HALVE IPRIJS LEIDSE SPAARBANK 149 WERELDSPAARDAG Arrestaties voor moord Schneider DIKKE VLEES- KRABBETJES SPEKLAPJES VERSE LEVER OM TE BAKKEN MALS HACHEEVLEES MAGER HART flinke verkoopsters en leerling-verkoopster a. actieve aank. bediende b. correspondente MEDEWERKERS(STERS) BECK chauffeur en hulpmonteur PLAATS EENS EEN TELEFOONTJE 30 woorden slechts ƒ2.10 Pres. Nixon verwerpt rapport pornografie Vergiftiging westerse cultuur. Rechter veroordeelt chirurg-radioloog Overhaaste operatie desastreus ZON OF GEEN ZON SCHEEPVAART LEIDSE COURANT MAANDAG 26 OKTOBER 19 500 GRAM 149 2e 500 GRAM MAGERE 500 GRAM 225 2e 500 GRAM 500 GRAM 298 2a 500 GRAM VOOR UW HUISDIER 250 GRAM 98 2a 250 GRAM Sedert .1818 Vanaf 26 oktober tot en met 30 oktober kunnen onze cliënten zolang de voorraad strekt - de fraaie, kleurrijke Spaarbankkalender, gewijd aan Brueghel's befaamde kinderspelen, fn ontvangst nemen. Ruim 68.000 rekeninghouders maken reeds gebruik van onze uitgebreide dienstverlening U kunt al uw geldzaken via onze kantoren iaten regelen. Kantoren OEGSTGEEST: LEIDERDORP: OUDE RIJN 56 BEVRIJDINGSPLEIN 7 DE SITTERLAAN 87 GEVERSSTRAAT 46 VAN DIEPENINGENLAAN 6 17 Standplaatsen van het Rijdend Bijkantoor te Lelden, Oegstgeest en Leiderdorp Breestraat 151/153 Stationsweg 16 kennis van vleesprodukten, wat je later als huisvrouw goed van pas komt. moderne verwarmde winkel werken In een fijne sfeer met jonge mensen De hele maandag vrij Dagelijks een schoon schort Zelfstandig werk Waar je je in kunt uitleven. Hoog loon op de koop toe. Deze kans krijg je maar eenmaal. Bel direkt 01710-53191 of 01720-3158 of kom persoonlijk af spreken bij Keurslager OVERDEVEST Dorpsstraat 28 Oegstgeest of winkelcentrum „Rldderveld", Diamantstraat, Alphen aan den Rijn déze dag voor ons tot een onvergetelijke dag ge- N.V. Distilleerderij „De Fransche Kroon" v/h HARTEVELT A ZOON te LEIDEN r spoedige indienst- (m. of vr.) leeftijd tot ca, 20 jaar; vaardigheid in typen vereist; diploma MULO/ MAVO of LEAO strekt tot aanbeveling. op. het secretariaat leeftijd tot ca. 24 jaar; diploma stenografie vereist; diploma Neder- Sollioilaties schriftelijk te richten aan Postbus nr* 128 te Lelden of mondeling onder tela* 01710 - 31147, aid. Personeelszaken. Zo ziet u maar weer, geen ander reclame medium wordt zo intensief gelezen, als de krant. Logisch want die kunt u niet missen, J geen dag. - DENK ER NIET ALLEEN OVER... s praten. Wij zoeken enige i' diverse afdelingen a sterk uitbreidende bedrijven. een medewerker voor ons archief. Leeftijd 1619 jaar. Leuk afwisselend wérk. Voor een ambitieuze jongeman is te gelegener tijd overplaatsing naar een andere afdeling, met goede perspectieven, mogelijk. een mewerkster voor onze schadeafd., om opgeleid te worden voor het zelfstandig regelen van schaden. Afwisselend en interessant werk. Vereisten: Mulo opleiding, steno typen. Contactuele eigenschappen gewenst een medewerker voor onze in wording zijnde huisdrukkerij. Gedacht wordt aan een klein-offsetdrukker, die óp dat gebied al enige ervaring heeft. Voor een ambitieuze kracht enorme mogelijk heden. GEBODEN WORDT prettige sfeer 13e maand salaris 6 °/o vakantietoeslag pensioenregeling uitzetregeling ASSURANTIëN FINANCIERINGEN N.V. MAKELAARDIJ ONR. GOED. N.V. an