OPMARS VAN ADO NIET TE STUITEN Van de Kerkhof scherprechter voor Ajax: 1-0 Telstar trok onneembare muur op larry Heynen overhandigde voor de wedstrijd in het Zuiderpark een loeket bloemen aan Theo van der Burch, die voor de 250ste keer het iDO-shirt droeg. Ook het Haagse bestuur bracht bij monde van voorzitter 'houffoer zijn feliciaties over. Als blijk van waardering werden diverse geschenken overhandigd. (Van onze sportredactie) JtSCHEDE es Rijvers had woensdagavond, na het zien van faxFC Basel, zqn taktiek al bepaald. „Het huidige Ajax", zei Rijvers -i verslaan als je. zelf onmiddellijk het initiatief neemt en lkans ziet het tempo te dicteren." Dat Rijvers zijn discipelen aldus had feinstrueerd, bleek al in de eerste minuten. FC Twente ging furieus 'an start en zette Ajax meteen met de rug tegen de muur. Gedurende emaal drie kwartier veranderde het spelbeeld nauwelijks. sop t. Po i. tel 0175 5-105 gel een moment, dat weinigen van e 24.500 toeschouwers in het volle- ig bezette Diekmanstadion nog ge- »ofden in een beslissing ten gunste FC Twente en Ajax middels ertragende acties reeds had blijk egeven met een gelijkspel zeer te- reden te zijn. kreeg Rene van de lerkhof eindelijk de kans, waarop lang vergeefs had geloerd, i Ierssel speelde hem de bal i ideale positie voor de voeten. Van s Kerkhof aarzelde geen moment i Stuy stond volslagen machteloos 'gen het schot, dat hard en hoog in et doel suisde: 1—0. Het magistrale oelpunt betekende een verdiende eloning voor de enorme inzet van Enschedeers. Precies twee jaar adat Ajax in hetzelfde stadion door kenpi q Twente met 51 was „afge- kas )aakt" de weersomstandigheden identiek en de thuisclub geelde, evenals toen, in het voor ongebruikelijke oranje shirt 5-40 ehaalden de Enschedeers hun tri- if, die in cijfers weliswaar minder planl®pectaculair was, maar niet minder itbundig werd gevierd. En daar ook alle reden toe, want FC 'wente kon terugzien óp een uitste- bakke ende wedstrijd, waarin het ontbre- be en van Achterberg en Nagy (beiden >loerr eblesseerd) door een formidabele izet werd gecompenseerd. Ajax erd volledig overklast. Het schiep iest) i'eh gedurende negentig minuten lechts twee reëele kansen, terwijl 5-102®le aanval van FC Twente de ene lOgelijkheid na de andere creëer- Geen meter terwijl Huve, Oranen en De Vries iun respectievelijke tegenstanders Keizer, Swart en Suurendonk geen li ne'er vrijheid gunden, bleven Jeu- "ing, Rene van de Kerkhof en Pahl- >latz ook na de eerste vijftien minu- voortdurende bedreiging stvoo' '00r de Ajaxdefensie, waarin Huls- ienkfi ,0" en Vasovic opvielen door onze- diö ter '."grijpen en slecht plaatsen Bo- 'rda? '^dien had FC Twente in Van der rlnsii |ren e veelbesproken Joban Cruyff groet Twenteverdediger Eddie Achterberg. 41e als herinnering aan Holland Sport »Ön voet in het gipsverband heeft. Vall een speler, die op het midden veld imponeerde door een enorme actieradius. In de 23ste minuut zag het er even somber uit voor de Enschedeers. Oranen, die door enke le uitstekende wedstrijden een vaste plaats als linksback heeft veroverd, verdraaide de rechterknie en moest zich laten vervangen. Het leek een geduchte handicap, want Oranen was tot op dat moment een van de meest opvallende spelers bij Twente geweest. Door enkele omzettingen slaagde Rijvers er echter in de sterkte van zijn ploeg te handhaven. Huve werd linksback en invaller Rooks werd belast