voor f5012,- ruim 125 km/u. TELEFOONTJES Direkt leverbaar: Fiat's meest verkochte auto 30 woorden slechts ƒ2.10 LEIDSE COURANT MAANDAG 26 OKTOBER 1! exclusief 4 B.T.W. PERSONEEL aangeboden 7 Aannemer. Let op! Be hoed u voor de winter. Laat uw pannendaken of mastiek en zinkdaken repareren of vernieuwen. Ook tevens voor al uw verbouwingen en onderhoudswerk. Alleen bij ons volledige garantie, tel. 01710-20582 of 23695. 7-10279 PERSONEEL gevraagd TE HUUR aangeboden 3 Feest-, toneel-, cabaret avonden, Antonius Clubhuis. Lange Mare 41-43. Inlich tingen dagelijks. Tel. 31626 8-10192 3 Bruiloften, diners, koffie tafels. lunches. Inlichtingen dagelijks Antonius Clubhuis Lange Mare 41-43, tel. 31626 8-10191 2 Gevraagd jong actief meisje voor zuivel- levensmiddelenbedrijf. Van Schie, Tomatenstr. 1 Leiden. Tel. 24589. 1- 2 Melk- en kruideniers' handel B. v. Velsen, vraagt winkelmeisje voor hele da gen, Leidseweg 147, Voor schoten, tel. 01717-2320. 1-9937 2 Als bijverdienste of Hoofdberoep hebben wij veel werk voor u, o.a. huis werk. Inl. N. Vink, Postbus 48, Noordwijk. Antwoord- zegel insluiten. 1-15875 2 Gevraagd lief en zelf standig meisje in gezin met 3 kinderen, waarvai moeder buitenshuis werkt. Meerdere hulp aanwezig. Mevr. van Zuiden, Karei Doormanlaan 27, O geest, na 19.00 uur, telef. 51205. 1-: 2 Ons herenniodemagazjjn in het Centrum van de stad vraagt direkt een verkoo- per voor de afdeling Heren- sportkleding, Juniorkleding Prettige werkkring. Goede salariëring, toekomst mo gelijkheden. Heeft u Inte resse, tel. 01710-31747. Hr. Brand. Peek en Cloppen- burg N.V., Breestraat 78, Leiden. 1-15872 2 N.V. P. Clos en Leem bruggen vraagt een onder- houds timmerman voor vol ledig dienstverband of enkele dagen per week. Soil, telef. onder no. 01710-23141, afd. personeelszaken. 1-10285 2 Bijverdiensten: thuis werk, o.a. vouwen, plakken, schrijven,, sorteren, enz Werk wordt ook zelf door ons geleverd! Inlichtingen (postzegel insluiten): Firma Metalon, postbus 511, 's-Her- togenbosch. 1-10286 2 Wij kunnen meisjes plaatsen. Aanmelden: Was serij Nooitgedacht, v. d. Valk Boumanveg 184, Leiderdorp. 1-15787 3 Gevr.: een verkoopster, liefst met ervaring, fa. W Noordermeer en Zn., voor manifacturen, woningtextiel en babyartikelen, Hoofdstr. 267, Sasenheim. Tel. 02522- 11606. 1-15786 2 Wasserij de Arend annex Wassalons, Herensingel 27, Leiden, tel. 22084, vr. voor de chemische afd. net zelfstan dig meisje. 1-15189 2 Gevr. 2 nette meisjes van 16 jaar voor licht, schoon werk. Verpakkingsindustrie v. d. Meulen, Oude Rijn 36, Leiden. 1-15764 i'SGevraagd zelfst. hulp in de huishouding van half 9 tot 3 uur. Mevr. Sassen, Maredljk 45, Leiden. Telef. 24412. 1-15853 2 Mevr. Swart vraagt een nette huishoudelijke hulp voor halve dagen in een ge zin met schoolgaande kin deren. Lange Mare 104A, Leiden. Tel; 23827, na 6.00 uur tel. 32538. 