Njjeveltstraat 110 GEVRAAGD N.V. REDERIJ WESSELING SASSENHEIM OOSTHAVEN 33-^35 Gevraagd tandarts assistente Leeftijd 1618 jaaf. Mulo-diploma gewenst Ervaring niet noodzakelijk. Sollicitaties A- W. M. van Welsèm, tandarts. Dijkstraat 32, Roelofarends- veen. Tel. 01713-3084. >cn want (Van o ^respondent) NEW YORK President Nixoh heeft de 'bevindingen Vah de presidentiële commissie voor onzedelijkheid en por nografie „volledig" verworpen. Hij zegt dat de commissie, die twee jaar geleden door president Johnson werd ingesteld, het land een ondienst heeft bewezen. Dit is de éérste keer in veertig jaar dat een president de bevindingen van een presidentiële commissie vièl'kant verworpen heeft. De essentie Van het uitgebreide rapport Was. dat pornogra fie niet bijdraagt tot misdaad of SéXüële afwijkingen. Het rapport stelde tevens dat alle wetten die de verspreiding van pornografisch jbateriaal aan volwassenen regelen, moeten wofden afgeschaft. Zulk materiaal zou echter aan niet- volwasseneh verboden moeten wor- Présldent Nixon is hei; daar helemaal niet mee eens. Hij zegt dat „pornografie de maatschappij en de beschaving be smet." Hij poogt deze stelling te bewij zen door te beweren dat als dat niet waar was, daaruit moest volgen dat grot& boeken en grote kunstwerken ook geen veredelende uitwerking zouden hebben. Nixon zegt dat het scheefge trokken en grove beeld van sex ir boeken, toneelstukken en film, de bron van de Amerikaanse en Westerse Cul tuur en beschaving zal vergiftigen, als het geen halt toe geroepen wordt. De president geeft de verzekering dat „zo lang ik in het Witte Huis zit, de pogin gen in dit land niet zullen verminderen deze smet op ons nationale leven Onder controle te krijgen en te vêrwijdé- IENF assen everfi iet to ^erk, linner evoer lemon romgi operatie was, als gevolg van het aan staande vertrek van de professor, Zo haastig voorbereid, dat men verzuimd had Vanbergues bloedgroep te bepalen en bloedplasma gereed te zetten. Toen er bloedingen optraden Was men te laat met ingrijpen en de patiënt overleed. Zijn familie diende een aanklacht In. (Van onze correspondent L. Kleyn) PARIJS. Een Franse reohtbank heeft de Franse radloloog-chirurg, prof. André Quenée uit Bethune (N.-Frank- rfjk), veroordeeld tot 5000 franc boete en een schadeloosstelling van 110.000 franc, wegens het uitvoeren van een te haastige nieroperatie tengevolge waar van de patiënt, de 24-jarige Jean Van- bergue, overleed. Prof. Qüenée, dié zich het lot van zijn patiënten zéér placht aan te trêkkén, had als gevolg van zijn voortdurende omgang met radlo-actiéf materiaal dusdanige stralingskwetsuren opgelopen, dat één van zijn armen geamputeerd moest wor- Voor hij naar Parijs vertrok om deze ingreep te laten verrichten opereerde hij, op diens niet aflatende aandrang, Jean Vanbergue, die aan nierstenen leed. De DE BILT. 26 okt. (KNMI) - Een hogedrukgebied, dut zich uil- strekte van de Golf van Biscajê over Frankrijk naar het Alpenge bied en een gordel van lagedruk boven het noordelijk déél van de Atlantische Oceaan en Scandina vië bepaalden gedurende het weekeinde het weer in Europa. Boven West-Europa hielden déze weersystemen een westelijke stroming in stand. In deze stro ming werd zachte én vochtige lucht aangevoerd