Mentaal sterk DOCOS werkt tegen VCSONPLEZIERIG SLOT ZATERDAGDERBY tweemaal eenTER tEEDE-Q.BOYS achterstand weg FOREHOLTE EN ZWAK VERSLAAT TAM SPELEND S.J.Z. Koploper kundig bedwongen Judogreep beloond met verwijdering Sportclub Lisse heeft de smaak weer te pakken S JÏÏ Z i P'aaï«n. Doelman Smit was juist uit- MAANDAG 26 OKTOBER 1970 SPORTBIJLAGE SASSENHELM Een streekdèrby Reeft bijna nooit goed voetbal te zien, maar zaterdag: was bet toch wel de bezoeken de club, die de paar duizend bezoekers liet genieten van haar spel. Sinds 196" was Quick Ro.vs niet meer in aanra king geweest met Ter Leede. Met oude bekende technische spelers als Floor Duyn, Leo Pluimgraaf! en dewiel heeft het Ter Leede LEIDEN Het leidende VCS heeft zich met moeite overeind kunnen houden tegen nieuweling Docos. De Leidenaren braken nogal eens gevaarlek door en j wisten al snel een antwoord op de verrassende opening van de Hagenaars. Al in de derde minuut belandde „een pass' door het midden" tyj de niet afgedekte André ||„e gegeven In opbouw Wetsel. die snel op het doel afrende en hoog Inschoot. Een minuut erop was het alweer gelijk. Een indirecte vrije trap van Dick v. d. Bosch bereikte de goed voren gelopen halfspeler Bert Bakker, die direct inschoot. Er werden nogal wat overtredingen j I begaan; aan Docos-zijde vooral door Stan v. d. Meel. Tegenslag was er voor VCS dat na een .mangeling" door twee J Docos-spelera na twintig minuten Hannie I Houwaart met een knieblessure zag weggedragen worden. De ex-UVS'er toonde zich tro De grootste kans op de zege kreeg Docos av«ilènd~doór~*ich ook ba cl» d' ml"u"' s' l'«" v«" Re»ds dirtkt na de aftrap het voorste <>elid op te stel- Peter Wolters kwant Peter Dubheldemnn pjuimgraaff. die doelman Smit -rije schietpositie, vuurde, doch de Leede klaar wakker maakte i doelman dook de bal uit de hoek. VEP—SJC 1—0 (1—0 i sterk gewijzigde ploeg len. Door zijn offensief optreden bleef de Docos-aanval, waaruit de vaak ach ter zijn voorhoede opererende Ton van Dinten nqgal eens wegviel, vrijwel con stant bestaan uit vier man. Docos, dat in Bakker, Wolters en Van Zijp zijn grootste troeven deze middag tegen VEP het veld opgegaan, bezat, kreeg in de 25e minuut opnieuw Noordwijkers moesten het stellen te maken met een achterstand. Rechter- der de geblesseerde John en "Wint Br spits Aad v. d. Berg van VCS schoot Leo Hage (beenbreuk van dichtbij in. Wolters w Hagenaars opnieuw uit get haailde. Na een combinatie de 42e minuut, verkeek VCS- Steènvoorden te laten open prachtig schot. Ook Ter Leede kwam niet enige fraaie aanvallen en Nannc Sluymer kreeg van Mondriaan een op gelegde kans. maai- hij vergat te schie- gjQ ten. In deze periode bleef Ter Leede Di goed aanvallen en bij de 2e comer die zon- I door Mondriaan fraai werd voorgezet, wii» D.aun I wist Dick v- Biezen de toa' naast de WiiarT'fe-e- onthutste Floor Schaap te koppen (1-0 r 6 I t->„ boi) de gasten was nie weer en kwam zichtbaar aan conditie te kort. Na 30 minuten schoot Klinken berg uit een corner mooi voor en Leo Plulmgraaff konde stand op 1-3 bren gen. Tien minuten voor het einde kon Pluymgraaff de bal weer nétjes aange ven en weer was invaller v. Leeuwen er als de kippen bij (1-41. Heel kort voor Aan- J het einde kreeg A. Haasnoot eindelijk »n gevoe- een kans. Hij rende aan de zijlijn op het afronden, aantrekkelijke Ter Leede-doel af. Hij I werd