TITANENDUEL TEGEN LEIDSE BOYS DUURDE VOOR VERDEDIGEND KRV TWEE MINUTEN TE LANG Eindelijk samenspel tussen B. Willemse en zijn achterspelers Alphense Boys scoort driftig tegen Z.L.C. T.O.V. MENTAAL TE ZWAK Meerburg opnieuw overladen met goals MatHerreurdoetNeptunes das om SISE0 velt Noordwijk na de rust LDV onder de voet gelopen Promotiekansen D0C0S minimaal Vesseur redder van De Treffers SISEO-dames verkeken zich SPORTBIJLAGE MAANDAG 26 OKTOBER 1970 LEIDEN Twee minuten en dertig se cenden. Dat was de tyd, die KRV scheid de van een eervol en bruikbaar geluk spel tegen Leidse Boys. Om een punten verdeling te bewerkstelligen had KRV, zoals zo vaak dit seizoen, de weg der voorzichtigheid gevolgd. Voor het doel van Herman Oudshoorn was een cordon van verdedigers gelegd en de 39-jarige Henk Heymnne, de belangrijkste troel van Leidse Boys, mocht zich in 't voort durende gezelschap van KRV-verdediger Willem Freke verheugen. Al spoedig werd duidelijk dat dit tegen Leidse Boys niet de gewenste taktiek is. De Leidenaars kenden geen enkel me dedogen met de wel balvaardige, maar nogal lichte middenvelders van KRV en bezetten onder leiding van de voortref felijk spelende aanvoerder Janssen het aanvoergebied. Slechts enkele malen lie ten de Katwijkers hun masker vallen; dat gebeurde dan vooral via de tomeloos actieve Cees van Paridon. De aanvals- kracht van KRV werd na een kwartier echter belangrijk gereduceerd toen zij hun pijnlijkste giftand verloren in de persoon van Hennie Rrjnsburger. De kwieke rechtsbuiten hinkte toen voor de zoveelste maal dit seizoen geblesseerd van het veld. Leidse Boys kreeg steeds meer de ge legenheid aan te vallen. Eerst trof Van Dam met een kopbal de lat en twee mi- nuten later schoot Heijmans uit 'n vrije schop tegen de onderkant van de lat. Dat gebeurde nadat Martien Heemskerk oog in oog met Van Duuren naast had geschoten. Steeds benauwender werd de greep van de Leidenaars en twee minuten voor het einde schopte Van Dam de al lang wan kelende Katwijkse porseleinkast in. Hij profiteerde van een misverstand tussen Herman Oudshoorn en uitblinker Cees Westgeest en verstevigde daarmee de Leiderspositie van zijn club. Weteringse Boys-Meerburg 5-0 Vo- rgie week waren er Meerburg sympa thisanten, die dachten dat de goede tij den voor hun club gekomen waren. Zij kunnen zich na de wedstrijd van giste ren schreiend afwenden, want Meerburg werd met niet minder dan 5-0 door Wet. Boys van de mat geveegd. Bij deze af straffing kregen de Rijndijkers nog penitentie, omdat hun aanvaller Van der Hoeven in de tweede helft wegens trappen werd weggezonden. Het blijft overigens ook een merkwaar dige zaak piet Wet. Boys. Het team speelt waarschijnlijk het meest accep tabele voetbal in deze afdeling en dat laten zij tegen zwakkere tegenstanders tot uiting komen via forse scores. Tref fen zij echter een gewichtiger tegen stander dan smelt de scoringsdrift plot seling weg. Vooral Jan Overdevest was op dreef. Hij knalde driemaal raak; de eerste keer al na drie minuten. Het duurde nog vrij lang eer de score uitgebouwd werd. Pas in de 35e minuut schoot Overdevest weer raak. In de tweede helft werd de kloof gelei delijk breder. Via tweemaal Hans Bol- en weer Jan Overdevest bleef het kwik tenslotte steken bij 5-0. VNL-MMO 1-0 (0-0) De aanvallers MMO zullen waarschijnlijk 'n min derwaardigheidscomplex