sparen isbouwen aan geluk WERELDSPAARDAG sa Je kunt er nooit te vroeg mee beginnen... ben je geslaagd, dan krijg je wat extra's als je verloofd bent, ja, dan spaar je dubbel naarmate u opklimt, spaart u gemakkelijker. en het sparen gaat door, bijv. voor een eigen huis Ja, sparen is bouwen aan geluk. Natuurlijk, geluk kunt u niet kopen. Maar sparen helpt u bij de verwezenlijking van de dingen die het leven prettig kunnen maken. Als er zich in het leven minder prettige dingen voordoen - helaas gebeuren die ook - is het zo gemakkelijk om wat achter de hand te hebben. Sparen is zorgen voor morgen. Er zijn vele vormen van sparen, meer misschien dan u denkt. O.a. met fiscale voordelen en met spaarpremies. Vraag daarover uitvoerige inlichtingen. Een briefkaartje aan Wereldspaardag, Antwoordnummer 51, Den Haag is voldoende. dan hebt u later méér dan alleen pensioen kunt u ook wat doen voor uw kleinkinderen ÜC? Publikatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid in samenwerking met de gezamenlijke banken - Bondsspaarbanken, Boerenleenbanken, Raiffeisenbanken, Handelsbanken - Rijkspostspaarbank, Levensverzekeringmaatschappijen, Spaarkassen, Raden van Arbeid (V.O.V.) en Leden van de Effectenbeurs.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1970 | | pagina 10