boven de Britse K.N.M.I. Veel DEELT mede: bewolking Eilanden, in de Benelux en Noord-Duitsland bleef het dan ook somber weer met af en toe wat regen, en middagtemperatu- ren rond 12 graden. Onder in vloed van het genoemde hoge drukgebied was het in Zuid-Eu ropa 'vrij zonnig met maximum temperaturen van 15 tot 18 gra den. In de westelijke stroming trok maandag een front over ons land. Achter dit front wordt iets koudere en onstabiele lucht aangevoerd zodat het weer een onbestendig karakter krijgt. Vooruitzichten voor dinsdag en woensdag opgesteld door het KNMI op zondag 18.00 uur: Onbestendig weer met normale temperaturen. Weersvooruitzichten in cijfers ge middeld over Nederland: BANKA 3 BARENDRECHT 32 170 ozo vn Rasalhadd n BENGALEN 32 verw le Napels BILLITON 23 verw te Bel Awan BREEHEES 23 d\v Sandcttie nr CAPILUNA^ 100 no vn Oran nr Le CARTAGO 22 vn Hoek van Holland nf Uddevalla CORNELIS BROERS 33 te Le Havre CHOLUTECA 22 22 n vn Cherbourg nr Tela CRANIA 32 250 n\V DALL1A 22 38 zo vn DAPHNE 22 420 W V DlADEMA 22 270 nó Durban DOELWIJK 22 125 n Pezia DORDRECHT 23 80 •ilahd nr Tilbury GAASTERDIJK 22 750 GANYMEDES 22 180 S GAROET 22 170 otz vn Rotterdam GEESTSTAH 22 240 W GlÉSSENKËHK 23 vei GREBBËDJJK 32 180 n Éermuda HERMES 22 230 WZW v HILVERSUM 22 te F zo vn Resolution i vn Washington nr irtpolnt nij Tortola m Brest nr Delfzijl tterdam t Fortln vn Rlo de Janeiro h NEDER LEK 22 verw te Duinkerken NEDER RHONE 22 370 nno vn St. Heli nr Kaapstad NEÜER WAAL 23 verw te Doha NEVERITA 22 25 nnw vn St. Vincent Rotterdam NIJKERK 22 310 WZtv vn Casablanca r Antwerpen PARTHENON 22 te Maracalbo RANDFONTEIN 22 te Rotterdam ROTTERDAM 23 vn Monaco nr Genui SITULA 22 400 m n Paramaribo nr Ita SEINELLOYD 22 '200 zw vn Freetown Bilbao STAD UTRECHT 22 vn Thunderbay n STOLT WESTERTOREN 23 vn Rlo de Janeiro nr Santos STRAAT CLARENCE 22 230 zzo vn Bc STRAAT SINGAPORE 23 verw te Dunedin TANAHAIQ 22 470 wn TRITON 2 LYSsEi VISCOUNT 22 v VITREA 22 90 no WALCHEREN 22 1 Verdachten naar Argentinië uitgeweken MONDOZA «leuter/AP) In de Argentijnse stad Mendoza Is een echt paar gearresteerd, dat beschuldigd wordt van medeplichtigheid aan de aan slag op clc Chileense opperbevelhebber generaal Itcné Schneider. Schneider is gisteren aan zijn verwondingen bezwe- Dc gearresteerden zijn de 29-arige in genieur Julio Antonio Bouchon Sepul- veda en zijn 24-jarige vrouw, die zaterdag uit Santiago in Mendoza waren aange komen. Eerder was al de 28-jarige gou- vertieurszoon Leon Cosmelli Pereira aan gehouden. Schneiders oVerijden kwam een dag na de verkiezing van de marxist Salvadore Allende als president van Chili. Allende, die de christen-democraat Fröi voor de komende zes jaar opvolgt, heeft betoogd Chili op het socialistische pad te sturen. De stemming ging tussen Allende, kan didaat van de linkse partijen, en de con servatieve ex-president Jorge Alcssandri. De uitslag van de stemming in hel gezamenlijk congres luidde 153 voor Allende, 39 voor Alessandrl en zeven onthoudingen. Slechts vijf van de 200 senatoren en leden van de v olksvertegenwoordiging waren afwezig, vier van hen wegens De 62-jarige Allende was de vijfde af wezige. Hij bleef thuis tijdens de stem-'

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1970 | | pagina 4