beginnen ce krijgen. Na 7 wedstrijden zijn zij er pas 1 keer in geslaagd roos te treffen; dat is men het ook wendt of keer, een onverteerbare zaak. Talrijk waren de aanvallen, talrijk waren ook de kansen. Toch heeft VNL-doelman Van der Hoo- een uiterst rustige middag gehad. En omdat ook VNL al jaren de twijfel achtige faam heeft een weliswaar heel aardig voetballende, maar erbarmelijk afrondende ploeg te zijn, is het op de Vliet een voor op doelpunten beluste kijkers nogal frusterende wedstrijd ge worden. Tot de zeventigste minuut. De doorgebroken Joop Wesselman werd toen onderuitgehaald en het was Koos Wesselman die de penalty benutte. De toeschouwers haalden opgelucht adem, evenals de man aan het scorebord. (Van onze sportredaktie) ROTTERDAM UVS, dat er vorige week niet in slaagde de hechte Roodenburgmuur te slech ten, heeft gisteren weer eens lekker gedraaid. Overmaas, nauwelijks onder de Leidse druk van daan komend, liep weliswaar na rust brutaal weg van zijn tegenstander, maar volkomen ver diend zagen de vele supporters UVS alsnog winnen. Opvallend was in dit duel dat Boudewijn Willemse nog altijd de remplacant van Wijnand Sloos, eindelijk zijn draai vond. Eindelijk was er samenspel tussen verdedigers, onder wie ook weer Henk Rol en doelman Rust, die de ploeg weer vertrouwen schonk en zonder al te veel zorgen in de aanval deed gaan. stuitten de ballen van Teske en Holl echter steeds af op de te hoop gelopen verdedigers of verdwenen zy naast het doel. Volkomen onverwacht nam Overmaas na rust de leiding. Onverdiend ook, omdat het de vierde aanval van de Maasstedelingen betrof. Spierlngs aktie werd in eerste instantie afgebroken, zij het niet afdoend. Slordig werd opgeruimd en dat gaf in de vierde minuut Wim Goedkoop de gelegenheid 'met een zacht tikje langs de .paal te scoren. Met een fenomenale redding voorkwam Willemse kort erop een grotere achterstand bij een schot van Spierings. Thijs Balkhoven, die afge lopen week tijdens de selectie voor het amateurelftal van West 2 onbegrijpelijk werd gepasseerd, tekende voor de gelijkmaker in de achtste minuut. Bij een aanval over rechts bleef de Overmaas-defensie staan in de ver onderstelling dat de bal over de lijn was gegaan. Cor van Steyn tikte de bal echter binnen bereik van TJiys Balkhoven, die beheerst scoorde: 11. De eerste helft gaf niettemin een troosteloos beeld te zien. Het overwicht van UVS was onwaarschijnlijk groot, kansen waren er legio, maar de afwerking voor alsnog erbarmelijk. Bovendien stak doelman Van Horik in een grootse vorm. In de voorhoede ontbrak nog altijd Jan Verver, maar het is duidelijk dat Cor van Steyn, ook nu weer tot de uitblinkers behorend, hard op weg is zich definitief te nestelen in de hoofdmacht. Zijn inzet was weer grandioos, al trof hij het niet toen Over maas-speler De Groot uitgleed en Cor zijn schot juist voor langs zag gaan. VEEL VRIJE TRAPPEN Geschoten werd er overigens niet al te veel door UVS, dat veel hinder ondervond van de forsheid en de licha melijke kracht, waarmee de Rotterdammers zich onver schrokken in de strijd wierpen. Schoten vloeiden in feite slechts voort uit de vele vrije trappen, die het resultaat waren van de stugge afweer van Overmaas, dat de lij nen van het zestienmetergebied echter goed in de gaten hield. Door de opeenhoping van spelers in de afweerlijn DE GROOT GRONDLEGGER