Gerzbn <4c mm ËjÉÉl V natuurlijk zijn schoenen belangrijk! hulpmontairs ,8.95 ,9.95 Beprts" =12.95 ,19.35 1Z.95 5.95 ,25.95 ,13.95 ,8.95 de koning ALGEMEEN ASSURANTIEKANTOOR TM. NOOMEN N.V. „SPORTSCHOOL LUITEN „SPORTSCHOOL LUITEN' Gestetner N. V. technisch medewerkers PAGINA LETDSE COURANT MAANDAG 26 OKTOBER 197 Roelofarendsveen Sassenheim: Werkhoven: Noordwijkerhout: Rijnsburg: Den Haag: Sassenheim: Na een zorgzaam en toegewijd leven, overleed tot onze diepe bedroefheid in de leeftijd van bijna 78 jaar voorzien van het H. Sacrament der Zieken, onze innig geliefde echtgenote, moeder en oma JOHANNA ADRIANA REMMERSWAAL P. J. G. van der Plas P. A. Th. van der Plas A. C. C. van der Pias-Zwetsloot A. P. A. van der Plas E- Q. van der Plas-Oostdam L, C. J. Doeleman-van der Plas C. G. Doeleman C. Immerzeel-van der Plas C. J. Immerzeel P. M- van der Plas J. Th. van der Plas-Heyker J. C- Wijsman-van der Plas C. M. Wijsman A. P. van de Plas C. M. G. van der Plas-Clemcns M- C. van Ruiten-van der Plas N. G. J. van Ruiten Th. G. van der Plas E. M* A. van der Plas- Molkenboer P. J. van der Plas J. E. M. van der Pias-van Stijn i en kleinkinderen. Voor haar zielerust zal maandagavond 26 oktober om half acht H. Mis worden opgedragen in de parochiekerk van de H. Pancratius te Sassenheim. De gezongen H. Mis van Requiem zal aan God wor den opgedragen op dinsdag 27 oktober 1970 's mor gens om 10 uur in bovengenoemde parochiekerk, waarna zij ter ruste zal worden gelegd in het familiegraf op het R.-K. kerkhof aldaar. Gelegenheid tot condoleren parochiekerk en na de Paard" te Sassenheim. i de Na een voorbeeldig leven overleed heden, voorzien van het H. Sacrament der Zieken, onze lieve en zorgzame moeder, behuwd- en grootmoeder, me- JOSEPHINE P. H. M. FILBRY- Kloosterhuis weduwe van Albert P. J. M. Filbry op de leeftijd van 81 jaar. Auckland (N.-ZeeSamd): F. J. T. M. Filbry J. J. Filbry-Schoondergang Eric, Miriam, Frank, Victor, Helen Bussum: H- K. M. Filbry A. E. A, Filbry-Bende Renée Oldenzaal: Zr. Magdaleni (A- J. T. M. Filbry) Leiden: H. M. Filbry J. Th. Filbry-Rijsdijk Brigitte, Jan-Paul Amsterdam: E. B. J. M. L. Warning-Filbry A. J. A. M. Warning Marc, Judith, Hugo. Correspondentie-adres: Iepenlaan 45, Bussum. De overledene is opgebaard in de rouwkapel van „Johanneshove", alwaar op maandag 26 en dinsdag 27 oktober, om 19 uur, avondmissen te harer intentie zullen worden De plechtige uitvaart vindt plaats op woensdag 28 oktober a-s. om 10 uur, in de kapel van „Johan neshove", Eemnesserweg 42 te Laren N—H., waarna om circa 12.30 uur de begrafenis op het R.-K. Kerk hof „Buitenveldert", Amstelveenseweg 351 te Am sterdam-zuid. Gelegenheid tot condoleren na avondmissen en uit vaart in „Johanneshove", alsmede na in de aula van het kerkhof „Buitenveldert". MARIA CATHARINA HEEMSKERK Namens de FAMILIE HEEMSKERK. Op maandag 26 oktober brengen wij haar 's avonds naar de &t.