1-15855 2 Ons herenmodemagazijn in het centrum van de stad vraagt wegens huwelijk van de huidige medewerkster 'n vriendelijke, accurate en pientere cassière voor onze hoofdcassa. Prettige werk kring. Goede salariëring. Heeft U interesse, telef. 01710-31747, Heer Brand. Peek Cloppenburg N.V., Breestraat 78, Leiden. 1-15852 2 Gevraagd in studenten huis (jongens), Plantsoen 47-49, een werkster voor 2 halve dagen p. week om. samen met onze andere werkster het huis schoon to houden. Aanmelden en In lichtingen bij de beheerder R. Gobits. 1-15849 TE KOOP aangeboden 3 Aangeboden wegens ver bouwing complete badkamer- inventaris, geheel in goede staat. Prijs in overleg te re gelen. Te bevr. Noorderhem- weg 12, Roelofarendsveen. 2-4035 3 Kopvlees voor de hond 0,40 per halve kilogram, bij aankoop van 1 kilo pens Alleen met inlevering deze advertentie. Uitsluitend verkrijgbaar in onderstaan de speciaal zaken. Fa. Rob bers Haven, Fa. De Kuiver Kempenaerstraat, Vogelaar N.V. Hogewoerd, Fa. Den Holder Jan Vossensteeg, Fa. Van Hoven Diamantplein (Morskwartier). Alles goed gekeurd door keuringsdienst. 2-10289 Fiat 850 is de vitale favoriet. Vele duizenden kozen déze auto na grondig vergelijk om z'n prijs, capaciteit en comtort. Behalve de prijs van f. 5.012,— is er namelijk niets gering aan deze wagen. Een telle 37 pk motor stuwt de 850 met een top van ruim 125 km/u over de weg met een rustgevende wegver- knochtheid. Driftig optrekken en pittig inhalen zijn karakterisktiek voor deze vitale Italiaan. Vier personen hebben ruim de ruimte. Hun bagage ook. En aan de nappaf lex bekleding en aan de accessoires ziet men de puntgave afwerking. Bovendien is de Fiat 850 zuinig met benzine, belasting en beurten. Waarom dacht u dat dit de meest verkochte Fiat is? En waarom zou ook 0 niet die bewijsleverende proefrit maken? Eventjes technisch: Motor: 4 cyl.,37 Din-PK, topsnelheid 125 km/u, gesloten koelsysteem, pittige acceleratie, onafhankelijk geveerde wielen, hercirculatie van uitlaatgassen tegen luchtverontreiniging, zelfdragende carrosserie, draaicirkel 9,90 m. Fiat 850E f4.475,-incl. BTW f 5.012,-. Fiat 850E special f4.950,- incl. BTW f5.544,- 2* Te koop aangeboden: Olielampen (hangend en staand), klokken Staartklok en staande klok), 's avonds na 8 Valkenburgseweg 76, Val kenburg (Z.H.) Haagsche Schouw. Tel. 01710-31452. 3 Gebroken ruiten, glas- in-lood reparaties worden door mij met spoed hersteld. Ook levering van ventila toren Glasreparatiebedrijf Galjaard, De Sitter- laan 76. tel. 01710-32916. 2-10288 3? Morsbewoners let op! thans bij ons verkrijgbaar vlees voor de hond. Zie ad vertentie elders in dit blad. Fa Van Hoven, Diamant plein 55. 