In de daaropvolgende minuten werd de zege binnen gehaald. Eerst, in de negende minuut, reageerde doel man Van Horik te laat bij een inzet van Holl, die de bal uit een voorzet van Lagendijk inkopte. Op welhaast miraculeuze wijze caramboleerde de bal echter tegen de paal om vervolgens door een achterspeler tot corner te worden verwerkt. Een minuut daarop was het toch raak. Ditmaal was een achterspeler er de grondlegger van. Ruud de Groot, de constant spelende linkervleugel verdediger, bracht de bal op en betrok Lagendijk in de combinatie. De Alphenaar bracht met een breedtepass „over de hele" Van Steyn in stelling; die met de bin nenkant van de rechtervoetbalschoen de bal keurig in schoot: 12. Een derde treffer, van de voet van Leo Holl, werd door de paal onthouden. Het was het sein voor Overmaas' geroutineerde middenvelder Reinier Kreyermaat zich meer offensief in te stellen. Ook op zijn 35 meter—schot had Willemse zijn antwoord klaar: tijdig tikte hij de bal corner. VOORD WIJK Slseo heeft de op timistische prognose volledig waar gemaakt door in de sfeervolle derby tegen Noordwijk de volle winst te grijpen. Een gretig Noordwijk, onder aanvoering van uitblinker Frits Voer- mims, maakte goed gebruik van de Siseo communicatiestoornissen. Deze werden veroorzaakt door het feit dat Aleander Montanus en Carol Köllman door blessures buiten de ploeg moesten worden gelaten. Hierdoor was een ingrijpende om zetting binnen het Siseo-team nood zakelijk, temeer daar ook Jaues Ger- ris al direct na aanvang van de wed strijd te kampen kreeg met een oude blessure. Noordwijk kon daardoor in de eerst® helft tot gevaarlijke aanvallen komen wélke echter door goalie Pjotr Mos- sinhoff uitstekend werden gepareerd, mede doordat het „geheime wapen" van Noordwijk, Boudewijn .Muller door Peter Gerris en Benedictus van Adrichem bekwaam werd uitgescha keld. In de tweede helft draalde Siseo stuk ken beter en het toonde zich in tech nisch en tactisch opzicht veel beter dan Noordwijk. In de 20e minuut van de 2e helft opende Geert Reijns de score. Even later was het dezelfde speler, die uit een uitstekende combinatie tussen Stephen Linthorst en Hans Lodewijk Montanus voor de 2e treffer :ii nogal matige wedstrijd heeft UVS nuttige 0-1 zege op Neptunus be haald. Neptunus-doelman Hartogh be hoefde in de eerste helft maar weinig in aktie te komen voor de UVS-schuttery. Wil Groenendijk en Mat Herreur stelden hem enkele malen niet al te zwaar op de Wel had de Rotterdamse goalie niet over geluk te klagen toen een paar schoten van Gilles Hendrikse het dopl maar juist voorlangs passeerden. In de tweede helft kwam UVS beter voor de dag. Toch duurde het nog een half uur voordat aanvoerder Mat Herreur een fout in de Neptunus-defensie afstrafte en hy UVS naar o-l schoot. In het laatste kwartier zette Neptunus alles op de aanval, met de goed spelende Jeroen Duifjes aan het hoofd pareerde UVS ieder eaanval. Henk Heymans is Alpheuse Boys heeft prijsgeschoten aan de Boshuizerkade waar het ZLC voor acht onoplosbare problemen stelde. De zege is vooral daardoor zo fors uitge vallen, omdat de beide vleugelspelers, Jan Verwoerd op rechts en Aad Goed hart op links hun plaatsen in tegenstel ling tot voorgaande wedstrijden, trouw bleven. Daardoor ontstond geen opeenho ping van spelers in het centrum van de ZLC-defensie en was er voldoende ruim