Jensen dissonant in gaaf PSV KKVB wees verzoek Fadrhonc van hand Eredivisie Eerste divisie Tweede divisie Totocijfers Steriel Sparta zonder kracht Veel fouten in defensie DWS Zeer matig duel in Volendam NAC had geen moeite met AZ Utrecht won rommelig duel tbOHLPGMMJ .Nederland" blinkt uit in Bundesliga MAANDAG 26 OKTOBER 1 PSV—Holland Spon FC Twente—AJax Sparta—Haarlem F.xeelslor—FC Utrecht •FeUenoord WYTZE COUPERUS De Graafschap—Hel Wageningen—Willen GVAV DFC Willem AGOVV-SC Drente Gooiland—Fortuna^ VI. De, VolewtjcitersElndhovt Llmburgla—Baronie —13 3) VVV De cyfers van toto 14 van het lopen weekeinde zijn: deelnemers: 763.505; inleg: 1.636.090; beschikbaar voor de prijzen: 73 eerste en derde prijs: 257.684; t prijs: 184.060; extra-prijs: 36.812. Bij de Sporttotalisator hadden gisteravond twaalf deelnemers g* met dertien Juist voorspelde result; 8—14 (li) Slav 11-11 (10) haakjes stand vorige ogramma zondag a.s.: Mland Sport—NAC FC Utrecht—Sparta Fcljenoord—Excelsior Go Ahead—Telstar (Tussen haaltjes FC Den Bosch—HVC Helmond Sport—SC Cambupr Roda JCNO AD SC Drentg—PEC Hermes DVS-^ZFC3"0 —De Volewljckers 1517 9) (5) Juiste kolom; 10— 7 G) 11— 9 (13) 1 NAC—AZ'67 X PSV—Holland Sport X FC Twente—Ajax X ExcelsiorFC Utrecht VolendamGo Ahead DWS—NEC ADO—MVV X VitesseBlauw Wit X GVAV—Den Bosch CambuurHeracles X GraafschapHelm. Sp. WageningenWillem II X Vole wijekersEindhoven SPARTA—HAARLEM: 0—0. Scheids rechter Van Gemert. Toesohouwers: 8.000, Haarlem is volledig in zijn opzet ge slaagd een punt te veroveren op Sparta. Daarvoor legde Haarlem een verdedigingsgordel voor Paternotte en liet Sparta komen. En Sparta kwam, en masse. Alleen doelman Pim Doesburg bleef, waar hij hoorde, kleumend van de non-activiteit. Twee maal drie kwartier heeft Sparta tegen de massale Haarlemse defensie aan gehangen, Ofschoon Haarlem be kwaam heeft verdedigd, heeft Sparta het verlies van een punt toch in dc eerste plaats aan zichzelf te wijten. Het bleef steriel samenspel, waarach ter geen kracht zat. Wanneer er een schot viel, dan was het of slecht ge richt, of het stuitte af op een tegen stander. Ook met Kondyzcr, die na de rust Heyerman verving, in het cen trum bleef Sparta's aanval machtc- laard. Maar de uiteindelijke winst, die de DWS-trainer voor ogen had ge schemerd, werd geen werkelijkheid. DWS—NEC: 2—2 (2—0). 1. Seemann 10, 28. Seemann 20, 50. De Jong 21, 85. Bonnen 22. Scheidsrech ter: Brouwer. Toeschouwers: 5.000. Hei eerste deel van de voorspelling van DWS-trainer Joop Brand „NEC maakt in het begin fouten in de ver dediging", kwam uit. De ontmoeting DWSNEC was nog geen minuut oud, toen Seemann profiteerde van een misverstand tussen De Bree en Mei- .scoorde tweede doelpunt van Seemann heftig bekritiseerde werkte in de tweede helft de achterstand weg en had bijna de volle winst mee naar huls genomen. Enkele verdedigings- fouten waren aan die dramatische1 si tuatie voorafgegaan. Door misver standen in de verdediging van DWS kwam NEC op 22. Bij hetv eerste tegendoelpunt van De Jong kreeg deze de bal vi- het hoofd van Flinkc- vleugel. Bij het tweede doelpunt ver zuimde zowel Jongbloed als Bianchi in te grijpen waardoor Bonnen een vrije schietkans kreeg. VOLENDAM—GO-AHEAD: 0—0. Soheidsrechter: Van Ravens. Toe sohouwers: 5.000. De harde, van doel tot doel staande wind heeft een nadelige invloed ge had by VolendamGo Ahead. De thuisclub bad er nog de minste moeite mee. De aanval van Volendam miste echter een afwerker. Toen Mühren en Bond wegens een blessure het veld moesten verlaten bleef in de voor hoede van Volendam weinig stoot kracht over. Go Ahead daarentegen was voor het doel aanmerkelijk gevaarlijker. Ruiter was echter een onoverkomelijk strui kelblok. Op grandioze wijze belette hij Geels en Koenders het scoren. Dc 0—0 was een juiste uitslag voor dit zeer matige duel. NAC—AZ '67: 5—2 (4—0). 