2-10290 3 Halkroontje. Massief ge goten koperen 5 arms kaar senkroontje, compleet met 50 cm ketttmg, Getrouwe copie van 17e eeuws model, mooi afgewerkt, 57,50, J C. Ruiten, antiquair-juwe lier, Kort Rapenburg 12, Leiden. 2-326 2 Wandklokken, royale keuze en... prettige prijzen. Zaanlanders 110,-, 169.- 189,-, 214,-. Schippertjes Sailanders-min. Staartklok ken - Wandklokken met bat terij-uurwerk. Vakkundige voorlichting 100% garan tie. Uurwerkkliniek Gort huls, alléén Lage RQndqk 8. 2 Hang-legkasten, linnen kasten, wandstelmeubelen, keukenkasten, keukens, slaapkamers en bureaus. Enorme sortering. Ultra Modern! Niet duur! De Kastenspecialis, Hoogland- sche Kerkgracht 47-49, Led den, Tel. 01710-33078. 2-10039 Heugafelttegels. Alle kleuren direct leverbaar, 5 jaar garantie. Gemakke lijk te leggen. Tijdelijk Stan- leymes cadeau bij aankoop min. 20 tegels. Smits Woninginrichting, Mare 98. Vrouwensteeg 9, tel 77554. 2-10189 2* Nw. diepvriezers, licht beschadigd Inh. maten: 200 l.t 425,-; 300 1. 590,-; 420 1. f 790,-; 600 l. 999,-. Prij- zijn incl. BTW, 5 jaai garantie. Ook geschikt om in te vriezen d.m.v. in\ schakelaar Thuisbezorgd Indien afgehaald 5% korting Weber Koeltechniek. Leider dorp, tel. 01710-31726, Ber- nardstraat 12 2-10017 Imp. Leonard Lang N.V. Europaweg 212, Apeldoorn, Tel. 05760-33535 FIAT-AGENT KOREVAARGARAGE NV Korevaarstraat 19-43 Tel. 01710-42146 Katwijk aan Zee: Garage „SEINPOST" A. Kuyt, Showroom Nassaudreef 38 Tel. 01718-71644 Drieplassenweg 7, Tel. 01718-13014 Alphen a.d. Rijn: AUTO BAAT N.V. Van Foreestlaan 17 Tel. 01720-3841 Firma GEBR. HUISMAN NOORDWIJK VOORHOUT Autobedrijf Mm Golfweg 19, tel. 01719-4145 !NS( H Aj ax- kans tel 02532 - H488 AUTO'S EN MOTOREN 2» Opel Record 1700 1964 4 versnellingen, cocosmat- ten, nieuwe banden. Bijzon- mooi ƒ1650,-, 3 mnd. garantie. Inruil mogelijk. Gevaks autohandel, Leven daal 113, tel. 32972. 9-15902 2 VAV. 1600 TL '67, kleur beige; km stand 78.000 met schuifdak en ANWB Gar. Ie aanbet. 1700,-. Auto mobielbedrijf Kamsteeg Ge versstraat 30, Oegstgeest Tel. 01710-51940. 9-1 2 V.W. 1500 S variant prima panden en motor; ve uitlaat ƒ1475,-. In ruil mogelijk. Gevaks auto handel, Levendaal 113, tel. 32972. 9-15903 2 Autofinanciering. Klaar geld in uw handen binnen dag voor nieuwe en ge bruikte auto's. Ook op za terdag geopend. Ass. kam;. Beijk, Essenlaan 2, Sassen- heim. Tel. 02522-13355. 9-4030 Vouwdeuren al 39.50. Plastic dakgoten mei buizen en toebehoren uil voorraad leverbaar. Doe hel zelf shop. Het Houtcentrum Levendaa] 139 Tel. 21367 2-10007 2 Aangeb. Telefnnken-t.v, volledige garantie. Tevens Philips-t.v. meubel iets bijzonders. Grundig tv.- meubel; Dualtype HS 11 F 10 stereo pick-up f watt met boxen. F.M. Ste- Philips radio met galming. Pasteurstraat 4A Leiden. 9-342 2 Nette jongeman gevr. ter opleiding in ons bedrijf Kaarsenfabriek Fa. A. P. Pa pot Warmond. Tel. 01711 2368. 