echter door de rappe J. Keuning ingehaald en stevig bij z'n shirt gepakt. Helaas kon Haasnoot zich niet beheer sen en nam Keuning in eeu niet te over treffen judogreep. De arbiter wees Haas noot de weg naar de kleedkamer. NOORD WIJKSHO 2-1 (1-0) Het spel van Noordwijk dreigde te ster ven aan schoonheid. De roodwitten voer den hun combinatiespel soms zo lang door dat het niet verwonderlijk is dat er slechts twee doelpunten uit voort vloeiden. Het eerste viel echter zo snel, namelijk al in de tiende minuut, dat de produktic ditmaal i niet het, die de I schorst). De aderlating werd weliswaar 1 üe aanvalsdrift men positie opgevangen door in de voorste linie Van te stuiten. Weer kwam C Van Din- Maris. Van Keiteren. Van Rijn. en Van j van Smit afgestormdSmikww keek VCS- steènvoorden te laten opereren, duide- Ult Z1J» doel en Verheul gleed doelman zich op het schot van de schuin jjjk werd dat de voorhoede aan kracht maar LgRend gaf hij de bal nog ee voor hem verschenen Wolters en rea- had moeten inboeten. SJC, weliswaar! net naast- een vnje uap geerde juist iets te laat. constant op de helft Minder fraai VEP, kon niet i Quick B°ys SJZ heeft een van zijn slechtste, zo niet de erbarmelijkste, wedstrijd van het sei zoen met verlies tegen Foreholte afge sloten. Vooral verdedigend klopte het niet, en werden teveel kansen weg- het veldoverwtcht aan Concordia laten. I Even later bolde het gegeven, liet üegoif oVc^jgthiS hoopvol I Dooi"' massaal" verdedigen echteV bleef te door te drukken, de Zoeterwxv*a,~ 1 die NpUs Krogt weer terug hadden in de ploeg. I In de 13e minuut schoot Loek Helder op doel, doelman Van Dijk tikte de ba! naast het doel. waai" Nelis v.d. Krogt het leer opnieuw in de spits bracht en Loek Helder inkopte: 1-0. SJZ behield enige tijd een overwicht, maar kon geen beslissend gat slaan met de Voorhoulse ploeg, waarin qua afweer centraal ver dediger Jan v.d. Lans een opvallende partij vertolkte. Veel ruimte kreeg John van Dijk in de 23e minuut, wat prompt ook de gelijkmaker betekende. Twaalf minuten voor rust werd' een vrije trap door Niek van Kesteren snel genomen, de SJZ-defensie was er door verbouwe reerd en de doorsprïntende John van Dijk scoorde andermaal: 1—2. Bijna be slissend werd de marge toen in ae 18de minuut na rust keeper Jan Fengler van SJZ de bal bij een schot even los Hot en Piet Ruigrok onder Fengler door schoot. Loek Helder, een van de weinige spelers aan SJZ-zijde, die niet in de ma laise deelde, maar mede dankzij tech niek op het moeilijke veld uit de voeten kwam, bracht in de 21ste minuut met een solo, die hij met een doelpunt be kroonde, nog' even de spanning terug: 2-3. middenvoor uit een scrimmage voor Vijf minuten na rust was het weer ge- doel keeper Rijnsburger verraste. War- lijk. Uit een vrije trap op rechts zeilde munda kwam nog even terug maar de bal over de doelverdediger voor de moest in het laatste kwartier toch weer voeten van de toegesnelde Oostdam. VVSB tracht- Veek, Duivenvoorde, Van de Ploeg I en Oostdam verzandden steeds in te veel breiwerk, waardoor de Van Nispen-ver- I dediging steeds tijdig in kon grijpen. de gelijkmaker uit. CONCORDIA H-OOIEYAARS 4-0 (4-0) De Ooievaars heeft tegen Concordia H haar naam eer aangedaan. Onmadhtig balancerend op een been kon het negen tig minuten lang niets uitrichten tegen een krachtig op beide benen staand Con cordia H. De