te om door te stoten. Alphense Boys, met Henk Dongelmans, maar zonder Gerard Wortman kon tot de vijftiende minuut het verzet van Mat- tus en De Gunst en vooral van doelman Nagtegaler, niet breken. Toen brak het geweld los. Terwijl in de ZLC-voorhoede Over ank een eenzame voorpost was, scoorde Kees v. d. Nieuwendijk twee maal en Nico Verwoerd eenmaal. V. cL Nieuwendyk zou het leeuwendeel van de score voor zijn rekening nemen. Zelf scoorde hy na rust tweemaal, doelpuntte Kees de Ryk via een kopbal eenmaal en Goedhart eenmaal. Pas toen mocht ZLC lets terugdoen. Slordig uitverdedigen werd door Tol afgestraft. Kort voor tyd bepaalde Verwoerd de fors uitgevallen Alphense zege op 1-8. RANDST. SPORT—UDO 2-1 (2-0) Randstad Sport heeft het wlndvoordeel lil de eerste helft goed uitgebuit met twee doelpunten. In de goede eerste 45 minuten scoorde in de 30e minuut eerst Jeroen den Hollander. Een vrye trap van Paul Gouw was er de grondslag van Den Hollander zorgde schietend voor de afwerking: 1-0. Een rommeldoelpunt in de 35e minuut vergrootte de marge. Lucas Coppenhagen was er de maker van. UDO, dat na rust de wind in de rug voelde, speelde in t&ktisch opzicht minder goed dan de Voorschotenaren. Het probeerde met te lange trappen succes te boeken. Enerzijds werden de ballen dan een prooi voor doelman Dou- wes, anderzijds werd de achteriyn over schreden nog voordat Oegstgeestenaren konden „Interveniëren". Zo haalde Dou- wes in de 20,e minuut op prachtige wyze de bal na een schitterend schot uit de bovenhoek. Een effectbal werd Rand stad ln de 25e minuut noodlottig. By een afstandsschot van linksback Bremmer stuiterde de bal, sprong tegen de borst van Douwes op en Westgeest tikte in: 2-1. De nu wat rommeliger wordende wedstrijd kreeg een onplezierig slot toen twaalf minuten voor tijd beide teams hun spelersmateriaal zagen gereduceerd tot tien man. By een overtreding van UDO'er Oudshoorn jegens Bal kon Oudshoorn zich even niet beheersen, trapte zijn tegenstander, die op iden tieke wijze antwoordde en even later konden béiden hun zonden overdenken bulten de lijnen. VNA-Klckers 2-1 (1-1) Volkomen ontredderd hief Peter van Velzen vyf minuten na rust de handen ten hemel. Uitgerekend hy, de man die tachtig pro cent van de produktie van de Kickers voor zijn rekening neemt, schoot een penalty naast het doel van VNA. Na deze gemiste kans werd VNA steeds sterker en hadden de Kickers best een rugge-steuntje kunnen gebruiken. Die steun hadden de mannen uit Leimuiden zich overigens al in de eerste helft kun nen geven. Keer op keer togen de wei nig succesvolle debutanten toen ten aan val, het resultaat bleef echter beperkt tot slechts een treffer. Die viel al na vier minuten, toen Mollers een voorzet van De Graaf Verzilverde. VNA duizelde na deze vroege opdoffer, maar de Kickers hapten niet toe. Het bleef maar 1-0 en tenslotte begon VNA zich te herstellen. Dit herstel kwam tot uiting in de geiykmaker vyf minu ten voor rust. Na de pauze bleef VNA sterker, vooral dankzij het uitstekende spel van Tama- ran en im de dertigste minuut was het Van der Hulst, die de Kickers voor de zoveelste keer in de modder drukte. LEIDEN LDV kreeg zaterdag jl. be zoek van het hooggeklasseerde VAD uit Amsterdam. Ondanks dat Sjjbrands niet meer voor VAD uitkomt, bleken zy toch een homogeen tiental te bezitten. Dit kon moeilijk gezegd