met de bewaking van Keizer. FC Twente bleef supe rieur. Slechts een keer werd Ajax voor de pauze gevaarlijk. Dat was na ongeveer een half uur, toen Schrijvers bijna werd verrast door een effectvol afstandschot van Rijn- Dic teren Ook in de tweede helft dicteerde FC Twente het tempo. Rinus Michels die voor de aanval aan Suurendonk de voorkeur had gegeven boven Van Dijk, moest toezien hoe zijn ploeg opnieuw in de verdediging werd ge drongen. Maar wederom bleek hoe veel moeite het FC Twente kostte, doelpunten te maken. Willy van de Kerkhof, die Achterberg niet onver dienstelijk verving, zaaide paniek met enkele goede voorzetten. De tegenacties van Ajax stelden, ook nadat Van Dijk de plaats van Suur endonk had ingenomen, zeer weinig voor. Drost en De Vries ontregelden elke Amsterdamse aanval. Twintig minuten voor het einde ver ving Rijvers Willy van de Kerkhof door Streuer en dat was de beslis sing, die de Twentecoach twee mi nuten later al betreurde toen De Vries geblesseerd raakte. Bij een duel met Van Dijk kreeg De Vries een trap in de kuit. De kramp, die hij na die botsing kreeg, noodzaakte hem het veld een vijftal minuten te verlaten. Omdat invallers niet meer waren toegestaan, keerde De Vries strompelend terug. Hij ging in de voorhoede spelen. Jeuring comple teerde de verdediging. Een serie overtredingen van Neeskens. Rijn- ders en Swart maakten dat toch allesbehalve zachtzinnige duel een grimmige slotfaze kreeg. Die grimmig heid was er de oorzaak van, dat Michels afzag van zijn voornemen Cruijff nog een paar minuten te laten meespelen. Nadat Van Dijk de enige reëele Ajaxkans had gemist door van dichtbij tegen de op de doellijn staande Drost op te schieten, zorgde Rene van de Kerkhof voor de niet meer verwachte apotheose van het boeiende duel door voorberei dend werk van Róoks en Van Iers sel schitterend af te ronden. Eén minuut na Van de Kerkhof's treffer, kwam Pahlplatz bijzonder dicht bij een doelpunt, toen hij na een snelle rush alleen voor Stuy verscheen. Door goed ingrijpen kon de Ajax- doelman echter een grotere achter stand voorkomen. In de laatste mi nuut vestigde Stuy nogmaals de aandacht op zich door een schitte rend schot van Struer niet minder fraai te stoppen. AAD MANSVELD triomfteken door Hans de Bruyn DEN HAAG Hèt gebeurde vlak voor de rust in de zeer boeiende wedstrijd tegen MVV. Harry Heynen, ADO's grimmige en nóg o zo populaire schutter van weleer, draaide doodleuk en verrassend om Weimar heen en verheugde zich al over het idee aan scoren toe te komen. Dat had ie echter gedacht. Aad Mans veld, de man, die elke week zijn stempel drukt op het spectaculaire ADO-succes, haastte zich in de rich ting van de Maastrichtse „rebel" en stelde zich zó op, dat de volle breedte van zijn lichaam de wraak- expeditie van Heynen versperde. Wat niemand daarna verwacht te uiteindelijk is Mansveld mo menteel misschien wel de beste verdediger van ons land, ge- gebeurde toch. In e e n van die onberekenbare momenten, waardoor de MVV'er zijn ver maarde reputatie bijeen schopte, schoot het „renpaard" van MVV langs de verbaasde Haagse aan voerder. Een mogelijkheid kon ADO nog maar van een achter stand afhelpen: Mansveld trok hem aan zijn shirt en Harry Heynen zag zijn illusies verlo ren gaan door de aanblik van ontelbare grassprieten. Dit was hét moment van de waarheid van MW, dat uitein delijk met een nederlaag van 40. Harry Heynen in Maas tricht