1-15845 2 Werkster gevraagd voor 2 of 3 ochtenden per week. Zwagermanweg 19, Voor schoten (Bij de Karei Door manlaan) Tel 01717-6700. 1-15847 Onroerende goederen 2 Nabjj bewoonde wereld goed weiland of bouwgrond te koop, minimaal 41/s ha. Prijzen vanaf 6750,per bunder. Inl. 01717-4523. b.g.g. 5599. 2 Te koop volière inet 7 parkieten. J. Wijsman, Noordeinde 96, Roelofa rendsveen, tel. 01713-2297. LESSEN 2 Voor 8,50 per les krjjgt U een vakkundige rijoplei ding in VW 1300 bij auto rijschool „Ada", Laan van Oostergeest 3, Warmond Tel. 01711—2678. 12-10258 2 10 AutorijlesseD voor f 47,50 Vervolg- en losse lessen 8,- (BTW inbegre pen) Gratis V W foto-i structieboek Autorijschool combinatie „De Centrale" Aanmeldingsadres; Mors* straat 36, Leiden, tel ■>2503; Alphen aan den Rijn Hoofdstraat 257. tel 3752 2 Autoverzekering. Verze keringsbewijs met event, groene kaart, klaar terwijl u wacht Verzekering auto's tot 15 j. oud zonder keuring Ass. kant. Beijk, Essenlaan 2, Sassenheim, tel. 02522- 13355. Ook op zaterdag ge opend. 9-4029 2 Fiat 125 '68 nov. kleur wit; km stand 34.000; le aanbet. 1500.-. Automo bielbedrijf Kamsteeg, Ge versstraat 30, Oegstgeest. Tel. 01710-51940. 9-10293 2 V.W. Kleinbus '68, kleur beige; km stand 62.000, uit eigen beheer; le aanbet. 2400,-. Automobielbedrijf KamsteegL Geversstraat 30 Oegstgeest. Telefoon 01710- 51940. 9-10299 2 VAV. 1600 Variant '69 kleur beige; km stand 35.000 zeer goed onder houden; le aanbet. ƒ2200,- Automobielbedrijf Kam steeg, Geversstr. 30. Oegst geest. Tel. 01710-51940 2 V.W. 1200 '68 kleur blauw; km stand 19.000 als nieuw; le aanbet. 1100 Automobielbedrijf Kam steeg, Geversstraat 30, Oegstgeest. Tel. 01710- 51940. 9-4006 2 Auto's! Auto's! Auto's! Zonder aanbetaling. Kijk en vergelijk: Fiat 125 km. st. 58000 met ANWB raport ƒ3950,-; Ford Taunus 12M 1967 le eigenaar 3250,-; Fiat 124 1067 le eigenaar vanaf 2650,-; NSU prima eigenaar 33000 km 2350. Let op Lage Mors- weg 67 bij v. d. Berg zijn de auto's goedkope.r. DAT5UN dealer AUTOBEDRIJF BROERTJES SASSENHEIM 02522-12921 2 Fiat 500 Combi b.j. 1966 1150,-; Ford Cortina b.j. 1965 1250.-; Simca 1500 b.j. 1964 1275,-. Inruil en financiering mogelijk. Era des, Prinsenstraat 43a, Lei den. Tel. 0171043783. 9-340 2 V.W. 1500 sportomatic '69; kleur groen; km stand 24.000, voor sportief auto rijden; le aanbet. ƒ1700,- Automobielbedrijf Kam- Geversstr. 30, Oegst geest. Tel. 01710-51940. 9-10301 V.W. 1200 '67; kleur rood; km stand 42.000; le aanbet. 1200,-. Automo bielbedrijf Kamsteeg, Ge- versstraat 30, Oegst^ Tel. 01710-51940. 9-0400 48.000 met schuifdak; le aanbet. 2400,-. Automo bielbedrijf Kamsteeg, Ge versstraat 30, Oegstgeest. Tel. 01710-51940. 