1. Brouwer 1—0; 11. Bish 2—0; 13. Visser 3—0; 14. Visschers 40; 48. Vreden'burg 4—1, 54. Pogrzeba 5—1; 86. Kabel 52 (strafschop). Scheidsrechter: H. Pijper. Toeschouwers: 5.000. Een vroeg doelpunt van Ad Brouwers heeft AZ '67 volkomen geïntimideerd. De Alkmaarders verdedigden zeer slecht en gaven NAC alle kansen de score te verhogen. Moeiteloos liepen de Bredanaars binnen een kwartier tot 40 uit. NAC deed het daarna wat rustiger aan waardoor ook AZ de gelegenheid kreeg aanvallen op té bouwen. Kort na de hervatting scoor de Vredenburg tegen. NAC pakte de zaken vervolgens energieker aan. Er kwam meer vaart in de aanvallen, hetgeen tot een vijfde treffer, leidde. Een strafschop die door Kabel werd benut bracht de eindstand op 5—2, door de start van dc enthousiaste Utrechters. Zij zagen geen kans ihun verdediging te organiseren. Het doel- EXCELSIOR—FC UTRECHT: 1—2 (1—2. 12. Hildebrand 0—1; 20. Van Toorn 11; 32. Groenendijk 12. Scheidsrechter: Hoppenbrouwer. Toe gevolg van. Utrechtse supporters namen daarna bezit van het veld, brachten vernie lingen aan ca bedreigden de scheids rechter. Vier spelers kwamen in het boekje van de scheidsrechter. Teunis- sen cn Bakker moesten met blessures van het veld worden gedragen Van schouwers: 9.000. In een rommelige wedstrijd heeft Excelsior verdiend verloren van FC Utrecht. De gastheren waren verrast Toorn scoorde de gelijkmaker, waarna Groenendijk een nieuwe Rotterdamse blunder uitbuitte: 12. Na de rust was Excelsior sterker, maar voetbalde ondoordacht. i ten voor een schot van Roggeveen die I I ook nog eens tegen de paal richtte en I Van Be veren moest eveneens voor de voeten van Roggeveen springen om een schot te voorkomen. Nooit gehoord Roggeveen, die constant in de clinch lag met Jensen en veel ijveriger en gevaarlijker was dan de week tevoren tegen FC Twente. Hij kreeg evenwel bitter weinig steun want Van Maurik speelde wederqm zwak en Roodnat zag zijn rushes toch altijd gestuit omdat hij te lang" maakte. Roggeveen, die zo was geprikkeld door het rauwe van Munk Jensen dat hij de Deen wénste te vernederen, wat hem enige malen gelukte hoewel Jensen zich ook dan misdroeg. De zwak leidende heer Klopper had evenwel nog nooit van ..boekingen" gehoord en hield het boek je stijf op de borst geklemd. Ook toen Roodnat „gemeen" werd gepakt en eveneens toen Verlangen halverwege de tweede helft vervanger van Teske die twee gekneusde tenen had opgelo pen het shirt van Schmidt Hansen bijna uittrok. Intussen had PSV ook nog wel het nodige gesteld tegenover de doelrijke kansen voor Holland Sport. Dat w een afschuwelijk harde vrij trap (in de eerste helft( van v. Hiddink, waaruit de bal tegen de lat spatte waarna Veen- stra er "nog eens tegenaan kopte, een unieke kans voor Mulders die vlak voor dóel inkopte maar niet zuiver genoeg want de reactie van Louwerens was toereikend en twee kopballen van ADVERTENTIE auto's zonder chauffeur vrindt tegen paal en lat. Het had ongehoord doelpuntenfeest kunnen v den. PSV was kennelijk aanvallend zwakt omdat Van der Kuylen zich rugtrok in de tweede lijn om Devr zijn spitsplaats te gunnen. Intussen i PSV het doelsaldo van de laatste wedstrijden toch 'op tot zeventien en nul tegen. Een bewijs voor de kr vah aanval zowel als verdedig Daarom zei Van der Hart: „Een le nederlaag". PSV was veel beweg ker, veel klasserijker. Holland stelde daar strijdlust en volharding genover maar een te slappe aanval. eylir OCC DS Als voorwedstryd van ADOMVV speelde het Nederlands Wulp, Johnny Nieuwenburg (ADO) en Bert Dijksman (DHC) jcugdelftal (14- tot 15-jarigen) tegen een Haagse selectie zich onderscheidden, won Den Haag verrassend met niet bestaande uit spelers van 16 en 17 jaar. In een zeer aan- minder dan 50 door treffers van Kila (2 x), Nieuwenburg. trekkciyke wedstrijd waarin vooral de RVC-speler, Dick v. d. De Geer en Gelaufl', allen van ADO. IN HET KORT EINDHOVEN Uit de mond van trainer Cor van der Hart welde een kleine lofzang op PSV. „Een elftal met veel klasse, dat de aanval van achteraf goed opbouwt. Knap ook zoals de centrale verdedigers eruit komen." Van der Hart wachtte even. Toen brak hij beheerst maar venijnig los. „Ze zeggen van ons dat we houthakkers zijn maar ik heb er nu één gezien, die alles deed wat verboden is: grijpen, duwen, trekken, schoppen, alles." Hij doelde op de Deen Munk Jensen, die trainer Kurt Linder had ingezet voor de geblesseerde en rust gegunde want er komt nog een wedstrijd voor Europa Cup 2 Lazar Radovic. Er werd op de tribunes in het vijandelijke, Haagse, kamp druk geturfd. Munk Jensen was royaal „topscorer" wat vrije trappen betreft. Zonder poeslief te zijn. had Holland Sport netjes gespeeld. De grote boosdoener was echter PSV'er Jensen, die de opdracht had gekregen Jacques Roggeveen in bedwang te houden. Hij deed dat steeds op grove wijze. H. Sport voor rust: naar nederlaag Roggeveen: „Ik ben rustig gebleven' maar dit is toch een speler die je op i zeker moment een enorme trap ver-1 koopt". Munk Jensen was de dissonant in een gave ploeg, :die een verrukkelij ke eerste helft speelde en na de rust, j toen het al 3—0 stond, wat meer rust nam. Maar het was niet alleen die rust die verdere doelpunten in de weg stond. Holland Sport had zich. hoewel het klasseverschil duidelijk 'bleef, anders ingesteld en kwam zowaar tol enige redelijke scoringskansen, die in de eer ste helft finaal hadden ontbroken. Zo soepel, zuiver en geraffineerd korte combinaties ineens afwisselen met lange passes speelde PSV dat Hol land Sport niet meer kon vervullen dan de rol van een kronkelende tegenstan der die onder het juk trachtte uit te komen. En toch waren er (dekkings) fouten in de Haagse defensie nodig om PSV aan de drie doelpunten te helpen. Fouten, die alle ontstonden na aanval len op rechts waar Guus Hiddink de grote figuur was die de munitie aan droeg en Schmidt Hansen er een genoe gen in schepte steeds weer om Dorjce heen te draaien. PSV, dat in de laatste wedstrijd royaal scoorde en topploeg ADO wat treffers betreft op de voet volgt, schoot onophoudelijk door bel Haagse middenveld. De opkomende rechtsachter v. d. Dungen met de technisch „rij ke" Harry Vos en de ijverige en gevaarlijke Eef Mulders de opval lendste PSV'er gaf al gauw een voorbeeld hoe een defensie uiteen moet worden gerukt. Zijn lange pass bereikte Veenstra wiens schot afstuitte op doel man Louwerens, die zeer knap werk leverde, en' Mulders had voor open doel geen enkele moeite (10). Toen Veen stra om Valkenhoff was gedraaid, kopte Hiddink in maar weer stond Louwerens met een snelle reactie in de weg. Hij kon de van dichtbij geloste kopbal niet in zijn macht krijgen en Schmidt Han- senv scoorde (20). Nog was geen half uur verstreken toen Schmidt Hansen voorzette, de bal voor de voeten van- Veenstra werd gekopt door de defensie van Holland Sport en diens schot de voorsprong uitbouwde tot 39. „Ik dacht in de rust", zei Van der Hart later, „dat wordt een dabacle". Het werd niet zo want Holland Sport ging effectiever de mandekking toepassen. Het middenveld raakte daardoor beter bezet want vooral Milic had voor de rust verzuimd zijn man (Hiddink) af doende te schaduwen. Halve wedstrijd Maar Hiddink (spiertje geblesseerd in de dijbeen) verscheen niet