worden van LDV, dat steeds met enkele Invallers moet uit komen. Sinds Varkevisser vertrok naar KDC en Ong en Walraven verhinderd zyn, lykt het er op, dat LDV z'n geloof in eigen kunnen kwyt is. Hoewel Slegtenhorst al vrij spoedig na de opening een schyf winst had, zag hij kans toch nog te ver liezen. Ham, de grote spelkenner, speel de veel te vlug om tegen Jan Metz suc ces te hebben. In een eindspel van 4 om 4 moest Ham opgeven. Uiteindelijk wer den de meeste partyen in het eindspel beslecht door de betere stand en ken nis van de Amsterdammers. Een woord van hulde komt zeker toe aan Wim Klein, die zich van alles niets aantrok en de volle winst binnenhaalde. Tenslot te behaalde invaller P. v. d. Stel ook nog punt. De gedetailleerde uitslagen luiden: LDV (Leiden)-VAD (Amster dam): E. P. Bronstring-J. Bastiaannet 0-2, J. H. v. Leeuwen-P. v. Heerde 0-2, W. Heemskerk-J. H. Beeke 0-2, B. Sleg- tenhorst-A. den Doop 0-2, Ph. J. Ham-J. Metz 0-2, H. de Koning-H. Werner 0-2, P. J. Vrolijk-H. v. Westerloo 0-2, W. Klein-W. C. Beeke 2-0, A. J. v. d. Kwar- tel-M. C. Stahlberg 0-2, P. v. d. Stel-H. Smit 1-1; totaal 3-17. De overige uitslagen luiden: Ereklasse: RDG-Tw. Eerste 8-12, Excelsior-Huizum 8-12, Huissen-DCIJ 11-9. Nat. hoofdkl.: O. Genoegen-SDC 16-4. Groep 1: BDV- Constant 10-10, Zaandam-VOS 10-10, Al- melo-Groningen 6-14. Groep 2: Roden- GDC 9-11, WSDV-Philips 11-9, PDV- DCT 17-3, Oosten-VAD 2 6-14. Prov. hoofdkl.: Damlust-KDC 9-9, DDV-CDR 12-8, Den Burcht-SWZDV 6-14, GONA- MDV 6-14, Albl.-DIO 11-9. (Van onze t&feltenmsmedewerker) ROELOF ARENDSVEEN De grote man in het duel tassen De Treffers en Wilskracht, zaterdagavond in Roe- lofarendsveen gespeeld, heet Kees Vesseur. Aanvankelijk zag het er niet naar uit dat de Veenders het moeiljjk zou den krijgen. Herman van Ruiten met een drie-games over winning op Bert van de Ham (aspirantenkampioen van Nederland). Zyn goede voorbeeld werd gevolgd door broer Jacques, die in twee games van Hijne won, waarna Kees Vesseur na een spannende wedstrijd de stand na drie games op S-0 voor De Treffers bracht. De Veenders kwamen zelfs tot een 4-0 voorsprong door het dribbel te winnen in twee games, hetgeen achteraf een goede prestatie van het duo Vesseur/H. v. Ruiten kan worden genoemd. Daarna ging het echter grandioos mis met De Treffers, De 15-jarige Bert van der Ham had in de eerste game weliswaar moeite met de kopman van de Veenders, Jacqnes van Ruiten, i wist hem in de tweede game genadeloos van de tafels te vegen met maar liefst 21-12. Leo Blokdjjk putte moed uit spektakelstuk en overspeelde Herman van Ruiten 21-14, 22-24 en 21-15. Rene Hjjne ging fel aanvallend van start tegen Kees Vesseur en oogstte daarmee veel sukses, Kees schakelde echter joist op tjjd over om de 2e en 3e game op zyn naam te schryven en aldoende de stand op 5-2 te brengen. Weer faalde Jacques van Ruiten, nu tegen de kopman van Wilskracht Leo BloktÜjk, die na een spannende partij de score op 53 bracht. Het werd een overwinning op het kantje: 2220 in de derde game. Bert van der Ham vocht fel voor de laatste kans van Wilskracht, maar opnieuw was het Kees Vesseur die tegen het jeugdig Utrechts geweld opgewassen bleek. Met zijn onbereken bare aanvalsslagen maakte hy v. d. Ham moedeloos en stelde hy de overwinning voor De Treffers veilig met 21-12 en 21-13. Herman van Ruiten begon daar na wel