-Vietorkerk waar om 8.00 uur een H. Mis wordt opgedragen tot haar intentie. Daarna is er gelegenheid tot condoleren achter in Dinsdag 27 Oktober is er een plechtige H. Eucharis tieviering om 9.30 uur, waarna wij haar begraven op het pairochiefcerkhof. Nog bedroefd na het overlijden van onze liefheb bende vader, moeten wij u thans tot onze diepe droefheid kennis geven van het plotseling overlijden van onze lieve moeder en oma ANNA MARIA REKELHOF weduwe van SIMON PETRUS HENRICUS KROFT in de leeftijd van 64 jaar. Moedig wist zij het zware verlies van haar man te dragen. Dit verlies voor ons betekent een hereniging met hem. Als een lieve, zorgzame en zelfopofferende moedei- zal zij steeds in onze herinnering blijven voortleven. Langeraar C. J. C. M. KROFT Alphen a/d Rijn H. M. MANK-Kroft J. M. C. MANK Langeraar G. C. M. KOELEMAN- Kroft Th. C. M. KOELEMAN En kleinkinderen. EuoharistAsche dienst van uitvaart op dinsdag 27 oktober a.s. om 14.30 uur in de kerk van de H. Hadrianus te Langeraar, waarna begrafenis op het r.-k. kerkhof aldaar. Maandagavond om 8.00 uur bidden wij voor haar zielerust in het Rusthuis Aarhoeve, waarna er ge legenheid bestaat voor condoleance. Dankbaar voor al het goede dat het leven hem heeft geschonken is onze levenslustige vader en voor zijn Maankinderen onvergetelijke opa op 85-jarige leef tijd todh neg vrij plotseling in alle rust. overleden, te zijn van het Sacrament der Zieken. SIMON MARIA JOHANNES WIJTENBURG B. H. J. M. Wijtenburg E. M. Wijtenburg-Lampe P. J M. Wijtenburg C. J. M. Wijtenburg-Geerdes H. P. M. Wijtenburg M. M. A. Wijtenburg-Schilte D. M. B. Bots-Wijtenburg A. W. Bots P. C. M. Bots-Wijtenburg J. L. Bots A. L. C. M. Vlamings- Wijtenburg H. L. A. Vlamings Kleinkinderen en - Achterkleinkinderen. Huize St.-Agnes. 7.00 uur de De plechtige Mis van Requiem zal worden opgedra gen woensdag 28 oktober te 11.00 uur eveneens in de kapel van Huize St.-Agnes, waarna de bijzetting zal plaatsvinden in het familiegraf op de r.-k. be graafplaats te Voorhout. Plotseling werd uit ons midden weggenomen door een noodlottig ongeval in de jeugdige leef ij d van 11 jaar ons lieve zoontje en broertje TONNY VERHAGEN A. VERHAGEN C. C. VERHAGEN- Overdevest ROBBIE. Zoterwoude, 24 oktober 1970. Nieuwe weg 2. Ons kind ligt opgebaard in de rouwkapel van „Huize Emmaus", Benne- oroekweg 1, Zoeterwoude, bezoekuren vrij. De H. Mis zal gehouden worden op woensdag 28 oktober te 9.30 uur in de St.-Janskerk aan de Zuid- Gebedendienst maandag avond om 7.30 uur in de kapel van Huize Emmaus. Hiermede geven wij u kennis van het plotseling overlijden, door een droevig ongeval van onze lieve kleinzoon TONNY VERHAGEN G. Overdevest A. M. OVERDEVEST- Rijkelijkhuizen In plaats van kaarten Geheel onverwacht ging in de Vrede van Christus van ons heen, mijn innig geliefde man, onze lieve zorgzame vader, behuwd-, groot- en overgrootvader STOFFER BOS Gelegenheid tot r bezoek dinsdag van 34 en van 78 uur n.m. Wij vieren de H. Eucha ristie voor zijn zielerust woensdag 28 oktober om 9.30 uur in de paro chiekerk van de H. Leo- nardus. Haagweg, waar na de begrafenis zal plaats vinden om circ£ 10 30 uur op de begraaf plaats „Rhijnhof" te Lei den (R.K. gedeelte). H. J. KLAASSEN