw. diepvriezers, licht beschadigd. Inh. maten: 200 1., f425,-", 300 f590,-; 420 1.. f790,-; 600 1. f999,-. Prij zen zijn incl. BTW, 5 jaar garantie. Ook geschikt om in te vriezen d.m.v. invries- schakelaar. Thuisbezorgd. In dien afgehaald 5% korting. Weber Koeltechniek, Leider dorp, tel. 01710 - 31726, Ber- nardstraat 12. 2-4055 2 Hang-legkasten, linnen kasten, wandstelmeubelen, keukenkasten, keukens, slaapkamers en bureaus. Enorme sortering. Ultra Mo dem! Niet duur! De kasten- specialist, Hooglandsche Kerkgracht 47-49, Leiden. Tel. 01710-33078. 2-4057 2 Aangeboden een teak- louten eethoek bestaande uit: 6 stoelen met zwart skay be kleed, uitschuiftafel en berg meubel, in prima staat. Tel. 01717 - 2873. Leidseweg 5 I, Voorschoten. 2-16150 2 Te koop aangeb.: twee ling kinderwagen en race fiets, Weipoortseweg 69A, Zoeterwoude. 2-356 2 Pruiken haardelen voor dames en heren in alle ma ten en kleuren 100 pet. echt haar v.a. f115,op maat, med. gediplom. haarspec. Eerste prijswinnaar van het College des Coiffeures blijft toonaangevend. Dameskap salon W Freek Vermeer, tel. salon W. Freek Vermeer Overal ook aan huis te ont bieden. Tel. 01710 - 26527. 2-10238 2 Schoolbord op standaard, grote maal. 80 cm hoog 3.95. Poppen wandelwagen, luxe uitvoering nu 9.95. Stenen serviesje, flink model, met 4 kopjes 1,95. Houten kin- derstep met 3 wielen 3.95 in Consumentenmarkt Le vendaal en Victorie - Speel goed Mag. Hogewoerd 31. I E HUUR aangebpden 2 Autofinanciering. Klaar geld in uw handen binnen een dag voor nieuwe en ge bruikte auto's. Ook op za terdag geopend. Ass. kant. Beijk, Essenlaan 2, Sassen heim. Tel. 02522-13355. 9-4030 □AT5UN DEALER AUTOBEDRIJF BROERTJES SASSENHEIM 02522-12921 2 Schoenwinkel „Brabant" Speciaal voor de winter Da meslaarzen 26,95 in Meisjeslaarzen 23-95 drie kleuren. Kinderlaarsjes 19.95 Kleuterlaarsjes v.a. 12.95. Jongenslaarzen v.a. 16.95 in suède met lussen 29.95 Zilverzegels. Noordeinde 42. Leiden- 2-358 2 Te koop: Houten box met boxkleed en trapeze in goe de staat. Brahmslaan 15 Z.W. 2-359 2 Luxe boodschappentas. grote uitvoering, vlot model, ijzersterk 1.95. Ontbijtbor den met pastelrand Maas trichts aardewerk 3 stuks 1.45. Afdruiprek, metaal, geheel geplastificeerd, dus roestvrij f 2.95. Victorie - Mag., Hogewoerd 22 en Wa tersteeg 2- 2-361 Bon. Mand met kinder- boodschappen 1-25. Plastic kinderhengselmand geheel gevuld met doosjes, busjes, potjes met opschrift. 30 stuks. Normale prijs 2.45. Deze week slechts 1.25 in de Consumentenmarkt Le vendaal en Victorie - Speel goed Mag. Hogewoerd 31. 2-361 2 Kamer op de Herenweg 485 le Lisse (nabij Sassen heim). Uitsluitend voor al leenstaande dame. Te bevr. 01710-52330 of 023-281464. 