goed (21-19) tegen Hijne, maar moest daarna töch met 13-21 en 11-21 de eindstand op 64 laten bepalen. DOCOS De kaneen voor Docos om in de promo tiekompetitie te komen en zodoende ge makkelijk in de promotie Ereklas (die volgend jaar wordt ingesteld) zyn vrij wel verkeken. De voor hen bijzonder be langrijke wedstrijd tegen Gossima wis ten zij fliet tot een goed einde be brengen. De Voorburgers benutten hun kansen beter en hadden in André Klein een man die goed was voor drie winstpartijen. Dat Ton L'Ami deze keer goed op dreef was kon Docos niet helpen: Gerard van der Klaauw had het niet begrepen op deze aanvallers en verloor driemaal. Zo wel Jacques van Veen als Ton L'Ami versloegen Kraan en v. Leeuwen, maar verder dan deze vier winstpartyen kon den zy niet komen. Het begint er voor Docos, dat vorig jaar zelfs in de pro motiekompetitie een belangryke rol speelde byzonder donker uit te zien. Al leen in theorie bestaan voor hen nog kansen om in de promotiekompetitie door te dringen. Daarvoor moet dan wel van o.a. de koplopers Maasvogels en Tempo-team 2 gewonnen gaan worden. De kansen dat zij de 2e helft in de de gradatiekompetitie voor behoud moeten vechten zijn op dit moment jammer ge noeg reëler. TOV Ondanks het feit dat TOV in Schiedam een byzonder goede wedstryd heeft ge speeld is hun rol in de hoofdklas uitge speeld. Zij verspeelden hun laatste kans om bij de koplopers aansluiting te krij gen tegen TSF 2, echter op een bijzon dere manier. De Noordwijkers speelden byzonder goed, echter helaas tot de 20 punten in de 3e game, daarna lieten zij de eer aan hun tegenstanders. Rudy Al kemade deed dit tegen Gerry Vaessen: 20-16 voor, waarna verlies met 20-22. BAERVELD (ATTC) tweemaal winst Ted van der Ploeg" overtrof dit resultaat. Rustig verdedigend kwam hy op een 20-14 voorsprong in de beslissende game tegen Juniorenkampioen Hans van der Broek. Daarna ging hy in de aanval en sloeg 8 keer fout: 20-22 voor v. d. Broek. Dit duurde zo voort tot de TSF-spelers zeker waren van een overwinning: 70. Nu de spanning was weggevallen wist TOV weer te scoren: Peter Turk wint van v. d. Broek, Alkemade van v. Lin- gen en Ted v. d. Ploeg van Vaessen! Uitslag: 7—3 voor TSF. Waaruit biykt dat niet alleen inzet en kwaliteit tellen. De mentale druk om éénmaal in de promotiegroep te komen schijnt voor TOV, dat reedg driemaal als eerste in de degradatiegroep eindigde, te groot. Het wordt tyd dat zy hieroverheen stappen. ATTC/BOOT Dat ATTC/Boot in de thuiswedstryd een grote overwinning zou behalen stond op papier rotsvast. De mannen van „de In dustrie" hébben het er echter lelijk by laten zitten. Tegenstander 21-Up 2, on- geriefiyk op de onderste plaats in hun groep, bereikte wat niet mogelijk werd geacht: het won de uitwedstryd tegen de koploper met 64. Kopman Langen- berg won driemaal en voor ATTC/Boot was het Baerveld, die tweemaal tot winst kwam. Zijn teamgenoten Rogge veen en Wessel wormen slechts eenmaal, hetgeen betekent dat zy nu hun kop- plaats hebben moeten afstaan aan het Amsterdamse Volewijckers. zy hebben echter nog een kans om de2e te her overen, Zaterdag a.s. ontvangen zy de Amsterdammers in eigen huis en kun nen dan de opgelopen averij herstellen. STEEDS VOORUIT Het Warmondse team kan de dupe wor den van de door ATTC geleden neder laag. Zij werden nu op de ranglijst ge passeerd door 21'-Up. Zelf