ARTS PRAKTIJK HERVAT SJ. VOS Longarts Regentesselaan 35 Oegstgeest PRAKTIJK HERVAT CBNTOALE VERWARMING Lwftyd tot 1# jMT. OSMHMU VBtWAMOHa ctemt vatu der VemMr. U-H LeMen Z.W., M. OiTW-WH, BA B uur 5399*. Langs deze weg komen wij alle familieleden en kennissen heel hartelijk bedanken voor de belang stellen op ons diamanten en gouden feest op 21 okto ber 1.1. Door uw hartelijk meeleven, uw brieven, kaarten, bloemen, bloemstukken en cadeaus, hebt u deze dag voor ons tot een onvergetelijke dag ge maakt- Huize Duinzicht, Oegstgeest. GEMEENTE LEIMUIDEN De burgemeester van Leimuiden brengt ter openbare kermis dat vanaf 28 oktober 1970 gedurende één maand ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage ligt het bestemmingsplan „Dorp West'' met de daarbij behorende voorschriften, zoals dit is vastgesteld bij raadsbesluit van 28 augustus 1970, nr. 15. Gedurende bovengenoemde termijn staat de mogelijkheid open bij Gedeputeerde Staten bezwaren in te brengen tegen bovengenoemd bestemmingsplan voor: a. degenen die zich tijdig met bezwaren tot de ge meenteraad hebben gewend; b. een ieder die bezwaar heeft tegen wijzigingen, welke bij de veststelling van het plan in het ontwerp zijn aangebracht. LEIMUIDEN, 26 oktober 1970 De burgemeester voornoemd, GEMEENTE ALKEMADE De Burgemeester van Alkemade maakt bekend, dat Bur gemeester en Wethouders van die gemeente voornemens zijn om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening jo- artikel 50, lid 8 van de Woning wet aan de heer A. M. van der Geest te Rijpwetering vergunning te verlenen voor de bouw van een winkel/ woonhuis op het aan de Pastoor v. d. Plaatstraat aldaar gelegen kadastrale perceel sectie D nr. 1872. Het betreffende bouwplan ligt met ingang van 27 oktober 1970 gedurende veertien dagen op de afdeling Algemene Zaken ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage. Gedurende deze termijn bestaat de gelegenheid schrifte lijke bezwaren tegen dit voornemen bij Burgemeester en Wethouders kenbaar te maken. 26 oktober 1970. 1n Elegante steun voor de volslanke vrouw. De Wala Miss-serie! Modellen, die precies dat tikkeltje steun geven waar uw figuur om vraagt. Wala Missvoor elegante steun, voor véél comfort Half-trausparante cups... héél modieus! Comfortabele, korte beha. Rugpandjes'.' SchouderbandjesAlle van o-zo-soepele Lycra stretch! Voor soepele steun 16.90 Ook voorgevormd voor dezelfde prijs, Lycra panty. Met speciale verstevigingen in het voorpand. Met halflange pijpjes, waaraan anti-slip band tegen dat vervelende opkruipen. 24.50 Ook verkrijgbaar zónder pijpjes: 16.90 of met Ikngere pijpjes. Bij Warnecke is foundation en lingerie op en top modieus. Stationsweg, Breestraat, WAAR u zo GEWELDIG SLAAGT! H»ai1«mmer*lra yrrE Rott •angei «in .hoopjes 100 tlï'flon jurkje Zo gewassn, zo droog. Met contrgtstreepjes in rose, blu 0f geel. 6-9 mnd. Draion babypakje Truitje met contrast biesjes in blen, groen of aqua. 9-12 mnd. Tvvee-delig slobpakje 100 dralon. Op vestje leuk garneerbiesje. 