8-15905 2 Bruiloften, diners, koffie tafels. lunches. Inlichtingen dagelijks Antonius Clubhuis Lange Mare 41-43, tel. 31626 8-10191 2 Feest-, toneel-, cabaret avonden. Antonius Clubhuis. Lange Mare 41-43. Inlich tingen dagelijks. Tel. 31626 8-10192 2 Auto zonder aanbetaling met lage iente. Dusuit zoeken maar vanaf f 15,— per week, P. L. v. d Berg, inkoop - verkoop, Lage Morsweg 67, tel 30692 2 Te huur aangeboden: garage in de binnenstad. Te bevr. Voldersgracht 43, Lei den- 8-360 LESSEN 2 Voor 8,50 per les krijgt U een vakkundige rijoplei ding in VW 1300 by auto rijschool „Ada", Laan van Oostergeest 3, Warmond. Tel. 01711—2678. 12-10258 2 10 Autorijlessen voor f 47,50. Vervolg- en losse lessen 8,- (BTW inbegre pen) Gratis V W. foto-in structieboek Autorijschool combinatie „De Centrale" Aanmeldingsadres: Mors- straat 36. Leiden. tel 42503; Alphen aan den Rijn: Hoofdstraat 257. tel 3752, b.g.g. 5599 12-10106 2 Wy lessen nu ook in Daf, 10 per uur. Rijschool v. d Hoogen, Pioenstraat 14, Lei den, tel. 24246- 12-15914 2 Voor goed judo: Natuur lijk naar Sportschool Luiten. Lessen in Jiu-Jitsu, Dames- 'ymnastiek. Judolessen staan onder leiding van A. .1 Polanen, 3de Dan oud- Nederlands en Europees kampioen. 12-16179 2 Auto Heemskerk Occa sions Ruime keuze Bovag- garantie, iedere keuring mo gelijk Rijksweg Amsterdam- Rotterdam aan afrit Kaag- dorp'R'arendsveen. telefoon 01713-2866 9-10187 2 Opel Rekord 1700 Lux. '68-'69, kleur lichtblauw. Wagen als nieuw. Nu voor 5450,- incl. BTW. Kam- steeg Occasion Centrum, Ge versstraat 30, Oegstgeest, Tel. 01710-51940, na 6 uur; 52661. Geopend tot 's avonds 9 uur. 9-4046 j 2 V-W. 1200 '68. kleur rood Nu kopen voor f 3700,- is j voordelig kopen. Kamsteeg j- Occasium Centrum, Gevers straat 30. Oegstgeest. Telef 01710-51940, na 6 uur 52661 Geopend tot 's avonds 9 uur 9-4045 2 V.W. 411 automatic. Di rectie-auto, als nieuw, met schuifdak en radio, f 2900,- onder nieuwprijs. Kamsteeg, Occasion Centrum, Gevers straat 30, Oegstgeest. Telef 01710-51940, na 6 uur 52661. Geopend tot 's avonds 9 uur- 9-4044 2 Te koop: Ford Transit '67 open laadbak met losse op bouw. C. A. v. Winsen, He renweg 56, Warmond. Telef. 01711-2529. 9-4037 2 Gevraagd: tegen contant geld kunt u uw auto direct aan ons verkopen, mits deze schadevrij en niet ouder dan 1966 is. Auto Heemskerk, tel. 01713 - 2866. 9-10183 2 Auto's uitzoeken v.a. f 150,- t/m 3250.-. Keuze uit ±20 stuks, b.j. v.a. 1960 t/m 1967. Inruil, financie ring mogelijk. Autohandel Erades, Prinsenstraat 43A Leiden. Tel. 01710-43783. 9-10229 2 Aangeboden Opel Rekord 1700, bouwjaar 1963 met schuifdak, in goede staat, kleur wit- Prijs 750,-. Te bevr. Berkenlaan 6, Sassen heim, dagelijks 17—20 uur. 9-16041 2 Te koop Daf 33 van eiiJd '65, kleur beige. Te bevragen Van Duivenvoordestraat 1, Warmond. Tel. 01711-2350. 9-16148 2 VW Kleinbus '69 Spec. taxi-uitvoering. Is als nieuw, lo aanbet. 2250.-. Kamsteeg Occasion Centrum, Gevers straat 30. Oegstgeest. Tel. 01710 - 51940, na 6 uur 52661. Geopend tot 's avonds 9 uur. 9-4052 2 Volkswagen 1600 TL 1968 Kijk, daar heeft U weer zo'n geweldige aanbieding. Ruim vierduizend gulden trekken 'an de nieuwprijs af en U heeft een als nieuw zijnde- degelijke VW, mét keurings rapport, mét 10.000 km vol ledige garantie. Inruil en financiering binnen 24 uur. Automobielbedrijf Van Rui ten, Ka gerstraat 26, Leiden. Tel. 54913. (Tot acht uur onds geopend - zater dags gesloten). 