konden zy hier weinig aan doen. In Amsterdam verloren zij met 82 van Volewyckers, waarbij Nol Sikking twee overwinnin gen wist te boeken. Nora Broxterman (:het is 't sterkste team in onze groep) en Loulg Ritzen zagen by lange na geen kans om tot winst te komen: zij verloren ale partijen in twee games. De uitste kend verdedigende Amersfoort won driemaal voor het Amsterdamse team, waarby vry gemakkelijk van Sikking. Zijn teamgenoten speelden grilig tafel tennis: een met een „orthodox" bat, de ander met een zeer moeiiyk te beoor delen zy-efect. Ook voor de return voelt Steeds Vooruit zich niet dé kanshebber. PIT '54 In Zoeterwoude is men voorlopig niet van plan de kopplaats af te staan. Pit'54 boekte de derde overwinning in succes sie en er was helemaal niets tegenin te brengen door VW 2. Alle partyen wer den in twee games door Pit '54 afge sloten, waarby in 'n flink aantal games de tegenstanders onder de tien punten werden gehouden. Zo beleefden Henry van Teylingen en Anneke Koek, ditmaal wél goed gesteund door Marian van der Helm, hun eerste 100 overwinning. De plaats in de promotiekompetitie kén hen by'na niet meer ontlopen. BARONIE De spelers van de Baronie hebben deze week voor problemen gezorgd. Jan NiJ- land was elders en was niet in staat zyn wedstrijd te spelen. Cor de Veth kon evenmin worden opgesteld en zo bleef Kees Bruinsma alleen over van de vaste keus van de Alphenaren. Met slechts één invaller toog hij naar Den Haag en moest daar tot de konklusie komen dat deze formatie te zwak was voor MVO. Zowel Kees Bruinsma als Frans van de Klip kwamen slechts een maal tot winst. De overwinning was dus voor het Haagse team: 82. Zy zullen het team goed moeten gaan bemannen om de goede resultaten van de afgelo pen weken te kunnen RIJSWIJK Siseo had wel verwacht te winnen van een onder op de ranglijst staand Ryswijk. Maar al direct bleek dat er met Ryswijk niet te spotten viel. De Siseospeelsters werden goed afge dekt en het middenveld was voortdu rend in handen van Rijswijk. Ongeveer in de twintigste minuut be kroonde Rijswijk een goede aanval met een prachtig doelpunt van de stick van Paula Leenheer 1-0Siseo verwerkte de tegenslag slecht. Er werd weinig aan gevallen en Siseo ontkwam niet aan de zware dekking. De rust ging in met 1-0 voorsprong voor Ryswijk. Na rust speelde een oppermachtig Ry's- wyk tegen een volledig falend Siseo. De achterhoede slaagde er niet in de bal weg te werken en werd daardoor over belast. Verdere doelpunten konden dan ook niet uitblyven. Goed inlopen van Anke Oostra bracht de voorsprong op :n Paula Leenheer zette het derde doelpunt op haar naam: 3-0, Siseo kwam nog even terug en slaagde er bijna in >r te redden toen Joke de Vrind by rner een schitterend schot loste op de paal. Siseo dat vorige week tegen Kampong een briljante wedstrijd speel de, faalde nu in alle linies en heeft ver diend van een goedspelend Rijswyk ver- Blanw Zwart-Wilhelmus 1-2 (0-0) Voor de rust ontwikkelde zich 'n snelle wedstryd met wisselende kansen. Voor al Zaat en Thorns van Wilhelmus kre gen menig zwaar karwei op te knappen, zy deden dat voortreffelijk. In de 10e minuut stopte doelman Domburgh fraai schot van R. Timmer. Ook doelman Pieterse moest handelend op treden o.m. by een gevaarlijk schot van Hazelzet. Ook in de tweede helft bleven de ver dedigingen aanvankelijk heer en mees ter