meer in de tweéde helft. Bovendien is hij typisch een speler voor een halve wedstrijd, zoals Johan Devrindt dié hem kwam vervangen. Beider conditie is nog niet op het peil om negentig minuten le passen in het snélle, accurate spel van PSV. Die vervanging was rdan ook be paald geen verbetering. Trainer Linder probeerde het nog wat goed te praten met „ach, na zo'n voorsprong is de normale reactie dat je het kalmer aan gaat doen" maar het feit bleef dat de cadans er bij PSV geheel en al uit was. Dat „kalmer aan doen" bracht Holland Sport ook in de situatie om meer aan vallend op te treden. Er vielen meer schoten dan voor de rust toen Van Beveren vrijwel vrijaf had. Hij moest languit naar de hoek bij een schot van Valkenhoff. hij moest zijn vuisten zet- EERSTE DIVISIE VitesseBlauw Wit 10 Wert;, 10, rust 0:0. Toeschouwers: 7.200. DFC—FSC 0—0 Toeschouwers: 4500. SWHeerenveen 1—1 Haam 01, rust, Dutina 1—1. Toesohouwers: 3000. HVC—Veendam 2—2 Gerritsen 10, rust, Veenendaal 20, Lubben 21, Pascal 22. Toeschouwers: 1500. GVAV—Den Bosch 2—0 00 rust, Jenssen 1—0 en 2—0. Toeschouwers: 17.000. CambuurHeracles 10 Ooft 10, rust- en eindstand. Toeschouwers. 4.500. De GraafschapHelmond Sport 22 v. d. Putten 0—1. rust, Geutjes 1—1, Van Berlo 1—2, Zapier 2—2. Toeschou wers: 3000. WageningenWillem II 42 Wey- mer 10. De Puyt 11. De Blauw: 21, v. d. Weert 3—1, Van Ginkel 4—1, rust, De Puyt 4—2. Toeschouwers; 5000. TWEEDE DIVISIE PECRoda JC 22 Langenhulzen 0—1, rust, Fernandez 11, Deswijzen 12, Fernandez 22. Toeschouwers: 5000. 1 AGOVVDrente 0—0. Toeschou- I wers: 4000, Gooiland-VVV 2—3 Struik 1—0. j Verbong 11 en 12, rust, Smits 13, Ponsen 23 (pen.). Toeschouwers: 3000. i ZFC—Fortuna VI. 4—0 0—0 rust, I Maatmam 10. Bakker 20, Maatman I 30 en 40. Toeschouwers: 1000. RCH—Hermes DVS 3—1 Smit (Pen.), v. d. Berg 20, rust, Verschoor 30, I Van Duppen 3—1. Toeschouwers900. EDO—RBC 3—0 0—0 rust, Koek 1—0, Laan 20, Engelsma 30. Toe- 1 schouwers: 450. I De VolewljckersEindhoven 02 -- 0—0 rust, Brouns 01, Oomens 02. I Toeschouwers: 4000. LlmburglaBaronie 5 1 Coolen 10, rust, Coolen 2—0 en 30, Klinkers I 40 en 50, Reedijk 51 (pen.). Toe schouwers: 3000. NO AD vrij. WSI Van BERLIJN Zoltan Varga heeft Berlijn veroverd. De Hongaarse vluchteling, die in Mexico het olympische voetbal elftal en zijn land vaarwel zei, speelde zaterdag voor het eerst in de West- duitse competitie voor Hertha BSC. Varga was geweldig, zijn passes waren meesterlijk, 35.000 toeschouwers waren enthoüsiast, maar Hertha won niet. De verdediging van Rot Weiss Essen bleef gesloten en \vas via de twee uit blinkende Nederlanders Lippens (twee de op de Westduitse topscorerslijst) en Ter Mors een. voortdurende bedreiging voor de Berlijnse ploeg. Lippens zette Rol Weiss op winst, maar Steffenhagen maakte gelijk. Aan de top van de ranglijst kreeg Bo- russia Mönchengladbach (11 bij MSV), Schalke '04 (20 tegen Kaisers- lautern) en Bayern München (4—0 bij Oberhausen) naast zich. Eintracht Braunschweig, dat HSV met 41 ver sloeg, volgt op één punt afstand. Inla Bielefeld '04—FC Kalscrslau- lern o. Hertha BSC—Rot Weiss Essen 1—1, RW Oberhausen—Bayern München 04 Kickers Offenbach—Borussla Dort mund 3—0, VfB Stuttgart—Eintracht Frank- 0, Eintracht Braunschweig—Hamburger ENGELAND Leeds United heeft zyn toppositie in de Engelse league behouden door een over- winning van 20 op Derby County. Arsenal, dat bij Coventry City met 31 won, staat met twee punten achterstand op de tweede plaats. Manchester City, houder van Europa Cup II, verloor van Wolverhampton Wanderers met 30. Door dit resultaat BELGIë is Manchester uil de kopgroep ver- De uiisiag d wenen. j ^en-dAn Chelsea won in een sensationele wed- gt. Trüidei strijd met 43 van Blackpool, na met 1 werp—star 30 achter te hebben gestaan. Totten- I b®01".6., \v ham Hotspur (30 tegen Stoke City) Na^chtl bezet de derde plaats met drie punten lecht en achterstand op Leeds. 