9-16167. 2 Schrijf uw kind het nieu we seizoen in vóór de cursus Jeugdjudo (vanaf 4 jaar). Bij wie? Natuurlijk bij Sport school Luiten, Pieterskerk gracht 9, Leiden. Tel. 23728. 12-16178 2 Saab 96. type '64, nwe. accu. Banden. Verz. tot juli '71. Prijs f 1157.64. Haarlemmerweg 49B, Tel. 40262. Tot 5 uur 01730- 37000 toestel 2720 (De Groot) 9-353 2 Bon- Parapluie 2,95. Normale grote maat. Zeer sterke uitvoering. Doorzich tig plastic, met bloemdecor. Normale prijs 4-95. Uit sluitend met inlevering van bon slechts 2.95. Victorie - Mag. Hogewoerd 22 en Wa tersteeg 2. 2-361 2 Grote faillissementsver koping van een partij nieuwe meubelen, le klas kwaliteit. - 100 bankstellen zowel klassiek als modern vanaf 375,-. 50 „Windsor" eiken eethoeken- 40 moderne eet- hoeken, 80 marmeren salon tafels vanaf 100,- vlekken niet. Ook op koper en en kele met sierrahd. Er zijn bankstellen bij van 2 gaan weg voor 1250,-. Voor 750,- heeft u al een bank stel dat in de winkel 1200,- kost. Codex N V. Verkoop kantoor van faillissements- partijen. Pastoor Verburg- weg 3 (achteraan Noordeind- seweg 380 over de brug nog 1 km). Berkel Z.-H., telef. 01891-2135 of 3758. Verkoop 's middags na 2-00 uur. Vrij dag van 2.00 tot 's avonds 9.00 uur. Zaterdags van 8 00 tot 's avonds 6.00 uur. Alleen contante betaling. Betaal cheques worden ook aange- ?n. Giroklanten niet wel kom. 2-16199 deneetkamerameublement, bestaande uit dressoir, uit schuiftafel, zes stoelen; thee kastje; bloemtafeitje; kap stok met paraplubak; een persoonsbed; fraaie smeed ijzeren hanglamp, t.e.a.b. Rijnsburgerweg 83. Leiden. 2-16197 Watersport en Camping 2 Seagull en Tomosdealer voor Leiden, Kaag en om- itreken, Jachthaven Zwanen- gat, Haarlemmerbrekvaart 1, Warmond, tel. 01711-2618- 2534. 14-10186 2 V.W. Bestel '69 met ra men. Is als nieuw, maar nu 2500,- onder de nieuwprijs. Kamsteeg Occasion Centrum Geyersstraat 30. Oegstgeest, Tel. 01710-51940, na 6 uur 52661. Geopend tot 's avonds 9 uur. 9-4051 2 Geef uw Johnson een perfecte zomerstart dooi hem nu te laten verzorgen en niet in het voorjaar, dan is het voor sommige onder delen al te laaf!! Zeer gun stig tarief, evt. ook berging aanwezig. Natuurlijk bij de hoofddealer voor Leiden en omgeving. Jachtwerf Poel geest, Oegstgeest, Haarlem mertrekvaart 16a, (ingang bij Kwaakbrug), tel. 01710-54054 (ook zondags open). 14-10148 V.W. 1200 '64, kleur blauw, moet nu 1200,- kos ten. Kamsteeg Occasion Centrum, Geversstraat 30, Tel. 01710-51940, na 6 uur 52661. Geopend tot 's avonds "Ir- 9-4050 2 Te koop: stalen spanten dieselmotorkruiser achter kajuit 11 x 3.60 mtr. Veel ruimte keerkoppeling enz. tel. 01721-431. 