9-04001 2 VAV. 1300 '66, kleur: 2 VAV. 1500 '68 met zwart; km stand 75.000 met schuifdak; kleur beige; km schuifdak in prima staat; stand 68.000; le aanbet. le aanbet 800,-. Automo bielbedrijf Kamsteeg, Ge versstraat 30, Oegstgeest. Tel. 01710-51940. 9-10294 2 Ford Cortina '67, kleur blauw; km stand 54.000 verkeert in prima staat; .e aanbet. 1100,-. Automo bielbedrijf Kamsteeg, Ge versstraat 30, Oegstgeest. Tel. 01710-51940. 9-10295 VAV. 1600 Ponton '67 met schuifdak; kleur wit; km stand 70.000; le aanbet. 1400,-. Automobielbedrijf kamsteeg, Geversstraat 30 Oegstgeest. Telefoon 01710- 51940. 9-10296 2 Opel Rekord 1700, nov, kleur blauw; km stand 37.000; le aanbet. 1900, Automobielbedrijf Kam steeg, Geversstr. 30. Oegst geest. Tel. 01710-51940. 9-10297 2 Aangeb.: 15.000 ton kinstokjes 4 voet lengte H. A. v. Klink. Flo rawég 48, Roelofarendsveen 12-10106 I Tel. 01713—2654. 9-40071 gelijk 1550,-. Automobielbedrijf Kamsteeg, Geversstraat Oegstgeest. Telefoon 01710- 51940. 9-4002 2 Daf '68, kleur rood km stand 68.000le aanbet. 1400,-. Automobielbedrijf Kamsteeg, Geversstraat 30 Oegstgeest. Telefoon 01710- 51940. 9-4003 2 V.W. 1300 '69, kleur blauw; km stand 70.000; uit eigen beheer; le aanbet. 1300,- Automobielbedrijf Kamsteeg, Geversstraat 30 Oegstgeest:. Telefoon 01710- 51940. 9-4004 2 VAV. 1300 '68 type '69 kleur wit; km stand 53000; zeer goed onderhouden: le aanbet. 1150,- Automo bielbedrijf Kamsteeg, Ge versstraat 30, Oegstgeest. Tel. 01710-51940. 9-4005 2 Wegens omstandigheden aangeboden Opel Kadett, modrl 1966 eerste eigenaar plm. 55.000 km. Prima ■staat. Tel. 53412 (Fin. mo- 9-335 2 Auto's! Auto's! Auto' Ford Taunus 12M 1965 le eigenaar 1850Fiat 600 model 1966 ƒ1000,-; Fiat 1500 schuifdak slaapban ken 1964 ƒ1000,-; BMW '63 model 700 250,-; Ford Zepler 1963 ƒ100,-; Fiat 850 model 1966 1350. Fin. zonder aanbetaling. P. L. v. d. Berg, Lage Morsweg 67. Kijk en vergelijk. 9-335 2 Te koop alle soorten ax hangwagens vanaf 375, Te bevragen: Warmonder- weg 31. Sassenheim, Telef. 02522-12099. 9-4014 2 Opel Rekord b.j. 1963, prijs 650,-; Opel Rekord b.j. 1960 ƒ150,-; Fiat 500 combi, b.j. 1964 750,-. in ruil mogelijk. Erades, Prin senstraat 43a, Leiden. Tel. 0171043783. -9-340 2 Opel-Kapitan de Luxe b. j. 1963 o.a. voorzien van schuifdak, slaapstoelen en trekhaak enz. prijs 750,-. Ford Cortina b.j. 1964 met nieuwe banden 750,- At- jehstraat 53a (Kooi), Lei den, ztjstraat Sumatrastr. 9-340 2 Scaidia, type 1967 met slaapstoelen schijnwerpers benz. 1 12, geen olie- verbruik. Prijs 1750,-. At- jehstraat 53a (Kooi), Lei den zijstraat Sumatrastraar. 9-340 2 Ford Taunus 12 M T.S. b.j. 1964 ƒ975,-; DKW F 11 b.j. 1964 ƒ1275,-; Fiat 500 combi b.j. 1964 750,- OpeJ 1963 650,- Erades. Prin senstraat 43a, Leiden. Tel. 01710—43783. 