Hillegommers, direct met goeie combinaties over de vleugels ope ningen forcerend in de Ooievaar-achter hoede. kwamen op een vrij gelukkige wijze aan de eerste treffer. Doelman Et- ten kon een schot van Kees v. Empen niet goed onder controle krijgen. Siem Nederpelt snelde toe en schoot beheerst raak. Tien minuten later was het weer raak toen Kram de bal niet hard ge noeg terugspeelde op Van Étten. Key- zers was er als de kippen bij om de bal in het open gevallen gat te priemen. Vlak voor rust noteerde Kees de ,ASCGONA 2-1 (1-0) Op de valreep heeft ASC de verdiende, volle winst binnengehaald tegen het Haagse GONA dat in de tweede helft zelf het meesteaanspraak maakte op de overwinning. In de 44ste minuut rondde Ben Broers echter een van de schaarse uitvallen van ASC af met een doelpunt. Voor rust had ASC gedomi neerd. Het liet 't echter bij één treffer, in de 25e minuut van de voet van Mat- tie Kantebeen. Een vrije trap van Bob by Logger werd door Hans v.d. Voet koppend verlengd, Mattie Kantebeen liep door, lokte de keeper uit het doel en scoorde vervolgens. Tevoren had Hans v.d. Voet in de 20e minuut, alleen voor de Haagse doelman naast geschoten. Een afstandsschot van Kantebeen werd enige tijd erna met moeite door de GONA-doelman verwerkt. GONA nam na rust het initiatief over van ASC. Het liet de Leidenaars nauwelijks meer in de frontlinie verschijnen en het leek alle kans op de zege te hebben toen het in de 80e minuut tegen scoorde Aanvoerder Joop Bekkering van ASC kreeg de bal tegen de hand; de penal ty werd door GONA-captain Knor be- nooRDWI.IKERHOFT VVSB er nut: 1-1. Pas toen kon ASC weer aan j yan Nispen zjjn remise overeengeko- aanvallen denken. Vooral de voor v.d. nipn een voor het pubHek aantrek- 7™" Voet Ingevallen junior Leen de Goey k(,i}j|te wedstrijd hebben beide ploegen (broer vaJi Huib, die naar het reserve-1 geheel volgens de spelverhoudingen de team is verwezen) speelde een opval- pimten broederlijk verdeeld. Belde heb- 1~' geen profijt kunnen trekken van hel dvoordeel. Van Nispen, voor rust met wind In de rug, moest zelfs toezien een sterker VVSB door goed spel op de vleugels enkele gevaarlijke mo- jor het Van. Nispen-doe.l cre- Lans de derde treffer. Concordia H kreeg na rus]t nog een zee van kansen Kleyn schoot, tegen de lat, Keyzer tegen de paal en Siem Nederpelt zag een harde schuiver door Van Etten gekeerd. Tot meer dan een doelpunt kwam het niet. Een één-twee combinatie tussen Kevzers en Nederpelt waaruit laatst genoemde de score voor Concordia H SPOORWIJK-RIJP WETERING 2-1 (1-0) - Door een op de vleugelen van de wind gedragen afstandsschot is Rijp- wetering wat ongelukkig weggekomen uit Den Haag. De Rippers begonnen met kansen voor v.d. Star en v.d. Zwet v.d. Star schoot echter in vrije positie naast en de langzaam in vorm komende Leo v.d. Zwet trapte, terwijl hij onge hinderd mocht aanleggen in de grond. In de tiende minuut werd Rijpwetering met de eerste tegenslag geconfronteerd, dorperiaan nipt te T*" --- hoge voorzet reikte Brugman ploeg heeft échter LISSE Spel. Lisse is goed op weg definitief met het verleden af te rekenen. Bengelde het de eerste wedstrijden wat mistroos tig ondqr aan de ranglijst, een gelijkspel vorige week tegen kop loper VCS en deze i'euze-overwin- ning' op HVV duiden erop dat de Lissenaren het vertrouwen weer volledig terug hebben. Sportclub Lisse liet de noodklok