14-16110 32» Door inruil verkregen: diverse weekendkruisers. Tegen najaarsprrjzen. Fa. Daniël, Rijndijk 142, Ha zerswoude. Tel. 01714-2423. 14-15197 zeil- 2 Winterberging en speedboten en veins. Gelegenheid er aan te werken. Th. v. d. Berg, Vlietweg 84. Leiden, telefoon 01717 - 2746. 14-15928 2 Casco's in vele uitvoe ringen speciaal voor de doe-het-zelver v.a. f 1800.-, 6 x 1.90 mtr. Fa. Daniël, Rijndijk 142. Hazerswoude, Tel. 01714-2423. 14-14932 2 Gevraagd chauffeur- medewerker voor container vervoer. Firma Wildenberg, Papeweg 28, Wassenaar, tel. 01751-3662. 1-16197 2 Gebruikte onderdelen voor alle mogelijke merken bromfietsen, wielen, banden enz v. d. Mey, Middelweg 30. Leiden(Centrum). 2-10088 Te koop prachtige kamer vollere. hoog 188 cm. br. 115 cm, diep 39 cm. Ook geschikt vox- showroom of i.d Met de hand beschilderde achter wand. Compl. met diverse soorten vogels, nestkastjes enz- Pr. n.o.t.k. Weipoortse weg 34. Zoeterwoude, telef. 01715-480. 2-16195 2 Winterberging te Wou- brugge voor zeilboten tot plm. 7 mtr. 10,- per m2. (Lengte x br!). Bel 01712-582. 14-15200 HUISDIEREN 2 Goccl tehuis gezocht voor Fox Terrier. Goede waak hond, lief voor kinderen, bil lijke prijs- Na 6 uur, Bilder- dijkstraat 17, Leiden- 10-354 2 Austin Mini 1000 '69, kleur groen, km-stand 30.000 le aanbet. 1500,-. Kamsteeg Occasion Centrum, Gevers- straat 30, Oegstgeest. Tel. 01710-51940, na 6 uur 52661. Geopend tot 's avonds 9 uur. 9-4049 2 Nog enkele V.W. 1300, demonstr. V.W.'s. Zijn in staat van nieuw. Km-stand 15-25000 km. Diverse kleu ren. Nu 1000,1500,- beneden nieuwprijs. Kam steeg Occasion-Centrum, Ge versstraat 30, Oegstgeest, tel. 01710-51940. na 6 uur 52661. Geopend tot 's avonds 9 uur- 9-4043 2 Fiat 600 D bouwjaar 1964. slechts 750—, Peu geot 404, bouwjaar 1962-'63, de prijs 500— e.a. aan biedingen. ?alex Autobedrijf N.V., Kort Galgewater 14-16, Leiden, tel. 33355. 9-16173 2 Te koop: V-W. 1200. I.z.g.st., kleur oranje. Dosin- ïtraat 23, Langeraar, telefoon 01722-2523. 14-15915 2 Renault 4L '67. kleur rood, km-stand 51.000. 2650,- Fin. mogelijk. Di-ie mnd. garantie. Kamsteeg Occasion Centrum, Gevers- straat 30, Oegstgeest. Tel. 01710-51940. na 6 uur 52661 1 Geopend tot 's avonds 9 uur. 9-4047 2 Ford Cortina, wit. bouw jaar 1963 f 850 Dagelijks geopend van 9 tot 21 uur, zat. en zond. van 9 tot 18 uur. Calex Autobedrijf N.V., Kort Galgewater 14-16, Lei den, tel. 33355. 9-16174 2 Te koop een V.W.-kever 1500 met accessoires én ver keerd in zeer goede staat Prijs 950,-. Te bevragen Rusthoflaan 42. S'heim, tel. 02522-11705 na 6 uur. 9-16151 2 Te koop Opel Rekord 1964 in zeer goede staat. Nieuw gespoten 1250. Firn. mogelijk. Gerard Dou- straat 10, Hazerswoude. Tel. 01728 - 510. 9-357. 2 Te koop aangeboden Taunus 12M 1Ö64 i.g.st., nw. banden, nw. gespoten voor 950.Tel 01711 - 3325. 9-16171 2 Ford Escort de luxe 1968. GT-uitvoering; geheel schadevrij en zo van le eigenaar, deze als nieuw zijnde wagen is steeds bij n onderhoud en stalling geweest. Kost nieuw bijna 0.