9-340 2 Peugeot 404 b.j. 1964 1950,- Peugeot 404 b.j. 1965 2450,-; Opel Rekord b.j. 1964 1850,-. Inruil en financiering mogelijk, Era des, Prinsenstraat 43a, Lei den. Tel. 01710—43783, 9-340 2 Auto Heemskerk Occa sions. Ruime keuze Bovag- garantie, iedere keuring mo gelijk. Rijksweg Amsterdam- Rotterdam aan afrit Kaag- dorp/R'arendiSveen, telefoon 01713-2866. 9-10187 □ATSUN dealer AUTOBEDRIJF BROERTJES SASSENHEIM 02522-12921 2 Gevraagd: tegen contant geld kunt u uw auto direct aan ons verkopen, mits deze schadevrij en niet ouder dan 1966 is. Auto Heemskerk, tel. 01713 - 2866. 9-10183 3 2 VW's '65 1750,-, l VW '66 pr. 2350,-, 1 VW '68 pr- f 3250,-. 1 Fiat 600 D '67 pr. 2350,-. 1 Fiat 600 D '68 pr. 2650,-, 1 Fiat 1100 familiaal '68 pr. 2750,-, 1 Renault 4 L de luxe '6 3175,-, 1 Citroën D.! Pallas '67 pr. 4750,-. 1 Ci troën 1 D '68 pr. 6550,-, 1 Vauxhall Cresta de luxe met schuifdak, radio leren bekleding pr, 2650,-, 1 Morris 1000 de luxe '68 pr 3850,- Financiering moge lijk. Menken, Oude Vest 101, Leiden, tel. 40277. 9-15768 2 NSU Prinz 1963 vo doe-het-zelver, door inruil slechts 100.-. Auto Heems kerk, v. Alkemadelaan 2 Roelofarendsveen, tel. 01713 .9-15772 3 Auto's uitzoeken 150,- t/m 3250,- Keuze uit 20 stuks, b.j. v.a. t/m 1967. Inruil, financie ring mogelijk. Autohandel Erades, Prinsenstraat 43A Leiden, Tel. 01710-43783. 9-10229 2 T© koop: Taunus 12M combinatie wagen 1967, ƒ1450,-; Taunus 17M Su per 1963 ƒ550,-; Fiat 60C D 1963 575,-; Opel Admi ral 1965 ƒ1950,-. Autohan del Jachtlust, Warmonder- weg 31, Sassenheim. Ge opend van 9-5 uur en zater- gesloten. 9-4 t 9-15850 2 Te koop aangeboden: een Opel Kaptein, b.j. '64-'65 Schneider, Roversbroekdijk, Lisse. 9-10277 2 Komt kennismaken met de allernieuwste mod. Peu geot uw adres met de mees te serv Motor Home Water toren, Hoge Rijndiik 184. tel. 24963, L. de Wit. 9-15190 2 Te koop aangeb. NSU Prinz, b.j. '64, kl wit, t.e-a.b. Te bevr.: Clematislaan 45. Oegstgeest 9-15760 2 Simca 1500 1965, le aan bet. f 300,-, rest f 45,- p mnd. Auto Heemskerk, v Alkemadelaan 2, R'arends- tel 01713-2866. 9-15770 2 Austin Glider 1965, don ker groen met radio, le aan bet- 500,-, eest 65,- p. mnd Auto Heemskerk. Al kemadelaan 1, R'arendsveen tel. 01713-2866- 9-15769 2 Wartbnrg 1963 vo< doe-het-zelver. door inruil slechts 50.Auto Heems kerk, v. Alkemadelaan 2, Roelofarendsveen, tel. 01713- 2866. 9-15773 2 Volkswagen, bestelwagen met ramen, licht grijs Bouwj 1965. Inruil en finan ciering mogelijk. Pracht auto Calex Automobielbedr. N.V Kort Galgewater 14-16, Lei den. 9-15774 Morris Glider (1100), bouwjaar 1964, donkerrood Sledhts 1250.— Calex Autobedrijf N.V., Kort Galgewater 14-16, Leiden, tel. 33355. Dagelijks geopend 3 9 tot 21 uur. Zaterdags zondags van 9 tot 18 9-15775 3 NSU Prinz 4, type 1966. Deze zuinige, rode auto kun- wij u zeer gunstig bieden Aanbet. ong. 600.— Calex Automobielbedr. N.V Kort Galgewater 14-16, Lei den. tel. 33355. 