13 pu"le even uit de schaduw van Celtic gestapt in hun duel om de Schotse Legaue j Cup. De Rangers wonnen de finale- wedstrijd in het Hamptdenpark, dal met 106.000 toeschouwers was gevuld, j met 10. j 'hlte—Wareger 1—3. Crystal Palace—\Vcsl Glasgow Rangers is zaterdagmiddag ZWITESERLAND FC Basel, de tegenstander van Ajax in I de tweede ronde van Europa Cup I heeft met 21 van Winterthur ver- Napels de leiding r Eef Mulders van PSV is doorgebroken en lylct op \vi een doelpunt. Maar doelman Louwerens onderschept dc bal i Devrindt ligt geknield op dc grond. De KNVB zal een sportnota opstf met betrekking tot het betaalde en die aanbidden aan het ministf van Cultuur, Recreatie Maatschappelijk Werk. „In de sporti van de Nederlandse sportfederatie", voorzitter Jos Coler, „wordt slechts één alinea de beroepssport genoemd, dan vind ik de gebruikte bewoordinj nog lichtelijk denigrerend adres. Gezegd wordt dat de beroei sport zichzelf dient te bedruipen' In tegenstelling tot de Nederlan sportfederatie voélt voorzitter C weinig voor een bewindsman minister of staatssecretaris voo sport alleen. „Ik ben van mening wij tevreden kunnen zijn alé in pla van een afdeling lichamelijke vorn en sport van het ministerie van t tuur. Recreatie en Maatschappf Werk een hoofdafdeling komt". Hel Nederlands amateurvoetbal niet meer geplaagd worden door scherpte degradatie als gevolg overlast door teruggekeerde semi-p clubs. De motie, die zuid 1 vo maand in Tilburg opstelde, bleek aa slaan in alle andere districten die terdag tijdens de sectievergader zonder noemenswaardige discussie voorstel aannamen. 'Voor het Zeem Brabantse voetbalgebied leverde meteen het rendement op want in B van de motie stelde Zuid 1 gepubliceerde versterkte degradatie: geling voor het seizoen 1970-1971 laten vervallen een en ander in wachting van de eventuele herstrueti ring van de KNVB". En in dit lo'pec jaar zou er in zuid 1 sterk gedeg: deerd moeten worden. Trouwens, d; draait de hele affaire van de Wat zich aanvankelijk als een lijk haalbare zaak liet aanzien, blf achteraf (een vlot lopend agendapu: maar daarvoor ook had Zuid 1 i gerichte actie in de andere c ondernomen. De basis voor he werd eerst daar en uiteindelijk L.B.A.-vergaderingen van de vrijdag vond en zaterdagochtend gelegd. ..Tc r wist ik", aldus de zuidelijke bündsaff vaardigde H. Houben die zich de laai? weken intensief bezig hield met campagne, „dat we het niet meel den verliezen". De KNVB heeft geprotesteerd de wijze waarop d' loting tot stand gekomen voor de eliminatieronde het olympische voetbaltoernooi. Nedo land. dat in het voorjaar a eindigde in het toernooi om het Eurt pees kampioenschap, heeft Rusland tegenstander getroffen, „eliminatie slechts een uit en thuis krachtmens gaat ons te ver", aldus de heer V's Marie, voorzitter van de sectie zondags maleurvoetbal, „dat is in strijd met v dc Olympische Spelen beogen". Het bestaan van twee gescheidd amat'eurelftallen is na het v zoen beëindigd. Het elftal, dat interns tionaal optreedt, bestaal uit spelers de zondag- en de zaterdagsectie. Voórl zal een b-elftal (een soort Jong Ora amateurelftal). ook met spelers uil i de secties, worden gevormd. De oefencampagne van het amatefUS elftal zal een bedrag vergen 1 veer 120.000 gulden. Voor maal is contact gezocht met het Neder lands Olympiscli Comité en h I naar uit dat een niet onaanzienli.il 1 subsidie zal worden gegeven.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1970 | | pagina 10