-; wij geven zonder 3500 gulden korting op de nieuwprijs, 10.000 km 'olledige garantie. Inruil en fiinanc. is reeds mogelijk met 950.aanbetaling. Auto mobielbedrijf Van Ruiten. Kagerstraat 26, Leiden, tel. 54913 (Dagelijks geopend tot 20.00 uur; zaterdags geslo- 9-16168 j -in nirtnber J SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN 2 2 Opeis Kadett de luxe het allernieuwste type. Bouwjaar 'es/'eQ. Beide van binnen en buiten als nieuw. Voorzien van nieuwe radiaalbanden. kokosmatten encüverse extra's. Deze week tegen een ongekend lage prijs. Voorzien van keu ringsrapport en 10.000 km volledige garantie. Inruil en directe financ. reeds moge lijk met 950.- aanbetaling. Automobielbedrijf Van Rui ten, Kagerstraat 26, Leiden. Leiden. Tel. 54913. (Tot acht uur 's avonds geopend; zater dags gesloten). 9-16156 2 Bestelwagens. Calex biedt bestelwagens aan. o.a.: VW bestel met ramen, bouw jaar 1965; Fiat, bouwj. 1965, Taunus 12M en DAF. Prij zen reeds v.a. f 1000.- Calex Automobielbedrijf N.V., Kort Galgewater 14-16. Leiden, tel. 33355. 9-16177 Opel Rekord Caravan, bouwjaar 1963. Betrouwbare auto. Slechts 1100. Calex Autobedrijf N.V., Kort Gal gewater 14-16, Leiden. Tel. 33355. 9-16176 2 Ford Cortina 1500, zilver grijs. Deze prachtige auto heeft slechts 60.000 km ge reden en komt van eerste eigenaar. Type 1968. Inruil ?n financiering mogelijk. Off Mazda-dealer Calex Auto bedrijf N.V., Kort Galge water 14-16. Leiden, tel. 33355. 9-16175 2 Kreldler Florett en Sparta bromfietsen, de bes te keus! Bij uw dealer, J ■T. v. d. Geest, Pieterskerk gracht 4-6, tel. 21775 (achter Trianontheater) 9-10151 2 Autoshop Anwi, uitlaten met korting en gratis mon tage, Sophiastr. 35, telefoon 43916. 9-10147 2 Te koop: Daf 44 de luxe bouwj. 1968. in staat van nieuw. Heeft 25.000 km ge reden. Vraagprijs 3350,-. Te bevr.Veunsestraatweg 193, Leidschendam. 9-16202 2 Te koop: woonark, met beton casco, z.g.a.n., lengte 16 mtr, breedte' 4 mtr., met vaste ligplaats Geheel ge stoffeerd Tel. 01713 - 3120. 2-15919 2 Fiat 1100 1965. Slaap banken, skaibekleding, ra diaal banden. Fantastisch wa gentje slechts 1250,-. Ga rage De Dijk, Oegstgeester- weg 229, Rijnsburg, telefoon 01718 - 15752. 9-15926 DIVERSEN 2 Wie heeft zondagavond bij de Petruskerk per abuis mijn donkerrode fiets mee genomen, merk Spring-field. Scholier, zeer gedupeerd Gaarne bellen: 01710-25428. cash carry. Oudshoorn, 5-15909 de lak. T.e.a.b. 's avonds na 6 uur, 's-Gravendamseweg 31, tel. 02522-11519, Voorhout. 9-16191 2 Assurantiekantoor biedt aain wegens terugname, en kele schadevrije auto's van le eigenaar, keurig onder houden, alle voor alevering volledige geïnspecteerd door erkende garages. 'Peugeot 204. '68 4650.