onzeker van zijn plaats en daar meetellend als een van de „naamlozens, had het er na af loop van de wedstrijd nog over: wJe verwacht, als je eenmaal zo ver bent, natuurlijk 'n reactie. Daar loop ik nu al lang genoeg voor mee in de voetballerij om dat te weten. Maar dit ingrijpen was anders dan anders. Het was zo goed en uitgekookt getimed, dat ik er het volgende moment verbaasd over lag na te denken op het gras". Zijn oordeel over het verhoogde raffinement van Mansveld („twee jaar geleden, toen ik bij ADO nog meedeed. zou hij milder en voorzichtiger zijn geweest") was kenmerkend voor zijn mening over de hele ploeg. „Het succes van het hui dige ADÖ kan, dacht ik, ver klaard worden door de factor raf finement, die vergeleken met het ADO van enkele jaren te rug minstens voor vijftig procent is toegenomen. Het hoge tempo in het spel van ADO en het enthousiasme van de spelers is hetzelfde gebleven. Ik vind het groots wat er nu gebeurt. Al die soesa met Feijenoord en Ajax begint je tenslotte de keel uit te hangen. En ik ben er ook blij om. ADO blijft voor mij altijd een club waar ik een warme sympathie voor koes ter". Deze reactie van de man, die de wedstrijd in Den Haag moest „maken" vanwege zijn reputa tie, maar buiten dat spannende moment voor rust faalde kan van bijzondere betekenis zijn voor ADO. Waar iedereen zo bang voor was, toen de Haagse ploeg de vorige week zo trots als een pauw de troon in de eredivisie beklom, kwam niet uit in de eerste wedstrijd na het glorieuze moment. Integendeel zelfs ADO pakte MW net zo professioneel en onverschrokken aan als alle andere tegenstan ders van dit seizoen. Geen mo ment gaf men het overwicht op het middenveld uit handen en geen moment ook wilde het even op adem komen voor het de volle winst te pakken had. Zo eerzuchtig en onverzettelijk in-opmars waarmaken, dat het niet per vergissing of door een overvloedige hoeveelheid fortuin aan de leiding was gekomen. Het laaiend enthousiaste pu bliek speelde het elftal van „psycholoog" Jezek daarbij in de kaart. Achttienduizend toe schouwers bouwden een ware „sfeermakersreputatie" op door 't Zuiderpark te hullen in een Europa Cupstemming. Het minste of het geringste, waarin ADO uitblonk, bracht de meeste aanwezigen al in een stadium van opwinding. Jammer is al leen, dat er nog geen clublied zoals FC Twente, Feijenoord en Ajax op het hoogtepunt van hun roem kenden bestaat waarmee zich de geestdrift van het publiek kan ontladen. Wel licht een goeie tip voor een inventieve tekstschrijver. De triomf van 40. waarvoor het vertrouwen in ADO gisteren werd opgekrukt voor de rest van ons land, is niet zo ge makkelijk tot stand gekomen als de cijfers misschien doen vermoeden. Tot de tweede helft hadden de Hagenaars wel een overrompelend overwicht. Ten minste waren zij veel sterker. Maar afgezien van het eerste kwartier, toen de zich weer zeer goed aanpassende Harald Berg en Piet de Zoete dicht bij een treffer kwamen, doemde er geen al te moeilijk werk op voor de Maastrichtse doelman Korver. Of het zou dat ene mo ment moeten zijn, waarna de jubilerende verdediger Theo van der Burch zijn penetratie voltrooide met een fraaie voor zet. Lex Schoenmaker, die de laatste weken met een opval lende regelmaat van de klok scoort, liet de bal rustig op de zijkant van zijn rechterschoen „ploffen". Na een beheerst boog- balletje, zou de bal zonder twij- had gestaan. „ADO" zei trainer