voor HVV al in de 6e minuut luiden toen Wim van Beek van buiten het strafschopgebied de HW-doelman tot een krachtsinspanning dwong. Ook Gerard Oude Velthuis liet enkele malen duidelijk blijken dat hij wist waar de bal naar toe moest. Zo ook de doelverdediger die tot de rust met enkele fraaie safes de Lissenaren op afstand hield. Na rast moest hij vier maal buigen. In de eerste minuut voor Wim van Beek nadat een schot van Van der Poel slecht wegge werkt was. Gerard Oude Velthuis nam de tweede treffer voor zijn rekening toen van een verdediger teragstuitende bal voor zijn voe ten rolde. Ook Gerard v. Beek leverde een leeuwenaandeel in de doelpuntenreeks, toen hij bij een doorbraak de stand op 3—-0 bracht. HW kwam even terug en forceerde even buiten het straf schopgebied een vrije trap. De bal verdween over de muur waar Smits klaar stond om de ver twijfeld om zich heen grijpende doelman Baak het nakijken te ge ven. Meer zou Spel. Lisse niet toestaan. Zelf vergrootte het een minuut voor trjd de voorsprong toen routinier Frans v. Gerven na een voorzet van Gerard v. Beek zonder moeite inknalde. bal uit een corner bij ae \rg staande pluimgraaf had maar Stalpoort Zijn schot was onhoudbaar J p hij schoot hoog voor doelman De Ridder. Ook «Je 1 v tweede helft was SJC constant op de helft van VEP te vinden. Linksback Hermans kwam steeds ver mee naar voren om zijn voorhoede op maat te bedienen. De voorhoede kwam, ondanks enkele harde schoten van de op dit gladde veld moeilijk wendbare Van Ma- j over het lege doel. I ln de tweede helft zou het getij keren. I Reeds na zes minuten kreeg de 35-ja- rige aanvoerder Floor van Duyn de bal keurig voor de voeten en schoot be- heerst de gelijkmaker in de touwen. Veel werk moest Smit verrichten en na zestien minuten kon Klinkenberg de bal naast de uitgegleden Smit schieten (1-2). i Ter Leed^ had hierna maar weinig ver goed op lock te komen. Doelman Merkus van SHO kon na een schot van Albert Spaanderman de bal niet onder controle krijgen en Rudi Broring kon intikken: 1-0. Het bleef in die eerste helft verder bij een afgekeurde goal van Broring. die zijn tegenstander wegduwde. Kansen waren er echter volop. Albert Spaander man probeerde het met boogballetjes, waarvan er een op de kruising van paal en lat belandde en uit de tweede lijn voerde zich van afstand Dick Heems kerk. Verrassend was de start van SHO na rust. Bij een uitval van de Oudbeijer- 1 anders werd nonchalant uitverdedigd, de bal kwam voor de voeten van Graus, die voorzette en Van Bennekom scoor de. Noordwijks kracht lag voornamelijk op het middenveld met uitblinker Heems kerk. In de 20e minuut werd de zege be- erkstclligd. Uit een vrije trap w-Teylin 1-3 (0-2) Misschien le sterke wind wel de oorzaak, goed voetbal was er aan de Waals- n. De minst slechte el de overwinning i doeltrap van Hooger- UITSLAGEN ZATERDAG Esto-doelman Theo de Wit stompt de bal weg voordat de Noordeiise rechtsbuiten Wim van Lith gevaar lijk kan worden, aanvoerder Aad Kippesluis kijkt goedkeurend toe. WARMUNDA-CONCORDIA 2-1 (2-0) Warmunda heeft een veldoverwicht de eerste helft vakkundig uitgebuit door in die periode een beslissende sprong te ngmen. Reeds na een minuut spelen was het raak. Bert Harteveld werd in het strafschopgebied onderuit gehaald- De toegekende strafschop werd feilloos door Ted van Rijn benut. War munda bleef domineren wat