9-157^6 3 VW Karmann Ghia, le aanbet., 900, rest 100 and. Auto Heemskerk Alkemadelaan 2, Roelof arendsveen, tel. 01713-2866 9-15711 3 Renault 4L. b.j. 1965 Deze onberispelijke auto komi van eerste eigenaar De kilometerstand is slechts 43.000. Inruil en financiering mogelijk. De prijs van deze :uper gezonde auto is 1650 Calex Autobedrijf N.V., Kort Galgewater 14-16, Leiden, tel 33355 9-15780 3 Glas 1700, bouwjaar 1966 Okergeel met een zwart dak Vele accessoires Inruil en fi nanciering mogelijk. Dage lijks geopend van 9 tot 21 zaterdags en zondags 9 tot 18 uur- Calex Auto bedrijf N.V-, Kort Galge water 14-16, Leiden, telef - 33355. 9-15777 I SleCntS 3 Daf Daffodil, bouwjaar 1966. Deze pracht auto komt van eerstè eigenaar en heeft slechts 40 000 km gelopen Prijs 1950,-. Inruil en fi nanciering mogelijk. Calex Automobielbedrijf N-V., Kort Galgewater 14-16, Leiden, tel- 33355 9-15779 3 Taunus 12 M T-S. 1966 in pracht staat 1850, Voorweg 159, Zoetermeer, tel- 017190-8101 9-4034 3 Door inruil verkregen Morris 1100 (Glider) bouw- 1964 1250,- Porsche Super 90, bouwjaar 1961. prijs 1250,-, Opel Rekord bouwjaar 1962 350,- Fis D bouwjaar 1964 750,- Calex Autobedrijf N.V., Kort "ïalgewater 14-16, Leiden, tel. 33355. 9-15778 Watersport en Camping 2 Te koop 14 p.k. Mc. Cul- loch b.b. motor met afstand bediening; 2 jaar oud. P. Pont, Jacobcatsstr. 9, Ha- zerswoude - R.D. 14-4012 2 Geef uw Johnson een perfecte zomerstart dooi hem nu te laten verzorgen iet in het voorjaar, dan t voor sommige onder delen al te laat!! Zeef gun stig tarief, evt. ook berging aanwezig. Natuurlijk bij de hoofddealer voor Leiden en omgeving. Jachtwerf Poel geest, Oegstgeest. Haarlem- mertrekvaart lóa, (ingang bij Kwaakbrug), tel 01710-54054 (ook zondags oper.' 14-10148 3 Seagull en Tomosdealer Leiden, Kaag en om- itreken, Jachthaven Zwanen- gat, Haarlemmertrekvaart I. Warmond, tel,. 01711-2618- 2534 14-10186 2 VVinterberging te \Vou- bruggè voor zeilboten tot plm. 7 mt. jf 10,- per m2 (lengte x br.'). Bel 01712 14-15199 2 Caseb's in vele uitvoe ringen speciaal voor de doe- het-zelver v.a. 1800, 6 x ri. Fa. Daniël, Rijndijk 142, Hazerswoude. Telefoon 01714—2423. 14-15196 3 Door inruil verkregen diverse weekendkrulsers. Tegen najaarsprljzen. Fa. Daniël. Rijndijk 142. Ha zerswoude. Tel. 01714-2423. 14-15197 DIVERSEN 3 Hoera,- ve lubbtn tele foon m ons filiaal Noordein de 45, hoek Kort Rapenburg en' wel hetzelfde nummei als xn onze zaak Pr Frede- rikstr 21, n.l 01710-32284. Bloemsierkunst Joop Crama 5-15186 3 ..Mensen in nood". Be waar uw gedragen kleding en schoenen voor de blik semactie op zaterdag 31 ok- tobeiWij komen langs tus sen 10 uur en 2 uur. De nood is groot! 5-15759 2 wy drukken letterlek van alles Specialiteit fa milie drukwerk Drukkery Brero, Middelweg 15a, Leiden, teL 44483. 