op hun terrein. Blauw Zwart ont kwam aan groot gevaar toen Hazelzet doorgebroken en doelman Pieterse nog juist op tijd kon ingrijpen. Van der Mos moest zich laten vervangen door Teegelaar. Blauw Zwart kwam wat meer in de aanval en in de 20e minuut nam het de leiding. S. v. d. Ham schoot keihard in, Domburgh stompte de bal terug, voor de voet van Donath, die meteen in schoot (1-0). Nog geen vyf minuten la vas de stand weer gelijk. By een hoge inzet voor het Wassenaarse doel sprongen enkele spelers tegelijk naar de bal, waarby G. Jansen kwam te vallen. De scheidsrechter kende een strafschop toe, die door G. Jansen fraai werd be nut (1-1). Wilhelmus drong op en uit corner scoorde G. Jansen. Blauw Zwart zette nu alles op de aanval. Met nog negen minuten te spelen kopte R. Timmer de bal na een vrye trap van J. v. d. Kooij in het Wilhelmus-doel. Tot grote ontsteltenis van Blauw Zwart ken de de scheidsrechter het doelpunt niet toe wegens buitenspel. ZUIDWIJCK Het eerste herenteam van Zuidwijck biyft wisselvallig spelen. Slechte en goede wedstrijden wisselen el kaar met de regelmaat van de klok af. Helaas voor de Leidenaars werd het gisteren weer een minder gave vertoning. Quivive uit Hoofddorp paste zich beter aan aan de omstandigheden en het was dan ook niet vreemd dat het er na een kwartier in slaagde de leiding te nemen. De ploeg bleef sterker en het was vooral aan de routiniers Hans Labree en Dick God- din te danken dat de schade tot deze ene goal beperkt bleef. LMHC Tom Gardeniers staat bekend als een beweeglijke en vooral schotvaar- dige aanvaller. Het was daarom sneu dat juist hij gisteren tot tweemaal toe een unieke kans liet liggen. Hal verwege de tweede helft verscheen hy een meter voor het doel van Rijswyk, maar faalde. Op dat mo ment toonde LMHC zich nog steeds de gelijke van Rypwijk en had ook Charles, via een gemiste strafbal, zyn team al aan de leiding kunnen brengen. Drie minuten voor tyd ont glipte LMHC zelfs het toch wel verdiende geiykspel toen Ryswijk scoorde. Dames 1 heeft zich van een betere zyde laten zien door 't Rotterdamse Aeolus kansloos met 5-0 te kloppen. De doelpunten kwamen van de stick van Ellen Mulder, driemaal en mej. Hardebroek, tweemaal. FORESCATE Het schynt het eerste herenteam van het Voorschotense Forescate ernst te zyn dit jaar. De, mannen van voorzitter Beuki draaien voortref- feiyk en ook gisteren werden weer twee punten aan het totaal toege voegd. Ditmaal was het Sarto, dat in een overigens vrij matige wedstrijd, het onderspit moest delven. Na het openingsdoelpunt van Gert- Jan Beuki in de vyf tiende minuut leken de Voorschotenaren op weg naar een behooriyke zege, maar de aanvallers bleken elkaar toch niet meer zo gemakkeiyk te kunnen vin den als in de openingsfase. Dit vond zyn oorzaak in de zeer strakke lei ding, waardoor het spel talloze ma len werd onderbroken en het ritme steeds verder zoek raakte. Ondanks deze hancicap bleef Forescate ech ter het terrein meester en zegevier de tenslotte met 1-0. Dit in tegenstelling met het eerste damesteam dat tegen een sterker Dordrecht tamehjk kansloos met 2-1 ten onder ging. De Voorschoten se dames keken al snel tegen een 2-0 achterstand aan, maar kwamen, toch via mevrouw Vriens terug tot 2-1, een stand die voor rust reeds werd bereikt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1970 | | pagina 14