- 153.. per mnd). Opeis Kadett '66 tot '68 v.a. f 1950,- tot 3950,-, bet. van 100.. p mnd. tot 133,- p. mnd. Fiat 124 '68 3450,- of f 120,- p. mnd. Simca 1301 GLS '67 3650,- of 120,_ p. mnd. V.W. 1600 TL "67 3650,- of 120- p. mnd. Cortdna '67 2550,- of 90- p. mnd. Ford 17 M S, 4-d. '66-'67 2950,. of 100 p. mnd. Simca 1000 GL, mo del '68 2750,- of 95,- p. mnd. Peugeot 404 '66 2650,- of 90- p. mnd. Opel Re kord 1700 caravan '65 f 1950 of 100,- p. mnd. Toren- veldstr. 11. Oegstgeest. tel. 01710-53652. 9-15921 2 Daf 33 1964 mooi gaaf wagentje slechts 1000. Gara ge De Dijk, Oegstgeest er- weg 229, Rijnsburg, telef. 01718-15752. 9-15923 Toyota Crovyn 1966, we motor, 5 km gelopen, kleur beige. Deze pantser wagen kost slechts 3750, 3 maanden garantie. Garage De Dijk. Oegstgeesterweg 229, Rijnsburg, telef. 01718- 15752. 9-15922 2 Krcidler Florett RS. bromfietsen en motoren bij de specialist voor Leiden, J J. v. d. Geest, Pieterskerk- j pacht 4-e, tel. 21775 lach- 3. BMW -00 s ,965 m ter TnanontheaJerl. 9-10153|goed gcpoet3t worde^ radlo 1 boord, geintje 400, loopt opening van onze speelgoed- Haarlemmerstraat 160, Lei den. 5-16109 The old clock, exclusie ve sieraden en kunstvoor werpen. Uw geschenken adres Hoge Woerd 13, dins- Bespaar deze dure maanden honderden gul dens 'door zelfbouw centra le verwarming. Ook sluiten wij het voordelig voor u aan. Voor inlichtingen: Be drijf „Ideaal", Postbus 137 Leiden. Tel. 25942. 2 Voor kamerplanten bloeiende, bonte en groen- blijvende, ook vele exoti sche,, soorten voor het op maken van plantenbakken, voor kamer, kantoor en bedr enz. Dag. verse snijbloemen Moerkerk, Hofweg 6 is uw adres: bloemisterij (laan tje naar Allemansgeest) Voorschoten. tel. 01717- 4481 5-10287 2 Wy verzorgen al uw drukwerk tegen zeer scherp concurrerende prijzen, o.a. visite-, geboorte- en verlo vingskaartjes, huwelijksaan kondigingen en uw zaken- drukwerk, enz. Prima af werking, vlotte bediening. Drukwerkservice HALPA, Haarlemmerstraat 64, tel. 24185. 5-4015 Waas. Spronk Lakenpak- ketservice, 6 lakens, kast- klaar in plastic verpakt., voor 3,40 incl. BTW. Wit te Singel 14, Leiden. jong en 'oud. Gratis folded Dijk" Oegstgeesterweg 229, en proefrit bij uw dealer Rijnsburg, tel. 01718-1575? J. J. v. d. Geest, Pieters- JEE. US' kerkgracht 4-6, tel. 21775 (achter Trianontheater). 9-10152 2 Autoshop Anwi, banden met 30 pet. korting en gratis montage, Sophiastr. 35, tel. 43916. 9-10149 2 Te koop aangeboden: i.z.g.st. z. VW 1500. Kever, met schuifdak. bouwj. 1967. km-stand 77.000. Te bevr.: Weipoortseweg 53, Zoeter woude. 9-345 9-15924 2 Te koop aangeboden: Vauxhall Viva bouwjaar 1965 wegens emigratie. Prijs 800,W- M. v. d. Hoeven, Hoge Rijndijk 113, Zoeter woude, tel. 01710-2G625. 9-16203 2 Let op Toppers van Garage De Dijk 9-15931 2 Trapbckleding. Bekleed zelf uw trap enorm voor delig! Wij nemen de maal en leveren u iedere gew. bekleding, gegarand. pas klaar gesneden af fabriek. Vraagt vrijbl. prijsopgaaf. De Ti appenspecialist. Post bus 59, Voorschoten, telef 01717-5981, na 18 u. 01751- Occasions 3443 5-10280 2 -De Zon" voor uw stome- WÊÊÊrij voor le klas afwerking Fa H J Dieben, Zoeterw 1200 Kever 1963. Singel 23. tel. 21839. Nu ook Prachtwagen. nieuwe ban- Cobetstraat 8V 5-10116 den. nieuw gespoten. Slechts j buis- 1250,-. Garage „De Dijk", j 2» ..Dc Zon" prijs 350,-. W. v. d. Vel-Oegstgeesterweg 229. Rijns- houdwas Fa. H. J. Dieben denweg 24, Leimuiden, Tel. bur, tel. 01718-15752. I 21839. Nu ook Cobetstraat 81. 