Jezek nader hand, „heeft voor de rust de fout gemaakt de bal op het mid denveld te lang vast te houden en de aanvallen voortdurend door het centrum op te zetten. Ik vond ze ook te weinig aggres- sief in het strafschopgebied". Een donderspeech van de Tsjech, die geen twijfel liet hoe hij dacht over de weinig pro- duktieve prestatie van ADO, sorteerde na de rust het wense lijk effect. Couperus week uit naar de zijlijn, waardoor er ruimte ontstond voor meer in ventieve aanvallers. Daarna bleken de combinaties tussen Schoenmaker en Berg verras sende resultaten op te leveren. Door van tevoren precies aan te voelen waar de ander staat, werd de basis gelegd voor het eerste doelpunt. Een verre in- worp deed de bal bij Schoenma ker belanden, die met de rug naar Berg toestond. Na een on verklaarbare manoeuvre wist hij hen toch te bereiken. Een droge knal bracht de stand daarna op 10. De ban was gebroken. ADO de marreerde onbezorgd verder. MW moest door deze achter stand risico's gaan nemen en verving Hoenen daarna door de offensief sterker spelende Bro- kamp. Maar aan alle onzeker heid kwam een einde, toen Berg eerst langs Herben gleed en vervolgens Schoenmaaker toe stond zijn doelpuntentotaal op te voeren. De uitsterse rust en on voorstelbare beheersing waren kenmerkend voor deze tweede „afstraffing" van de middag. MW was definitief aangesla gen. En dat was de rest van de wedstrijd duidelijk te merken. ADO ïeefdi toen Berg 'deelde daarna ook i spel met Schoenmaker trlom- de feestvreugde door MW-doel (3—0) en Piet de stilstand kwam (4—0). Doelman Körvcr stompt dc bal weg voor Lex Schoenmaker kan inkoppen. Quadackers en de Pool Szefer volgen deze actie op VELSEN Drie spelers van Telstar werden gisteren op Schoonenberg in het bijzonder bejubeld door de volgepakte tribunes: Paul van der Meeren, Fred André en Monne de Wit. De eerste vanwege zijn formidabel doelverdedigen, André voor zijn onverzettelijkheid in de Velser defensie en De Wit om zijn doelpunt, dat voor Feijenoord de eerste competitienederlaag (10) door Frank Werkman van dit seizoen betekende. Feijenoord, vrijwel elke week geconfronteerd met een verdedigend ingestelde tegenstander, maar hierop tot nu toe steeds een passend antwoord vindend met uitzondering van het Europa Cupduel tegen UT Arad heeft Telstar niet van repliek kunnen dienen. Trainer Jan Rab van de Velsenaren had Fred André, die na ?ijn drievoudige uitschieter tegen Haarlem ook vorige week in de spits opereerde tegen FC Utrecht, naar achteren gehaald. In de verdediging was de lange André een (te) groot struikelblok voor de Rotterdamse aanval. André heerste in de lucht, werkte de bal uit elke mogelijke stand weg en bracht hiermee de Feijenoordaanvalslinie tot wanhoop. Ook nadat Happel de erkende nood greep had toegepast, 't „invallersduo" Van Daele en Boskamp te laten op draven, voor wie Laseroms en Wery, 't veld moesten ruimen, bleef de Velsen- se muur overeind. Toch zou deze barri cade zijn genomen als Van der Mee ren niet enige loeren voortreffelijk had ingegrepen. Twee keer voorkwam hij een zeker doelpunt. In de eerste helft verijdelde de Velser doel man een doelpoging van Van Hane- gem, die van grote afstand de linker bovenhoek onder vuur nam en na de hervatting verwerkte hij op miracu leuze wijze een door Rinus Israel op hetzelfde doelvlak gerichte kopbal tot hoekschop. Niet perfect Van der Meeren was de gevierde red der, De