9-12 mnd. Extra laag Acryl bontjasje Met 'leer' garnering en 'gouden' clipsluiting. In wit, rose, bleu. 8-18 mnd. Acryl kinderponcho Gehaakt of geruwd ir diverse uni kleuren. Met leuke franje. Normaal 14.95. Nü extra Slobovergooier stretch badstof 100% katoen. Kleurecht en goed wasbaar. Kleuren: oranje, rose, groen, blauw of rood. "3-74-80 nü Wieg-en ledikantdekent j es Zuiver scheerwol. Lichtgewicht en mot- echt. Goed ventilerend. Rood, groen of oranje. UITZENDBUREAU Telef. 01710-31710 Korevaarstraat 33 Leiden lidABu Auto-financieringen, auto-verzekeringen en schaderegeling geschieden vlot en coulant door onze vakkundige medewerkers. Rapenburg 1 Leiden Telefoon 01710-4.28 41 (6 lijnen) Niet alleen om hun funktie, maar ook als mode-detail. Een vrouw van smaak, die de mode met een juist gevoel voor wat ze kan dragen volgt, weet hoeveel een leuk schoentje „doen" kan. Maar ookdat een al te extreme modeschoen het geheel van haar verschijning eerder schaadt dan dat het er iets aantrekkelijks aan toevoegt. Bij ons vindt de mode bewuste vrouw veel allerliefste, prettig zittende schoentjes, waarin de modetendens welbewust, maar zonder overdrijving is gevolgd. Helemaal afgestemd op 11. Net als de zeer persoonlijke service en adviezen die u krijgt. ambassadeur des modes Breestraat 165-167, Leiden. EAD- AJj rfld t imbrt lukki ftgen wed, TELEFOON 23728 tffer irong. rinor, de Heren-Conditietraini: Heeft u geen voorkeur voor een bepaalde sport? Heeft u toch behoefte aan sportbeoefening, doordat haar z bemerkt dat uw lichaamsconditie veel te wenseyrein overlaat? if Is het uiterlijk zichtbaar dat uw spieren op bepaald plaatsen van uw lichaam zijn verslapt? Heeft u in uw beroep weinig of zeer eenzijdig lichaamsbeweging? Kunt u geen trappen meer oplopen zonder in adem nood te komen? Wilt u voorkomen dat u op bovenstaande vragen JA mc zeggen? Dan is het tijd dat u zich aansluit bij het groepje her, die in dezelfde omstandigheden verkeren als u. Zaken] mensen en zij die veel zittend werk doen. Heren die vooruitzien en straks op (nog) latere leeftija niet de ouderdom merkbaar willen voelen. Heren, die onder een grapje, éénmaal per week hua lichaam aan het werk zetten, om, nadat ze uiteraard a afloop van de les eers nog even een warme douche hebbc; genomen, weer fit huiswaarts te keren. Heren, die zelf beweren gedurende de training ook di zakelijke beslommeringen te vergeten, hetgeen hen oo geestelijk ten goede komt. dè school voo Inlichtingen Judo, Jiu-Jitsu, Karate. Damesgymnaslict sn aanmelden dag. Pieterskerkgracht Gevraagd voor directe indiensttreding ENIGE METSELAARS en OPPERLIEDEN Hoog loon. METSELBEDRIJF Q. I. v. d. POEL P. J. Blokstraat 33 - Leiden - Tel. 01710 - 33738 In aanmerking komen naast ervaren krachten ook jongelui met een technische basisoplei ding die in ons bedrijf praktijk kunnen op doen. Plaatsing mogelijk zowel in de buiten- ais binnendienst. ErekL Delta Maasl Hoofd Temp Bwift Un/.n Xerxi Hooft Phoei Vlcto: TSF bkf TOV N. D, Over^ Volev ATTC Salan 21-Ur

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1970 | | pagina 6