5-10098 2 -De Zon"1 .oor uw stome rij voor le klas afwerking Fa H J Dteben, Zoeterw Singej 23. tèl 21830 Nu ook Cobetstraat 8' 5-101)6 2 ..De Zon- voor uw huis- houdwas Fa H J Dieben 21830 Nu ook Cobetstraat 81 5-10115 2 -De Zon' lakenpaUket service Fa H J Dieben Zoetei woudsesingel 23. tel 21839 Nu ook Cobetstraat 81 2 Ideaal voor de vakantie pruiken synthetisch haai 159,- Lange halve pruiken schouder lengte f79- Grote 20560- Hoge* 5-10047 Kunst gebitten répara ties terwij) u wacht, da 9-4 u.behalve zafcer- Ook iedere maandag- ichildrrktukkon. porselein en aardewerk Ruim 30 iaai 'a.ring Tevens woning inrichting en hel goedknop- dres vooi omlijsten van platen foto's enz Haarlem merstraat 93 Leiden Te I 5-10190 Telefoontjes 2 VVy verzorgen al uw drukwerk tegen zeer scherp concurrerende prijzen, o.a. visite-, geboorte- en verlo vingskaartjes, huwelijksaan. kondigingen en uw zaken- drukwerk, enz. Prima af werking, vlotte bediening Drukvverkservice HALPA Haarlemmerstraat 64, tel. 2.10'24185. 5-4015 2 Trapbekleding. Bekle zelf uw trap en delig! Wij nemei en leveren u iedere ge bekleding, gegarand. klaar gesneden af fabrie Vraagt vrijbl. prljsopge De Tiappenspecialist. Poi bus 59, Voorschoten, te! 01717-5981, na 18 2443 Dp ec e 24. 2 Uw gezinswas In de kastltlaar thuisbezorg Spronk, Witte Singel Leiden, telefoon 43341. 5-40 2 Waas. Spronk Lakenpa ketservice, 6 lakens, kas. klaar ln plastic verpal &,ai voor ƒ3,40 incl. BTW. Wt |peeid te Singel 14, Leiden. 5-40 ehaa mf, 2 Voor kamerplant ïpecta bloeiende, bonte en groei Uitbur blijvende, ook vele exo: ras i sche soorten voor het Twenl maken van plantenbakkei ende kamei, kantoor en bec Dag. verse snijbloem! tobles kerk. Hofweg 6 adres bloemisterij (laa: Vjerd Allemansgeest) Voorschoten. tel. 017! 4481 5-102- de 2 Bespaar deze maanden honderden dens door zelfbouw c le verwarming. Ook slultf wij het voordelig voor aan. Voor inlichtingen: Ei drijf „Ideaal", Postbus Leiden. Tel. 25942. 2 The old clock, excluak n ve sieraden en kunstvooi werpen. Uw geschenke: [p^(i adres Hoge Woerd 13, dia.' geopend. Tel. 24745. lecht E 5-15904 2 Schuldenregelingen d- concentratie der betalinf op één punt voor particuü ren, ambtenaren e drij venden ter voorkoml van faillissement en Good beslag, verkoop i Medewer k ing/erkenn ing Voorschot- en Financie ringsbanken alsmede hen die zich belasten met invordering van schuldpoi- ten- Landelijk Adviesbureau v. d. Middenstand, gevestip sinds 1960. Bussum, Kon Emmalaan 18, tel. 02159* 16903. 5-403! 2 Intelligente mensen zocb ten eenvoudige manier goedkoper in te kopen, lossing: collectief inkop# :en geselecteerde gro# winkels. Resultaat: 1015' korting. Consumentenorga nisatie Linkanto, gracht 67. Leiden. Tel- 5-4031

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1970 | | pagina 8