Wit de onder toejuichingen bedolven schutter. Vier minuten na de pauze, toen de Rotterdamse buiten- spelval althans in de ogen van scheidsrechter Keizer uit Volendam niet perfect dichtklapte, stormde De Wit op een dieptepass van Stanic al leen in de richting van Treijtel. Met Israel op zijn hielen schoot De Wit gehaast en onzuiver in. De bal stuitte van het lichaam van Treijtel weer voor de voeten van de Velser aanval ler die in tweede instantie wel doeltref fend uithaalde. Driftig beende heel Feijenoord op de rechtspreker af. Boze vuisten werden geheven, maar Keizer bleef bij zijn eerste beslissing: een doelpunt voor Telstar. Later verklaarde Keizer zijn beweegredenen. „Mijn grensrechter vlagde wel op het moment d3t De Wit de val kreeg, maar hij deed dit voor een overtreding van een Feijenoorder. Ik paste de voordeelregel toe, waar door De Wit kon doorgaan. Het was zeker geen buitenspel, wat sommigen misschien hebben gedacht toen ze za gen dat de grensrechter een teken gaf. Het gaf me op dat moment vol doening dat ik de voordeelregel had toegepast waardoor 't doelpunt viel. Ik zou bij een dubieus geval zeker mijn grensrechter hebben geraadpleeg, ik ben geen boeman, ik ben zelfs bereid op verzoek van spelers naar mijn linesman toe te gaan, maar er bestond hier geen enkele twijfel." Hand en tand Na deze aanvechtbare beslis sing van Keizer dreigde de ontmoeting hem enigszins uit de hand te lopen. Het duel, dat zich voor de rust al had gekenmerkt door enige incidenten, werd grimmiger. Telstar verdedigde zich met hand en tand en de pogingen van Feijenoord om de. ditmaal groene, Telstarmuur te door boren werden steeds rommeliger. Met hoge voorzetten trachtten de Rotter- dammers succes te hebben, maar An dré, gesecondeerd door Van Wijngaar- de. Zwaan en Driessen, smoorde al deze pogingen. Feijenoord raakte geïrriteerd. Al voor de pauze kwam dit Theo Laseroms op een notering in het boekje te staan. nadat hij Kort, zonder dat er een bal in de buurt was, had nagetrapt. „Het is een officiële waarschuwing wegens het trappen naar een tegenstander", deelde scheidsrechter Keizer na afloop mee. Ik heb Laseroms er niet uitge stuurd, omdat ik 't feit zelf niet gecon- W'im van Hanegem bijt niet in de pols van doelman Van der Meeren, zoals lijkt, maar probeert de bal te koppen. De vuist van de Telstardoelman verstoort echter de aspiraties van de Feijenoorder. stateerd heb. Keizer „bekeurde" Lase roms pas nadat hij er door zijn grens rechter op attent was gemaakt. „Ik heb Laseroms in de rust ook bij me geroepen en het hem meegedeeld." zei Keizer. Theo Laseroms bleek ech ter niet op de hoogte van de officiële omschrijving van zijn overtreding. „In de rust moest ik bij Keizer komen. Hij vertelde me toen, dat ik opgeschreven wegens ruw spel. Later maakte hij er wegens natrappen Ik weet nu niet meer wat het is." Van Daele en Boskamp, twintig nuten na rust ingezet, konden het recht niet doen zegevieren. Het Rot terdamse overwicht, dat vanaf de twintigste minuut van de eerste helft de periode daarvoor had Feijenoord zich enigszins nonchalant over grasmat bewogen ontstond, leyerde wel een handvol doelrijpe kancei maar geen treffers. Telstar was zelfs nog gevaarlijk bij enige snelle tegen stoten. Daarbij bleek Tjeert Kort, die de taak van stoorzender van André had overgenomen, echter niet wend baar genoeg om ervan te profiteren. „Ik heb Kort in de rust opgedragen