na een kopduel juist niet hoog ge- verdiend. Bij noeg om een Haagse aanvaller te bo- vorst kwam de bal met de wind letten de te ver voor zijn doel slaande vlak voor het Texas-doei. Frans v. Dam Sjors ten Cate te passeren. Rijpwete- was er wel bij, maar zijn schot was te! ring kwam pas twee minuten na rast zacht. Hierna vele aanvallen van Tey- EERSTE KLASSE A terug. Vanaf de linkervleugel zette v.d. lingen maar het trapte steeds In de bin- Eerste klasse: De Zwerver-Heerjanadam Zwet de bal voor en v.d. Star schoot in. tenspelval. Er kwam een fraaie kans 3-3, Noordwijk-SHO 2-1, Zwart Wit '28- In technisch opzicht groeide Rijpwete-1 voor Stikvoort. maar doelman Heijmans Koz. Boys 3-1, Ter Leede-Quick Boys 1-4 HAZERSWOUDSE B.SVOW 2-3 (2-0) ring nu duidelijk boven zijn gastheer ving' de bal keurig op. Ook v.d. Vlugt IJsselmeervogels-Doto 4-1. uit. Jammer was het dat het midden- j schoot enige keren net naast. Na 22 min. veld met Hans Weenlnk en Jansen niet plaatste P. v. d. Vlugt de bal uit een Quick Boys 9 4 3 zo best op dreef was. Het duo bleef te corner scherp voor de doel mond. Met 'n I DOTO 9 4 3 de verdediging „hangen" waar-j zeer fraaie kopstoot van Fortman werd Heerjansdam 9 4 2 oldoende zijn eigen doelman Heijmans verslagen Kozakken Boys 9 4 2 i. Nog net voor rust weer een cor- IJsselmeervogels 9 3 4 van v.d. Vlugt en na enige missers j Zwit Wit '28 8 3 3 2 het Fr, v. Dam die de stand op 0-2 SHO 9 3 3 3 ht. j Noordwijk 9 3 2 3 s bepaald slecht. Ter Leede 9 2 3 4 de verdediging ge- j De Zwerver 9 0 3 6 le schoten en een verdiend i EERSTE KLASSE B -GRAV. SVRIJNSB. BOYS 0-0 Rijnsburgse Boys. vorige week tegen CSVD duidelijk uit het ritme blijkt zich weer uit de malaise te hebben opge werkt. Met fris spel en directer spel hiel den de Rijnsburgers 's-Grav. SV tot het eindsignaal in toom. Met het accent op de verdediging, waarin van Gerven en Kralt weer bijzonder goed voor de dag kwamen, kon elke confrontatie met de tegenstander met voordeel worden afge sloten. In de tweede helft kwam Rijns burg iets meer uit de verdediging. Ou- wersloot, de Heyer, Mooy en Harteveld wisten een groot aantal corners te for ceren doch steeds waren deze een ge makkelijke prooi voor de 's-Gravenzan- devs. Na een half uur leek Gerrit van Egmond Pajnsburg op winst te gaan zetten. Juist toen hij wilde aanleggen werd hij uit balans gebracht, waardoor zijn schot naast het doel verdween. Nog eenmaal kreeg Rljnsb. Boys de wed strijd in haar voordeel te beslissen. Jac. de Heyer kreeg acht minuten voor tijd een vrije trap te nemen. De hard inge schoten bal ging dwars door de muur op het doel af. maar op het laatste ogen blik raakte het projectiel een verdediger en schoot rakelings langs de verkeerde kant van de paal. ARC—TOGR 2-1 (0-1) Ondanks een veldoverwicht in de eerste helft teas het niet ARC dat met een voorsprong in de rust de kleedkamers I opzocht. TOGR dat zeer goed wegkioam omdat Hans Verborst en Nootje alleen j voor de keeper, misten, nam de leiding toen de midvoor een van de paal terug- stuitende bal alsnog in de touwen joeg. I Meer loon naar werken kreeg ARC in de tweede helft. In de 20e minuut viel I de gelijkmaker. Jan de Jeu trok de bal naar Oosterom. Juist toen deze wilde schieten tikte de linksback voor zijn I voeten weg. Het betekende uitstel van executie. De bal rolde voor de voeten i van Jan Bogers die vervolgens