01721 - 118. 9-40601 9-15925 5-10115 2 ..De Zon" lakenpakkif service. Fa. H. J. Diebi Zoeterwoudsesingel 23, tel 21839. Nu ook Cobetstraat 81 5-10111 Wij drukken letterlij van alles. Specialiteit fa| milie drukwerk. Drukkerij Brero, Middelweg Leiden, teL 44483. 8-10091 2 Ideaal voor de vakantitf pruiken, synthetisch haal f 59,-. Lange halve pruikeq schouderiengte f 79,-. GrotJ sortering. Dameskapsalo} Koetsier, Hogewoerd 21, tel 20560. 5-405 klaar terwijl u wacht, da 94 u., behalve zate dags. Ook iedere maandai en donderdagavond van 7—v uur. Fa. L. A. van Berd1 Henegouwen, SchelpenkaJ 47, Leiden, tel. 20794. 5-40» 2 Hoera, we hebben tel» foon in ons filiaal Noordeir. de 45, hoek Kort Rapenbur en wel hetzelfde numme als in onze zaak Pr. Frede rikstr. 21, n.l. 01710 - 32281 Bloemsierkunst Joop Cram; 5-1518! 2 Paraplu-rep. (ook opvouwbare o.a. Knirps,) ir. validenstokken, wandelstok ken, v. Oerle, Haarl.straa )5 bij de Vrouwensteeg. Re paraties worden alleen de zaak aangenomen, 23458 5-1001 2 Leesbibliotheek Recori Steeds de nieuwste boeke voor het hele gezin. Gee inschrijfkosten. Ook al! stripverhalen. Apotheker: dijk 35. 5-1021 perfect. Naaimachinehandt' Rooijackers, Da Costsi straat 41, Leiden, tel. 3132(1 Adm. de Ruy terlaan 14a| Katwijk, tel. 01718-15844. I 5-102(1 2 Gezinsuitbreiding? O alle merken babyuitzettei kinderwagens, wandelwa gens, commodes, ledikantje wiegen, boxen, kinderstoe len. hebt U 10 Linkanti korting. Vraagt inlichtingec Consumentenorganisatie Lie kanto, Hooigracht 67, Leider telefoon 33914. 2 Dagje Amsterdam. Da: voor uw kopje koffie naa café-restaurant Oud Hollarn N.Z. Burgwal 105, vijf mie van het station. 5-1014 2 Drukkery De Sleutelstai Verlovings-, huwelijks- f geboortekaarten, exclusie' moderne en klassieke model' len. Geboortekaarten ii 24 uur klaar- Nieuwe Rijn 78 Leiden, tel. 25699. 5-405! 2 Kunst- en Antiekhand» T Ooms voor het vakkundi restaureren van al u' schilderstukken, porselein e aardewerk. Ruim 30 jar ervaring. Tevens woning inrichting en het goedkoop' ste adres voor omlijsten platen, foto's enz. Haarlem merstraat 93, Leiden. Tel 26368. 5-1019» ZATERDAG 31 OKTOBER A.S. Bliksemactie in Leiden - Leiderdorp en Oegstgeest Doel voor de Mens in Nood. De knie isfini DAMES- en HERENKLEDING - KINDERKLEDING Alles kunnen wij gebruiken. (Schoenen bij paren aan elkaar) Bestemming voor alle gezindten o.a. in Peru - Madras - Jordanië en verder alle noodgebieden. Wij komen langs tussen 10.00 uur en 2.00 uur. S.V.P. klaar zetten in plasticzakken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1970 | | pagina 14