om wat meer op de vleugels te gaan zwerven waardoor hij een tegenstan der kon bezighouden" zei een lakonieke Jan Rab na afloop. Stanic moest Van Duivenbode aan het werk houden, dat deze niet mee kon oprukken. Wel, dat is voortreffelijk gelukt." Eerst Laseroms en later Jansen had den inderdaad hun handen vol Kort. Maar herhaaldelijk trapte Telstaraanvaller in de buitenspelval, die de Rotterdammers meestentijds met succes openzetten. Enige keren ontstonden hieruit echter zeer ge lijke situaties en tenslotte het enige doelpunt. Vergeefs heeft Feijenoord hierna storm gelopen. Telstar bleef met succes overeind waardoor de Vel senaren triomfantelijk het veld kon den verlaten. Berustend Ernst Happel toverde nog een grij: te voorschijn terwijl enkele spelers van zijn team met een nors gezicht de kleedkamer verlieten. „Elke week krijg je zo'n tegenstander, die zich voor eigen doel ingraaft met negen man", zei hij berustend. „Daar ga je een keer tegen onderdoor." Toch zag Happel bij de tegenstander nog wel een positief punt. „Doelman Van der Meeren was zeer goed. Hij heeft de zege voor Telstar gered. Happels collega Rab was heel opgewekter. ..Deze zege telt voo dubbel. Na het verlies tegen FC Utrecht van vorige week is deze zege een extra-meevaller. Feijenoord heeft tempoloos gespeeld en zij hebben ach ter zeer goed gedekt. Ik ben tevreden over alle spelers." Om het geld DE wegen van de K.N.VJJ. zijn meer dan eens wonderlijk. Er stond voor de 28e oktober een aantrekkelijk duel op het programma: AJD.O. tegen het Roemeense nationale elftal. Om des keizers baard want het ging de Roe menen alleen om een oefenpartU. Op 2 december speelt het Nederlands elftal tegen Roemenië. Om des keizers baard want ook hier staat niets op het spel. Jawel, toch, dc kas van de K.N.V.B. Mocht het opzienbarende en attractief spelende A.D.O. van de Roemenen winnen, of zouden die Roemenen een minder glanzende vertoning weggeven, dan zou dat het aantal bezoekers ruim een maand later kunnen beïnvloeden, aldus de lezing van de K.N.V.B. En omwille van de financiën van de niet straatarme bond wordt Den Haag en verre omgeving een aantrekkelijk duel onthouden en A.D.O. de kans op inter nationaal contact dat de ploeg (nog) te zeer ontbeert. Recept pRUYFF huilt. Cruyff lacht. Nog geen week nadat zijn voorzitter „tussen de regels door" had gezegd: we laten Cruyff voorlopig in zijn sop gaar koken, voelde hl) eensklaps geen pijn meer. Maanden hebben artsen aan hem ge sleuteld, de pUn bleef. Jaap van Fraag heeft, wellicht onbewust, een sterk psychologisch staaltje geleverd door in het openbaar zijn vedette te laten vallen, door hem althans niet in be scherming te nemen. Het recept-Van Praag heeft een wonderbaarlijke uit werking gehad. Misschien heeft zijn opmerking dat de premies voor Europa Cupwedstrijden niet aan Cruyff ten goede zouden komen hieraan eveneens meegewerkt. Want het is niet alleen Crnyff. ook Crnyff Prins houdt niet bruiloften" van Ko Prins, de routinier van MVV. die toch al niet in een al te beste stemming naar Den Haag was gekomen, stond al te mopperen toen de wedstrijd nog moest be ginnen. „Het lijkt wel een boe renbruiloft, die huldiging van Theo van der Burch. Waarom doet men zoiets niet In besloten kring?". Zijn onbegrijpelijke er gernis nam nog meer toe toen de bal aan het rollen was gebracht

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1970 | | pagina 9