beheerst inschoot. Tien minuten later viel de be- 1 slissende treffer. Jan van Heusden pas- j seerde op links vierman en gaf Van j Oosterom de kans om af te ronden, j TOGR zette een fel slotoffensief in maar de ARC-achterhoede hield stand. UVS—HVO 3-2 (2-2) UVS heeft een in de tweede helft over wegend sterker HVO een kwartier voor tijd op een beslissende achterstand ge zet. De ver voor het UVS-doel opgeruk te HVO'ers moesten toezien hoe bij een plotselinge uitval Boekweit met' een hard schot in de uiterste hoek de stand al te onderscheppen. op 3-2 bracht. UVS nam in de eerste I minuut de leiding, tóen Veefkind. v. d. I Broek de kans gaf om te scoren. Nadat B: NSW-RWH 0-3, Zwaluwen-VRC 1-1 HVO in de 15e minuut weer op gelijke Wouöiichem-Sizo 4-1. NDSM-Amstel- 6°°E" Bekomen, zette van Ea UVK veen 2-1 VSWH-HCSC 2-2 °P briljante manier weer op voordeel. Derde klasse A: Oranje Wit-Naaklwijk toen 1 Quick Boys voorzet over rechts ineens O-O*Zuidland-Groote Lindt 2-1. PPSC- OP de sl^,"am' In de allerlaat3te 8 JAC 2-0, ARC-TOGB 2-1, Haaften-KW 1 '27 0-0, Monster-'s-Graveuzande 1-3. UNICUM—TAVV 2-2 1- TAW, de laatste weken steeds r handen, speelde eindelijk weer e ■olie inzet en dat leidde in de 20e mi- t lege •alskwartet werd gevoed en een te groot gat 1 beide linies ontstond. Twee minuten voor 1 ner tijd werd de Rippers een afstandsschot waf fataal. Sjors ten Cate, naar de goede j bra hoek uitgevallen, kon niet verhinderen I De tweede helft dat de ba'l via de paal doel trof. Teylingen werd i dwongen, maar ondanks VTI.GR. WILLEM 2/VAC 1-0 (0-0) corners kwam er nog VTL, een groot deel van de wedstrijd tegendoelpunt. In de. 42e r het offensief, heeft SVOW komt pas laat uit de startblokken. '2 11 16-8 Dat bleek vorige week toen tegen Koude- ^'ut tot~de~ openingstreffer. Cock Ver- 2 11 10-12 kerk de ruststand 0-2 toch nog omge- /aa, zctte de bal voor naar FranB Ho_ 3 10 17-13 j bogen werd tot 2-2 en dat bleek ook Le- dte na twee tegenstanders gepas- 3 10 9-7 gen Hazerswonudse Boys, dat een 2-0 seerd le in3choot. In de 30e minuut 2 10 16-14 j voorsprong bij rust zelfs in een nederlaag werd het door Hogewerf gelflk. Na rust 2 9 11-8 zag gewijzigd. In de eerste minuut kon 7QU TAVy opnieuw een voorsprong ver- 3 9 13-11 j Hazerswoude al juichen. Pos kreeg de SDclen. Aj na vijf minuten stond het op 3 8 12-8 bal op 25 meter voor hel doel en liet van o.j toen tijdens een scrimmage Ben 4 7 10-1S daaruit met een omhaal de ba) onhoud- j Heemskerk hard inschoot. Tien minuten 6 3 5-21 baar in de kruising van lat en paal ver- voor u1d timede keeper Arie de Bruin dwijnen. Binnen de rijf minuten kreeg hii pen hoekschop verkeerd en kon B. SVOW gelegenheid de score in winst om j Baars'Inschieten, te zetten. Verhoeven en Van Heek Treffers bleven echter uit, omdat de lichtgewichten in de WSB-voorhoede i vooral in de lucht nederig het hoofd moesten buigen gebouwde Van Nispen-achterwaartse Met lange trappen als dat grote Mouter die uit de achterhoede kon door- ,21"iten toen zij oog in oog met de doelman j zev RN HOVEN—-HOOGVLIET 0-0 •envicht slechts éen treffer kunnen i drukken. Hij gaf de bal keurig aan Zoet GVVV 1-1, Harkein. Boys-SVZW 6-3, atonf|pn Ma?<nnurniuiB» Rova trnlr dp w i dat toe Toch kwi de bal weer bij Mouter en beheerst maakte hij er 0-3 van. In de laatste minuut wist Fortman eindelijk Hooger- vorst te verslaan (1-3). LA' 'vs "v n""' stonden. Hazerswoudse Boys trok de Ge,n doelnunten toch Dovo-WVF 3-0. Huta.»uWlt 3-1 [toimtjM we„,. „u,k b,.acht „a '.nïin zittende Haagse verdedigers en het uit stekende werk van de doelman, ti-wapen zorg- D® enige treffer viel in de vijftiende mi- kwartier spelen ln de tweede treffer de Van Nispen toch voor enkele gevaar- nuut. Henk Sira bracht de bal uit de resulteerde. Een voorzet van Mes kers [jjke momenten, die tenslotte vijf mimi-1 verdediging op, tikte de bal over naar belandde via De Groot voor de vrijstaan- ton voor het rustsignaal de openings- Siem v.d. Linden die op zijn beurt de vertoevende Graaf Willem. Schoten van de Harteveld. Met een hard schot liet treffer tot gevolg hadden VVSB, op dat verder opgerukte Sira' weer bediende. VTL stond het door de konsekwente dek- hij de Concordia-doelman kansloos. War-j ogenblik spelend met 10 man (blessure} Diens voorzet werd tenslotte ingekopt icing nauwelijks toe. Wel kwamen er munda kreeg zelfs nog de kans om Gerard Rotteveel i moest kansloos toe-' door Piet v.d. Zeeuw. Ondei^deskundige kopballen. In de slotfa: de score beduidend op te laten lopen, zien hoe G. v.d. Meer uit een scrim-i maar schoten van Ritsen en van Rijn mage voor het doel de bal langs doel- i belandden net naast het doel. Na rast man Bader in het net priemde, een sterker Concordia dat zijn aanvallen j Van j Nispen zou echter niet lang van in de 25e minuut beloond zag toen de 1 zijn voorsprong kunnen genieten. bevredigend duel, dat volop spanning bood en twee 14 26-8 eeu ka" UU1" stand op '2-0 toen Tooi"ploegen te zien gaf. die in de verdedi- 13 25-10 i een corner van Gaarkeuken scoorde. o-jng hun sterkste onderdeel hadden en 11 17-11 Vlak voor 1-ust e'"? v.d. Lip tegen de aanvallend zwak waren. Kansen waren 10 15-15 vlakte ^oen een schot van Pos er aan Zevenh.-zijde voornamelijk voor 10 12-13 op d<* doellijn 'topte. Een aanvankelijk jan Smoorenburg. die eenmaal van vijf 8 19-21 sterker Hazerswoudse Boys moest bij het I meter afstand de bal ln handen van de 8 17-20 vorderen van de tweede helft het heft j i<eeper speelde. Gelukkig was Zevenh. bij 7 19-281 overgeven aan SVOW. Kamer zorgde c1e afweer Driemaal trof Hoogvliet de i,7 8-19 utet een vleugelschot voor 2-1, Co van I paal. Eenmaal door toedoen van doel- - Setal- Nunspeet 9 1 0 8 2 9-22H®ek scoorde uit een vrije trap. na- man Cees van Lith, die op spectaculaire beding van invaller-arbiter P. v.d. Geer, Zowel Van Es, als De Boer en Meskers dat Verhoeven onderuit was gehaald, de wajze het leer nog luist tegen het hout- het geen hoogstaand duel geworden zagen echter hun kopstoten goed ver- Tweedeklasse: 's-Gravezande SV-Rijnsb gelijkmaker. Zeven minuten voor tijd ricl werk kon tikken Uitblinkers bij Zeven- ?1 een fors duel, waarin de Hagenaars jverkt. VTL-doelman Raphael Puliga Boys 0-0. Excelsior M-Zuidvogels 1-0, De de beslissend etreffer toen Jan van Heek hoven waren Ben Mollers, de centrale de dag kwamen dan verwacht1 (noest het intussen stellen met wat Maeuwen-HBSS 2-1, Rijsoord-Spijkenisse een misverstand in de Hazerswoudse verdediger en zijn assistenten Gerrit 11-0, NEO '25-CSVD 2-1. achterhoede afstrafte. l Koster en Marie V. d. Meer. DOVO Spakenburg WVF GVVV Harkemase Bovs WHC SVZW Be Quick '28 I mocht worden i laatste positie speelbelletjes

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1970 | | pagina 13